Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
“ศาสนศาสตร์” ของสเปอร์เจียน

Spurgeon’s “Substance of All Theology”
(Thai)

เทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทอร์เบอนาเคล เมือง ลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าในตอนเย็น 6 พฤษภาคม 2018
Preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 6, 2018


สเปอร์เจียนอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น แต่เขาเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน เขาเทศน์ให้กับ 30,000 คนทุกเช้าวันอาทิตย์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายนปี ค. ศ. 1861 นักเทศน์ชื่อดังได้มาเยี่ยมเมือง สวอนซี ในขณะที่มีฝนตกในวันนั้น ดังนั้นประชาชนจึงได้รับการบอกว่าท่านจะเทศนาสองแห่ง แต่ฝนหยุดตกในตอนกลางวัน เย็นวันนั้นนักเทศน์ชื่อดังจึงต้องเทศนาให้กับคนชุมนุมใหญ่ภายนอก นี่คือคำเทศนาที่ผมกำลังเทศน์ในคืนนี้พร้อมกับการเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไป โปรดไปดูพระธรรม ยอห์น 6:37

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

นี่คือข้อความหนึ่งที่สามารถนำไปเทศน์เป็นพันครั้ง เราอาจใช้จุดสองจุดนี้ตลอดเวลา - และไม่เคยใช้ความจริงในนั้นออกมาใช้

วันนี้มีนักเทศน์หลายคนที่สามารถพูดได้ดีในช่วงครึ่งแรกว่า "สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา... "

ในทางกลับกันมีนักเทศน์ชาวอาร์มิเนียหลายคนที่สามารถเทศนาในตอนที่สองได้ดีมาก "และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย" แต่พวกเขาไม่สามารถเทศนาในตอนแรกได้ "สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา …"

มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มนักเทศน์ทั้งสองคนที่มองไม่เห็นทั้งสองฝ่าย พวกเขามองไปที่อีกตอนด้วยตาข้างเดียว พวกเขาจะไม่เห็นสิ่งที่อาจเห็นได้หากเปิดตาทั้งสองข้าง

ตอนนี้ฉันจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพูดทั้งสองส่วนของข้อความ - และประกาศสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราได้ยิน

I. หนึ่ง พื้นฐานของความรอด

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา”

ความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับในสิ่งที่เราทำ มันขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าพระบิดาทรงทำ พระบิดาทรงพาบางคนแก่พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรก็ตรัสกับเราว่า "ทุกคนที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาหาเรา" ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มาหาพระคริสต์คือผู้ที่พระบิดาได้ทรงประทานแก่พระคริสต์ และเหตุผลที่พวกเขามาก็คือพระบิดาทรงใส่ใจในใจของพวกเขาที่จะมา เหตุผลที่คน ๆ หนึ่งได้รับความรอดและคนอื่นหายไปพบได้ในพระเจ้าไม่ใช่ในสิ่งที่คนที่ช่วยชีวิตทำหรือไม่ได้ทำ ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คนที่รอดได้รู้สึกหรือไม่รู้สึก แต่ในบางสิ่งภายนอกตัวเอง - แม้กระทั่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในวันแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าคนที่รอดแล้วจะเต็มใจที่จะมาหาพระเยซู พระคัมภีร์อธิบายประเด็นนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า "

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ซึ่งมิได้เกิดจากเลือด หรือจากความประสงค์ของเนื้อหนัง หรือจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่จากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12, 13)

พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า

“เพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายของเขา แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระกรุณา” (โรม 9:16)

ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์อยู่ที่นั่นเพราะพระเจ้าทรงดึงเขาให้มาหาพระคริสต์ และทุกคนที่กำลังเดินทางไปยังสวรรค์กำลังจะไปที่นั่นเพราะพระเจ้าเท่านั้นทำให้เขา "แตกต่างจากผู้อื่น" (1 โครินธ์ 4: 7)

ทุกคนโดยธรรมชาติปฏิเสธคำเชื้อเชิญให้มาหาพระเยซู "ทุกคนอยู่ภายใต้ความบาป ... ไม่มีผู้ใดเข้าใจได้ไม่มีผู้ใดแสวงหาพระเจ้า พวกเขาออกไปจากทาง "(โรม 3: 9, 11, 12) ผู้คนมีข้อแก้ตัวมากมายให้ไม่ได้มาหาพระเยซู“

“พวกเขา บรรดาคนทั้งหลายก็เริ่มพากันขอตัว" (ลูกา 14:18) บางคนบอกว่าพวกเขาไม่สามารถมาหาพระเยซูเพราะพวกเขาไม่สามารถเห็นพระองค์ได้ บางคนบอกว่าพวกเขาไม่สามารถมาหาพระเยซูได้เพราะเขาไม่รู้สึกถึงพระองค์ คนอื่น ๆ พยายามที่จะมาหาพระเยซูโดยการคัดลอกคำที่พวกเขาได้ยินคนอื่นพูด พวกเขาทั้งสองหาข้อแก้ตัวที่ไม่ยอมมาหาพระเยซู แต่พระเจ้าทรงอรปด้วยพรพะคุณ และสร้างความแตกต่างในบางส่วน พระเจ้าทรงนำชายและหญิงบางคนให้เต็มใจและสามารถมาหาพระเยซูได้ "สิ่งที่พระบิดาทรงประทานให้แก่ฉันจะมาหาฉัน" พวกเขาจะ "เต็มใจในวันแห่งอำนาจของเจ้า" (สดุดี 110: 3) พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคนบางคนมาหาพระคริสต์ "เรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน" (ยอห์น 4:19) เพื่อนของฉันคือการเลือกตั้ง

ผมไม่เชื่อเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่เสมอว่าผมรอดได้อย่างไร ผมถูกพาไปเรียนที่โรงเรียนวันอาทิตย์ที่ First Baptist Church of Huntington Park จากชั้นเรียนใหญ่ที่มีความรู้ของผม ผมเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในคริสตจักร เท่าที่ผมรู้ ผมเป็นคนเดียวที่กลับใจใหม่ มันเป็นไปได้อย่างไร? ผมมาจากครอบครัวที่ยากลำบาก ผมถูกล้อเลียนและล้อเลียนทมี่ไปคริสตจักร ผมไม่มีกำลังใจเลย แต่ผมรู้อยู่ในใจว่าไม่มีความหวังใดนอกจากในพระเยซู ผมรู้ได้อย่างไร? ลองอ่านอัตชีวประวัติของฉัน, Against All Fears สำหรับผมไม่มีความหวังใด ๆ เลย แม้ว่าผมจะอายุหกสิบปีแล้วก็ยังประกาศเรื่องความรอด! ผมไม่มีใครในชั้นเรียนของผมที่เป็นคริสเตียนและไม่มีใครใช้เวลาหกสิบปีในการประกาศข่าวประเสริฐ เป็นไปได้อย่างไร?

ดู ดร. คาเกน เขาถูกเลี้ยงในครอบครัวที่เชื่อว่ามีพระเจ้า ไม่มีใครช่วยเขาได้ ไม่มีใครดูแลเขา แต่เขาเป็นหนึ่งในคริสเตียนที่ดีที่สุดที่ผมเคยรู้จัก นั่นเป็นได้อย่างไร?

ลองดูนางซัลลาซาร์ สามีของเธอชักชวนให้เธอไปที่คริสตจักร ลูก ๆ ของเธอออกจากคริสตจักรและเป็นคนไร้ค่า นางซัลลาซาร์ก็เดินอยู่คนเดียว แต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่ร่าเริง เธอใช้ชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนหนุ่มสาวในคริสตจักร นั่นเป็นไปได้อย่างไร?

ดู อาโรน เย็นซี่! ไม่มีใครในครอบครัวของเขาเป็นคริสเตียนที่ดี แต่อาโรนเป็นหนึ่งในคริสเตียนที่ดีที่สุดที่ผมเคยรู้จัก นั่นเป็นไปได้อย่างไร?

มองไปที่ นางสาว วินไนย์ ชาน เธอทำงานอย่างเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลังเพื่อพระเยซู เธอนำรายชื่อมาจากการประกาศข่าวประเสริฐมากกว่าสาว ๆ ในคริสตจักร อะไรทำให้เธอทำเช่นนั้น? นั่นเป็นๆไปได้อย่างไร?

ดูที่ จอห์น ซามูเอล คาเกน เขาเดินผ่านคริสตจักรใหญ่ที่มีการแตกแยก เพื่อนของเขาทั้งหมดหนีออกไป อย่างไรก็ตาม จอห์น คาร์แกน เทศนาที่นี่ทุกเช้าวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม จอห์น คาแกน กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้รับใช้ นั่นเป็นไปได้อย่างไร?

ดู นาง ไฮเมอร์ส เธอได้รับการช่วยกู้ครั้งแรกที่เธอได้ยินผมเทศนาพระกิตติคุณ เพื่อนของเธอทิ้งคริสตจักรไว้เพื่อเห็นแก่ความเห็นแก่ตัวและบาป แต่นาง ไฮเมอร์ส มาถึงมันทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า! นั่นเป็นไปได้อย่างไร? ไม่มีทางอื่นใดที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านี้และความสัตย์ซื่อยิ่งใหญ่ของพวกเขาต่อพระคริสต์ การทรงเลือกคือคำตอบเดียว! พวกเขาสามารถพูดกับโยบดังนี้ว่า

“ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์” (โยบ 13:15)

คริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยรู้จักคือบาทหลวงริชาร์ดวอร์มบรันด์ อ่านเรื่องราวของเขาได้ที่ Tortured for Christ. คุณจะเห็นด้วยกับผมต้องที่คุณอ่านมันว่าเขายิ่งใหญ่กว่าในสายตาของพระเจ้ามากกว่า บิลลี่ เกรแฮม สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สองหรือนักบวชคนอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 20 เขาถูกทรมานจนตายเป็นเวลา 14 ปีในคุกคอมมิวนิสต์ถูกทุบตีจนถึงจุดตายที่หิวโหยจนเกือบเป็นบ้า เขาสามารถพูดกับเหมือนโยบว่า

“ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์” (โยบ 13:15)

เป็นไปได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกและพาเขาไปหาพระเยซูคริสต์? จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าคำพูดของพระคริสต์ไม่เป็นความจริง? พระเยซูเองทรงตรัสว่า "

“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 15:16)

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา”

II. สอง ความรอดทรงมอบให้แก่ทุกคนที่ทรงนำมาที่พระเยซู

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา”

นี่คือนิรันดร์และตัดสินว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมนุษย์หรือมาร แม้แต่ผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์ก็จะไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้แม้แต่คนหนึ่งมาหาพระเยซูซึ่งมีชื่อเขียน "ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกที่ถูกฆ่าจากรากฐานของโลก" (วิวรณ์ 13: 8) ทุกครั้งที่ผ่านมาตามในพระคัมภีร์ คนถูกดึงมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้มาหาพระเยซูคริสต์และจะได้รับความรอดโดยพระเจ้าผ่านพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์และจะถูกนำไปสวรรค์ด้วยพระเมษโปดกของพระองค์บนยอดเขาแห่งสง่าราศี!

ฟัง! ทุกคนที่พระบิดาทรงประทานให้แก่เราจะมาหาเรา "ผู้ที่อยู่ในพระเยซูจะไม่พินาศ ถ้าแม้แต่ข้อความหายไปข้อความก็จะต้องพูดว่า "เกือบทั้งหมด" หรือ "ทั้งหมดยกเว้น" แต่ก็มีข้อความว่า "ทั้งหมด" โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ถ้าอัญมณีเม็ดใดหายไปจากมงกุฎของพระคริสต์ มงกุฎของพระคริสต์นั้นก็จะไม่รุ่งโรจน์อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นกันถ้าสมาชิกคนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์สูญหาย พระวรกายของพระคริสต์ก็จะไม่สมบูรณ์

"คนที่พระบิดาประทานให้เราจะมาหาเรา" "แต่สมมติว่าพวกเขาไม่มา" ผมไม่สามารถคิดอะไรได้ เพราะว่าพระคริสต์ตรัสว่า "จะมา" เขาทั้งหลายจะเต็มใจในวันแห่งพระพรของพระเจ้า ถึงกระนั้นมนุษย์ก็เป็นอิสระ แต่พระเจ้าทรงสามารถให้คนมาด้วยความเต็มใจเพื่อจะได้มาหาพระเยซู ใครเป็นคนทำ? พระเจ้า! ใครทำให้พระเจ้า? เราจะยกมนุษย์ขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าหรือ? ใครจะเป็นนายและมีทางของเขา? พระเจ้าหรือมนุษย์? พระประสงค์ของพระเจ้าที่บอกว่า "จะมา" รู้วิธีทำให้พวกเขามา บ +

ตอนนี้เราอ่านเรื่องราวของชาวมุสลิมหลายร้อยคนที่มาหาพระเยซู ชาวมุสลิมหลายคนกำลังมาหาพระเยซูตอนนี้มากกว่าเมื่อเวลาอื่นการดลใจจากปีศาจทำให้คนอย่างเอซาวตาบอด "สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา” มีหลายวิธีที่พระเจ้ากำลังใช้แม้กระทั่งในอิหร่านแม้แต่ในประเทศจีนแม้แต่ในหมู่เกาะทะเลแม้แต่ในเรือนจำใต้แอกของซาตาน แม้คำสอนที่ผิด ๆ ของฟินเนย์ไม่สามารถเอาชนะพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้ นี่คือหลักคำสอนของพระคัมภีร์! นี่คือหลักคำสอนของพระเจ้า! นี่เป็นหลักคำสอนที่พระเจ้าทรงใช้มา 556+ ใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าและในการฟื้นฟูนี้ คนเสพยาอย่าฃพวกฮิปปี้และราคะตัญหาไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของพระเยซูคริสต์ ในการนำลูกของซาตานเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้านับหมื่นๆคน และพระองค์ทรงสามารถทำอีกครั้ง! “สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา”

แต่สมมติว่าพระเจ้าทรงเลือกคนหนึ่งที่แข็งกระด้าง และคนๆนั้นคือคนที่ไม่มีความหวังเลย แล้วอะไรล่ะ? ถ้าเขาถูกเลือกโดยพระคุณของพระเจ้า คน ๆ นั้นจะซาบซึ้งร้องไห้และจะเต็มใจที่จะมาหาพระเยซูแล้วคน ๆ นั้นก็จะรอด ผมทำงานเป็นเวลา 8 ปี และเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรอดมาตลอด ถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยนำพาผมไปหาพระเยซูคริสต์ พระองค์ก็สามารถพาคนอื่น ๆ ได้ด้วย! ไม่มีจิตวิญญาณที่ได้รับการทรงเลือกไกลเกินเอื้อมของความหวังไม่มีผู้เลือกพระเจ้าองค์หนึ่งที่สามารถดึงให้พระเยซูได้แม้กระทั่งจากประตูแห่งนรก! พระเจ้าทรงสามารถเปลือยแขนของเขาใส่มือของเขาออกและดึง “ออกจากไฟ” (เศคาริยา 3: 2)

III. สาม ลองฟังตอนที่สองของพระธรรมข้อนี้

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

ไม่มีข้อผิดพลาดที่นี่ คนผิดไม่สามารถมา ถ้าคนบาปที่หลงหายไปถึงพระเยซูก็แน่ใจว่าจะเป็นคนชอบธรรม มีคนพูดว่า "สมมติว่าฉันมาผิด" คุณไม่สามารถมาหาพระเยซูได้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีมนุษย์คนใดมาหาเราได้นอกจากพระบิดาของฉันได้รับพระบิดาของเราเท่านั้น" (ยอห์น 6:44, 65) ถ้าคุณมาหาพระเยซูที่ทั้งหมดอำนาจที่จะมาจะได้รับการให้คุณโดยพระบิดา ถ้าท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูก็จะไม่เหวี่ยงท่านออกไป ไม่มีเหตุผลใดที่เป็นไปได้ที่พระเยซูจะทรงขับไล่คนบาปที่มาหาพระองค์ พระเยซูตรัสว่า "

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

นั่นคือการเชื้อเชิญและพระสัญญาด้วย

ตอนนั้นสเปอร์เจียนอายุ 27 ปี นักเทศน์หนุ่มคนนี้จบคำเทศนาด้วยคำพูดเหล่านี้:

นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสกับแต่ละท่านว่านี่คือคำเชื้อเชิญของพระกิตติคุณ: "มาเถอะมาหาพระเยซูเช่นเดียวกับที่คุณเป็นอยู่" คุณพูดว่า "แต่ฉันต้องการที่จะรู้สึกมากขึ้น" "ไม่ได้มาเช่นเดียวกับ คุณจะ" "แต่ให้ฉันกลับบ้านและอธิษฐาน" "ไม่, ไม่, มาหาพระเยซูเช่นเดียวกับที่คุณเป็น" ถ้าคุณไว้วางใจพระเยซูเองพระองค์จะทรงช่วยให้คุณรอด โอ้ผมขออธิษฐานให้คุณกล้าที่จะไว้ใจพระองค์ ถ้าใครคัดค้าน "คุณเป็นคนบาปที่สกปรก" ตอบว่า "ใช่ฉันเป็นจริง แต่พระเยซูเองทรงตรัสให้ฉันมาหาพระองค์"

คนบาป คนจน และคนที่ยากลำบาก
   คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและคนที่มีบาดแผล
พระเยซูทรงยืนอยู่พร้อมที่จะช่วยคุณ
   จงเข้ามารับฤทธิ์เดชของพระเจ้า
พระองค์ทรงสามารถ
   พระองค์พอพระทัย พระองค์พอพระทัย
   อย่าได้สงสัยอีกต่อไป
(“Come, Ye Sinners,” Joseph Hart, 1712-1768).

คนบาปจงวางใจในพระองค์ หากการวางใจในพระองค์ของคุณทำให้คุณพินาศ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งกับคุณ แต่ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้น ไม่มีทางที่คุณจะพบกับความพินาศ จงมาที่พะเยซู และพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งคุณ อย่ามองแต่ภายนอก แค่วางใจในพระองค์ แล้วคุณจะไม่พินาศ เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณ

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนา: ยอห์น 6; 35-39
ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟฟี่ท:
“Come, Ye Sinners” (Joseph Hart, 1712-1768)


โครงร่างของ

“ศาสนศาสตร์” ของสเปอร์เจียน

SPURGEON’S “SUBSTANCE OF ALL THEOLOGY”

เทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

I.    หนึ่ง พื้นฐานของความรอด, ยอห์น 6: 37a;
ยอห์น 1:12, 13; โรม 9:16; 1 โครินธ์ 4: 7;
โรม 3: 9, 11, 12; ลูกา 14:18; สดุดี 110: 3;
ยอห์น 4:19; โยบ 13:15; ยอห์น 15:16

II.   สอง ความรอดทรงมอบให้แก่ทุกคนที่ทรงนำมาที่พระเยซู ยอห์น 6: 37a; วิวรณ์ 13: 8; เศคาริยาห์ 3: 2

III.  สาม ลองฟังตอนที่สองของพระธรรมข้อนี้
ยอห์น 6:37ข; มัทธิว 11:28.