Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ DIABŁA

HOW TO OVERCOME THE DEVIL
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles, w niedzielę wieczorem 6-go listopada 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 6, 2016

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Objawienie 12:11).


Szatan i jego demonicznianiołowie zostali wygnani z nieba. Istnieli gubieni w przestworzach niebieskich. Szatan nazwany jest„władcą, który rządzi w powietrzu” (Efezjan 2:2). Demony mogą ciągle wejść do w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:12) – mogą wejść do przestworzy niebieskich w każdej chwili. Dlatego w Księdze Joba 1:6czytamy, że demony przybyły, „aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan”.Jednak po pierwszych trzech i pół roku ucisku nie będą mogli tego robić. Ucisk, to siedmioletni okres wielkiego prześladowania Izraela i chrześcijan po przyjściu Antychrysta. Początkiem ucisk będziepodpisanie przez Antychrysta przymierza z Izraelem (Daniel 9:27).

W połowie tego siedmioletniego okresu ucisku, szatan i jego demonyzostaną wyrzuceni z niebiańskich miejsc na ziemię! Czytamy:

„I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Objawienie 12:7-9).

Szatan będzie wściekły z tego powodu. Czytamy, że„zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).

Już nawet teraz diabeł zaczyna być wściekły. Wie, że odrodzenie Izraela jest znakiem jego końca. Zna znaki końca lepiej od większości kaznodziei i wykładowców teologii. Dlatego chrześcijanie muszą być bardziej świadomi„zasadzek diabelskich”. Dlatego też musimy „zmagać” się z nim i jego demonami, gdy zbliża się koniec. Dlatego też mamy ostrzeżenie: „w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy” (2 Tymoteusza 3:1). Diabeł już wie, że „wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).

Niektórzy ludzie nauczają, że w dzisiejszych czasach nie może być przebudzenia. Mówią, że moc szatana jest zbyt wielka, by Bóg zesłał przebudzenie do naszych kościołów.

Prawnik Jay Sekulow powiedział niedawno: „To końcowy scenariuszdla chrześcijan w Iraku i Syrii. Są paleni żywcem, krzyżowani i ścinani mieczem. A teraz ISIS użyło broni chemicznej. Zniszczenia są niewyobrażalne”. Lecz w tym samym czasie w Iranie, Iraku i Syrii mają miejsce największe przebudzenia naszych czasów. Pan Sekulow wzywa, by wysyłać mu pieniądze, aby powstrzymaćmuzułmańskich terrorystów. Jednak ja uważam, że to nonsens. Bzdury! Nie potrzeba pieniędzy! Potrzeba, abyśmy modlili się, by Bóg zesłał tam przebudzenie! Dlatego chrześcijanie powinni modlić się:

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry - jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom tak, że narody będą drżeć przed tobą!” (Izajasz 64:1-2).

Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „To najważniejsza modlitwa związana z przebudzeniem!... specjalna, pilna modlitwa o to, by Duch Boży zstąpił w przebudzeniu. Nie ma lepszego wyrażenia tej modlitwy niż słowa z hymnu Cowpera: „Uchyl niebiosa, przyjdź szybko i spraw, by tysiące serc stały się twoimi”… Dzieci Izraela... choć wrogie narody zbierały się, wrogowie otaczali was, lecz jakie to miało znaczenie? Oto Bóg, który potrząsa górami i to samo my powinniśmy robić, modląc się” (Lloyd-Jones, Revival, Crossway Books, wydanie z 1994 roku, str. 305, 307).

Kiedy czytasz o strasznych rzeczach, które muzułmanie wyrządzają chrześcijanom, nie wysyłaj pieniędzy prawnikowi w Ameryce! Jak on, czy ktokolwiek inny na ziemi, mógłby im pomóc? Oni już doświadczają przebudzenia, gdy setki muzułmanów przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa. Nie wysyłaj pieniędzy. To im nie pomoże! Zamiast tego kieruj gorliwe modlitwy do wszechmocnego Boga. On i tylko On może ich zbawić. Nawet, gdy ci nowi chrześcijanie są paleni żywcem, krzyżowani i zabijani mieczem – Bóg otwiera swoje ramiona i przyjmuje ich do wiecznej radości w niebie. Poprzez swoje cierpienie ci męczennicy natchną coraz więcej muzułmanów, by odwracali się od terroryzmu do ukrzyżowanego Chrystusa, który umarł, aby zbawić ich dusze. W II wieku Tertuliantak powiedział na temat starożytnych chrześcijan, którzy byli prześladowani przez pogańskich Rzymian:„Krew męczenników jest nasieniem Kościoła”.Słyszymy raporty o tym, że muzułmańscy przywódcy już lękają się, bo tak wielu z ich ludzi zwraca się do Pana Jezusa Chrystusa. Wielki reformator – Luter napisał hymn skierowany doprześladowanych chrześcijan w tamtych czasach. Jest to pieśń numer 7 w waszych śpiewnikach.

Warownym grodem jest nasz Bóg, Orężem nam i zbroją!
Wybawia On ze wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją.
Stary, chytry wróg czyha, by nas zmógł; swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój. Na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich hufców z nieba.
Któż On? - pytasz się, Jezus On się zwie. To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan, innego nie masz Boga.
   („Warownym grodem jest nasz Bóg,” autor Marcin Luter, 1483-1546;
      „Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-augsburskiego” )

To dokładnie stało się w Chinach. Komunistyczny dyktator Mao Tse Tung wygnał zagranicznych misjonarzy. W czasie rewolucji kulturowej palono kościoły. Pastorzy trafiali do więzień. Tysiące chińskich chrześcijan było prześladowanych, mordowanych i więzionych. Lecz Bóg był z nimi. Rozpoczęło się wielkie przebudzeniechrześcijaństwa. Komuniści starali się zrobić wszystko, by powstrzymać rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa. Jednak ponieśli klęskę. Dzisiaj w Chinach jest ponad 150 milionów chrześcijan. W kościele w Chinach jest więcej chrześcijan niż w Ameryce, Kanadzie i Europie! Bóg uczynił to w komunistycznych Chinach i to samo Bóg może uczynić na Bliskim Wschodzie! W rzeczywistości już to robi! Módlmy się, by Bóg powołał tysiące chrześcijan w tych muzułmańskich krajach! Jak powiedział Marcin Luter:

Niech pozbawią źli żony, dzieci, czci
   Niech biorą, co chcą, ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie.

Dokładnie tego doświadczą prawdziwi chrześcijanie, gdy nadejdzie wielki ucisk. Szatan mocno zaatakuje ich.

Wrogowie Chrystusa nadejdą i wtrącą do więzień oraz zabiją tysiące chrześcijan. Lecz oni zwyciężą szatan! Jak?

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Objawienie 12:11).

„Przez krew Baranka”. Krew Jezusa Chrystusabędzie ich wiecznym zabezpieczeniem. Nawet dzisiaj, gdy atakuje cię szatan, gdy sprawia, że smucisz się i czujesz brak nadziei, pamiętaj o krwi Chrystusa. Patrząc na krew Zbawiciela, przestaniesz użalać się nad sobą i odczuwać strach; podobnie czynią chrześcijanie będący w ucisku. Zwyciężą szatana przez krew Baranka Bożego, który zabiera wszystkie grzechy i smutek.


A oni zwyciężą szatan

„przez słowo świadectwa swojego”.Będą składać świadectwo o Jezusie, ich Zbawicielu. Męczeństwo to wielkie zwycięstwo nad szatanem. „Krew męczenników jest [naprawdę] nasieniem Kościoła”. Pastor Samuel Lamb kilka razy trafiał do chińskiego więzienia. W końcu powiedział: „Komuniści przestali mnie aresztować. Przestali mnie aresztować, gdyż za każdym razem, gdy wtrącali mnie do więzienia, Kościół rósł. Więcej prześladowań to więcej błogosławieństw!”.


Powstańcie i zaśpiewajmy pieśń 8 w śpiewnikach.

Wiara naszych ojców ciągle żywa
   Pomimo więzień, ognia i miecza:
Z jaką radością biją nasze serca
   Zawsze, gdy słyszymy Jego cudowne Słowo
Wiara naszych ojców, święta wiara!
   Tobie wiernymi będziemy aż do śmierci!
(„Faith of Our Fathers”, Frederick W. Faber, 1814-1863).

Chrześcijanie będący w ucisku zwyciężą szatana poprzez swoją gotowość, by umrzeć dla Chrystusa. „Nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć”.Nie wybierali życia, nawet gdyby przyszło im umrzeć dla Chrystusa. Takwłaśnie zwyciężą szatan! Powstańcie i zaśpiewajmy jeszcze raz pieśń 8:

Wiara naszych ojców ciągle żywa
   Pomimo więzień, ognia i miecza:
Z jaką radością biją nasze serca
   Zawsze, gdy słyszymy Jego cudowne Słowo
Wiara naszych ojców, święta wiara!
   Tobie wiernymi będziemy aż do śmierci!

Ojcowie nasi skuci w ciemnościach więzień,
   W sercach i sumieniach byli wolni:
Jakże chwalebne było oddać życia,
   Z Twego powodu poświęcić je!
Wiara naszych ojców, święta wiara!
   Tobie wiernymi będziemy aż do śmierci!

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Objawienie 12:11).

Ludzie, którzy teraz zwyciężają szatana to ci, którzy żyją tymi słowami.Modliliśmy się przez 42 lata, aby Bóg zesłał przebudzenie to naszego kościół. A jednak przebudzenie nie nadeszło. Powód jest dla mnie jasny. Ludzie przychodzili przez jakiś czas, a potem wracali do swoich grzechów. Jak tacy nienawróceni ludzie mieliby kiedykolwiek doświadczyć przebudzenia? To niemożliwe. Rok po roku odchodzili, by powrócić do grzesznego i egoistycznego życia. Wreszcie przestali przychodzić. Lecz w końcu nawróciły się niektóre z ich dzieci. A potem stopniowo przyszło kilka osób, które naprawdę nawróciły się. Ostatecznie pozostało tylko czterech czy pięciu nienawróconychmłodych ludzi „z kościoła”.A wtedy Bóg wysłuchał naszych modlitw. Kiedy odeszli ci niegodziwi, Bóg zesłał do nas przebudzenie.

Pewna dziewczyna zaczęła modlić się z całego serca i szczerze o przebudzenie. Potem jedna z kobiet została poruszona i modliła się we łzach o przebudzenie. Mniej więcej w tym samym czasie do mojego domu przyszło trzech młodych ludzi, aby modlić się ze mną o przebudzenie. I w końcu, gdy niemalże wszyscy żyjący w świecie, zgubieni ludzi odeszli, nasze modlitwy zostały wysłuchane. W ciągu kilku tygodni nawróciły się 24 osoby! Doświadczyli oni głębokiego przekonania o grzechu. Płakali i wołali, przychodząc do Jezusa. Dwoje z nich miało ponad 80 lat, co jest dość niezwykłe w dzisiejszych czasach. Trzynaścioro z nich było młodymi ludźmi. Jeden był zgubionym, południowym baptystą. Przez wiele miesięcy sprzeczał się ze mną, że był już zbawiony. Ale prawdziwie nawrócił się w tym roku, w czasie przebudzenia! Nigdy nie widzieliśmy, by w tak krótkim czasie nawróciły się 24 osoby. Wszyscy mogliśmy odczuwać Bożą obecność w czasie spotkań. Połowę z nich ochrzczę za kilka tygodni.

To powinien być szczęśliwy czas. Czas dziękczynienia Bogu za wylanie Jego Ducha, przyciągające ludzi do Chrystusa, by mogli zostać oczyszczeni z grzechów Jego krwią przelaną na krzyżu. Bądź gotowy w przyszłą sobotęzłożyć świadectwo tego, co Bóg uczynił dla ciebie!

Mamy nadzieję, że zanim zakończy się ten rok, będzie jeszcze kilka nawróceń. Jedno miało miejsce wczoraj wieczorem. Jestem pewien, że zapamiętamy rok 2016 jako czas Bożego przebudzenia.

Nie możemy jednak myśleć, że nasz kościół będzie zawsze doświadczał przebudzeń. Może minąć wiele miesięcy, a nawet lat, zanim Bóg znowu to uczyni. A w międzyczasie powinniśmy dziękować Bogu za tak wielkie wylanie Jego Ducha. Nie możemy żyć w ciągłym stanie przebudzenia, gdyż inaczej doświadczymy rozczarowania i smutku. Kościół nie może żyć w ciągłym stanie przebudzenia. To tak, jakbyśmy żyli na sterydach! Wypalilibyśmy się. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy chwałę Bogu za te 24 nawrócenia. Będzie więcej nawróceń od czasu do czasu. Wierzę, że w przyszłości przyjdzie kolejne przebudzenie, znacznie większe. Lecz teraz, do końca tego roku, radujmy się w mocy Bożej i krwi Chrystusa. I módlmy się wszyscy, aby nowo nawróceni, tak sami jak chrześcijanie w ucisku,„zwyciężali [szatana] przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i [by] nie miłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Objawienie 12:11). Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń o zesłanym przez Boga przebudzeniu. Jest to pieśń numer 9 w waszych śpiewnikach.

Otwórz me oczy, proszę, Zbawicielu,
   Pozwól mi zobaczyć dziś Jezusa;
Choć prowadzisz mnie doliną,
   Otacza mnie Twa nieprzemijająca chwała.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech moim pragnieniem
   Będzie wypełniać mą duszę Twą chwałą
Twa doskonałość, Twa święta miłość
   Niech oświetlają mą ścieżkę.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógłzobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech żaden grzech
   Nie zasłania blasku mego wnętrza.
Pozwól, bym patrzył jedynie na Twe oblicze,
   Karmiąc mą duszę Twą niekończącą się łaską.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógłzobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.
(„Fill All My Vision”, Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, to proszę pokutuj ze swoich grzechów i przyjdź do Chrystusa. Zaufaj Mu, a zostaniesz oczyszczony z grzechów Jego krwią przelaną na krzyżu. Musisz czuć, że jesteś grzesznikiem. A wtedy musisz zaufać, że Jezus obmyje cię z grzechów swoją krwią przelaną na krzyżu. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Objawienie 12:7-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
         „Warownym grodem jest nasz Bóg” (Marcin Luter, 1483-1546).