Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ชำระและสะอาด – ประเภทของการกลับใจใหม่

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ช่วงเย็นวันของพระเป็นเจ้า 15 ตุลาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:10)


เป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่ก็มีความหมายลึก ถ้าคุณยังไม่ได้รอด คุณต้องฟังอย่างระมัดระวัง คุณต้องทำตามดังกล่าว นี่แสดงให้เห็นคุณเห็นว่า วิธีเดียวนี่เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตอย่างแท้จริง

เป็นเรื่องที่ง่าย พระคัมภีร์ได้แสดงให้คุณเห็นว่า นี่คือทางเดียวที่สามารถรับความรอดและกลายเป็นคริสเตียนแท้จริงได้

นาอามานเป็นคนที่มียศ เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของซีเรีย เขาเป็นทหารที่กล้าหาญ เขาได้รับเกียรติจากกษัตริย์ของเขาและเขาก็เป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองมาก แต่เขาเองกำลังถูกทำลายด้วยโรคเรื้อนที่น่ากลัว เขากำลังจะตายด้วยโรคเรื้อนและเขาเองก็รู้ เขาพยายามหาทุกหนทางเพื่อรักษาให้หาย แต่ไม่มีอะไรช่วยเขาให้หายจากโรคเรื้อน ได้ มีเด็กหญิงชาวฮีบรูคนหนึ่งทำงานในบ้านของนาอามาน เธอบอกเขาว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอลที่สามารถรักษาโรคเรื้อนได้ เขาพยายามทุกวิถีทาง แต่ไม่มีอะไรช่วยรักษาความเจ็บป่วยของเขาได้ ในที่สุดนาอามานก็คิดว่า "บางทีผู้พยากรณ์คนนี้จะสามารถรักษาเราได้" นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้รับการเยียวยารักษา เขาจึงมาหาเอลีชาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

แต่ผู้เผยพระวจนะนั้นเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าเขาออกจากบ้านของเขาและไปอธิษฐานเผื่อนาอามาน ชายคนนั้นอาจจะคิดว่าผู้พยากรณ์คนนี้คือผู้ที่รักษาเขาหาย ผู้เผยพระวจนะต้องการให้นาอามานรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาเขา ซึ่งไม่ใช่ตัวของของผู้เผยพระวจนะ วันนี้นาอามานได้ขี่รถรบมาถึงที่ประตูบ้านของผู้พยากรณ์ แต่ผู้พยากรณ์กลับไม่ได้ออกไปพูดคุยกับท่าน ได้แต่ส่งสารไปให้นาอามาน

“จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:10)

ด้วยเหตุนี้ ทำให้นาอามาโกรธจัด “ทำไมผู้เผยพระวจนะคนนี้ไม่ยอมออกมาหาเรา เขาคิดว่าเขาเป็นใคร?" นาอามาคิดว่าผู้เผยพระวจนะจะออกไปหาเขาพร้อมกับ "และยกมือสัมผัสร่างกายและรักษาโรคเรื้อนของเรา" ท่านคิดว่าผู้เผยพระวจนะจะเหมือน เบนนี ฮินน์ เพราะว่าเขารักษาโรคเพื่อแสดงให้คนคิดว่าเขาเป็นผู้มีความเชื่อดีและสามารถรักษาโรคได้ แต่ผู้ยากรณ์ท่านนี้ต้องการให้เกียรติเป็นของพระเจ้า เขาเพียงแค่ส่งสารไปยังนาอามาน

“จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:10)

นาอามาโกรธมาก เขาจึงเดินทางกลับไปบ้าน!

แต่มีระหว่างนั้นมีข้าราชการคนหนึ่งของนาอามานจึงบอกท่านว่า "ถ้าผู้พยากรณ์บอกท่าน ให้ทำสิ่งที่ยาก ท่านจะทำให้เสร็จหรือไม่? ทำไมท่านไม่ทำในสิ่งที่เขากล่าวแก่ท่านว่า 'ไปชำระแล้วก็สะอาด'?"แล้วนาอามานก็หยุดคิดว่า "โอเคข้าจะทำตามที่ผู้พยากรณ์ได้กล่าวเอาไว้" แล้วท่านก็เสด็จไปที่แม่น้ำจอร์แดนและลงไปในน้ำเจ็ดครั้ง" จากนั้นเนื้อหนังของเขาก็กลับมาเหมือนเนื้อของเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง และเขาก็สะอาด "(2 พงศ์กษัตริย์ 5:14)

มีคนเทศนาถึงในพระธรรมข้อนี้อย่างมากมาย อย่างเช่นนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง สเปอร์เจียน ได้กล่าวเอาไว้ว่า ภาพการชำระโรคเรื้อนของนาอามานและได้รับการรักษา นี่คือภาพการชำระบาปของคุณได้โดยพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งบนไม้กางเขน เช้านี้จงฟังและเรื่องราวของนาอามานเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการช่วยชีวิตและรับการชำระจากบาปของคุณ!

I. หนึ่ง ท่านเป็นโรคเรื้อน

“ท่านเป็นโรคเรื้อน” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1)

เช่นเดียวกันกับคุณ คุณเต็มไปด้วยโรคเรื้อนแห่งความบาป! โรคเรื้อนจากบาปได้ลงมาแก่คุณจากมนุษย์คนแรก ดั่งที่อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า

“เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ [อาดาม] เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเช่นกัน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (โรม 5:12)

อะไรที่อธิบายถึงคุณในเช้านี้ ดร. วัตตส์ ได้กล่าวในลักษณะเช่นนี้เอาไว้ในบทเพลงนมัสการนี้

พระเจ้า ข้าฯชั่วช้าเกิดมาในสภาพที่เป็นคนบาป
     และเกิดมาในสภาพที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาด
สืบทอดมาจากมนุษย์ที่เป็นคนบาป
     มีใจที่ชั่วและทำให้เราเมไปด้วยมลทิน

(Dr. Isaac Watts, 1674-1748)

บาปโรคเรื้อน "อยู่ลึกเข้าไปใน" คุณ! ที่อธิบายถึงคุณเมื่อเช้านี้! บาปโรคเรื้อน "อยู่ลึกเข้าไปใน" คุณ! พระเยซูตรัสว่า "

“เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม การลักขโมย การโลภ ความชั่ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา แววตาอันชั่วร้าย การหมิ่นประมาท ความเย่อหยิ่ง ความโฉด สารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน...” (มาระโก 7:21-23)

นั่นเป็นภาพของใจของคุณที่เต็มไปด้วยความคิดชั่วร้าย ใจของคุณเต็มไปด้วยโรคเรื้อนของความบาป!

ไม่มีอะไรภายนอกที่สามารถทำให้ [คุณ] ขาวสะอาด!
โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปในใจ –

ใช่หรือไม่? ใช่หรือไม่? คุณรู้ว่ใช่! และ "ไม่มีรูปแบบข้างนอก [ไม่มีการกระทำภายนอก] สามารถทำให้คุณขาวสะอาด! ไม่มีการหนทางใดหรือคำอธิษฐานสามารถทำให้คุณขาวสะอาด! ไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกได้หรือเรียนรู้ที่สามารถทำให้คุณสะอาดได้! คุณรู้แล้ว! "โรคเรื้อน [แห่งความบาป] อยู่ลึก" ในใจของคุณ! และคุณรู้ว่าดี - ใช่มั้ย?

คุณรู้ว่านี่เป็นความจริง คุณรู้เรื่องนี้ ก่อนที่คุณจะกระทำบาปภายนอก คุณจงใจทำบาป! คุณรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น ถ้าคุณรู้ว่ามันผิด? ในสภาพที่ไม่ได้กลับใจใหม่ของคุณ คุณชอบความมืด คุณชอบบาป คุณมีความสุขที่ได้ทำบาป คุณชอบรสชาติของมัน คุณรักมันแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันผิด! นั่นคือเหตุผลที่คุณเกลียดการได้ฟังความจริงเกี่ยวกับใจบาปของคุณ! คุณเกลียดผมที่บอกความจริงเกี่ยวกับจิตใจที่ชั่วร้ายของคุณ - ใช่ไหม? เลยทำให้คุณเบื่อที่จะได้ยินความจริงนี้! โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปข้างใน! จิตใจของคุณบิดเบี้ยวและบิดเบือน คุณชอบความบาปมากกว่าสิ่งที่ดีและถูกต้อง โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปในใจอันชั่วช้าแห่งความไม่เชื่อ! ตอนนี้ผมจะอ้างคำพูดของ ดร. มาร์ตีน ลอยด์โจนส์ เพื่อให้คุณจะได้ไม่คิดว่าผมพูดเองเกี่ยวกับใจบาปเช่นคุณ!

II. สอง เขาผิดหวังที่ผู้เผยพระวจนะกำลังบอกให้เขาไปชำระ

เมื่อผู้เผยพระวจนะบอกเขาว่า "ไปล้าง" เขาก็โกรธ เขาจึงกล่าวว่า "เราคิดว่า [ผู้เผยพระวจนะจะอธิษฐานให้ข้า]" "ข้าคิด" คุณเองก็คิดว่า คุณรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อจะได้รับความรอด "ข้าคิดว่า" นั่นคือความคิดผิดๆของคุณ! จงกำจัดความคิดของคุณจงกำจัดสิ่งที่คุณคิดว่าจะได้รับการช่วยกู้ชีวิตด้วยตัวเองออก หากคุณไม่รูอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้! มูดี้ กล่าวว่า "

นาอามานมีโรค - ความภาคภูมิใจและโรคเรื้อน ความภาคภูมิใจจำเป็นต้องรับการชำระออกเช่นเดียวกับโรคเรื้อน นาอามานต้องลงจากรถม้าแห่งความภาคภูมิใจของตัวเอง หลังจากนั้นก็ไปล้างตามที่ท่านถูกบอกให้ทำ

และนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นให้กับคุณในเช้านี้ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำถ้าต้องการได้รับการช่วยกู้ชีวิต แต่ต้องละทิ้งความคิดเดิมออก" ละทิ้งความภาคภูมิใจและความคิดของคุณเองว่าจะรอดได้อย่างไร คุณต้องรับการชำระล้างทำความสะอาดตามที่คุณบอก "จงไปล้าง ... และเจ้าจะสะอาด" จงมาหาพระเยซูเหมือนคนที่หลงหายและเป็นคนบาป มาหาพระเยซูและพระองค์จะทรงชำระจิตใจบาปของคุณด้วยโลหิตที่หลั่งออกมาเพื่อทำความสะอาดคุณบนไม้กางเขน! "พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงชำระเราจากบาปทั้งสิ้น" (ยอห์น 1: 7) "ล้างและสะอาด" นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเองกำลังตรัสให้คุณในตอนนี้! "จงทำความสะอาดและทำความสะอาดเถิด"

แต่คุณไม่สามารถรับการชำระจนกว่าคุณละทิ้งความคิดเดิม ใจของคุณต้องเปลี่ยนไป คุณจะไม่สามารถรับการให้อภัยได้จนกว่าคุณจะกลับใจใหม่ จิตใจของคุณต้องเปลี่ยนไป คุณต้องทำเพื่อรู้สึกถึงความเห็นแก่ตัวของคุณ คุณต้องการที่จะรู้สึกว่าได้รับความรอดแล้ว คุณต้องมั่นใจว่าได้รับความรอดแล้ว แต่ในขณะเดียวกันคุณเองไม่ต้องการที่จะกลับใจใหม่ คุณต้องการความรอดก็เพียงเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่เห็นแก่ตัวได้

กลับใจใหม่บอกเราถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่สมบูรณ์ ธรรมชาติของคุณนั้นผิด ใจคุณผิด ธรรมชาติของคุณเป็นคนบาป การเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณคือการเกิดใหม่อีกครั้ง เพื่อรับชีวิตใหม่ ชีวิตที่เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับพระเจ้ามากกว่าตัวคุณเอง การให้อภัยบาปบางอย่างจะไม่สามารถช่วยให้คุณรอดได้ เช่นเพียงแค่มาที่โบสถ์ และเพียงแค่อธิษฐานตามคำสามารภบาปจะไม่ช่วยคุณให้รอดได้ คุณต้องมีธรรมชาติใหม่มีชีวิตใหม่ทั้งหมด

ฟัง จอห์น คาเกน ที่เคยต่อสู้บาปเพื่อการแปลงของเขา "ผมเหนื่อยกับทุกอย่างที่ผมเป็น แม้บาปของผมจำสำนึกบาป แต่ผมก็ไม่เชื่อในพระเยซู ผมพยายามจะช่วยชีวิตของตัวเองให้รอด ผมพยายามที่จะวางใจในพระคริสต์ แต่แล้วไม่สามารถทำได้ ผมไม่สามารถที่จะเป็นคริสเตียนได้ ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจ ผมรู้สึกว่าบาปของผมกำลังผลักดันตัวเองให้ลงสู่นรก แต่ก็รู้สึกถึงความดื้อรั้นของผมที่จะบังคับให้น้ำตาของผมที่จะหลั่งออก ผมติดอยู่ในความขัดแย้งนี้"

เช้านี้คุณรู้สึกอย่างนั้นหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมคุณถึงเป็นเช่นนั้น? เป็นเพราะคุณต้องการได้รับการช่วยกู้โดยไม่ต้องการกลับใจใหม่อย่างนั้นเหรอ คุณต้องการให้เรายอมรับว่าคุณเป็นคริสเตียนโดยไม่มียอมกลับใจใหม่ แต่นั่นเป็นไปไม่ได้! คุณต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง คุณต้องมีใจใหม่ที่รักพระเจ้ามากกว่าชีวิตของคุณ คุณต้องกลับใจใหม่ คุณต้องเกลียดชีวิตเดิมของคุณ! คุณต้องปล่อยชีวิตแห่งความภาคภูมิใจตัวเองของคุณและบาปของคุณออกไป ใจของคุณถูกควบคุมโดยโรคเรื้อนของความบาป แจ็ค เหงียน กล่าวว่า "พระเจ้าจะทรงทำให้คุณเกลียดในสิ่งที่คุณเป็น"

มีอะไรภายนอกที่สามารถทำให้ [คุณ] ขาวสะอาด!
โรคเรื้อนอยู่ลึกเข้าไปในใจ –

มูดี้กล่าวถูกต้องดังนี้

นาอามานมีโรค - ความภาคภูมิใจและโรคเรื้อน ความภาคภูมิใจจำเป็นต้องรับการชำระออกเช่นเดียวกับโรคเรื้อน นาอามานต้องลงจากรถม้าแห่งความภาคภูมิใจของตัวเอง หลังจากนั้นก็ไปล้างตามที่ท่านถูกบอกให้ทำ

จอห์น คาเกน กล่าวว่า "ผมไม่สามารถอยู่อย่างนี้อีกต่อไป ผมต้องมีพระเยซู ในขณะนั้นผมก็หยุดที่จะต่อต้านพระคริสต์ เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคือการวางใจพระองค์ ผมสามารถ [จำ] ในวันที่ผมมาหยุดและเริ่มต้นวางใจในพระเยซูคริสต์ ... ผมหันกลับจากบาปของตัวเอง แล้วก็มองไปที่พระเยซูผู้เดียว! ... พระเยซูทรงเอาความบาปในใจของผมออกไปและประทานความรักเข้ามาแทน ... พระเยซูทรงล้างบาปทั้งหมดของผมออกไป พระองค์ประทานวิตใหม่แก่ผม"

ช่วงเวลาที่คุณวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า "พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทำความสะอาดคุณออกจากบาปทั้งหมด" (1 ยอห์น 1: 7) บาปทั้งสิ้น! บาปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบาปในใจของคุณ หรือบาปที่คุณได้กระทำ ความบาปทั้งหมดต้องได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซู และโดยพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น พระองค์ทรงหลั่งโลหิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อชำระตัวคุณ ทำไมพระองค์ทรงทำอย่างนั้น? เพราะพระองค์ทรงรักคุณ พระองค์ต้องการทำความสะอาดคุณด้วยโลหิตองพระองค์!

อะไรที่สามารถล้างบาปของข้าได้?
     ไม่มีอะไรนอกจากโลหิตของพระเยซู;
อะไรที่สามารถทำให้ข้าสะอาดอีกครั้ง?
     ไม่มีอะไรนอกจากโลหิตของพระเยซู
โอ้! ช่างล้ำค่าคือไหลออกมา
     นั่นทำให้ข้าขาวเหมือนหิมะ
ไม่มีเงินหรือสิ่งอื่นแน่เท่าที่ข้ารู้
     ไม่มีอะไรนอกจากโลหิตของพระเยซู
(“Nothing but the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899)

คุณอาศัยอยู่ในความบาปมาเป็นเวลานานแล้ว คุณหวังว่าคุณจะได้รับการช่วยชีวิตเช่น จอห์น คาเกน คุณอยากจะเป็นเหมือนเขา แต่คุณก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ คุณคิดว่าคุณอ่อนแอ คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปหนา คุณคิดว่าตัวเองสิ้นหวัง แต่คุณคิดผิด! พระเยซูทรงรักคุณ พระองค์ทรงรักคุณมากกว่าคนอื่นที่คุณเคยรู้จัก พวกเขาจะไม่รักคุณ ถ้าพวกเขารู้ว่าใจของคุณมีบาป แต่พระเยซูยังทรงรักคุณอย่างไร้เงื่อนไข พระเยซูตรัสว่า "จงมาหาเราและรับการชำระด้วยโลหิตของเรา" พระเยซูตรัสว่า "จงชำระล้างและสะอาด" สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการคือการหันหลังจากความภาคภูมิใจในตัวเองและมาไว้ใจพระองค์ แล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะร้องเพลงในแผ่นดินสวรรค์ดังนี้

“แด่พระองค์ผู้ทรงรักเรา [ฉัน], ทั้งหลาย และได้ทรงชำระบาปของเรา [ฉัน] ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” (วิวรณ์ 1:5)

"ชำระล้างและสะอาด" นายกริฟฟิธ จะออมาร้องเพลง "ใช่ฉันรู้" “Yes, I Know” อีกครั้ง

ถ้าคุณต้องการรับการชำระและสะอาดโปรดยืน และเดินออกมาข้างหน้านี้ แล้วราจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการวางใจพระเยซู

ดร. ชาน กรุณาออกมานำอธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้วขอขอบคุณสำหรับอาหารที่เรากำลังสามัคคีธรรมด้วยกัน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงพิเศษก่อนเทศนาโดย นาย เบนจามิน คิมเกด กรีฟิฟฟี่
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


โครงร่างของ

ชำระและสะอาด – ประเภทของการกลับใจใหม่

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:10)

(2 พงศกษัตริย์ 5:14)

I.   หนึ่ง ท่านเป็นโรคเรื้อน 2 พงศกษัตริย์ 5:1; โรม 5:12; มาระโก 7:21-23.

II.  สอง เขาผิดหวังที่ผู้เผยพระวจนะกำลังบอกให้เขาไปชำระ I ยอห์น 1:7; วิวรณ์ 1:5.