Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
หมาบสำคัญวันสุดท้าย

SIGNS OF THE LAST DAYS

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศน์ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทโบนาเคลแห่งลอสแอนเจลิสต์
ภาคเย็นวันที่ 9 กันยายน 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018


พวกสาวกอยากจะรู้ว่าโลกจะสิ้นสุดลงเมื่อไร พวกเขากล่าวว่า "อะไรจะเป็นหมายสำคัญสำหรับการเสด็จมาของพระองค์และในตอนท้ายของโลกนี้?" (มัทธิว 24: 3) พวกเขาถามพระเยซูเพื่อให้พวกเขาทราบถึงหมายสำคัญ พระองค์ได้ให้หมายสำคัญต่าง ๆ แก่พวกเขาตามที่บันทึกไว้ในมัทธิว 24 และในข้อความคู่ขนานในลูกา 21 มัทธิว 24 ให้หลายหมายสำคัญ และลูกา 21 จะกล่าวถึงรายละเอียด คืนนี้เราจะฟังในลูกา 21 เสียส่วนใหญ่ "สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญสำหรับการเสด็จมาของพระองค์และในตอนท้ายของโลกนี้?" พระเยซูคริสต์ได้ประทานเครื่องสำคัญเหล่านี้หลายข้อในลูกา 21 แต่ก่อนอื่นให้หันไปหา 2 เปโตร

เปิดไปที่พระธรรม 2 เปโตร บทที่สามในข้อที่ 3 ในหน้า 1319 of the Scofield Study Bible.

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน” (2 เปโตร 3:3)

คืนนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง: "หมายสำคัญในวันสุดท้าย" เพราะเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายตอนนี้ เวลานั้นสั้นมาก

ขอให้สังเกตใน 2 เปโตร 3: 3 "ในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น" สังเกตคำว่า "วันสุดท้าย" คุณจะพบว่าอธิบายและแนวคิดดังกล่าวเป็นไปตามในพระคัมภีร์

พระคัมภีร์สอนว่ามีจุดในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าวันสุดท้าย ครูสอนพระคัมภีร์หลายคนบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลานี้ ผมคิดว่าถูกต้อง พระคัมภีร์เตือนถึงวันที่ถูกกำหนด แต่มีช่วงเวลาที่เรียกว่า "วันสุดท้าย" หมายสำคัญทุกอันบ่งบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาปกติในขณะนี้ เลียวนาร์ด ราเวนฮิลล์ กล่าวว่า“เหล่านี้เป็นวันสุดท้าย”

คำต่อไปใน 2 เปโตร 3: 3 คือ "เยาะเย้ย" คนเหล่านี้ล้อเลียนความคิดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ และการสิ้นสุดของโลก พวกเขาเยาะเย้ยเย้ยหยันและหัวเราะ พวกเขาเป็นคนดูถูกและไม่เชื่อ พวกเขากล่าวว่า "เราไม่สามารถมองหาพระเจ้าได้ที่ไหน เราไม่คิดว่าพระเจ้ากำลังจะทำให้โลกนี้สิ้นสุด เราไม่แน่ใจว่ามีพระเจ้าอยู่ "พวกเขาเยาะเย้ยและหัวเราะเยาะความคิดในการตัดสินในอนาคตพวกเขาเยาะเย้ยความคิดของพระเยซูคริสต์ที่จะกลับมายังโลกนี้จากฟากฟ้าจากอีกมิติหนึ่ง พวกเขาหัวเราะที่ความคิดทั้งหมดของการสิ้นสุดของโลก และพระพิโรธของพระเจ้า

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน” (2 เปโตร 3:3)

ทำไมพวกเขาหัวเราะเยาะและล้อเลียน? คำพูดต่อไปบอกเราว่า "เดินตามความปรารถนาของตัวเอง" หรือ "ตามความปรารถนาของใจตัวเอง" พวกเขาอาศัยอยู่ในความบาป นั่นเป็นเหตุที่พวกเขาไม่ต้องการให้พระเยซูคริสต์เข้ามาแทรกแซงวิถีชีวิตที่ผิดบาปของพวกเขา พวกเขารักความปรารถนาของพวกเขา พวกเขารักบาปของพวกเขามากจนพวกเขาไม่ต้องการให้พระเยซูเสด็จมา และพวกเขาปฏิเสธสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้า! พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่ในขณะเดี่ยวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความกริ้วและความยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความโกรธต่อความบาปและความชั่วร้าย เหล่าคนหน้าซื่อใจคดเยาะเย้ยจะไม่ตรวจสอบหลักฐาน พวกเขาไม่อ่านพระคัมภีร์ พวกเขาไม่ต้องการที่จะรู้ความจริง - เพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคด พวกเขาเป็นคนเยาะเย้ยเดินตามความปรารถนาของตัวเอง!

จากนั้นข้อต่อไปกล่าวว่า "เพราะสิ่งนี้พวกเขาเต็มใจไม่รู้เรื่องว่าพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์เป็นของเก่า ... " (ดูข้อ 7) " ฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำ พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรม" (2 เปโตร 3: 3-7)

ลองดูในข้อที่สิบ

“แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืน ในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า แผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไหม้เสียสิ้นด้วย”

พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวว่าวันแห่งการพิพากษากำลังจะมาถึง โลกบาปทั้งมวลจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักต์ของพระเจ้า ถ้าคุณไม่เชื่อฟังคุณจะยืนหยัดต่อหน้าพระเจ้าในวันนั้นได้อย่างไร คุณจะได้รับการพิพากษาบาปของคุณหากคุณยังไม่ได้รับการกลับใจ

และพวกสาวกถามว่าในวันนั้น เป็นอย่างไร พวกเขากล่าวว่า "เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้?" (มัทธิว 24: 3)

ตอนนี้พระคริสต์ประทานหมายสำคัญหลายอย่างให้กับพวกเขา และผมจะนำบางอย่างมากล่าวเท่านั้น

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ตอนนี้บทเทศนาของเรามีไว้สำหรับใช้ในมือถือแล้ว
ไปที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
คลิกไปที่ปุ่มสีเขียวที่ค่า “APP” จากนั้น
ให้ทำตามข้อแนะนำในนั้น

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. หนึ่ง มีหมายสำคัญ เกี่ยวกับนิเวศวิทยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าวันสุดท้ายใกล้แล้ว

พระเยซูทรงตรัสว่า

“แผ่นดินไหวใหญ่ …จะเกิดการกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญใหญ่ ๆ …จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความพิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป” (ลูกา 21:11, 25-26)

คิดถึงคำพูดนี้! พระเยซูตรัสว่าใจของผู้คนจะอ่อนล้าและล้มเหลวเมื่อพวกเขาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น "บนแผ่นดินโลก" พระองค์ตรัสว่าจะมีความทุกข์ลำบากและความสลดใจและความสยดสยองและความหวาดกลัวอันยิ่งใหญ่เนื่องจาก "สิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก"

ไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์พบหลุมในโอโซนเหนือขั้วโลกเหนือมีขนาดใหญ่พอ ๆ กับรัฐ แมน หรือ Maine นิตยสารไทม์ตีข่าว - ให้ความสำคัญเขียนไว้ในหน้าปกว่า - "The Big Meltdown" เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในอาร์กติกจะทำให้อากาศหนาวเย็นขึ้น” (Time magazine, September 4, 2000, pp. 52-56). ไทม์ กล่าวว่า "แม้แต่การละลายบางส่วนอาจทำลายสภาพภูมิอากาศของซีกโลกเหนือ" นักวิทยาศาสตร์หลายคนกลัวว่าเราอาจเข้าสู่ยุคน้ำแข็งใหม่ ดร. ริชาร์ด อัลลีย์ นักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนน์สเตตกล่าวว่าดร. ริชาร์ด อัลลีย์ กล่าวถึง "การลดอุณหภูมิที่ไกลขึ้นกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อมนุษย์ในประวัติศาสตร์เท่าที่บันทึกไว้" นี่เป็นจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติหรือไม่? ดร. อัลลีย์ กล่าวว่า "ไม่ใช่ แต่จะเป็นเวลาที่ยากต่อมนุษยชาติ อยู่ลำบากมาก "

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม
   (“I Wish We’d All Been Ready,” Larry Norman, 1947-2008)

คุณพร้อมหรือยัง?

นักวิทยาศาสตร์เช่น ดร. เอลเรย์ กำลังทรมานด้วยความกลัว

“จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก” (ลูกา 21:26)

เมื่อคุณมองไปที่การล่มสลายของขั้วโลกเหนือและยุคน้ำแข็งที่พวกเขากล่าวว่าอาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันในอีก 25 ปีข้างหน้าก็น่ากลัว เมื่อคุณตระหนักว่าการระบาดของโรคเอดส์กำลังทำลายล้างทวีปแอฟริกาโดยไม่สิ้นสุด - มันน่ากลัว เมื่อคุณมองไปที่การฟื้นตัวของเชื้อวัณโรคดื้อยาปฏิชีวนะและโรค "สัตว์ประหลาด" อื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่เป็นที่รู้จักใด ๆ - มันน่ากลัว

ไม่น่าแปลกใจที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากมีความกลัวเกี่ยวกับอนาคต แบบสำรวจความคิดเห็นล่าสุดพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นในปัจจุบันไม่คิดว่าพวกเขามีอนาคตที่ดี การสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้มักกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านระบบนิเวศเช่นการล่มสลายของขั้วโลกเหนือและยุคน้ำแข็งหรือน้ำพุที่มันสามารถผลิตได้

คนหนุ่มสาวรู้สัญชาตญาณว่าโลกของเราแย่ลง และมันทำให้พวกเขากลัว คุณจะทำอะไรเมื่อเย็นเยือกทั้งปีในแคลิฟอร์เนียตอนใต้?

“จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป” (ลูกา 21:26)

คนหนุ่มสาวกลัวว่ามนุษย์กำลังทำลายโลกของเรา และผมจะนำความกังวลของพวกเขามาแบ่งปันให้พวกเรา - อย่างละเอียด!

ภรรยาและผมยืนอยู่ที่ลานบ้านของเราผมถามเธอว่า "ครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นผีเสื้อคือวันไหน? ครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นคางคกหรือกบนั้นเมือไหร่? พวกมันสูญหายไป - หรือเกือบหมดแล้ว "เธอบอกกับผมว่า" ใช่เราได้ทำลายสภาพแวดล้อมจริง ๆ "ชายคนหนึ่งพูดกับผมว่า" เราทำร้ายพวกมันและเรากำลังทำลายโลกนี้ "ผมยอมรับนี่เป็นเรื่องน่าเศร้า เขาถูกต้อง

ปัญหาที่น่ากลัวที่เราเห็นในระบบนิเวศน์วิทยาจากการรายงานในทุกวันนี้ในหนังสือพิมพ์นั่นเป็นสัญญาณถึงการสิ้นสุดของโลกและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ใกล้เข้ามาแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า "เตรียมพบพระเจ้าของเจ้า" คุณไม่มีเวลาเหลือเฟือที่จะเตรียมตัว! ลาร์รี นอร์แมน กล่าวว่า

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม

คุณพร้อมหรือยัง?

นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องเข้าโบสถ์และหาพระคริสต์ตอนนี้! เวลาสำหรับโลกของเราหมดแล้ว คุณควรจะรีบไปหาพระคริสต์รับการเปลี่ยนแปลง และเข้าไปที่คริสตจักรแห่งนี้ก่อนที่คำพิพากษาจะตกลงมาที่คุณ เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องคุณและปกป้องคุณจากอันตราย

ซ่อนข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าฯ ซ่อน
   จนถึงพายุชีวิตผ่านไปแล้ว
ปลอดภัยในพระหัตถ์ในสวรรค์
   ในที่สุดโปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!
(“Jesus, Lover of My Soul,” Charles Wesley, 1707-1788)

II. สอง หมายสำคัญเกี่ยวกับเชื้อชาติ แสดงว่ายุคสุดท้ายใกล้แล้ว

ลูกา 21:20 กล่าวว่า

“แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า ประชาชาติ (กรีก เอทน็อส หรือ กลุ่มเชื้อชาติ) จะลุกต่อต้านอีกประชาชาติ (กลุ่มเชื้อชาติ) และอาณาจักร (เบสลิน = กลุ่มเชื้อชาติ) ต่อต้านอาณาจักร (กลุ่มเชิ้อชาติ)” (ลูกา 21:10)

นั่นคือสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของเรา เราจะไม่สามารถหยุดการปะทะกันระหว่างเชื้อชาติและสงครามระหว่างประเทศได้ ประธานาธิบดีทุกคนพยายามที่จะสร้างสันติภาพระหว่างชาวอาหรับกับชาวยิว แต่ทั้งหมดที่ประธานาธิบดีของเราทำก็ล้มเหลว! นอกจากพระคริสต์เสด็จลงมาเท่านั้นถึงจะเกิดมีสันติภาพในหมู่ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด! พระคริสต์ทรงเสด็จกลับมาและพระองค์จะทรงทำให้เกิดสันติภาพระหว่างทุกชาติและเผ่าพันธุ์ (เท่านั้น) ไม่มีใครสามารถทำเช่นนั้นได้แม้กระทั่งผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม

คุณพร้อมหรือยัง?

III. สาม หมายสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านชาวยิวแสดงว่าวันสิ้นโลกใกล้มาแล้ว

:มีคนบ้ามากมายที่เกลียดคนยิว ที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกบนโลก พระธรรมในลูกา 21

“เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อนั้นจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ (ใกล้เข้ามาแล้ว)” (ลูกา 21:20)

ความเกลียดชังชาวยิวจะมีมากขึ้นเป็นอย่างมากในวันสุดท้าย มีคนต่างชาติเสมือนกองทัพที่ยิ่งใหญ่จะมาต่อต้านชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม และพยายามที่จะทำลายพวกเขาเช่นเดียวกับฮิตเลอร์เคยทำในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ชาวยิวเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในแผ่นดินโลกตามพระคัมภีร์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย” (โรม 11:28)

ถ้าไม่ใช่เพราะอับราฮัม โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ คุณก็จะไม่ได้มาอยู่ที่นี่ในคืนนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ชาวแบ๊บติสต์ที่เชื่อตามพระคัมภีร์เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนคนอิสราเอลเป็นอย่างมาก

แต่พระคัมภีร์สอนว่าโลกบาปจะต่อต้านชาวยิวในวันสุดท้าย พระเจ้าตรัสว่า:

“เราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย” (เศคาริยาห์ 12:3)

นั่นเกิดขึ้นในขณะนี้ มันเป็นหมายสำคัญที่บอกเราว่า เรากำลังอยู่ในยุคนี้

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม

คุณพร้อมหรือยัง?

IV. สี่ หมายสำคัญเกี่ยวกับศาสนา - หมายเกี่ยวกับศาสนาเทียมเท็จ แสดงว่ายุคสุดท้ายมกล้าแล้ว

“ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราและว่า… เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตามเขาไปเลย” (ลูกา 21:8)

พระเยซูทรงตรัสอีกว่า

“ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง” (มัทธิว 24:24)

สิ่งที่คุณเห็นใน TBN - สิ่งที่คุณเห็นในช่อง 17 ในที่นี้ - เป็นแต่การหลอกลวง เบนนี่ ฮินน์ เป็นคนหลอกลวง โจเอล ออสติน เป็นคนหลอกลวง วิทยุและโทรทัศน์ของพวกอิเวนเจลิคอล์ต่างเป็นการหลอกลวง นั่นเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำให้ติดตามเพียง ดร. แมคกี้ และไม่มีใคร! ผมไม่ไว้ใจพวกอีเวจเลคิล์ใหม่!

“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง เพราะมีหูที่คัน” (2 ทิโมธี 4:3)

หมายสำคัญกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ ยุคสุดท้ายใกล้แล้ว!

V. ห้า มันเป็นหมายสำคัญถึงการข่มเหงศาสนา แสดงว่ายุคสุดท้ายใกล้มาแล้ว

การข่มเหงคริสเตียนกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตัวอย่างเช่นคริสเตียนจำนวนมากต้องพบปะกันอย่างลับๆในประเทศพรรคคอมมิวนิสต์อย่างจีน หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ให้รายงานว่ามีผู้ประกาศสามคนถูกเนรเทศออกจากประเทศจีนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ

จีนได้ส่งผู้ (ประกาศ) สามคนจากสหรัฐฯกลับประเทศ หลังจากที่เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ประท้วงชาวโปรเตสแตนต์ใต้ดินในภาคกลางของประเทศจีน กลุ่มข่าวสิทธิมนุษยชนรายงานว่า... พร้อมด้วยข่าวว่ามีคนนับสิบคนที่ถูกคุมขังอยู่พร้อมกับพวกเขาถูกส่งตัวเข้าคุก มีผู้ติดตามอีกห้าสิบคนของ ... กลุ่มนิกายโปรเตสแตนต์ถูกจับกุมในสามจังหวัดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและขบวนการประชาธิปไตยในประเทศจีน

พระเยซูทรงทำนายถึงการข่มเหงคริสเตียนทั่วโลกที่เราเห็นในทุกวันนี้ พระองค์ตรัสว่า

“แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรมศาลาและในคุก…” (ลูกา 21:12)

จากนั้นเขาก็กล่าวว่าแม้พ่อแม่และญาติจะข่มเหงคุณ ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง เราได้เห็นว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่นี่ใน ลอสแอนเจลิส พระคริสต์ตรัสว่า

“แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของเรา” (ลูกา 21:16-17)

พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพ่อแม่และเพื่อนฝูงหลายคนจะเกลียดคุณ ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแท้ อย่าหัวเราะ นั่นเป็นความจริงแล้วทั่วโลก ชาวมุสลิมเกลียดเราฆ่าเราและนำเราเข้าคุกทั่วโลก

ก่อนอื่นพวกเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณกลับมาที่โบสถ์แห่งนี้และได้รับความรอด แต่ถ้าคุณยังคงมาที่นี่เพื่อโบสถ์และถ้าคุณได้รับการช่วยเหลือพวกเขาอาจหันมาหาคุณและเกลียดคุณ พวกเขามักจะได้รับมากกว่านั้นหลังจากหลายเดือนเมื่อพวกเขาเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดคุณ

แต่นับค่าชดใช้! ใครบางคนจะไม่ชอบถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง! ใครจะมาหาคุณ! การมาเป็นคริสเตียนที่แท้จริงต้องชดใช้ด้วยชีวิตในเวลาที่มืดมนนี้ เป็นสัญญาณว่าเราอยู่ในวันสุดท้าย

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม

คุณพร้อมหรือยัง?

VI. ข้อสุดท้าย พระเยซูทรงประทานหมายสำคัญหกอย่างบ่งบอกเราถึงยุคสุดทาย ผมเรียกว่า “หมายทางจิตวิทยา” พระคริสต์ตรัสว่า

“แต่จง (ระวัง) ตัวให้ดี เกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและดื่ม และด้วยการเมา และด้วยคิด (กังวล) ถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว” (ลูกา 21:34-35)

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาโบสถ์ไม่กี่ครั้งก็กล่าวว่า "ผมไม่สามารถมาวันอาทิตย์หน้าได้ ผมต้องช่วยป้าย้ายของ "เขามีหกวันที่จะทำ แต่กลับมา "ใช้" เช้าวันอาทิตย์ในการขนย้าย เขาถูกทดลองด้วยปัญหาชีวิต วันนี้คนโง่ไม่ยอมมาคริสตจักรด้วยเหตุผลที่โง่ ๆ พวกเขาถูกชั่งน้ำหนักลงด้วยความห่วงใยในชีวิตนี้ และวันพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงพวกเขาโดยไม่รู้ตัว - เมื่อพวกเขาไม่คาดหวังว่าจะมีวันสุดท้าย!

ชีวิตเต็มไปด้วยปืนและสงคราม
   และทุกคนก็เหยียบย่ำอยู่บนพื้น
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม

คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

คุณสามารถรับยาเสพติดและเพศ แต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า ผมอย่างนั้นเกิดขึ้นให้กับเหล่าวันรุ่น

แล้วพระเยซูตรัสว่า

เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:36)

และนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสิ้นสุดของโลกและการพิพากษาขึ้นมา มีสามสิ่งที่คุณต้องทำ:

(1) มาที่คริสตจักรนี้ ไม่มีอะไรอื่นจะช่วยให้คุณถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้น

(2) มาหาพระคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพราะบาปของคุณ พระองค์ทรงเป็นขึ้นมา ตอนนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า พระองค์ทรงประทับที่นั่นสำหรับคุณตอนนี้ มาหาพระองค์ วางใจในพระเยซูและได้รับการช่วยชีวิต!

(3) ไม่เพียงแค่นั้น ไม่เพียงแต่คุณต้องเข้ามาในคริสตจักรนี้เท่านั้น แต่คุณต้องมาหาพระเยซูคริสต์ แต่คุณต้องอธิษฐาน พระเยซูตรัสว่าการอธิษฐานเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จในวันสุดท้าย


คุณจะหลบหนีการพิพากษาที่กำลังจะมาได้อย่างไร? พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระคริสต์ทรงแบกบาปของเราไว้ในร่างของพระองค์บนต้นไม้" บนกางเขน พระคริสต์สามารถเป็นตัวแทนของคุณได้ พระองค์ถูกลงโทษในสถานที่ของคุณเพื่อจ่ายค่าปรับสำหรับความบาปของคุณบนไม้กางเขน! พระเยซูทรงเทเลือดอันมีค่าของพระองค์บนกางเขนนั้น พระโลหิตของพระองค์สามารถล้างบาปทั้งหมดของคุณได้ - และคุณจะพร้อมเมื่อสิ้นโลก! ผมขอให้คุณวางใจในพระเยซูคริสต์ในคืนนี้! ชาร์ลส์ เวสลีย์ กล่าวว่า

ซ่อนข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าฯ ซ่อน
   จนถึงพายุชีวิตผ่านไปแล้ว
ปลอดภัยในพระหัตถ์ในสวรรค์
   ในที่สุดโปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!

บทเพลงพระกิตติคุณกล่าวว่า

พระเยซูเป็นคำตอบสำหรับโลกวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นใดพระเยซูเป็นทางนั้น!

จงวางใจพระเยซูในคืนนี้ และพระองค์จะช่วยกู้คุณ! อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงก่อนเทศนาโดย ฝป. เบนจามิน เคนแคท กรี่ฟฟีท:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008)


โครงร่างของ

หมาบสำคัญวันสุดท้าย

SIGNS OF THE LAST DAYS

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน” (2 เปโตร 3:3)

I.    หนึ่ง มีหมายสำคัญ เกี่ยวกับนิเวศวิทยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าวันสุดท้ายใกล้แล้ว ลูกา 21:11, 25-26

II.   สอง หมายสำคัญเกี่ยวกับเชื้อชาติ แสดงว่ายุคสุดท้ายใกล้แล้ว ลูกา 21:10

III.  สาม หมายสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านชาวยิวแสดงว่าวันสิ้นโลกใกล้มาแล้ว, ลูกา 21:20; โรม 11:28;
เศคาลิยาห์ 12:3

IV.  สี่ หมายสำคัญเกี่ยวกับศาสนา - หมายเกี่ยวกับศาสนาเทียมเท็จ แสดงว่ายุคสุดท้ายมกล้า
แล้ว, ลูกา 21:8; มัทธิว 24:24; 2 ทิโมธี 4:2-3

V.   ห้า มันเป็นหมายสำคัญถึงการข่มเหงศาสนา แสดงว่ายุคสุดท้ายใกล้มาแล้ว, ลูกา 21:12, 16-17

VI.  ข้อสุดท้าย พระเยซูทรงประทานหมายสำคัญหกอย่างบ่งบอกเราถึงยุคสุดทาย ผมเรียกว่า “หมายทางจิตวิทยา”, ลูกา 21:34-36