Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK BYĆ ZWYCIĘZCĄ!

HOW TO BE AN OVERCOMER!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr.,
Pastor Emeritus
Adaptacja zmieniającego życie kazania
Timothy Lin, Ph.D., mojego pastora przez 24 lata.

Kazanie wygłoszone w Kościele Baptystów „Tabernacle” w Los Angeles
W Dniu Pańskim po Południu, 26 lipca 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, July 26, 2020

Pieśń śpiewana przed Kazaniem: „Czy jestem żołnierzem Krzyża?”
(autor: Isaac Watts, 1674-1748).

„Powstań, wietrze z północy! Przyjdź, wietrze południa! Przewiej mój ogród, niech rozniesie się jego balsam!” (Pieśń nad Pieśniami 4:16).


To jest najważniejsze kazanie jakie słyszałem w moim życiu. Jeśli przeczytasz mój życiorys, to dowiesz się dlaczego to kazanie zmieniło moje życie. Dr Robert L. Sumner powiedział: „Doceniam i podziwiam człowieka, który jest gotowy stać niewzruszenie w imię prawdy – nawet w obliczu wszystkich przeszkód. R. L. Hymers, Jr. Jest tego rodzaju chrześcijaninem” (Cała przyjemność po mojej stronie: Giganty wiary na mojej drodze, Biblical Evangelism Press, 2015, str. 103-105). Jeden z naszych misjonarzy w Indonezji powiedział: „Dr Hymers jest bohaterem, który przeżył wiele śmiertelnych wojen”. To jest kazanie dr Timothy Lin, które inspirowało mnie do bycia zwycięzcą. Mam nadzieję, że to poselstwo zmieni także twoje życie.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Dr Timothy Lin powiedział: „Człowiek nie został stworzony przez przypadek; został on stworzony aby panować nad Bożym stworzeniem… Życie Józefa objawia przygotowanie potrzebne wierzącym do przyszłego panowania [w nadchodzącym Królestwie Chrystusa].”

Zanim Józef został władcą Egiptu, Bóg przeprowadził go długą i trudną drogą aby przygotować go do roli zwycięzcy i strażnika Jego Słowa aż do końca [jego] życia. Wielkie sprawy jakich Józef dokonał nie miały związku jedynie z Egiptem, lecz także dotyczyły Izraela, a ponadto miały wpływ na kościół Boży na przestrzeni wieków. Gdyby nie rządy Józefa to nie tylko Egipcjanie mogliby być zagłodzeni na śmierć, lecz także naród Izraela mógłby zostać unicestwiony, ponadto objawienie Bożego odkupienia z księgi Rodzaju mogłoby zostać niewykonane.

Kroki jakie Bóg podjął w celu zbudowania duchowego życia Józefa mogą być omawiane w świetle księgi Pieśni nad Pieśniami 4:16.

„Powstań, wietrze z północy! Przyjdź, wietrze południa! Przewiej mój ogród, niech rozniesie się jego balsam!” (Pieśń nad Pieśniami 4:16).

Studiując dokładnie życie Józefa, można dostrzec jak Bóg posyła wiatr północny oraz wiatr południowy, aby ten wiejąc rozniósł aromatyczne zapachy jego charakteru dookoła. Bóg kształtował jego charakter przez cierpienie, doświadczał jego ciało w trudzie, wystawiał go na pohańbienie i upokorzenie, także frustrował go niesprawiedliwością i niewdzięcznością, aby jego umysł był odświeżony, aby wrażliwość była pogłębiona, aby jego wola była utwierdzona, aby jego wara i siła charakteru mogła się rozwijać, aby jego wierność Panu rosła. Działanie wiatru północnego i wiatru południowego w życiu Józefa są wyraźnie widoczne.

Południowy wiatr – radość z miłości rodzicielskiej

Proszę zwróćmy się do księgi Rodzaju 37:1-4.

„A Jakub mieszkał w ziemi przebywania swego ojca, w ziemi kananejskiej. A oto pokolenia Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i z synami Zilpy – [synami] żon swego ojca. I donosił Józef ich ojcu o ich niegodziwym szemraniu. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, ponieważ był mu on synem jego starości. Sprawił mu też długi płaszcz z rękawami. I widzieli jego bracia, że ich ojciec kocha go bardziej niż wszystkich jego braci, i nienawidzili go, i nie byli w stanie rozmawiać z nim przyjaźnie” (Ks. Rodzaju 37:1-4)

Dr Lin powiedział: „Miłość rodzicielska ma duży wpływ na przyszły charakter dziecka…”

„Józef znał różnicę między miłością i złem … miłość i prawda są dwoma współdziałającymi ze sobą koncepcjami, ale nie tak jest z miłością i złem, które są dwoma odmiennymi od siebie kategoriami. Ukrywanie zła nie ma nic wspólnego z miłością, ale jest tchórzostwem … Dotąd dopóki czyjaś motywacja jest bezinteresowna, ujawnianie zła jest szlachetne i powinno być popierane… Szczegóły obu snów Józefa zraniły dumę jego braci i wzbudziły ich zazdrość; a mimo to Józef nadal kochał swoich braci i pozostał posłusznym synem swego ojca”.

Osobiście nie doświadczyłem miłości ze strony ojca, ale miłość matczyna i jej aprobata uwalniała mnie od goryczy wobec ojca. Moja matka nie była doskonała, lecz „była najmilszą, najsłodszą i najmądrzejszą osobą jaką znałem w moim młodym życiu. Nauczyła mnie kochać książki, prowadzić samochód, a przede wszystkim odwagi aby powiedzieć co należało, nawet gdy wymagało to stanowczości” (moja autobiografia, str. 16). Zatem, moja matka zawsze była moim obrońcą i adwokatem. Ostatnie słowa, jakie skierowała do mnie, były: „Kocham cię, Robert” (str. 181). Kiedy moja matka została w końcu zbawiona w wieku 80 lat, to było jedno z najważniejszych zdarzeń w moim cały życiu.

Północny wiatr – sprzedany do niewoli -
Ks. Rodzaju 37:18-36

Proszę zwróćmy się do księgi Rodzaju 37:23-28 i powstańcie podczas czytania.

„A gdy Józef przyszedł do swoich braci, zdarli z Józefa jego płaszcz, płaszcz z rękawami, który miał na sobie, i wzięli go, i wrzucili go do studni. Studnia ta zaś była wyschnięta, nie było w niej wody. A gdy zasiedli, aby zjeść posiłek, podnieśli swe oczy i zobaczyli – oto karawana Ismaelitów zbliżała się z Gileadu. Wielbłądy ich niosły korzenie, balsam i mirrę – szły aby zejść do Egiptu. Wtedy powiedział Juda do swoich braci: Co za pożytek, że zabijemy naszego brata i przykryjemy jego krew? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom, lecz naszej ręki na niego nie podnośmy, bo jest naszym bratem, naszym on ciałem – i posłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili ci ludzie, Midianici, kupcy wyciągnęli i podnieśli Józefa ze studni, i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, ci zaś przyprowadzili Józefa do Egiptu” (Ks. Rodzaju 37,23-28).

Możecie usiąść na swoich miejscach.

Dr Lin powiedział: “Szczerość, posłuszeństwo, cierpliwość, wierność, pracowitość, rozwaga i mądrość nie są nabywane przez łatwe życie, ale raczej w wyniku wytrwania w trudnościach i przeciwnościach. Józef nigdy nie zostałby odpowiednio wyposażony [do roli zwycięzcy] gdyby pozostał w domu. Wielu przyprawiłoby to o straszne męki, gdyby podobnie jak on zostali sprzedani za 20 srebrników. Ale Józef nie oskarżał ani nie przeklinał swoich braci, jakkolwiek zapewne zastanawiał się w jaki sposób Bóg spełni dwa jego sny w tych okolicznościach”.

Południowy wiatr – zdobywanie zaufania i szacunku –
Ks. Rodzaju 39:1-6

Proszę zwróćmy się do księgi Rodzaju 39:1-6 w czasie gdy czytam.

„Józef zaś został przyprowadzony do Egiptu. A Potyfar, urzędnik faraona, książę straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go z ręki Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, tak że był człowiekiem, któremu [wszystko] się udaje, i był w domu swego pana Egipcjanina. Jego pan widział, że Pan jest z nim, i że wszystkiemu, co on czyni, Pan – w jego ręku – zapewnia powodzenie. I znalazł Józef łaskę w jego oczach, i służył mu. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu i wszystko, co należało do niego, przekazał w jego rękę. I było tak, że od chwili, gdy ustanowił go zarządcą swego domu wraz ze wszystkim, co do niego należało, Pan błogosławił domowi Egipcjanina ze względu na Józefa i błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, co należało do niego w domu i na polu. Pozostawił więc wszystko, co do niego należało, w ręce Józefa i nie wiedział już o niczym, poza chlebem, który spożywał. A Józef był bardzo przystojny i piękny z wyglądu” (Ks. Rodzaju 39:1-6).

Spójrzmy.

Józef został sprzedany naczelnikowi straży Faraona imieniem Potyfar. Józef, zamiast narzekać na swój los, zabrał się do pracy i wiernie wykonywał powierzone mu obowiązki. Zdobył dzięki temu zaufanie swego pana, Potyfara, i stał się człowiekiem sukcesu. Ale Józef potrzebował jeszcze więcej trenowania. Dlatego Bóg dopuścił na niego upokorzenie.

Północny wiatr – konfrontacja z pokusą i niesprawiedliwością –
Ks. Rodzaju 39:7-20

Powstańcie gdy czytam z ks. Rodzaju 39:1-18. Dr Lin powiedział: „Kiedy północny wiatr wieje, młodzi ludzie odbierają to jako straszne zjawisko … Ale takie problemy często demonstrują łaskę Boga. Jeremiasz powiedział: ‘Dobrze jest gdy mężczyzna nosi jarzmo w młodości’ (Treny 3:27). Łatwe życie bez wysiłku może zniszczyć młodego człowieka. Ale jarzmo noszone w młodości sprawia, że osiągnie on wyższy poziom.”

„Józef zaś został przyprowadzony do Egiptu. A Potyfar, urzędnik faraona, książę straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go z ręki Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, tak że był człowiekiem, któremu [wszystko] się udaje, i był w domu swego pana Egipcjanina. Jego pan widział, że Pan jest z nim, i że wszystkiemu, co on czyni, Pan – w jego ręku – zapewnia powodzenie. I znalazł Józef łaskę w jego oczach, i służył mu. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu i wszystko, co należało do niego, przekazał w jego rękę. I było tak, że od chwili, gdy ustanowił go zarządcą swego domu wraz ze wszystkim, co do niego należało, Pan błogosławił domowi Egipcjanina ze względu na Józefa i błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, co należało do niego w domu i na polu. Pozostawił więc wszystko, co do niego należało, w ręce Józefa i nie wiedział już o niczym, poza chlebem, który spożywał. A Józef był bardzo przystojny i piękny z wyglądu. I stało się po tych wydarzeniach, że żona jego pana podniosła swe oczy na Józefa i powiedziała: Połóż się ze mną! Lecz odmawiał i mówił żonie swego pana: Oto mój pan nie wie przy mnie co się dzieje w domu, i wszystko, co należy do niego przekazał w moją rękę. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, i nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tę wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I mimo, że namawiała Józefa dzień w dzień, nie słuchał jej i nie chciał się przy niej położyć ani z nią być. Pewnego jednak dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swą pracę, a nie było tam w domu nikogo z domowników, uchwyciła się go za jego szatę mówiąc: Połóż się ze mną! Lecz on zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł, i wyszedł na zewnątrz. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę e jej ręku i uciekł na zewnątrz, zwołała swoich domowników i powiedziała im: Patrzcie, sprowadził nam Hebrajczyka, aby pozwalał sobie z nami! Przyszedł do mnie, aby położyć się ze mną, lecz zaczęłam krzyczeć głosem wielkim, i gdy usłyszał, że podniosłam mój głos i krzyczę, zostawił przy mnie swoja szatę i uciekł, i wyszedł na zewnątrz! I położyła jego szatę przy sobie do przybycia pana do swego domu. Wtedy opowiedziała mu według tych słów, mówiąc: Przyszedł do mnie ten niewolnik, Hebrajczyk, którego nam sprowadziłeś, aby zabawić się ze mną. Lecz gdy podniosłam swój głos i zaczęłam krzyczeć, zostawił przy mnie swą szatę i uciekł na zewnątrz.” (Ks. Rodzaju 39,1-18).

Możecie zająć swoje miejsca.

Pewnego dnia gdy Józef pracował w domu Potyfara, jego żona chwyciła Józefa i próbowała skusić go aby położył się z nią. Lecz Józef wyrwał się od niej zostawiając w jej ręku swoje okrycie i uciekł od niej.

Takiej pokusie mógłby ulec niejeden młody człowiek, ale Józef odparł ją zwycięsko. On szybko uporał się z tym śpieszie uciekając. Niektóre pokusy mogą być zwyciężone przez sprzeciwianie się im, ale pokusy związane z seksem i pożądaniem mogą być zwyciężone dzięki ucieczce (II Tymoteusza 2:22 mówi: „Od młodzieńczych zaś żądz uciekaj”). Zwycięstwo Józefa – jego wierność – Bogu, także Potyfarowi, który tak wiele mu zawierzył, jednocześnie sobie samemu, aby zachować się w nieskazitelnej czystości. Ze względu na Boga, on wolał raczej iść do więzienia niż dać się uwieść pragnieniu złej kobiety. Ze względu na Potyfara, nie bronił siebie aby uniknąć zniesławienia żony swego pana. Zatem wybrał milczenie. Gdy Potyfar wrócił do domu, uznał oskarżenie żony za słuszne i wtrącił Józefa do więzienia.

Południowy wiar – awans i przyjaźń
Ks. Rodzaju 39:21 – 40:22

Zwróćmy się do ks. Rodzaju 39:19-22. Powstańcie gdy czytam te słowa.

“I stało się, gdy jego pan usłyszał słowa swej żony, które mu powiedziała, mówiąc: W ten to sposób postąpił ze mną twój niewolnik, zapłonął jego gniew. Pojmał go więc pan Józefa i oddal do Okrągłego Domu, do miejsca, gdzie byli trzymani więźniowe królewscy – i był tam w Okrągłym Domu. Lecz Pan był z Józefem tak, że zjednał sobie łaskę i zapewnił mu życzliwość księcia Okrągłego Domu. Stąd książę Okrągłego Domu przekazał w ręce Józefa wszystkich więźniów, którzy byli w Okrągłym Domu, i czynili tam wszystko, co on zezwalał czynić” (Ks. Rodzaju 39:19-22).

Możecie zająć swoje miejsca.

Chociaż warunki fizyczne, w jakich Józef znajdował się, zmieniły się na gorsze, to jego duchowe przekonania pozostały niezmienne.

Józef był w stanie stworzyć przyjazne środowisko w więzieniu. Podczaszy i piekarz Faraona, którzy także byli w więzieniu, mieli niepokojące sny. Nikt nie był w stanie wyjaśnić co te sny oznaczały. Jednak w umyśle Józefa Bóg mógł dokonać czegokolwiek. On wyjaśnił sny podczaszemu i piekarzowi. Po trzech dniach oba wyjaśnienia sprawdziły się. Podczaszy został przywrócony na wcześniej zajmowane stanowisko, a piekarz został powieszony. W taki oto sposób wiał południowy wiatr Józefa, nawet w więzieniu.

Północny wiatr – znoszenie niewdzięczności i opieszałości
Ks. Rodzaju 40:23

Spójrzmy do ks. Rodzaju 40:23.

„Lecz książę podczaszych nie pamiętał o Józefie, ale zapomniał o nim” (Ks. Rodzaju 40,23).

Dwa długie lata więzienia były dla Józefa bez wątpienia surowym północnym wiatrem. „Lecz książę podczaszych nie pamiętał o Józefie, ale zapomniał o nim” (Ks. Rodzaju 40,23. To pokazuje niewdzięczny charakter podczaszego. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić niejednego do znienawidzenia świata z powodu niewdzięczności, ale nie dla Józefa. On nauczył się cnoty wyczekiwania na działanie Boga. Bóg przedłużył jego pobyt w więzieniu aby jeszcze bardziej kształtować w nim cierpliwość w oczekiwaniu na Boga, a także by pogłębić jego ufność w Bożą wierność. Zwłoka Boga była dowodem Jego dodatkowej łaski dla zwycięzcy. Później Dawid powiedział: „Oczekuj na Pana! Bądź mężny, a On wzmocni twe serce – I oczekuj na Pana” (Psalm 27:14).

Południowy wiatr – panowanie jak król -
Ks. Rodzaju 47:12-31

Powstańcie gdy czytam z ks. Rodzaju 47:12-31

„I zaopatrywał Józef swego ojca i swoich braci, i cały dom swego ojca w chleb według [liczby] dzieci. W całej ziemi nie było chleba, ponieważ głód był bardzo ciężki, i marniała ziemia egipska i ziemia kananejska z powodu głodu. I wyciągnął Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej za zboże, które oni nabywali, i odprowadzał Józef pieniądze dodo mu faraona. A gdy wyczerpały się pieniądze w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: Daj nam chleba. Oraz: Dlaczego mamy wobec ciebie umierać przez to, że brak nam pieniędzy? I odpowiedział Józef: Dajcie wasz dobytek, a dam wam chleb za wasz dobytek, skoro brak wam pieniędzy. Przyprowadzili więc do Józefa swój dobytek, a Józef dawał im chleb za konie i za stada owiec, i za stada bydła, i za osły. Tak nasycił ich chlebem za cały ich dobytek tego roku” (ks. Rodzaju 47:12-31).

Możecie zająć swoje miejsca.

Dr Lin powiedział: “Karcenie nigdy nie jest przyjemne gdy jest wymierzane, zawsze jest bolesne i przykre. Ale ono przynosi owoc sprawiedliwości dla tych, którzy zostali przez to wyćwiczeni”. Zwróćmy się do Listu do Hebrajczyków 12:11:

“Wprawdzie żadne karcenie, gdy dosięga, nie przynosi radości, ale smutek, później jednak tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni, odpłaca niosącym pokój owocem sprawiedliwości” (List do Hebrajczyków 12:11).

Spójrzmy.

Pod koniec tych dwóch długich lat Bóg zesłał na Faraona sen, który przypomniał podczaszemu o Józefie, który wcześniej wyłożył znaczenie jego snu. Wtedy podczaszy powiedział Faraonowi aby ten poprosił Józefa o wyjaśnienie snu Faraona! Ten sen oznaczał, że po siedmiu latach obfitych nadejdzie siedem lat głodu. Faraon upoważnił Józefa do realizacji planu i przygotowania do nadchodzących siedmiu lat głodu. Faraon widział, ze Józef był ponadnaturalnie obdarowany do tego zdania. W ten sposób Józef został władcą całego Egiptu (41:38-43). Józef rządził Egipcjanami mądrze i łaskawie – także stosował wobec swoich braci dyscyplinę i miłość. W efekcie Józef został wywyższony ponad swoich braci (49:26).

Dr Lin powiedział: „Tak jak Bóg przygotował Józefa do kierowania królestwem ziemskim, tak samo Bóg przygotowuje Jego zwycięzców aby potem obdarzyć ich autorytetem w Jego nadchodzącym Królestwie. Jednak panowanie z Chrystusem w jego nadchodzącym Królestwie jest uwarunkowane.” Biblia mówi:

„Jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy”(II Tymoteuesza 2:12).

Pastor Richard Wurmbrand przetrwał 14 lat cierpienia w komunistycznym więzieniu. Pastor Wurmbrand powiedział: „Nie znam żadnego chrześcijanina, który przetrwał wiernie zewnętrzne napory i wewnętrzne zmagania, i nie wyszedł z tego ubogacony” (Przedmowa do „If Prison Walls Could Speak”).

Znowu, Pastor Wurmbrand powiedział: “Moi bracia i siostry, musicie wierzyć, że wasze życia są jak glina w rękach Boga. On nigdy się nie myli. Jeśli czasami bywa ciężko … po prostu ufajcie. Odkrywajcie poselstwo dla którego was kształtuje. Amen.” (str. 16).

Jeśli staniesz się zwycięzcą jak Józef, to masz tę obietnicę od Boga. Zwróćmy się do Objawienia 2:26:

„Temu, który zwycięży, oraz temu kto zachowa aż do końca moje dzieła, dam władzę nad narodami” (Objawienie 2:26).

Dziękuję dr Timothy Lin za uczenie mnie tego co słyszałem w twoim wspaniałym kazaniu. To zmieniło moje życie, drogi pastorze. Jestem twoim dłużnikiem za to nauczanie!

Proszę, powstańmy i zaśpiewajmy pieśń dzisiejszego dnia: „Czy jestem żołnierzem Krzyża?”

Czy jestem żołnierzem krzyża, Naśladowcą Baranka;
Czy mam bać się przyjąć Jego zew, Czy wstydzić się Jego imienia?

Czy muszę wznieść się do niebios Na ukwieconym rydwanie lekkości,
Podczas gdy inni bojowali by osiągnąć cel, I żeglowali po krwawych morzach?

Czyż nie ma wrogów wobec mnie? Czyż nie grozi zalewem?
Czy ten zły świat zna łaskę, Co wiedzie mnie ku Bogu?

Pewnie, że muszę walczyć jeśli mam panować; Daj odwagi, Panie!
Zniosę trudy, wytrwam w bólu, Podtrzymany Słowem Twym.
   (“Czy jestem żołnierzem Krzyżą?”) Dr Issac Watts, 1674 – 1748).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, chcę abyś zechciał(a) zaufać Jezusowi Chrystusowi. On zszedł z Nieba aby umrzeć na Krzyżu i wykupić twoje przebaczenie grzechów. W momencie gdy zaufasz Jezusowi, Jego krew oczyści ciebie ze wszystkich grzechów. Modlę się abyś zaufał(a) Jezusowi.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.