Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ล้างในพระโลหิตของพระคริสต์

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!
(Thai)

เขียนบทเทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอ์ส จูเนียร์
และเทศนาโดย ศจ. จอห์น ซามูเอล คาเกน
ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทอร์เบอนาเคล เมือง ลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าในตอนเย็น 13 พฤษภาคม 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2018

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)


ในช่วงครึ่งแรกของพระธรรมข้อนี้เป็นการบรรยายถึงสถานการ์ของอัครทูตยอห์น ซึ่งเขาอธิษฐานเผื่อคนของทั้งคริสตจักรเจ็ดแห่งเพื่อรับพระคุณและสันติสุขจากพระเยซูคริสต์ "ผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเป็นผู้บังเกิดจากคนตายคนแรกและ เจ้าชายแห่งบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก" หลังจากกล่าวถ้อยคำนี้เกี่ยวกับพระคริสต์แล้วยอห์นกล่าวว่า

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

พระธรรมข้อนี้กล่าวว่าพระคริสต์ทรง "รักเราและล้างเรา" ด้วยโลหิตของพระองค์เอง นักวิชาการสมัยใหม่ได้วิจารณ์และทำการเปลี่ยนจากคำว่า "ล้าง" ไปเป็น "ปล่อย" พวกเขาทำเช่นนี้บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรภาษากรีกตัวหนึ่งตามในข้อความ ไซไนติคัส ที่มีความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งในพันธสัญญาใหม่ของ Nestle-Aland Greek New Testament แต่ "ปล่อย" มาจากฉบับอะเล็กซานเดรีย ซึ่งก็ไม่ดีไปกว่าพวกจีน๊อสตินิยม พวกนี้ไม่ต้องการให้คนบาปถูก “ล้างในโลหิต! ดังนั้นจีน๊อตสติอะเล็กซานเดอร์ได้ตัดภาษากรีกตัวหนึ่งไปเพื่อให้มีความหมายว่า "ปล่อย" แทนที่จะเป็น "ล้าง"

ดร. ชาร์ลส์ จอห์น เอลลิคอ็อตต์ (2329-1903) เป็นนักวิชาการชาวอังกฤษและศาสตราจารย์พันธสัญญาใหม่แห่งเคมบริดจ์และประธานคณะกรรมการนักวิชาการที่แปลฉบับแก้ไข (RV) พระคัมภีร์ใหม่ ดร. เอลลิคอ็อตต์ คือบรรณาธิการ ให้กับฉบับของ Ellicott’s Commentary on the Whole Bible (Zondervan Publishing House) อรรถธิบายฉบับเอลลิคอ็อตต์กล่าวว่า

แทนที่จะ "ล้างเรา" บาง [ต้นฉบับ] อ่าน "ปลดปล่อยเรา" มีเพียงหนึ่งตัวอักษรของความแตกต่างในสองคำในภาษากรีก ในแง่ทั่วไปของความคิดจะทำให้เราชอบคำว่า "ล้าง" เป็นการอ่านที่แท้จริง ในโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งยอห์นจำได้อย่างชัดเจนพระเจ้าของเราได้ตรัสว่า "ถ้าเราไม่ล้างเจ้า เจ้าจะไม่มีส่วนในเราเลย" ความคิดของ "ล้างให้สะอาดในโลหิต" เป็นอ้างถึงน้ำและโลหิตของพระองค์ ได้เห็นไหลจากด้านที่ถูกเจาะของพระคริสต์ [ยอห์น 19:34] มักจะสะกดให้ใจของเขาในวิวรณ์ 7:13, 14; ยอห์น 1: 7; 5: 5-8 (Charles John Ellicott, M.A., D.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, n.d., volume VIII, p. 535; note on Revelation 1:5)

ยิ่งกว่านั้นให้เราไปอ่านในวิวรณ์ 7:14

“ข้าพเจ้าตอบท่านว่า ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู่แล้ว ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด” (วิวรณ์ 7:14)

ในข้อนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่า บุคคลที่อยู่ในสวรรค์ได้รับการ ”ชำระ” และ ทำให้ขาวสะอาดในโลหิตของพระเมษโปดก” นับตั้งแต่กล่าวชัดเจนในวิวรณ์ 7: 14 โดยใช้คำว่า “ชำระ” ในข้อนี้

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

ดร. จอห์น เฮฟ วอล์วูร์ด ชี้ให้เรารู้ในภาษากรีก “louō” (ล้าง) และยังมีอีกตัวอักษรหนึ่ง “luō” (ปล่อย) ดร. วอล์วูร์ด กล่าวว่านักวิชาการอย่าง เอลลิคอ็อตต์ ใช้คำที่ยาวกว่านั้น (ล้าง) เพราะว่า “มันง่ายต่อการคัดเอกสารมากกว่าการเพิ่มตัวอักษรเข้าไป” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1966, footnote 1, p 38) นี่เป็นการโต้แย้งกับต้นฉบับแปล คิง เจมส์

ฉบับอถรรธิบายของลูเธอร์เกี่ยวกับ "การเปรียบเทียบพระคัมภีร์" ยังคงเป็นความจริง - ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์สว่างอีกซึ่งพูดถึงเรื่องเดียวกัน - และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือเล่มเดียวกัน! ดังนั้นเราจึงลดสายตาของเราและหันหลังให้กับพวกธรรมาจารย์ยุคใหม่ที่พยายามจะเอาคำสาปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการดลใจจากกรีกว่าแปลว่าล้างแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกคริสเตียนที่แท้จริงสามารถตะโกน "พระสิริ" แก่พระเยซูได้ " และล้างบาปของเราด้วยดลหิตของพระองค์เอง "!

ตอนนี้มีเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้พูดถึงจุดนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคุณที่จะ "ล้าง" บาปของคุณและไม่ใช่แค่ "ปลดปล่อย" จากบาปเท่านั้น คุณจะพบกับพระเจ้าแบบเห็นพระพักต์ ถ้าคุณพบพระเจ้าในวันพิพากษาและบาปของคุณยังมีอยู่ในบันทึกของคุณ วันนั้นคุณจะพบกับปัญหาจริง ๆ! คุณต้องได้รับการชำระบาปให้ขาวสะอาดก่อนวันพิพากษา ไม่งั้นคุณก็จะตกนรกแนะนอน (วิวรณ์ 20: 11-15) เมื่อพระเจ้ามองไปในหนังสือบันทึกของพระองค์ และพระองค์ก็ไม่พบบาปใด ๆ ของคุณถูกเขียนในนั้น ในวันแห่งการตอบแทนนั้นจะไม่เพียงพอที่บาปของคุณจะถูก "หลุด" โอ้ไม่! เพื่อท่านจะสามารถรอดพ้นจากการลงโทษแห่งนิรันดร์ในนรก คุณจะต้อง "ล้างทำความสะอาดและทำให้ขาวในโลหิตของพระเมษโปดก" (วิวรณ์ 7:14) เราได้รับการบอกในวิวรณ์ 7 ว่า เสื้อผ้าของคน "คนเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์" ได้ล้างและทำให้ขาวในโลหิตของพระเมษโปดก" (วิวรณ์ 7:14) โดยข้อนี้เรารู้ว่าเราทุกคนต้องได้รับการล้างในโลหิตของพระเยซู ถ้าเราหวังว่าจะหนีจากนรกและไปสวรรค์ "ครูสอนพระคัมภีร์" แบบเสรีนิยมและสมัยใหม่ "อาจคิดว่าเป็นการดีที่จะพูดว่า "ปลดปล่อย" แทน "ล้าง" แต่หน้าที่ของผมคือการประกาศให้คนบาปเช่นคุณทราบ คุณมีความผิดตามในหนังสือแห่งชีวิต! พวกเขาต้องรับการชำระล้างให้สะอาด หรือว่าจะปล่อยให้พระเจ้าทรงส่งคุณไปยังนรก อะไรสามารถล้างบาปของคุณได้? ไม่มีอะไรนอกจากโลหิตของพระเยซู!

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

ให้ผมบอกคุณที่นี่และตอนนี้ว่าโลหิตของพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญมาก! ที่ ๆ คุณใช้ชีวิตนิรันดร์ขึ้นอยู่กับโลหิตของพระคริสต์! ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับโลหิตของพระคริสต์ นี่คือจุดสำคัญบางประการเกี่ยวกับโลหิต

I. หนึ่ง เลือดบูชาต้องกลับไปยังจุดเริ่มแรก

ทุกคนในโลกโบราณเชื่อในการบูชาด้วยเลือด เป็นการยากที่จะหาวัฒนธรรมโบราณใด ๆ ในโลกที่ไม่มีการบูชาด้วยเลือด ตัวอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงของชาวแอซเท็กของเม็กซิโกโบราณฆ่าคนมากกว่า 20,000 คนบนแท่นบูชา ศาสนาอิสลามของพวกเขาเพื่อเอาใจพระเจ้าเท็จและไอดอลของพวกเขา ชาวมายันก็ทำเช่นกัน ทุกเผ่าในมหาสมุทรแปซิฟิกในสมัยโบราณมีประสบการณ์การเสียสละเลือด ดังนั้นแทบทุกเผ่าในแอฟริกา ชาวจีนโบราณถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าที่นับถือนิกายหนึ่งเดียวของพวกเขาชื่อชางไทซึ่งมีอายุเกือบ 2,000 ปีก่อนพระคริสต์ ชาวจีนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวและความจำเป็นในการเสียสละเลือดในยามรุ่งอรุณของประวัติศาสตร์ในตอนต้นของเวลา! ชาวจีนโบราณที่เขียนเกี่ยวกับพระเจ้าและการเสียสละเลือดกับพระองค์ในชิ้นส่วนของกระดูกและหอยเต่าซึ่งเพิ่งขุดขึ้นมา สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ย้อนกลับไปกว่าสี่พันปี ความคิดนี้มาจากไหน? มันถูกส่งลงมาจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งจากการบูชาด้วยเลือดครั้งแรกของอาดัมและลูกของเขา

โมเสสเขียนหนังสือปฐมกาลขึ้นในช่วงเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ เขาบันทึกความจริงว่าสัตว์ต้องถูกฆ่าเพื่อปกปิดบาปดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรา บุตรชายของเขาคืออาแบลนำเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งกระทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย พี่ชายของเขาคาอินนำเครื่องบูชาท่าเป็นพืชซึ่งถูกปฏิเสธโดยพระเจ้า โนอาห์ถวายเครื่องบูชาเลือดให้กับพระเจ้า การบูชาเลือดของอับราฮัมเกิดขึ้นเป็นเวลานานก่อนที่ชาวยิวจะถูกสั่งให้นำสัตว์มาบูชาพระเจ้า เมื่อพวกเขาเป็นทาสในอียิปต์พระเจ้าตรัสสั่งให้ฆ่าลูกแกะและนำเลือดไปพรมที่ประตูบ้านของตน พระเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดนั้นแล้วพระองค์จะเสด็ผ่านไป และไม่พิพากษาตัดสินบาปของพวกเขา เรามีเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมื่อเราเห็นเลือด เมื่อเราเห็นเลือด
   เมื่อเราเห็นเลือด เราจะผ่านไป
เราจะผ่านเจ้าไป
   (“When I See the Blood,” John Foote, 19th century)

นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้กับชาวยิวที่ตกเป็นทาสในอียิปต์ในช่วงเทศกาลปัสกาแรก พระเจ้าตรัสกับพวกยิวว่าคืนนั้น

“และท่านจงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปีทุกตัว และถ้าท่านไม่ไถ่ลูกลาหัวปีนั้น ท่านจงหักคอลูกลานั้นเสีย และท่านจงไถ่บุตรหัวปีทั้งหลายของมนุษย์ไว้ทั้งหมด” (อพยพ 12:13)

ทุกวันนี้ชาวยิวยังคงฉลองเทศกาลการปัสกาอย่างกันอยู่ ในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน พระคริสต์ทรงเปลี่ยนความหมายของเทศกาลปัสกา ตอนที่พระองค์ทรงเปลี่ยนให้เป็นพระกระยาหารแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า คริสตจักรบางแห่งเรียกว่ามหาสนิท คาทอลิกและอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เรียกมันว่ามัสยิด แต่ทุกคริสตจักรตรีเอกานุภาพปฏิบัติตามนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา”แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า จงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 26:26-28)

คุณเห็นไหมว่าการบูชาด้วยเลือดทั้งหมดของคนทุกเชื้อชาติมาจากความทรงจำที่ว่าต้องมีการบูชาให้กับพระเจ้า และเทศกาลปัสกาในพระคัมภีร์เก่าชี้ไปข้างหน้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเสียสละของพระเมสสิยาห์ นั่นคือพระคริสต์จะทรงกระทำไว้บนกางเขน ทุกวันนี้พิธีมหาสนิทได้นำเรากลับไปถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยเราไว้ที่กางเขนนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขนและการหลั่งโลหิตออกจากของพระองค์ที่นั่นเป็นเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาในประวัติศาสตร์ของโลก!

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

ผมอยากจะบอกพวกคุณถึงสาเหตุสำคัญเกี่ยวกับพระโลหิตของพระคริสต์ แต่อันดับแรกผมจะอธิบายจุดอื่นก่อน

II. สอง ซาตานเกลียดชังพระโลหิตของพระคริสต์

เราอ่านพระธรรมวิวรณ์

“[ซาตาน] ผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของเรา ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้ว เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก...” ( วิวรณ์ 12:10-11)

ซาตานรู้ดีว่าวิธีเดียวที่ทุกคนสามารถเอาชนะมันได้คือด้วยโลหิตของพระเมษโปดก นั่นคือพระโลหิตของพระคริสต์พระเมษโปดกของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าซาตานเป็นฆาตกร มันต้องการที่จะทำลายทุกคนที่สามารถทำได้ และนั่นคือเหตุผลที่มารเกลียดชังโลหิตของพระคริสต์ มารรู้ว่าเมื่อมีโลหิตของพระคริสต์และมันก็ไม่สามารถเอาชนะเราได้ คนบาปเอาชนะซาตานโดยใช้หิตของพระคริสต์ ซาตานไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้นมันจึงทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อดูหมิ่นและทำลายชื่อเสียงของพระโลหิตของพระคริสต์

ในช่วงท้ายของศตวรรษที่สิบเก้าและตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ซาตานได้ใช้นักเสรีนิยมชั้นนำหลายคนเข้าโจมตีโลหิตของพระคริสต์ เช่น ดร. แฮร์รี่ เมอร์สัน ฟอสดิค และ ดร. เนลส์เฟอร์เร ดร. เฟอร์เร กล่าวว่า "โลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่มีอำนาจมากไปกว่าเลือดของไก่" ดร. ฟอสดิคเรียกว่า "ศาสนาในโรงฆ่าสัตว์" พูดถึงโลหิตของพระคริสต์อย่างคนที่คึกคะนอง - เนื่องจากพวกเขาได้ถูกครอบงำด้วยซาตานให้ทำเช่นนั้น

แต่ในช่วงหลังศตวรรษที่ยี่สิบ ซาตานได้เริ่มโจมตีโลหิตของพระเยซูคริสต์ไปในทิศอีกทางหนึ่ง มันชักชวนคนจารีตนิยมให้ดูหมิ่นพระโลหิตของพระคริสต์ เช่น ดร. เจ. เวอร์นอน แมคกี้ ชาวอเมริกาที่มีคนรักและชอบการเทศนาของเขาผ่านทางวิทยุ ท่านได้เริ่มรู้วิธีการของมาร ในข้อความของเขาในข้อความในวิวรณ์ 1: 5 ดร. แมคกี้ กล่าวว่า "

ผมไม่อยากไปโต้แย้งเกี่ยวกับโลหิตของพระคริสต์อย่างที่คนในทุกวันนี้ทำกัน ผมยังคงรักบทเพลงนี้ มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิตซึ่งมาจากพระเยซู ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่จะหายบาปที่มีอยู่ ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, pp. 890, 891; note on Revelation 1:5-6)

เห็นได้ชัดว่า ดร. แมคกี้ หมายถึงคนที่ดูถูกพระโลหิตของพระคริสต์เช่น อาร์ บี ไทม์ จอห์น อาร์เทอร์ และแม้กระทั่ง ชาร์ลส์ ซี ไรรีย์ ผู้ซึ่งกล่าวถึงการบูชาของคาอิน "การบูชาด้วยเลือดถือว่าสำคัญ" (Charles C. Ryrie, Th.D., The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; note on Genesis 4:3) ผมแถบไม่อยากเชื่อตอนที่มาอ่าน และเห็นด้วยตาตัวเองจาก ดร. ไรรีย์ ผมพบว่ากล่าวเหมือนกับ วอร์เรน ไวร์ส “แสดงความยินดี” กับ ไรรีย์ ที่กล่าวอย่างนั้น! (Warren W. Wiersbe, 50 People Every Christian Should Know, Baker Books, 2009, p. 207) ทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าผมมีอคติต่อพวกเสรีนิยม แต่เราจำเป็นต้องหยุดการนักวิชาการสายเสรีนิยม - ระยะเวลา!

คนเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งใหญ่เกี่ยวกับโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด! หลายคนได้ติดตามพวกเขาและพวกเขามิได้เพิ่มเทศนาถึงโลหิตของพระเยซูเลย สำหรับผมแล้วนี่เป็นการหลอกลวงจริง ๆ เราจะไม่ตกอยู่ในนั้น ถ้าเรารู้ว่าซาตานเกลียดโลหิตของพระคริสต์และมารโกหกและหลอกลวง! อาเมน ศิษยาภิบาลทุกคนต้องเทศนาบ่อย ๆ เกี่ยวกับโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์! หลังจากที่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า

“...โลหิตอันล้ำค่าของพระครสต์” ( 1 เปโคร 1:19).

III. สาม พระโลหิตของพระคริสต์ไถ่ถอนเรา

พระวจนะใน 1 เปดตร กล่าวไว้ว่า

“ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อย” (1 เปโตร 1:18-19)

คุณไม่ได้ถูกแลกด้วยทอง พระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยคุณให้รอดพ้นด้วยเงิน พระเจ้าไม่ทรงช่วยคุณให้พ้นจากเงินหรืองานที่คุณทำในโบสถ์ เราได้รับการไถ่ "ด้วยโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์"

การไถ่ถอนหมายถึงการซื้อคนจากการเป็นทาส พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมา "เพื่อประทานชีวิตให้เป็นต่างของคนจำนวนมาก" (มัทธิว 20:28) พระองค์ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะสองในสามของผู้คนในโลกนี้กลับจากการ เป็นทาส เกือบทุกเชื้อชาติโดยเฉพาะชาติในแอฟริกาที่ตกเป็นทาสให้กับอังกฤษโบราณสเปน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในโลกมีอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นทาส ชาวยิวเป็นทาสในอียิปต์เป็นเวลา 400 ปีตามที่ได้กล่าวมาแล้วสักครู่

อัครสาวกเปโตรกล่าวว่าพระคริสต์ทรงซื้อคุณกลับคืนมาจากการเป็นทาสด้วยโลหิตของพระองค์เอง พระองค์ทรงซื้อคุณจากอะไร? จากการเป็นทาสต่อบาป คนนับล้านใน ลอสแอนเจลิส เป็นทาสของความบาป ติดบุหรี่และจะไม่มีวันเลิก พวกเขาติดยาเสพติดสื่อลามกและจะไม่ยอมหยุด คุณเป็นทาสของความบาปนั้น! แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์สามารถทำให้คุณเป็นอิสระได้ พระองค์สามารถไถ่ท่านให้พ้นจากบาปแห่งจิตใจที่ไม่เชื่อในตัวของท่านเอง ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด พระเยซูคริสต์สามารถไถ่คุณจากใจที่ไม่ดีของตัวเองที่ไม่เชื่อ! ยังมีมากที่จะพูด แต่ผมไม่มีเวลาแล้ว! ความรอดทั้งหมดของคุณขึ้นอยู่กับโลหิตของพระคริสต์! พระโลหิตของพระคริสต์สามารถไถ่ท่านให้พ้นจากบาปทั้งสิ้น ฟังวิลเลียม คาวเวอร์

โดยความเชื่อข้าพระองค์ได้เห็นลำธาร
   ไหลลงมาจากแผลของพระองค์
ไถ่ถอนเราด้วยความรักของพระองค์
   และอยู่จนกว่าข้าฯจะจากโลกนี้ไป
มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิตซึ่งมาจากพระเยซู
   ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่
จะหายบาปที่มีอยู่จะหายบาปที่มีอยู่
   ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่
(“There Is a Fountain” by William Cowper, 1731-1800;
      to the tune of “Amazing Grace”)

และแฟนนี่ ครอสไบ กล่าวว่า

ไถ่ถอน ไถ่ถอน
   ไถ่ด้วยโลหิตของพระเมษโปดก
ไถ่ถอน ไถ่ถอน
   เป็นลูกของพระองค์และตลอด!
(“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915)

IV. สี่ พระโลหิตของพระคริสต์ชำระเราออกจากบาปของเรา

อย่าลืมว่าพระเยซูเป็นใคร! พระองค์ไม่ใช่แค่คนทั่วไป! หรือคนอื่น ๆ ที่คุณรู้ว่าไม่มีเลือดซึ่งสามารถทำความสะอาดคุณจากบาปได้ แต่พระเยซูไม่ใช่ทุกคนบนถนน ไม่เลย! พระเยซูทรงเป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าบุคคลที่สองของพระตรีเอกภาพ “พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

“พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์” (ยอห์น 1:3)

พระเยซูคริสต์ทรงสร้างจักรวาลทั้งหมดก่อนที่พระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงชำระคุณจากบาปได้ และทำให้คุณสะอาดพอที่จะไปสวรรค์! อัครสาวกยอห์นกล่าวว่า

“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

พระธรรมของเราในข้อนี้กล่าวเช่นเดียวกัน

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

คุณต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่? คุณต้องการที่จะรอดจากเงื้อมมือของซาตานหรือไม่? โลหิตของพระคริสต์สามารถทำได้! คุณต้องการที่จะไถ่จากบาปหรือไม่? โลหิตของพระคริสต์สามารถทำได้! คุณต้องการที่จะล้างสะอาดจากบาปทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถไปสวรรค์และชื่นชมยินดีกับเราที่นั่นหรือม่? โลหิตของพระคริสต์สามารถทำได้!

แต่มีบางอย่างที่คุณต้องทำ ก่อนที่โลหิตของพระคริสต์จะทำสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณ คุณต้องหันกลับจากบาปของคุณ นั่นคือหมายขั้นแรก คุณต้องหันจากบาปของคุณ จากนั้นขั้นที่สองคุณต้องวางใจในพระเยซู จงมาหาพระองค์โดยความเชื่อและวางใจในพระองค์ มีคนพูดว่า "นั่นล่ะ?" อ๋อ! ทั้งหมดนี้! และพระโลหิตของพระองค์จะทรงชำระบาปทุกอย่างและนำคุณเข้าร่วมสามัคคีธรรมและมีความสุขกับพระเจ้าพระบิดา! คุณจะกลับจากความบาปและวางใจในพระเยซูหรือไม่? ฟังเป็นนาย กริฟฟิธ ร้องเพลงนี้อีกครั้ง อย่าร้องเพลงเร็วเกินไปนายกริฟฟิธ

ฉันไม่ได้รับการไถ่ถอนด้วยเงินและทอง
   ความร่ำรวยของแผ่นดินไม่อาจช่วยชีวิตของฉันไว้ได้
โลหิตที่กางเขนเป็นรากฐานเดียวของฉัน
   ด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ฉันถูกไถ่ถอน แต่ไม่ใช่ด้วยเงิน
   ฉันถูกซื้อ แต่ไม่ใช่ด้วยทองคำ
ซื้อด้วยราคาแห่งโลหิตของพระเยซู
   ราคาล้ำค่าของความรักที่บอกเล่ากันมา
(“Nor Silver, Nor Gold,” Dr. James M. Gray, 1851-1935)

ถ้าคุณต้องการพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการไว้วางใจพระเยซู ในขณะที่คนอื่นขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน คุณมานั่งที่สองแถวแรก อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้ องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟฟี่ท:
“Nor Silver Nor Gold” (Dr. James M. Gray, 1851-1935).


โครงร่างของ

ล้างในพระโลหิตของพระคริสต์

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!

เขียนบทเทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอ์ส จูเนียร์ และเทศนาโดย ศจ. จอห์น ซามูเอล คาเกน
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

(วิวรณ์ 7:14)

I.   หนึ่ง เลือดบูชาต้องกลับไปยังจุดเริ่มแรก อพยพ 12:13; มัทธิว 26:26-28

II.  สอง ซาตานเกลียดชังพระโลหิตของพระคริสต์
วิวรณ์ 12:10-11; 1 เปโตร 1:19.

III. สาม พระโลหิตของพระคริสต์ไถ่ถอนเรา
1 เปโตร 1:18, 19; มัทธิว 20:28

IV.  สี่ พระโลหิตของพระคริสต์ชำระเราออกจากบาปของเรา ยอห์น 1:3; 1 ยอห์น 1:7