Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
OCZYSZCZAJĄCA KREW

THE CLEANSING BLOOD
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, junior

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 4-go października 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 4, 2015

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
(1 List Jana 1:7).


Jan był zaledwie nastolatkiem, gdy Jezus powołał go na ucznia. Ale był on wspaniałym młodym człowiekiem. Był bardzo bliski Jezusowi, co możemy zobaczyć w ogrodzie Getsemani. Kiedy Jezus wszedł w ciemności ogrodu, pozostawił uczniów na skraju. Zabrał tylko Jana i dwóch innych z sobą „i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie” (Ew. Marka 14:33-34).

Kiedy żołnierze przyszli, by pojmać Jezusa, uczniowie porzucili Go i uciekli. Lecz następnego dnia Jan podążał drogą na Golgotę, za Jezusem, który dźwigał krzyż na miejsce, gdzie miał zostać ukrzyżowany. Podczas gdy inni ukrywali się ze strachu, ten młody człowiek był jedynym, który ochraniał matkę Chrystusa, patrzącą, jak jej syn umiera na krzyżu. Zatem Jan był jedynym uczniem, który widział Jezusa umierającego tamtego dnia. Pozostali skrywali się za zamkniętymi drzwiami.

Jezus spojrzał z krzyża na Jana i swoją matkę. Powiedział mu, by zaopiekował się nią. Jan usłyszał Jezusa, mówiącego: „Pragnę”. Usłyszał, gdy powiedział: „Wykonało się”, umierając na krzyżu. Ale nawet wtedy Jan nie odszedł od ukrzyżowanego Zbawiciela. Patrzył, gdy jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Chrystusa, „i zaraz wyszła krew i woda” (Ew. Jana 19:34). Później zapisał słowa: „abyście i wy wierzyli” (Ew. Jana 19:35).

Kiedy umarła moja matka, zabrałem do samochodu Ileanę oraz chłopców i pojechaliśmy jak najszybciej do szpitala. Wszedłem do pokoju i przez moment zobaczyłem biedne, umęczone ciało mojej matki, widoczne przez plastykowy worek. Matka zawsze bardzo wstydziła rozbierać się przed inną osobą. Kiedy zobaczyłem przez ten plastykowy worek jej stopy, wypchnąłem chłopców z pokoju na korytarz. Ale tak krótka chwila, gdy zobaczyłem jej stopy, odcisnęła się tak moim umyśle na zawsze. Miało to miejsce osiemnaście lat temu, lecz zdaje się, jakby wydarzyło się wczoraj. Tak bardzo utrwaliło się w mojej pamięci.

Tak samo było z Janem. Zobaczył, jak włócznia przebijała bok Jezusa. Zobaczył krew wypływającą z rany. Nie mógł tego nigdy zapomnieć. Sześćdziesiąt lat później stary człowiek, ostatni żyjący uczeń – Jan nadal rozmyślał o krwi Jezusa, którą zobaczył tamtego dnia. Drżącą, starą ręką, zapisał te słowa na pergaminie: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7). Dlaczego krew Jezusa była tak ważna dla Jana?

I. Po pierwsze, jest to krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Nie była to krew jakiejś innej osoby. Dr W. A. Criswell, który przez prawie sześćdziesiąt lat był pastorem Pierwszego Zboru Baptystycznego w Dallas, w Teksasie, powiedział:

Był Bogiem objawionym w ciele. Nie ma ważniejszego wersetu zapisanego przez Pawła niż słowa do starszych zboru w Efezie, które czytamy w Dziejach Apostolskich 20:28: „Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę... zbór Pański nabyty własną jego krwią”. Według niektórych, [np. według Johna MacArthura], jest to stwierdzenie jawnie, rażąco, nieuprzejmie i grubiańsko wyrażane, dotyczące tego, iż była to krew Boża, przelana na krzyżu. Zaprawdę to Bóg w ciele, prowadzony przez Ducha, złożył ofiarę za nasze odkupienie… dlatego też krew Chrystusa... oczyszcza nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy służyli żywemu Bogu… Krew Chrystusa, który poprzez wiecznego Ducha ofiarował siebie Bogu, oczyszczając i obmywając nas całkowicie (W. A. Criswell, Ph.D., „The Blood of Jesus”, The Compassionate Christ, Crescendo Book Publications, 1976, str. 72).

MacArthur powiedział odnośnie Dziejów Apostolskich 20:28: „Paweł wierzył tak mocno w jedność Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, że mógł mówić o śmierci Chrystusa jako o przelaniu krwi Bożej – jednak [Bóg] nie ma ciała, a zatem też i krwi” (The MacArthur Study Bible; odnośnie Dziejów Apostolskich 20:28). Dlatego też dr MacArthur powiedział, że w zasadzie Paweł mylił się – Bóg nie ma „krwi”. To niebezpieczne stwierdzenie, podważające doktrynę o Trójcy. Odrzucamy to stwierdzenie MacArthura, a popieramy to, co powiedział Paweł oraz dr Criswell, który stwierdził: „Była to krew Boża, która została przelana na krzyżu” (jw.).

II. Po drugie, to krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas z grzechów.

Apostoł Jan powiedział:

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Dr McGee powiedział: „Słowo oczyszcza użyte jest w czasie teraźniejszym – krew Chrystusa cały czas oczyszcza nas z wszystkich grzechów” (Thru the Bible; odnośnie 1 Listu Jana 1:7). Oznacza to, że krew Jezusa nadal istnieje dzisiaj. Czas teraźniejszy „oczyszcza” pokazuje, że nawet teraz, obecnie, krew Chrystusa jest dostępna, aby nas oczyścić. MacArthur nie wierzy w to. Powiedział: „Sama w sobie fizyczna krew Chrystusa nie oczyszcza z grzechów” (The MacArthur New Testament Commentary on Hebrews, str. 237). To kłamstwo!

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas [czas teraźniejszy] od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:

Nasza ewangelia jest ewangelią krwi; krew stanowi fundament; bez niej nic nie wydarzyłoby się (The Way of Reconciliation, Efezjan 2, Banner of Truth Trust, str. 240).

Ponownie dr Lloyd-Jones powiedział:

Najważniejszym testem na to, czy człowiek naprawdę zwiastuje ewangelię, czy też nie, jest to, jaki nacisk kładzie na „krew”. Nie wystarczy mówienie o krzyżu i śmierci; testem jest „krew” (jw. str. 331).

Dr C. L. Cagan jest drugim pastorem w naszym zborze. Zanim nawrócił się, uczęszczał przez ponad rok w każdą niedzielę do kościoła Johna MacArthura. Dr Cagan powiedział: „Słuchałem jego zwiastowania zanim nawróciłem się. Był moim pastorem. Nauczał mnie Biblii… Nadal szczegółowo wiele z tego pamiętam. Jednak nie nawróciłem się pod wpływem jego nauczania... Uznanie Jezusa za Pana według MacArthura było formą decyzjonizmu – zbawienia poprzez uczynki... Jednak wierzę, że w naszym ewangelizacyjnym zwiastowaniu musimy być bardzo konkretni, jeśli chodzi o krew Chrystusa… jeżeli chcemy głosić wielkie, ewangelizacyjne kazania, które Bóg może używać, by nawracać wiele dusz” (Preaching to a Dying Nation, The Baptist Tabernacle of Los Angeles, 1999, str. 183, 184).

Całkowicie zgadzam się z doktorem Lloyd-Jonesem, że „nie wystarczy mówienie o krzyżu i śmierci [Chrystusa]... Najważniejszym testem na to, czy człowiek naprawdę zwiastuje ewangelię, czy też nie, jest to, jaki nacisk kładzie na „krew”. Amen! Cieszę się, że dr Lloyd-Jones to powiedział! Od prawie pięćdziesięciu ośmiu lat głoszę Ewangelię. Wiem z własnego doświadczenia, że zgubieni grzesznicy potrzebują usłyszeć, że Jezus może oczyścić ich z wszystkich grzechów swoją krwią. Zwykle nie zostają zbawieni poprzez słuchanie kazania na temat piekła, czy też proroctwa biblijnego, chociaż mogą one być pomocne. Jednak, jeśli chodzi o „najważniejszą kwestię” – sprawę samego nawrócenia, to musimy zwiastować kazania na temat krwi ZBAWICIELA.

Kazania na temat krwi nie są tylko dla ludzi zgubionych. Czasami myślę w ten sposób: „O Boże! Jak mogę przeżyć dzień bez krwi Twojego Syna!” Nic nie pociesza mojego serca w trudnych chwilach bardziej niż krew Jezusa Chrystusa! To mój pokarm i napój w czasach smutku i depresji.

Uwielbiam Go za oczyszczającą krew,
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
On pojednał moją duszę z Bogiem;
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Jezus!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Pan!

Przez wiele lat nie śpiewałem tej starej pieśni, ale przypomniała mi się dziś wieczorem! Zaśpiewałem ją wielokrotnie, aż moje serce wypełniło się radością! Zaśpiewajcie ją ze mną! To numer 7 na waszych kartkach.

Uwielbiam Go za oczyszczającą krew,
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
On pojednał moją duszę z Bogiem;
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Jezus!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Pan!
(„What a Wonderful Saviour!”, Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Szukałem tej pieśni w śpiewnikach i nie mogłem znaleźć. A potem odnalazłem starą kopię śpiewnika sprzed pięćdziesięciu lat, który używaliśmy w Pierwszym Chińskim Kościele Baptystycznym. I była tam! Czułem się tak, jakbym po wielu latach spotkał starego przyjaciela Do oczu napłynęły mi łzy, gdy ją śpiewałem. Zaśpiewajmy ją teraz wolno!

Uwielbiam Go za oczyszczającą krew,
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
On pojednał moją duszę z Bogiem;
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Jezus!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Pan!

Tak zwani „eksperci” mówią mi, że powinienem głosić kazania „ekspozycyjne”, w oparciu o długie ciągi wersetów biblijnych! Ale nie mogę słuchać tych „ekspertów”! Może powinienem, ale nie mogę! Muszę wydobyć wszystko z jednego wersetu, albo z jego części, jak robili nasi przodkowie, purytanie i wielcy ewangeliści, którzy naśladowali ich – Whitefield, Wesley, John Cennick, Daniel Rowland, Howell Harris oraz, niech Bóg go błogosławi, Joseph Parker i książę kaznodziei – Spurgeon. Podobnie jak oni, tak i ja muszę głosić na podstawie jednego lub dwóch wersetów lub nawet tylko części wersetu. Nie mogę zwiastować, przechodząc od jednego tematu do drugiego. Chcę czegoś treściwego. Chcę dotrzeć do sedna! To karmi moją duszę i waszą! To właśnie, co odkryć można w jednym wersecie!

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Diabeł przychodzi i szepcze mi: „Nie będą uważali cię za wielkiego kaznodzieję, jeśli będziesz tak robił”. Ale ja mu odpowiadam: „Cóż mnie obchodzi, czy będą mnie uważali za „wielkiego kaznodzieję” czy nie. Zupełnie mi na tym nie zależy”. Moim celem i pragnieniem, moją chwałą i rozkoszą jest oglądanie zgubionych grzeszników, przychodzących do fontanny, aby zostać obmytymi z wszystkich grzechów cenną krwią Jezusa Chrystusa.

Znam dwóch baptystycznych kaznodziei, którzy są ludźmi zgubionymi. Ich życie pokazuje, że nigdy nie odrodzili się, nigdy nie nawrócili, nigdy nie zostali zbawieni. Wiedziałem, że jeden z nich czytał wiele moich kazań. A drugiego zobaczyłem w czasie „czuwania” przy zwłokach mojego wieloletniego, drogiego przyjaciela – chińskiego pastora. Kiedy zobaczyłem już jego ciało, wyszedłem z pokoju. Wtedy zetknąłem się twarzą w twarz z tym zgubionym kaznodzieją. Znałem go od wielu lat. Ten biedny człowiek stracił wszystko, oddając się nieposkromionym pasjom. Uścisnąłem jego rękę. Zapytałem o zdrowie. A potem powiedziałem: „Chciałbym, abyś czytał moje kazania w Internecie”. Uśmiechnął się i powiedział: „Żartujesz? Czytam je każdego tygodnia na waszej stronie internetowej!” Moje serce podskoczyło z radości! Ten człowiek od pół wieku jest moim przyjacielem! Nie mogę go zawieść! Nie mogę was zawieść! Nie mogę nawet myśleć o tym, by być „wielkim kaznodzieją”. Nie mogę go zawieść! Nie mogę was zawieść! Muszę mówić zgubionym grzesznikom wzdłuż i wszerz, że

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Uwielbiam Go za oczyszczającą krew,
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
On pojednał moją duszę z Bogiem;
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Jezus!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Pan!

Wiem, jak to jest czuć się zgubionym! Wiem nawet, jak to jest czuć się zgubionym kaznodzieją, ponieważ byłem nim przez trzy lata, „oddany” zwiastowaniu od siedemnastego roku życia aż do dwudziestego, gdy w końcu nawróciłem się. To okropne uczucie być tak zgubionym. To piekło na ziemi być zgubionym, nie mając dostępu do społeczności z Bogiem, nigdy nie będąc pewnym, zawsze w strachu przed zniszczeniem, zawsze potępiając samego siebie! Ach, drogi przyjacielu, zadzwoń do mnie. Nie będę ekskomunikował twojej duszy, nigdy nie odwrócę się od ciebie. Zadzwoń, a zrobię wszystko, co tylko możliwe, aby pokazać ci inną drogę, sposób pojednania się, sposób oczyszczenia i nowego życia poprzez krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego! Nie miałem tego przez trzy lata. Ty być może nie masz tego od dłuższego czasu. Po co masz dłużej czekać? Wiesz, że nie masz krwi Chrystusa. Przyjdź i obmyj się w niej. Prorok powiedział do trędowatego Naamana: „Zanurz się siedmiokrotnie w rzece Jordan, a będziesz oczyszczony” (porównaj z II Królewską 5:10, 14). Mówię dziś wieczorem do ciebie: „Zanurz się raz we krwi Jezusa, a będziesz oczyszczony na wieki”!

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Uwielbiam Go za oczyszczającą krew, w
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
On pojednał moją duszę z Bogiem;
Cóż za wspaniały Zbawiciel!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Jezus!
Cóż za wspaniały Zbawiciel! To Jezus, mój Pan!

John Sung był zdolnym, młodym Chińczykiem, który przyjechał do Ameryki, aby tu studiować. Jednak uważał siebie za nieudacznika. Nie udało mu się zostać tym, kim jego ojciec chciał, aby stał się. Nie wyszło mu z dziewczyną, którą poznał w seminarium. Nie udało mu się znaleźć wewnętrznego spokoju. Męczyło go poczucie winy. Był w wielkim duchowym konflikcie. W pewien lutowy wieczór ujrzał grzechy, które popełnił w swoim życiu. Na początku wydawało mu się, że nie ma sposobu, aby pozbyć się ich i że musi trafić do piekła. Próbował zapomnieć o nich, ale nie był w stanie. Raniły go w serce. Poszedł do bagażnika i wyciągnął Biblię. Otworzył na opisie ukrzyżowania Jezusa, w Ewangelii Łukasza, rozdziale dwudziestym trzecim. Scena śmierci Jezusa na krzyżu za jego grzechy była tak wyraźna, że zdawało mu się, iż znajduje się u stóp krzyża, błagając o oczyszczenie z grzechów poprzez drogocenną krew Chrystusa. Płakał i modlił się do późnego wieczora. Potem w sercu usłyszał głos, mówiący: „Synu, twój grzechy są przebaczone”. Cały ciężar grzechów zdawał się spaść z jego ramion. Ogarnęło go przemożne uczucie ulgi. Wstał i zawołał: „Alleluja”! Wybiegł na korytarz akademika, krzycząc i chwaląc Boga za uwolnienie (zaczerpnięte z książki A Biography of John Sung, Leslie T. Lyall, China Inland Mission Overseas Missionary Fellowship, wydanie wznowione z 1965 roku, str. 33, 34). Został największym ewangelistą, jakiego kiedykolwiek znano w Chinach!

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Proszę cię dziś wieczorem, abyś przyszedł do Jezusa. Odłóż wszelkie wątpliwości i strach. Przyjdź do Zbawiciela. Niech obmyje cię Jego cenna krew. Amen. Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie.

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Łukasza 23:39-47.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„What a Wonderful Saviour!” (Elisha A. Hoffman, 1839-1929).


SKRÓT KAZANIA

OCZYSZCZAJĄCA KREW

THE CLEANSING BLOOD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
(1 List Jana 1:7).

(Ew. Marka 14:33, 34; Ew. Jana 19:34, 35)

I.   Po pierwsze, jest to krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Dzieje Apostolskie 20:28.

II.   Po drugie, to krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas z grzechów.
1 List Jana 1:7.