Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
โนอาห์พบกับระคุณ

(เทศนาในปฐมกาล # 19)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Thai)

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลใน นคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 24 มิถุนายน ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 24, 2017

“และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้” (ปฐมกาล 7:1)


โนอาห์ไม่ได้รับการช่วยกู้เพราะเขาเป็นคนดี เขาได้รับความรอดเพราะพระเจ้าตรัสว่า "เพราะที่เจ้าดูแล้วฉันเห็นชอบธรรม" (ปฐมกาล 7: 1) พระเจ้าทรงเห็นเขาเป็นคนชอบธรรม ทำไม? คำตอบนั้นง่ายมาก ซึ่งมีไว้ในปฐมกาลบทที่หกข้อแปด โปรดเปิดในพระคัมภีร์

“แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์” (ปฐมกาล 6:8)

ในสายพระเนตรของพระเจ้าทำให้โนอาห์ได้รับพระคุณ และพระจ้าตรัสว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้” (ปฐมกาล 7:1)

กล่าวถึงความชอบธรรม ฮีบรู 11:7 กล่าวอย่างชัดเจนว่าโนอาห์ได้รับความรอดเพราะความเชื่อ

“โดยความเชื่อ …ท่านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวา เพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด” (ฮีบรู 11:7)

ผมอยากกล่าวย้ำอีกครั้ง โนอาห์ไม่ได้รับการช่วยกู้เพราะเขาเป็นคนดี แม้ว่าเขาจะเป็นคนดีในหลาย ๆ ด้านก็ตาม แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ดีสมบูรณ์แบบ ในขณะที่พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนตอนเขาดื่มเหล้าองุ่นหลังน้ำท่วมใหญ่ (อ่านปฐมกาล 9: 20-21) เราสามารถยกโทษให้โนอาห์ได้ เขาได้ผ่านการทดสอบอันน่าสะพรึงกลัว และบางทีเขาอาจพยายามที่จะลืมฝันร้ายจากการรอดจากจมน้ำโดยการดื่มไวน์ หรือบางทีอาจเป็นเพียงข้อผิดพลาดเท่านั้น และเขาเองก็ไม่รู้ว่าไวน์มีผลต่อตัวเขาอย่างไร เพราะไม่มีการหมักก่อนที่น้ำท่วม

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าโนอาห์เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เขาเป็นเหมือนอย่างที่แบ๊ปทิสต์กล่าวว่า "ชอบธรรมแม้ว่าบาป" เขาไม่ใช่คนดีสมบูรณ์ แต่เขาเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนคริสต์ศักราช โนอาห์เชื่อในพระคริสต์ซึ่งได้รับพระคุณจากพระเจ้า (เทียบปฐมกาล 6: 8) เมื่อโนอาห์ใช้เชื่อในพระคริสต์พระเจ้าทรงถือว่าหรือนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมโดยทางพระคริสต์และรอดโดยทางพระองค์ พระคัมภีร์ใหม่กล่าวว่าได้อย่างดีมากๆถึงเรื่องนี้ ฟังพระธรรมโรมบทที่สี่ข้อ 5 และข้อ 6

“ส่วนคนที่มิได้อาศัยการกระทำ แต่ได้เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อของคนนั้นต้องนับว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิได้อาศัยการกระทำ” (โรม 4:5-6)

เมื่อพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "ข้าพระองค์ได้เห็นคนชอบธรรมต่อหน้าเราในยุคนี้" (ปฐมกาล 7: 1) พระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นบาปของโนอาห์ เพราะความชอบธรรมของพระคริสต์ที่มีอยู่ในเขา และทำให้เขารัยความรอดโดยความเชื่อ นั่นคือคำขวัญของสมัยปฏิรูป - "Sola Fide" - รอดโดยความเชื่อในพระคริสต์ผู้เดียว! โนอาห์ไม่ได้รับการช่วยกู้เพราะการทำดี เขาได้รับการช่วยกู้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงบังเกิดมา!

ตอนนี้พิจารณาตัวนาวาเอง นาวานั้นไม่ใช่เรือ มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแล่นในทะเล มันเป็นเพียงกล่องสีดำยาวที่มีปลายเรียว มันปกคลุมไปด้วยสีดำ ดร. แมคกี้ ให้ความคิดเห็นถึงเรือนี้ว่า:

     ความประทับใจที่คนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ถึงนาวานั้นคือเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกที่ได้จากภาพของเรือที่ครูระวีฯ นำมาสอนในชั้นเรียนระวีวาระศึกษา ดังนั้นความรู้สึกที่พวกเขาได้รับจากภาพในชั้นเรียนจึงดูเหมือนเป็นเรือนแพ เป็นเรื่องที่น่าขันมากสำหรับการเลียนแบบในลักษณะเช่นนี้ มันเป็นภาพเรือแบบเด็กๆแทนท่ะเป็นภาพที่เป็นของจริง
     เริ่มต้นด้วยคำแนะนำในการสร้างนาวาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ "ความยาวของนาวาเท่ากับสามร้อยศอก" ถ้าหนึ่งศอกมีขนาดสิบแปดนิ้วก็พอแสดงให้เห็นถึงขนาดความยาวของเรือนี้
     คำถามคือว่าพวกเขาสามารถทำเรือที่ขนาดใหญ่ในสมัยนั้นได้อย่างไรกัน เพื่อนของเรา เราไม่ได้กำลังศึกษาอะไรเกี่ยวกับมนุษย์ถ้ำ แต่เรากำลังเกี่ยวข้องกับคนที่ฉลาดมากๆ คุณเห็นความฉลาดนั้นได้จากคนในสมัยนี้ที่รับมาจากโนอาห์และเขาก็เป็นคนฉลาดมาก
     โนอาห์ไม่ได้ทำเรือสำหรับแล่นท่ามกลางทะเลที่จะต้องมีแรงตั้งคลื่นทะเลถึงห้าสิบฟุต สิ่งที่เขากำลังสร้างเป็นเพียงสถานที่ใช้สำหรับสิ่งชีวิตสัตว์ชีวิตและมนุษย์อาศัยอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะผ่านพายุหรือน้ำท่วม ด้วยเหตุนี้นาวานี้จึงไม่ใช้โดยตรงในทางทะเล แต่จะพบว่ามีห้องอยู่มากมาย (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume I, p. 39)

ไวท์คอมป์และมอร์ริสชี้ให้เห็นว่าชาวบาบิโลนมีคิวบิตขนาด 19.8 นิ้วและชาวอียิปต์มีคิวบิตขนาดยาว 20.65 นิ้ว ไวท์คอมป์และมอร์ริสชี้ให้เห็นว่าชาวฮีบรูมีคิวบิตขนาด 20.4 นิ้ว (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1993, p. 10) นั่นจะทำให้นาวานั้นยาวห้าร้อยสิบเอ็ดฟุต ควิน แมรี่ซึ่งจอดอยู่ใกล้ ลอสแอเจลิส ในลองบีชยาว 1018 ฟุตยาวประมาณสองเท่าของนาวา แต่พื้นที่สวนมากของเรือ ควิน แมรี่ นี้จะประอกบไปด้วยเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่น ๆ ส่วนนาวานั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย ห้องต่างๆที่มีขนาดกว้างๆตลอดซึ่งใช้รองรับมนุษย์และสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในนาวานั้น หากเปรียบเทียบแล้วอาจจะใหญ่กว่าเรือ ควิน แมรี่ ด้วยเหตนี้ท่านทั้งจึงกล่าวถูกต้องถึงเรื่องนี้

ใช่ว่า นาวาลักษณะเช่นนั้นไม่มีความจำเป็นใช้ตอนน้ำท่วมในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ไม่มีความจำเป็นนาวานี้อีกต่อไป! เพราะขั้นตอนในการสร้างเรือดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการทำงานที่ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมในท้องถิ่นเท่านั้นแทบจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นอะไร แต่อย่างโง่เขลาและไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ความรู้สึกที่สมเหตุสมผลมากยิ่งกว่านั้นคือพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงการทำลายล้างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ย้ายไปยังพื้นที่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้แต่ในขณะที่โลทถูกพรากไปจากเมืองโสโดมก่อนที่ไฟจะตกลงจากสวรรค์ ไม่เพียง แต่สัตว์ป่าทุกชนิดและนกก็สามารถหนีออกได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเก็บไว้ในนาวาของในนาวาเป็นเวลาหนึ่งปี เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระให้กับชาวตะวันออก (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, 1993, p. 11).

มีหลายสิ่งที่เกี่ยวกับเรือซึ่งเป็นที่สนใจให้กับเราในปัจจุบันนี้ อยากจะนำสามอย่างมาให้เราศึกษาในค่ำคืนนี้

I. หนึ่ง เรือนี้บอกเราว่า คุณต้องรับความรอดในพระเยซูคริสต์

พระคำของเราบอหเราว่า

“และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้” (ปฐมกาล 7:1)

ตอนนี้ลองมาฟังพระธรรมปฐมกาลบทที่เจ็ดข้อที่สอบหก

“และบรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นได้เข้าไปทั้งตัวผู้และตัวเมีย คือบรรดาเนื้อหนังตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดท่านไว้ข้างใน” (ปฐมกาล 7:16)

และข้อที่สิบเจ็ดกล่าวว่า

“และโนอาห์ทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่าน จึงเข้าไปในนาวาพร้อมกับท่าน เพราะเหตุน้ำท่วม” (ปฐมกา 7:7)

โนอาห์และทำทุกอย่างที่พระเจ้าทนงตรัสให้พวกเขาทำ (ปฐมกาบ 7:1) พวกเขาเข้าไปเรือ และคุณต้องเข้าไปในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ผู้ที่เชื่อในพระบุตร[พระเยซู] ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ…” (ยอห์น 3:18)

คำว่า “บน” คือ “eis.” ตามที่ ดร. ซอดเฮียเทส หมายถึง “เป็นความคิดหลักของการเคลื่อนไหวไปยังสถานที่หนึ่งหรือสิ่งหยึ่ง" คุณต้องเข้ามาในพระเยซูโดยความเชื่อ - ผู้สถิตในด้านพระหัตถ์ของพระเจ้า เหมือนโนอาห์เข้ามาในนาวา ท่านก็ต้องเข้ามาในพระคริสต์ "ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ" (ยอห์น 3:18) หลายครั้งในพระคัมภีร์พูดถึงคนที่อยู่ในพระคริสต์ และต่อไปนี้เป็นสองข้อที่รู้จักกันดี

“เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์…” (โรม 8:1)

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” (2 โครินธ์ 5:17)

อาจารย์เปาโลกล่าวถึง “ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์” (โรม 16:7)

คุณอยู่ในพระคริสต์หรือไม่? คุณต้องมาหาพระองค์โดยความเชื่อเช่นเดียวกับโนอาห์เข้ามาในเรือโนอาห์ พระเยซตรัสว่า

“เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร” (ยอห์น 10:9)

ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายได้อย่างไร แต่หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในการทำพันธกิจคือการทำให้ผู้คนเข้าใจแนวคิดที่ดูเหมือนง่ายๆนี้: มาหาพระเยซูคริสต์ เข้ามาในพระคริสต์!

ให้ผมพูดแบบนี้ สมมติว่าคุณเคยอาศัยอยู่ในยุคของโนอาห์และเคยได้ยินเขาสั่งสอนว่าน้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาถึง และคุณได้ยินเขาบอกว่าคุณต้องเข้าไปในเรือเพื่อจะรอด "ใช่" คุณพูดว่า "มันเป็นความจริง การพิพากษากำลังมา ใช่มันเป็นความจริง นาวาเท่านั้นถึงจะสามารถช่วยฉันได้ ผมเชื่อว่า "คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากน้ำท่วมหรือไม่? แน่นอนไม่ได้! คุณจะต้องลุกขึ้นและเข้าไปนาวาเพื่อจะได้รับความรอดไม่ใช่แค่เชื่อว่าจะสามารถช่วยคุณได้ และนั่นคือสิ่งที่ผมขอให้คุณทำ! อย่านั่งอยู่ที่นั่นและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สามารถช่วยคุณได้! จงเข้ามาในพระคริสต์โดยความเชื่อ! พระเยซูตรัสว่า

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

ใช่ นาวานั้นบอกว่าคุณต้องเข้าไปที่พระคริสต์

II. สอง นาวานั้นบอกว่าคุณต้องเข้ามาในคริสตจักร พระกายของพระคริสต์

ผมตระหนักดีว่าหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับผม คริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งไม่จริงจัง แต่พวกเขาผิด นาวานั้นไม่ใช่แค่ประเภทของพระคริสต์เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบหรือภาพของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งพันธสัญญาใหม่ด้วย

ตอนนี้คุณจะเข้ามาในคริสตจักรได้อย่างไร? ใน I โครินธ์บทที่สิบสองข้อยี่สิบเจ็ดกล่าวว่า

“บัดนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร …” (1 โครินธ์ 12:27-28)

เราจะหยุดที่นั่น ผมแค่อยากจะตั้งข้อเท็จจริงของคำว่า "พระกายของพระคริสต์" หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นผู้เชื่อในพระเยซู จงฟังข้อสิบสามเถิด

“เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน…” (I โครินธ์ 12:13)

คุณรับบัพติศมาเข้าโบสถ์ท้องถิ่นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือวิธีการที่คุณกลายเป็นสมาชิกที่มีชีวิตที่แท้จริงของคริสตจักร!

ตอนนี้ธุรกิจของคุณไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้น ธุรกิจของคุณมาหาพระเยซู เมื่อคุณมาหาพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงให้คุณเข้าโบสถ์โดยอัตโนมัติ!

โปรดหันไปหาปฐมกาลบทที่เจ็ดข้อที่สิบหก เมื่อโนอาห์เข้าหีบพระคัมภีร์กล่าวว่า "พระเจ้าทรงปิดเขาไว้" (ปฐมกาล 7:16) ที่พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ปิดคุณเข้ามาในคริสตจักรด้วยการบัพติสให้คุณเข้าสู่ร่างกายโดยจิตวิญญาณ! ใช่หีบพูดถึงการรวมกันกับพระคริสต์และการรวมกันของคริสตจักรท้องถิ่น ถ้าคุณไม่ได้ "ปิด" กับพระคริสต์และกับคริสตจักรท้องถิ่นโดยพระเจ้าคุณจะพินาศในการตัดสิน หากคุณ "ปิด" คุณจะปลอดภัย เรื่องนี้กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยนิรันดร์ของผู้ที่ได้รับการดัดแปลง บรรดาผู้ที่ฟังพระคริสต์จะไม่พินาศ

III. สาม นาวานันบอกว่าเราต้องเข้าไปทางประแคบ

โนอาห์เข้าหีบอย่างไร? หันไปยังปฐมกาลบทที่หกข้อที่สิบหก:

“…และเจ้าจงตั้งประตูที่ด้านข้างนาวาthe…” (ปฐมกาล 6:16)

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด…” (ยอห์น 10:9) โอาห์เดินผ่านประตูเข้าไปในนาวา คุณต้องมาผ่านพระเยซูคริสต์เข้าสู่ความรอด พระเยซูตรัสว่า "จงเข้าไปในช่องแคบ" (มัทธิว 7:13).

พระเยซูตรัสอีกครั้ง

“เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร” (ลูกา 13:24)

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาของโนอาห์ ฟังปฐมกาลบทที่เจ็ดข้อสี่ พระเจ้าตรัสว่า

“เพราะว่าอีกเจ็ดวัน และเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลก…” (ปฐมกาล 7:4)

โปรดสังเกตข้อ สิบ

“และต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำก็ท่วมบนแผ่นดินโลก” (ปฐมกาล 7:10)

โนอาห์จึงเข้าไปในนาวา พระเจ้าปิดทรงประตูนาวา เจ็ดวันผ่านไปและไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วการพิพากษาก็เริ่มขึ้น ไม่มีใครเข้าไปในเรืออี! มันสายเกินไป!

ฉันเกือบจะได้ยินคนตะโกน "ปล่อยให้เราเข้า! ปล่อยให้เราเข้า "แต่มันก็สายเกินไป!

จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้” (Luke 13:24).

มาหาพระเยซูคริสต์ตอนนี้ - ก่อนที่มันจะสายเกินไป!

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: ปฐมกาล 6:5-8
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน โนอาห์ ซอง:
“If You Linger Too Long” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


โครงร่างของ

โนอาห์พบกับระคุณ

(เทศนาในปฐมกาล # 19)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้” (ปฐมกาล 7:1)

(ปฐมกาล 6: 8 ฮีบรู 11: 7; ปฐมกาล 9: 20-21; โรม 4: 5-6)

I.     หนึ่ง นาวานี้บอกเราว่า คุณต้องรับความรอดในพระเยซูคริสต์ ปฐมกาล 7: 16,7; ยอห์น 3:18; โรม 8: 1;
II โครินธ์ 5:17; ยอห์น 10: 9; ยอห์น 6:37

II.   สอง นาวานั้นบอกว่าคุณต้องเข้ามาในคริสตจักร พระกายของพระคริสต์ I โครินธ์ 12:27-28, 13;
ปฐมกาล 7:16

III. สาม นาวานั้นบอกว่าเราต้องเข้าไปทางประแคบ
ปฐมกาล 6:16; John 10:9; มัทธิว 7:13; ลูกา 13:24;
ปฐมกาล 7:4; ปฐมกาล 7:10.