Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
โรคบาปที่น่าเศร้า

A SOFT AND VIOLENT SADNESS
(Thai)

โดย ท่าน จอห์น ซูเอล คาเกน
by Mr. John Samuel Cagan

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 30 เมษายน มีนาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, 30 April 30, 2017

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุด [หายตก]” (ลูกา 8:43-44)


มีผู้หญิงคนหนึ่งป่วยมาเป็นเวลานาน เธอทำทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้เพื่อรักษาโรคของเธอ เช่นไปหาแพทย์ แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาอาการป่วยของเธอ เธอใช้เวลาใช้เงินทั้งหมดที่เธอมีในโลกรักษาโรคของเธอ ทุกครั้งก็ไม่สามารถรักษาเธอให้หายได้ ไม่มีใครสามารถรักษาเธอ ภายใต้การดูแลของแพทย์นั้นเธอต้องทนทุกข์มาตลอด ตามธรรมเนียมชาวยิวถือว่าเธอเป็นหญิงที่มีมลทิน เธอถูกแยกออกจากศาสนาและสังคม เธออยู่คนเดียวและไม่มีผู้ใดที่อยากสนทนากับเธอ

เธอได้หนีออกจากที่เป็นอยู่ เธอหนีออกจากชีวิตที่ไร้ความหวัง เพราะตลอดชีวิตเธออยู่อย่างไร้สิ้นหวัง จนกระทั่งวันที่เธอได้มาพบกับพระเยซู เธอมองเห็นพระเยซูอยู่ท่ามกลางฝูงชน เธอรู้ว่าพระเยซูสามารถรักษาเธอได้ แต่เธอไม่สามารถเข้าถึงพระเยซู เธอไม่รู้ว่าจะไปถึงพระเยซูหรือไม่ ดูเหมือนว่าพระองค์จะอยู่ห่างไกลออกไป และดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสให้พระองค์รักษาโรคของเธอ แต่เธอก็พยายามทุกอย่าง และเธอรู้เพียงว่าคนเดียวที่จะช่วยเธอได้คือพระเยซู เธอต่อสู้ฝ่าผ่านฝูงชนและเอื้อมมือออกไปจับพระเยซู แต่เธอก็ไม่สามารถสัมผัสพระเยซูได้ แต่ที่เธอทำได้ตอนนั้นคือสัมผัสชายเสื้อของพระองค์ ช่วงเวลาที่เธอสัมผัสชายเสื้อของพระคริสต์นั้น อาการเจ็บป่วยของเธอก็หายและพระเยซูทรงทำให้เธอเป็นคนที่บริสุทธิ์ เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณ

I. หนึ่ง คุณป่วย

มนุษย์ทุกคนต่างมีโรค มนุษย์ได้รับการติดเชื้อโรคเหล่าที่อยู่ในตัวของมนุษย์ตนเอง เหมือนเป็นผลจากความเจ็บป่วย ผู้คนทำร้ายกันและกัน การเอาเปนียบกันและกัน และในที่สุดแม้แต่การทำลายตัวเอง โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เป็นความลับ ทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ต่างค้นโรคเหล่านี้ แม้ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป อากสรเจ็บป่วยเหล่านี้สำหรับพระเจ้าแล้วเรียกว่าบาป บาปมีการติดต่อไปยังมนุษยชาติ บาปคือโรคที่ติดคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า (โรม 3:23)

ทุกคนได้รับเชื้อโรคที่เป็นบาป ดังนั้นบาปจึงมีอยู่ทุกยุคทุกชั่วคน และไม่จำเป็นที่จะเรียนรู้ถึงบาปนี้ เพราะเป็นธรรมชาติและมีการพัฒนาอยู่ภายในตัวคุณ บาปส่งผลกระทบต่อทุกอย่างที่คุณทำ ตอนที่คุณทำชั่วนั่นเป็นหลักฐานของการเจ็บป่วยที่เป็นเพราะบาป เมื่อคุณดูภาพลามกอนาจารเป็นเพราะคุณเป็นคนบาป คุณไม่ได้เป็นคนบาปด้วยการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น การเจ็บป่วยของคุณนั้นคือบาปที่มีการสืบทอด กันมา คุณเกิดมาก็เป็นคนบาปแล้ว คุณเป็นคนบาปและเป็นเพราะคุณทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง บาปคือโรคที่มีเชื้อติดอยู่ในใจของคุณ ทางด้านความคิดเงียบๆของคุณ คุณต้องการที่จะทำสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าที่เป็นการกระทำ คุณเลวมากยิ่งกว่าที่คุณเป็น ใจของคุณสามารถจินตนาการอยู่ภายใต้ความหลอกลวงได้ ใจของคุณช่วยให้คุณปรารถนาสิ่งที่น่ากลัวในที่ลับ แต่ในขณะเดียวกันคุณพยายามหลอกว่าเป็นคนดี คุณติดเชื้อจากบาปและบาปเป็นสิ่งที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวหลอกลวงและน่าเกลียด พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก ข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้ และความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม” (อิสยาห์ 64:6)

บาปคือความเจ็บป่วย อาการบาปส่งผลกระทบ ผลจากบาปเช่นคนมักจะไม่มีความสุขลึกในชีวิตของตัวเอง คนมีความละอายจิตใจหดหู่และอยู่ในความเจ็บปวดนั่นก็เป็นผลที่มาจากบาป มีบางช่วงเวลาที่อยู่คนเดียว คุณสามารถรู้สึกได้ว่าภายในนั้นมีแต่ความมืดมน ช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปความเศร้าโศกดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับการขาดหายไปของความไร้เดียงสา ชีวิตของคุณจะสำลักโดยความรู้สึกที่ว่างเปล่าที่ไม่สามารถอธิบายได้ คุณจะรู้สึกถึงอาการของบาป ในช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกลึกภายในตัวเองนั้นจะแรงโน้มถ่วงดึงคุณเข้าสู่ภาวะความโศกเศร้าและความโกรธควบคู่กันไป คุณมีช่วงเวลาที่รู้สึกเช่นนี้ จากนั้นคุณก็จะตอบสนองต่อสัญชาตญาณอาการป่วยโดยแสวงหาการรักษา เพื่อให้อยู่รอด คุณทำเหมือนคนทั่วโลกทำกัน คือแสวงหาทางรักษาเท่าที่สามารถหาพบในโลกนี้

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้” (ลูกา 8:43)

II. สอง คุณค้นหาวิธีการรักษาโรคของคุณ

มีการรักษาจำนวนมากมายที่ได้รับการเสนอเพื่อรักษาอาการของบาป ผู้คนต่างพยายามลืมอาการของบาปดดยการใช้ชีวิตแบบตามใจชอบ ผู้ทั่วทุกมุมโลกใช้ยาเสพติดที่จะหลีกหนีหรือลืมอาการของบาป การมีชีวิตบางครั้งก็ใช้การฉีกยา หรือทานยา แต่การรักษาอาการเหล่านั้นเป็นเพียงชั่วเคราเท่านั้น แต่บางครั้งคุณอาจไม่มีความสุขจากการที่พยายามลืมอาการป่วยจากบาป ยาเสพติดที่คุณเลือกอาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม นั่นคือการรักษา และก็เป็นทางติดด้วย

มีรูปแบบมากมายที่ใช้การรักษาความสุขหรือทำให้เกิดความพึงพอใจ ทุกวันนี้ผู้คนอยู่ในโลกแห่งการจินตนาการ ผลการศึกษาล่าสุดที่กล่าวถึงในวงธุรกิจพบว่าคนเฉลี่ยสัมผัสมาร์ทโฟนของพวกเขาถึง 2,000 ถึง 5,000 ครั้งในแต่ละวัน คนที่ติดตามข้อมูลการสื่อสารเทคโนโลยีและการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีมีไว้ให้กับพวกเขา พวกเขาต่างเสพติดสื่ออย่างไร้ขอบเขต - จะรู้สึกอาการของบาป

คุณยังมีมาร์ทโฟนอยู่ในกระเป๋าของคุณ ในช่วงเวลาที่ฟรีนั้นทุกคนสูญเสียเวลาของตัวเองไปกับโทรศัพท์ ในช่องว่างระหว่างการกระทำโดยเจตนาคุณไม่ได้ตั้งใจดึงมันออกมาจากกระเป๋าของคุณ คุณมีการหลบหนี คุณมีการรักษา คุณรักษาอาการของบาป แต่คุณยังไม่หาย

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้” (ลูกา 8:43)

เทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าถึงโลกอีกโลกหนึ่ง เทคโนโลยีช่วยให้คุณค้นหาโลกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่น่าพอใจมากกว่าโลกที่คุณเกิดมา คนใช้จ่ายทุกชั่วโมงบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคม คนลงภาพตัวเองประมาณสิบหรือสิบห้าหรือยี่สิบภาพของตัวเองและทำให้น่าดูกว่าความเป็นจริง พวกเขานำเสนอตัวเองในทางที่พวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นไปอย่างนั้น พวกเขาตกแต่งภาพเหล่านั้นอย่างอย่างระมัดระวังและโพสต์ลงในอินเตอร์เนทเพื่อให้ชาวโลกดูภาพตัวเองในแบบที่ไม่ใช่ความจริง

คุณมี Facebook คุณมี Instagram นอกจากนี้คุณยังจะใช้เวลาเลือกมุมและคุณสมบัติของตัวเองที่ดีที่สุดลงในนั้น ดังนั้นเพื่อไม่มีทางให้โลกเห็นคุณอย่างที่เป็นว่าป็นคนดี เพื่อให้คุณจะได้ไม่ต้องทรมานจากอาการของบาป แม้คุณก็จะพบวิธีการรักษา แต่ไม่มีทางที่รักษาคุณหาย

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้” (ลูกา 8:43)

ลองดูซิคุณใช้ชีวิตยุ่งยากแค่ไหน สภาพที่แท้จริงของคุณต้องใช้เวลา ดังนั้นในความพยายามที่จะหลบหนีสภาพที่แท้จริงของคุณ ให้คุณจัดตารางเวลาชีวิตของคุณปราศจากเวลาทั้งหมด แม้ว่าคุณจะไม่มีเวลาว่างก็ตาม จิตสำนึกของคุณทำให้ไขว้เขว คุณใช้เวลาในแต่ละวันกับการเล่นวิดีโอเกม โลกเสมือนจริงของคุณได้บุกเข้ามาจริง ในขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่ในชั้นเรียนหรือในขณะติดจราจรหรือในบทเทศนานี้ คุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้าน และเล่นวิดีโอเกมเพียงแค่นิด ๆ หน่อย ๆ คุณยุ่งยากกับการคิดถึงโรคที่เป็นผลจากบาป แต่นั่นเป็นความเป็นจริงที่เป็นสถานการณ์ของคุณเอง

คุณทุ่มเทเวลาทั้งวันอยู่แต่ด้านหน้าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณไม่ชอบสิ่งที่มันให้ความรู้สึกว่าจะนั่งอยู่คนเดียวกับความคิดของคุณเอง คุณจึงแสวงหาเพื่อนคุยทางอินเตอร์เน็ต คุณไม่สามารถหยุดแม้สักครู่เพราะคุณเสพติดมัน คุณเสียบเข้ากับเพลง วิดีโอเกมลงไปในอินเทอร์เน็ตเป็นประสบการณ์ที่น่าพอใจให้กับคุณมากๆ คุณบอกตัวเองว่าจริงๆคุณไม่ได้กลัวอาการของบาป คุณทำทุกสิ่งที่คุณทำเพราะความเบื่อหน่าย คุณทำสิ่งเหล่านี้เพราะสนุกสนานไม่ใช่เพราะคุณจำเป็นต้องได้ และถ้าคุณหยุดที่จะทราบวิธีการที่ยากที่คุณกำลังไล่สนุกคุณอาจสังเกตเห็นว่ากำลังทำงานสำหรับชีวิตของคุณ มีเวลาที่จะต้องกังวลหรือดูแลเพราะคุณได้รับการออกแบบชีวิตของคุณมากเกินไป พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ความสงบสุขกำมือหนึ่งยังดีกว่าการงานตรากตรำสองกำมือและกินลมกินแล้ง” (ปัญญาจารย์ 4:6)

คุณบอกตัวเองว่าไม่สามารถช่วยได้ แต่คุณก็ติดก็มัน คุณการการหนังสือ แล้วก็ทำงาน สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่คุณก้ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ คุณต้องการให้ชีวิตของคุณไปทิศทางนี้ คุณคิดว่าอนาคตอยู่ข้างหน้าเอง และคุณจะต่างออกไป คุณคิดว่าจะเรียนจบ และเริ่มต้นหาเงิน และกลายเป็นบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น ไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาที่ไหน ไม่ว่าคุณจะทำงานได้เงินมากเท่าไหร่ก็ตาม ไม่มีทางที่คุณพอใจกับมัน และไม่มีวันเพียงพอ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เขาได้คลอดมาจากครรภ์มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอย่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับที่เขามาฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาติดมือไปไม่ได้เลย” (ปัญญาจารย์ 5:15)

คุณหวังว่าจำนวนเหล่านั้นไม่สำคัญให้กับคุณ ไม่ใช่จำนวนเงิน ไม่ใช่งานอาชีพที่ดีๆ จะให้สิ่งที่จิตวิญญาณของคุณพึงพอใจได้ ชีวิตของคุณไม่มีทางที่จะพอ คุณไม่มีความสุข คุณทรมาณจากอาการของบาป คุณถูกหลอก คุณรักษาอาการโลกบาปนี้ แต่ไม่มีทางที่คุณจะรักษาให้หายได้

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้” (ลูกา 8:43)

ไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถรักษาคุณได้ ความสุขและพึงพอใจในโลกนี้ไม่มีทางรักษาคุณได้ เงินทั้งหมดในโลกเอามากองไว้ก็ไม่มีทางที่จะใช้รักษาคุณได้ ดั่งบทเพลงเก่าๆนี้กล่าวเอาไว้

แหวนเพชร และภูเขาทอง
   แม่น้ำเงิน และแก้วแหวนเงินทอง
เอาทุกอย่างนี้มารวมกันก็ไม่สามารถซื้อคุณและผม
   สันติสุขคือยามได้หลับนอน หรือยามมีอิสระ
(“Acres of Diamonds” by Arthur Smith, 1959).

ไม่จำเป็นที่คุณต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นอีก เพราะวิธีการที่คุณหามาได้นั้น มันอาจจะควบคุณโรคได้ชั่วครั้งชั่วเคราเท่านั้น แต่ไม่ใช่รักษาอาการจริงได้ คุณอาจรักษามันจนกว่าชีวิตของคุณจะหาไม่ หากยังเป็นเช่นนี้สักวันหนึ่งจะสายเงินไป โรคบาปของคุณจะทวีรุนแรงยิ่งขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นโรคเรื้อรัง สุดท้ายโรคบาปนี้จะทำลายคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

คุณจำเป็นต้องรักษาโรคของคุณ ทางเดียวที่คุณต้องรักษา คุณต้องการพระเยซูคริสต์

III. สาม พระเยซูทรงสามารถรักษาโรคบาปของคุณ

การรักษาโรคบาปของคุณนั้นมันมากกว่าเพียงอาศัยแค่เหนือธรรมชาติ หมือนกับผู้ในพระธรรมข้อนี้ คุณต้องหันไปหาพระเยซูคริสต์ แลพให้พระองค์รักษาคุณ

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุด [หายตก]” (ลูกา 8:43-44)

ผู้หญิงคนนี้ได้พยายามทุกวิถีทางเท่าที่เธอสามารถทำได้ แต่ก็ไม่มีทางไหนที่จะรักษาเธอให้หายอาการเจ็บป่วยของเธอ จนกระทั่งเธอหันไปหาพระเยซู แม้ว่าหลายคนพยายามแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีใครสามารถรักษาเธอ เธอหันไปที่พระเยซูด้วยความหวังหรือที่พึ่งสุดท้าย และพระเยซูทรงรักษาเธอให้หาย พระเยซูทรงเป็นวิธีการรักษาเฉพาะอาการเจ็บป่วยเพราะบาป พระเยซูเท่านั้นที่ทรงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บแห่งความบาปของคุณ เพราะเพียงพระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของคุณ พระเยซูทรงสมบูรณ์แบบในทุกวิถีทาง พระเยซูคือลูกแกะที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป และพระองค์ทรงแบกน้ำหนักบาปของคุณบนพระวรกายของไปที่กางเขนเพื่อชดใช้บาปของคุณ พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เป็นยาแก้พิษบาปของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:4-5)

พระเยซูทรงกระทำทั้งหมดนี้เพราะว่ารักคุณ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของคุณเพื่อให้ความเจ็บป่วยจากความบาปจะรับการรักษาให้หาย คุณเป็นคนบาป คุณได้พยายามรักษา การรักษาเหล่านั้นยังไม่มีทางชวยให้คุณหาย คุณกำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงของความบาป คุณจะต้องยอมรับอย่างมั่นใจว่าคุณกำลังป่วย ถ้าคุณรู้ว่าคุณป่วย คุณจะแสวงหาหนทางพิสูจน์อาการให้เห็นว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่คุณจะต้องรักษา พระเยซูตรัสว่า

“คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่” (มาระโก 2:17)

คุณต้องเห็นและรู้สึกถึงความเป็นจริงของอาการเจ็บป่วยเพราะบาปของคุณ และตอนที่คุณรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอย่าหันไปทานยา แต่ให้รักษา เปลี่ยนจากบาปและหันไปที่พระเยซู พระเยซูเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยให้คุณรอดจากบาปได้ ความรอดที่พระเยซูประทานนั้นได้แบบฟรีๆ ผู้หญิงคนนี้ได้รับการเยียวยารักษา ได้รับอภัยโทษจากบาปและรอดโดยพระเยซู เธอไม่ได้จ่ายเงินสำหรับค่ารักษาของเธอ เธอไม่ได้ขอร้องให้พระเยซูรักษาเธอ มันดูเหมือนว่าเธอไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูเสียด้วย แต่เธอเข้าถึงหรือไม่นั้นไม่ต่างอะไรเลย เพราะเธอเอื้อมมือไปที่พระเยซูและสัมผัสชายเสื้อผ้าและได้รับการช่วยกู้โดยความเชื่อ! แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูก็ตาม แต่ให้ยื่นมือออกไปหาพระองค์ แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใกล้พระเยซูไม่ได้ ให้เอื้อมมือออกไปโดยความเชื่อในพระคริสต์และพระองค์จะช่วยให้คุณรอด! วางใจพระเยซูโดยความเชื่อและพระองค์จะช่วยให้คุณรอด! วางใจพระเยซูและแล้วพระองค์จะรักษาคุณให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแห่งบาป อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: ลูกา 8:43-48
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Turn Your Eyes Upon Jesus” (Helen H. Lemmel, 1863-1961).


โครงร่างของ

โรคบาปที่น่าเศร้าโศก

A SOFT AND VIOLENT SADNESS

โดย ท่าน จอห์น ซูเอล คาเกน
by Mr. John Samuel Cagan

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุด [หายตก]” (ลูกา 8:43-44)

I.      หนึ่ง คุณป่วย โรม 3:23; อิสยาห์ 64:6.

II.    สอง คุณค้นหาวิธีการรักษาโรคบาปของคุณ ปัญญาจารย์ 4: 6; 5:15; โรม 6:23.

III.  สาม พระเยซูทรงสามสามารถรักษาโรคบาปของคุณ อิสยาห์ 53: 4-5; มาระโก 2:17.