Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
โดยพระโลหิตของพระองค์เราจึงสะอาด

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ช่วงเย็นวันของพระเป็นเจ้า 28 มกราคม ค.ศ. 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018

“ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:3)

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา...ที่ต้องฟกช้ำ [นั้นก็ให้] เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5).


คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้เทศนาถึงพระโลหิตของพระคริสต์ (“มีหรือไม่มีโลหิต”) มสองประการในบทเทศน์นี้ ประการแรกจะเกิดอะไรให้กับคุณหากไม่มีพระโลหิตของพระคริสต์ ประระการที่สองจะเกิดอะไรให้กับคุณหากมีพระโลหิตของพระคริสต์

ในข้อแรกนั้นผมพูดถึงนรกประมาณสองบรรทัดเท่านั้น ส่วนที่เหลือในข้อนี้นั้น ผมเน้นถึงความบาป ผมบอกว่าหากไม่มีโลหิตของพระเยซูก็จะ "ไม่มีอิสรภาพจากบาปของคุณ ไม่มีการปลดปล่อยจากบาปของคุณ ไม่สามารถหลุดพ้นจากบาปของคุณ ไม่มีการให้อภัยจากบาปของคุณ" ส่วนในข้อที่สองนั้น "จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ถ้าคุณมีโลหิตของพระเยซู" ผมใช้สี่หน้ากล่าวถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระคริสต์ "เพื่อลบล้างบาปของคุณ" "ให้อภัยบาปของคุณ" "เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากบาปของคุณ" "เพื่อให้คุณได้รับอิสรภาพจากบาปของคุณ" "ให้อภัยบาปของคุณ" และ "พาคุณไปสู่สวรรค์" ผมบอกว่าคนในสวรรค์จะร้องเพลงนี้ด้วยกัน "แลกด้วยโลหิตของพระเมษโปดก" หรือ “Redeemed by the Blood of the Lamb” จากนั้นผมยกคำพูดของท่านสเปอร์เจียนที่ว่า "พระกิตติคุณที่ไร้โลหิต... คือข่าวประเสริฐที่มาจากมาร" ผมยังยกบทเพลงนมัสการของ ชาร์ลส์ เวสลีย์ ซึ่งกล่าวว่า

พระโลหิตของพระองค์ชำระข้าฯจากความสกปรก
พระโลหิตของพระองค์มีค่ามากสำหรับข้าพระองค์
   (“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788)

ผมได้ให้พวกคุณร้องบทเพลงนี้ จากนั้นผมก็ให้พวกคุณร้องเพลง “There is power, power, wonder working power In the precious blood of the Lamb” (โดย Lewis E. Jones, 1865-1936) ในความเป็นจริงผมให้พวกคุณร้องเพลงนี้ถึงสามครั้ง! จากนั้นผมก็ยกคำพูดของออสตาเวียส วินสโล นักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 19 ซึ่งพูดว่า "คุกเข่าลงต่อพระพักต์พระเยซูคริสต์แล้วจิตสำนึกของคุณจะได้รับการชำระด้วยโลหิตนั้น ซึ่งให้อภัย ครอบคลุมและยกเลิกความผิดทั้งหมดของคุณ" จากนั้นผมก็กล่าวถึงคำพูดของสเปอร์เจียนที่พูดให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งว่า "จงมาหาพระเยซูคริสต์เถิด พระองค์จะล้างบาปของคุณด้วยโลหิตอันมีค่าของพระองค์" จากนั้นผมก็ยกบทเพลงนมัสการที่ว่า "Just As I Am" ซึ่งบอกว่าพระโลหิตของพระเยซู "หลั่งลงมาเพื่อข้าพระองค์" จากนั้นผมก็จบการเทศนาด้วยการพูดว่า "เชื่อพระเยซู พระเยซูทรงชำระบาปของคุณด้วยโลหิตอันมีค่าของพระเยซู" ผมไม่รู้ว่าจะมีวิธีอื่นอีกที่สามารถกล่าวถึงเรื่องนี้ให้ชัดเจนได้มากกว่านี้อย่างไร!

ในวันอาทิตย์ตอนเช้า ผป. จอห์น ซามูเอล คาเกน เทศนาในหัวข้อ“The Preeminence of Christ.” ผป. จอห์น สรุปบทเทศนาด้วยการอ่านพระธรรม โคโลสี 1:14,

“ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา”

นายคาแกนกล่าวว่า "พระโลหิตของพระองค์เท่านั้นที่จะชำระความบาปของคุณได้ จงพึ่งในพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถไถ่ท่านให้พ้นจากบาปของท่านโดยพระโลหิตของพระองค์ ในวันนี้ ผมอธิษฐานขอให้คุณวางใจในพระเยซู" นายคาเกนเทศนาหลังจากที่นายกริฟฟิทร้องเพลง “O Sacred Head, Now Wounded” ซึ่งเป็นการถวายแด่พระเยซูที่ทรงสละชีพของพระองค์เพื่อรับความผิดบาปของเรา โอ้ และส่วนผมเทศนาในภาคกลางคืน แต่ก่อนหน้านั้นนายกรีฟี่ฟท์ได้ร้องเพลงพิเศษที่ชื่อว่า "มีน้ำพุ" โดยวิลเลียม คาวเพาร์

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต ซึ่งมาจากพระเยซู
   ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่
จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่
   ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่

การเทศนาและการร้องเพลงเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับการชำระบาปนั้น ไม่ได้สร้างความประทับใจใด ๆ ให้แก่คนที่ได้หลงหายไป! ไม่เลย! มีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาผมหลังจากฟังเทศนาจบในช่วงภาคค่ำ ผมบอกว่า "คกเข่าลงและวางใจพระเยซู" ในขณะนั้นเธอมองมาที่ผมด้วยความโกรธและพูดว่า "ไม่!" ผมจึงแทบจะไม่อยากเชื่อเลย! แล้วเธอมาหาผมทำไม? เธอคิดว่าการมาพบผมจะช่วยเธอได้อย่างนั้นหรือ? ผมประหลาดใจมาก! จากนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาผม เขาดูเหมือนน้ำตาไหล ดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาอาจสำนึกบาปของตน แต่ไม่เลย เขาเพียงแค่กลัวตกนรก! และไม่เคยเอ๋ยถึงบาปเลย! ไม่พูดแม้แต่คำเดียว - แม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจแห่งการชำระล้างในโลหิตของพระเยซูคริสต์ตลอดทั้งวันก็ตาม – ฟังจาก จอห์น คาแกน ในเช้าวันอาทิตย์ และจนถึงการเทศนาของผมในคืนวันอาทิตย์ แม้แต่บทเพลงนมัสการเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนกล่าวถึงพระโลหิตของพระเยซูที่ชำระล้างบาป แต่เขาก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยราวกับว่าเขาไม่เคยได้ยินคำพูดใด ๆ เกี่ยวกับการชำระล้างของพระเยซูคริสต์ตลอดทั้งวันนั้น - เขาจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรือ!

หญิงสาวคนนี้มาพร้อมกับสีหน้าโกรธ ทำไมไม่คิดสักนิดเกี่ยวกับความรักของพระเยซูและการสิ้นพระชนม์เพราะความบาปเลย? ทำไมชายหนุ่มคนนี้จึงออกมาเป็นเพราะว่ากลัวตกนรกเท่านั้น - โดยปราศจากคำพูดเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ทรงชำระล้างบาป คำตอบอยูในข้อความแรกของเรา

“ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:3)

เพื่อนๆที่รักของผม ต้องใช้การอัศจรรย์แห่งพระคุณเท่านั้นถึงที่จะทำให้คนบาปที่หลงหายไปหยุดการดูหมิ่นและปฏิเสธพระเยซู และโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ปลุกจิตสำนึกของคนบาปที่หลงหายตื่นขึ้นมา และหยุดจากการหลบหนีพระพักต์พระเยซูผู้ทรงสละชีพและโลหิตของพระองค์หลั่งลงมาชำระล้างบาป

ข้อความในข้อที่สองของเรานั้น บอกคุณถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงช่วยคุณไว้ แม้ว่าคุณจะเกลียดชังและปฏิเสธพระองค์และพระโลหิตแห่งความรอดของพระองค์ก็ตาม แม้ว่าคุณจะปฏิเสธพระองค์และโลหิตของพระองค์

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของ [คุณ] ...ที่ต้องฟกช้ำ [เผลของคุณ]นั้นก็ให้เราหายดี" (อิสยาห์ 53:5)

ก่อนที่ผมจะเทศนาในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้อ่านคำพยานของหญิงสาวสองคนที่ไปโบสถ์ของสเปอร์เจียน คนแรกกล่าวว่า

ใจของเธอยังแข็งกระด้างอยู่จนกระทั่งเธอได้ยิน อาจารย์ สเปอร์เจียนเทศนา เธอกลัวที่จะถูกพิพากษาเพราะบาปของเธอ เธอยังคงไปคริสตจักร แต่ยังคงอยู่ในความสิ้นหวังเป็นเวลาหลายเดือน จากนั้นเธอก็ได้ยิน ท่านสเปอร์เจียนเทศนาเกี่ยวกับความรักของพระเยซู เธอวางใจในพระเยซูและพระโลหิตแห่งการชดใช้ของพระองค์และได้รับความเปรมปรีดิ์ เธอวางใจในพระเยซูเท่านั้นและรอดพ้น เธอยังคงมองหาที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียว

ส่วนผู้หญิงคนที่สองกล่าวว่า

เธอมาฟังคำเทศนาของท่านสเปอร์เจียน และแล้วเธอก็ออกจากคริสตจักรด้วยความกลัว เธอกล่าวว่า "ฉันคิดว่าตัวเองจะไม่ไปฟังท่านเทศนาอีก ฉันตั้งใจว่าจะไม่ไปอีก แต่ฉันรู้สึกอับอาย ถ้าฉันหนีออกไป ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าฉันมาฟังเขาเทศนา ในที่สุดฉันก็เข้ามาวางใจในพระคริสต์ และดิฉันก็มาพบกับสันติสุขอยู่ในพระองค์ ฉันไม่พบกับพระคริสต์จนกว่าฉันจะยอมแพ้ต่อตัวเอง และเลิกแสวงหาสันติสุขจากภายนอกแล้วมาที่พระเยซู ฉันพยายามทุกวิถีทางที่ไม่ใช่ในทางของพระเยซูก่อน แต่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันพบกับสันติสุจที่แท้จริง จนกว่าฉันจะได้พบกับพระคริสต์และพระโลหิตของพระองค์"

ทรงไถ่! ร้องท่อนรับกับผมด้วยกัน!

ทรงไถ่ ทรงไถ่ ทรงไถ่โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
ทรงไถ่ ทรงไถ่ ข้าฯจะเป็นลูกของพระองค์ตลอดไป
   (“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915)

ร้องอีกครั้งหนึ่ง!

ทรงไถ่ ทรงไถ่ ทรงไถ่โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
ทรงไถ่ ทรงไถ่ ข้าฯจะเป็นลูกของพระองค์ตลอดไป

โลหิตของพระเยซูที่ทรงไถ่เราไม่ใช่เลือดธรรมดา เปาโลกล่าวให้กับผู้นำในคริสตจักรเอเฟซัสว่า

“เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง

คุณคิดว่าพระคัมภีร์ฉบับคงเจมส์ หรือ the King James Bible แปลผิดหรือไม่? จากนั้นลองฟังฉบับแปบ New International,

“ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง

ถ้าหากคุณยังไม่มั่นใจ ดังนั้น ผมจะให้คุณดูฉับบแปล New American Standard,

“ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ซึ่งซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง

เห็นได้ชัดว่าเราเห็นโลหิตของพระเยซูซึ่งสามารถชำระท่านออกจากความบาปได้นั้น ไม่ใช่เลือดธรรมดา เราได้รับการทรงไถ่จากบาปโดย "พระโลหิตของพระเจ้า" พระเยซูคริสต์เป็นองค์ที่สองแห่งตรีเอกานุภาพ - พระเจ้าพระบุตร พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ พระเจ้าในรูปที่มีเนื้อหนังของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ที่จะเรียกว่าเป็นโลหิตของพระองค์ว่า "โลหิตของพระเจ้า" นั่นคือเหตุผลที่ สเปอร์เจียน กล่าวว่า "ไม่มีบาปใด ๆ ที่โลหิตของพระคริสต์ไม่สามารถล้างออกได้" ชาร์ลส์เ วสลีย์กล่าวว่า "

พระองค์ทรงทำลายอนาจของบาปออกไป
   พระองค์ช่วยนักโทษให้มีอิสระ
พระโลหิตของพระอง๕ชำระข้าฯจากความสกปรก
   พระโลหิตของพระองค์มีต่ามากสำหรับฉัน
(“O For a Thousand Tongues to Sing” by Charles Wesley, 1707-1788;
      to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”)

ร้องเพลงนี้!

พระองค์ทรงทำลายอนาจของบาปออกไป
   พระองค์ทรงช่วยนักโทษให้มีอิสระ
พระโลหิตของพระองค์ชำระข้าฯจากความสกปรก
   พระโลหิตของพระองค์มีค่ามากสำหรับข้าพระองค์

เขาจะได้รับการช่วยกู้หรือเปล่า เขาอดอาหารหลายมื้อต่อสัปดาห์ แล้วคุณล่ะ? เขาอธิษฐานเป็นเวลาหลายชั่วโมง คุณล่ะ? เขายังไปเป็นนักเผยแผ่ศาสนาให้กับชาวอเมริกันอินเดียน คุณกล้าหรือไม่? ในใจของเขาเองนั้น เขาไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป เขาเป็นเหมือนเด็กสาวในโบสถ์ของสเปอร์เจียนที่บอกว่า

ผมแสวงหาในทุกวิธีอื่นก่อน แต่ไม่สามารถที่จะพบกับพระคริสต์ ผมจึงหยุดแสวงหาสิ่งเหล่านี้ และมาหาพระองค์ ผมแสวงหาในทุกวิธีอื่นก่อน แต่ไม่สามารถที่จะพบกับสันติสุขจนกระทั่งวางใจในพระเยซูและในโลหิตของพระองค์

คุณไม่ได้ทำแบบนั้นใช่มั้ย? คุณได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่มันไม่ได้ทำให้คุณีความสุข - หรือเปล่า? ได้หรือไม่? แน่นอนไม่ได้! และคุณจะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริง ไม่มีวันพบกับสันติสุข! ไม่มี่วันพบกับสันติสุข! คุณจะไม่มี่วันพบกับสันติสุขจนกว่าคุณจะหยุดแสวงทุกสิ่งทุกอย่างในทาฃโลกและยอมรับกับพระเยซูว่าคุณต้องการช่วยชีวิตจากพระโลหิตของพระองค์!

หญิงสาวอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่า "

เธอยังคงไปโบสถ์ แต่ยังคงอยู่ในสภาพของคนสิ้นหวังเป็นเวลาหลายเดือน จากนั้นเธอก็ได้ยินนาย สเปอร์เจียน เทศนา [และสุดท้าย] เธอก็วางใจพระเยซูและพระโลหิตแห่งการอภัยโทษของพระองค์ และด้วยความเปรมปรีดิ์ เธอวางใจในพระเยซูเท่านั้นและได้รับความรอด

ฉันไม่พบพระคริสต์จนกว่าฉันจะยอมจำนนต่อการแสวงหาสันติสุขในสิ่งอื่นและมาที่พระเยซู ฉันพยายามทุกอย่างอื่นก่อน แต่ไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันพบสันติสุจนอกจากในพระเยซูคริสต์ และโลหิตอันมีค่าที่ช่วยชีวิตของฉันได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เราได้รับารทรงไถ่ผ่านทางโลหิตของพระองค์ และได้รับการอภัยบาป”

จากนั้น จอห์น ซามูเอล คาร์แกน กล่าวว่า "พระโลหิตของพระองค์จะชำระความบาปของคุณ จงพึ่งในพระความเมตตาของพระองค์ พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถไถ่ท่านให้พ้นจากบาปของท่านโดยพระโลหิตของพระองค์ ผมขออธิษฐานให้คุณวางใจในพระเยซูในวันนี้"

“ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง... และเราซ่อนand we hid...หน้าของเราจากพระองค์ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัย...ที่ต้อง [ฟกช้ำ] นั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:3, 5)

“ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮบรู 9:22) แต่ขอบคุณพระเจ้า “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (I ยอห์น 1:7) โอ้คืนนี้ ขอให้คำของ ชาร์ล เอลเลียต (1789-1871) เป็นคำพูดของคุณด้วย เธอบอกว่า

เช่นเดียวกับการที่ข้าพระองค์ไม่ได้ทูลขอ
   แต่โลหิตของพระองค์ก็ได้หลั่งลงมาเพื่อข้าฯ
และได้นำพาข้าพระองค์มาที่พระองค์
   โอ้ลูกแกะของพระเจ้า ข้าฯเข้ามา! ข้าฯเข้ามา!

เด็กหนุ่มอายุสิบห้าปี จอห์น ซามูเอล คาเกน กล่าวว่า

ผมไม่สามารถหาพบกับความสุขในที่ใดๆ ... ผมไม่สามารถหยุดความรู้สึกทรมานนั้น ... ผมรู้สึกเหนื่อยกับการดิ้นรน เหนื่อยกับทุกสิ่งที่ผมเป็น ... ผมพยายามแสวงหาความรอดด้วยตัวเอง ผมพยายามวางใจในพระคริสต์ แต่ผมก็ไม่สามารถทำได้ ผมไม่สามารถพาตัวเองไปที่พระคริสต์ได้ ผมไม่สามารถตัดสินใจที่จะมาเป็นคริสเตียนได้ และทำให้ผมรู้สึกสิ้นหวังมากๆ ... พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้กับผม พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขนเพื่อผม ... ความคิดนี้ทำลายตัวผมเอง แต่ผมได้ปล่อยความคิดชั่วเหล่านี้ออกไป... และมาพึ่งในพระเยซู ในขณะนั้นผมก็มาหาพระองค์และโดยความเชื่อ ... ด้วยสิ้นสุดใจในพระคริสต์ พระองค์ทรงช่วยผม! พระองค์ทรงล้างบาปของผมโดยโลหิตของพระองค์เอง! ผมไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกอีกต่อไป ผมมีพระเยซูคริสต์! วางใจในพระคริสต์ร บาปของผมก็ถูกยกขึ้นจากจิตวิญญาณของผม ผมหันหลังให้บาปและมองไปที่พระเยซูเท่านั้น! พระเยซูช่วยผม ... ความเชื่อของผมอยู่ในพระเยซู เพราะพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนผม ... พระองค์ประทานชีวิตและสันติสุข ... พระคริสต์มาหาผม และผมจะไม่จากพระองค์ไปไหน ... พระองค์ล้างบาปของผมออกไป ในโลหิตของพระองค์

เช่นเดียวกับการที่ข้าพระองค์ไม่ได้ทูลขอ
   แต่โลหิตของพระองค์ก็ได้หลั่งลงมาเพื่อข้าฯ
และได้นำพาข้าพระองค์มาที่พระองค์
   โอ้ลูกแกะของพระเจ้า ข้าฯเข้ามา! ข้าฯเข้ามา!

ตัวข้าพระองค์รอคอยวันยามค่ำ
   จิตวิญญาณตกอยู่ในความมืด
แต่โลหิตของพระองค์ชำระข้าฯให้สะอาด
   โอ้ลูกแกะของพระเจ้า ข้าฯเข้ามา! ข้าฯเข้ามา!

พระองค์ทรงรับข้าพระองค์ไว้
   ทรงต้อนรับ อภัย ชำระ และปลดปล่อย
ข้าพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระองค์
   โอ้ลูกแกะของพระเจ้า ข้าฯเข้ามา! ข้าฯเข้ามา!

แต่โลหิตของพระองค์ชำระข้าฯให้สะอาด
   โอ้ลูกแกะของพระเจ้า ข้าฯเข้ามา! ข้าฯเข้ามา!

คุณจะเข้ามาที่พระเยซูคริสตฺเพื่อรับการชำระยาปในโลหิตอันมีค่าของพระเยซูหรือไม่? หากคุณอยากมาที่พระเยซู เรารอและพร้อมที่จะอธิษฐานเผื่อคุณ ส่วนคนอื่นๆกรุณาขึ้นไปรับประทานอาหารเย็นที่ชั้นบน พวกคุณที่ต้องการอธิษฐานเผื่อให้ออกมานั่งสองแถวข้างหน้านี้ อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงพิเศษก่อนเทศนาโดย นาย เบนจามิน คินเคด กรีฟิฟท์:
“Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902) .