Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
แบ็บติสต์เทเบอร์นาเคล “ใหม่”

THE “NEW” NEW BAPTIST TABERNACLE!
(Thai)

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลใน นคร ลอสแอนเจลิส เช้าวันของพระเป็นเจ้า 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles Lord's Day Morning, July 2, 2017

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์ของพระองค์ ดังเมื่อไฟที่ทำให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทำให้น้ำเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์ของพระองค์” (อิสยาห์ 64:1)


เมื่อพระเจ้าทรงเสด็จลงมา "ภูเขาจะไหลลงมาที่พระพักตร์ของพระองค์" ภูเขาแห่งความไม่เชื่อไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความสงสัยไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความกลัวไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความเย่อหยิ่งไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความสิ้นหวังไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความเห็นแก่ตัวไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ เทือกเขาแห่งการกดขี่ของซาตานล่มสลายลงต่อหน้าพระองค์ ภูเขาทุกแห่งที่ยืนอยู่กับพระคริสต์จะฟื้นคืนชีพไหลลงมาเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมา! "ภูเขาไหลลงมา [เช่นลาวาหลอมเหลวจากภูเขาไฟ] ต่อหน้าพระเจ้า!"

การอธิษฐานคือการยึดพระเจ้าและไม่ยอมปล่อยให้ไปเช่นเดียวกับยาโคบปล้ำสู้ตลอดคืนกับพระเยซูคริสต์ในการอธิษฐานและพูดว่า "เราจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปยกเว้นเจ้าจะอวยพรให้เรา" (ปฐมกาล 32:26) (Lloyd-Jones, Revival, p. 305)

แต่การฟื้นฟูของการอธิษฐานต้องมาจากคนเช่นอิสยาห์ คนที่พูดกับผู้พยากรณ์คนนั้นว่า "ข้าพเระองค์อยู่นี่ จงส่งข้าฯไปเถิด" (อิสยาห์ 6: 8) - คนที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระคริสต์ของเรา! Dr. W. W. Tozer กล่าวว่า"

“ถ้าศาสนาคริสต์มีชีวิตอยู่เธอต้องมีผู้ชายอีก; ชนิดที่เหมาะสมของผู้ชาย เธอต้องปฏิเสธคนที่ไม่กล้าพูดออกไป ... เธอต้องหาคนพยากรณ์ผู้เสียสละและเสียสละให้ทำ ... พวกเขาจะเป็นคนของพระเจ้าและคนกล้าหาญ ... โดยการสวดอ้อนวอนและงานของพวกเขา [พระเจ้าจะทรง] ส่งการฟื้นฟูที่ล่าช้าเป็นเวลานานl” (Dr. A. W. Tozer, We Need Men of God Again)

นั่นคือสิ่งที่คริสตจักรของเราต้องการในตอนนี้ "มนุษย์ของพระเจ้าและคนกล้า" เราต้องการผู้ชายที่ได้เห็นความไร้สาระของโลกนี้คนที่ต้องการความเสียสละมากกว่าความปลอดภัย ชายและหญิงที่ปราศจากความกลัวทั้งชายและหญิงที่จะพูดกับผู้เผยพระวจนะว่า "ฉันอยู่นี่ จงส่งฉันไปเถิด "(อิสยาห์ 6: 8) ชายหนุ่มหญิงที่อธิษฐานจากส่วนลึกของจิตใจของพวกเขา

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์ของพระองค์ ดังเมื่อไฟที่ทำให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทำให้น้ำเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์ของพระองค์” (อิสยาห์ 64:1-2)

คนหนุ่ม ๆ ลุกขึ้นให้ริมฝีปากของท่านอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยฤทธิ์เดช คนหนุ่มจงลุกขึ้นและสละสันติสุขความมั่งคั่งชีวิตที่แท้จริงของท่านเพื่อพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า คนหนุ่มลุกขึ้นต่อสู้กับมาร และด้วยกำลังทั้งหมดของคุณในการอธิษฐานเพื่อพระสิริของพระเจ้าที่จะเสด็จลงมาสู่คริสตจักรของเราในค่ำคืนแห่งการฟื้นคืนอันยิ่งใหญ่! “Onward, Christian Soldiers” เพลงบทที่หนึ่งในแผ่หนังสือเพลง ร้องด้วยกัน! ยืนขึ้นและร้องเพลงนี้!

ทหารคริสเตียนเดินขบวนไปข้างหน้าเพื่อทำสงคราม
ด้วยไม้กางเขนของพระเยซูอยู่เบื้องหน้า
พระเยซูคริสต์พระมหากษัตริย์ทรงนำไปต่อสู้ศัตรู
เดินเข้าไปในสนามรบดูป้ายของพระองค์ไป
ทหารคริสเตียนเดินขบวนไปข้างหน้าเพื่อทำสงคราม
ด้วยไม้กางเขนของพระเยซูอยู่เบื้องหน้า
   (“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924)

คุณนั่งลงได้

หนุ่มสาวทั้งหลาย ผมเองก็เคยอยู่ในวัยของคุณ แต่ตอนนี้ผมแก่แล้ว ผู้นำของเราก็เช่นกัน เราได้นำคริสตจักรนี้มาเป็นเวลายาวนานและพบกับความยากลำบากในช่วงที่คริสตจักรแตกแยก เราเสียสละเวลาเงินและปีของเยาวชนของเราที่จะทำให้คริสตจักรนี้ดีเท่าที่เป็นอยู่ และมันค่อนข้างดี เราจ่ายเงินแล้ว เราจ่ายเงินสำหรับกระทรวงทั่วโลกคริสตจักรนี้มีบนอินเทอร์เน็ต แต่เราไม่ได้มีน้ำค้างจากวัยหนุ่มสาวที่คิ้วของเรา เราไม่มีความแข็งแกร่งหรือความแข็งแกร่งที่จะนำคริสตจักรนี้ไปสู่ระดับต่อไป เราไม่ได้มีพลังความมีชีวิตชีวาหรือความปรารถนาที่จะนำคริสตจักรนี้ไปสู่ระดับต่อไป เราใช้พลังเยาวชนของเราเพื่อช่วยคริสตจักร แต่เราไม่มีอำนาจที่จะสร้าง "ใหม่" ใหม่ Tabernacle Baptist คุณคนหนุ่มสาวต้องทำมันหรือมันจะไม่ทำ ทำมัน! ทำมัน! ทำมัน!

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเป็นศิษยาภิบาลที่ร้อนแรง ฉันสามารถสั่งสอนสามครั้งในวันอาทิตย์ด้วยกำลังที่น่าตื่นเต้น ฉันสามารถดึงดูดความสนใจจากการชุมนุมของ 1,000 คนหนึ่งในสามของพวกเขาเข้าชมครั้งแรก แต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งอายุเจ็ดสิบหกปีแล้ว แต่ตอนนี้ฉันแก่เกินไปแล้ว หลังจากการทำสมาธิและการอธิษฐานนาน ๆ ฉันรู้ว่าเราไม่สามารถรอได้อีกต่อไป ฉันต้องการที่จะเริ่มถ่ายทอดความเป็นผู้นำไปให้กับเยาวชนของเราในขณะนี้ - ขณะที่ยังมีเวลาที่เราจะอยู่และช่วยเหลือคุณและแนะนำคุณ ฤดูใบไม้ผลิถัดไปฉันจะได้รับในกระทรวงหกสิบปี นักเทศน์ไม่กี่คนยังคงเป็นศิษยาภิบาลหลังจากหกสิบปีในการรับใช้ ฉันรู้สึกมั่นใจว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะก้าวลงและเป็นไกด์แทนที่จะเป็นผู้นำ ดังนั้นผมจึงเสนอว่าคริสตจักรของเราควรออกบวชจอห์นซามูเอลคาร์แกนให้กระทรวงและบอกว่าเขาควรจะกลายเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรของเราในเวลานั้นด้วย! ในเวลานั้นฉันจะถอยกลับไปและกลายเป็นผู้ชี้นำของเขาด้วยชื่อ Pastor-Emeritus ผมเสนอต่อว่าโนอาห์เพลงจะได้รับอนุญาตให้กระทรวงในเวลานั้นและแอรอน Yancy, Jack Ngann, Abel Prudhomme และ Kyu Dong Lee ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสของโบสถ์แห่งนี้และ Aaron Yancy จะได้รับตำแหน่งถาวรของ "เป็นประทานกลุ่มมัคนายก" จากนั้นเราจะนำระบบใหม่มาใช้เพื่อทำให้หลายคนที่มีความสามารถเหล่านี้ได้รับ" มัคนายกที่ใช้งาน "บนพื้นฐานการหมุนเวียนในคริสตจักรของเรา ถึงเวลาที่จะยึดช่วงเวลาและผ่านคบเพลิงของคริสตจักรของเราตอนนี้ไปยังชายหนุ่ม พวกเขาต้องนำเราไปสู่การเป็น "ใหม่" แบบเทเบอร์นาเคลติสต์ใหม่ ต่อไปทหารคริสเตียน! ยืนและร้องบทที่สองและคอรัส

เมื่อภาพสัญญาณแห่งชัยชนะซาตานผ่านพ้นไป
เมื่อนั้นทหารคริสเตียนได้รับสู่ชัยชนะ!
ฐานรากของนรกสั่นด้วยเสียงตะโกนแห่งการสรรเสริญ
พี่น้องยกเสียงของคุณดังขึ้นธงชาติของคุณเพิ่ม!
ต่อมาทหารคริสเตียนเดินขบวนทำสงคราม
ด้วยการข้ามของพระเยซูที่เกิดขึ้นมาก่อน

ถึงกระนั้นผมทราบด้วยประสบการณ์กว่าหกสิบปีว่าวัยหนุ่มของคุณอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุข้อนี้ได้ เราต้องมีการลุกโชนของพระวิญญาณของพระเจ้า หากไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถทำได้

ดร. ทิโมธี หลิน เป็นศิษยาภิบาลเป็นเวลา 24 ปีในโบสถ์แบบติสม์จีน ดร. หลินเป็นนักอธิษฐาน ดร. หลินกล่าวว่า "เป้าหมายของการอธิษฐานคือการทรงสถิตของพระเจ้า" พระองค์ตรัสว่า "คริสตจักรในวันสุดท้ายต้องมีพระพักตร์ของพระเจ้าถ้าเธอต้องการเติบโต หากปราศจากการทรงสถิตย์ของพระเจ้าความพยายามทั้งหมดจะไร้ผล "และไม่สำเร็จ ซาตานรู้ว่าเราจะไม่เติบโตโดยปราศจากพลังแห่งการสถิตของพระเจ้า ดร. หลินกล่าวว่ายิ่งเรามาถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์มากขึ้น "ความกดดันของซาตานมากขึ้นจะขัดต่อคำอธิษฐาน" (all quotations are from Dr. Lin’s book, The Secret of Church Growth) อัครทูตเปาโลกล่าวว่า "เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด" แต่กับซาตานและปีศาจของเขา (เอเฟซัส 6:12) เราสามารถต่อสู้กับอำนาจแห่งความมืดได้อย่างไร? พอลให้คำตอบ "จงอธิษฐานอยู่เสมอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนด้วยพระวิญญาณ" (เอเฟซัส 6:18) เมื่อมีคนอื่นสวดอ้อนวอนให้บังคับจิตใจของคุณเพื่อรับฟังคำาถามแต่ละข้อในฐานะผู้นำอธิษฐาน เมื่อสิ้นสุดการร้องขอแต่ละครั้งให้พูดว่า "อาเมน" นั่นทำให้คำอธิษฐานของผู้นำสวดมนต์ของคุณเอง! นั่นทำให้คำอธิษฐานของเราเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ต่อซาตาน! ยืนและร้องบทที่สองอีกครั้ง!

เมื่อภาพสัญญาณแห่งชัยชนะซาตานผ่านพ้นไป
เมื่อนั้นทหารคริสเตียนได้รับสู่ชัยชนะ!
ฐานรากของนรกสั่นด้วยเสียงตะโกนแห่งการสรรเสริญ
พี่น้องยกเสียงของคุณดังขึ้นธงชาติของคุณเพิ่ม!
ต่อมาทหารคริสเตียนเดินขบวนทำสงคราม
ด้วยการข้ามของพระเยซูที่เกิดขึ้นมาก่อน

และหลักการอธิษฐานของเราต้องเป็นไปเพื่อพระเจ้าจะเสด็จลงมาในงานของเรา - เพื่อให้พระเป็นเจ้าทรงลงมาสู่การฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่!

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์ของพระองค์” (อิสยาห์ 64:1)

เมื่อพระเจ้าทรงลงมาท่ามกลางพวกเรา "ภูเขาจะไหลลงมาต่อหน้าพระองค์" ภูเขาแห่งการปฏิเสธศรัทธาไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความสงสัยไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาแห่งความหึงหวงไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ ภูเขาที่แยกเราออกจากกันและกันไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ และความรักที่ลึกซึ้งสำหรับอีกคนหนึ่งไหลลงมาต่อหน้าพระองค์ เทือกเขาที่ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ของเราไหลลงมาเหมือนลาวาหลอมเหลวจากภูเขาไฟไหลลงสู่เราเช่นไฟลุกลามลงสู่การฟื้นตัว! ข้าพเจ้าขอให้ท่านสวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราในการฟื้นตัวอันยิ่งใหญ่! การสวดอ้อนวอนฟื้นฟูหมายถึงการยึดถือพระเจ้าและอธิษฐานอย่างจาค็อบว่า "เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปนอกจากเจ้าจะอวยพรให้เรา" ขณะที่ดร. ลอยด์ โจนส์กล่าวว่า "จับพระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยเหตุผลกับพระองค์แม้กระซิบกระซาบ .. ก็คือเมื่อคริสเตียน (อธิษฐานเช่นนั้น คือเพื่อให้เกิดการฟื้นฟู),” Revival, p. 305

บางท่านอาจไม่ต้องการให้เราอธิษฐานเพื่อการคืนชีพอีกครั้ง! คุณอาจคิดว่า "สัมผัสของการฟื้นตัว" ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำดีมาก! แต่คุณผิด! ปีที่ผ่านมาเรามี "สัมผัส" แห่งการฟื้นฟูเท่านั้น แต่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นนี้ - จอห์นคาแกนเลิกต่อต้านและยอมมอบตัวเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ! เรามีศิษยาภิบาลคนใหม่ - และเขาก็ออกมาจาก "สัมผัส" แห่งการฟื้นตัว! เรามี Aaron Yancy Noah Song และ Jack Ngann จาก "touch" ในปีที่แล้ว! ในฤดูใบไม้ร่วงถัดไปเราจะมีมากกว่าสามครั้งที่หลายคนให้บัพติศมามากกว่าที่เราเคยมี! ผู้แปลงใหม่จำนวนมากมาจากไหน? พวกเขามาจาก "สัมผัส" เล็ก ๆ ของการฟื้นคืนพระชนม์พระเจ้าทรงส่งเราเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานั่นคือที่ที่พวกเขามาจาก! ร้องบทที่สองอีกครั้ง! ยืนและร้องเพลง!

เมื่อสัญญาณของชัยชนะของเจ้าภาพซาตานจะหนีไป
เมื่อนั้นทหารคริสเตียนไปสู่ชัยชนะ!
ฐานรากของนรกสั่นด้วยเสียงตะโกนแห่งการสรรเสริญ
พี่น้องยกเสียงของคุณดังขึ้นธงชาติของคุณเพิ่ม!
ต่อมาทหารคริสเตียนเดินขบวนทำสงคราม
ด้วยการข้ามของพระเยซูที่เกิดขึ้นมาก่อน

นั่งลงได้

เมื่อเราปิดการฟื้นฟูเมื่อปีที่แล้ว ผมบอกคุณว่าเราได้ "สัมผัส" การฟื้นฟูเท่านั้น แต่เราอาจจะมีการเผยพระวจนะพระเจ้าอย่างมากในปีนี้ ฉันรู้ว่าหกสิบปีของประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ คุณสามารถ "สัมผัส" การฟื้นฟูก่อนที่คุณจะรับการชำระล้าง! ในความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่คริสตจักรจีน นั่นคือครั้งแรก - สัมผัส! ประการที่สอง - การล้างความผิด! ผมได้เห็นการฟื้นฟูยิ่งใหญ่มาแล้วสามครั้งในชีวิตของผม! ผมรู้ว่าพระเจ้าสามารถทำมันอีกครั้งที่นี่ในคริสตจักรของเรา! และผใรู้ว่าการที่เยาวชนชายเหล่านี้จะเป็นผู้นำเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยเสริมสร้างคริสตจักรของเราและเราจะไม่เห็น "แบบติสท์เทเบอร์นาเคลใหม่" ใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราอธิษฐานขอฤทธิ์ของพระเจ้าอำนาจลงมาพระเจ้าท่ามกลางพวกเรา!

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์ของพระองค์” (อิสยาห์ 64:1)

โปรดยืนร้องเพลงบทที่ 3 “Old-Time Power” by Paul Rader, 1879-1938

เราจะรวบรวมเพื่อรับพระพรของพระองค์เราจะรอคอยพระเจ้าของเรา
เราจะวางใจในพระองค์ผู้ทรงรักเราและผู้ที่ซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์
วิญญาณตอนนี้ละลายและย้ายทั้งหมดหัวใจของเราด้วยความรัก
สูดลมหายใจจากเบื้องบนด้วยพลังเหมือนอดิต

เราจะอวดในอำนาจของพระองค์เราจะร้องเพลงถึงความสง่างามอันมหัศจรรย์
อยู่ท่ามกลางเราดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่า "มาเถิดมารับตำแหน่งของเจ้าเถิด"
วิญญาณตอนนี้ละลายและย้ายทั้งหมดหัวใจของเราด้วยความรัก,
สูดลมหายใจจากเบื้องบนด้วยพลังเวลาเก่า

นำเราต่ำในการอธิษฐานความเชื่อจิตวิญญาณของเราสร้างแรงบันดาลใจ,
จนกว่าเราจะเรียกร้องโดยความเชื่อสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟ
วิญญาณตอนนี้ละลายและย้ายทั้งหมดหัวใจของเราด้วยความรัก,
สูดลมหายใจจากเบื้องบนด้วยพลังเวลาเก่า
   (“Old-Time Power,” Paul Rader, 1879-1938)

เพื่อนรักของฉันพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าปรับสำหรับความบาปของคุณ พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อล้างบาปของคุณ พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์อธิษฐานเผื่อคุณ วางใจพระองค์เท่านั้น วางใจพระองค์เท่านั้น จงวางใจในพระองค์ตอนนี้เท่านั้น เขาจะช่วยคุณให้รอด เขาจะช่วยคุณให้รอด เขาจะช่วยคุณตอนนี้!

“และดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นหญิงชั่ว เมื่อรู้ว่าพระเยซูทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้น นางจึงถือผอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ เริ่มร้องไห้น้ำตาไหลชำระพระบาทและเอาผมเช็ด จุบพระบาทของพระองค์ และชโลมพระบาทด้วยน้ำมันหอมนั้น” (ลูกา 7:37-38)

ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปที่รู้จักกันในเมือง คนรู้ว่าเธอเป็นคนบาปมาก เธอมีชื่อเสียงในด้านที่ไม่ดี เธอมาสัมผัสด้านคลานขึ้นข้างหลังพระเยซูในขณะที่พระองค์กำลังรับประทานอาหาร เธอได้ล้างพระบาทของพระองค์และจุบพระบาทของพระองค์ เธอมาหาพระเยซู

“พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนกายอยู่ด้วยกันกับพระองค์ เริ่มคิดในใจว่า คนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้ พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา7:48-50)

เธอเป็นคนบาปมาก แต่เธอก็มาหาพระเยซู เธอมาหาพระองค์และจุบพระบาทของพระองค์ พระองค์ตรัสกับเธอว่า "บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว" สิ่งที่นางทำได้คือมาถึงพระเยซูเท่านั้น แต่นั่นก็เพียงพอแล้ว! บาปของเธอได้รับการยกโทษและเธอได้รับการช่วยกู้!

สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้รอดคือทำอย่างเดียวกับที่เธอทำ เธอรอดพ้นเพียงโดยมาหาพระเยซู พระเยซูตรัสกับท่านว่า

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนั…เราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

ถ้าคุณจะมาหาพระเยซูตอนนี้และเช้านี้ พระองค์จะทรงอภัยโทษบาปของคุณและช่วยกู้จิตวิญญาณของคุณเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงช่วยคนในพระคัมภีร์ พระองค์จะช่วยให้คุณรอด ถ้าคุณมาหาพระองค์ พระองค์ทรงชำระล้างบาปทั้งหมดของคุณด้วยโลหิตที่ที่หลั่งบนไม้กางเขน พระองค์จะทรงประดับท่านด้วยความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์จะช่วยคุณให้รอด สิ่งที่คุณต้องทำก็คือมาหาพระองค์ ตอนนี้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าในสวรรค์ คุณจะมาหาพระองค์? เพลงเก่าบอกว่า "

จากความเป็นทาส ความเศร้าโศกและความมืด
   พระเยซูฉันมาพระเยซูฉันมา
เข้าสู่อิสรภาพความยินดีและความสว่างของพระองค์
   พระเยซูฉันมาหาพระองค์ -
ออกไปจากข้าพระองค์เพื่อจะอยู่ในความรักของพระองค์
   จากความสิ้นหวังในข้างต้น
ขึ้นไปบนปีกเหมือนนกพิราบ
   พระเยซูข้าพระองค์มาหาพระองค์
(“Jesus, I Come,” William T. Sleeper, 1819-1904).

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: อิสยาห์ 64:1-4
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Revive Thy Work, O Lord” (Albert Midlane, 1825-1909).