Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ความรอดให้กับคนสิ้นหวัง

SALVATION FOR THE HELPLESS
(Thai)

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลใน นคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 3 มิถุนายน ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 3, 2017


ขอให้เรายืนขึ้นด้วยกัน และเปิดพระคัมภีร์ของคุณไปที่พระกิตติคุณมาระโก 9:26-27

“ผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมาก แล้วก็ออกมา เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า เขาตายแล้ว แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนขึ้น” (มาระโก 9:26-27)

พระเยซูทรงช่วยเด็กคนนี้ให้พ้นจากอำนาจของซาตาน เรื่องนี้มีอยู่แค่เหตุผลเดีบว นั่นคือแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงสามารถช่วยชีวิตคนที่หลงหายไปและหมดหนทางในทุกวันนี้ได้อย่างไร พระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม มัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์นต่างกล่าวถึงเรื่องเช่นนี้ไว้อีกมากมาย พวกเขาแสดงให้เห็นว่าวิญญาณที่หลงหายได้รับการช่วยกู้ได้อย่างไร เรื่องราวเหล่านี้บอกเราถึงความแตกต่างของความรอด เราสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่างด้วยการอ่าน

เด็กคนนี้ถูกวิญญาณชั่วครอบงำ มีวิญญาณชั่วทำให้เขาเป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้ เขาไม่สามารถได้ยินและเขาไม่สามารถพูดได้ นั่นคือสิ่งที่ทุกคนเป็นก่อนที่จะได้รับการช่วยกู้ ก่อนที่คุณจะรอดพ้นคุณไม่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส และคุณไม่สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

แต่พระคริสต์ทรงขับผีออก พระคริสต์ทรงดีกว่าปีศาจ นั่นเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์สามารถช่วยคุณได้! เขาช่วยเด็กคนนี้และเขาสามารถช่วยคุณ! พระเยซูคริสต์สามารถช่วยทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นกำพร้า และพระคริสต์สามารถช่วยกู้ท่านให้พ้นจากปีศาจได้ คุณสามารถเรียนรู้สามความจริงที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรอดจากเรื่องราวนี้

I. หนึ่ง คุณคือผู้ที่ตายแล้ว

พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมาก แล้วก็ออกมา เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย” (มาระโก 9:26)

นั่นคือภาพของทุกคนก่อนที่พวกเขาจะรอด พระคัมภีร์สอนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดตายไปแล้ว คุณตายในฝ่ายวิญญาณ! พระคัมภีร์กล่าวว่า "

“เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน…” (โรม 5:12)

บิดามารดาคนแรกของเราทำบาปต่อพระเจ้าและพวกเขาเสียชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณ อาดัมถูกตัดขาดจากพระเจ้าในสภาพความตายทางวิญญาณ และความตายทางจิตวิญญาณเหล่านั้นได้ส่งผ่านไปถึงสมาชิกเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคน นั่นเป็นเหตุผลที่มีศาสนามากมาย เนื่องจากความมืดและความตายทางจิตวิญญาณ มนุษย์จึงสร้างศาสนาขึ้นมาอย่างมากมาย แต่มนุษย์กลับไม่พบกับพระเจ้าที่แท้จริงและทรงพระชนม์อยู่

อัครสาวกเปาโลกพูดถึงกลุ่มคนในเอเธนส์ดังนี้ว่า

“เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่” (กิจการ 17:23)

พวกเขามีรูปเคารพและเทพเจ้ามากมาย แต่พระเจ้าที่แท้จริงพวกเขากลับไม่รู้จัก พวกเขาเรียกพระองค์ว่า "พระเจ้าที่ไม่รู้จัก"

และในคืนนี้คุณก็ไม่รู้จักพระเจ้า พระองค์ทรงเป็น "พระเจ้าที่ไม่รู้จัก" ให้กับคุณ พระเจ้าไม่ได้ดูเหมือนจริงให้กับคุณ คุณตายไปกับสิ่งต่างๆของพระเจ้า คุณตายในฝ่ายจิตวิญญาณ คุณเป็นเหมือนเด็กผู้ชายในพระธรรมของเรา

“เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า เขาตายแล้ว” (มาระโก 9:26)

พระวจนะกล่าวว่า

“ท่านที่ตายแล้วด้วยความบาปทั้งหลายของท่าน” (โคโลสี 2:13)

พระคัมภีร์หล่าวว่าคุณเป็น

“ตายในการล่วงละเมิดและบทป” (เอเฟซัส 2:1)

บิดาในบุตรน้อยหลงหายพูดว่า

“บุตรขอวเราตายแล้ว” (ลูกา 15:24)

พระองค์ทรงตรัสถึงบุตรน้อยหลงหาย

“น้องของเจ้าตายไปแล้ว” (ลูกา 15:32)

ทุกคนที่รอดในคืนนี้เคยเป็นเช่นนั้น เราทุกคนตายในความบาป พระเจ้าไม่ทรงรู้จักเรา เราไม่ได้ตระหนักถึงพระเจ้า พระคัมภีร์ดูราวกับว่าเป็นเพียงแค่เทพนิยายสำหรับเรา เพราะเราตายฝ่ายวิญญาณแล้ว

“โดยที่ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา” (เอเฟซัส 4:18)

นั่นคือคำอธิบายของทุกคนก่อนที่จะได้รับความรอด! และคุณต้องได้รับการช่วยโดยพระเยซู เฉพาะพระเยซูเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณ

II. สอง คุณคือคนที่พระเยซู “ทรงจับมือด้วย”

พระวจนะของเรากล่างว่า

“เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น …” (มาระโก 9:26-27)

นั่นเป็นข้อที่ยอดเยี่ยม! "แต่พระเยซูเอาเขาด้วยมือ"! นั่นคือภาพประกอบของการตื่นฝ่ายวิญญาณ เป็นภาพของพระคุณt เป็นเรื่องราวของความรอดของเรา เป็นความรอดสำหรับคนที่ไร้ความหวัง!

“ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าแห่งอำนาจในย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติ เป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเช่นกัน คือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่นแต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อ ๆ ไป พระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่โดยการกระทำใด ๆ ด้วยเกรงว่าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้” (เอเฟซัส 2:2-9)

นั่นคือความรอดโดยพระคุณ! นั่นคือความรอดโดยพระเยซูคริสต์! นั่นคือหนทางสู่สวรรค์! และมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้น!

“เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น…” (มาระโก 9:26-27)

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา คุณอยู่ในสภาพที่ไม่สำนึกและไม่รู้สึกตัว คุณไม่สนใจแม้แต่น้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับจิตวิญญาณของคุณ คุณเป็นเหมือนเด็กผู้ชายในมาระโกบทที่เก้า

“มีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พาบุตรชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิง” (มาระโก 9:17)

นั่นคือวิถีที่ผมเป็น คนที่อยู่ข้างบ้านพาผมไปที่โบสถ์แบบติสต์ เขานำผมที่คริสตจักรเหมือนชายผู้นี้พาบุตรชายของตนมาหาพระเยซู แต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพระคริสต์ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ ผมไม่สามารถเปิดพระกิตติคุณมัทธิวได้ ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์จากหนังสือปฐมกาลเพื่อหาพระธรรมนี้ ตอนถึงเวลาที่ผมเปิดไปพบกับพระธรรมมัทธิวการเทศนาก็จบลงแล้ว! แต่พวกเขาพาผมไปที่คริสตจักร พระเจ้าทรงใช้คริสเตียนเพื่อเป็นพยานให้กับคุณ และพาคุณไปหาพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับคนนี้ผู้ซึ่งนำบุตรชายของเขามาหาพระเยซู

จากนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการฟื้นฟู อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรืออาจใช้เวลานานกว่านี้ แต่ละคนต่างออกไป แต่การรับรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เปาโลถูกโยนลงไปในโลก ประชาชนในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ ในใจพวกเขารับรู้ โจรที่ไม้กางเขนเห็นความผิดของเขา มันเป็นสิ่งที่แย่มาก จอห์นม คาเกน กล่าวว่า "ผมรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย ผมไม่สามารถยิ้มได้ ผมไม่มีสันติสุข ผมทรมาน ผมไม่สามารถอยู่อย่างนี้อีกต่อไปได้ "พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เขารู้ในบาป เอมิ ซัลลากา กล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ฉันทราบถึงบาปของฉัน ฉันน่ารังเกียจและน่าอายมาก ฉันรู้ว่าพระเจ้าเห็นบาปทั้งหมดของฉัน ฉันรู้สึกเหมือนเป็นโรคเรื้อนในบรรดาคริสเตียนที่สะอาด" แจ็ค นิแกน กล่าวว่า" ฉันจำได้อย่างชัดเจนถึงความผิดที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันได้กระทำไป ฉันเป็นคนบาปที่น่าสยดสยอง"

“เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ำลายฟูมปาก” (มาระโก 9:20)

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คนในการฟื้นฟูใหญ่ครั้งแรกและการฟื้นฟูที่เกาะลูอิส หลายคนร้องไห้และล้มลงบนพื้นภายใต้การเชื่อมั่นว่าตนเป็นคนบาป บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นอย่างนั้นในอเมริกา จะไม่เป็น "การ 'ฟื้นฟู” แบบธรรมดา'"! เด็กชายที่อยู่ในมาระโกบทที่เก้าไม่ได้หัวเราะ! การฟื้นฟูที่แท้จริงทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีความบาปไม่ใช่เสียงหัวเราะ!!! การฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่บางครั้งก็มีคนล้มลงกรีดร้องภายใต้ความเชื่อมั่น เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ในประเทศจีนและอินเดียในขณะนี้ - ในการฟื้นฟูที่กำลังประสบอยู่

ทุกคนที่ตื่นขึ้นจะรู้สึกผิดบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยบาปของคุณให้คุณเห็น

“เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา” (ยอห์น 16:8-9)

คุณมีความรู้สึกใด ๆ เกี่ยวกับบาปหรือไม่? คุณรู้สึกเศร้าใจกับบาปของคุณหรือไม่? จิตสำนึกของคุณทำให้คุณรำคาญในสิ่งที่เกิดขึ้นจากบาปของคุณหรือไม่? คุณรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการอภัยโดยพระเยซูหรือไม่? อย่ารอให้มั่นใจมากขึ้น! ความเชื่อในตัวเองมั่นจะไม่ช่วยคุณ! ความเชื่อแบบนั้นไม่ช่วยให้คุณรอดได้! ให้มาหาพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น! มาตอนนี้! การเชื่อว่ามีบาปจะผลักดันคุณไปยังพระเยซู พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยลดความเชื่อมั่นของคุณได้!

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแบบภาระหนักหนักหิดและหักในฤดูใบไม้ร่วง
ถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะดีขึ้นคุณจะไม่มีวัยที่เข้ามาเลย
      (“Come, Ye Sinners, Poor and Wretched,” Joseph Hart, 1712-1768)

มาวางใจพระเยซูตอนนี้ แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณไม่เชื่อมากพอ - และพระองค์จะทรงช่วยให้คุณรอด! "ถ้าคุณรอจนกว่าคุณดีขึ้น คุณจะไม่มีวันเข้ามาเลย" มาตอนนี้เลย! เชื่อพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า! พระองค์จะช่วยคุณตอนนี้!

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของคุณ พระโลหิตของพระองค์สามารถล้างบาปของคุณออกไปได้ พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระคริสต์ประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า - บนสวรรค์ จงมาหาพระเยซูคริสต์! มาหาพระเยซูคริสต์! มาหาพระเยซูคริสต์! วางใจในพระคริสต์! วางใจในพระคริสต์! วางใจในพระคริสต์แล้วคุณจะรอด!

III. สาม คุณถูกพยุงขึ้นเพื่อพบกับพระเยซู

“แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนขึ้น” (มาระโก 9:27)

คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการที่จะมาหาพระเยซู - มากกว่าเด็กคนนี้ว่าจำเป็นต้องรู้วิธีจะยืนขึ้น ได้อย่างไร "แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนขึ้น" ถ้าคุณต้องการที่จะมาหาพระคริสต์ คุณจะถูกนำไปหาพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดียวกันที่ทรงยกเด็กคนนี้ พระเยซูตรัสเช่นนั้น! พระเยซูตรัสว่า "

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

อาจจะมีคนพูดว่า "ฉันไม่แน่ใจว่าพระเจ้าทรงมอบฉันให้กับพระคริสต์" นั่นเป็นความคิดที่โง่เขลา คุณไม่สามารถรู้ได้ เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบ อย่าเสียเวลากับหลักศาสนศาสตร์เช่นนี้ ในขณะที่คนอื่นกำลังโต้เถียงเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ คุณจงมาหาพระเยซูคริสต์! ในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่นั้น คุณจะได้รับการช่วยเหลือ! พระเยซูตรัสว่า

“และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยt” (ยอห์น 6:37)

พระคริสต์จะไม่ทรงขับไล่ท่านออกไป พระคริสต์จะไม่ปล่อยให้คุณตายไปสู่นรก พระคริสต์จะยกโทษบาปของคุณและช่วยให้คุณรอดพ้นเช่นเดียวกับที่ พระองค์ทรงช่วยเด็กคนนี้ในพระธรรมนี้ ผมขอหนุนใจคุณ ผมวิงวอนคุณ ผมขอแนะนำคุณ ผมขอร้องคุณ ผมสั่งคุณ เพื่อเห็นแก่ชีวิตนิรันดร์ของคุณจงมาหาพระคริสต์! ไม่มีทางอื่นให้คุณรอดได้! เฉพาะพระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้สันติสุขและยกโทษบาปของคุณได้! โนอาห์ ซอง กล่าวว่า "

"ผมเป็นคนบาปที่ไร้ความหวังโดยไม่มีพระคริสต์ ตาบอดและเปลือยเปล่า ผมรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อน ... พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์อยู่บนกางเขนเพื่อผม และเพื่อชำระความผิดบาปของผม และความรักที่พระองค์มีต่อผม พระองค์ทรงช่วยให้พ้นจากความเน่าเปื่อยแห่งบาป"

จากความเป็นทาสความเศร้าโศกและความมืด พระเยซู ข้าพรองค์มา ในเสรีภาพความยินดีและความสว่าง ข้าพระองค์มาหาพระองค์
ออกจากความเจ็บป่วยและเข้าสู่ความมั่งคั่งในพระองค์
ออกไปจากความบาปของข้าพระองค์และเข้าในพระองค์ พระเยซูข้าพระองค์เข้ามา
   (“Jesus, I Come,” William T. Sleeper, 1819-1904)

เราอยากจะพูดให้กับคุณเกี่ยวกับการได้รับความช่วยโดยพระเยซูคริสต์ อีกสักครู่ให้คุณออกมานั่งตรงเก้าอี้สองแถวแรก อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: มาระโก 9:17-27.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920)


โครงร่างของ

ความรอดให้กับคนสิ้นหวัง

SALVATION FOR THE HELPLESS

ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมาก แล้วก็ออกมา เด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า เขาตายแล้ว แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนขึ้น” (มาระโก 9:26-27)

I.   หนึ่ง คุณคือผู้ที่ตายแล้ว มาระโก 9:26; โรม 5:12; กิจการ 17:23; โคโลสี 2:13; เอเฟซัส 2: 1;
ลูกา 15:24, 32; เอเฟซัส 4:18.

II.  สอง คุณคือคนที่พระเยซู “ทรงจับมือด้วย”
มาระโก 9: 27ก; เอเฟซัส 2: 2-9; มาระโก 9:17, 20; ยอห์น 16: 8-9.

III. สาม คุณถูกพยุงขึ้นเพื่อพบกับพระเยซู มาระโก 9:27ข; ยอห์น 6:37.