Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การทนทุกข์ของพระคริสต์ในเกทเสมเน

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ช่วงเย็นวันของพระเป็นเจ้า 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 17, 2018

“พระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนี และพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน” พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตกยิ่งและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด” (มาระโก 14:32-34).


พระเยซูคริสต์ได้เสวยพระกระยาหารเทศกาลปัสกากับสาวกของพระองค์ ในตอนเย็นวันนั้นพระเยซูคริสต์ได้ประทานขนมปังและถ้วยซึ่งเราเรียกว่า "อาหารมื้อสุดท้าย" พระองคฺตรัสกับพวกเขาว่าขนมปังนี้คือพระกายของพระองค์ซึ่งจะถูกตรึงบนกางเขนในเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าถ้วยนี้คือพระโลหิตของพระองค์ซึ่งพระองค์จะทรงชำระให้บาปของเราให้สะอาด แล้วพระเยซูกับพวกสาวกก็ร้องเพลงนัสการ จากนั้นก็ออกจากห้องในคือคืนวันนั้น

พวกเขาเดินออกออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางิทศตะวันตกและข้ามลำธารที่ชื่อว่าซีดรอน จากนั้นก็เดินไปอีกหน่อยก็ไปถึงที่สวนเกทเสมนี พระเยซูทรงละสาวกแปดคนที่ริมสวนและบอกให้พวกเขาอธิษฐาน จากนั้นพระองค์ทรงเข้าไปในสวนและทรงพาเปโตรยากอบและยอห์น จากนั้นพระเยซูก็แยกสามคนนี้เสด็จเข้าไปในความมืดตรงไปนั่งลงใต้ต้นมะกอกเทศ และพระองค์ก็เดินไปข้างหน้าเล็กน้อยและล้มลงไปบนพื้นและอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านไปจากพระองค์ไป" (มาระโก 14:33, 35)

เจ ซี ไรรีย์ กล่าวว่า "ประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์ทรมานของพระเจ้าของเราในสวนเกทเสมนีคือเรื่องที่หนักหนา และเลวร้ายมากๆเท่าที่มีในพระคัมภีร์ และเป็นเหตูการณ์ที่นักศาสนศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วน แต่ก็มี ... ความจริง [มาก] สำคัญ " (J. C. Ryle, Expository Remarks on Mark, The Banner of Truth Trust, 1994, p. 316; notes on Mark 14:32-42)

คืนนี้ขอให้ใจของเข้าไปในสวนเกทเสมเน มาระโกบอกเราว่าพระองค์ทรง "ประหลาดใจ" (มาระโก 14:33) คำภาษากรีกคือ "ekthambeisthai" - ซึ่งหมายความว่า "ประหลาดใจอย่างยิ่ง ทุกข์ใจ ตกใจและตื่นตระหนกอย่างมาก" "และพระองค์เดินไปข้างหน้านิดหน่อยและล้มลงกับพื้น" ... และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "จิตวิญญาณของเราเป้นทุกข์จวนจะตาย" (มาระโก 14:34, 35)

เจ ซี ไรลีย์ กล่าวว่า "มีเพียงคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับการแสดงออกเท่านั้น ไม่ใช่แค่ความกลัวที่เป็นทุกข์ทรมานทางกาย ... มันเป็นความรู้สึกที่ต้องแบกภาระความผิดของมนุษย์ และก็เกิดขึ้น ณ เวลานั้น และความบาปของมนุษย์นี้ตกลงบนที่พระองค์นี้ไม่สามารถ [อธิบายออกมาได้] ออกมาเป็นคำพูดได้ พระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานและความเศร้าโศกในที่ของเรา นี่คือเหตุผลแห่งความเศร้าโศกพิเศษของพระองค์ เราควรเห็นความทุกข์ทรมานของพระเจ้าของเราในเกทเสมนีความบาปอันใหญ่หลวงของบาป [ความคิดของบรรดาผู้ประกาศข่าวประเสริฐในm6dวันนี้] อยู่ไกลกว่าที่พวกเขาควรจะเกี่ยวกับบาป "(Ryle, หน้า 317)

ลองดูเด็กทารกที่เกิดใหม่ๆพวกเขาก็เกิดมาเป็นคนบาป เอ ดับบริว พิงก์ กล่าวว่า "ความชั่วในธรรมชาติของมนุษย์ค้นพบตัวเองในเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆ ... และในวันแรก ๆ ก็ทำได้! หากมีความดีใด ๆ ที่สืบทอดมาจากมนุษย์ก็จะแสดงตัวเองในทารกแรกเกิดก่อนที่นิสัยที่ชั่วจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับโลก แต่เราพบว่า [ทารก] ดีหรือไม่? ไกลจากมัน. ผลลัพธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของมนุษย์คือว่าเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาอายุมากพอ [พวกมัน] ชั่วร้าย พวกเขาประจักษ์พยานด้วยตนเองทั้งๆที่มีการแก้แค้น พวกเขาร้องไห้และขี้เกียจว่าอะไรไม่ดีสำหรับพวกเขาและพวกเขาก็โกรธกับพ่อแม่เมื่อถูกปฏิเสธมักพยายามที่จะกัดพวกเขา ผู้ที่เกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความซื่อสัตย์สุจริตมีความผิดใน [ขโมย]... ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นการกระทำการโจรกรรม” (A. W. Pink, Gleanings from the Scriptures, Man’s Total Depravity, Moody Press, 1981, pp. 163, 164) คณะกรรมาธิการคดีอาชญากรรมในมินนิโซตาทำให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในรายงานฉบับหนึ่ง "ทารกทุกคนเริ่มมีชีวิตเป็นคนป่าเถื่อนเล็กน้อย เขาเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัว เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขาต้องการมัน ... ความสนใจของแม่ของเขาของเล่นของเพื่อนเล่นนาฬิกาลุงของเขา ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้และเขาจะกรีดร้องด้วยความโกรธและความก้าวร้าวซึ่งจะเป็นการฆาตกรรมเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ถูก ... นั่นหมายความว่าเด็กทุกคนไม่ใช่เด็กบางคนเท่านั้นที่เกิดจากการกระทำผิดบาปเช่นบาป" (quoted by Haddon W. Robinson, Biblical Preaching, Baker Book House, 1980, pp. 144, 145)

ในขณะที่เด็กทารกเกิดมาใหม่ๆนั้น
นี่คือเกิดจากผลแห่งความบาปที่เป็นความตาย
กฎหมายบ่งบอกถึงจิตที่บริสุทธิ์
แต่เราทุกคนล้วนเกิดมาเป็นคนบาป
   (“Psalm 51,” Dr. Isaac Watts, 1674-1748)

ทารกกรีดร้องทันทีที่คลอดออกมา ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ร้องในขณะที่คลอดออกมาใหมๆ หากพวกมันกรีดร้องก็จะถูกฆ่าอย่างรวดเร็วโดยสัตว์อื่น ๆ แต่ทารกที่เป็นมนุษย์นั้นร้อง เด็กทารกมนุษย์กรีดร้องต่อต้านพระเจ้าผู้มีอำนาจและชีวิตช่วงเวลาตัวเองหลังจากที่พวกเขาเกิด ทำไม? เพราะคุณเกิดมาพร้อมกับความผิดบาปที่เกิดจากบรรพบุรุษของคุณอดัมนั่นคือเหตุผลว่าทำไม นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมีแนวโน้มที่จะกบฏไม่เห็นด้วยกับผู้นำคริสเตียนต้องการทางของคุณเองและปฏิเสธที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง นี่คือสาเหตุหลักของความทุกข์ทรมานและความตายทั่วโลก - มันเป็นความผิดบาปที่เกิดขึ้น นี่คือเหตุผลที่คุณทำบาปแม้หลังจากการแปลง พ่อแม่ของคุณอาจคิดว่าคุณเป็นคริสเตียนที่อายุน้อย แต่คุณเป็นคนบาปหนุ่มที่เกลียดการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า!

เพิ่มความบาปดั้งเดิมทั้งหมดนี้ให้แก่มนุษย์ผู้กระทำผิดในความคิด คำพูดและการกระทำและเป็นเรื่องง่ายที่เห็นจากการทนทุกข์ของพระเยซูเพราะบาปของเรา! พระองค์ทรงนำความบาปของเราทับลงบนพระเยซู

กรุณาเปิดไปที่พระคัมภีร์ของคุณไปที่พระธรรมลูกา อยุ่ในหน้า 1108 ในพระคัมภีร์ฉบับ the Scofield Study Bible ตามต่อไปนี้

“เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44)

พวกคุณนั่งได้ เจ ซี ไรย์ กล่าวว่า "เราจะอธิบายถึงความทุกข์ทรมานอันลึกซึ้งซึ่งพระเจ้าของเราได้รับในสวนได้อย่างไร? อะไรคือเหตุแห่งความทุกข์ทรมานอันรุนแรงทั้งกายและใจซึ่งพระองค์ทรงทน? มีเพียงคำตอบที่น่าพอใจเท่านั้น มันเป็นภาระของบาปที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกซึ่งเริ่มกดดันพระองค์ ... มันเป็นความยิ่งใหญ่ของบาปเหล่านี้ซึ่งทำให้พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน มันเป็นความรู้สึกของความผิดของโลกที่กดลงไปซึ่งทำให้พระบุตรของพระเจ้าพระเสโทไหลออกมาเป็นเลือด" (J. C. Ryle, Luke, Volume 2, The Banner of Truth Trust, 2015 edition, pp. 314, 315; note on Luke 22:44)

“[พระเจ้า] ได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป” (2 โครินธ์ 5:21)

“พระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

“ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น” (1 เปโตร 2:24)

เจ ซี ไรย์ กล่าวว่า "เราต้องยึดหลักคำสอนที่เก่าแก่นี้ไว้ว่าพระคริสต์เป็นผู้ทรงแบกบาปของเราทั้งในสวนของเกทเสมนีและบนไม้กางเขน ไม่มีคำสอนอื่นใดที่สามารถอธิบายได้ว่า [เลือดไหลออกจากลำคอของพระคริสต์] หรือทำให้เกิดจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี "(ibid) โจเซฟฮาร์ทกล่าวว่า "

ดูความทุกข์ทรมานพระบุตรของพระเจ้า
ร้องไห้ครวญครางโลหิตไหลลงมา!
ความทุกข์ยากของพระองค์นั้นเลวร้ายยิ่งนั้น
ทูตสวรรค์ก็ไม่อาจรับความรู้สึกนี้ได้
นอกจากพระเจ้าและพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น
พวกเขาเพียงแต่ทราบว่านั่นหนักหนายิ่งนัก
   (“Thine Unknown Sufferings” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”)

โจเซฟ ฮาร์ธ กล่าวอีกว่า

พระบุตรของพระเจ้าบังเกิดมาแบกบาปของข้าฯ
เราเชื่อโดยผ่านทางพระคุณ
แต่ความน่าสะพรึงกลัวที่พระองค์ทรงรับ
มีมากเกินไปที่จะรู้สึกได้
ไม่มีใครสามารถเจาะผ่านเจ้า,
อยู่ท่ามกลางความมืดในเกทเสมเนนั้น
   (“Many Woes He Had Endured” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “Come, Ye Sinners”)

วิลเลียม วิลเลียมส์ กล่าวว่

ความผิดอันใหญ่หลวงของของมนุษย์ตกลงบนพระผู้ช่วยให้รอด
ความชั่วช้าที่ถูกสาปแช่งตกลงบนพระองค์
เพราะเราทุกคนต่างเป็นบาป
   (“Love in Agony” by William Williams, 1759;
      to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”)

“เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44)

“พระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการชดใช้แทนของพระคริสต์ "Vicarious" หมายถึงความทุกข์ทรมานของคนคนหนึ่งในสถานที่อื่น พระคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานในที่ของท่านเพราะบาปของท่านเพราะพระองค์ไม่มีบาปใด ๆ ของพระองค์เอง พระคริสต์ทรงเป็นผู้ถือบาปของเราในเกทเสมนีใต้ต้นมะกอกในเวลาเที่ยงคืน เขาจะถูกตรึงบนไม้กางเขนในตอนเช้าทำให้คุณต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนสำหรับบาปของคุณ คุณจะปฏิเสธความรักดังกล่าวได้อย่างไร - ความรักที่พระเยซูได้ให้กับคุณ? คุณจะทำให้หัวใจคุณแข็งขึ้นและปฏิเสธความรักได้อย่างไร? นี่แหละคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งทุกข์ยากในสถานที่ของพระองค์เพื่อชดเชยความบาปของคุณ คุณหนาวและแข็งมากไหมที่ความรักของพระองค์สำหรับคุณหมายถึงอะไร?

ขอให้ฉันถามคุณได้หรือว่าคุณรู้สึกหนาวเย็นและแข็งที่เมื่อคุณได้ยินเรื่องพระเยซูที่ทุกข์ทรมานกับคุณมันจะไม่เคลื่อนย้ายคุณอีกต่อไป? คุณกลายเป็นแปลกอย่างที่ฉันสามารถพูดถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูเพื่อชดเชยความบาปของคุณและมันไม่มีความหมายสำหรับคุณ? คุณได้กลายเป็นคนใจอ่อนเป็นทหารที่ตอกพระเยซูคริสต์ไปที่กางเขน - และแล้วการเล่นการพนันสำหรับเสื้อคลุมของพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ใกล้ ๆ ? โอ้ไม่ได้หรอ! ข้าพเจ้าสารภาพกับท่านในเย็นวันนี้เพื่อวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดและได้รับการชำระล้างความบาปของท่านด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์

คุณพูดว่า "มากเกินไปที่จะยอมแพ้" โอ้คุณขอให้คุณหยุดฟังมาร! ไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญเท่านี้อีก!

โอ! พระผู้ช่วยดลหิตไหลหือเปล่า? พระผู้ช่วยทรงสิ้นพระชนม์หรือเปล่า?
พระองค์ทุ่มเทความรักอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนบาปเช่นฉัน?

แต่ น้ำตา แห่งความเศร้า ไม่ ชดใช้ความรักของพระองค์ที่มีต้อข้าฯ
พระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่และนี่คือสิ่งที่ข้าฯทำได้
   (“Alas! And Did My Saviour Bleed?” by Dr. Isaac Watts, 1674-1748)

คุณพร้อมที่จะวางใจพระเยซูหรือยัง? คุณพร้อมที่จะละทิ้งตัวเก่าออกไปและมาหาพระองค์? ใจของคุณได้รับการเคลื่อนไหวด้วยรักหรือไม่? หากยังไม่ อย่าออกไป แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นกรุณาออกมานั่งสองแถวหน้านี้ อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงพิเศษก่อนเทศนาโดย นาย เบนจามิน คิมเกด กรีฟิฟฟี่:
“Gethsemane, The Olive-Press!” (by Joseph Hart, 1712-1768;
to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).