Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ORĘŻ NASZEJ WALKI

THE WEAPONS OF OUR WARFARE
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles, w sobotę wieczorem 7-go stycznia 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, January 7, 2017

„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).


Moi przyjaciele, toczy się wojna. Nie jest to rodzaj wojny, o której mówi świat.Nie jest towojnaz muzułmańskimi ekstremistami. Nie jest towojnamiędzy narodami. Jest to inny rodzajwojny.Towojna o wiele większa niż inne. Nie można jej wygrać przy pomocy pistoletów, granatów ręcznych czy bomb. Nasi dziadkowie toczyli wojnę przeciwko broni Hitlera. Wygrali II wojnę światową, jak określił to Churchill, przez „krew, zmagania, pot i łzy”.Wygrali, wbrew przeważającym siłom. Armia Hitlera była większa niż połączone siły Anglii i Ameryki. Gdyby Hitler wygrał, zniszczyłby nasz sposób życia. Zakończyłby długą historię świata zachodniego. Żylibyśmy teraz w opustoszałym stanie strasznego zniszczenia i destrukcji, niczym zbombardowanym wysypisku śmieci. Dzięki Bogu za Kościół, Roosevelta i połączone siły zbrojne, które zniszczyły tyraniczną dominację, stworzoną przez obłęd i wściekłość nieludzkiegoAdolfa Hitlera i jego nazistowską machinę wojenną.

Mam tylko mgliste wspomnienia wojny. W mojej pamięci pozostał tylko brak świateł, syreny i strach. Jednak w naszym tekście czytamy o innym rodzaju wojny.Nie jest towojnaz ciałem i krwią wroga. Jest to znacznie bardziej podstępna i niszcząca wojna. Nie jest to walkaz krwią i ciałem, ale z o wiele większymi siłami, niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić. Towojnaz szatanem i jego hordą demonicznych mocy.

ApostołPawełbardzo wyraźnie to opisał: „Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciał” (2 Koryntian 10:3).Jesteśmy tylko ludźmi. Nie możemy pokonać tego wroga naszymi ludzkimi sposobami. Żaden polityk, generał ani dowódca, ani Donald Trump lub innym człowiek z krwi i kości nie może wygrać tej najokropniejszej ze wszystkich wojen.

„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).

I. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że toczy się walka.

Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawę z istnienia tej wojny. Gra na swoim telefonie komórkowym. Pali marihuanę i nie myśli o złych rzeczach, do których to prowadzi. Zabawia się w seksualne igraszki z cudzołożącymi kobietami i zboczonymi mężczyznami. Dla przeciętnego człowieka„świat to raczej plac zabaw niż pole walki”, jak powiedział dr Tozer.

Również nasze kościoły grają w różne gierki. Zaślepieni kaznodzieje rezygnują z niedzielnych wieczornych nabożeństw. Nie myślą o młodych ludziach, którzy w niedzielne wieczory nie mają gdzie iść, za wyjątkiem ciemności grzechów. Jednak to nie sprawia żadnej różnicy tym na pół otępiałym kaznodziejom. W niedzielne poranki zbierają całą kolektę, aby potem mieć masęczasu wieczorem na oglądanie telewizji lub zamykanie się w pokoju, by bez żadnego poczucia wstydu oglądać pornografię, od której są uzależnieni. Obecnie nawet wielki Instytut Biblijny Moody’ego dopuszcza używanie alkoholu i tabaki wśród swoich pracowników i wykładowców.Uniwersytet Biola wydał podobne przyzwolenie w ubiegłym roku (Don Boys, Ph.D., 26 grudnia 2016). Moja żona i ja byliśmy zniesmaczeni, kiedy w czasie przyjęcia weselnego syna pastora kościoła, który założyłem wiele lat temu, podano piwo i wino, a ludzie tańczyli.„Piwo, Biblia i braterstwo” – takie spotkania w celu studiowania książki RickaWarrena odbywają się w kościele w Oxfordzie, w Connecticut.Podobne wydarzenia mają miejsce w kościołach w całej Ameryce (Boys, jw.).

Dziko brzmiąca muzyka grana jest w wielu kościołach przez prawie godzinę w niedzielne poranki, po czym następuje piętnastominutowe, suche jak pieprz „nauczanie” werset po wersecie, w którym nie ma mowy o ewangelii czy Chrystusie. Zgubieni ludzie nie są przyprowadzani na ewangelizacje, nie wspominając nawet o tym, jak ci zgubieni grzesznicy mieliby zostać zbawieni! Tak, toczy się wielka walka, podczas gdy ludzie w kościołach są zupełnie tego nieświadomi, grając w swoje gry i myśląc, że są prawdziwymi chrześcijanami. Nigdynie przychodzą na spotkania modlitewne.Nigdy nie przyprowadzają zgubionychdusz na zwiastowanie ewangelizacyjne.„Wyjdźcie spośród nich”.Nigdy nie dołączajcie do takich kościołów. A jeżeli już dołączyliście, to uciekajcie, jak Lot uciekł z Sodomy w dniu sądu.

Jestem stary. Mam siwe włosy. Pewnego dnia nie będzie mnie tutaj. Jednak wzywam każdego z was, którzy przychodzicie do naszego zboru, abyścienigdynie poddali się temu szaleństwu. Nigdynie poddajcie się tej ludzkiej głupocie. Nigdy niepoddajcie się!Nigdy!Nigdy!Nigdy.Nigdy nie rezygnujcie ze starych hymnów z czasów przebudzeń. Nigdy nie porzucajcie starych pieśni, jak ta, którą przed chwilą zaśpiewał pan Griffith! Jest to pieśń nr 10 – „Onward, Christian Soldiers”.Powstańcie i zaśpiewajmy ją – głośno i wyraźnie!

Głos Jezusa słychać, brzmi na cały świat.
   Wytęż słuch swój dobrze, przyjm Go w serce rad.
Chrystus, Mistrz i Zbawca lud Swój wiedzie sam
   Przyłącz się Doń także, dojdziesz niebios bram.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!

Rzesza wszak niewielka kroczy drogą tą.
   Górny Jeruzalem wita duszę mą
Wszystkich w jedno złączy Zbawca wszystkim znan
   Jedna wiara, miłość, jeden duszy Pan.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!

Trony i korony mogą wnet się chwiać,
   Lecz Królestwo Boże wiecznie będzie stać.
Prawy pokój, szczęście znajdziem tylko w Nim,
   Siłę do zwycięstwa w walce swej ze złem.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!
(„Onward, Christian Soldiers”, Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Usiądźcie, proszę.

„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).

Oręż naszej walkinie jest cielesny; nie jest to broń ludzka. Jest ponadnaturalna. Musi być to broń ponadnaturalna, gdyż walczymy z ponadnaturalnymi siłami. Walczymy z szatanem i jego demonami. Walczymy z „zasadzkami diabła” (Efezjan 6:11).My, którzy jesteśmy chrześcijanami, walczymy z diabelskimi zamiarami.Walczymy z jego sposobami, fałszywymi pomysłami i przekręconym sposobem myślenia. Z myślami, które diabeł wkłada do umysłówtych, którzy nie są jeszcze nawróceni.W Biblii czytamy:„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale… przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu…” (Efezjan 6:12).Musimy walczyć zdiabłem i jego demonami.Musimy walczyć z demonami o każdą zgubioną duszę, która zostaje przyprowadzona do kościoła. On nie da wydrzeć ich sobie bez walki.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, to w tej chwili demony pracują w twoim umyśle! Diabeł działa w tej chwili, w czasie tego spotkania. W tej chwili diabełwkłada swoje sztuczki i pomysły do twojego umysłu, w czasie, gdy mówię to. Diabełjest „duchem, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa” (Efezjan 2:2).Biblia naucza, że diabeł„teraz działa” w twoim umyśle i sercu.

Posłuchajcie, co przed swoim nawróceniem powiedziała pewna dziewczyna – Julie:„Dr Hymers powiedział mi, że byłam zgubiona i żebym przyszła, porozmawiać. |W tamtym czasie nie znosiłam przychodzić do kościoła”.To diabełmówił do jej umysłu i serca. Niektórzy z was dzisiaj zostaliście oszukani przez diabła. Mówię wam, że jesteście zgubieni, ale nie chcecie tego słuchać. Nie chcecie słuchać o tym, że jesteście zgubieni, gdyż słuchacie tego, co mówi diabeł, jego myśli. Julie powiedziała:„Myślałam, że byłam dobra i że tylko tego potrzebowałam w życiu.Przez całe życie przychodziłam do kościoła, czy to nie wystarczało? Dlaczego dr Hymers mówił mi, że byłam zgubiona? Byłam dobrą osobą”.„Byłam dumna z tego, że nie zrobiłam żadnej ze złych rzecz, które robiły inne młode osoby… Czułam dumę z samej siebie, gdy myślałam o tym, że wszystko było ze mną w porządku”.Ale to diabeł działał w jej sercu.

Czy i tym myślisz podobnie? Czy myślisz, że jesteś wystarczająco dobry?Biblia mówi, że diabeł„teraz działa w synach nieposłuszeństwa”.Diabeł działa teraz w tobie.Działa w twoim umyśle i sercu!

Julie powiedziała:Starałam się być tak dobrą, jak tylko potrafiłam. Czego więcej chcieli ode mnie?... Przed każdym kazaniem martwiłam się. Czułam się nieswojo każdego dnia”.Diabeł działał w niej, mówiąc, że była dobra, że nie musiała zostać zbawiona; że była dobrym człowiekiem; że inni byli większymi grzesznikami niż ona. I że to oni potrzebowali zbawienia.Ale nie ona!Była już wystarczająco dobrąosobą. Pochodziło to od diabła. Była w więzach szatana.Byłaniewolnikiemdiabła.Byłazwiązana przezdiabła; związanaz nim, gdyż uwierzyła w jego kłamstwo, że byławystarczająco dobra i że to inni potrzebowali zostać oczyszczonymi przez krewChrystusa.Ale nie ona. Przecież w każdą niedzielę przychodziła do kościoła. Przecież czytała Biblię i modliła się. „Czego więcej chcieli ode mnie?”. Julie nie lubiła, gdy mówiłem jej, że byłazgubiony.Zgubiona bez oczyszczającej krwiJezusa.Jednak dzięki nieodpartej łasceBożej była nieustannie przyciągana do naszego kościoła. Przyciągana, by usłyszeć ewangelię zwiastowaną przez Bożą nieodpartą łaskę w stosunku do tych, których On wybrał do zbawienia.

Jaki miałby być inny powód tego, że ciągle powracała?Znajoma, którą przyprowadziła ze sobą do naszego kościoła, której powiedziałem, że powinna porozmawiać z nami, nigdy nie wróciła do zboru. Posłuchała diabłai wróciła do swojego dawnego kościoła, w którym nikt nigdy nie powiedział jej, że byłazgubiona.Posłuchała raczej diabłai uciekła z naszego zboru, gdyż nie chciała słuchać mojego zwiastowania odnośnie grzechów.Ojciec Julie powiedział mi, jaki grzech miała tamta dziewczyna. Był to brudny grzech, którego nie chciała porzucić. Uciekła od prawdy i być może nigdy nie zostanie zbawiona, gdyż usłuchała zniewalającego ją mistrza – diabła.

W tej sali są podobni ludzie. Jesteście w okowach diabła. Kochacie wasze grzechy.Kochacie pornografię.Kochacie to, co brudne. Kochacie siebie takimi, jacy jesteście wewnątrz. I nawet nie zdajecie sobie sprawę z tego, że staliście się niewolnikamidiabła!

Jednak najgorszym grzechem, jaki popełniacie jest odrzucanie Jezusa. On chce was zbawić i oczyścić z grzechów swoją krwią. Jednak wy wypieracie wszystkie myśli Jezusa z waszego umysłu i dalej żyjecie w grzechach.

II. Po drugie, oręż naszej walki.

W naszym tekście czytamy:„ Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych”.Oręż, który używamy przeciwko diabłu to główniemodlitwa i prawoBoże, które mówi, że jesteśmyzgubionymigrzesznikami.To prawo mówi, że jesteśmy grzeszni. Nasze modlitwy sprowadzają Ducha Świętego, aby przekonywał was o grzechach.

Dlatego musimy modlić się z całego serca o to, by ludzie zgubieni byli przekonywani o swoich grzechach.Tu, w tym kościele dziś wieczorem są ludzie, którzy nie zostaną zbawieni, jeżeli nie będziemy modlić się.Jeżeli nie będziemy modlić się o nich z wielką odwagą i we łzach. Tylko wtedy, gdy będziemy modlić się we łzach, zobaczymy zgubionych grzeszników doświadczających przekonania o grzechach.Bóg rzadko opowiada na modlitwy bez łez. Musimy modlić się tak, jak robił to Izajasz:

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” (Izajasz 64:1).

Musimy modlić się jak nigdy dotąd, aby Boży Duch zstąpił i przekonywał ludzi o ich grzechach.Aby przekonywał ich o grzechuoglądania pornografii.Aby przekonywał ich o grzechunienawidzenia rodziców.Aby przekonywał o grzechu pychy z powodu tego, jak jesteśmy dobrzy. Aby przekonywał o grzechuodrzucania Jezusa.

Musimy zwiastowaćim Boże prawo. Modlitwa i zwiastowane prawo to główny oręż w walce przeciwko diabłu.Co niedzielę zwiastowałem to prawo Julie. Powiedziała:„Było tak, jakby dr Hymers zaczął zwiastowaćkonkretnie o moich grzechach. Gdy głosił o tym, jak grzeszne dzieci zwracają się przeciwko swoim rodzicom, wybuchłam płaczem. Był to grzech, z którym Bóg zaczął rozprawiać się we mnie. Byłam naprawdę okropnym dzieckiem, zwłaszcza w stosunku do moich rodziców. Zachowywałam się tak, by ukryć swoją nienawiść w stosunku do ojca.Duch Święty pokazał mi, że wcale nie byłam dobrąosobą.Wcale nie byłam tak dobra, jak chciałam, by ludzie mnie widzieli i jak o sobie myślałam. Byłam okropną osobą – egoistyczną i bardzo dumną. I tak bardzo wstydziłam się sama siebie i tego, jaką byłam w środku. Desperacko potrzebowałam przebaczenia i czułam, że nie zasługiwałam na nie. Czułam się grzeszna i niegodziwa. Jak ktoś mógłby przebaczyć tak pełnemu oszustw grzesznikowi, jakim byłam?”Orężmodlitwy i zwiastowanie prawa pokonało moc diabła.„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).Twierdzeszatanasą tak potężne. To twierdze w sercu, które trzymają cię w więzieniu szatana. Potrzeba mocy Bożej, aby rozwalić ściany więzienia szatana i uwolnić cię.

On łamie wszystkich grzechów moc,
   Więźniów wolnymi czyni;
Krew Jego najgorszy może zmyć grzech,
   Krew, którą za mnie przelał On.
(„O For a Thousand Tongues”,Charles Wesley, 1707-1788).

Jak jest twoja twierdza?Co trzyma cię w zamknięciu w więzieniu diabła? Czy to pornografia?Narkotyki?A może myśl, że jesteś wystarczająco dobry; myśl, że nie potrzebujesz nawrócić się, gdyż przychodzisz do kościoła, czytasz Biblię i modlisz się?Czy w ten sposób diabeł trzyma cię zamkniętego w swojej twierdzy, w swoim więzieniu?

Dzięki Bogu za to, że nasi ludzie modlili się mocno o to, by Julie została uwolniona! Dzięki Bogu za to, że zwiastowałem na temat prawa i w każdym kazaniu mówiłem jej, że byłazgubiona.

„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).

Po jednym z kazań, Julie przyszła do mnie. Powiedziała:„Doktorze Hymers, powiedziałeś, że Jezus umarł na krzyżu zamiast mnie i że spadł na Niego [Boży] sąd po to, by nie spadł on na mnie. Teraz wiem już, dlaczego potrzebuję Jezusa i jego krwi… Potrzebuję Jezusa, aby moje grzechy mogły zostać całkowicie obmyte jego krwią.Doktorze Hymers, powiedziałeś mi, żeJezus mnie kocha i zbawi mnie bez względu na grzechy, które popełniłam w życiu. Powiedziałeś, abym zaufała Jezusowi. Nie mogłam żyć tak dłużej. Moja twarz zlana była łzami i byłam gotowa, aby zaufać Chrystusowi… Uklękłam i zaufałam Chrystusowi.Zaufałam Chrystusowi, a niemojej dobroci. Złożyłam ufność w Chrystusie i Jego krwi… Już dłużej nie polegałam na tym, jak byłam dobra i pozwoliłam odejść mojej dumie. Zaufałam Jezusowi, a On mniezbawił!”.

Cóż za wspaniałe świadectwo! Teraz Julie jest zbawiona i jest moim przyjacielem! Wierzę, że teraz jest naprawdę chrześcijanką. Podobnie wierzy też dr Cagan.W niedalekiej przyszłości ochrzczę ją.

Czy jej słowa przemówiły do ciebie dziś wieczorem? Czy odczułeś, jak grzeszny jesteś? Czy zobaczyłeś potrzebę zaufania Jezusowi i oczyszczenia z wszystkich grzechów Jego krwią, przelaną na krzyżu?Jezus tak bardzo cię kocha. Czy przyjdziesz do przodu i porozmawiasz ze mną, Johnem Caganam i doktorem Caganem na temat zaufania Jezusowi? Kiedy wszyscy udadzą się na górę na posiłek, czy przyjdziesz tutaj i pozwolisz, abyśmy porozmawiali i pomodlili się z tobą? Jeżeli musisz wcześniej iść do łazienki, to zrób to, a potem wróć lub też wyjdź od razu do przodu, gdy będziemy śpiewali pieśń. NiechBógpobłogosławi nasz posiłek i każdą osobę, która zaufa dziś wieczorem Jezusowi!Amen!

Powstańcie i zaśpiewajmy hymn numer jedenaście. Zaśpiewajmy„Fill All My Vision”. Jest to hymn numer jedenaście. Podczas śpiewu, przyjdź do przodu i pozwól, byśmy porozmawiali i pomodlili się z tobą.

Otwórz me oczy, proszę, Zbawicielu,
   Pozwól mi zobaczyć dziś Jezusa;
Choć prowadzisz mnie doliną,
   Otacza mnie Twa nieprzemijająca chwała.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech żaden grzech
   Nie zasłania blasku mego wnętrza.
Pozwól, bym patrzył jedynie na Twe oblicze,
   Karmiąc mą duszę Twą niekończącą się łaską.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.
(„Fill All My Vision”, Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Johna Samuela Cagana:2 Koryntian 10:3-5.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
      „Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924; refren i zwrotki 1, 2 i 3).


SKRÓT KAZANIA

ORĘŻ NASZEJ WALKI

THE WEAPONS OF OUR WARFARE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych” (2 Koryntian 10:4).

(2 Koryntian10:3)

I.   Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że toczy się walka. Efezjan
6:11, 12; Efezjan 2:2.

II.  Po drugie, oręż naszej walki.Izajasz 64:1.