Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ชัยชนะเหนือเหล่าวิญญาณชั่ว
ที่ทำร้ายเรา – “ชนิดนี้”!

OVERCOMING THE DEMONS
THAT WEAKEN US – “THIS KIND”!
(Thai)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่แบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลเมือง ลอสแอนเจลิสต์
วันของพระเป็นเจ้าภสคกลางคืน 5 สิงหาคม 018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 5, 2018

“ผีพาเขาไปที่ไหน ๆ ก็ทำให้ล้มชักดิ้นไป มีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออกเสีย แต่เขาขับให้ออกไม่ได้” (มาระโก 9:28-29)


คืนนี้ ผมจะพูดเกี่ยวกับวิญญาณชั่วและซาตานและสิ่งที่ ดร. เจ ไอ แพเกอร์ เรียกว่า "สภาพทรุดโทรมของคริสตจักรในปัจจุบัน" และเหตุผลที่ไม่มีการฟื้นฟูแห่งชาติที่สำคัญในอเมริกานับตั้งแต่ปี 1859 ผมจะเทศนาโดยอาศัยโครงร่างคำเทศนาของ ดร. มาร์ตีน ลอยด์โจนส์ ชุดรูปแบบพื้นฐานและโครงร่างมาจาก ดร. ลอยด์โจนส์

“เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในเรือนแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่า เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:28-29)

ผมอยากให้คุณคิดถึงสองข้อนี้ ผมจะใช้ข้อเหล่านี้กับความต้องการที่กำลังร้องหาของคริสตจักรที่ "แตกหัก" ในอเมริกาและโลกตะวันตกรวมถึงบางประเด็นที่นำาไปสู่คริสตจักรของเรา

ผมรู้ว่าคำว่า "การฟื้นฟู" ทำให้คนอื่น ๆ หนีออกไปในทุกวันนี้ พวกเขาไม่ต้องการฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เหตุผลที่พวกเขารู้สึกแบบนี้คือซาตาน! นี่เป็นเรื่องที่วิญญาณชั่วไม่ต้องการให้คนคิด ดังนั้นผมจึงขออธิษฐานให้คุณฟังอย่างถี่ถ้วน ในขณะที่ผมพูดถึงความต้องการที่สำคัญนี้ในคริสตจักรของเราและในคริสตจักรทั้งหมด

นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับทุกคน เว้นเสียแต่ว่าเรารู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสภาพของคริสตจักรในวันนี้เราเป็นคริสเตียนที่ยากจนมาก ในความเป็นจริงถ้าคุณไม่มีความสนใจในการฟื้นฟูที่แท้จริงคุณควรถามว่าคุณเป็นคริสเตียนหรือไม่? หากคุณไม่ห่วงใยคริสตจักรของเราและคนอื่น ๆ คุณก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่มีชีวิต! ผมพูดซ้ำอีกครั้ง การฟื้นฟูที่แท้จริงควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับทุกคน

ดังนั้นให้เราเริ่มต้นด้วยการคิดถึงเหตุการณ์นี้ในบทที่เก้าของมาระโก เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในสามพรกิตติคุณเช่นในมัทธิว มาระโก และลูกา ผมอ่านสองข้อในมาระโก ในตอนต้นของบทที่มาระโกบอกเราว่าพระเยซูคริสต์ได้นำเปโตร ยากอบและยอห์นและได้ขึ้นไปบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนร่าง ซึ่งพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ แต่เมื่อพวกเขาลงมาจากภูเขา พวกเขาพบกลุ่มคนจำนวนมากที่ล้อมรอบพวกที่เหลืออยู่และเถียงกับพวกเขา! ทั้งสามคนที่ลงมากับพระเยซูไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ชายคนหนึ่งเดินออกจากฝูงชนและบอกกับพระเยซูว่าลูกชายของเขาถูกผีเข้า และทำให้น้ำลายเขาฟูมปากและสาละวนกับฟันของเขา ชายคนนั้นจึงกล่าวว่า "ข้าพระองค์พาเขาไปหาพวกสาวกของพระองค์เพื่อขับผีออก" และพวกเขาก็ทำไม่ได้ "(มาระโก 9:18) พวกเขาพยายาม แต่ก็ล้มเหลว

พระเยซูทรงถามชายคนนั้นสองสามข้อ แล้วพระองค์ก็ทรงขับผีออกจากเด็กนั้น แล้วพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในพระวิหารและพวกศิษย์ก็ไปกับพระองค์ หลังจากพวกเขาอยู่ในบ้านพวกสาวกถามพระองค์ว่า "ทำไมเราจึงขับไล่ผีไปไม่ได้?" (มาระโก 9:28) พวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะทำ ที่ผ่านพวกเขาประสบความสำเร็จมาหลายครั้งแล้ว แต่คราวนี้พวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นดี แต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "จงออกไปจากเขา" และเด็กนั้นก็หายเป็นปกติ พระเยซูตรัสตอบว่า "ชนิดนี้ไม่สามารถออกมาได้โดยการกระทำใด ๆ เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร" (มาระโก 9:29)

ตอนนี้ ผมจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อแสดงปัญหาในคริสตจักรของเราในทุกวันนี้ เด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนหนุ่มสาวในโลกสมัยใหม่ สาวกเป็นตัวแทนของคริสตจักรของเราในทุกวันนี้ ไม่เห็นเหรอว่าเรากำลังล้มเหลวในการช่วยเหลือคนหนุ่มสาว? จอร์จ บาร์นา บอกเราว่าเราสูญเสียคนหนุ่มสาวในคริสตจักรของเรา 88% และเรากำลังนำวัยรุ่นมาเชื่อ ซึ่งเทียบทั่งโลกถือว่าจำนวนน้อยมาก คริสตจักรของเราเหี่ยวแห้งขึ้นและล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ชาวแบ็บติสต์ใต้กำลังสูญเสียคริสตจักรประมาณ 1,000 แห่งทุกปี! นั่นคือรูปแบบของตัวเอง! และคริสตจักรที่เป็นอิสระของเราไม่ได้ทำอะไรดีไปกว่านั้น ทุกคนที่มองตัวเลขเหล่านี้จะเห็นได้ว่าคริสตจักรของเราไม่เข้มแข็งเท่าที่เป็นอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อน นั่นเป็นเหตุผลที่ ดร. เจ ไอ แพเกอร์ Dr. J. ได้กล่าวถึง "สภาพที่เสื่อมสภาพของคริสตจักรในปัจจุบัน"

คริสตจักรของเรา เช่นเดียวกับพวกสาวกกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้ แต่พวกเขาก็ล้มเหลว พวกเขาล้มเหลวเช่นเดียวกับพวกสาวกเมื่อพวกเขาพยายามช่วยชายหนุ่มคนนั้น คำถามที่เราควรถามคือ "ทำไมเราไม่สามารถบับผีออกจากเขาได้?" สาเหตุของความล้มเหลวนี้คืออะไร?

ที่นี่ในบทที่เก้าของมาระโกดูเหมือนว่า กับผมแล้วคิดว่าพระเยซูคริสต์กำลังเผชิญกับคำถามที่สำคัญดังกล่าว และคำตอบที่พระเยซูคริสต์ให้ไว้ก็มีความสำคัญเช่นกันในวันนี้

“เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในเรือนแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่า เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:28-29)

ข้อความเหล่านี้สามารถแบ่งได้สามจุด

I. จุดแรกคือ “ชนิดนี้”

ทำไมพวกเขาจึงขับไล่ผีนี้ออกไปไม่ได้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "ชนิดนี้ไม่สามารถขับออกได้ เว้นเสียแต่ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหาร" พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่ามีความแตกต่างระหว่างชนิดหนึ่งกับชนิดอื่น ในอดีตพระคริสต์ทรงส่งพวกเขาเพื่อสั่งสอนและขับผีออก - พวกเขาออกไปเทศนาและขับผีออกเป็นจำนวนมาก พวกเขากลับมาด้วยความเปรมปรีดิ์ พวกเขากล่าวว่าผีนั้นขึ้นอยู่กับพวกเขา

ดังนั้นเมื่อชายคนนี้พาลูกชายของเขาไปหาพวกเขา พวกเขาก็มั่นใจว่าสามารถช่วยเขาได้ด้วยการทำสิ่งเดียวกันกับที่พวกเขาเคยทำมาก่อน แต่ครั้งนี้พวกเขาล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ กลับช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้เลย แต่ก็สงสัยว่าทำไม แล้วพระเยซูตรัสถึง "ชนิดนี้" เพราะมีแตกต่างระหว่าง "ชนิดนี้" และชนิดที่พวกเขาเคยสามารถขับออกมาก่อน

ในอีกปัญหาหนึ่งนั้นคือเหมือนกัน การทำงานของคริสตจักรคือการช่วยคนหนุ่มสาวให้พ้นจากอำนาจของซาตานและสมุนของเขา "เพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดสู่แสงสว่างและจากอำนาจของซาตานต่อพระเจ้า" (กิจการ 26:18) นั่นคือสิ่งที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยและทุกวัฒนธรรม คริสตจักรเคยต้องจัดการกับซาตานและวิญญาณชั่ว แต่ความแตกต่างนั้นมีวิญญาณชั่วที่ไม่เหมือนกัน พวกมันทั้งหมดไม่เหมือนกัน อัครทูตเปาโลกล่าวว่า "เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับอาณาเขตต่อต้านอำนาจเหนือผู้ปกครองของความมืดแห่งโลกนี้ ความชั่วร้ายร้ายแรงในที่สูง" (เอเฟซัส 6:12) เขาบอกเราว่ามีวิญญาณชั่วแตกต่างกันและผู้นำของพวกมันคือซาตาน "เจ้าแห่งอำนาจของอากาศวิญญาณที่ทำงานในเด็กที่ไม่เชื่อฟัง" (เอเฟซัส 2: 2) ซาตานมีชีวิตอยู่ตลอดกาล แต่ภายใต้อำนาจมัน ก็มีวิญญาณเหล่านี้ที่มีอำนาจต่ำกว่ามาร พวกสาวกสามารถขับผีที่อ่อนแอออกได้ง่าย แต่ที่นี่ในเด็กผู้ชายคนนี้เป็นวิญญาณชั่ว ที่มีฤทธิ์อำนาจใหญ่กว่า "ชนิดนี้" แตกต่างกันและเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่ามาก สิ่งแรกที่เราต้องค้นพบคือสิ่งที่ "ชนิดนี้" คือการที่เราต้องจัดการกับมันในทุกวันนี้

ขณะที่เรามองไปที่คำเหล่านั้น "ชนิดนี้" ผมสงสัยว่าผู้รับใช้หลายคนในปัจจุบันตระหนักดีว่าการต่อสู้ที่เรากำลังทำอยู่คือการต่อสู้ทางจิตวิญญาณ ผมมั่นใจว่าบรรดาผู้เป็นศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่างานของพวกเขาคือการต่อสู้กับซาตานและวิญญาณชั่วร้าย และแม้กระทั่งวิทยาลัยพระคริสตธรรมก็ให้ความสำคัญกับวิธีการของมนุษย์มากกว่าฝ่ายวิญญาณ แต่พวกเขาไม่ได้สอนนักเทศน์ว่าปัญหาหลักของพวกเขาอยู่ในขอบเขตของจิตวิญญาณ

ดังนั้น พวกเขาจึงไปกับวิธีการบางอย่างที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต พวกเขาไม่ทราบว่าวิธีการเก่า ๆ เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ "ชนิดนี้" ในทุกวันนี้ ทุกคนรู้ว่ามีความต้องการ แต่คำถามคือ - สิ่งที่ต้องการคืออะไร? จนกว่าเราจะตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงในทุกวันนี้ เราจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนพวกสาวกทำกับเด็กคนนั้น

“ชนิดนี้" ในทุกวันนี้คืออะไร? "ชนิดนี้" เป็นวิญญาณแห่งอัตถิภาวนิยม Existentialism กล่าวว่าสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่คุณรู้สึก และคุณได้รับประสบการณ์เท่านั้น วันนี้จิตใจของคนตาบอดผ่าน "ผีแห่งความรู้สึก" ผีที่มีอยู่ในความรู้สึกบอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส - ความรู้สึกเป็นเครื่องรับประกัน มารบอกว่าถ้าคุณต้องรู้สึกและสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณได้รับการช่วยกู้

คนตาบอดเหล่านี้ไม่เชื่อในพระเจ้าแห่งความยุติธรรม พวกเขาเชื่อในความรู้สึกเท่านั้น พวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องมีความรู้สึกถึงจะได้รับความรอด พวกเขาต้องการความรู้สึกเป็นของ "รับประกัน" เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับการช่วยก็ "ความเชื่อมั่น" ของพวกเขาคือไอดอล! พวกเขาวางใจในความรู้สึกไม่ใช่พระเยซูคริสต์! เราถามผู้คนว่า "คุณวางใจในพระคริสต์หรือไม่?" พวกเขาตอบว่า "ไม่" ทำไมพวกเขาถึงบอกว่าอย่างนั้น? เพราะพวกเขามีความรู้สึกที่ไม่ถูก! พวกเขาวางใจในความรู้สึกไม่ใช่พระคริสต์! มารทำให้คนตาบอด "ชนิดนี้" เป็นวิญญาณชั่วที่สามารถเอาชนะโดยการอธิษฐานและอดอาหาร! เราต้องเร่งดำเนินการเพื่อทำลาย "ชนิดนี้!"

II. จุดที่สอง คือวิธีการที่ล้มเหลว

ผมเห็นคริสตจักรของเราทำในสิ่งที่มีประโยชน์มากในอดีต แต่ปัจจุบัน "แบบนี้" กลับนำมาใช้ไม่ได้ผลอีก และเนื่องจากเราต้องพึ่งพาวิธีการแบบเก่า เราจึงสูญเสียคนหนุ่มสาวเกือบทั้งหมดของเราและเราแทบจะไม่สามารถนำคนมาเชื่อพระเจ้าได้ ในความเสี่ยงคือการที่เราเข้าใจผิด ผมจะบอกให้มีการสอนในชั้นระวีฯ มันมีประสิทธิภาพมากเมื่อหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าวันนี้มีค่าน้อยมาก ผมจะพูดในสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับทางแห่งความรอด มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนอ่านและมาที่คริสตจักร แต่ผมขอถามศิษยาภิบาลทุกคนว่า "คุณมีคนหนุ่มสาวคนใดในคริสตจักรที่เข้ามาและได้รับการช่วยกู้ชีวิตด้วยการอ่านหนังสือหรือไม่" ผมคิดว่า "แบบนี้" ในสมัยของเราไม่ตอบสนองต่อวิธีการต่างๆ เหมือนที่ใช้ในอดีต ผมยังเคยไปประกาศแบบเยี่ยมตามบ้าน ในประเภทนั้นมีการใช้อย่างมากในอดีต แต่ไม่ได้ช่วยให้เราได้คนหนุ่มสาวเข้ามาในโบสถ์ในขณะนี้หากเรามัวแต่ใช้ "แบบนี้"

มีบางสิ่งที่ไร้ผลในวันนี้เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ "แบบนี้" ในคำอื่น ๆ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "คุณล้มเหลวในกรณีนี้เพราะพลังที่คุณมีซึ่งเพียงพอสำหรับกรณีอื่น ๆ " ไม่มีคุณค่าที่นี่ มันทำให้คุณไม่มีอำนาจที่จะช่วยเด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจของ 'ชนิดนี้' "

ผมรู้ว่ามีศิษยาภิบาลหลายคนที่ทำตามในอดีต แต่กลับไร้ประโยชน์ในปัจจุบัน เพราะพวกเขาได้รับการฝึกอบรมให้คิดถึงวิธีการมากกว่า "ความคิดเกี่ยวกับ" ของซาตาน (2 โครินธ์ 2:11) - ดังนั้นพวกเขาจึงแกว่งไปสู่วิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่ดีไปกว่าความเก่า - นั่นคือถ้าเราพยายามที่จะนำอนุชนทั้งหลายมาเป็นสมาชิกที่มั่นคงในคริสตจักร ตัวอย่างเช่นเรามีผู้ชายบางคนบอกเราว่าคำตอบคือการ "พิสูจน์" ต่อเยาวชนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมปฐมกาลนั้นเป็นความจริงและหลักการวิวัฒนาการนั้นเป็นเท็จ พวกเขาคิดว่าคนหนุ่มสาวจะถูกกลับใจใหม่และคนอื่น ๆ จะมาจากโลกถ้าเราสามารถหักล้างการวิวัฒนาการและทำให้พวกเขาค้นพบคำตอบในปฐมกาล พวกเขาคิดว่าด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

ดร. ลอยด์โจนส์กล่าวว่า "มันเป็นแบบเดียวกันในตอนต้นของศตวรรษที่สิบแปดเมื่อประชาชนตรึงความศรัทธาไว้ใน [อะพอลโลเจติค] สิ่งเหล่านี้พวกเขาสอนเราคือสิ่งที่จะแสดงความจริงของศาสนาคริสต์ แต่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น 'ชนิดนี้' สามารถออกมาได้โดยไม่มีอะไรตามแนวดังกล่าว

อีกวิธีหนึ่งที่ล้มเหลวคือการใช้คำแปลตามฉบับแปลปัจจุบัน เราบอกว่าคนหนุ่มสาวไม่เข้าใจพระคัมภีร์คิงเจมส์ สิ่งที่เราต้องการคือพระคัมภีร์ในภาษาสมัยใหม่ แล้วคนหนุ่มสาวถึงอยากจะอ่าน แล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่านี่คือศาสนาคริสต์และพวกเขาจะเข้ามาในคริสตจักรของเรา แต่ที่ไม่ได้เกิดขึ้น ในความเป็นจริงตรงกันข้ามได้เกิดขึ้น ผมทำงานกับคนหนุ่มสาวเป็นเวลาหกสิบปี ผมรู้ความจริงว่าการแปลภาษาสมัยใหม่เหล่านี้ไม่ได้ดึงดูดคนหนุ่มสาวเลย ในความเป็นจริงผมได้ยินหลายคนบอกว่า "มันไม่ถูกต้อง มันฟังดูไม่เหมือนพระคัมภีร์”

ผมไม่เคยเทศนาจากการใช้ฉบับแปลสมัยใหม่และไม่มีวันที่ผมจะทำอย่างนั้น และเราเห็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งในคริสตจักรและจากทั่วโลกด้วย ไม่ว่ามูลค่าของการแปลสมัยใหม่เหล่านี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ พวกเขาไม่ได้จัดการกับ "แบบนี้" ได้

พวกเขากำลังพยายามทำอะไร? โอ้ที่แย่ไปกว่านั้นคือเพลงสมัยใหม่! "เราต้องมีเพลงถูกต้องและพวกเขาก็จะเข้ามาและเป็นคริสเตียน" มันเศร้ามาก ผมจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นจริงๆใช่หรือไม่? มีคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ใต้ที่พบในเมืองลอสแอนเจลิส จะเห็นได้ว่าศิษยาภิบาลสวมเสื้อยืดและนั่งอยู่บนเก้าอี้ ก่อนที่เขาจะมาเทศนาเขานั้น มีการร้องเพลงร็อคประมาณหนึ่งชั่วโมง ชายคนหนึ่งของเราไปตรวจสอบแล้วเขาตกใจมาก เขาบอกว่าสถานที่นมัสการมืดและน่าเศร้ามาก ๆ และไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณเลย เขากล่าวว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่นำดวงวิญญาณ และสามารถจินตนาการได้เลยว่าพวกเขาไม่สามารถอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับคนหนุ่มสาวของเราได้ หนึ่งชั่วโมงที่ไร้ค่าแล้วการอธิษฐานล่ะ? ลืมมันไป! เพลงร็อคสมัยใหม่ก็ล้มเหลวที่จะเอาชนะ "แบบนี้" ได้

III. จุดที่สาม คือเราต้องการบางอย่างเพื่อทำลายอำนาจของมารลง และนี่คือวิธีเดียวที่สามารถใช้ได้ผล นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า!

ดร. ลอยด์โจนส์กล่าวว่า "เราต้องตระหนักดีว่า" แบบนี้ "ยิ่งใหญ่ แต่อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามาก9ik[ใดที่เราไม่ใช้ความรู้สึก ความเข้าใจมาก และพึ่งอะพอลโลเจติคส์ [ฉบับแปลใหม่หรือ ร็อคเพลง] – ไม่เลย แตรเราต้องมีอำนาจที่สามารถเอาชนะดวงวิญญาณของมนุษย์ และเปลี่ยนแลงพวกเขาและทำให้ยอมจำนนและบังเกิดใหม่อีกครั้ง และนั่นคือพลังของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์" และนั่นทำให้เรากลับไปที่ข้อความ

“เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:28-29)

การอธิษฐานและอดอาหารเท่านั้น ไม่มีไม่อย่างนี้และก็ไม่อะไรที่จะช่วยให้คริสตจักรของเราเอาชนะ "แบบนี้" นั่นคือการโจมตีคริสตจักรของเราของซาตาน ทุกวันนี้คริสตจักรของเราไม่อาจเข้าถึงพวกวัยรุ่นได้ อะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้น? "ชนิดนี้ไม่มีอะไร สามารถขับออกมาได้ เว้นแต่ด้วยการอธิษฐานและอดอาหาร"

"นักวิชาการ" บางคนกล่าวว่า "ต้นฉบับที่ดีที่สุดไม่ได้กล่าวว่า 'และการอดอาหาร'" แต่ "นักวิชาการ" เหล่านี้รู้อะไรเกี่ยวกับวิญญาณชั่วหรือไม่? พวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนคนไร้ศาสนาที่อยู่ตามถนนและนักศึกษาตามวิทยาเขตในเมืองของเรา? เขารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการฟื้นฟู - เช่นการฟื้นฟูที่พบอยู่ในประเทศจีน? พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ผมสามารถเป็นพยานถึงการฟื้นฟูที่ผมประสบมากับตาตัวเองถึงสามครั้ง เห็นผู้คนมากมายกลับใจจากบาป ส่วนพวกเขาไม่ใช่การประกาศข่าวประเสริฐ บางครั้งพระเจ้าทรงเข้ามาในหัวใจของมนุษย์และทรงทำลายเขาและทุบพวกเขาและทำให้คน ๆ หนึ่งถ่อมตนลงและทรงสร้างให้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์!

ดังนั้นเราจะไม่ทำตามสองต้นฉบับเก่าที่ลบคำว่า "อดอาหาร" ไป พวกจีน๊อสติไม่อยากใช้คำว่า อดอาหาร ดังนั้นคนที่คัดลอกต้นฉบับของซีไนตีคัสจึงตัดคำว่า "และอดอาหร" ทิ้งออกไปเพื่อปกป้องข้อที่ถูกใช้โดยพวกจีน็อสติ "พวกจีน็อสติถือว่าการอดอาหารคือการฆ่าตัวตาย" (William R. Horne, Trinity Evangelical Seminary, "การอดอาหารในประวัติศาสตร์คริสตจักร" หน้า 3) "นักวิชาการ" สมัยใหม่บอกเราว่าผู้คัดลอกได้เพิ่มคำเหล่านั้นไว้ แต่ในความเป็นแล้วกลับพบว่าดูเหมือนมันมีโอกาสมากที่พวกเขา ตัดคำนั้นออกไป (see The Secret History of the Gnostics: Their Scriptures, Beliefs and Traditions, by Andrew Phillip Smith, chapter 5, page 1) เรารู้ว่าพระเยซูตรัสว่า "และอดอาหาร" เรารู้ได้อย่างไรว่า? เรารู้เรื่องนี้ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เห็นได้ชัดว่าพวกสาวกได้อธิษฐานเมื่อพวกเขาขับไล่ผีออกไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นต้องมีการเพิ่มอะไรอีก จำเป็นต้องมีอย่างอื่นเช่น - อดอาหาร! การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เรารู้ด้วยประสบการณ์ เราอดทนและเราได้เห็นด้วยตาของเราเองว่าพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์เมื่อเราทุ่มเทใจของเราในการอดอาหารและอธิษฐาน

ตอนนี้ผมจะจบโดยอ้างเนื้อหาที่เป็นคำเทศนาของ ดร. มาร์ตีน ลอยด์โจนส์ อีกครั้ง อะไรที่นักเทศน์! เข้าใจ! ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านท่านกล่าวอีกว่า

ผมสงสัยว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเรา แล้วหรือว่าเราควรจะพิจารณาคำว่าอดอาหารหรือไม่? ความจริงก็คือไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะพังทลายลงในชีวิตของเราและถูกต้องจากความคิดของคริสเตียนทั้งหมดหรือไม่?

และนั่นอาจเป็นมากกว่าสิ่งอื่นใดคือเหตุผลที่เรายังไม่สามารถเอาชนะ "แบบนี้" ได้

ผมอยากจะเรียกร้องให้มีการอดอาหารในคริสตจักรของเรา ผมจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง ผมจะบอกคุณอีกครั้งตอนถึงเวลาเราจะอดอาหาร ผมจะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการอดอาหารและวิธีการยุติการอดอาหารอย่างไร

ในเวลานั้นเราจะมาที่คริสตจักรและรับประทานอาหารก่อนที่เราจะมีการประชุมอธิษฐาน ดร. คาเกน จะโทรไปหาคนใหม่ที่ไม่ทราบอีกครั้ง พวกเราที่เหลือจะอธิษฐานและดร. คาร์แกนจะตอบคำถาม

1. เราจะอดอาหารและอธิษฐานเพื่อความสำเร็จของโครงการใหม่ของเรา

2. เราจะอดอาหารและอธิษฐานเพื่อ "คน" ใหม่ที่เป็นอนุชนทั้งชายและ "คน" ใหม่ที่เป็นอนุชนหญิง มี "คน" ใหม่ห้าหรือหกคนที่มาในวันเสาร์ รวมถึงเช้าและเย็นวันอาทิตย์และผู้ที่สนใจในการเป็นสาวก

3. เราจะอดอาหารและอธิษฐานเผื่อการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่ "ชนิดนี้" – คนที่ตกเป็นทาสของมารที่ชอบแสวงหาความรู้สึก


ตอนนี้ผมต้องไม่อาจปิดการประชุมครั้งนี้โดยไม่พูดถึงพระเยซู ทั้งหมดที่เราต้องการจะพบได้คือในพระองค์ พระธรรมฮีบรูกล่าวว่า

“เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั้น ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน” (ฮีบรู 2:9).

พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนม์แทนคนบาปแทนที่ของคนบาป พระวรกายและกระดูกขึ้นมาของพระเยซูทรงฟื้นจากความตายเพื่อประทานชีวิตให้คุณ ช่วงเวลาที่คุณยอมจำนนต่อพระเยซู บาปของคุณจะถูกยกเลิกโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน ขณะที่คุณทิ้งตัวเองไปบนพระผู้ช่วยให้รอด บาปของคุณจะได้รับการชำระด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ เราทั้งหลายอธิษฐานขอให้ท่านวางใจในพระเยซูคริสต์และได้รับความรอดจากบาปโดยพระองค์ อาเมนและอาเมน โปรดยืนร้องเพลงนมัสการบทที่ 4 ในหนังสือเพลงของคุณ

ป้อมปราการยิ่งใหญ่คือพระเจ้าของเราป้อมปราการไม่เคยล้มเหลว
   ผู้ช่วยของเราคือพระองค์ท่ามกลางน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น
สำหรับศัตรูที่หลงเหลืออยู่ในสมัยก่อนของเราพยายามจะทำร้ายเรา
   พระหัตถ์ของพระองค์และฤทธิ์เดชนั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวนัก
บนโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบเท่า

เราวางใจเพราะอยู่ในความแข็งแกร่งเราเองจะไม่สูญเสีย
   ไม่ใช่บุตรมนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเราหรือ พระเจ้าทรงเลือกเอง
ถามว่าผู้นั้นคือใคร? พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้นั้น
   พระเจ้าซาโบลพระนามของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาล
และพระองค์ต้องชนะสงคราม
   (“A Mighty Fortress Is Our God,” Martin Luther, 1483-1546).

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟีทท์:
“Old-Time Power” (Paul Rader, 1878-1938).


โครงร่างของ

ชัยชนะเหนือเหล่าวิญญาณชั่ว
ที่ทำร้ายเรา – “ชนิดนี้”!

OVERCOMING THE DEMONS
THAT WEAKEN US – “THIS KIND”!

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ผีพาเขาไปที่ไหน ๆ ก็ทำให้ล้มชักดิ้นไป มีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออกเสีย แต่เขาขับให้ออกไม่ได้” (มาระโก 9:28-29)

(มาระโก 9:18)

I.   จุดแรก คือ “ชนิดนี้” กิจการ 26:18; เอเฟซัส 6:12; 2:2.

II.  ,จุดที่สอง คือวิธีการที่ล้มเหลว 2 โครินธ์ 2:11

III. จุดที่สาม คือเราต้องการบางอย่างเพื่อทำลายอำนาจของมารลง และนี่คือวิธีเดียวที่สามารถใช้ได้ผล นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า! ฮีบรู 2:9