Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
พระกิตติคุณกับนาวาของโนอาห์

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH
(Thai)

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลใน นคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 18 มิถุนายน ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 18, 2017

“และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:3)


นี่คือสิ่งที่คุณทำ ถ้าคุณไม่ได้กลับใจใหม่ คุณซ่อนหน้าของคุณจากพระคริสต์ คุณดูถูกพระคริสต์ คุณไม่นับถือพระคริสต์ นี่เป็นแบบที่คุณคิดถึงพระคริสต์ คุณอาจจะบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวคุณ คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่คิดถึงพระเยซูด้วยวิธีนี้ คุณคิดว่าคุณรักพระเยซู แต่คุณหลอกตัวเอง ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์กล่าวว่า "ใจหลอกลวงเหนือทุกสิ่ง" (เยเรมีย์ 17: 9) คุณคิดว่าใจของคุณถูกต้องเมื่อบอกว่าคุณรักพระเยซู คุณถือว่าใจของคุณเป็นจริง แต่คุณผิด มันหลอกลวง "เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง" ไม่มีอะไรหลอกลวงมากกว่าใจของคุณเอง เต็มไปด้วยภาพลวงตาและทุจริต ใจของคุณไม่สุจริต "เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง" ไม่มีอะไรที่ไม่สุจริตมากกว่าใจของคุณ

คุณแก้ตัวและกำลังคิดว่าใจของคุณไม่เลวกว่าคนอื่น ความจริงคุณคิดถูกแล้ว แต่คุณไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ทุกคนต่างเป็นคนบาปจากบาปดั้งเดิม ผมมองหาเหตุผลนี้มานานกว่าสามถึงสี่ศตวรรษ แต่สุดท้ายผมต้องกลับไปคิดถึงบาปดั้งเดิม เพราะไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ผมจะสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำไมทุกคนที่ผมเคยรู้จักต้อง "ซ่อนใบหน้าของเขาจากพระองค์" ขณะที่อาดัมซ่อนหน้าของเขาจากพระเยซูคริสต์ในสวนเอเดนก่อนทืพระองค์จะเสด็จมาประสูตร

“และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:3)

คุณดูถูกพระคริสต์ คุณถือว่าพระคริสต์ไม่สำคัญ

คุณอยู่ภายใต้ภาพลวงตาว่าข้อนี้ไม่จริง - ที่ว่าคุณรักพระเยซูจริงๆแล้วคุณจะยึดถือพระองค์อย่างจริงจัง แต่แทนที่จะยอมรับว่าใจของคุณถูกวางยาพิษและบิดเบี้ยวด้วยบาปดั้งเดิมและส่วนตัวบอกคุณว่า – คุณควรจะสงสัยและมาประเมินใจของคุณ

ความคิดภายในของคุณมีความรักต่อพระคริสต์หรือไม่? คุณพูดแบบนี้ได้ไหม? ฟังแล้วถามตัวเองว่าคุณสามารถพูดอย่างนี้ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่า - คุณสามารถพูดได้ไหมว่า "พระกิตติคุณซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องน่าเบื่อและไม่มีชีวิตชีวากลับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู"? คุณสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ได้หรือไม่? ถ้าไม่ใช่เช่นนี้ นั่นพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่เชื่อพระเยซูอย่าง เอมี่ ซาบาลากา!

หรือคุณพูดได้ว่า "พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนสำหรับฉัน ตอนฉันยังเป็นศัตรูของพระองค์ และฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อพระองค์ ความคิดนี้ทำให้ฉันพินาศ พระคริสต์ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้กับข้าพระองค์และด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงจะมอบทุกสิ่งให้พระองค์

พระเยซูเป็นผู้ส่งมอบและที่เหลือของข้าพระองค์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ฉันไม่สามารถทำมากเกินไปสำหรับพระเยซูคริสต์ การรับใช้พระเยซูคือความสุขของฉัน"? คุณพูดคำเหล่านั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้ไหม – จอห์น คาเกน กล่าวว่า? ถ้าคุณลังเลไม่ใช่เพราะคุณรู้ว่าคุณซ่อนตัวเองจากพระเยซู คุณไม่คิดอย่างนั้นเกี่ยวกับพระเยซู?

อีกวิธีหนึ่งในการทดสอบความรักของคุณสำหรับพระเยซูคือการสำนึกบาป จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเป็นคนบาป และปฏิเสธพระเยซู คุณไม่เชื่อพระเยซูคริสต์! พระเยซูตรัสว่า "

“เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป…ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา” (ยอห์น 16:8, 9)

ถ้าคุณไม่ได้รับการตัดสินว่าเป็นคนบาป และปฏิเสธพระเยซูนั่นเป็นสัญญาณที่แน่ใจว่าคุณ "ไม่ได้เชื่อพระองค์" ดร. ดับบริว จี ที เชดด์ กล่าวกับเราว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สร้างมนุษย์ใหม่จนกว่า คนๆนั้นจะถูกทำให้รับรู้ในบาป" ความรู้สึกผิดจึงเตรียมมนุษย์ให้พ้นจากพระบัญญัติโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า

คุณจะไม่เห็นคุณค่าของพระคริสต์จนกว่าคุณจะเป็นเช่นนั้น
   ผ่านการเล่นเกมส์
      กลัวความตัว
         ยอมแพ้ต่อตัวเอง
            สำนึกในบาป

อาจมีคนพูดว่า "นี่เป็นการเตรียมการอย่างหนัก" แต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ!

พระเยซูทรงเป็นหัวใจสำคัญในพระคัมภีร์ทั้งหมด เมื่อพระเยซูทรงพบสาวกสองพระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาอย่างยาวนาน เปิดไปที่ลูกา 24: 25-27 อยู่ในหน้า 1112 ใน Scofield Study Bible ยืนขึ้นขณะที่ผมอ่าน

“ระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่า โอ คนเขลา และมีใจเฉื่อยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกผู้พยากรณ์ได้กล่าวไว้นั้น จำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น แล้วเข้าในสง่าราศีของพระองค์มิใช่หรือ? พระองค์จึงทรงเริ่มอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้พยากรณ์” (ลูกา 24:25-27)

พระเยซูทรงใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสอนเรื่องทั้งหมดนี้ พระคัมภีร์เดิมมี 984 หน้าตามฉบับแปลพระคัมภีร์คิงเจมส์ ตอนพระเยซูไปยังปฐมกาลบทที่ 6, 7 และ 8 พระองค์ทรงอธิบายว่าโนอาห์ได้พูดถึงพระองค์อย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสถึงโนอาห์ น้ำท่วมใหญ่ และนาวานั้น พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวของพระองค์เอง "(ลูกา 24:27) บทต่างๆในปฐมกาลนี้มีความสำคัญมากจนไม่สามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่กล่าวถึง

ความเป็นจริงปฐมกาลบทที่หกบทที่เจ็ดและแปดนั้น ทั้งหมดนี้เป็นประเภทของภาพที่ชี้ไปที่พระคริสต์ และตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่มกล่าวถึงโมเสสผู้เขียนพระธรรมปฐมกาล มีการอธิบายว่า "พระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์" (ลูกา 24:27) พระองค์ตรัสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่านาวานั้นคือตัวของพระองค์เอง

ใช่ พระเยซูทรงเป็นหัวใจสำคัญในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม และมีเรื่องมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้โดยการศึกษานาวา นี่มีจุดสำคัญหลายประการของพระกิตติคุณที่พระเยซูตรัสไว้อย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่พระองค์ทรงอธิบายแก่พวกเขาว่าพระคัมภีร์ทุกข้อเล็งถึงพระองค์ (ลูกา 24:27)

I. หนึ่ง นาวานี้เป็นภาพของพระคริสต์ที่ไม่ดึงดูดใคร

ดังที่ผมได้กล่าวไว้ว่า นาวาของโนอาห์นั้นไม่ใช่เรือที่มีสีสัน สดใส อย่างที่ครูระวีโง่ๆทั้งหลายนำมาสอนเด็กๆในวันอาทิตย์ ไม่! ไม่! นาวานั้นเป็นกล่องเหลี่ยมสีดำขนาดยักษ์ที่ทำจากไม้ มันปกคลุมด้วยยาน้ำมันสีดำทั้งภายในและภายนอก พระเจ้าตรัสว่า

“จ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14)

นาวานั้นเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมสีดำและมีก้นแบน มันยาวประมาณ 500 ฟุต มีความกว้างประมาณ 90 ฟุตและสูง 60 ฟุต มันถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อลอยน้ำไม่ใช้เพื่อแล่นล่องน้ำ มันเป็นเรือสีดำที่น่าเกลียดทั้งภายในและภายนอก ไม่มีอะไรที่สวยงามเลย นี่เป็นภาพของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้เปรียบกับพระคริสต์ดังนี้:

“เพราะท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพักตร์ของพระองค์อย่างต้นไม้อ่อน [มหัศจรรย์] และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงาม และเมื่อเราทั้งหลายจะมองท่าน ไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:2-3)

ก่อนน้ำท่วมนั่นไม่ใช่อย่างทีคนส่วนใหญ่มองนาวานั้นหรือ? มันดูไม่มีความงามหรือความสง่างาม พวกเขาไม่ต้องการมัน และไม่สนใจใยดีและปฏิเสธ เหมือนเช่นคนปฏิเสธพระเยซูคริสต์ เขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระองค์ เหมือนคนสมัยโนอาห์ดูถูกและไม่ใส่ใจนาวานั้น นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปในนาวาเช่นเดียวกับที่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาหาพระคริสต์

"นาวาเก่าๆและน่าเกลียดสีดำช่วยเราได้อย่างไร?" พวกเขาต้องกล่าวอย่างนี้แน่นอน ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเข้ามาหาพระคริสต์และรับความรอดก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ พวกเขาคิดว่าทำไมเราต้องยอมปล่อยชีวิตประจำวัน ความสุขและความเพลิดเพลินของเราเพื่อเข้าไปในนาวาดำสีดำเก่า ๆ ที่น่าเกลียดนั้น? มัทธิวบททีทยี่สิบสี่ สามสิบเจ็ดและต่อไปบอกเราว่า:

“วยสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา และน้ำท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นด้วย” (มัทธิว 24:37-39)

นี้แสดงให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะหยุดกินและดื่มในงานเลี้ยงใหญ่ๆ พวกเขาไม่ต้องการที่จะหยุดจัดงานแต่งงานที่ฟุ่มเฟือยและยาวนาน ผู้คนก็ติดยาเสพติดในช่วงเวลานั้นด้วย ทำไมพวกเขาต้องเลิกงานปาร์ตี้ "เที่ยวคลับ" และเต้นรำและดื่ม - และความสนุกสนาน - เพียงแค่เข้าไปอยู่ในนาวาเก่า ๆ ที่ไม่มี "ความสนุกสนาน" เกิดขึ้นเลยเลย

แต่พวกเขาผิดแน่นอน สถานที่แห่งเดียวในโลกที่ "มีความสุข" และสนุกสนานในช่วงน้ำท่วมนั้น คืออยู่ในนาวานั้น โนอาห์และครอบครัวของเขามีสมัคคีธรรมที่ดีสุดก็ตอนที่พวกเขาทำงานร่วมกันและเลี้ยงสัตว์ในนาวาในช่วงเวลาที่น้ำปกคลุมโลก

สมัยนั้นนาวาลำนี้เป็นคริสตจักรแห่งเดียวในโลก ที่มีอย่ชูในช่วงเวลาที่น่ากลัวจากน้ำท่วมโลก โนอาห์และสมาชิกเจ็ดคนในครอบครัวของเขาเท่านั้นที่อยู่ในคริสตจักรแห่งเดียวในโลกในเวลานั้น พวกเขามีช่วงเวลาที่ดี สามัคคีธรรมและรักการนมัสการและมีความเพลิดเพลินอยู่ในนาวา

แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่คนที่ไม่ได้กลับใจใหม่มองเห็นคริสตจักรท้องถิ่นของเราในทุกวันนี้ บิดามารดาที่หลงหายหลายคนพูดว่า "ทำไมคนหนุ่มสาวเหล่านี้ถึงต้องการอยู่แต่ในโบสถ์แห่งนี้มาก? มีอะไรที่ดึงดูดพวกเขาหรือ? ทั้งที่พวกเขาไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืองานปาร์ตี้ในคริสตจักรนั้น พวกเขาไม่ทำผิดศิลธรรม หรือสิ่งที่ผิดกฎหมายในคริสตจักรนั้น แต่ดูเหมือนพวกเขาต้องการอยู่ที่นั่นตลอดเวลา อาจเป็นอาคารเก่าๆที่น่าเกลียดตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่นั่นมีอะไรดีที่ทำให้ลูกชายหรือลูกสาวของฉันอยากอยู่ที่นั่นตลอดเวลา? "

คุณสามารถตอบครอบครัวที่ไม่เชื่อและเพื่อนของคุณด้วยวิธีนี้: "คริสตจักรเป็นเหมือนาวาของเรา ช่วยเราจากการเผาไหม้ โลกแห่งความโดดเดี่ยว ที่เราเคยอาศัยอยู่ตอนนี้ เราอยู่ในคริสตจักรแบ๊บติสท้องถิ่นนี้ เราสะอาดและสนุกสนานที่คริสตจักรมากกว่าที่เราเคยฝันไว้! ทำไมต้องเหงาล่ะ? กลับบ้าน - ไปคริสตจักร! ในอาคารโบสถ์เก่าที่น่าเกลียด น่าอึดอัดนี้ แต่เราพบว่านี่คือที่หลบภัยจากโลกที่เย็นชาและเงียบเหงา คุณจะไม่ยอมมาแสวงสันติสุขและมิตรภาพและความปลอดภัยที่เราพบในคริสตจักรท้องถิ่น หรือบ้านของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นี้หรือ? กรุณาเข้ามาที่นาวา คริสตจักรหางนี้ซึ่งคุณจะได้พบกับสันติสุขและความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันกับที่เราพบ"

ใช่นาวาเป็นเรือเก่าที่ไม่สวยงาม แต่เป็นสถานที่แห่งความสุขมิตรภาพและความรัก กลับบ้าน! เข้าไปในนาวาเก่าหรือคริสตจักรท้องถิ่นและอยู่กับเรา คุณจะได้รับความรอด และคุณจะได้รับความสุขกับชีวิตของเรา!

II. สอง นาวาเป็นภาพของพระโลหิตของพระคริสต์

กรุณาเปิดพระคัมภีร์ไปปฐมกาลบทที่หกข้อที่สิบสี่ พระเจ้าตรัสให้กับโนอาร์ว่า

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14)

หนังอรรถธิบายพระคัมภีร์ของพวกอนุรักษ์นิยมเขียนโดย เอช ซี ลีโอลด์ ได้อธิบายว่า “และทาด้วยยาทั้งข้างในและข้างอก” (Exposition of Genesis, Baker, 1976, volume 1, p. 269)

ดร. ลีโอลด์ ได้กล่าวถึงห้องต่างที่อยู่ในนาวาลำนั้นว่าถูกทาด้วยยา

คำว่า “เซลล์” (qinnim) นั้นใช้สำหรับ “ตาข่าย” ดังนั้นห้องดังกล่าวมีความหมายว่าเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ต่างๆ ... นี่ไม่ใช่เรือ แต่เป็นกล่องลอยน้ำขนาดใหญ่ที่มีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับเรือ เรือลำนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการล่องตามแม่น้ำ หรือใช้ในการเดินเรือประเภทใด ๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อลอยอยู่เหนือน้ำ มันจะสามารถป้องกันน้ำโดยการเคลือบทั้งภายในและภายนอกด้วย "ยา" (kopher) (ibid., p. 270)

ดร. ลีโอลด์ ได้อธิบายคำว่า “kaphar” เป็นคำที่มาจากรากเดิมคือคำว่า “kopher” (ibid.)“Kaphar” ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์หมายถึง “การลบมลทิน” อยู่ในของกิริยาเลวีนิติ 17:11 บอกเราถึงความหมายของคำนี้ “kaphar” แปลว่า “ลบมลทิน” ใช้ทั้งหมดเจ็ดสิบครั้งในพระคัมภีร์เดิม

“เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด และเราได้ให้เลือดนั้นแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ (เลวีนิติ 17:11)

สองครั้งนี้คำว่า “ลบมลทิน” แปลว่า “kaphar,” ซึ่งหมายถึง “คลุม” โลหิตของพระคริสต์ “คลุม” บาปของเรา ตามที่สอนเราเอาไว้ในพระคัมภีร์ใหม่

“คนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชั่วช้าของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อน” (โรม 4:7)

นาวาถูกยานทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน เพื่อไม่ให้น้ำแห่งการพิพากษานี้จะไม่สามารถเข้ามาได้ เมื่อคุณเข้ามาในพระคริสต์ คุณจะได้รับการคุ้มครองจากพระโลหิตของพระองค์และการพิพากษาของพระเจ้าจะไม่ตกแก่คุณ พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "มา ... เข้านาวา" (ปฐมกาล 7: 1) เมื่อโนอาห์เข้ามาในนาวาที่ถูกยาทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน ยานี้เป็นประเภทโลหิตของพระคริสต์ เมื่อคุณมาหาพระคริสต์ คุณจะถูกปกคลุมโดยโลหิตของพระคริสต์และ "ความบาปของคุณถูกปกคลุมไป" (โรม 4: 7)!

“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

นี่แหละที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน – พระโลหิตของพระองค์สามารถชำระบาปของเราทั้งหลาย

“คนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชั่วช้าของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อน” (โรม 4:7)

III. สาม นาวานี้เป็นภาพของการเป็นขึ้นมาจากความตาย

นาวานี้เป็นภาพของการเป็นขึ้นมาจากความตาย นาวามาจอดอยู่บนภูเขาอราราตในวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

ตอนนี้ผมอยากให้คุณทราบบางอย่าง ลองฟังปฐมกาลบทที่แปดข้อที่สิบแปด

“และโนอาห์ได้ออกไป พร้อมทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน” (ปฐมกาล 8:18)

นี่เป็นภาพของพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย

“ในตอนท้ายของวันสะบาโต เริ่มรุ่งเช้าไปจนถึงวันแรกของสัปดาห์ มารีย์ แม็กดาลีนและมารีย์อีกคนเห็นสุสาน ดูเถิดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้นหินเหล็กนั้นออกจากประตูและนั่งอยู่ที่นั่น พระพักตร์ของเขาดุจดังเหมือนฟ้าแลบและเครื่องนุ่งห่มของเขาขาวราวกับหิมะและเพราะกลัวพระองค์ผู้พิทักษ์ได้เขย่าและกลายเป็นคนตาย ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า อย่ากลัวเลยเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายกำลังแสวงหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่เพรำระองค์ทรงเป็นมาตามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ มาดูสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงวางไว้” (มัทธิว 28:1-6)

โนอาห์ออกมาจากนาวา พระคริสต์ก็เสด็จออกจากอุโมงค์ในเช้าวันอีสเตอร์ "โนอาห์เดินออกไปพร้อมกับภรรย บุตรชายและภรรยาของพวกเขาด้วย" ภาพแสดงถึงคริสเตียนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อไปพบกับพระคริสต์ในอากาศ (1 เธสะโลนิกา 4: 16-17) โนอาห์ออกมาจากนาวานั้นเป็นภาพของพระคริสต์ที่ออกมาจากอุโมงค์ ครอบครัวของเขาตามเขาออกมาจากนาวา เป็นภาพที่คริสเตียนได้รับการนำไปพบกับพระเยซูบนท้องฟ้า

ทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์และภาพ ดร จอห์น วอร์วีค์ มอนทากอรี่ กล่าวว่า "

การกระทำเกี่ยวกับการช่วยกู้โนอาห์ - รอดจากน้ำและ [นาวา] ก็โดยทางพระคุณของพระเจ้า - นำคริสตจักรยุคแรก ๆ มองเห็นและเป็นผู้บุกเบิกทางแห่งความรอด ตามที่เขียนไว้ในพันธสัญญาใหม่ นาวานั้นเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักร (เฉพาะผู้ที่แสวงหาพระคุณเท่านั้นที่สามารถรอดพ้นจากน้ำท่วมโลก) สถาปัตยกรรมของโบสถ์ถูกประทับตราที่ไม่สามารถลบได้ด้วยภาพนี้ (เช่น "nave" จากภาษาละติน "navis" "เรือ") คริสเตียนยุคแรก [ภาพวาด] - หลุมฝังศพเช่น – นาวาถูกใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์หลุมฝังศพหรือโลงศพ ซึ่งเป็นสถานที่ๆพระเจ้าจะทรงทำให้ผู้เชื่อ เป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย เช่นเดียวกันขณะที่พระองค์ทรงช่วยโนอาห์รอดพ้นจากน้ำที่หรือรอดจากการจมตายในน้ำท่วม (John Warwick Montgomery, Ph.D., The Quest for Noah’s Ark, Bethany, 1972, p. 284)

ในช่วงแรกของศตวรรษที่สอง จัสติน มาร์ไทร์ กล่าวว่า:

คนในสมัยโนอาห์ตอนน้ำท่วมโลกนั้น ท่านและครอบครัวเป็นผู้ชอบธรรม คือภรรยา บุตรชายทั้งสามคนและภรรยาของบุตรชายทั้งหลายของพวกเขา รวมจำนวนเป็นแปดและถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีในสมัยนั้น แปดคือตัวเลข แต่คือพลังแรกที่พระเยซูมีอำนาจขึ้นมาจากความตาย ตอนนี้พระเยซูคริสต์คือ "ผู้แรกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด" ได้กลายมาเป็นผู้แรกของเผ่าพันธุ์อื่น พระองค์ได้ทรงนำมาซึ่งการบังเกิดใหม่ด้วยน้ำ ความเชื่อและไม้ซึ่งถือว่าเป็นความลึกลับของกางเขน ขณะที่โนอาห์กับครอบครัวของเขา ได้รับการช่วยชีวิตไว้ในเรือไม้ซึ่งลอยอยู่บนน้ำ (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, cxxxvii, 1-2)

ในฐานะที่คริสเตียนยุคต้นตั้งข้อสังเกตว่า พระกิตติคุณทั้งเล่มมีความเกี่ยวข้องกับนาวาของโนอาห์ (1) เป็นนาวาที่น่าเกลียดไม่ดึงดูดสายตาหรือจิตใจ ดังนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับการต้อนรับจากมนุษย์และพระกิตติคุณดูเหมือนจะโง่เขลา (2) นาวาถูกปกคลุมด้วยยาทั้งภายในและภายนอก ภาพนี้เป็นภาพของพระโลหิตของพระคริสต์ซึ่งครอบคลุมเรา เพื่อไม่ให้พระเจ้าเห็นบาปของเรา (3) นาวาจอดบนภูเขาอารารัตและโนอาห์ก็ออกมาจากมัน เป็นภาพของพระคริสต์ที่ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ ฟื้นคืนจากความตายในเช้าวันอีสเตอร์

อีกสิ่งหนึ่ง นาวาจอดอยู่บนยอดเขา นี่เป็นภาพของพระเยซูคริสต์ขึ้นไปสู่ภูเขาไซอันเมืองของพระเจ้า นั่นคือสวรรค์ชั้นที่สาม พระคริสต์ทรงอยู่ในสวรรค์ด้านเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า จงมาหาพระคริสต์แล้วคุณจะรอด มาหาพระคริสต์และคุณจะถูก "ลบมลทิน" บาปออกด้วยพระโลหิตของพระองค์ มาหาพระคริสต์แล้วคุณจะสามารถไปสวรรค์ได้ เหมือนอย่างทืโนอาห์และครอบครัวของเขารอดพ้นจากน้ำท่วม คุณเองก็จะรอดพ้นจากนรกได้ คุณต้องเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ เหมือนที่โนอาห์เข้ามาในนาวา

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: มัทธิว 28:1-6.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Saved by the Blood” (S. J. Henderson).


โครงร่างของ

พระกิตติคุณกับนาวาของโนอาห์

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:3).

(เยเรมีย 17:9; ยอห์น 16:8, 9; ลูกา 24:24-27)

I.      หนึ่ง นาวานี้เป็นภาพของพระคริสต์ที่ไม่ดึงดูดใคร ปฐมกาล 6:14; อิสยาห์ 53:2-3; มัทธิว 24:37-39.

II.    สอง นาวาเป็นภาพของพระโลหิตของพระคริสต์ ปฐมกาล 6:14; เลนิติ 17:11; โรม 4:7;
ปฐมกาล 7:1; I ยอห์น 1:7.

III.  สาม นาวานี้เป็นภาพของการเป็นขึ้นมาจากความตาย ปฐมกาล 8:18; มัทธิว 28: 1-6;
1 เธสะโลนิกา 4: 16-17.