Sermons in Nepali
नेपालीमा प्रवचनहरू

Dr. Hymers holding Hannah
डा. हिमर्सकी नातिनी हन्नाह, श्रीमती हिमर्स, लेस्ली अनि जिन हिमर्स

‘डा. हिमर्सको २०१७ को ख्रीष्टमस-पत्रका निम्ति यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।’

TITLE DATE
देख्नु वा विश्वास गर्नु?
(Seeing or Believing?)
2018 - 02 - 04 PM
उहाँको रगतद्वारा हामी शुद्ध पारिएका छौं
(By His Blood We Are Cleansed!)
2018 - 01 - 28 PM
रगतसहित वा रगतविना
(With or Without Blood)
2018 - 01 - 21 PM
एक लडाकू ख्रीष्टियन बन्ने साहस गर!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
2017 - 12 - 10 PM
‘यसो नगर्नुभए तापनि - बेबिलोनमा परमेश्वरका मानिसहरू
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
2017 - 12 - 03 PM
सुरु-सुरुको चर्चको रहस्य खुलाउने तीन वटा शब्द
Three Words Give the Secret of the Early Church!
2017 - 11 - 19 PM
हेरोद र यूहन्ना
(Herod and John)
2017 - 11 - 12 PM
सुरुको पाप र त्यसका समाधानको विषयमा लुथर
(Luther On Original Sin And Its Cure)
2017 - 10 - 29 PM
प्रार्थना कसरी गर्नु र प्रार्थना सेवा कसरी संचालन गर्नु
(How to Pray And How to Conduct a Prayer Meeting)
2017 - 10 - 15 PM
धोइएर शुद्ध हुनुहोस् - हृदय परिवर्तनको प्रतीक
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
2017 - 10 - 15 AM
सुसमाचारीय सन्देश कसरी तयार गर्ने - वास्तविक परिवर्तनका निम्ति आवश्यक बिर्सिएका सत्यताहरू
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
2017 - 10 - 14 PM
नयाँ विश्वासीहरूका निम्ति सात वटा बुँदा
(Seven Points for New Converts)
2017 - 10 - 07 PM
जागृति एउटा विकल्प होइन!
(Revival Is No Option!)
2017 - 10 - 01 PM
प्रत्येक व्यक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्दैछ!
(Every Person Evangelizing!)
2017 - 09 - 17 PM
जीवित रहनका निम्ति जागृति
(Revival for Survival)
2017 - 08 - 31 PM
के तपाईं ख्रीष्टमा आउनुभएको छ?
(Have You Come to Christ?)
2003 - 11 - 09 PM
जर्ज व्हाइटफिल्डको सन्देश ‘अनुग्रहको विधि’ डा. आर. एल. हिमर्स, जुनियरद्वारा आधुनिक अंग्रजीमा संक्षिप्त पारिएको
(“The Method of Grace” By George Whitefield, Condensed and Adapted To Modern English)
2017 - 01 - 08 PM
जब परमेश्वरले त्यो रगत देख्नुहुन्छ
(When God Sees the Blood)
2017 - 08 - 27 PM
मलाई तपाईंको महिमा देखाउनुहोस्
(Show Me Thy Glory)
2017 - 08 - 12 PM
जागृतिले तिरस्कारलाई हटाउँछ
(Revival Cures Rejection)
2017 - 08 - 09 PM
जागृतिका निम्ति हृदयको पुकार!
(Heartcry for Revival!)
2017 - 07 - 16 AM
जागृतिमा प्रार्थनाको लडाइँ
(The Battle of Prayer in Revival!)
2017 - 07 - 09 PM
त्यो ‘नयाँ’ नयाँ ब्याप्टिस्ट टेबरनेकल
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
2017 - 07 - 02 AM
नोआले अनुग्रह पाए
(Noah Found Grace!)
2017 - 06 - 24 PM
येशूलाई हेर्नु
(Looking Unto Jesus)
2017 - 06 - 11 AM
र ढोका बन्द थियो
(And the Door Was Shut)
2017 - 06 - 28 AM
उद्धार असन्तुष्टहरूका निम्ति मात्र हो
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
2017 - 05 - 14 AM
ऱ्याप्चर (उठाइलगिने)
(बाइबलको अगमवाणीसम्बन्धी प्रवचन # ३)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
2017 - 05 - 07 PM
धीमा र तीव्र उदासी
(A Soft and Violent Sadness)
2017 - 04 - 30 AM
पापीहरूका निम्ति रोटी माग्नु- एउटा नयाँ सोच!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
2017 - 04 - 22 PM
ख्रीष्टको पुत्रपनको प्रमाण!
(The Proof of Christ's Sonship!)
2017 - 04 - 15 PM
तपाईंले मलाई किन त्याग्नुभएको छ?
(Why Hast Thou Forsaken Me?)
2017 - 04 - 08 PM
यहूदाको झुटो पश्चात्ताप
(The False Repentance of Judas)
2017 - 04 - 02 PM
कोर्रा, ठट्टा र थुकाइ
(The Scourging, Shame and Spitting)
2017 - 03 - 26 PM
गेतसमनीमा ख्रीष्टको सङ्कष्ट
(Christ's Agony in Gethsemane)
2017 - 03 - 19 PM
ओइलाउँदै गएको परमेश्वरका आत्माको काम
(The Withering Work of God's Spirit)
2017 - 03 - 12 PM
असल मानिस हरायो र नराम्रो मानिसले उद्धार पायो!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
2017 - 03 - 05 PM
तिमीहरू पृथ्वीका नून र संसारका ज्योति हौ!
(You Are the Salt of The Earth and the Light of The World!)
2017 - 02 - 26 PM
क्षमा नहुने पापहरू-व्यवस्थित ईश्वरशास्त्रमा पाठ # १
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
2017 - 02 - 25 PM
उद्धार कि नरकको यातना- कुनचाहिँ?
(Salvation or Damnation - Which?)
2017 - 02 - 19 AM
प्रचारकहरू हाम्रा चर्चहरूमा मानिसहरू किन थप्दैनन् (लडाइँका पुकारहरू शृङखलामा नम्बर चार)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
2017 - 02 - 11 PM
अहिले आफैलाई जाँच्नुहोस्!
(Examine Yourselves Now!)
2017 - 02 - 05 AM
सन्डीमेनीयवाद विरुद्ध लडाइँ (लडाइँका पुकारहरू शृङखलामा नम्बर तीन)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
2017 - 01 - 22 AM
आइतबार रातको निम्ति लडाइँ (लडाइँका पुकारहरू शृङखलामा नम्बर एक)
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
2017 - 01 - 15 AM
हाम्रो युद्धका अस्त्र-शस्त्रहरू
(The Weapons of Our Warfare)
2017 - 01 - 07 PM
एउटा नरकको वर्ष- एउटा जागृतिको वर्
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
2017 - 01 - 01 PM
नरकमा ख्रीष्टमस
(Christmas in Hell - 2016)
2016 - 12 - 18 AM
दुइ जना आदम-आज मरिरहेका हाम्रा चर्चहरूमा सुन्नै पर्ने किसिमको प्रवचन
(उत्पत्तिको पुस्तकमाथि- प्रवचन संख्याः ९०)
(The Two Adams - The Kind of Sermon We Need to Hear in Our Dying Churches!)
2016 - 12 - 04 PM
आदम, तँ कहाँ छस्? (उत्पत्तिको पुस्तकमाथि- प्रवचन संख्याः ८९)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
2016 - 11 - 27 PM
तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ
(Come Out From Among Them!)
2016 - 11 - 13 PM
शैतानलाई कसरी जित्ने
(How to Overcome the Devil)
2016 - 11 - 06 PM
आज भूतात्माहरू
(Demons Today)
2016 - 10 - 23 AM
डामेको विवेक
(The Seared Conscience)
2016 - 10 - 16 AM
एक जवान प्रचारकको हृदय परिवर्तनमा प्रयोग गरिएका पाँच प्रवचनहरू
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
2016 - 10 - 09 PM
अमेरिका र पश्चिमी मुलुकका चर्चहरूले जागृतिको अनुभव नगर्नुका दुइ ओटा कारणहरू
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
2016 - 09 - 25 PM
शैतान र जागृति
(Satan and Revival)
2016 - 09 - 15 PM
थुमाको मौनता (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ८)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 24 PM
विश्वव्यापी पाप, विशेष पाप र पापको उपचार (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ७)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 24 AM
येशू छेडिनुभयो, चोटैचोट हुनुभयो र पिटिइनु भयो (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ६)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 23 PM
ख्रीष्टको दुःख-भोगः साँचो र झुटो
(यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ५)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 17 AM
ख्रीष्ट- सबैतिर कुनै मोलको गनिनु भएन (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ४)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 16 PM
ख्रीष्ट- धेरै मानिसहरूले इन्कार गरे (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः ३)
(Christ - Rejected by the Massess - Sermon #3 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 10 AM
इन्कार गरिएको समाचार (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः २)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 03 AM
परमेश्वरका दासको दुःख र विजय (यशैया ५३ अध्याय- प्रवचन संख्याः १)
(The Suffering and Triumph of God's Servant - Sermon #1 on Isaiah 53)
2013 - 02 - 24 AM
साँचो हृदय परिवर्तन − २०१५ संस्करण
(Real Conversion - 2015 Edition)
2015 - 01 - 04 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles