Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
มีหรือไม่มีโลหิต

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ช่วงเย็นวันของพระเป็นเจ้า 21 ธันวาคม ค.ศ. 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)


คนส่วนใหญ่ที่กลับใจใหม่จากการได้ยินคำเทศนาของสเปอร์เจียนนั้น ไม่ใช่แบบทันทีทันใด แต่เริ่มต้นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าโศกเสียใจในบาปของตนเอง ก่อนที่จะมาวางใจในพระเยซูแต่เพียงผู้เดียว และการแสวงหาความสุขและความเชื่อมั่น นี่เป็นคำประจักษ์พยานของหญิงสาวที่กลับใจใหม่หลังได้ยินคำเทศนาของสเปอร์เจียน

แม่รี่ แอ๊ดวอร์ด

     ใจของเธอยังแข็งกระด้างอยู่จนกระทั่งเธอได้ยิน อาจารย์ สเปอร์เจียนเทศนา เธอกลัวที่จะถูกพิพากษาเพราะบาปของเธอ เธอยังคงไปคริสตจักร แต่ยังคงอยู่ในความสิ้นหวังเป็นเวลาหลายเดือน จากนั้นเธอก็ได้ยิน ท่านสเปอร์เจียนเทศนาเกี่ยวกับความรักของพระเยซู เธอวางใจในพระเยซูและพระโลหิตแห่งการชดใช้ของพระองค์และได้รับความเปรมปรีดิ์ เธอวางใจในพระเยซูเท่านั้นและรอดพ้น เธอยังคงมองหาที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียว

แมรี่ โจนส์

     เธอมาฟังคำเทศนาของท่านสเปอร์เจียน และแล้วเธอก็ออกจากคริสตจักรด้วยความกลัว เธอกล่าวว่า "ฉันคิดว่าตัวเองจะไม่ไปฟังท่านเทศนาอีก ฉันตั้งใจว่าจะไม่ไปอีก แต่ฉันรู้สึกอับอาย ถ้าฉันหนีออกไป ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าฉันมาฟังเขาเทศนา ในที่สุดฉันก็เข้ามาวางใจในพระคริสต์ และดิฉันก็มาพบกับสันติสุขอยู่ในพระองค์ ฉันไม่พบกับพระคริสต์จนกว่าฉันจะยอมแพ้ต่อตัวเอง และเลิกแสวงหาสันติสุขจากภายนอกแล้วมาที่พระเยซู ฉันพยายามทุกวิถีทางที่ไม่ใช่ในทางของพระเยซูก่อน แต่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันพบกับสันติสุจที่แท้จริง จนกว่าฉันจะได้พบกับพระคริสต์และพระโลหิตของพระองค์"

ก่อนที่ผมจะเทศนา ท่านกรี่ฟีท จะมาร้องบทเพลงที่เคยร้องในคริสตจักรของท่านสเปอร์เจียน และบทเพลงนี้ช่วยให้อนุชนหลายคนมาวางใจพระเยซุ

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

สเปอร์เจียน ผู้ยิ่งใหญ มักถูกเรียกว่า "ราชาแห่งนักเทศน์” หรือ “Prince of Preachers" เพราะว่าไม่มีนักเทศน์ท่านไหนที่จะเทศนาข่าวประเสริฐมากกว่าท่านอีก หัวข้อบทเทศนาของท่านจะเกี่ยวับความรอดของคนผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน และการเทศนาส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอดที่หลั่งลงมาบนไม้กางเขนเพื่อไถถอนบาป ท่านสเปอร์เจียนมักจะใช้พระธรรมข้อนี้

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

แต่คำว่า "ให้อภัย" ไม่เป็นที่รู้จักของคนสมัยนี้ เราต้องมองไปที่ภาษากรีกซึ่งคำว่า "การให้อภัย" ได้ถูกแปลเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายี่ชัดเจน จากหนังสือ Strong บอกเราว่าคำในภาษากรีกคือ “aphěsis.” ซึ่งหมายถึง “อิสระ” “อภัย” “ปลดปล่อย” “อิสราภาพ” และ “การให้อภัย” พระคำในข้อนี้สามารถอธิบายึงตำนี้ได้ชัดเจนมาก

“หากไม่มีพระโลหิตก็ไม่มีอิสราภาพ ไม่มีการให้อภัย ไม่มีการปลดปล่อย ไม่มีอิสระ ไม่มีการให้อภัย”

จึงไม่น่าแปลกใจที่สเปอร์เจียนชอบใช้ หนึ่งในข้อความที่มีชื่อเสียงของสเปอร์เจียนกล่าวว่า

มีนักเทศน์บางคนไม่เคยเทศนาเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผมอยากจะเตือนพวกคุณเกี่ยวกับนักเทศน์: อย่าไปฟังพวกเขา! อย่าไปฟังคนพวกนี้เลย! เพราะการทำพันธกิจที่ไม่มีพระโลหิตนั้นตายแล้ว และพันธกิจที่ตายแล้วก็ช่วยใครไม่ได้"

พระวจนะที่กล่าวึงพระโลหิตอย่างชัดเจนมากที่สุดคือข้อนี้

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

I. หนึ่ง ลองคิดดูว่าหากไม่มีพระโลหิตของพระคริสต์จะเกิดอะไรให้กับคุณ

หากปราศจากการหลั่งเลือดของพระคริสต์ไม่มีอิสระใด ๆ จากบาปของคุณ หากไม่มีการหลั่งเลือดของพระคริสต์ก็จะไม่มีการอภัยโทษบาปของคุณ หากไม่มีการหลั่งเลือดของพระคริสต์ไม่มีการปลดปล่อยจากบาปของคุณ หากปราศจากการหลั่งเลือดของพระคริสต์ไม่มีเสรีภาพใด ๆ จากบาปของคุณ หากปราศจากการหลั่งเลือดของพระคริสต์ไม่มีการยกโทษบาปของคุณ สิ่งเดียวที่รอคุณอยู่ในความตายคือไฟแห่งนรก

การเทศนาถึงนรกเป็นที่นิยมในช่วงการฟื้นฟูยิ่งใหญ่แห่งแคมบัสแลนของในสกอตแลนด์ "นักเทศน์ที่แคมบัสแลนเชื่อนรกว่ามีแท้จริง ดังั้นพวกเขารู้สึกหนักใจหากไม่ตักเตือนผู้คนเรื่องนรก หลายคนเข้าใจดี ชายหนุ่มอายุยี่สิบเอ็ดปี 'คิดว่าฉันเคยเห็นนรก แต่อยู่ห่างไกลจากฉันมาก มันเป็นหลุมที่มีวิญญาณที่หลงหายและกำลังถูกเผาไหม้และพวกวิญญาณชั่วบินอยู่ท่ามกลางพวกเขา' เด็กหนุ่มอายุสิบห้าปีก่อนที่เขาจะเป็นลมได้พูดว่า 'ฉันเห็นเปลวไฟแห่งนรกขึ้นมาที่ฉัน" หญิงสาวคนหนึ่งแทบจะหายใจไม่ออกเพราะกลิ่นกำมะถันที่มาจากทะเลสาบแห่งไฟนรกและกำมะถันในหลุมลึก" (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, 1971, p. 154)

อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้เชื่อนรกตามประสบการณ์จากคนเหล่านี้ แต่ผมเชื่อว่ามีนรกเพราะพระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงตรัสถึงเรื่องนรกมากกว่าคนอื่นๆในพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสกับบรรดาผู้ปฏิเสธในยุคของพระองค์ว่า "พวกท่านจะหลบหนีการลงโทษจากนรกได้อย่างไร?" (มัทธิว 23:33) พระเยซูคริสต์ทรงเตือนบรรดาผู้ปฏิเสธเชื่อว่าพวกเขาจะไปที่ "นรกเข้าไปในไฟที่ไม่เคยดับ" (มาร์ค 9:43) พระเยซูตรัสถึงเศรษฐีซึ่งอยู่ในนรกและร้องว่า "ข้าสาละวนอยู่ในเปลวไฟนี้" (ลูกา 16:24) สเปอร์เจียนกล่าวว่า"

มันจะหายนะเป็นอย่างมากถ้าจะอยู่ในนรกเวลาหนึ่งชั่วโมง! โอ้คุณจะแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร! แต่อนิจจาไม่ใช่จะอยู่ในนรกแค่หนึ่งชั่วโมง แต่หากเป็นคนที่หลงหายจะอยู่ในนรกไปตลอดกาล!

สเปอร์เจียนกล่าวว่า

คุณกำลังถูกแขวนอยู่เหนือปากนรกด้วยเส้นด้ายเส้นเดียว: และด้ายที่กำลังจะถูกทำลาย เพียงแค่หัวใจหยุดเต้น เพียงชั่วครู่เดียว และคุณจะอยู่ในโลกไปชั่วนิรันดร์โดยที่ปราศจากพระเจ้า และไม่มีความหวังโดยไม่มีการให้อภัย โอ้คุณสามารถเผชิญหน้ากับมันได้หรือไม่?

ตอนที่คุณตกนรกไปแล้วถึงรู้ว่า มันสายไปเสียแล้ว

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

มันจะเกิดขึ้นให้กับคุณ เว้นเสียแต่บาปของคุณจะถูกชำระโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกมา!

แล้วบาปของคุณจะเผชิญหน้ากับคุณและลงโทษและปราบปรามคุณ คุณคิดว่าบาปของคุณเป็นความลับ คุณลืมมันไปแล้ว

“ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง...” (ปัญญาจารย์ 12:14)

อาจมีบางคนอยู่ที่นี่ในคืนนี้ที่คิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนความบาปของตนได้และไม่มีใครรู้เรื่องนี้ได้ พวกเขาลืมไปแล้วว่า

“พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี...” (สุภาษิต 15:3)

และหลายคนถูกวางยาพิษโดยความบาปที่พวกเขาจดจำได้ พวกเขารู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายอย่างแท้จริงด้วยความบาปที่เป็นความลับ เช่นเดียวกับดาวิดพวกเขารู้สึกว่า "และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ" (สดุดี 51: 3) ผมคิดว่ากรณีโรคหัวใจและโรคอื่น ๆ มาจากการลงโทษเพราะผลขอฃความบาปที่ไม่ได้รับการยกโทษ นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ชาวมุสลิม จอห์น โอเว่น กล่าวว่า "โดยความเชื่อเราได้รับความบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์" แต่คุณจะไม่เคยกับพบสันติสุขที่แท้จริง

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

แล้วจากนั้น มีบาปอยู่ในใจ คุณอาจคิดว่าไม่มีใครเห็นบาปในใจของคุณ แต่คุณผิด เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า "

“จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า ราคือพระเยโฮวาห์ตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระทำของเขา” (เนเรมีย์ 17:9, 10)

ไม่มีใครรู้บาปที่อยู่ในใจของคุณ แต่พระเจ้าทรงค้นหาใจของคุณและพระเจ้าจะทรงพิพากษาความผิดบาปที่ซ่อนอยู่ที่นั่นเพราะ

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

ไม่มีอิสรภาพจากบาปของคุณ ไม่มีการปลดปล่อยจากบาปของคุณ ไม่มีเสรีภาพจากบาปของคุณ ไม่มีการยกโทษจากบาปของคุณ อย่าปล่อยให้มันเป็นอิสระ ไม่เคยรับการปลอดปล่อยจากมัน ไม่เคยได้รับการปลดปล่อยจากมัน อย่าอภัยเลย สถานการณ์ที่น่าสยดสยองคุณอยู่!

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

ของคุณพระเจ้าที่ยังมีอีกมากมายในพระคัมภีร์

II. สอง ลองคิดดูจะเกิดอะไรให้กับคุณหากคุณมีพระโลหิตของพระคริสต์

พระโลหิตของพระคริสต์นั้นมีค่ามาก พระโลหิตของพระเยซูชำระความบาปของคุณไปตลอดกาล! พระโลหิตของพระเยซูอภัยโทษบาปของคุณ โลหิตของพระเยซูมีการปลดปล่อยคุณออกจากบาป พระโลหิตของพระเยซูทำให้คุณมีเสรีภาพจากบาปของคุณ มีพระโลหิตของพระเยซูจึงมีการอภัยโทษบาปของคุณ พระโลหิตของพระเยซูทำให้คุณรับพระสิริแห่งสวรรค์! เราสามารถพบว่าผู้เชื่อได้ร้องเพลงถวายแด่พระเยซูในหนังสือวิวรณ์

“และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า” (วิวรณ์ 5:9)

เราที่รับการทรงไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระโลหิตที่ช่วยชีวิตตลอดนิรันดร์! เช่นเดียวกับ แฟนเน ครอสไป ได้เขียนไว้ในบทเพลงนมัสการของเธอ

การทรงไถ่ ฉันรักที่จะประกาศถึงเรื่องนี้!
   ทรงไถ่ด้วยโลหิตของพระเมษโปดก
ไถ่ถอนด้วยความเมตตาของพระองค์
   ข้าฯจะเป็รลูกของพระองค์ไปเป็นนิตย์
ไถ่ถอน ไถ่ถอน ไถ่ถอนโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
ไถ่ถอน ไถ่ถอน ข้าฯจะเป็รลูกของพระองค์ไปเป็นนิตย์
   (“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915)

ร้องท่อนรับด้วยกัน!

ไถ่ถอน ไถ่ถอน ไถ่ถอนโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
ไถ่ถอน ไถ่ถอน ข้าฯจะเป็รลูกของพระองค์ไปเป็นนิตย์

เลือดที่ไถ่เราไม่ได้นั้นเป็นเลือดธรรมดา ในกิจการ 20:28 เราเรียนรู้ว่าพระโลหิตของพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร ผมจะนำพระคัมภีร์ฉบับ New International translation ที่สามารถแปลได้ชัดเจนดังนี้:

“และเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (กิจการ 20:28)

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราถูกซื้อด้วย "พระโลหิตของพระเจ้า" พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและกำเนิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงถูกต้องอย่างแท้จริงที่เรียกเลือด นั้นว่า "โลหิคของพระเจ้า" นั่นคือเหตุผลที่สเปอร์เจียนกล่าวว่า"

“การเทศนาที่ไม่มีอ้างถึงโลหิต...นั่นเป็นคำสอนที่มาจากมาร”

“โลหิตที่โกระโกธานั้น เป็นความหวังเดียวกับคนบาป”

ให้บรรดานักเทศน์สมัยใหม่จงระวังผู้ที่กล่าวว่า "เลือด" เป็นอีกคำหนึ่งที่เวลากล่าวถึงการพระเยซูสิ้นพระชนม์ - จงระวัง! “การเทศนาที่ไม่มีอ้างถึงโลหิต...นั่นเป็นคำสอนที่มาจากมาร! สเปอร์เจียนกล่าวอีกครั้ง

"อาจจะมีบาปบางอย่างที่เราพูดไม่ได้ แต่ไม่มีบาปใด ๆ ที่พระโลหิตของพระคริสต์ไม่สามารถล้างออกได้"

ชาร์ลส์ เวสลีย์ กล่าวว่า

พระองค์ทรงยกเลิกและทำลายอำนาจของบาป
   พระองค์ทรงปลดปล่อยนักโทษให้มีอิสระ
โลหิตของพระองค์สามารถชำระความสกปรกได้
   พระโลหิตของพระองค์มีค่าให้กับข้าพระองค์มาก
(“O For a Thousand Tongues to Sing” by Charles Wesley, 1707-1888;
      to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”)

ร้องเพลงนี้!

พระองค์ทรงยกเลิกและทำลายอำนาจของบาป
   พระองค์ทรงปลดปล่อยนักโทษให้มีอิสระ
โลหิตของพระองค์สามารถชำระความสกปรกได้
   พระโลหิตของพระองค์มีค่าให้กับข้าพระองค์มาก

การทรงไถ่ ฉันรักที่จะประกาศถึงเรื่องนี้! ร้องด้วยกัน!

จงร้องประกาศถึงการไถ่ถอนข้าพระองค์!
   ไถ่ด้วยโลหิตของพระเมษโปดก
ทรงไถ่ถอนความเมตตาของพระองค์
   ข้าพรองค์จะเป็นลูกของพระองค์ตลอดไป
ไถ่ถอน ไถ่ถอน ไถ่ถอนโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
ไถ่ถอน ไถ่ถอน เป็นลูกของพระองค์ตลอดไป

มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ ในพระโลหิตของพระเมษโปดก! ร้องด้วยกัน!

มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในโลหิตอันล้ำค่าของพระเมษโปดก!
(“There is Power in the Blood” by Lewis E. Jones, 1865-1936).

ร้องด้วยกันอีกครั้ง!

มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในโลหิตอันล้ำค่าของพระเมษโปดก!

ตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโก ผมได้เข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์กับพวกฮิปปี้หลายครั้ง อาจจะอยู่ใช่ที่มีการเคลื่อนไหวประมาณทศวรรษ 1970 หลายคนในกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ได้เสพยาเสพติดเหมือน LSD บางคนกลายถูกผีเข้า เพราะความบาป พวกเขาเข้าไปอยู่ในป่า ผมจำได้ว่าเห็นพี่น้องบางคนพยายามจะขับผีออกจากเด็กสาวฮิปปี้คนหนึ่ง พวกเขาสั่งให้วิญญาณชั่วออกมา แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นชายคนหนึ่งก็เริ่มร้องเพลง

มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในโลหิตอันล้ำค่าของพระเมษโปดก!

เด็กผู้หญิงร้องตะโกนออกมา จากนั้นชายคนนั้นก็ร้องเพลงนี้อีกครั้ง

มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
มีอำนาจ อำนาจ ฤทธิ์อำนาจแห่งพันธกิจ
   ในโลหิตอันล้ำค่าของพระเมษโปดก!

เธอกรีดร้องอีกครั้งและวิญญาณชั่วได้ออกมาจากปากของเธอ เหมือนกับที่พวกเขาทำตอนที่พระเยซูยังอยู่อยู่ในโลก หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เป็นอิสระจากวิญญาณชั่ว! เธอจึงนั่งลงบนพื้นและดื่มน้ำหนึ่งแก้ว ผมรู้จักเธอเป็นเวลานานหลังจากนั้น ต่อมาเธอกลายเป็นคริสเตียนที่ดีและเข้มแข็ง ผมบอกอาจารย์ ดร. หลินเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่คริสตจักรจีนแบบติสม์ ท่านตอบว่า "ใช่แล้วบ๊อบ ถ้านักเทศน์นิกายโปรแตสแตนต์ในประเทศจีนไม่ทราบว่าจะขับไล่วิญญาณด้วยพลังแห่งโลหิตของพระคริสต์ จะไม่มีใครมาฟังเขาสั่งสอนได้ "ผมรู้แน่ใจว่า ผมได้เห็นการแสดงพลังอันน่าอัศจรรย์ในโลหิตของพระคริสต์! ผมแน่ใจว่าตัวของสเปอร์เจียนเองก็ดีใจ! พระโลหิตของพระเยซูมีพลังมากกว่ายา LSD หรือเฮโรอีนหรือยาอื่นที่ซาตานใช้เพื่อทำลายเยาวชนของเรา! พระโลหิตของพระเยซูสามารถชำระบาปจากหัวใจหรือชีวิตของคุณได้!

ผมกำลังมองหาสำเนาของ "The Free Grace Broadcaster" ซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่มีบทเทศน์ของนักเทศน์ในอดีตเช่น จอห์น กิลล์ เจ ซี ไรย์ อ๊อสเตเวียส วินสโรย์ และสเปอร์เจียน สำเนาที่ผมกำลังมองหามีคำเทศนาโดยคนเหล่านั้นที่กล่าวถึงฤทธิ์อำนาโลหิตของพระเยซูคริสต์ในการลบล้าง การชดใช้ และในการทรงไถ่ หนึ่งในบรรดานักเทศน์ผู้เชื่อ้สียงในกลุ่มเคลวินนิสกล่าวว่า "

มีองค์ประกอบสำคัญของความล้ำค่าในโลหิตของพระคริสต์ ซึ่งไหลออกมาจากหลอดเลือดแดง ที่มิอาจถูกทำลายโดยไวรัสแห่งความบาป ... พระผู้ช่วยให้รอดผู้บริสุทธิ์ทรงชดเชยความชั่วช้าให้กับคนบาปชั่วช้า เพราะความล้ำค่าแห่งโลหิตของพระองค์
     พี่น่องที่รัก จงมองไปที่นั่น ในความสว่างนี้ แล้วใจของคุณจะเปี่ยมล้นด้วยความรักและการสรรเสริญ ในขณะที่ท่านคุกเข่าต่อพระพักตร์พระเป็นเจ้า และ [จิตสำนึกจองคุณได้รับการชำระ] ในโลหิต และยกเลิกความผิดทั้งสิ้นของท่าน

และตอนนี้ให้เราใช้การให้อภัยนี้ซึ่งเป็นการให้อภัยบาปต่อผู้ที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่ ชาวมุสลิมไม่เคยได้รับการยกโทษบาป เขาไม่เคยพูดเช่นนั้นด้วย เพราะในคัมภีร์อัลกุรอานไม่เคยบอกเขาว่าจะรับการอภัยอย่างไร พบผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังพยายามแสวงหาความรอดโดยการทำดี เขากล่าวว่า "ผมหวังว่าความผิดบาปของผมจะได้รับการอภัย" คนที่เชื่อดเรื่องพระเจ้าหรือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า พวกเขาต่างไม่เคยรู้ว่าบาปของพวกเขาได้รับการยกโทษ

ผมจะพบผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออนุชนในค่ำคืนนี้ที่ยังเป็นคนหลงหายหรือไม่? คนที่หลงหายไป! คุณรู้สึกว่าคุณหลงหายหรือไม่? ผมดีใจมากถ้าคุณคิดเช่นนั้น เพราะมีการให้อภัยการ และการปลดปล่อย - โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ โอ้คนบาปดูสิ! คุณเห็นพระเยซูในสวนของเกทเสมนีพร้อมเหงื่อที่ไหลหยดมาเป็นเลือดเพื่อคุณหรือไม่? คุณเห็นพระเยซูที่แขวนอยู่บนกางเขนหรือไม่? พระองค์ถูกตอกตะปูเพทาอคุณ ถ้าผมถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อคุณในตอนเย็นนี้ ผมรู้ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะล้มลงและจูบเท้าของผมร้องไห้ที่ผมคายเพื่อคุณ แต่ไม่ใช่อย่างนั้น ความจริงคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ - เพราะคุณ! และเนื่องจากพระองค์ได้ชดใช้บาปของคุณ พวกเจ้าจะไม่หลงหายอีกต่อไป หากพวกเจ้ามาหาพระองค์และวางใจในพระองค์ คุณเป็นคนบาปหรือไม่? คุณเชื่อเรื่องบาปเพราะคุณไม่เชื่อในพระคริสต์หรือ? ผมมีสิทธิอำนาจที่จะสอนท่าน วางใจในพระเยซูและคุณจะไม่สามารถหลงหายอีก! วางใจในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ จงวางใจในพระเยซูคริสต์

คุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนบาปหรือไม่? คุณบอกว่าคุณไม่มีบาปที่ต้องได้รับการอภัย? แล้วฉันก็ไม่มีพระคริสต์ประกาศให้คุณ เขาไม่ได้มาเพื่อช่วยคนดี เขามาเพื่อช่วยคนบาป คุณเป็นคนบาปหรือไม่? คุณรู้สึกบาปของคุณหรือไม่? คุณหายไปหรือไม่? คุณรู้หรือไม่? คุณเป็นคนบาปหรือไม่? คุณจะยอมรับมันได้หรือไม่? คนบาป! ถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่ในเย็นวันนี้พระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ให้แก่ท่านและตรัสว่า "คนบาปฉันตายเพราะเธอ คุณจะไว้ใจฉันหรือ? "เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่เขาส่งฉันมาบอกคุณ คุณจะเชื่อพระองค์ไหม? "โอ้!" แต่คุณพูดว่า "ฉันเป็นคนบาปที่ไม่ดี!" "โอ้!" พระเยซูตรัสว่า "นั่นเป็นเพียงเหตุผลที่ฉันตายเพราะเธอเพราะคุณเป็นคนบาป" "แต่" คุณพูดว่า "ฉันมี สิ่งที่ทำและคิดว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกอับอาย "พระเยซูตรัสว่า" ทุกอย่างได้รับการอภัยทั้งหมดล้างออกด้วยเลือดที่วิ่งออกมาจากมือและเท้าและด้านข้างของฉัน เชื่อมั่นในตัวฉัน; นั่นคือทั้งหมดที่ฉันขอ "จงวางใจในพระเยซูคริสต์

บางคนบอกว่า “ฉันไม่ต้องการพระผู้ช่วย” ผมก็ไม่รู่ว่าจะพูดอย่างไรให้คุณรับ – “พระพิโรธจะมา พระพิโรธจพมา! ผมเพียงบอหได้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ จงเชื่อในพระองค์ วางใจในพระองค์เท่านั้น

แต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความผิดหรือเปล่า? คุณเกลียดความผิดบาปของคุณและคุณยินดีที่จะหนีออกไปจากบาปนั้นและหันมาหาพระคริสต์หรือไม่? แล้วผมสามารถบอกคุณได้ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ เชื่อในพระเยซูคริสต์! วางใจในพระองค์! วางใจในพระเยซูคริสต์

ชายหนุ่มคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงสเปอร์เจียน ตอนที่สเปอร์จียนไปเทศนาจากเมืองแห่งหนึ่งไปนังเมืองหนึ่งเพื่อเทศนาสั่งสอน เขาบอกว่า "เมื่อท่านมาเทศนาก็ขอให้พูดเรื่องที่เข้ากับกรณีของผม ได้ยินมาว่าเราต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้ายที่สุดในโลกหรือเราไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ผมพยายามที่จะคิดว่าตัวเองชั่วร้าย แต่ผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ ผมต้องการที่จะรับความรอด แต่ผมไม่ทราบว่าจะกลับใจใหม่ได้อย่างไร" สเปอร์เจียนกล่าวว่า "ถ้าเราได้พบเขา ตอนี่เราไปที่นั่นเพื่อสั่งสอน เราจะบอกเขาว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้ายที่สุดในโลก เพราะเห็นได้ชัดว่าคนชั่วร้ายกว่าคุณก็มี เพราะคนเราเป็นคนบาปที่ต่างกันออกไป

สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการที่ให้คนพูดว่า "ฉันรู้เรื่องตัวฉันมากกว่าที่คนอื่นรู้ ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้มากนัก แต่สิ่งที่ฉันเห็นเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในใจ ฉันไม่คิดว่าหลายคนอาจแย่กว่าฉัน พวกเขาอาจทำสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันทำ แต่เพราะฉันได้ยินคำเทศนาและคำตักเตือนมากกว่า และฉันก็รู้สึกว่าตัวเองมีความผิดกว่าคนอื่น ๆ 'ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมาหาพระเยซูคริสต์และกล่าวว่า `ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้กระทำบาป' คือมาและพูดว่า 'พระเจ้าพระเยซูทรงเมตตาคนบาปอย่าง้าฯ' นั่นคือทั้งหมด คุณรู้สึกว่าตัวเองหลงหายไป? แล้วฉันก็พูดว่า 'มาหาพระเยซูเอง พระองค์จะทรงล้างบาปของคุณด้วยดลหิตอันล้ำค่าของพระองค์’”

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” (ฮีบรู 9:22)

ตอนท้ายของบทเทศน์นี้ ผมอยากจะบอกว่าไม่มีคนบาปที่หลงทางอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ที่รู้ว่าตัวเองหลงหายไป ซึ่งมีบาปที่ไม่อาจอภัยได้ “ชื่นชมยินดีด้วยความหวังและพระสิริของพระเจ้า" แม้ว่าคุณจะดำราวกับนรกในบาป ในคืนนี้คุณสามารถขาวเหมือนสวรรค์ ช่วงเวลาที่คนบาปเชื่อในพระเยซูที่พระองค์ทรงช่วยชีวิตด้วยพระโลหิตของพระเยซู ให้ข้อนี้เป็นจริงในหัวใจและชีวิตของคุณ:

เช่นเดียวกับข้าฯโดยไม่มีข้อวิงวอน
   แต่โลหิตของพระองค์ได้หลั่งลงมาเพื่อข้าฯ
โอ้ลูกแกะแห่งพระเจ้าเสด็จมาเถิด!
(“Just As I Am” by Charlotte Elliott, 1789-1871)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ออกมานั่งที่สองแถวหน้านี้ แล้วสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้า จากนั้นจงวางใจในพระเยซู มาหาพระเยซูและรับการทรงชำระล้างความบาปของคุณด้วยพระโลหิตอันมีค่าของพระเยซู
ร้องเพลงพิเศษก่อนเทศนาโดย นาย เบนจามิน คิมเกด กรีฟิฟฟี่:
“There Is a Fountain”
(by William Cowper, 1731-1800; to the tune of “Amazing Grace”)


โครงร่างของ

มีหรือไม่มีโลหิต

WITH OR WITHOUT BLOOD

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย”
(ฮีบรู 9:22)

I.  หนึ่ง ลองคิดดูว่าหากไม่มีพระโลหิตของพระคริสต์จะเกิดอะไรให้กับคุณ, มัทธิว 23:33;
มาระโก 9:43; ลูกา 16:24; ปัญญาจารย์12:14; สุภาษิต 15:3; สดุดี 51:3; เยเรมีย์ 17:9, 10.

II. สอง ลองคิดดูจะเกิดอะไรให้กับคุณหากคุณมีพระโลหิตของพระคริสต์ วิวรณ์ 5:9; กิจการ 20:28.