Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
IDŹ I OBMYJ SIĘ! – TYPOLOGIA NAWRÓCENIA

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Polish)

dr R. L. Hymers, junior

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 15-go października 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

„Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).


To prosta historia, ale ma głębokie znaczenie. Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, musisz uważnie jej wysłuchać, a potem ustosunkować się do niej. Pokazuje on jedyną prawdziwa drogę zbawienia.

To prosta historia. Znalazła się w Biblii, aby pokazać jedyną drogę zbawienia i to, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem.

Naaman był ważnym człowiekiem. Był dowódcą, generałem armii syryjskiej. Był odważnym żołnierzem, którego król obdarzał szacunkiem. I był też bardzo dumnym człowiekiem. Jednak Naamana wyniszczała straszna choroba – trąd i wiedział o tym. Próbował wszystkich sposobów, ale nic nie wyleczyło go z trądu. W domu Naamana pracowała pewna młoda Hebrajka. Powiedziała mu o proroku w Izraelu, który potrafił uzdrowić z trądu. Naaman próbował wszystkiego, ale bezskutecznie. W końcu pomyślał sobie: „Może ten prorok mnie uzdrowi”. Była to jego ostatnia szansa na wyzdrowienie, więc poszedł do Bożego proroka – Elizeusza.

Ten prorok był prawdziwie Bożym człowiekiem. Gdyby wyszedł z domu, aby pomodlić się o Naamana, to ten uznałby, że uzdrowił go prorok. Elizeusz chciał, aby Naaman wiedział, że to Bóg go uzdrowił, a nie prorok. Naaman przybył swoim powozem przed drzwi domu proroka, jednak ten nie wyszedł, by z nim porozmawiać. Zamiast tego wysłał Naamanowi wiadomość:

„Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).

To naprawdę rozgniewało Naamana. „Dlaczego ten prorok nawet nie przyszedł, aby mnie zobaczyć! Kim myśli, że jest?”. Myślał, że prorok wyjdzie do niego, „podniesie swoją rękę nad chorym i usunie trąd”. Myślał, że prorok będzie jak Benny Hinn, że zrobi z tego wielkie widowisko, a wszyscy będą myśleć o tym, jak wspaniałym uzdrawiaczem jest on. Jednak prorok chciał, aby cała chwała została przypisana Bogu. Wysłał prostą wiadomość do Naaman:

„Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).

Naaman był bardzo zły. Zaczął odchodzić rozgniewany!

Wówczas powiedział do niego sługa Naamana: „gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział 'Obmyj się, a będziesz czysty’?” Wówczas Naaman pomyślał, „Dobrze, zrobię to, co powiedział prorok:”. Poszedł do rzeki Jordan i zanurzył się siedem raz, es, „wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia ” (2 Królewska 5:14).

Wiele wspaniałych kazań wygłoszono na temat tego fragmentu Pisma. Wielcy kaznodzieje jak Spurgeon mieli rację mówić, że oczyszczenie Naamana z trądu symbolizuje oczyszczenie z grzechów przez krew Jezusa przelaną na krzyżu. Posłuchajcie historii Naamana, która pokazuje, jak dzisiaj możemy zostać zbawionymi i oczyszczonymi z grzechów!

I. Po pierwsze, miał trąd.

„nabawił się trądu” (2 Królewska 5:1).

Taki i ty jesteś. Pełen trądu grzechu! Trąd grzechu został ci przekazany od pierwszego grzesznika – Adama. Apostoł Paweł powiedział:

„Przeto jak przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12).

Cóż to za opis ciebie dziś rano! Dr Watts wyraził twój stan w hymnie:

Panie, jestem nikczemny, w grzechu zrodzony,
Narodzony nieczysty i pozbawiony świętości;
Wywodzący się z człowieka, którego wina
Skalała całą rasę ludzką i splamiła.

Oto przed Tobą kłaniam się,
Moja ucieczka jest jedynie w Twej łasce;
Nic nie oczyści mnie z zewnątrz;
Mój trąd tkwi głęboko we mnie.
(Dr Isaac Watts, 1674-1748).

Trąd grzechu „tkwi głęboko” ciebie! To opis ciebie dziś rano! „Trąd grzechu tkwi głęboko we mnie”! Jezus powiedział:

„Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz” (Ew. Marka 7:21-23).

Oto obraz twojego serca, pełnego złych myśli. Twoje serce pełne jest trądu grzechu!

Nic nie oczyści mnie z zewnątrz;
Mój trąd tkwi głęboko we mnie.

Czyż tak nie jest? Czyż tak nie jest? Wiesz, że to prawda! i „Nic nie oczyści cię mnie z zewnątrz.! Żadne decyzje ani modlitwy nie oczyszczą cię! Nic, co odczuwasz lub poznajesz nie oczyści cię! Wiesz, że „Trąd grzechu tkwi głęboko w twoim sercu”! Wiesz to, nieprawdaż? W swoim nienawróconym stanie kochałeś ciemność. Podobało ci się grzeszenie. Kochałeś smak grzechu. Kochałeś go, chociaż wiedziałeś, że był zły! Dlatego nienawidzisz słuchać prawdy o swoim grzesznym sercu! Nienawidzisz mnie, gdyż mówię prawdę o twoim niegodziwym sercu, nieprawdaż? Potępia cię to i czujesz się źle słuchając prawdy! Trąd tkwi głęboko w tobie! Twoje serce jest wykrzywione i zepsute. Wolisz grzech niż to, co dobre i godziwe. Trąd tkwi głęboko w twojego serca pełnego niewiary! Nie wymyśliłem tego. Jedynie parafrazuję doktora Martyn Lloyd-Jonesa, który był lekarzem i wiedział wszystko na temat grzesznego serca jak twoje!

II. Po drugie, został poruszony słowami proroka, nakazującego mu oczyszczenie.

Kiedy prorok powiedział mu: „Idź i obmyj się”, odszedł zagniewany. Powiedział: „Oto myślałem sobie, że [prorok pomodli się o mnie]”. „Myślałem”. Myślisz, że wiesz, co zrobić, by zostać zbawionym. „Myślałem”. Porzuć te fałszywe myśli! Pozbądź się swoich myśli o tym, jak zostać zbawionym. Nic nie wiesz na ten temat! Moody powiedział:

Naaman miał dwie choroby – dumę i trąd. Musiał zostać oczyszczony z dumy, podobnie jak i z trądu. Naaman musiał zejść z powozu dumy, aby zrobić potem to, co mu nakazano – obmyć się.

To samo musi stać się też z tobą dziś rano. To samo i ty musisz zrobić, jeżeli chcesz być zbawionym. Pozbądź się tego, co „myślałeś”. Pozbądź się dumy i własnych myśli o tym, jak zostać zbawionym. Musisz zostać obmyty, oczyszczony, gdyż jest powiedziane: „Idź i obmyj się... i będziesz czysty”. Przyjdź do Jezusa jako zgubiony i grzeszny człowiek. Przyjdź do Jezusa, a On oczyści twoje grzeszne serce swoją krwią przelaną na krzyżu! „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7). „Obmyj się i będziesz czysty!” To właśnie mówi do ciebie sam Bóg, abyś zrobił w tej chwili! „Obmyj się i będziesz czysty!”.

Nie możesz jednak zostać oczyszczonym, dopóki nie pozbędziesz się dumy. Twoje serce musi zostać przemienione. Nie doświadczysz przebaczenia, dopóki nie będziesz pokutował. Twoje serce musi zostać przemienione. Jeżeli pragniesz odczuć, że jesteś zbawiony, jeżeli chcesz mieć pewność zbawienia, musisz odczuć, jak bardzo samolubne jest twoje serce. Jednak ty nie chcesz zostać zmienionym. Chcesz zostać zbawionym taki, jaki jesteś, abyś dalej mógł żyć swoim egoistycznym życiem.

Nawrócenie oznacza całkowitą przemianę serca. Cała twoja natura jest zła. Twoje serce jest złe. Twoja natura jest zepsuta do głębi. Twoja wewnętrzna przemiana musi być tak radykalna, abyś umarł dla samego siebie i narodził się na nowo, by żyć nowym życiem, skupionym na podobaniu się Bogu zamiast sobie samemu. Nie wystarczy pozbyć się kilku grzechów. Nie wystarczy przychodzić do kościół i wypowiedzieć słowa modlitwa. Potrzebujesz mieć nową naturę, całkowicie nowe życie.

Posłuchaj, jak John Cagan zmagał się ze swoim nawrócenie. „Byłem zmęczony zmaganiem się; byłem tam zmęczony tym, kim byłem. Nawet, gdy przekonywały mnie do tego wszystkie moje grzechy, to ciągle nie chciałem Jezusa. Próbowałem zaufać Chrystusowi, lecz nie udawało mi się. Nie mogłem podjąć decyzji, by zostać chrześcijaninem. A to sprawiało, że czułem beznadziejność. Czułem, że moje grzechy spychają mnie do piekła, lecz mój upór nie pozwalał mi płakać. Trwałem w środku konfliktu”.

Czy czujesz coś podobnego dziś rano? Jeżeli tak, dlaczego taki jesteś? Czy dlatego, że chcesz być zbawiony, ale bez przemiany serca. Chcesz, abyśmy przyjęli cię jako chrześcijanina, ale bez przemiany serca. Lecz to nie jest możliwe! Musisz narodzić się na nowo. Musisz mieć nowe serce, które kocha Boga bardziej niż swoje własne życie. Musisz pokutować. Musisz nienawidzić tego, jakim jesteś! Musisz zrezygnować ze swojej dumy, gdyż inaczej umrzesz w grzechach. Twoje serce kontroluje trąd grzechu. Jack Ngann powiedział: „Bóg musi sprawić, że zaczniesz nienawidzić tego, jaki jesteś.

Nic nie oczyści mnie z zewnątrz;
Mój trąd tkwi głęboko we mnie.

Moody miał rację,

Naaman miał dwie choroby – dumę i trąd. Musiał zostać oczyszczony z dumy, podobnie jak i z trądu. Naaman musiał zejść z powozu dumy, aby zrobić potem to, co mu nakazano – obmyć się.

John Cagan powiedział: „Nie mogłem już powstrzymywać się dłużej. Musiałem mieć Jezusa! W tamtej chwili przestałem się opierać Chrystusowi. Było to dla mnie tak oczywiste, że musiałem Mu zaufać. Pamiętam, że przestałem być ja, a był tylko Chrystus... Odwróciłem się od grzechu i patrzyłem tylko na Jezusa! Jezus mnie zbawił”. Jezus zabrał [grzechy mojego serca], a w zamian dał mi miłość... zostały zabrane z mojej duszy. Jezus zmył wszystkie moje grzechy. Dał mi nowe życie”.

W chwili, gdy zaufasz Jezusowi, Synowi Bożemu, „krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza [cię] od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7). Od wszelkiego grzechu! Od wszelkiego grzechu – od grzechów serca lub tych już, popełnionych. Wszystkie grzechy muszą zostać obmyte krwią Jezusa i tylko nią. Syn Boży przelał swoją krew na krzyżu, abyś został oczyszczony. Dlaczego to zrobił? Ponieważ cię kocha. On chce oczyścić cię swoją krwią!

Cóż z mych grzechów obmyje mnie?
   Nic tylko krew Jezusa;
Cóż mi życie nowe da?
   Nic tylko krew Jezusa.
Ach! Jakże cenny strumień ten,
   Co oczyszcza z grzechów mnie;
Nic inne nie zda się.
   Nic tylko krew Jezusa
(„Nothing but the Blood”, Robert Lowry, 1826-1899).

Zbyt długo żyłeś w grzechu. Chciałeś być zbawiony, jak John Cagan. Pragnąłeś być takim, jak on. Ale myślałeś, że to niemożliwe. Myślałeś, że jesteś zbyt dziwny. Myślałeś, że jesteś zbyt grzeszny. Myślałeś, że jesteś beznadziejny. Byłeś zły! Lecz Jezus cię kocha. Kocha cię miłością większą, niż jakąkolwiek znałeś. Ludzie nie kochaliby cię, gdyby znali grzechy twojego serca. Ale Jezus i tak cię kocha. On powiedział: „przyjdź do mnie, a będziesz oczyszczony moją krwią”. Jezus powiedział: „obmyj się i będziesz czysty”. Prosi cię jedynie, abyś odwrócił się od swojej dumy i zaufał Mu. A wówczas, któregoś dnia będziesz mógł zaśpiewać w niebie:

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił [mnie] z grzechów [moich] przez krew swoją” (Objawienie 1:5).

„Obmyj się i będziesz czysty”. Panie Griffith, proszę przyjdź i zaśpiewaj jeszcze raz „Yes, I Know”.

Jeżeli chcesz być oczyszczony, to przyjdź do pierwszych rzędów, a my porozmawiamy z tobą o tym, jak zaufać Jezusowi.

Doktorze Chan, przyjdź i pomódl się o te wszystkie osoby, a potem podziękuj też za posiłek i społeczność, które będziemy mieć w holu. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

IDŹ I OBMYJ SIĘ! – TYPOLOGIA NAWRÓCENIA

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

dr R. L. Hymers, junior

„Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).

(2 Królewska 5:14)

I.   Po pierwsze, miał trąd. 2 Królewska 5:1; Rzymian 5:12;
Ew. Marka 7:21-23.

II.  Po drugie, został poruszony słowami proroka, mówiącego mu, jak zostać oczyszczonym. 1 List Jana 1:7; Objawienie 1:5.