Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA

(HE THAT WINNETH SOULS IS WISE)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w sobotni wieczór 28-go sierpnia 2010 roku.

„Człowiek mądry ludzi zjednywa.”
(Biblia Tysiąclecia, Przypowieści Salomona 11:30)


Oto nasz tekst na dzisiaj wieczór. Przypowieści Salomona 11:30 mają swój odpowiednik w liście do Hebrajczyków. Proszę przeczytajmy go razem głośno: „człowiek mądry ludzi zjednywa”. Dzielę się dzisiaj skróconą wersją wspaniałego kazania dr John R. Rice’a dotycząca tego tekstu (John R. Rice., D.D. „He That Winneth Souls is Wise,” zamieszczone w The Bible Garden, Sword of the Lord Publishers, wydanie z 1982 roku, str. 333-335. Pełna wersja dostępna w The Soul Winner’s Fire autorstwa dr Rice'a, Sword of the Lord Publishers, j.w. str. 9-22).

Mądrą osobą jest ta, która zastanawia się i myśli o przyszłości. Mądry był Abraham, Lot jednak był niemądry. Jakub był mądry, ale Ezaw niemądry. Codziennie widzę ludzi, którzy są niemądrzy i krótkowzroczni, żyjąc tylko dniem dzisiejszym, nie zastanawiając się nad przyszłością. Największą mądrością nie cechują się wcale bankierzy, mężowie stanu, nauczyciele, czy milionerzy, ale ci pokorni, którzy zdobywają dusze. Sam Zbawiciel podkreślał, że jedna dusza warta jest więcej, niż cały świat. (Ew. Marka 8:36-37).

Kilka rzeczy może pomóc nam zobaczyć wartość zdobywania duszy. Pragnę, abyście zobaczyli, jak ważne jest zdobywanie dusz i dlaczego „człowiek mądry ludzi zjednywa.”

I. Po pierwsze, w kontekście piekła.

Najstraszliwszym faktem na całym świecie jest istnienie piekła. Doktryna piekła zajmuje główne miejsce w Biblii. Sam Jezus często mówił o tym, jak realne jest piekło. Biblia naucza, że piekło jest konkretnym miejscem Ew. Łukasza 16:19-31 oraz Objawienie 20:10-15.

W kościołach istnieje wiele programów i zajęć, aby pomóc ludziom, ale żaden z nich nie jest aż tak ważny jak zdobywanie dusz, gdyż jest to jedyna rzecz, która może ochronić grzesznika przed cierpieniami wiecznego ognia.

Nie dziwi wcale, że liberałowie i cieleśni chrześcijanie nie poświęcając czasu na zdobywanie dusz, gdyż nie wierzą w Biblię, ani też nie traktują jej poważnie. Brakuje im mądrości, by zdobywać dusze, gdyż nie traktują poważnie tego, co Biblia naucza na temat piekła.

„Człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przyp. Salomona 11:30)

I tylko ten, „kto ludzi zjednywa jest mądry.”!

II. Po drugie, w kontekście zniechęceń i niezadowolenia na tym świecie.

Rodziny rozpadają się. Dowodem na to jest rosnąca liczba rozwodów. Szkoły nie sprawdzają się, co pokazują nam więzienia pełne młodych ludzi. Rządy zawodzą. Prezydenci obiecują „zmianę”, ale nie widzimy żadnych zmian, które mogłyby pomóc młodym ludziom. Wszędzie ludzie są smutni i doświadczają przeróżnych tragedii. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest jedynym sposobem, aby ludzie mogli mieć pokój z Bogiem i nadzieję na przyszłość. Oto niesamowity argument, aby zdobywać dusze. Pokój dla duszy, prawdziwy odpoczynek dla zmęczonych i obciążonych, możemy znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie! Mądrzy zdobywają dusze dla Jezusa, który powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” (Ew. Mateusza 11:28). Oto dobry powód, by zdobywać dusze i dowód na to, że „człowiek mądry ludzi zjednywa”.

III. Po trzecie, w kontekście cierpienia Chrystusa.

Co za ważny powód, by zdobywać dusze! Prawdopodobnie najbardziej nieodpartym ze wszystkich argumentów jest fakt, że cierpienie Chrystusa jest dowodem na wieczną wartość duszy.

Ten, kto wierzy Biblii musi popatrzeć przez perspektywę cierpienia Jezusa, jak ważna dla Niego jest zgubiona dusza. Chrystus był torturowany przez rzymskich żołnierzy, biczowany, umarł na krzyżu płacąc cenę za grzechy ludzkości po to, by nasze dusze mogły być wybawione od Bożego gniewu.

Śmierć Chrystusa jest dowodem na wartość duszy. Jeśli chcesz być jak Chrystus, to musisz zdobywać dusze, gdyż to stanowiło Jego pasją. Jezus powiedział:

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Ew. Łukasza 19:10).

Apostoł Piotr powiedział, że Chrystus odszedł „zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (1 Piotra 2:21). Jezus przyszedł, „aby... zbawić to, co zginęło.” Nie ma znaczenia, ile musimy wycierpieć zdobywając dusze. Nie możemy szczerze powiedzieć, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, jeśli nie uczynimy zdobywania dusz naszym najwyższym priorytetem; takim, jaki był on dla Jezusa, który cierpiąc, zapłacił tak wielką cenę. Mądrą rzeczą jest naśladować przykład Chrystus, bez względu na koszt. Jego głównym celem było zdobywanie dusz:

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”
       (1 Tymoteusza 1:15).

A skoro to było głównym celem Chrystusa, to powinno być także i naszym.

„Człowiek mądry ludzi zjednywa” (Przyp. Salomona 11:30).

IV. Po czwarte, w kontekście chwały niebiańskiej.

Zdobywca dusz ma wiele nagród w tym życiu, jak chociażby obecność Ducha Świętego i odpowiedzi na modlitwy. Ale na zdobywcę dusz czeka też nagroda w wieczności:

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 12:3).

Przemyśl to dobrze! Pomyśl o nagrodzie, którą otrzymasz w wieczności za zdobywanie dusz!

Człowiek, który pracuje dzień i noc zdobywając fortunę, temu poświęcając swą młodość, może przebudzić się któregoś dnia, uświadamiając sobie, że jego całe bogactwo w jednej chwili przestało istnieć! I nawet jeśli trzymałby się swego bogactwa pomarszczonymi ze starości dłońmi, to i tak śmierć wszystko mu zabierze, a zdobyte dobra materialne wyślizgną się z drżących ze starości palców. Człowiek nie zabierze swego bogactwa do grobu!

Sławę tego świata trudno zdobyć i łatwo utracić. Prezydent Nixon wygrał wybory prezydenckie w drugiej kadencji tak wielką przewagą głosów, jakiej naród jeszcze nie widział. Ale już kilka miesięcy później został oddalony z urzędu przez swoich przeciwników i przez wiele lat musiał przebywać na wygnaniu. Sławę tego świata trudno zdobyć i łatwo utracić.

Zastanów się dobrze! Dr Rice w jednej ze swych pięknych pieśni napisał:

Skarby ziemi, jakże marne i przemijające;
   Znikają jak mgła i niszczeją jak suche liście;
Lecz dusze, które zdobyte łzami i błaganiem
   Gotowe są, byśmy zebrali je.
Cena przebudzenia, koszt zdobywania dusz
   Zwraca się, gdy dusze zdobywane są!
(wolny przekład pieśni „The Price of Revival”
     autorstwa Dr. John R. Rice, 1895-1980;
      ostatnie dwie linijki zmienione przez Pastora).

„Człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przyp. Salomona 11:30).

Oto wiersz dr Oswalda J. Smitha, który śpiewamy na melodię pieśni „And Can It Be?” autorstwa Charlesa Wesley'a. Jest to ostatnia pieśń na waszych kartkach. Proszę wstańmy i zaśpiewajmy!

Daj nam wezwanie, przejmujące słowo, słowo mocy,
Wezwanie do bitwy, płonące tchnienie, które wezwie nas do zwycięstwa lub na śmierć.
Słowo, które wyrwie kościół z uśpienia, by odpowiedzieć na Zbawiciela mocne wezwanie.
Okrzyk wydany. Powstańcie zastępy, Naszym hasłem: Ewangelizować!

Dobrą Nowinę ogłaszać wszem, na całej ziemi, w imieniu Jezusa
Słowo to z nieba głośno brzmi: Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
Tym, co giną, potępionej rasie pokażmy dar łaski Ewangelii
Ten świat co w wielkiej ciemności tkwi - ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
   (Wolny przekład „Evangelize! Evangelize!” Słowa dr Oswald J. Smith, 1889-1986;
      śpiewana na melodię „And Can It Be?”autor Charles Wesley, 1707-1788).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

SKRÓT KAZANIA

CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA

(HE THAT WINNETH SOULS IS WISE)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Człowiek mądry ludzi zjednywa.”
(Przyp. Salomona 11:30).

(Ew. Marka 8:36-37)

I.   Po pierwsze, w kontekście piekła. Ew. Łukasza 16:19-31;
Objawienie 20:10-15.

II.  Po drugie, w kontekście zniechęceń i niezadowolenia w tym
świecie. Ew. Mateusza 11:28.

III. Po trzecie, w kontekście cierpienia Chrystusa. Ew. Łukasza 19:10;
1 Piotra 2:21; 1 Tymoteusza 1:15.

IV. Po czwarte, w kontekście chwały niebiańskiej. Daniel 12:3.