Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ลูเธอร์สอนถึงบาปดั้งเดิมและการรักษา

(บทเทศนาที่เทศน์ในวันระลึกครอบรอบ 500 ปีของนักปฎิรูปโปรเตสแตนต์)
LUTHER ON ORIGINAL SIN AND ITS CURE
(A SERMON PREACHED ON THE 500th ANNIVERSARY OF THE PROTESTANT REFORMATION)
(Hmong)

เทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาเทศน์ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคล นครลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้า ตุลาคม 29, 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 29, 2017

“เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม การลักขโมย การโลภ ความชั่ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา แววตาอันชั่วร้าย การหมิ่นประมาท ความเย่อหยิ่ง ความโฉดรพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” (มาระโก 7:21-23)


พวกฟาริสีหาว่าพระเยซูผิด เพราะสาวกของพระองค์ไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ตอนที่พวกเขาเห็นพวกสาวกรับประทานโดยมิได้ทำพิธีล้างมือ พวกเขาจึงกล่าวว่าพวกสาวกเป็นมลทิน แต่พระเยซูตรัสว่าสิ่งที่เรากินไม่สามารถทำให้เราเป็นมลทิน พระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่ทำให้คนมีมลทินนั้น ออกมาจากใจ "สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทิน" (มาระดก 7:23) ความคิดที่ชั่วร้ายออกจากใจมนุษย์" (มาระโก 7:21)

เริ่มต้นในพระคัมภีร์จนถึงสุดท้าย ต่างกล่าวว่าใจของเราชั่วช้า พระคัมภีร์กล่าวว่า "จิตใจเป็น ... มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ใครจะรู้จักได้" (เยเรมีย์ 17: 9) พระคัมภีร์กล่าวว่า "และต่างจะกระทำตามความดื้อดึงแห่งจิตใจชั่วของตนทุกคน" (เยเรมีย์ 18:12) พระคัมภีร์กล่าวว่า "เพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์ " (สดุดี 78:37) "คนโง่ได้กล่าวในใจว่าไม่มีพระเจ้า" (สดุดี 14: 1) ดร. วัตต์ ในหนึ่งบทเพลงนมัสการของเขากล่าวถึงใจของคุณ

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้ [คุณ] สะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”–

อยู่ลึกข้างไปในตัวคุณ พระคัมภีร์กล่าวถึง “จิตใจชั่วที่ไม่เชื่อ” (ฮีบรู 3:12).

“ไม่มีอะไรจากภายนอก [ไม่มีพิธีใดๆ – เช่นบทอธิษฐานของคนบาป] จะสามารถทำให้ [คุณ] สะอาด โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน–

เป็นอย่างนั้นหรือไม่? เป็นอย่างนั้นหรือไม่? คุณรู้ว่าใช่! ไม่มีการตัดสินใจหรือคำอธิษฐานใดที่ทำให้คุณขาวสะอาดได้ ไม่มีอะไรที่คุณสามารถเรียนรู้หรือรู้สึกที่จะทำให้คุณขาวสะอาดได้! และคุณรู้ดี "โรคเรื้อน (ของบาป) อยู่ลึกเข้าไปข้างใน" จิตใจชั่วไม่เชื่อของคุณ! และคุณรู้ดี - ใช่หรือไม่?

ถ้าคุณซื่อสัตย์คุณรู้ว่ามันเป็นความจริง คุณรู้เรื่องนี้ก่อนที่คุณจะกระทำบาปภายนอก คุณทำมันโดยเจตนา คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ ทำไมคุณถึงทำมัน ถ้าคุณรู้ว่ามันผิด? ในสภาพที่ไม่ได้กลับใจใหม่ของคุณ คุณชอบความมืด คุณชอบบาป คุณมีความสุขที่ทำบาป คุณชอบรสชาติของมัน คุณรักมันแม้ว่า คุณจะรู้ว่ามันผิด! นั่นเป็นเหตุผลที่คุณเกลียดผมที่บอกความจริงเกี่ยวกับจิตใจบาปของคุณ! คุณเกลียดความจริงเกี่ยวกับจิตใจบาปของคุณ มันลงโทษคุณ และทำให้คุณเกลียดจะได้ยินความจริง! "โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปข้างใน"! จิตใจของคุณบิดเบี้ยวและนิสัยเสีย! คุณชอบความบาปมากกว่าสิ่งที่ดีและถูกต้อง โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปใน ใจอันชั่วช้าแห่งความไม่เชื่อ! ผมไม่ได้พูดเอง แต่เอาทุกถ้อยคำของ ดร. มาร์ตีน ลอยด์โจนส์ ซึ่งแพทย์รู้เรื่องจิตใจบาปอย่างคุณเป็นอย่างดี!

ใช่ คุณเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ ในการเทศนาของผมเกี่ยวกับการชำระโรคเรื้อนของนาอามาน ผมได้ถอดข้อความของ ดร. ลอยด์ โจนส์ มาอ้าง มีชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเขาต้องการที่จะได้รับความรอดทันทีทันใด หลังจากที่เขาได้ยินคำเทศนานั้น แต่เขากลับไม่ได้คุยกับ ดร. คาร์แกนถึงเรื่องการช่วยกู้นี้ แต่เขากลับเพียงแค่อ่านคำเทศนาของ ดร. ลอยด์ โจนส์ เพื่อดูว่าแพทย์ท่านนี้บอกจริงๆหรือไม่!

นี่คือธรรมชาติของเรา พวกเขารักความมืด และเกลียดความสว่าง พวกเขาบิดเบือนความจริงและหลงผิดและสนุกกับความชั่วมากกว่าความดี ... เรารู้ว่าอะไรถูกต้องและอะไรดี แต่เราไม่สามารถทำได้เพราะธรรมชาติของเราเป็นเช่นที่เราไม่ได้รักมัน ... มันคือธรรมชาติของคุณที่ไม่ถูกต้อง จิตใจของคุณ และลักษณะตัวคุณอย่างที่คุณเป็น ... บาปของเราเป็นไปในทางบวก จงใจและจงใจ! "

ใช่ ดร. ลอยด์ โจนส์ กล่าวว่าในบทเทศนาของเขาว่า "ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์" หรือ “Man’s Fundamental Trouble” หมอท่านนั้นกล่าวว่า "เราทำมันโดยเจตนาและรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ทำไมเราทำมัน ถ้าเรารู้ว่ามันผิด ... ขอให้เราซื่อสัตย์และเผชิญหน้ากับตัวเอง นี่คือธรรมชาติของเรา พวกเขารักความมืดพวกเขาเกลียดแสงสว่าง พวกเขาบิดเบือน พวกเขาชอบสิ่งที่ผิดรักสนุกรักบความชั่วมากกว่าความดี ... เรารู้ว่าอะไรถูกต้องและดี แต่เราไม่สามารถทำได้เพราะธรรมชาติของเราเป็นเช่นที่เราไม่ได้รักมัน ... นั่นคือธรรมชาติของคุณที่ไม่ถูกต้อง ใจของคุณ และที่เป็นตัวของคุณเอง ... บาปของเราเป็นไปในทางบวกจงใจและจงใจ!" (ดู Dr. Martyn Lloyd-Jones, Evangelistic Sermons at Aberavon, Banner of Truth, 2010, pp. 65-77)

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”

คนที่รอดและอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้ ต่างก็เห็นด้วยกับคำพูดของ ดร. ลอยด์ โจนส์ ที่ผมนำมากล่าว แต่ชายหนุ่มที่แกล้งทำว่าเขาต้องการความรอดออกจากห้องประชุม สัปดาห์ต่อมาเขาพยายามค้นหาว่า ถ้า ดร. ลอยด์ โจนส์ กล่าวสิ่งเหล่านั้นที่เกี่ยวกับใจชั่วร้ายของตัวเองจริงๆ ทำไมเขาทำอย่างนั้น? เพราะเขาเองมีใจที่ไม่เชื่อ! นั่นเป็นเหตุผล! หนุ่มน้อย

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”

ลูกของฉัน คุณไม่สามารถหนีออกไปได้ ดร. ลอยด์ โจนส์ เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับใจบาปและการกบฏของคุณ! และผมพูดกับคุณในตอนเย็นนี้ คุณจะไม่มีวันได้รับความรอดจนกว่า คุณจะยอมรับในใจของคุณว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง "บิดเบี้ยวและบิดเบือน" เช่นเดียวกับ ดร. ลอยด์ โจนส์ กล่าวว่า เพราะพระเยซูเองทรงตรัสว่า "จากภายในจิตใจมนุษย์กระทำความชั่วร้าย ... สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มาจากภายใน" ใจชั่วร้ายของความไม่เชื่อ! (มาระโก 7:21, 23) "ใจของคุณชั่วร้ายหมดหวัง" ตามที่เยเรมีย์ 17: 9

คุณไม่อาจตำหนิพ่อแม่ของคุณ ไม่ว่าเขาจะเลวแค่ไหนก็ตาม ยังไม่เลวเท่ากับพ่อแม่ของผม ไม่ เลย คุณไม่สามารถตำหนิพ่อแม่ของคุณได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเลวร้ายแค่ไหน! ที่คุณคุณสามารถทำไดคือตำหนิตัวเอง คุณได้ยินผมอธิบายถึงใจชั่วร้ายที่หมอท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ คุณได้ยินหมอบอกว่ามันเป็นความผิดของคุณ และคุณเองมีใจที่ชั่วร้ายบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนเพราะความไม่เชื่อ คุณและคุณคนเดียวเลือกที่จะปฏิเสธพระเยซูคริสต์ คุณและคุณคนเดียวเลือกที่จะทำบาป ไม่มีใครทำให้คุณทำมันได้ คุณทำมันเพราะคุณรักความมืด คุณชอบทำบาป คุณมีความสุขที่ได้ทำบาป คุณชอบรสชาติของมัน! คุณรักมันแม้ว่าคุณจะรู้ดีว่ามันผิด โรคเรื้อนที่เป็นบาปอยู่ภายในใจ และมันเลวร้ายเพราะผลของความไม่เชื่อ! นั่นเป็นเหตุผลที่คุณเกลียดผมที่บอกความจริงเกี่ยวกับใจบาปของคุณ - ใช่ไหม?

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน” –

บาปของคุณอยู่ลึกภายใน!

เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถโทษสภาพแวดล้อมของคุณ เพราะหลังจากน้ำท่วมใหญ่สภาพแวดล้อมที่ชั่วร้ายของโลกนั้นถูกทำลายโดยน้ำท่วมและได้หายไปหมดแล้ว พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "เราจะทำลายพวกเขาพร้อมด้วยแผ่นดินโลก" (ปฐมกาล 6:13) ทุกคนที่ชั่วร้ายในยุคก่อนน้ำท่วมได้หายไป พระเจ้าตรัสว่า "หลังจากนั้นน้ำท่วม พระเจ้าทรงตรัสว่า" จินตนาการแห่งจิตใจของมนุษย์ชั่วจากวัยหนุ่ม "(ปฐมกาล 8:21) ลูเทอร์กล่าวว่า "ไม่มีคนอื่นที่ได้รับการช่วยกู้ให้รอดจากน้ำท่วมโลก นอกเสียจากผู้ที่อยู่ในนาวานั้น พระเจ้าตรัสว่าจินตนาการของมนุษย์นั้นมีแต่สิ่งชั่วร้าย" (ความเห็นของลูเธอร์ในปฐมกาล 8:21) คุณไม่ได้มีใจที่ชั่วร้ายเพราะคุณเรียนรู้มาจากคนอื่น ใจของคุณชั่วร้ายตั้งแต่ช่วงเวลาอยู่ในครรภ์ ลูเธอร์กล่าวว่าใจบาป "มีอยู่และยังมีชีวิตอยู่ในช่วงปีที่เป็นวัยหนุ่มสาว ในวัยทารกทารก ในครรภ์ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในครรภ์ เหมือนสดุดี 51: 5 ที่แสดงให้เห็นว่า ... [ความบาปในใจ] ไม่ได้รับ [ไม่ใช่เรียนรู้] แต่มีมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ " เมื่อถึงเวลานั้นแล้วมันพร้อมที่จะออกมาพร้อมกับการแก้แค้น!

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”

ใจที่ชั่วร้ายได้ถูกถ่ายทอดมาจากคนบาปคนแรกอย่างอดัม เราทุกคนเป็นลูกของเขา ลูเธอร์กล่าวว่า "จินตนาการของใจมนุษย์เป็นสิ่งชั่วร้ายมาจากวัยหนุ่มสาวของเขา นั่นคือเหตุผลของมนุษย์ ... เหตุผลของคุณ [ความคิดในใจของคุณ] ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะคุณอยู่ภายใต้บาป อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าและไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยพละกำลังของตัวเอง พระคัมภีร์กล่าวว่า "

– พวกคุณทุกคนเป็น “บุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น” (เอเฟวัส 2:3)

– พวกคุณทุกคนเป็น “ภายใต้บาป” (โรม 3:9)

– พวกคุณทุกคนเป็น “ตายในบาป” (เอเฟซัส 2:5)

ทำไม? เพราะว่า

– “เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ [อาดาม] เดียว” (โรม 5:12)

– นี่แหละทำไม “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ... ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย” (โรม 3:10, 12)

– “ด้วยว่าเค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา” (ปฐมกาล 8:21).

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน [คุณ]”

เรากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ต่อสู้กับการสอนเท็จของคริสตจักรคาทอลิกโดยเริ่มต้นด้วยการเอาบทวิทยานิพนธ์เรื่องเก้าสิบห้าข้อ ไปตอกอยู่ที่หน้าประตูพระวิหารของเขาในเมือง วิตเต็นเบิร์ก ประเทศเยอรมนี และวันอังคาร์นี้ก็ถือว่าครบรอบ 500 ปีพอดี "บาปดั้งเดิม" ในใจของคุณ คืออหัวใจหรือหลักคำสอนหลักของพวกนักการปฏิรูปอย่างโปรเตสแตนต์และแบ๊บติสต์ พระคัมภีร์สอนว่าคุณมีจิตใจที่ชั่วร้ายและคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้!

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”

“จินตนาการ" มาจากคำในภาษาฮีบรูซึ่งหมายถึงความคิดจิตใจชั่วของการไม่เชื่อ

“ด้วยว่าเค้า [ความคิด] ในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา” (ปฐมกาล 8:21).

นี่คือการสอนที่แท้จริงเกี่ยวกับความบาปดั้งเดิมที่อยู่ในจของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรนี้ - ที่ซึ่งยังคงไม่ได้กลับใจใหม่ในคืนนี้! พวกคุณทุกคน! ลูเธอร์กล่าวว่า "เราถือไว้ว่ามนุษยชาติที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคุณของพระเจ้า ไม่สามารถทำอะไรได้นอกเสียจากทำบาปและทำอย่างไม่มีสิ้นสุด และมีแต่จะเพิ่มการล่วงละเมิดไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง ... และตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าในขณะที่เขาปฏิบัติตามการจินตนาการแห่งใจที่ชั่วร้ายของเขาเอง ... แม้ว่าคุณจะแกล้งทำเป็นคนชอบธรรมก็ตาม"

“ไม่มีอะไรจากภายนอกจะสามารถทำให้คุณสะอาด
โรคเรื้อนอยู่ลึกไปข้างใน”

คริสตจักรของเราเห็นมากพอหรือยังว่าลูเธอร์นั้นถูกต้อง? เราเคยเห็นหรือถึงคนที่แกล้งทำเป็นคนที่ไว้วางใจในพระคริสต์ – แล้วหลังจากออกจากโบสถ์ไปกลับกระโจนลงไปในชีวิตแห่งความบาป? เราเคยเห็นหรือไม่ถึงคนที่หลอกว่าเป็นคริสเตียนสักระยะหนึ่งและกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาดของพระเจ้า? นั่นไม่ใช่สิ่งที่โอลีเวสและคนของเขาทำอย่างนั้นหรือ? ตอนที่พวกเขาพยายามที่จะทำลายคริสตจักรของเรา เราเห็นหรือไม่ว่าลูเทอร์ถูกต้อง

“ในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา” (ปฐมกาล 8:21).

นี่ไม่ใช่เหรอที่ทำไมคริสตจักรของเราหนีจากฟินเนย์ และหันกลับไปหาลูเทอร์ นักปฏิรูปและบิดาแห่งแบ็บติสต์? บทเทศนาที่โด่งดังที่สุดของ ฟินเนย์ เรียกว่า "คนบาปเปลี่ยนใจของคุณเอง” หรือ “Sinners Bound to Change Your Hearts" คุณจะทำได้อย่างไร? อย่างไร? อย่างไร? คุณจะเปลี่ยนใจของตัวเองได้อย่างไร? คุณไม่สามารถทำได้! ฟินเนย์เป็นคนนอกรีตป็นปีลาเจียน ฟินเนย์ต่อต้านทุกคำสอนของลูเธอร์นักนักปฏิรูปที่สอนเกี่ยวกับใจชั่วร้ายของมนุษย์และบาปดั้งเดิม

คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจของคุณเองได้! ผมเชื่อว่าฟินเนย์เป็นคนนอกรีตและเป็นผีปิศาจ อย่าเชื่อเขา! แต่ให้มามองลงไปในใจของคุณเอง และจะพบว่าคุณจะไม่เห็นอะไรเลย เว้นเสียแต่บาปและการต่อต้านต่อพระเจ้าเท่านั้น!

“ไม่มีอะไรภายนอกที่จำชำระคุณให้สะอาดได้
โรคเรื้อนนี้อยู่ภายในคุณ”

เฉพาะพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงสามารถชำระของคุณและทรงเปลี่ยนใจนั้นได้ พระเยซูสิ้นทรงพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้สำค่าบาปของคุณ พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อชำระท่านให้พ้นจากบาปทั้งสิ้น พระเยซูทรงฟื้นคืนจากความตายเพื่อให้คุณมีใจใหม่! เมื่อคุณวางใจในพระเยซูแล้วพระองค์จะประทาน "ใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่ให้กับคุณ" (เอเสเคียล 36:26)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าฯถอมใจลง
   ข้าพระองค์รอพระพรจากพระองค์ผู้ถูกตึงบนกางเขน
โดยความเชื่อในพระองค์ขอทรงชำระข้าฯโดยพระโลหิตชองพระองค์
   ขอทรงชำระข้าพระองค์ให้ขาวเหมือนดั่งหิมะ
ขาวกว่าหิมะ ใช่ขาวกว่าหิมะ
   ขอทรงชำระข้าพระองค์ให้ขาวเหมือนดั่งหิมะ

ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์อดทนรอ
   โปรดเสด็จมาตอนนี้และประทานใจใหม่ให้ข้าฯ
สำหรับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ท่านไม่เคยกล่าวว่า "ไม่"
   ขอทรงชำระข้าพระองค์ให้ขาวเหมือนดั่งหิมะ
ขาวกว่าหิมะ ใช่ขาวกว่าหิมะ
   ขอทรงชำระข้าพระองค์ให้ขาวเหมือนดั่งหิมะ
(“Whiter Than Snow,” James Nicholson, 1828-1876)

ผมได้พูดถึงศาสนศาสตร์บาปที่ลูเธอร์เค้นพบ นั่นคือเกี่ยวกับบาปดั้งเดิมที่อยู่ในใจของมนุษย์ แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจทุกอย่าง แต่ผมก็ขอร้องให้คุณวางใจในพระเยซูตอนนี้และในคืนนี้ แล้วพระองค์จะทรงยกโทษบาปของคุณ พระองค์จะทรงชำระบาปของคุณ และประทานจิตใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่ให้คุณ "เชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วเจ้าจะรอด" (กิจการ 16:31)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

เพลงพิเศษก่อเทศนาโดย ท่าน เบนจนมิน คินเกด กรีฟี่ท:
“Whiter Than Snow” (James Nicholson, 1828-1876)