Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ทำลายประตูนรก!

STORMING THE GATES OF HELL!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอ์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทอร์เบอนาเคล เมืองลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าในตอนเย็น 8 กรกฎาคม 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 8, 2018


โปรดเปิดพระคัมภีร์ไปที่พระธรรมมัทธิว 16:18 ในตอนที่สองของข้อนี้ อยู่ในหน้า 1021 ในพระคัมภีร์ฉบับ the Scofield Study Bible พระเยซูตรัสว่า

“และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้”
     (มัทธิว 16:18ข)

อาร์. ซี. เอช. เล็นสกี้ กล่าว "นัยว่าประตูนรกจะปล่อยสุมน [วิญญาณชั่ว] ของเธอออกไปโจมตีคริสตจักรของพระคริสต์ แต่คริสตจักรจะไม่ถูกคว่ำ" (เลฟสกี้ให้สังเกตมัทธิว 16: 18ข) แน่นอนว่านี่หมายถึงคริสตจักรที่แท้จริงไม่ใช่คริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อในยุคสุดท้าย คริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อจะถูกย่ำยีด้วยวิญญาณปีศาจแล้ว พระคัมภีร์ได้ทำนายไว้ว่า "

“บัดนี้ พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ”
     (1 ทิโมธี 4:1)

กิจกรรมของซาตานและวิญญาณชั่วของมันจะทำให้หลายคนในคริสตจักรเทียมเท็จ "ออกไปจากความเชื่อ" ซึ่งได้รับการกำหนดไว้ในพระวจนะที่พระเจ้าประทานให้ในพระคัมภีร์

สิ่งนี้ก่อให้เกิดคริสตจักรเทียมเท็จซึ่งเป็น "ยุคสุดท้าย" ที่อธิบายไว้ใน 2 ทิโมธี 3: 1-8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของคริสตจักร

“เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้า เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย” (2 ทิโมธี 3:4, 5)

ดังนั้นเราเห็นในพระคัมภีร์ว่ามีคริสตจักรอยู่สองแห่งในวันนี้คือคริสตจักรเทียมเท็จและคริสตจักรที่แท้จริง นี่คือคริสตจักรที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่พระเยซูตรัสสัญญานั้น

“และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้”
      (มัทธิว 16:18ข)

ในทุกวันนี้ เราถูกล้อมรอบไปด้วยคริสตจักรเท็จในอเมริกา คริสตจักรปลอมเป็นเหมือนคริสตจักรทเลาดีเซีย ซึ่งข้อความ ในฉบับ Scofield กล่าวว่าเป็น "สถานะสุดท้ายของการละทิ้งความชอบธรรม" นี่คือคำอธิบายของพระคริสต์เกี่ยวกับผู้เชื่อในเลาดีเซียที่ละทิ้งความเชื่ออย่างทุกวันนี้

“เพราะเจ้าพูดว่า “เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย” เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่” (วิวรณ์ 3:17).

“ดังนั้น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่น ๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา” (วิวรณ์ 3:16)

อันเป็นผลมาจากการฟังคำสอนที่ชั่วร้าย (1 ทิโมธี 4: 1) และมีเพียงรูปแบบภายนอกของศาสนาคริสต์ (II ทิโมธี 3: 4, 5) ส่วนใหญ่ของคริสตจักรอีเวนเจลิคอล์ของในยุคสุดท้ายเหล่านี้คือการละทิ้งความเชื่อ ดังที่ ดร. จอห์น อาร์เทอร์กล่าวอย่างถูกต้อง ท่านกล่าวว่าสมาชิกโบสถ์เหล่านี้ขาดความกระตือรือร้นและเป็นคนหยาบคายคนหน้าซื่อใจคดรู้ว่าตนรู้จักพระคริสต์ แต่กลับไม่ได้เป็นของพระองค์ ... คนเหล่าคนหน้าซื่อใจคดหลอกตัวเองเหล่านี้ [แสร้ง] พระคริสต์ ถึงแม้ว่า ดร. แมคอาเธอร์มีความคิดความผิดเกี่ยวกับโลหิตของพระคริสต์ แต่ท่านกลับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคริสเตียนอีเวนเจลิคอล์ว่าเป็น "คนหน้าซื่อใจคดหลอกตัวเอง"

และนั่นคือเหตุผลที่คริสตจักรเคลืออีเวนเจลิคอล์สูญเสียคนหนุ่มสาวเกือบทุกคน โจนาธาน เอส ดิสเกอร์สันกล่าวไว้ในหนังสือ The Great Evangelical Recession (Baker Books) ท่านให้สถิติที่แท้จริงไว้ว่าวันนี้มีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนเท่านั้น จำนวนของเยาวชนของคณะอีเวนเจลิคอล์ในเร็ว ๆ นี้จะลดลงจาก 7 เปอร์เซ็นต์เพียงประมาณ "4 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า - เว้นแต่จะมีการสร้างสาวกใหม่เท่านั้น" (Dickerson, p. 144)

เหตุใดจำนวนเยาวชนในโบสถ์จึงลดลงไปอย่างมาก เหตุผลหลักคือพวกเขาเห็นสมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่เป็น "คนหลอกลวงตัวเอง" อย่างที่จอห์น แมคอาเธอร์กล่าว พวกเขาเห็นสมาชิกคริสตจักรที่มีอายุมากกว่าว่าอ่อนแอและไร้อำนาจที่จะเผชิญหน้ากับโลกบาปที่อยู่รอบตัวพวกเขานั่นเป็นเหตุผล! นักศาสนศาสตร์ ดร. เดวิด เอฟ เวลส์เห็นด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ No Place for Truth: Or Whatever Happened to Evangelical Theology? (Eerdmans, 1993) นักศาสนศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงอย่าง ดร. คาร์ล เอช. เฮนรี ก็เห็นด้วยเช่นกัน ท่านพูดว่า

“คนทั้งรุ่นกำลังเติบโตขึ้นโดยไม่มีการรับรู้ถึงการเกิดใหม่ [เกิดใหม่] คนป่ากำลังกวนตัวอยู่ในฝุ่นของอารยธรรมเสื่อมโทรมและหลบอยู่ในเงามืดของโบสถ์คนพิการ” (Twilight of a Great Civilization, Crossway Books, pp. 15-17)

"คริสตจักรพิการ" นั่นคือสิ่งที่ ดร. คาร์ล เอช. เฮนรี่เรียกคริสตจักรอีเวนเจลิคอล์! "คริสตจักรพิการ" และนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่อย่าง ดร. มาร์ตีน ลอยด์โจนส์ พูดถึงเรื่อง "การละทิ้งความชั่วร้ายที่มีบทบาทมากขึ้นในคริสตจักรในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา" (Revival, Crossway Books, p. 57).

เราสูญเสียเยาวชนในคริสตจักรของเราเกือบทั้งหมด ดร. เวลส์กล่าวว่า "คริสตจักรของอีเวนเจลิคอล์ได้สูญเสียมหาศาล" คริสตจักรของอีเวนเจลีคอล์ค่อยอ่อนโยนอ่อนแอเก็บตัวและเห็นแก่ตัวกลัวที่จะพูดออกไปหรือเรียกสาวกคริสเตียนหัวรุนแรง ไม่น่าแปลกใจคนหนุ่มสาวไม่สนใจ!

เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทำให้คุณเป็นคนอ่อนแอคนเห็นแก่ตัว เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียกคุณให้มาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์! นั่นคือเป้าหมายของเราในฐานะคริสตจักร เป้าหมายของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในพระคริสต์ เราอยู่ที่นี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณกลายเป็นผู้ชนะเพื่อพระเยซูคริสต์และราชอาณาจักรของพระองค์! เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมสำหรับความท้าทายของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ ผู้ที่ยังไม่พร้อมสำหรับความท้าทายของคณะคาวินนิสติส ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ตัวเองออก! จงจำไว้ว่าพระเยซูตรัสว่า "คนเป็นอันมากถูกเรียก แต่ส่วนน้อยที่ถูกเลือก”

นี่ไม่ใช่เวลาที่จะชะลอต่อการประกาศข่าวประเสริฐ คืนที่ผ่านมาเราทานอาหารค่ำและดู "Paul, Apostle of Christ" ที่นี่ที่โบสถ์ "เปาโลอัครสาวกของพระคริสต์" ได้แสดงให้เห็นถึงการทดลองและความยากลำบากที่คริสเตียนในศตวรรษแรกได้ผ่านไปเพื่อจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระคริสต์ บ่ายวันนี้เราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนหนุ่มสาวคนอื่น ๆ ให้กลายเป็นสาวกที่เข้มแข็ง เป็นเวลาที่ดีที่เราจะมีในการเชื่อฟังพระคริสต์ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "จงออกไปที่ทางหลวงและรั้วต้นไม้และบังคับให้พวกเขาเข้ามา" พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ด้วยกางเขนเพื่อช่วยเรา พระเยซูคริสต์ได้ลุกขึ้นสู้เนื้อและกระดูกจากความตายเพื่อให้ชีวิตเรา!

ผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ผมรู้อย่างนี้ทุกวัน ไม่ใช่เพียงแต่ในวันอีสเตอร์เท่านั้น ผมรู้แม้กระมทั่งในเวลากลางคืนขณะที่ผมหลับ ผมรู้ในตอนเช้าและตลอดทั้งวัน "พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ - พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว!" ผมรู้ว่าพระคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพราะพระวจนะของพระเจ้าพูดเช่นนั้น! พระองค์ทรงมาหาคุณเมื่อเช้านี้ผ่านทางริมฝีปากของชายชราคนนี้ พระองค์มาหาคุณ พระองค์ตรัสกับท่านว่า "เรามีชีวิตอยู่เป็นนิตย์" และเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอยู่ ผมก็รู้ว่าพระองค์จะทำอะไรได้ เพราะพระองค์ทรงชีวิตคุณสามารถอยู่ด้วยได้ เพราะพระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่เป็นนิตย์คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปโดยพระคุณของพระองค์ ไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับการเป็นสาวกที่แท้จริงของพระคริสต์ มาร่วมกับเราในวันพรุ่งนี้ และมีชีวิตที่สดใสไปกับพระเยซู พระองค์จะไม่ทำให้คุณล้มเหลว! มาช่วยเราทำให้คริสตจักรนี้เป็นทหาร เป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่สำหรับพระคริสต์และราชอาณาจักรของพระองค์!

ศจ. จอห์น คาร์แกน อายุ 24 ปี เขาเป็นสาวกของพระเยซู เขาเป็นทหารแห่งกางเขน เขาเป็นผู้ชนะเหรียญทองเพื่อราชอาณาจักรของพระคริสต์ ผมได้อ่านคำเทศน์ที่เขาจะเทศนาตอน 6:15 ของคืนนี้! เป็นหนึ่งในบทเทศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจเท่าที่ผมเคยอ่าน มาและให้ศิษยาภิบาลสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมากับเขาและทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นประภาคารสำหรับพระเจ้าและเป็นกองทัพที่ต่อต้านพลังปีศาจของซาตาน!

คนของพระเจ้าลุกขึ้น! ได้กระทำกับสิ่งที่น้อยกว่า
ให้ใจและจิตวิญญาณจิตใจและกำลังเพื่อรับใช้กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย

คนของพระเจ้าลุกขึ้น! คริสตจักรสำหรับคุณต้องรอ
ความแข็งแรงของเธอไม่เท่าเทียมกับงานของเธอ ลุกขึ้นและทำให้เธอใหญ่โต!
   (“Rise Up, O Men of God” by William P. Merrill, 1867-1954;
      altered by the Pastor)

เพลงบทที่ 1 ในหนังสือเพลงของคุณ ยืนขึ้นร้องด้วยกัน!

คนของพระเจ้าลุกขึ้น! ได้กระทำกับสิ่งที่น้อยกว่า
ให้ใจและจิตวิญญาณจิตใจและกำลังเพื่อรับใช้กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย

คนของพระเจ้าลุกขึ้น! คริสตจักรสำหรับคุณต้องรอ
ความแข็งแรงของเธอไม่เท่าเทียมกับงานของเธอ ลุกขึ้นและทำให้เธอใหญ่โต!

พวกคุณนั่งได้

ใช่เราอยู่ในช่วงเวลาที่คริสตจักรของพระเยซูกำลังอ่อนแอและเสื่อมทรามเหมือนเลาดีเซีย ใช่พวกเขาสูญเสียคนหนุ่มสาวเกือบทั้งหมดของพวกเขา ใช่พวกเขาไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนอื่น ๆ เข้าร่วมกองกำลังกับพวกเขาได้ ใช่พวกเขาจะอ่อนป้อแป้และไม่น่าสนใจ ใช่ฉันจำได้ว่าพวกเขา "ทำให้ฉัน" เมื่อฉันยังเด็กเหมือนคุณ ข้าพเจ้ากบฏต่อพวกเขาด้วยการกบฏอันศักดิ์สิทธิ์การจลาจลเช่นเดียวกับของมาร์ตินลูเทอร์ บางคนลืมการปฏิรูป ปล่อยให้พวกเขานอนหลับ คุณมาช่วยเราในการปฏิรูปใหม่ที่นี่ในคริสตจักรของเรา! ปฏิรูปในขณะนี้! ปฏิรูปในวันพรุ่งนี้! ปฏิรูปตลอดไป!

เราสามารถมีคริสตจักรเช่นฟิลาเดลเฟียที่ยังคงอยู่ในท่ามกลางการละทิ้งความเชื่อได้หรือไม่? ไปที่คริสตจักรที่นฟิลาเดลเฟีย พระคริสต์ตรัสว่า

“เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ได้รักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา” (วิวรณ์ 3:8)

เราสามารถมีคริสตจักรที่เต็มไปด้วยสาวกแห่งพระเยซูคริสต์ที่เข้มแข็งได้หรือไม่? คุณอาจบอกว่ามันเป็นสาเหตุที่หายไป มันเป็นไปไม่ได้ ผมชอบสิ่งที่ประธานาธิบดีผอมโซแพทริคเจบูคานันกล่าวว่า "สาเหตุที่หลงเหลืออยู่คือสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การสู้รบ" กลับมารับประทานอาหารค่ำกับเราตอนค่ำคืนนี้ 6:15 กลับมาคืนนี้และให้ อาจารย์ จอห์น คาแกน สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเข้าร่วมการต่อสู้ – เพราะจริง ๆ แล้วไม่ใช่สาเหตุที่หายไป มันอาจดูเหมือนจะเป็น แต่ชัยชนะบางอย่าง พระคริสต์ตรัสว่า "เราจะสร้างพระนิเวศของเราบนศิลาก้อนนี้และประตูนรกจะไม่สามารถเอาชนะได้" ประตูแห่งนรกจะไม่สามารถเอาชนะได้ประตูแห่งนรกคือประตูแห่งความตาย ประตูแห่งนรกจะไม่หยุดยั้งเราเพราะพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว! เพราะพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ "ประตูแห่งนรก" จะไม่ชนะเหนือ "เรา! อาเมน กลับมาคืนนี้เวลา 6:15 ประตูนรกจะไม่เอาชนะเราได้!

ผมได้รับการท้าทายจากคำพูดของ ดร. ฟรานซิส เอ เชเฟอร์ ผู้ซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ และเป็นนักพยากรณ์ตัวจริง ท่านกล่าวว่า “พวกอีเจลิคอล์นั้นไม่มีพระคริสต์ และไม่มีชีวิตที่สัตย์ซื่อเพื่อพระคริสต์…เพื่อท้าทายคุณ ผมเรียกว่าพวกคริสเตียนเข้มแข็ง เป็นผู้ที่มีชีวิตตรงกันข้ามกับชาวโลก” (The Great Evangelical Disaster, pp. 38, 151).

ยืนขึ้นและร้องเพลงนมัสการบทที่ 2 เป็นบทเพลงของมาร์ติน ลูเธอร์ แห่งการปฏิรูป! ร้องด้วยกันดัง ๆ!

ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่คือพระเจ้าของเราไม่มีวันสลาย
   พระผู้ช่วยของเราพระองค์อยู่ท่ามกลางน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น
ศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยก่อนของเราพยายามจะทำร้ายเรา
   พระหัตถ์ของพระองค์นั้นทรงฤทธิ์เดชและยิ่งใหญ่
บนโลกนี้ไม่อาจเทียบได้
และแม้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยวิญญาณชั่วขู่ว่าจะเลิกทำเรา
   เราจะไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงใส่พระทัยในตัวเรา
เจ้าชายแห่งความมืดขุ่นเคือง - เราไม่ได้สั่นสะท้านต่อมันเลย
   ความโกรธของเราที่เราอดทนได้ เราจะต่อสู้มารอย่างไม่กลัว
คำพูดน้อยนิดของเราก็ทำให้มารตกใจ
คำพูดข้างต้นอำนาจทั้งหมดของโลก - ไม่ขอบคุณพวกเขา -
   พระวิญญาณและของประทานเป็นของเราโดยผ่านทางพระองค์
ปล่อยให้สินค้าและญาติ ๆ ไป ชีวิตนี้ยังเป็นมรรตัย
   พวกเขาอาจฆ่าร่างกายได้: ความจริงของพระเจ้ายังคงอยู่ต่อไป
อาณาจักรของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์    (“A Mighty Fortress Is Our God,” Martin Luther, 1483-1546).

ศิษยาภิบาล จอห์น กรุณานำเราอธิษฐานปิดและของคุณสำหรับอาหาร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟีท:
“A Mighty Fortress Is Our God” (Martin Luther, 1483-1546)