Kázání v češtině    Sermons in Czech


Dr. Hymers holding Hannah
DR. HYMERS, PRAVNUČKA HANNAH, PANÍ HYMERS, LESLIE A JIN HYMERS KLIKNĚTE ZDE PRO VÁNOČNÍ DOPIS 2016 DR. HYMERSE

TITLE DATE
OČIŠŤUJÍCÍ DÍLO BOŽÍHO DUCHA
(The Withering Work of God's Spirit)
12 - 03 - 2017 PM
DOBRÝ ČLOVĚK ZTRACEN A ŠPATNÝ ZACHRÁNĚN!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
05 - 03 - 2017 PM
PROČ EVANGELISTÉ NEPŘIVÁDĚJÍ LIDI DO NAŠICH CÍRKVÍ
Why Evangelists Don’t Add People to Our Churches)
11 - 02 - 2017 PM
PROZKOUMEJ NYNÍ SAMA SEBE!
(Examine Yourselves Now!)
05 - 02 - 2017 AM
BITVA ZA NEDĚLNÍ VEČER
(ČÍSLO JEDNA V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
15 - 01 - 2017 AM
ZBRANĚ NAŠEHO BOJE
(The Weapons of Our Warfare)
07 - 01 - 2017 PM
VÁNOCE V PEKLE – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
18 - 12 - 2016 AM
DVA ADAMOVÉ (KÁZÁNÍ #90 NA KNIHU GENESIS)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
04 - 12 - 2016 PM
ADAME, KDE JSI? (KÁZÁNÍ #89 NA KNIHU GENESIS)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
27 - 11 - 2016 PM
VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU!
(Come Out From Among Them!)
13 - 11 - 2016 PM
PĚT KÁZÁNÍ POUŽITÝCH PŘI OBRÁCENÍ MLADÉHO EVANGELISTY
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
09 - 10 - 2016 PM
DÉMONI DNES
(Demons Today)
23 - 10 - 2016 AM
SPÁLENÉ SVĚDOMÍ
(The Seared Conscience)
16 - 10 - 2016 AM
SATAN A PROBUZENÍ
(Satan and Revival)
15 - 09 - 2016 PM
MODLENÍ ZA PROBUZENÍ
(Praying for Revival)
19 - 08 - 2016 PM
PŘIVEĎ JE DOVNITŘ Z OBLASTI HŘÍCHU!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
07 - 08 - 2016 PM
VSTOUPIT DO KRÁLOVSTVÍ SKRZE MNOHO SOUŽENÍ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
24 - 04 - 2016 AM
VIZE PROBUZENÍ
(A Vision of Revival)
03 - 07 - 2016 PM
KRISTOVY RÁNY
(The Wounds of Christ)
26 - 06 - 2016 AM
MODLITBY, NA KTERÉ BŮH ODPOVÍDÁ
(The Prayers God Answers)
22 - 05 - 2016 PM
JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI
(How to Know the Will of God?)
15 - 05 - 2016 AM
PŮST A MODLITBA V POSLEDNÍCH DNECH
(Fasting and Prayer in the Last Days)
24 - 04 - 2016 PM
KRVAVÝ POT
(The Bloody Sweat)
06 - 03 - 2016 PM
JEŽÍŠ – UTRPENÍ V ZAHRADĚ
(Jesus - Suffering in the Garden)
28 - 02 - 2016 AM
ZACHRAŇTE UMÍRAJÍCÍHO
(Rescue the Perishing)
14 - 02 - 2016 PM
KRISTOVA UTRPENÍ
(The Sufferings of Christ)
31 - 01 - 2016 PM
DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY
(Proofs of the Virgin Birth)
13 - 12 - 2015 PM
JEDNODUCHÁ VÍRA V JEŽÍŠE
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 15 NA IZAJÁŠE 53)
(Primitive Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 06 - 2015 PM
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ – EDICE 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
04 - 01 - 2015 PM
ZDROJ KRISTOVY SLÁVY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 14 NA IZAJÁŠE 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
21 - 04 - 2013 AM
POSVĚCENÍ A OSPRAVEDLNĚNÍ - ZÍSKANÉ OD KRISTA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 13 NA IZAJÁŠE 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 PM
VÍTĚZSTVÍ SPASITELE!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 12 NA IZAJÁŠ 53)
(The Saviour's Triumph - Sermon #12 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 AM
SMÍR!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 11 NA IZAJÁŠE 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
13 - 04 - 2013 PM
PARADOX KRISTOVA POHŘBU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 10 NA IZAJÁŠE 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 PM
POPIS POKÁNÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 9 NA IZAJÁŠE 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 AM
TICHOST BERÁNKA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 8 NA IZAJÁŠE 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 PM
VŠEOBECNÝ HŘÍCH, KONKRÉTNÍ HŘÍCH A LÉČBA HŘÍCHU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 7 NA IZAJÁŠE 53)

(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 AM
PROKLANÝ, MUČENÝ A ZBITÝ JEŽÍŠ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 6 NA IZAJÁŠE 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
23 - 03 - 2013 PM
UTRPENÍ KRISTA – SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 5 NA IZAJÁŠ 53)
(Christ's Suffering - The True and The False - Sermon #5 on Isaiah 53)
17 - 03 - 2013 AM
KRISTUS – VŠEOBECNĚ ZNEHODNOCOVÁN
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 4 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
16 - 03 - 2013 PM
KRISTUS ODMÍTNUTÝ ZÁSTUPY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 3 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
10 - 03 - 2013 AM
ODMÍTNUTÉ HLÁŠENÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 2 NA IZAJÁŠE 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
UTRPENÍ A TRIUMF BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 1 NA IZAJÁŠE 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
24 - 02 - 2013 AM
ILUJI VÁNOCE – ZPRACOVÁNO OD DR. JOHN R. RICE
(I Love Christmas - Adapted From Dr. John R. Rice)
18 - 12 - 2011 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles    Feedback