Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
2010 – CO PRZYNIESIE KOLEJNY ROK?
KAZANIE NOWOROCZNE

2010 – WHAT WILL HAPPEN NEXT YEAR?
– A NEW YEAR’S SERMON

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 27-go grudnia 2009 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 27, 2009

„To jeszcze nie koniec” (Ew. Mateusza 24:6).


Uczniowie zapytali Jezusa: „Powiedz nam... jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). W następnym wersecie Jezus odpowiedział na ich pytanie słowami:

„Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec
       (Ew. Mateusza 24:4-6).

Wierzę, że słowa te są prawdą i dzisiaj - „to jeszcze nie koniec”. Znaki końca świata są widoczne, „ale to jeszcze nie koniec”. Dlaczego Bóg czeka? Dlaczego zwleka? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 14:

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”
       (Ew. Mateusza 24:14).

Wyraźnie widać w Piśmie, że Mateusz 24:14 zostanie dosłownie i całkowicie wypełniony dopiero, gdy resztka Izraela zewangelizuje świat „przez słowo świadectwa swojego” (Objawienie 12:11). Tych 144000 żydowskich ewangelistów „trwa przy świadectwie o Jezusie”(Objawienie 12:17). A ich świadectwo rozprzestrzeni się szybko po całej ziemi! Wtedy to nastąpi Sąd i Armageddon, a anioł zesłany przez Boga będzie:

„... miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom...” (Objawienie 14:6).

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”
       (Ew. Mateusza 24:14).

„... wtedy nadejdzie koniec“ (Ew. Mateusza 24:14). Dlatego też wierzę, że ciągle żyjemy w okresie, który Jezus określił słowami:

„... to jeszcze nie koniec” (Ew. Mateusza 24:6).

Znaki zwiastujące koniec świata są opisane przez Chrystusa w wersetach 4-14, ale koniec nie nadejdzie, dopóki cała ziemia nie usłyszy Ewangelii poprzez żydowskich ewangelistów w czasie Wielkiego Ucisku oraz przez anioła w Objawieniu 14:6. A zatem w obecnej godzinie możemy powiedzieć z Jezusem:

„... to jeszcze nie koniec” (Ew. Mateusza 24:6).

Ludzie bezbożni mogą drwić i mówić: „Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:4). Myślą, że opóźnienie w ponownym przyjściu Chrystusa oznacza, że On nie przyjdzie wcale. Ale apostoł Piotr powiedział:

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy... lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania”
       (2 List Piotra 3:9).

Bóg wstrzymuje swój sąd, aby dać każdemu człowiekowi wystarczająco czasu, by mógł usłyszeć Ewangelię. Dlatego też Jezus powiedział:

„... ale to jeszcze nie koniec” (Ew. Mateusza 24:6).

Znaki te wskazują, „że blisko jest, tuż u drzwi” (Ew. Mateusza 24:33) „... ale to jeszcze nie koniec” (Ew. Mateusza 24:6). On jeszcze czeka, zwleka, tak jak za dni Noego:

„... Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę,”
       (1 List Piotra 3:20).

W tym okresie, gdy Bóg czeka jeszcze z zesłaniem sądu, świat jest w zamieszaniu, pełen znaków nadejścia końca, które zapisane są w Ew. Mateusza 24:4-13 i Łukasza 21, gdzie Jezus powiedział:

„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się”
       (Ew. Łukasza 21:26).

Mój przyjaciel pastor Dr. John S. Waldrip, zapytany, co uważa za cztery najważniejsze trendy we współczesnym świecie, tak odpowiedział na moje pytanie:

(1)  Destrukcja Stanów Zjednoczonych od wewnątrz, poprzez liberalne siły w Waszyngtonie, które dążą do zabrania naszej wolności i zredukowania Ameryki do słabego i nieznaczącego państwa w świecie.

(2)  Sojusz pomiędzy Izraelem i wieloma państwami arabskimi przeciwko Iranowi. Egipt, Arabia Saudyjska, Irak i Jordan przerażone są tym, co może uczynić Iran, gdy posiądzie broń atomową, co będzie miało miejsce prawdopodobnie w 2010 lub na początku 2011 roku. Zdumiewające, że wiele z tych arabskich krajów stoi po stronie Izraela.

(3)  Chiny. Wszystko, co dotyczy tego kraju jest ważne. Chiny posiadają wszystko. Tam też ma miejsce obecnie największe w historii przebudzenie. Miliony doświadczają nawróceń w Chinach, podczas gdy w Ameryce kościoły są zamykane, wpadają w stagnację albo w demoniczne zwodzenie w nurcie „emerging churches”.

(4)  Odrodzenie się konserwatyzmu, zaczynając od jesiennych wyborów w 2010.


Te cztery rzeczy podane przez dr Waldripa są nie tylko ciekawe, ale też prawdopodobnie odegrają rolę w tym nowym roku.

Chociaż wszystkie prorocze znaki są widoczne, Bóg wydaje się ciągle czekać na ludzi, aby nawrócili się, zanim nastąpi koniec świata i powtórne przyjście Chrystusa. Jezus powiedział:

„Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” (Ew. Mateusza 24:33).

Ale nie możemy chować głowy w piasek, jak struś, ze strachu przed tym, co będzie miało miejsce. Jezus powiedział:

„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Ew. Łukasza 21:28).

Rok 2010 przed nami. Pomyślmy o nim, jako o czasie dla chrześcijan, aby poważnie podejść do nakazu Chrystusa w Wielkim Posłannictwie:

„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ew. Mateusza 28:18-20).

Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28:20). On obiecał być z nami, gdy będziemy posłuszni Jego przykazaniu, aby „uczyć wszystkie narody”, ewangelizując je i czyniąc uczniami tych, którzy są zgubieni. Nie pozwólmy, aby oziębłość albo brak troski o innych zatrzymały nas przed wychodzeniem i ewangelizowaniem zgubionych. Oni mogą nie wiedzieć o Wielkim Posłannictwie, ale nam nie wolno zapomnieć o nim! Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń nr 3!

Podaj wezwanie w godzinie tej, poruszające słowo mocy
Okrzyk wojenny tak pełen sił, byśmy zwycięstwo głosić mogli
Podaj wezwanie, by kościół wnet, za swoim Mistrzem bez zwłoki szedł
Okrzyk wydany, kościele wstań, Dobrą Nowinę my mamy nieść.

Radosną wieść dzisiaj głosimy, na całej ziemi, Jezusa moc
Wieść ta dziś w całym świecie brzmi: Dobrą Nowinę ludziom nieś!
Ginącym w grzechu, upadku, źle - pokaż ten cudny Łaski dar
Świat pogrążony w ciemnościach trwa, zwiastujmy mu, zwiastujmy mu!
    (Wolny przekład pieśni “Evangelize! Evangelize!” autor Dr Oswald J. Smith,
     1889-1986; poprawione przez dr Hymersa; na melodię „And Can It Be?”
       Charlesa Wesleya 1707-1788).

„Świat pogrążony w ciemnościach trwa, zwiastujmy mu, zwiastujmy mu” Dlatego też Chrystus powiedział:

„Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój” (Ew. Łukasza 14:23).

Zróbmy tak właśnie! W 2010 roku niech nasze umysły będą cały czas skoncentrowane na ewangelizacji. „Świat w ciemnościach trwa, zwiastujmy mu, zwiastujmy mu”. Nie tylko wychodźmy, by ewangelizować, ale także wkładajmy w to wszystkie siły, aby przyprowadzić naszych krewnych i przyjaciół, by usłyszeli Ewangelię. Zrób to i niech Chrystus będzie z tobą „aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28:20).

Po drugie, spędzajmy więcej czasu w modlitwie w 2010 roku! Jezus powiedział: „powinni zawsze się modlić i nie ustawać” (Ew. Łukasza 18:1). Wołajmy w modlitwach do Boga, biorącego w obronę swoich wybranych, którzy „wołają do niego we dnie i w nocy” (Ew. Łukasza 18:7). Upewnij się, że codziennie będziesz spędzał czas w modlitwie! Uważajmy, aby nie opuszczać spotkań modlitewnych w kościele! Niech modlitwa i post zajmą ważne miejsce w naszym życiu. Jednym z sekretów przebudzenia w Chinach jest to, że tak wielu chrześcijan pości i modli się, aby Bóg poruszał się w ich kościołach. Pójdźmy za ich przykładem! Niech post i modlitwa odegrają ważną rolę w całym nowym roku! I tak jak Bóg będzie nas prowadził, dołączajmy do postu o nawrócenia w każdym tygodniu 2010 roku. Apostoł Jakub powiedział:

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”
       (List Jakuba 5:16).

„Naucz mnie modlić” Zaśpiewajmy to!

Naucz mnie modlić
   O, Panie mój.
Serca pragnienie,
   To mego jest;
Wolę Twą poznać i drogi Twe;
   Naucz mnie modlić,
O, Panie mój.
    (Wolny przekład “Teach Me to Pray”,
       autor Albert S. Reitz, 1879-1966).

Po trzecie, weźmy nasz krzyż i pójdźmy za Chrystusem w 2010 roku. Jezus powiedział:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Wiem, że będą trudności i problemy w nadchodzącym roku. Ale Chrystus powiedział nam, abyśmy zaparli się sami siebie. Bez względu na to, jak ciężko jest, pamiętajmy, co On powiedział:

„I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien” (Ew. Mateusza 10:38).

Czy twoje serce odeszło od Boga? Może nie bierzesz udziału w modlitwach i ewangelizacjach? Czy oziębłeś w modlitwie i poście? Czyż to nie czas, abyś skoncentrował się na samozaparciu, wziął swój krzyż i na nowo poszedł za Chrystusem? Zaśpiewajmy hymn nr dwa na naszych kartkach: „Jezu, krzyż mój niosąc, idę”. Zaśpiewajmy!

Jezu, krzyż mój niosąc, idę,
   Zostawiwszy w tyle świat
Opuszczony, zapomniany,
   Tyś jest dla mnie wszystkim dziś
Zabierz każdą złą ambicję,
   Plany me, zamysły też
Dziś tak bardzo jam bogaty,
   Moim Bóg, Niebiosa są!
(Wolny przekład “Jesus, I My Cross Have Taken”
   autor Henry F. Lyte, 1793-1847)

„W krzyżu tym” Zaśpiewaj to!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.
(Wolny przekład “Jesus, Keep Me Near the Cross”
   autor Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Po czwarte, jeśli nie jesteś jeszcze nawrócony, rok 2010 powinien być dla ciebie czasem, aby głęboko rozważyć kwestię twojego zbawienia. Wiem, że nasz tekst mówił: „... to jeszcze nie koniec.” Ale dotyczy on tego wieku i nadchodzącego końca świata. Nie mówi jednak o twoim życiu. Dlatego, że dla ciebie to właśnie może być ten czas. Śmierć może nadejść niespodziewanie, nagle! Może się to zdarzyć w każdej chwil, w każdym momencie, kiedy jedziesz drogą albo idziesz ulicami miasta. Biblia mówi:

„...postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”
       (Hebrajczyków 9:27).

Bóg ustalił dzień i godzinę twej śmierci. Nie ma znaczenia, czy jesteś stary czy młody; śmierć może przyjść w każdej chwili w 2010 roku. Czy jesteś gotowy?

Wielu z was pracowało ciężko, aby przygotować się do egzaminów tydzień, czy dwa temu. Ale wzywam was, abyście przynajmniej tyle samo wysiłku włożyli do przygotowania się do tego ostatecznego egzaminu waszego życia, kiedy to po śmierci staniecie twarzą w twarz z Bogiem. Czy jesteś gotowy? Jeśli w 2010 roku przyjdzie ci umrzeć, czy jesteś gotowy? Jezus powiedział:

„Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24).

Chrystus wzywa cię, abyś „zmagał się”, „walczył” o to, by doświadczyć przekonania o grzechu, a wtedy będziesz mógł przyjść do Niego w prawdziwym nawróceniu. Modlitwą moją jest, abyś „starał się” usilnie przyjść do Chrystusa i abyś nawrócił się w tym roku. Gdyby spotkała cię śmierć, zanim nawrócisz się, byłbyś zgubiony na wieki. „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy” (Objawienie 14:11). Jezus powiedział:

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:16).

Obyś uwierzył w Niego i został zbawiony! Obyś przyszedł do Niego z całego serca! Obyś w Nim znalazł wieczne bezpieczeństwo i mógł być już na wieki z Panem! Amen! Zaśpiewajmy ostatnią pieśń na naszych kartkach. Powstańmy i zaśpiewajmy ją!

Ze związania, smutku i trwóg, Jezu przychodzę, Jezus przychodzę
   Do Twej wolności, radości, światła, Jezus przychodzę do Ciebie dziś
Z chorób w Twe zdrowie, zostawiam pragnienia i bogactwo
   Z mego grzechu do Ciebie przychodzę, Jezus tu dziś.
(Wolny przekład pieśni “Jesus, I Come” autor William T. Sleeper, 1819-1904).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “ Kazania po Polsku.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan:
Ewangelia Mateusza 24:3-14.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“In Times Like These” (autor Ruth Caye Jones, 1944).