Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ข้อพิสูจน์การเป็นพระบุตรของพระคริสต์!

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 15 เมษายน มีนาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 15, 2017

“เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้บังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝ่ายเนื้อหนัง แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:3-4)


ผมชื่นชม ดร. วิลเบอร์ เอ็ม สมิธ มากเพราะเขามีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีคริสเตียนและความซื่อสัตย์ในการออกจากวิทยาลัยฟุลเลอร์ในปีพ. ศ. 2506 เมื่อมันหันไปจากความไม่สมบูรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบิลและเริ่มยอมรับเสรีนิยม (see Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, 1978 edition, pp. 110-112) ดร. สมิธ ถามคำถามเกี่ยวกับโรม 1: 4 ว่า "ฉันสงสัยว่าทำไมนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่เคยเทศนาหรืออย่างน้อยก็ไม่เคยเผยแพร่บทเทศน์เกี่ยวกับข้อความที่เชื่อมั่นในความเชื่อนี้?" (Wilbur M. Smith, D.D., Therefore, Stand, Keats Publishing, 1981 edition, p. 583). ผมคิดว่าเหตุผลอาจอยู่ในความจริงที่ว่ามีการเทศนาน้อยมากเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ในช่วง 125 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การลุกขึ้นมาของ "การตัดสินใจ" จากช่วงเวลาของ CG Finney พระธรรมเทศนาได้รับมากขึ้น ทุ่มเทให้กับมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ทำ ในวันนี้นักเทศน์มีแนวโน้มที่จะปล่อยให้สิ่งของของพระเจ้าลื่นลงไปในพื้นหลัง แต่มุ่งเน้นการทำงานของมนุษย์ ดังนั้นคริสต์ศาสนาคริสต์วันนี้ได้กลายเป็นมานุษยวิทยามากกว่าเทววิทยาทางจิตวิทยามากกว่าคริสต์ศาสนามนุษย์เป็นศูนย์กลางมากกว่าคริสต์ - ศูนย์กลาง

การเทศน์ทุกครั้ง แต่บันทึกไว้ในหนังสือกิจการทำให้การฟื้นคืนพระชนม์เป็นไปอย่างเที่ยงตรง อัครสาวกไม่สามารถเทศนาได้โดยไม่พูดถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ นี่เป็นหัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐที่พวกเขาเทศน์ อย่างไรก็ตามวันนี้ถ้าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ถูกกล่าวถึงก็จะลดลงในเช้าวันอาทิตย์อีสเตอร์ แม้กระนั้นก็ตามรัฐมนตรีต่างไม่ค่อยสั่งสอนหลักธรรม

ในหนังสือของเขา Christless Christiany ดร. ไมเคิลฮอร์ตันชี้ให้เห็นว่าเทศน์อีสเตอร์ในคริสตจักรอนุรักษ์นิยมหลายแห่งมักเป็น "สิ่งที่พระเยซูทรงเอาชนะความพ่ายแพ้ของพระองค์และเพื่อให้เราสามารถ จิตวิทยาการเมืองหรือ moralism แทนพระกิตติคุณ " (Michael Horton, Ph.D., Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church, Baker Books, 2008, p. 30) น่าแปลกใจคือ ดร. อาร์. ทอร์รีย์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าชื่นชมไม่มีพระธรรมเทศนาสักฉบับหนึ่งเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ในหนังสือที่มีชื่อเสียงของพระองค์วิธีทำงานให้พระคริสต์ (Fleming H. Revell, n.d.) ดร. ทอร์รีย์ ให้ 156 หน้าของคำเทศน์เค้าโครงสำหรับนักเทศน์ แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งในเค้าร่างเหล่านั้นจะอุทิศทั้งหมดเพื่อการคืนพระชนม์ของพระเยซู! แน่นอนว่าสถานการณ์จะแย่ลงทุกวันนี้!

จากการตรวจบทเพลงนทัสการสมัยใหม่ฉันพบเพียงสิบเพลงสวดเกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งในนั้นถูกเขียนขึ้นก่อนศตวรรษที่ยี่สิบ สองถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 18 สามในศตวรรษที่ 19 หนึ่งในศตวรรษที่ 16 หนึ่งในศตวรรษที่ 17 หนึ่งในศตวรรษที่ 15 และสองในศตวรรษที่ 8! เพลงสวดที่ดีจริงๆเพียงอย่างเดียวในการคืนพระชนม์ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 20 คือ "มีชีวิตอยู่อีก" โดย Paul Rader แต่ก็ไม่ปรากฏในบทสวดใด ๆ ต่อความรู้ของฉัน ยืนและร้องเพลงประสานเสียงกับฉัน!

พระองค์สิ้นพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้ง
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทรงเอาชนะความชั่วและความตาย
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง!
(“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938)

พวกคุณนั่ง คุณสามารถเขียนถึงฉันได้ที่ P.O. Box 15308, Los Angeles CA และขอคำและเพลงสำหรับเพลงสวดของ Paul Rader อีกครั้งฉันคิดว่าการขาดเพลงสวดสมัยใหม่เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่สำคัญทั้งหมดนี้ได้รับการละเลยมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่วันที่ฟินเนย์ คริสต์คือ,

“แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:4)

แต่แทบจะไม่มีใครบอกกล่าวได้และเราเกือบจะไม่เคยร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้! ไม่น่าแปลกใจที่คริสตจักรในโลกตะวันตกกำลังแห้งและจางหายไป! หากปราศจากความเชื่อในพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีความหวังอะไรสำหรับการฟื้นตัวและไม่มีข้อความที่มีชีวิตอยู่เพราะครึ่งหนึ่งของข่าวประเสริฐจะถูกลืมไปซึ่งส่วนใหญ่ถูกตัดออกจากคำเทศนาของเรา! พระเจ้าช่วยเรา!

ข้าพเจ้าพบว่าผู้ที่อยู่ในโลกที่สามเป็นผู้ที่จะเน้นพระคริสต์ที่ทรงพระชนม์มากกว่าที่เราอยู่ในยุโรปและอเมริกา ไม่น่าเชื่อว่าศาสนาคริสต์มีการเติบโตที่นั่น แต่หยุดนิ่งอยู่ที่นี่!

ผมติดต่อทางอีเมลกับชายหนุ่มวัย 20 ปีที่มาจากประเทศโลกที่สาม เขาพูดถึงเรื่องการทรมานอย่างรุนแรงในวัยเด็กของฉันเพื่อพยายามทำให้ฉันละทิ้งความเชื่อของคริสเตียน ฉันร้องไห้ออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครมาและฉันเห็นหลายคน [คริสเตียน] ตาย ... เด็ก ๆ ถูกข่มเหงและถูกคุมขังในอินเดียพม่าทรมานซ้ำ ๆ ด้วยแรงกระแทกไฟฟ้าเพื่อให้พระเยซู ... ฉันเป็นหนึ่งในนั้น รอดชีวิต "เมื่อฉันอ่านว่าฉันร้องไห้ เราสามารถหาเด็กหรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่นี่ในอเมริกาหรือเวสต์โดยทั่วไปได้ที่ไหน? ชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเขาและเด็กคนอื่น ๆ ได้พบกับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนม์ เมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้วพวกเขาก็รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า จากนั้นจำนวนการทรมานด้วยไฟฟ้าช็อตหรือการตีอาจทำให้พวกเขายอมแพ้ได้ พวกเขารู้ว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ - ฟื้นขึ้นมาจากความตาย! ที่ทำให้พวกเขาเป็นคริสเตียนที่แท้จริง! และนั่นคือสิ่งที่อัครทูตเปาโลพูดในข้อความของเรา คริสต์คือ,

“แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:4)

ร้องท่อนรับอีกครั้งหนึ่ง!

พระองค์สิ้นพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้ง
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทรงเอาชนะความชั่วและความตาย
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง!

คำภาษากรีกแปลคำว่า "ประกาศ" หมายถึง "ระบุ" "ทำเครื่องหมาย" (Strong # 3724) พระเยซูได้ทรงระบุไว้ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์จากความตายื The Geneva Bible of 1599 กล่าวว่า "แสดงและประจักษ์" (หมายเหตุข้อ 1 ในโรม 1: 4) พระคริสต์ทรง "แสดงและประจักษ์" เหมือนพระบุตรของพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์จากความตาย

“แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ... คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า” (โรม 1:4)

I. หนึ่ง พระเยซูประกาศอย่างไรว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ไม่ได้เป็นหลักคำสอนของพระองค์ พระองค์ทรงสอนสิ่งมหัศจรรย์มากมายเช่นเทศน์บนภูเขา แต่คำสอนของพระองค์เพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า การอัศจรรย์ของพระองค์ไม่ได้แม้กระทั่งการยกสามคนขึ้นไปจากความตาย เอลียาห์ผู้พยากรณ์ได้ชุบชีวิตเด็กชายคนหนึ่งจากความตายในสมัยพันธสัญญาเดิมและเขาไม่ใช่บุตรของพระเจ้า (I Kings 17: 17-24) เอลีชายกบุตรคนที่สองขึ้นจากตาย (2 พงศ์กษัตริย์ 4: 32-37) แต่เอลีชาไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้า โมเสสยังทำปาฏิหาริย์หลายอย่างรวมถึงการพรากจากทะเลแดง แต่เขาไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า เครื่องหมายเดียวที่ประกาศว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือการฟื้นคืนพระชนม์ของร่างกายของพระองค์เอง พระเยซูเองตรัสว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นหมายสำคัญที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่คนชั่ว,

“หมายสำคัญจากท่าน พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “คนชาติชั่วและเล่นชู้แสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ผู้พยากรณ์ ด้วยว่า โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาวาฬสามวันสามคืน ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั” (มัทธิว 12:39-40)

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อยอมรับมหาปุโรหิตว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (มัทธิว 26: 63-66) ขณะที่พระองค์ทรงแขวนไว้บนกางเขนพวกปุโรหิตใหญ่เยาะเย้ยพระองค์ว่า

“ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยวนี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า” (มัทธิว 27:43)

แต่พระเจ้าทรงเห็นชอบจากพระเยซูเป็นพระบุตรของพระองค์โดยการให้พระองค์คืนพระชนม์ พระเยซูคือ

“แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ... คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า” (โรม 1:4)

พระเจ้าประกาศให้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์โดยการยกศพของพระองค์ในวันที่สาม! ร้องเพลง!

พระองค์สิ้นพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้ง
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทรงเอาชนะความชั่วและความตาย
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง!

II. สอง ทำไมพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า

ดร. ชาร์ลส์ ฮ็อดจ์ (2340-2421) ศาสตราจารย์แห่งพันธสัญญาใหม่ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์พรินซ์ตันกล่าวว่า

ถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้หลักฐานเกี่ยวกับการสมรสของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วหรือความสมบูรณ์ของการนำเข้านั้นรู้จักกับอัครสาวก…การคืนพระชนม์พระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า… [หลาย]ใน [พระวจนะ]ของพระเยซูคริสต์การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ เป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความจริงของทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอน และความถูกต้องของข้อเรียกร้องทั้งหมดของเขา ... ในขณะที่พระเยซูคริสต์ประกาศอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือตราประทับของพระเจ้าต่อความจริงของการประกาศของพระองค์ ถ้าเขายังคงอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความตายพระเจ้าก็จะไม่อนุญาต [อ้างว้าง] อ้างว่าเป็นพระบุตรของพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับประชาชนทั่วไปว่า "พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของเราในวันนี้เราได้ประกาศเรื่องเจ้าแก่เจ้า(Charles Hodge, Ph.D., A Commentary on Romans, The Banner of Truth Trust, 1997 edition, pp. 20-21; notes on Romans 1:4)

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าได้รับจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์และยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอน

ดร. วิลเบอร์ เอ็ม สมิธ กล่าวว่าการคืนพระชนม์ของพระคริสต์

… ความเที่ยงธรรม, ความเชื่อถือได้ของคำพูดของพระคริสต์ทั้งหมด พระองค์ทรงทำนายว่าพระองค์จะทรงทำประการใดและการคาดการณ์ครั้งนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ตรัสว่าทุกอย่างจะเป็นจริง ... เมื่อพระเจ้าของเราตรัสว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเป็นเช่นนั้น เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์จะถูกลงโทษชั่วนิรันดร์พระองค์ตรัสความจริง ... เราไม่สามารถยอมรับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์และมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความจริงของคำพูดที่ได้ดำเนินการมาจากริมฝีปากของพระองค์ (Smith, Therefore Stand, ibid., pp. 418-419)

พระเยซูตรัสให้กับพวกสามาว่า

“ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าผู้พยากรณ์ได้เขียนไว้ว่าด้วยบุตรมนุษย์นั้นจะสำเร็จ ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทำหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ำลายรดท่าน เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” (ลูกา 18:31-33)

สิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 18: 31-33 ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เขาถูกเยาะเย้ยถ่มน้ำลายรุกและเฆี่ยนตีและถูกประหารบนกางเขน แต่ในวันที่สามหลังจากที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพจากความตาย การบรรลุถึงการพยากรณ์อย่างถูกต้องของพระเยซูเกี่ยวกับพระองค์คือการรับประกันความจริงของทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นเช่นนั้น

“เรา ผู้บังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่” (โรม 1:4)

ร้องด้วยกัน! “He who was dead is alive again”

พระองค์สิ้นพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้ง
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทรงเอาชนะความชั่วและความตาย
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง!

เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างที่พระองค์ตรัสแล้วเราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์ได้ตรัสความจริงด้วยเช่นกันเมื่อพระองค์ตรัสว่า "

“ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ …ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย” (มัทธิว 18:3)

เราควรใช้ถ้อยคำเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะพวกเขามาจากพระโอษฐ์ของพระบุตรของพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ คุณได้รับการดัดแปลงหรือไม่? คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้รับการแปลงแล้ว พระบุตรของพระเจ้าตรัสว่า "คุณไม่สามารถ" เข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์ "ได้หากคุณยังไม่ได้รับการดัดแปลง โอว่าคุณควรจะคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไร! คุณควรระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างไร!

พระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระเจ้าตรัสว่า "

““เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

คุณควรฟังอย่างจริงจังในสิ่งที่พระองค์ตรัส คุณห่วงใยที่ควรจะไปหาพระองค์และได้รับการช่วยชีวิต! คุณควรระวังที่จะลบล้างความเชื่อโชคลางและความคิดทางศาสนาที่ผิดทั้งหมดและจงวางใจในพระเยซูเพียงอย่างเดียวเพราะพระองค์ตรัสว่า "ไม่มีมนุษย์คนใดเข้ามาหาพระบิดา แต่โดยทางฉัน"

พระเยซูผู้ทรงพระชนม์ตรัสว่า

“และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอหน์ 6:37)

โอ้วิธีที่คุณควร "มุ่งมั่นที่จะเข้าสู่" เพื่อพระองค์! (ลูกา 13:24) คุณควรระมัดระวังและรอบคอบมากแค่ไหนที่จะมาหาพระเยซู โปรดจำไว้ว่าพระองค์ตรัสว่า "

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

เรากำลังอธิษฐานว่าคุณจะฟังพระบุตรของพระเจ้าที่ฟื้นคืนพระชนม์ เรากำลังอธิษฐานว่าคุณจะมาหาพระองค์โดยตรงเพื่อพระองค์จะได้รับการชำระล้างให้สะอาดจากบาปของคุณด้วยเลือดที่พระองค์ทรงหลั่งลงบนไม้กางเขนและรอดโดยชีวิตที่ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ได้ยินพระองค์! เชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัส จงมาหาพระองค์โดยตรงและรับการช่วยกู้เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบอกให้คุณทำ - เพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่

“แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ... คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า” (โรม 1:4)

พระองค์สิ้นพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้ง
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทรงเอาชนะความชั่วและความตาย
   พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง!
(“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: ลูกา18:31-34.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Hail, Thou Once-Despised Jesus!” (by John Bakewell, 1721-1819).


โครงร่างของ

ข้อพิสูจน์การเป็นพระบุตรของพระคริสต์!

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้บังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝ่ายเนื้อหนัง แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:3-4)

I.      หนึ่ง พระเยซูประกาศอย่างไรว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 1 พงศ์กษัตริย์ 17: 17-24;2 คิงส์ 4: 32-37; มัทธิว 12: 39-40; 26: 63-66; 27:43

II.    สอง ทำไมพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า, ลูกา 18: 31-33; มัทธิว 18: 3; ยอห์น 14: 6; 6:37; ลูกา 13:24; มัทธิว 11:28