Kazania po polsku
Sermons in Polish


Naciśnij tutaj, aby obejrzeć doktora Hymersa przemawiającego w czasie pogrzebu doktora Timothy Lin.
Video dostępne jest jedynie w języku angielski i chińskim.


ZBAWIENIE PRZEZ TRÓJCĘ – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
OPOWIEDZI CHRYSTUSOWI W PIERWSZE BOŻE NARODZENIE
NARODZONY BY UMRZEĆ ZA GRZESZNIKÓW – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
"IMIĘ JEZUS – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE"
"SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE"

TITLE DATE
ZBAWIENIE PRZEZ TRÓJCĘ – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
GNIEW SZATANA W DNIACH OSTATECZNYCH
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
ZGUBIENI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁÓW
I KAZNODZIEJE PODKRADAJĄCY WIERNYCH

(KOŚCIÓŁ W DNIACH OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ II)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers -
The Churches of the Last Days - Part II)
10 - 19 - 2013 PM
SĄD BOŻY – STRASZNA RZECZ
(God's Judgment a Fearful Thing)
11 - 17 -2013 PM
STRAŻNIKU! JAKA TO PORA NOCNA?
(Watchman, What of the Night?)
10 - 11 - 2013 AM
USYNOWIENIE!
(Adoption!)
03 - 11 - 2013 AM
PREZBITERIANIE I BAPTYŚCI WALCZĄ O POPULARNY HYMN
(KAZANIE WYGŁOSZONE W NIEDZIELĘ ŚWIĘTA REFORMACJI)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn)
27 - 10 - 2013 PM
CHRYSTUS KRZYŻA
(The Christ of the Cross)
20 - 10 - 2013 AM
DLACZEGO KOŚCIOŁY ŚPIĄ I SĄ ZIMNE
(KOŚCIOŁY DNI OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ I)
(Why the Churches are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
13 - 10 - 2013 AM
NADCHODZĄCA BURZA
(The Gathering Storm)
06 - 10 - 2013 AM
CIERPIENIE I KRÓLOWANIE
(Suffering and Reigning)
29 - 09 - 2013 AM
SEKRET PRZEBUDZENIA W CHINACH
(The Secret of Revival in China)
22 - 09 - 2013 AM
WEŹ SWÓJ KRZYŻ
(Take Up Your Cross)
15 - 09 - 2013 PM
ANTYNOMIZM WE WŁOSZECH
(Antinomianism in Italy)
08 - 09 - 2013 PM
MYLNA INTERPRETACJA PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM
(KAZANIE NR 2 NA PODSTAWIE PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM)
(Misinterpreting the Prodigal Son - Sermon #2 on the Prodigal Son)
25 - 08 - 2013 PM
PIERWOWZÓR NAWRÓCENIA
(KAZANIE NR 1 NA PODSTAWIE PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM)
(The Archetype of Conversion - Sermon #1 on the Prodigal Son)
25 - 08 - 2013 AM
CEL! OBIEKT! OSOBA!
(The Target!  The Object!  The Person!)
18 - 08 - 2013 AM
WYSPA ZGUBIONYCH DUSZ
(The Island of Lost Souls)
21 - 07 - 2013 PM
IMADŁO EWANGELII
(The Gospel Vise)
14 - 07 - 2013 AM
SANDEMANIZM
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
MILIONY ZGUBIONYCH STUDENTÓW – LECZ GDZIE SĄ BAPTYŚCI?
(Millions of Lost College Students - Where Are the Baptists?)
30 - 06 - 2013 PM
PROSTA WIARA W JEZUSA
(KAZANIE NR 15 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
21 - 07 - 2013 AM
ŹRÓDŁO CHWAŁY CHRYSTUSA
KAZANIE NR 14 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
21 - 04 - 2013 AM
ZADOŚĆUCZYNIENIE I USPRAWIEDLIWIENIE – OSIĄGNIĘTE PRZEZ CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 13 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 PM
TRYUMF ZBAWICIELA!
(KAZANIE NR 12 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 AM
OFIARA PRZEBŁAGALNA!
(KAZANIE NR 11 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
13 - 04 - 2013 PM
PARADOKS POGRZEBU CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 10 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 PM
OPIS PRZEBŁAGANIA
(KAZANIE NR 9 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 AM
MILCZENIE BARANKA
(KAZANIE NR 8 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 PM
GRZECH POWSZECHNY, GRZECH SZCZEGÓLNY ORAZ LEKARSTWO NA GRZECH
(KAZANIE NR 7 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 AM
JEZUS ZRANIONY, STARTY I UKARANY
(KAZANIE NR 6 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
23 - 03 - 2013 PM
CIERPIENIA CHRYSTUSA – PRAWDZIWE I NIEPRAWDZIWE
(KAZANIE NR 5 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
17 - 03 - 2013 AM
CHRYSTUS – POWSZECHNIE NIEDOCENIANY
(KAZANIE NR 4 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
16 - 03 - 2013 PM
CHRYSTUS – ODRZUCONY PRZEZ TŁUMY
(KAZANIE NR 3 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
10 - 03 - 2013 AM
JÓZEF I JEGO BRACIA
(KAZANIE NR 74 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
10 - 03 - 2013 PM
PIELGRZYMKA JAKUBA DO EGIPTU
(KAZANIE NR 73 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
ODRZUCONA WIEŚĆ
(KAZANIE NR 2 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
CIERPIENIE I TRYUMF BOŻEGO SŁUGI!
(KAZANIE NR 1 NA PODSTAWIE IZAJASZA 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
24 - 02 - 2013 AM
 OD STWORZENIA DO TRUMNY
(SERMON #75 ON THE BOOK OF GENESIS)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
17 - 03 - 2013 PM
JÓZEF – TYPEM CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 71 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
17 - 02 - 2013 PM
OFIAROWANIE IZAAKA
(KAZANIE NR 70 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
17 - 02 - 2013 AM
GŁÓD SŁOWA!
(A Famine of the Word!)
03 - 02 - 2013 PM
DOKTRYNA O RESZTCE
(The Doctrine of the Remnant)
27 - 01 - 2013 PM
ZWIASTOWANIE NOEGO
(The Preaching of Noah)
13 - 01 - 2013 PM
WIARA NOEGO
(The Faith of Noah)
06 - 01 - 2013 PM
ODSTĘPSTWO
(The Apostasy)
29 - 12 - 2012 PM
IMIONA JEZUSA
(The Names of Jesus)
16 - 12 - 2012 PM
BOŻONARODZENIOWY KONFLIKT
(KAZANIE NR 66 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
09 - 12 - 2012 AM
SŁUCHAŁ KAZAŃ LECZ NIGDY NIE ZOSTAŁ ZBAWIONY!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
02 - 12 - 2012 PM
PRACA EWANGELISTY
(The Work of an Evangelist)
25 - 11 - 2012 PM
CZŁOWIEK, KTÓRY ZAPOMNIAŁ, JAK BYĆ WDZIĘCZNYM -
KAZANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
 
(KAZANIE NR 65 Z I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)

(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
18 - 11 - 2012 AM
TWOJE SPOTKANIE ZE ŚMIERCIĄ
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
NIEZNISZCZALNA KSIĘGA
(The Indestructible Book)
04 - 11 - 2012 PM
MOŻESZ ZNALEŹĆ BOGA! KOMUNIŚCI GO NIE ZABILI!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
21 - 10 - 2012 AM
NIEZNANY BÓG
(KAZANIE WYGŁOSZONE Z OKAZJI CHIŃSKIEGO ŚWIĘTA ŚRODKA JESIENI)
(The Unknown God)
29 - 09 - 2012 PM
GWAŁTOWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ KOŚCIÓŁ!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ OD DOKTORA JOHNA R. RICE'A
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
02 - 09 - 2012 PM
POST ZWYCIĘŻAJĄCY SZATANA
(Fasting to Overcome Satan)
26 - 08 - 2012 PM
NAJWIĘKSZA BITWA CHRZEŚCIJANINA
(The Christian's Greatest Battle)
19 - 08 - 2012 AM
CZTERY WOŁANIA Z PIEKŁA
(Four Cries From Hell)
05 - 08 - 2012 PM
TETELESTAI!
(Tetelestai!)
05 - 08 - 2012 AM
WZGARDZONY LECZ CUDOWNY!
(Despised but Lovely)
08 - 07 - 2012 AM
SKRUSZONE SERCE
(The Broken Heart)
29 - 07 - 2012 PM
PRAWDZIWE PRZEBUDZENIE!
(Real Revival!)
24 - 06 - 2012 AM
DLACZEGO NOE OCALAŁ, A POZOSTALI ZGINĘLI
(Why Noah Was Saved and the Rest Were Lost)
17 - 06 - 2012 PM
ZAPOWIEDZIANE W PROROCTWIE ODSTĘPSTWO W KOŚCIOŁACH
(Apostasy in the Churches - Foretold in Bible Prophecy)
10 - 06 - 2012 PM
SZATAŃSKIE NAUKI I NARZĘDZIA
(Demonic Doctrines and Devices)
03 - 06 - 2012 AM
NIEGODZIWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA W DNIACH OSTATECZNYCH
(Evil Church Members in the Last Days)
27 - 05 - 2012 AM
JEDEN BĘDZIE WZIĘTY, A DRUGI ZOSTAWIONY
(One Taken and One Left)
20 - 05 - 2012 AM
TITANIC
(Titanic)
13 - 05 - 2012 AM
CZY ZWIASTOWANIE Z ŻARLIWOŚCIĄ JEST SZTUKĄ ZAPOMNIANĄ DZIŚ?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
06 - 05 - 2012 AM
WIELKA MIŁOŚĆ PRZEBACZONYCH GRZESZNIKÓW
(Much Love From Pardoned Sinners)
29 - 04 - 2012 PM
POTĘŻNY BIAŁY TRON SĄDU
(The Great White Throne Judgment)
11 - 03 - 2012 AM
POTĘPIENIE DLA CHRZEŚCIJAŃSTWA  POZBAWIONEGO CHRYSTUSA!
(Correcting Christless Christianity!)
25 - 03 - 2012 AM
AGONIA CHRYSTUSA W GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
18 - 03 - 2012 PM
ŁZY JEZUSA
(The Tears of Jesus)
11 - 03 - 2012 PM
OCZYSZCZENIE NAAMANA
(The Cleansing of Naaman)
04 - 03 - 2012 PM
MIEDZIANY WĄŻ
(The Serpent of Brass)
26 - 02 - 2012 PM
NIE MOGLI WEJŚĆ Z POWODU NIEWIARY
(They Could Not Enter in Because of Unbelief)
19 - 02 - 2012 AM
POTĘPIENIE SYNÓW HELIEGO I ZBAWIENIE SAMUELA
(The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of Samuel)
29 - 01 - 2012 AM
NAWRÓCENIE ADONIRAMA JUDSONA PIERWSZEGO MISJONARZA W BIRMIE
(The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary to Burma)
29 - 01 - 2012 PM
JAKUBA UMIŁOWAŁEM, A EZAWEM WZGARDZIEM
(Jacob Have I Loved, But Esau Have I Hated)
22 - 01 - 2012 AM
ANIOŁOWIE SĄ WŚRÓD NAS!
(The Angels Are With Us!)
08 - 01 - 2012 PM
ŚWIĘTA W PIEKLE
(Christmas in Hell)
11 - 12 - 2011 PM
WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA
(Faith in Jesus Christ)
11 - 12 - 2011 AM
ZBAWCZY DOTYK
(The Saving Touch)
04 - 12 - 2011 PM
TEKST SPURGEONA
(Spurgeon's Text)
27 - 11 - 2011 AM
NAWRÓCENIE LIDII
(The Conversion of Lydia)
20 - 11 - 2011 AM
PROROCKI OBRAZ NAWRÓCENIA
(The Prophetic Picture of Conversions)
13 - 11 - 2011 AM
NAWRÓCENIE RUT
(The Conversion of Ruth)
06 - 11 - 2011 AM
MARCIN LUTER I DIABEŁ
(Martin Luther and the Devil)
30 - 10 - 2011 PM
NAWRÓCENIE HAGAR (KAZANIE NR 63 Z I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Conversion of Hagar - Sermon #63 on the Book of Genesis)
23 - 10 - 2011 AM
CHINY – OPIECZĘTOWANE DUCHEM BOŻYM!
(China - Sealed by God's Spirit!)
25 - 09 - 2011 PM
SEKRET SUKCESU W CHINACH
(The Secret of Success in China)
18 - 09 - 2011 PM
ZDOBYWANIE DUSZ – BOŻYM CELEM DLA TWOJEGO ŻYCIA!
(Soul Winning - God's Purpose for your Life!)
31 - 07 - 2011 PM
ŻARLIWOŚĆ JEZUSA – WIELKIM PRZYKŁADEM DLA NAS!
(The Zeal of Jesus - Our Great Example!)
30 - 07 - 2011 PM
„NOWA” METODA ZDOBYWANIA DUSZ!
(A "New" Method of Soul Winning!)
24 - 07 - 2011 PM
EWANGELIZACJA W PIERWSZYCH KOŚCIOŁACH –  WZORZEC DLA NAS!
(Evangelism in the Early Churches - A Model for Today!)
10 - 07 - 2011 PM
EWANGELIZACJA W KOŚCIELE W JEROZOLIMIE
(Evangelism in the Church at Jerusalem)
17 - 07 - 2011 PM
NOE – TYPEM CHRYSTUSA!
(Noah - A Type of Christ!)
19 - 06 - 2011 PM
WOJNA OBAMY PRZECIWKO IZRAELOWI
(Obama's War on Israel)
29 - 05 - 2011 PM
OPUŚCILI GO I UCIEKLI
(They Forsook Him and Fled)
17 - 04 - 2011 PM
MODLITWA CHRYSTUSA W GETSEMANE
(Christ's Prayer in Gethsemane)
17 - 04 - 2011 AM
FAŁSZYWA POKUTA JUDASZA
(The False Repentance of Judas)
03 - 04 - 2011 AM
ZDECYDOWANY BY CIERPIEĆ
(Determined to Suffer)
20 - 03 - 2011 AM
CHRYSTUS – LEKARZEM DUSZ
(NA PODSTAWIE KAZANIA WIELEBNEGO GEORGE'A WHITEFIELDA)

Christ - The Physician of the Soul)
(Adapted from a Sermon by the Rev. George Whitefield)
27 - 02 - 2011 AM
NAGRODA DLA ZDOBYWCY DUSZ
(The Soul Winner's Reward)
30 - 01 - 2011 PM
WZORCOWY KOŚCIÓŁ
(The Model Church)
23 - 01 - 2011 AM
CIERPIENIA CHRYSTUSA
(The Sufferings of Christ)
26 - 12 - 2010 PM
OPOWIEDZI CHRYSTUSOWI W PIERWSZE BOŻE NARODZENIE
(Responses to Christ on the First Christmas)
19 - 12 - 2010 AM
NARODZONY BY UMRZEĆ ZA GRZESZNIKÓW – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(Born to Die for Sinners - A Christmas Sermon)
05 - 12 - 2010 AM
WIEŻA BABEL
 (KAZANIE NR 60 NA PODSTWIE 1 MOJŻESZOWEJ)

(The Tower of Babel - Sermon #60 on the Book of Genesis)
28 - 11 - 2010 PM
PRZEPOWIEDZIANE NAWRÓCENIE ŻYDÓW – W ODNIESIENIU DO POGAN
(The Prophesied Conversion of the Jews - Applied to Gentiles)
14 - 11 - 2010 PM
BÓLE ZWIĄZANE Z NARODZINAMI PORZĄDKU NOWEGO ŚWIATA!
(Birth Pangs of the New World Order!)
24 - 10 - 2010 AM
SAMOTNOŚĆ EGZYSTENCJONALNA A LOKALNY KOŚCIÓŁ
(Existential Loneliness - And the Local Church)
03 - 10 - 2010 AM
DWA LEKARSTWA NA SAMOTNOŚĆ
(Two Cures for Loneliness)
12 - 09 - 2010 AM
POWRÓT DO NIEBA I WYWYŻSZENIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
(The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ)
29 - 08 - 2010 AM
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA
(He That Winneth Souls is Wise)
28 - 08 - 2010 PM
DLACZEGO POLEGANIE NA MODLITWIE POŚLE CIĘ DO PIEKŁA
(Why Depending on Prayer Will Send You to Hell)
22 - 08 - 2010 PM
OWOC PRAWDZIWIE NAWRÓCONEGO!
(The Fruit of a Real Convert!)
21 - 08 - 2010 PM
KRYTYKA KSIĄŻKI DR ROBERTA BOYD MUNGERA
 „MOJE SERCE – DOMEM CHRYSTUSA”
(A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - Christ's Home")
15 - 08 - 2010 PM
SAM CHRYSTUS JEZUS
(Jesus Christ Himself)
05 - 08 - 2010 PM
DLACZEGO JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH
(Why Jesus Rose From the Dead)
11 - 07 - 2010 AM
DOKTRYNY O DEMONACH
(Doctrines of Demons)
04 - 07 - 2010 PM
INNY JEZUS
(Another Jesus)
04 - 07 - 2010 AM
DLACZEGO CZŁOWIEK ZMYSŁOWY ODRZUCA CIELESNE
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

(Why Natural Men Reject the Bodily Resurrection of Christ)
27 - 06 - 2010 AM
SPOJRZENIE ICH SERC – POCZUCIE WŁASNEJ BEZNADZIEJNOŚCI
(A Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness)
13 - 06 - 2010 PM
LICZĄC KOSZTY I STARAJĄC SIĘ WEJŚĆ!
(Counting the Cost - And Struggling to Enter In!)
06 - 06 - 2010 PM
KORZYŚCI ZE STARANIA SIĘ
(The Benefit of Striving)
30 - 05 -2010 PM
CO ZROBISZ, GDY DRZWI ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE?
(What Will You do When the Door is Shut?)
16 - 05 - 2010 PM
DOWÓD SYNOSTWA JEZUSA
(The Proof of Christ's Sonship!)
16 - 05 - 2010 AM
B ÓG PRZYCIĄGA, A CZŁOWIEK STARA SIĘ
(God's Drawing and Man's Striving)
09 - 05 - 2010 PM
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA W STARYM TESTAMENCIE
(The Resurrection of Christ in the Old Testament)
02 - 05 - 2010 AM
KREW PASCHALNA
(The Blood of the Passover)
28 - 03 - 2010 PM
MALCHUS – OSTATNI CZŁOWIEK UZDROWIONY PRZEZ JEZUSA
(Malchus - The Last Man Christ Healed)
14 - 03 - 2010 PM
SZYMON CERENEJCZYK
(Simon of Cyrene)
21 - 02 - 2010 AM
GŁÓWNY TEMAT! TEMAT NIEWYCZERPALNY!
(The Main Subject! The Inexhaustible Subject!)
07 - 02 - 2010 AM
BICIE, WYRYWANIE, OBELGI I PLUCIE
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
31 - 01 - 2010 PM
PRAGNIENIE JEZUSA NA KRZYŻU
(The Thirst of Jesus on the Cross)
24 - 01 - 2010 PM
UCIEKAJ ILE SIŁ! NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE!
(Escape for Your Lives! Look Not Behind You!)
17 - 01 - 2010 PM
CHCIWOŚĆ JUDASZA!
(The Lust of Judas!)
10 - 01 - 2010 PM
RANY CHRYSTUSA
(The Wounds of Christ)
13 - 12 - 2009 AM
2010 – CO PRZYNIESIE KOLEJNY ROK? KAZANIE NOWOROCZNE
(2010 - What Will Happen Next Year? - A New Year's Sermon)
27 - 12 - 2009 AM
IMIĘ JEZUS – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(The Name of Jesus - A Christmas Sermon)
20 - 12 - 2009 PM
RZĄDZĄC Z CHRYSTUSTEM W JEGO KRÓLESTWIE
(Reigning with Christ In His Kingdom)
29 - 11 - 2009 PM
PAWEŁ – WZÓR NAWRÓCENIA
(Paul - The Model Convert)
15 - 11 - 2009 AM
WIERNE ŚWIADECTWO PAWŁA
(Paul's Faithful Testimony)
08 - 11 - 2009 AM
KORZYŚCI I WADY WZRASTANIA W KOŚCIELE
(The Advantages and Disadvantages of Being Raised in Church)
25 - 10 - 2009 PM
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE UWIELBIAJĄ W
NIEDZIELĘ (DZIEŃ PAŃSKI), A NIE W SOBOTĘ (SABAT)?

(Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day)
And not on Saturday (The Sabbath))
18 - 10 - 2009 PM
LECZ ON!
(This Man!)
27 - 09 - 2009 AM
PRZEŚLADOWANIA LOKALNYCH KOŚCIOŁÓW W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH!
(Persecution Against the Local Church Today!)
20 - 09 - 2009 PM
SIARKA I OGIEŃ PIEKIELNY
(Fire and Brimstone in Hell)
04 - 09 - 2009 PM
PRZEBUDZENIE A BIAŁA MAGIA!
(Revival vs. White Magic!)
23 - 08 - 2009 AM
SZEŚĆ WSPÓŁCZESNYCH BŁĘDÓW DOTYCZĄCYCH PRZEBUDZENIA
(Six Modern Errors About Revival)
22 - 08 - 2009 PM
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ II
(He That Winneth Souls is Wise - Part II)
26 - 07 - 2009 PM

CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ I
(He That Winneth Souls is Wise - Part I)

25 - 07 - 2009 PM
Z DOKTOREM SUNG W LIBERALNYM SEMINARIUM
(DRUGIE KAZANIE NA TEMAT DOKTORA JOHN'A SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
22 - 06 - 2009 PM
TYLKO PRZEZ MODLITWĘ I POST
(Only by Prayer and Fasting)
14 - 06 - 2009 AM
PRAWDZIWE NAWRÓCENIE DOKTORA JOHN'A SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
06 - 06 - 2009 PM
PIERWSZE KOŚCIOŁY
(The Early Churches)
30 - 05 - 2009 AM
KOMENTARZ NA TEMAT PIERWSZEGO WIELKIEGO PRZEBUDZENIA
(Comments on the First Great Awakening)
16 - 05 - 2009 PM

NOWONARODZENIE – POPRZEZ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA!
(The New Birth - By the Resurrected Christ!)

01 - 03 - 2009 AM
PRAWDZIWE NAWROCENIE
(Real Conversion)
01 - 02 - 2009 AM

KOŚCIÓŁ CENTRUM EWANGELIZACJI!
(Church Centered Evangelism!)

25 - 01 - 2009 AM
SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(The Word Made Flesh - A Christmas Sermon)
16 - 12 - 2007 AM
BŁĄKAJĄCE SIĘ POKOLENIE
(This Wandering Generation)
05 - 09 - 2004 PM
UPADEK CZŁOWIEKA I NOWONARODZNIE
(The Fall of Man and the New Birth)
28 - 11 - 2004 PM

CLICK HERE FOR EVEN MORE SERMONS!

HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles    Feedback   Order Form