Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การค้นพบคริสเตียนจอมปลอม!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Thai)

โดย อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคล เมืองลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าภาค 7 กรกฎาคม 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ’เมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่า เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา” (มัทธิว 7:21-23)


แต่ผมจะใช้เฉพาะข้อ 21

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21)

คำเทศนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของฉัน แต่ขึ้นอยู่กับคำตรัสของพระคริสต์เอง และความคิดเห็นของนักวิจารณ์ผู้เคร่งครัดในศาสนาอย่าง แมทธิว มี้ด (1629-1699) มัทธิว มิด (1629-1699) หนังสืออรรถธิบายพระคัมภีร์ของ John MacArthur และถูกนำมาแก้ไขใหม่ในฉบับหนังสือมิดชื่อ The Almost Christian Discovered ผมเองก็เห็นด้วย

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21)

คน ๆ หนึ่งอาจมีความรู้มากมาย มีความรู้มากมายเกี่ยวกับพระคริสต์ ในขณะเดียวกันยังหลงทางอยู่ พวกฟาริสีมีความรู้มาก แต่พวกเขาก็เป็นคนหน้าซื่อใจคด อนิจจา หลายคนที่มีความรู้ แต่กลับลงสู่นรก! หากต้องการรู้เพียงเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น หากต้องการรู้เพื่อความโอ้อวด สิ่งที่คุณรู้นั้นก็เป็นเพียงความรุ่งโรจน์ที่ไร้ประโยชน์ หากต้องการรู้และฝึกฝนทำตามสิ่งที่รู้ก็นับได้ว่าเป็นคริสเตียนที่แท้จริง!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ตอนนี้บทเทศนาของเรามีไว้สำหรับใช้ในมือถือแล้ว
ไปที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
คลิกไปที่ปุ่มสีเขียวที่ค่า “APP” จากนั้น
ให้ทำตามข้อแนะนำในนั้น

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

บางคนที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และยังหลงทางอยู่ ของประทานแห่งการอธิษฐานเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ บุคคลหนึ่งอาจอธิษฐานได้อย่างวิเศษและยังหลงทางอยู่ คน ๆ หนึ่งได้รับของประทานแห่งการเทศนาใช่ว่าจะได้รับความรอด ยูดาสเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ ยูดาสกล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เรา [ประกาศ] ในนามของพระองค์และในนามของพระองค์ทรงขับผีออกไป” เขาอาจออกไปอธิษฐานและออกไปประกาศได้เหมือนเป็นคริสเตียนที่แท้จริง แต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น คนหนึ่งอาจช่วยเหลือผู้อื่นโดยการอธิษฐานและสั่งสอน แต่กลับช่วยอะไรให้กับตัวเอง

พลังแห่งการเทศนาและการอธิษฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิอำนาจของนักเทศน์ แต่ขึ้นอยู่กับสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มีให้กับคนนั้น บางคนอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการเทศนาของนักเทศน์ แต่ในขณะเดี่ยวกันนักเทศน์เองก็อาจเป็นคนที่ต้องตกนรก! เพนเลตันเทศนาข่าวประเสริฐให้กับเซนเดอร์ ในวัน Queen Mary แต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาที่ลงไปสู่นรก! ผมรู้จักชายหนุ่มที่เป็นนักเทศน์ผู้มีอำนาจ แต่หลังจากนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคด! คนๆหนึ่งอาจสอนเหมือนอัครสาวกคนหนึ่งและอธิษฐานเหมือนทูตสวรรค์ แต่เขาอาจมีใจมาร! คนหนึ่งอาจมีของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตายังเป็นคนที่กลับหลงหายไปในที่สุด บาทหลวงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งกล่าวว่า “ผู้คนที่ไม่รู้หนังสือไปสวรรค์ได้ ในขณะที่เราเรียนรู้มากกลับต้องตกนรก” คนหนึ่งอาจมีของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะเดียวกันยังเป็นเพียงคนที่หลงหาย หนึ่งออนซ์ของพระคุณที่แท้จริงมีค่ามากกว่าสิบปอนด์ของของขวัญ ยูดาสติดตามพระคริสต์! เขาเทศนาข่าวประเสริฐของพระคริสต์เขาขับผีออกในพระนามของพระคริสต์เขากินและดื่มที่โต๊ะเดียวกับพระคริสต์; แต่ยูดาสเป็นเพียงคนหน้าซื่อใจคด "ไปยังสถานที่ของตัวเอง" ในนรก! ผู้ที่แสร้งทำเป็นคนบริสุทธิ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างคนที่เชื่อพระเจ้า “มีรูปแบบของคนเชื่อพระเจ้า แต่ปฏิเสธอำนาจ”

คน ๆ หนึ่งสามารถบอกว่าเป็นคริสเตียนในขณะเดียวกันยังไม่เคยกลับใจใหม่ เขาเป็นคนปากว่าตาขยิบที่ดูเหมือนจะเป็นคริสเตียนที่ดี แต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองและการกบฏต่อพระเจ้า หลายคนดูเหมือนจะเป็นคนชอบธรรม แต่พวกเขาสวมความชอบธรรมเป็นหน้ากากเพื่อซ่อนความหยิ่งจองหองและการกบฏในใจของพวกเขา นั่นอธิบายชายคนหนึ่งที่เคยไปเรียนในพระคริสตธรรมและผู้ได้รับการสถาปนา แต่ใจของเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเขาจึงออกจากคริสตจักรของเราเพื่อติดตามหญิงสาวที่หลงหาย “เดมาสละทิ้งเราไปเพราะรักโลกนี้” (2 ทิโมธี 4:10) นั่นอธิบายถึง ดร. กรีนตัน แอล ชานผู้ซึ่งเคยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงคนหน้าซื่อใจคดเย่อหยิ่ง นั่นคือสิ่งที่เขาเคยเห็นตัวเอง

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”

หนูชนิดต่าง ๆ อาจอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันได้ แต่เมื่อบ้านนั้นดูเหมือนจะพัง พวกมันต่างก็ก็วิ่งหนีไปเพราะพวกมันมองหาที่ ๆ ปลอดภัยแห่งใหม่ ในวันที่คริสตจักรมีความสุขคนหน้าซื่อใจคดหลายคนก็มาร่วมด้วย แต่เมื่อคริสตจักรสั่นคลอนพวกเขากลับก็วิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไป – นั่นพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่คริสเตียนแท้ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรมาก่อนก็ตาม และนี่คือตัวอย่างบางคนของคนเหล่านั้น

ชายคนหนึ่งพูดว่า “ไม่ว่าพระองค์จะพาผมไปที่ไหน ไม่ว่าผมจะเผชิญกับปัญหาหรือความยากลำบากก็ตาม ... มอบชีวิตให้กับพระองค์ สรรเสริญพระนามของพระเยซู” แต่ชายคนนี้เป็นคนแรกที่หนีออกจากคริสตจักรของเราเมื่อการแตกแยกเริ่มต้น

เด็กหญิงชาวจีนคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันต้องการให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อฉัน ขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของฉันเพื่อเป็นพยานให้แก่พระองค์” แต่เธอก็หนีออกจากคริสตจักรก่อนที่การแตกแยกจะเริ่มขึ้น!

ชายหนุ่มชาวจีนอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมไม่สามารถบอกได้ว่าการได้รับการช่วยกู้จากพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ... ผมต้องการให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำให้ผม” ต่อมาไม่นานเขาก็ออกจากคริสตจักรไป และแสดงให้เห็นว่าคำพูดของเขาไม่มีความหมายอะไรเลย เขายังเป็นแค่คนหน้าซื่อใจคดที่หลงหายไปสู่นรก!

ชายหนุ่มจากเวียดนามกล่าวว่า “ด้วยความรักที่พระเยซูทรงมีต่อฉัน ฉันคงไม่สามารถรักพระองค์ได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักฉัน ฉันมอบชีวิตให้กับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน” หนึ่งปีต่อมาเขาได้ทรยศพระผู้ช่วยให้รอดและออกจากคริสตจักรพร้อมไปอยู่ชานผู้เผยแพร่ศาสนาเท็จ

นักศึกษาหนุ่มอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ทำทรงชำระล้างฉันให้สะอาดด้วยโลหิตอันมีค่าของพระเยซูคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!” ฟังดูดีใช่มั้ย แต่ไม่นานหลังจากที่เธอบอกว่า เธอกลับไปทำบาปอย่างชาวโลกแล้วหนีจากโบสถ์ของเรา

เด็กหญิงชาวญี่ปุ่น / อเมริกัน กล่าวว่า “คำพยานของฉันง่ายมาก ฉันวางใจในพระเยซูและพระองค์ก็ทรงช่วยฉัน” - และเธอตอบแทนพระองค์โดยการออกจากคริสตจักรและไปกับชานผู้เผยแพร่ศาสนาเท็จจ

ชายชาวเม็กซิกันคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมได้รับความเมตตาจากพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไม่มีวันลืม” - แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลืมสิ่งที่เขาพูดไป ผมมีรูปถ่ายของเขายืนอยู่กับชานผู้เผยแพร่ศาสนาเท็จจ

หญิงสาวจากประเทศจีนกล่าวว่า “พระเยซูรักฉัน! ตอนนี้ฉันอยากร้องเพลงเพื่อพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน พระเยซูคริสต์!" ฟังดูดีไม่ใช่เหรอ? แต่ไม่นานเธอก็ทรยศคริสตจักรของเราและวิ่งหนีไปพร้อมกับผู้เผยแพร่ศาสนาเท็จชาน!

มีคนบอกผมว่า “ดร. ไฮเมอร์ส อย่านำคนจีนมาเพิ่มในคริสตจักรเลย เพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดหรือคนสองใจ!” จริงอยู่พอเว้นแต่พวกเขาจะได้รับการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพวกเขาหลงทางเหมือนกับที่ฉันพูดถึงที่นี่ พระเยซูตรัสว่า “เจ้าจะต้องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3: 7)

“พระคุณไร้ค่า” และ “ความเชื่อง่าย” เป็นคำศัพท์ใหม่ แต่ “Antinomianism” ไม่ใช่ มาร์ติน ลูเธอร์ (1483-1546) ให้วลีแก่เรา มันหมายถึงผู้ที่ต้องการผลประโยชน์ทั้งหมดของความรอด แต่ไม่มีอยากจะทำตาม (Soli Deo Gloria Publications, jacket cover of Matthew Mead’s The Almost Christian Discovered, foreword by John MacArthur)

หนึ่งในผู้เผยแพร่ศาสนาของขานกล่าวว่า “ดร. ไฮเมอร์ส คิดว่าไม่มีใครรอดได้เว้นแต่พวกเขาจะไปโบสถ์ของเขา” ผู้เผยแพร่ศาสนาเท็จอย่างเขามักพูดเท็จเกือบทุกครั้งเพื่อปกปิดบาปชั่วร้ายของพวกเขา และผมเองก็ไม่แปลกใจที่ชายคนนี้พูดโกหกเช่นนั้น เพราะเขารู้ดีว่าผมเองไม่เคยพูดอย่างนั้น - หรือผมไม่เชื่ออย่างนั้น

แน่นอนผมเชื่อว่าคริสตจักรคือ “ร่างกายของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:12) ผู้ที่ออกจากคริสตจักรของพระองค์คือผู้ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ผู้ที่โจมตีคริสตจักรของพระองค์คือผุ้ที่โจมตีพระกายของพระคริสต์ คนที่แยกคริสตจักรของพระองค์ก็แยกร่างของพระองค์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระองค์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกในพระกายของพระองค์ ผู้เผยแพร่ศาสนาใหม่หลายคนไม่ได้พิจารณาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาละทิ้งความเชื่อหนีจากพระคริสต์!

บางคนเรียกว่ามุมมองนี้ว่า "จุดสังเกต" ผมไม่สนใจสิ่งที่คุณเรียกว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสตจักรคือ “พระกายของพระคริสต์!”

เช้านี้ผมขอให้คุณมาหาพระเยซู พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงประทับด้านพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าและทรงสถิตบนสวรรค์ จงมาที่พระเยซู หันหลังให้กับโลกและบาป วางใจในพระเยซูและพระองค์จะทรงชำระคุณจากบาปทั้งหมดด้วยพระโลหิตอันมีค่าของพระองค์! วางใจในพระเยซูและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์ซึ่งนั่คือคริสตจักร อาเมน

ถ้าคุณอยากจะคุยกับเราเกี่ยวการวางใจในพระคริสต์ กรุณาออกมานั่งสองถาหน้าในขณะที่เราร้องเพลงบทที่ 5 “Just As I Am”

อย่างที่ฉันเป็นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ แต่โลหิตของเธอก็ถูกทำให้หลั่งออกมาเพื่อฉัน
แล้วพระองค์ทรงนำฉันมาที่พระโลหิตของพระเมษโปดก พระเจ้าข้าๆมา! ข้าฯมา!

อย่างที่ฉันเป็นและไม่รอคอยที่จะกำจัดจิตวิญญาณแห่งความมืดของบาป
ชำระโดยพระโลหิตของพระองค์ พระเจ้าข้าๆมา! ข้าฯมา!

อย่างที่ฉันเป็นแม้ว่าจะมีความขัดแย้งมากมาย มีข้อสงสัยมากมาย
ฉันต่อสู้อยู่ภายในโดยไม่มีลูกแกะของพระเจ้า! พระเจ้าข้าๆมา! ข้าฯมา!
   (“Just As I Am” by Charlotte Elliott, 1789-1871, altered by the Pastor)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

<