Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
เขาเห็นคนเหมือนต้นไม้เดิน!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาเทศน์ในคริสตจักรแบ๊บติสต์ เมืองลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าภาคค่ำ 26 สิงหาคาม 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 26, 2018

“พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้น พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่ คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็กลับมามองเห็นเหมือนเดิม แลเห็นคนทั้งหลายได้ชัดเจน” (มาระโก 8:22-25).


พระเยซูเสด็จมาที่เบธไซดา แต่พระองค์ไม่ได้สั่งสอนในเบธไซดา สาวกของพระองค์นำคนตาบอดมาหาพระองค์ในเมืองเบธไซดา แต่พระเยซูคริสต์ไม่ทรงรักษาคนในเมืองนั้น เบธซาดาเป็นที่ซึ่งพระเยซูทรงเลี้ยง 5,000 คนโดยการเปลี่ยนขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวให้เป็นอาหารเพียงพอที่จะให้แก่ 5,000 คน รับประทาน (มาระโก 6: 38-44) พระเยซูเดินบนทะเลที่นั่นและพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ ๆ อีกมากมายที่นั่น คนของเบธไซดาไม่ได้กลับใจใหม่และวางใจในพระเยซู ดังนั้นพระคริสต์ทรงสาปแช่งเมืองนั้น พระเยซูคริสต์ตรัสว่าจะมีการพิพากษาจากพระเจ้าใน "วันแห่งการพิพากษา"

ตอนนี้พระคริสต์กับสาวกของพระองค์เข้ามาในเมืองที่ถูกสาปแช่งนั้น

“พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้น” (มาระโก 8:22)

นี่คือภาพของการที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้รับการกลับใจใหม่ในเมืองแห่งความบาปที่ลอสแอนเจลิส

I. หนึ่ง เมือที่ถูกสาปแช่ง แต่ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ถูกเลือด!

"เลือก" คือคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลก "การเลือกตั้งได้รับแล้วส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ตาบอด" (โรม 11: 7) เมืองทั้งเมืองตาบอดเพราะพระเจ้าปฏิเสธ และเพราะพวกเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึงแม้เมืองทั้งเมืองจะถูกสาปแช่ง แต่มีชายคนหนึ่งในเมืองที่ได้รับการทรงเลือกและพวกสาวกพาชายคนนั้นมาหาพระเยซูคริสต์!

“เลือด” หมายถึงการเลือกสรร ก่อนที่จะมีการทรงสร้างนั้น พระเจ้าได้ทรงเลือดมนุษย์เพื่อเข้าสู่การทรงไถ่

คนตาบอดคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ทรงเลือก สาวกเหล่านี้จึงถูกส่งไปหาชายคนนี้เพื่อพาเขาไปหาพระเยซู!

ตอนนี้ทั้งเมืองเลวทรามถูกลงโทษด้วยการที่ปฏิเสธพระเยซู เราออกไปเชิญคนเข้าในโบสถ์ เรารู้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มา เรารู้ว่าส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้ว เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ในเมืองลอสแอนเจลิส อยู่ภายใต้การควบคุมของมาร พวกเขาเกลียดความคิดที่จะมาโบสถ์เพื่อฟังถึงพระเยซู! ถึงกระนั้นเราก็ออกไปชักชวนคนอื่นเข้าโบสถ์แม้ว่าเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยกู้ชีวิต แต่บางคนไม่รอดเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธพวกเขาแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระเจ้าให้พวกเขาขึ้น ... พระเจ้าให้พวกเขาไปให้กับจิตใจที่ถูกรังเกียจ ... [พวกเขา] เกลียดชังพระเจ้า ภาคภูมิใจตัวเอง, หยิ่ง ไม่เชื่อฟังกับพ่อแม่ ... ดูถูกผู้ทำดี ... เป็นคนรักความสุขมากกว่ารักพระเจ้า "(โรม 1: 26-30; 2 ทิโมธี 3: 3, 4)

ใช่เรารู้ว่าเมืองของเราเต็มไปด้วยคนหน้าซื่อใจคด สูบบุหรี่กัญชาผู้ติดยาเสพติด ผิดประเวณีและเกลียดชังพระเยซูคริสต์ ผมรู้ว่าดีกว่าพวกคุณ เพราะผมรับใช้เป็นเวลาหกสิบปีและเทศนาอยู่ในเมืองที่ไร้ศิลธรรมนี้!

แต่ผมก็ยังรู้อีกด้วยว่าในหนึ่งในอพาร์ทเมนต์เหล่านี้ หนึ่งในลานโบว์ลิ่งเหล่านี้ ในโรงเรียนเหล่านี้ ผมรู้ว่าในสถานที่เหล่านี้มีชายหนุ่มหรือหญิงสาวคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ คือคนบาปที่ถูกเลือกมาจากคนหลายพันคนเพื่อมารับความรอดในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า !!! ผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เลือก!

ชายหนุ่มหรือหญิงสาวคนนั้นจะกลับมาที่คริสตจักร จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณให้พ้นจากมารและรับการชำระบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่กางเขน !!!

รับความโดยโลหิตของผู้ถูกตรึงที่กางเขน!
   ตอนนี้ได้รับการไถ่จากความบาปและมีชีวิตใหม่
จงร้องเพลงสรรเสริญพระบิดาและสรรเสริญพระบุตร
   รับความโดยโลหิตของผู้ถูกตรึงที่กางเขน!
รับความรอด! รับความรอด! บาปของข้าฯได้รับการอภัยโทษทั้งหมดความผิดของข้าฯหายไปหมดแล้ว!
รับความรอด! รับความรอด! ข้าฯได้รับความรอดโดยพระโลหิต
   (“Saved by the Blood,” S. J. Henderson, 1902)

พระเจ้าสรรเสริญ! ฮาเลลูยา! ข้าพระองค์ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของคนที่ถูกตรึงที่กางเขน!

คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก และสาวกมาและพาเขาออกไปจากหลุมบาปนรกที่น่ากลัวแห่งเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เราไปรับคุณ! เขาพาคนตาบอดคนนั้นไปหาพระเยซู อาเมน! เมืองนั้นถูกสาปแช่งและถึงวาระ แต่ไม่ใช่เด็กตาบอดที่ได้รับการทรงเลือกนั้น! พาเขามาหาพระเยซู!

II. สอง ชายหนุ่มคนนี้ตาบอด

เขาเป็นคนตาบอดอยู่เดียวดาย - เขาเป็นคนตาบอดเหมือนค้างคาว! เป็นคนตาบอดเหมือนไก่งวง - เหมือนอีแร้งที่ไร้ขน! นั่นเกี่ยวกับคนตาบอดเท่าที่คุณจะได้รับ! ใช่ชายหนุ่มคนตาบอด - บอด!

ตอนนี้ นั่นหมายถึงอะไรบางอย่าง! มันหมายความว่าเขาตาบอด ใช่! แต่นั่นยังมีความหมายที่มากกว่านั้นหากตามพระคัมภีร์ใหม่! ซึ่งตามที่แมทธิวเฮนรีเขียนไว้ "ตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณ" และพระกิตติคุณของลูกาบอกเราว่าพระเยซูทรงกล่าวถึงอิสยาห์ 61: 1 ประกาศเรื่อง "การมองเห็นของคนตาบอด" (ลูกา 4:18)

พระเยซูจึงทรงจับมือคนตาบอดและพาเขาออกจากเมือง "(มาระโก 8:23) นี่แสดงให้เห็นว่าคนบาปตาบอดต้องแยกออกจากคนบาปคนอื่น ๆ ถ้าต้องการให้พระเยซูช่วยรักษาคนตาบอด พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ท่านทั้งหลายอย่าเข้าเทียมแอกอันไม่เท่าเทียมกันร่วมกับคนที่ไม่เชื่อ...และความสว่างจะมีส่วนร่วมกับความมืดได้อย่างไร พระคริสต์กับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้ เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา’ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” (2 โครินธ์ 6:14, 17-18)

หลายครั้งที่คนหนุ่มสาวต้องการได้รับการช่วยกู้ชีวิตและอยากรู้จักพระเจ้า แต่พวกเขาถูกเพื่อนบาปยับยั้งไว้ - เพื่อนที่จะไม่ยอมเชื่อพระเยซู ขอบคุณพระเจ้า พระเยซู "พาเขาออกจากเมือง" ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา เขาต้องออกจากบริษัท ฮิวลิช ออกจากที่นั่น! ออกไป! ออกไป! เขาต้องหนีจากเพื่อนที่ชั่วร้ายที่พยายามจะทำให้เขาตาบอด! พระเยซูจึงจับมือเขา "และพาเขาออกจากเมือง" ผมไม่เชื่อว่าชายคนนั้นจะได้รับการช่วยกู้ชีวิตถ้าเขาไม่ยอมละทิ้งคนชั่วในเมืองเบธไซดาเหล่านั้น!

III. สาม เขาก็ค่อย ๆ มองเห็นความสว่าง

"และเมื่อพระองค์ทรงสัมผัสตาของเขา (ตามตัวอักษร "ถ่มน้ำลายใส่ดวงตาของเขา"] และวางมือบนเขา พระองค์ทรงถามเขาว่า เขาเห็นอะไรหรือไม่ เขามองขึ้นมาและพูดว่า "ข้าฯเห็นคนเหมือนต้นไม้เดิน หลังจากนั้นพระองค์ก็เอามือสัมผัสเขาอีกครั้งและทำให้เขาเงยหน้าขึ้นเห็นทุกคนเห็นชัดเจน "(มาระโก 8: 23-25) สุภาษิตกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้น ๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18)

ตอนแรกคุณเป็นคนตาบอดทางจิตวิญญาณ คุณมาที่คริสตจักร แต่คุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ยิน จากนั้นคุณจะเริ่มตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สามารถช่วยคุณได้ คุณเริ่มที่จะมีความหวังว่าพระองค์อาจจะช่วยคุณได้ แต่คุณก็ยังไม่สามารถมองเห็นพระองค์และคุณไม่รู้สึกถึงพระองค์ จากนั้นคุณก็ตระหนักดีว่า "ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งเหล่านั้นที่ได้หวังไว้ เป็นพยานหลักฐานของสิ่งเหล่านั้นที่มองไม่เห็น" (ฮีบรู 11: 1)

อัครสาวกโทมัสกล่าวว่า "เราจะไม่เชื่อ เราจะไม่เชื่อ" พระเยซูตรัสกับโทมัสว่า "คนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นและยังไม่เชื่อ" สองพันปีพระเยซูทรงช่วยผู้คนนับล้านที่ "ไม่เคยเห็นและยังไม่เชื่อ"

ฟัง จอห์น คาเกน กล่าวว่า "ผมไม่สามารถหารูปแบบใด ๆ ของความสงบสุข ผมรู้สึกเหมือนเหมือนกำลังจะตาย ... แล้วผมก็รู้สึกว่าผมต้องทำทุกอย่างเพื่อวางใจ [พระเยซู] แต่ก็ไม่มีความรู้สึกขากภายนอก ผมไม่ต้องการความรู้สึก ผมมีพระเยซูคริสต์! ผมมองไปที่พระเยซูเท่านั้น! ความเชื่อเท่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูทรงล้างความบาปทั้งหมดของผมออกไป และผมค้นพบตัวเองว่า ผมไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ มาพิสูจน์ให้แน่ชัด แต่ ... ผมพบความสงบสุขหลังจากได้คิดอย่างรอบคอบ และก็ว่าความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น พระเยซูเป็นคำตอบเดียวของผม"

ลองฟัง ฟิลลิป ชาน "ผมจำได้ว่า จะไม่มีวันที่ผมจะเปลี่ยนใจ ผมเริ่มสงสัยว่าการกลับใจใหม่เป็นความจริงหรือไม่ ... [แล้ว] ดร. ไฮเมอรืส ได้เทศนาเกี่ยวกับวิธีที่ซาตานตาบอดผู้ที่ไม่มีพระคริสต์ เขากล่าวว่าหนึ่งในวิธีที่ซาตานทำนั่นคือการทำงานภายในจิตใจของผู้สูญหายและทำให้เขาคิดว่าเขาต้องมีความรู้สึกมั่นใจ แล้วดร. Hymers กล่าวว่าฉันต้องเชื่อใจพระเยซูและพระองค์เดียว ไม่มีใครอื่นไม่มีอะไรอื่น ก่อนที่จิตใจของฉันจะหมุนตัวไปด้วยความสงสัยและการวิเคราะห์ตัวเอง ... ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่นั่น ตอนนี้พระผู้ช่วยให้รอดกำลังรอคอยที่จะจับฉันไว้ในอ้อมแขนของพระองค์! ฉันจะจับบาปของฉันได้อย่างไรและไม่มองหาพระเยซูผู้ที่รักจิตวิญญาณของฉัน? ฉันคุกเข่าลงและวางใจในพระเยซูคริสต์ ฉันไม่ได้รอความรู้สึก ฉันไม่ได้รอฟังคำโกหกของซาตาน ฉันต้องไปหาพระเยซูเพื่อทำความสะอาดจากบาปของฉัน ฉันไม่ต้องรอ! ความคิดในการหาประกันเกิดขึ้นแล้ว ฉันไว้ใจพระเยซู พระเยซูเองทรงเป็นความมั่นใจและความหวังของข้าพเจ้า พระเยซูทรงเอาภาระหนักที่เต็มไปด้วยบาปของฉัน เขาทำความสะอาดบันทึกของฉันด้วยเลือดของตัวเอง ตอนนี้ฉันจำบทสวดเช่น "พระเยซูคนรักของฉัน" และฉันจำได้ว่าฉันมีเพื่อนในพระเยซู จงสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเพื่อให้อภัยบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ "

ตอนนี้ฟังคำพูดของหญิงสาวที่ปฏิเสธพระเยซูเป็นเวลาหลายปี เธอกล่าวว่า "ฉันรู้สึกเชื่อมั่นในบาปของฉันและรู้สึกสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิง ฉันอธิษฐานเกือบทุกวัน ฉันอ่านพระธรรมเทศนาทุกวัน พวกเขาไม่ได้ช่วยเพราะฉันยังคงรอความรู้สึกและความศรัทธามากขึ้น ฉันบอก ดร. คาร์แกนว่าฉันมีจิตใจคลุมเครือดังนั้นฉันจึงไม่สามารถมาหาพระเยซูได้ "ถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะดีขึ้นคุณจะไม่มาเลย" [I know that] my ความรู้สึกและ [อารมณ์] ไม่น่าเชื่อถือดังนั้นฉันจึงไม่สามารถไว้ใจพวกเขาได้เลย เมื่อข้าพระองค์วางใจในพระเยซูแล้วพระองค์ก็ทรงให้อภัยข้าพระองค์และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ เขาทำความสะอาดฉันและล้างบาปทั้งหมดของฉันไปด้วยเลือดอันล้ำค่าของพระองค์ พระเยซูได้ทรงช่วยฉันให้รอดพ้นจากซาตานและทำให้ฉันเป็นอิสระ! ฉันอยากจะเป็นทาสให้กับพระเยซูที่รักฉันและห่วงใยฉันมากกว่าที่จะเป็นทาสต่อซาตานผู้ซึ่งจะทำลายฉันและส่งฉันไปยังนรกในตอนท้าย "เป็นหมายเลข 2 ในแผ่นเพลงของคุณ ยืนและร้องเพลง!

พระเยซู ผู้ที่ข้าฯรัก
   ปล่อยข้าฯบินไปหาพระองค์
ในขณะที่คลื่นนั้นรุนแรง
   ขณะที่พายุยังคงหมุน
ซ่อนข้าฯ พระเจ้าของข้าฯ ซ่อนข้าฯไว้
   จนถึงพายุแห่งชีวิตผ่านไปแล้ว
ปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระองค์
   รับจิตวิญญาณของข้าในท้ายสุด!
(“Jesus, Lover of My Soul,” Charles Wesley, 1707-1788)

พวกคุณนั่งได้

ผมรู้ว่าคุณต้องการที่จะรับการชำระบาปของคุณโดยพระเยซู! ผมรู้ว่าคุณต้องการให้พระเยซูช่วยคุณ! อย่าคาดหวังว่าจะต้องเป้นคนที่สมบูรณ์แบบ เพียงแค่ให้พระเยซูช่วยคุณรอดพ้นจากความผิดและบาปของคุณ ความสมบูรณ์จะตามมาภายหลัง ตอนนี้ฟังคำพูดของพระเยซู คำเหล่านี้มาจากพระโอษฐ์ของพระเยซู

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก” คุณมักจะรู้สึกเป็นคนบาปหนา และเป็นคนที่หลงหายเมื่อคุณไปที่เตียงในเวลากลางคืน คุณเข้านอนด้วยความกังวลเกี่ยวกับบาปของคุณในเวลากลางคืน ทำไมต้องไปกังวลกับสิ่งนี้? พระเยซูตรัสว่า

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”

คุณไม่จำเป็นต้องมีของประกัน คุณต้องการพักผ่อน พักผ่อนสำหรับดวงวิญญาณของคุณ เปิดเพลงบทที่ 3 ในหนังสือของคุณ ร้องเพลงนี้ด้วยกัน

ข้าฯได้ยินเสียงต้อนรับของพระองค์
   พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกข้าฯ
เพื่อรับการชำระบาปในโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์
   ที่ไหลบนภูเขาโกระโกธา
ข้าฯกำลังจะมาพระเจ้า! มาตอนนี้!
   ล้างข้าฯทำความสะอาดข้าในโลหิตของพระองค์
ที่ไหลบนภูเขาโกระโกธา
   (“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919).

ถ้าคุณต้องการพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการไว้วางใจพระเยซู โปรดมานั่งในสองแถวแรก อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟีทท์:
“I Am Coming, Lord” (Lewis Hartsough, 1828-1919)


โครงร่างของ

เขาเห็นคนเหมือนต้นไม้เดิน!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้น พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่ คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็กลับมามองเห็นเหมือนเดิม แลเห็นคนทั้งหลายได้ชัดเจน” (มาระโก 8:22-25).

I.   หนึ่ง เมือที่ถูกสาปแช่ง แต่ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ถูกเลือด!
โรม 11:7; โรม 1:26-30; 2 ทิโมธี 3:3, 4.

II.  สอง ชายหนุ่มคนนี้ตาบอด, ลูกา 4:18;
มาระโก 8:23; 2 โครินธ์ 6:14, 17-18.

III. สาม เขาก็ค่อย ๆ มองเห็นความสว่าง,
มาระโก 8:23-25; สุภาษิต 4:18; ฮีบรู 11:1;
มัทธิว 11:28.