Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การกลับจอมปลอมของยูดาส

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 2 เมษยน มีนาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 2, 2017

“เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ นำเงินสามสิบเหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์ คนเหล่านั้นจึงว่า การนั้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย” (มัทธิว 27:3-5)


มัทธิว 27 เริ่มต้นเหตุการณที่เกิดขึ้นในตอนเช้าหลังจากที่พระเยซูถูกจับในสวนเกทเสมนี หลังจากที่เขาถูกนำตัวไปยังมหาปุโรหิตและศาลสูงสุด หลังจากพยานเท็จได้เป็นพยานต่อพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงถูกประจัญบานและเย้ยหยัน และหลังจากที่เปโตรได้ปฏิเสธพระองค์

“ครั้นรุ่งเช้า บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซู เพื่อจะประหารพระองค์เสีย เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอัสปีลาตเจ้าเมือง” (มัทธิว 27:1-2)

พวกเขานำพระเยซูไปที่พระราชวังของมหาปุโรหิต ยูดาสเข้ามายืนอยู่ใกล้พระเยซู แต่ยูดาสไม่หันไปหาพระเยซูและร้องให้ขอทรงอภัย ถ้าเขาหันมาหาพระเยซูคริสต์แม้กระทั่งในช่วงเวลานี้เขาก็จะได้รับความรอดเช่นกัน เพราะโจรบนไม้กางเขนถัดจากพระเยซูได้รับความรอดก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ทำไมยูดาสถึงหันไปที่มหาปุโรหิตแทนที่จะหันมาหาพระเยซูเพื่อขอทรงให้? อภัย ผมเชื่อว่ามีอยู่สองเหตุผล

I. หนึ่ง ยูดาห์จำนนต่อบาปที่ไม่สามารถอภัยให้

พระเยซูตรัสว่า

“เพราะฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งโลกนี้โลกหน้า” (มัทธิว 12:31-32)

ดร. จอห์น อาร์ ไรซ์ กล่าวถึงยูดาห์ว่า ”ยูดาห์จำนนต่อบาปที่ไม่สามารถอภัยให้ได้” เพราะเขาถูกครอบงำโดยความชั่ว ดร. จอห์น อาร์ ไรซ์ กล่าวว่า

บาปที่ไม่สามารถอภัยให้ได้ ด้คือการปฏิเสธพระคริสต์อย่างสิ้นเชิงและนั่นคือความหมายที่แท้จริง... นั่นคือเหตุผลที่แสดงว่าพระวิญญาณทรงจากผู้นั้นไปแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทำงานอยู่ในใจของคนนั้น และไม่ทำให้ตนนั้นอยากได้ความรอดอีก ... ผู้ที่ [กระทำบาปที่ไม่สามารถอภัยให้ได้] เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หนีอออกจากเขาไป การกลับใจใหม่ที่แท้จริงนั้นเกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจของคนนั้น หาก [พระวิญญาณบริสุทธิ์] หนีไป ไม่มีทางอีกที่พระเจ้าจะช่วยกู้คนบาปได้ (John R. Rice, D.D., A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, p. 183; comments on Matthew 12:31-32)

บทเพลงของ ดร. ไรซ์ ที่ชื่อว่า “If You Linger too Long,” กล่าวถึงยูดาห์ดังนี้ว่า!

คุณรอและปฏิเสธพระผู้ช่วยให้นานเกิน
   คุณปฏิเสะความรักความเมตตาของพระองค์
เช่นคุณไปกินผลไม้ต้องห้าม คุณไปเชื่อคำสัญญาของซาตาน
   นั่นคือเหตุผลที่ใจของคุณมืดมิด และอยู่ในความทุกข์
และแล้วคุณกำลังจะถุกพิพากษาอย่างไร้ความเมตตา
   คุณรอนานจนพระวิญญาณบิรสุทธิ์จากคุณไปแล้ว!
(“If You Linger Too Long,” by Dr. John R. Rice, 1895-1980)

ยูดาส "รอนานเกินจนพระวิญญาณทรงหนีจากไป" เขาได้กระทำบาปที่ไม่อาจอภัยให้ได้ เขาไม่ได้หันไปหาพระเยซูในตอนเช้าวันนั้น มันสายเกินไปสำหรับเขาที่จะได้รับความรอด สายเกินไป! สายเกินไป! สายเกินไป!

มันมีช่วงเวลาของการปฏิเสธพระเจ้า
   ในวันนั้นจิตวิญญาณของผู้นั้นหลงหายไป
เพราะว่าคุณทำตามของความต้องการของตัวเอง
   คุณเคยนับค่าของการกระทำบาปนั้นมากน้อยแค่ไหน?
คุณเคยนับผลเสีย หากจิตวิญญาณของคุณหลงหาย
   คุณกำลังเสาะแสวงหาทุกอย่างในโลกเพื่อตัวเอง
แม้แต่ตอนก็ยังมีเส้นแบ่งระหว่างคุณกับไม้กางเขน
   คุณเคยนับค่าของการกระทำบาปนั้นมากน้อยแค่ไหน?
(“Have You Counted the Cost?” by A. J. Hodge, 1923)

ผมวิงวอนคุณอย่ารอจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ปล่อยคุณไปตลอดกาล! ตอนพระองค์ทรงทำให้คุณสำนึกในบาป - จงมาหาพระเยซูคริสต์ คุณอาจไม่มีโอกาสอีก! ผมขอร้องคุณให้มาหาพระคริสต์ก่อนที่มันจะสายเกินไปไปตลอดกาล!

II. สอง ยูดาส “กลับใจ” คือ “ความโศกเศร้าเสียใจแบบชาวโลก”

พระวจนะกล่าวว่า

“เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ นำเงินสามสิบเหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่...” (มัทธิว 27:3)

คำว่า "กลับใจ" แปลจากภาษากรีกคือคำว่า "metamelomai" ซึ่งแปลว่า "เสียใจ" (Strong) "รู้สึกเศร้าใจเสียใจ" (George Ricker Berry) แต่ "metamelomai" ไม่นำไปสู่ความรอดได้ เป็นเพียงการ "เสียใจ" ไม่ใช่ถูกทำใหเชื่อในบาปที่เกิดจากการกระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นเพียงความเสีนที่รู้สึกว่าได้กระทำบาป ความโศกเศร้าและเสียใจแบบนี้ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ความสงสารและความสิ้นหวัง อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า "

“เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย” (2 โครินธ์ 7:10)

ความเศร้าโศกของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจที่แท้จริงซึ่งนำไปสู่ความรอดในพระคริสต์ คำที่แปลว่า "การกลับใจใหม่" ในข้อ 2 โครินธ์ 7:10 แตกต่างจากคำในมัทธิว 27: 3 ซึ่งยูดาส "กลับใจใหม่" คำภาษากรีกใน 2 โครินธ์ 7:10 เป็นรูปแบบของ "metanoia" ซึ่ง หมายถึง "การเปลี่ยนแปลงจิตใจ" (Vine) ศิษยาภิบาลชาวจีนของผมที่ชท่อ ดร. ทิโมธี หลิน (1911-2009) เป็นนักวิชาการภาษาฮีบรูและภาษากรีก ดร. หลิน กล่าวว่า “เป็นชีวิตใหม่ ใจใหม่” เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพใหม่และจิตใจของทุกคนที่กระทำโดยพระเจ้าเท่านั้น และพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้ ดร. จอร์จ ริคเกอร์ เบอร์รี่ (1865-1945) กล่าวว่า "metanoia" เป็นคำ "nobler [มากกว่าเป็นเพียง metamelomai] เป็นการแสดงออกถึงการกลับใจใหม่" (Greek-English New Testament Lexicon). นักเขียน โปริทาน ชื่อ ริชาร์ด เบสเตอร์ (1615-1691) เรีนกว่า .เปลี่ยนสภาพใหม่”– เป็นการเปลี่ยนจิตใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้า เป็นการเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณรักและเกลียด

“เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย” (2 โครินธ์ 7:10)

การเสียใจที่แท้จริงเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากนั้นพระวิญญาณทรงทำให้กลับใจ ใจใหม่ และนำมาสู่ความรอดในพระคริสต์

ยูดาสได้รับประสบการณ์ของการกลับใจแบผิดที่เกิดจากความรู้สึกเสียใจที่รู้ว่าทำผิด "เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็ [เขา] กลับใจด้วยตัวเอง" พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ชี้ให้เห็นถึงอารมณ์นี้ เขา "กลับใจใหม่ด้วยตัวเอง" พระเจ้าไม่ได้ทำ มันเป็นความเศร้าเสียอย่างมนุษย์ทั่วไป ไม่ใช่ "ความเศร้าโศกเสียใจที่ทำให้เกิดการกลับใจ" ไม่ใช่ "ความเศร้าโศก" ซึ่งก่อให้เกิดการกลับใจใหม่อย่างแท้จริง มันเป็นเพียงความรู้สึกสงสารตัวเอง! "ความเศร้าโศกอย่างของโลกที่ก่อให้เกิดความตาย" ดังนั้น ยูดาส "จึงออกไปและไปแขวนคอตัวเอง" (มัทธิว 27: 5)

คาอินคือแบบ (ภาพ) ของยูดาส พระเยซุทรงเรียกยูดาสว่า “บุตรแห่งความหายนะ” (ยอห์น 17:12) Wคาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อาแบลน้องชายของเขาและฆ่าเขา” (ปฐมกาล 4:8) พระคัมภีร์ฉบับ The Scofield กล่าวถึงคาอินว่า “คาอิน...เป็นชนิดของมนุษย์ทั่วโลก...ไร้สำนึก และการชดใช้” (The Scofield Study Bible; ใช้ปฐมกาล 4:1) คาอินไม่เคย “เสียใจหาพระเจ้า” คาอินไม่เคย “กลับใจเพื่อความรอด” เขากลับใจก็เพื่อตัวเอง คาอินบอกว่า ““โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้” (ปฐมกาล 4:13) รักแต่ตัวเอง! นั่นคือความรู้สึกของเขา เขาเพียงแค่ “เสียใจแบบชาวโลก” ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ตัวเองรับรู้ความผิดที่ก่อไว้ นำไปสู่การรักตัวเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ทำให้คาอินไร้ความหวัง บางคนบอกว่าจะสำนึกในบาป แต่จริงๆคุณไม่ใช่อย่างนั้น คุณแค่เสียใจเพราะตัวเองเหมือนคาอิน การรักตัวเองไม่ได้ช่วยให้สำนึกในบาป! นั่นคือ “การเสียใจเพราะเข้าสู่ความตาย”

เอซาวคืออีกแบบ (ภาพ) ของยูดาส เอซาวขายสิทธิการเป็นบุตร เหมือนยูดาสทรยศพระเยซูโดยหวังเพียงไม่กี่เหรียญ พระคัมภีร์ฉบับ The Scofield กล่าวว่า “เอซาวคือตัวแทนของมนุษย์ทั่วโลก” (ibid., เขียนจากปฐมกาล 25:25). ตอนที่เอซาวสูญเสียสิทธิบุตรหัวปี “เขาก็ร้องออกมาเสียงดังและด้วยความขมขื่น และพูดกับบิดาของเขาว่า “โอ คุณพ่อขอรับ ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วยเถิด” (ปฐมกาล 27:34) เอซาวเหมือน คาอิน เหมือน ยูดาส พวกเขาต่างก็ “เสียใจแบบชาวโลก” ไม่มีใครที่ “เสียใจเหมือน [ที่] กลับใจเพราะความรอด” เขาได้แต่รักตัวเอง และเป็นเหมือนยูดาส และเหมือน ยูดาส และเอซาว “วันไว้ทุกข์พ่อของข้าใกล้เข้ามาแล้ว หลังจากนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสีย” (ปฐมกาล 27:41) พระธรรมฮีบรูเรียกเอซาวว่า “ผู้ได้เอาสิทธิ...ของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคำเดียว เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคำปฏิเสธ เพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหล” (ฮีบรู 12:16-17) สำหรับเขาแล้วไม่มี การกลับใจ” ที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะร้องไห้” ใช่ เอซาวร้องไห้ แต่ไม่ใช่การร้องแสวงหาความรอด แต่เป็นการเสียใจเพราะตัวเอง หากคุณเสียแค่เฉพาะตัวเอง ไม่มีทางที่คุณจะสำนึกในบาป คุณเป็น “เสียแบบชาวโลกที่จะเผชิญกับความตาย” ไม่มีทางที่คุณจะรอด!

ผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนคาอินเอเซาและยูดาส ผมหวังว่าคุณจะถูกให้รับรู้ในบาป ผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนคาอินเป็น "มนุษย์เพียงแห่งเดียวของแผ่นดิน ... ขาดความรู้สึกใด ๆ ที่เพียงพอของความบาปหรือต้องการชดเชย" ผมหวังว่าคุณจะไม่เหมือนอีเซาคนหายนะ ผมหวังว่าคุณจะไม่ทิ้งจิตวิญญาณของคุณไปในโลก ผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนยูดาสที่ทรยศต่อพระเยซูคริสต์เพราะเงินไม่กี่เหรียญ!

จงออกจากโลก จงออกจากบาปและทรัพย์สมบัติอันเป็นเท็จ จงออกจากความบาปและมาหาพระคริสต์ ในขณะที่พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทรงเรียกคุณและใจของคุณยังรู้สึกถึงภาระหนักเพราะบาปของคุณ จงมาหาพระเยซูและรับการชำระล้างด้วยพระโลหิตของพระองค์! มาหาพระเยซูตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป!

ในวันแห่งการพิพากษานั้น คุณจะไม่ได้รับความเมตตาอีก
   คุณรอนานจนพระวิญญาณทรงจากไป
วันนั้นคุณจะร้องไห้เสียใจเพราะตายและไร้สิ้นหวัง
   นั่นเป็นเพราะว่าคุณรอและปล่อนไว้นานเกินไป!
(“If You Linger Too Long,” Dr. John R. Rice, 1895-1980)

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง ถามผู้ช่วยศิษยาภิบาลของผมคือ ดร. คาเกน “ไม่มีทางที่ผมจะกลายเป็นคริสเตียน” คนพูดถูก! เพราะความรู้ที่อยากที่คุณเรียน และทุกอธิษฐานไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากบาปได้ นอกจากนี้คุณต้องหันมาที่พระคริสต์ อย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า “ดิฉันเริ่มเบื่อตัวเอง” นี่ “คือการกลับใจ [ที่] นำมาถึงความรอดได้” หลังจากที่คุณเริ่ม “เบื่อ” ตัวเอง เพราะบาปในใจของคุณ และแล้วเธอก็ถูกนำมาที่พระคริสต์ ขอให้พระวิญญาณทรงทำให้คุณ “เบื่อตัวเอง” นอกจากนี้ “บาปจะหยุดได้ และ [คุณ] กลายเป็นคนผิดต่อพระพักต์พระเจ้า” (โรม 3:19) ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้านำคุณมาที่พระคริสต์ และรอดพ้นจากบาป และรับการชระโดยพระโลหิตของพระคุณ อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ดร. เกรนตัน เอล ชาน: มัทธิว 27:3-5.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“If You Linger Too Long” (Dr. John R. Rice, 1895-1980)


โครงร่างของ

การกลับจอมปลอมของยูดาส

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ นำเงินสามสิบเหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์ คนเหล่านั้นจึงว่า การนั้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย” (มัทธิว 27:3-5)

(มัทธิว 27:1-2)

I.       หนึ่ง ยูดาห์จำนนต่อบาปที่ไม่สามารถอภัยให้
มัทธิว 12:31-32.

II.    สอง ยูกาส “กลับใจ” คือ “ความโศกเศร้าในโลก”
2 โครินธ์ 7:10; มัทธิว 27:5; ยอห์น 17:12;
ปฐมกาล 4:8, 13; ปฐมกาล 27:34, 41;
ฮีบรู 12:16-17; โรม 3:19.