Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
และเป็นความสว่างของโลก!

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, February 26, 2017

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว แผ่นดินนั้นจะเค็มอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนำไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้น เพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:13-16)


พระเยซูกำลังทรงเสด็จดำเนินอยู่ริมทะเลสาปกาลิลี พระองค์ทรงเห็นเปโตรและพี่ชายของท่านคืออันดรูว์ พวกเขาหย่อนตาข่ายลงไปในทะเลเพราะเป็นชาวประมง พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงติดตามเรามาเราจะตั้งท่านหาคนดั่งหาปลา" ทันทีทันใดนั้นเขาก็ละตาข่ายและตามพระองค์ไป จากนั้นพระเยซูก็ทรงเห็นสองพี่น้องคือยากอบและยอห์น พวกเขากำลังซ่อมอวนของพวกเขาเพื่อได้ไปจับปลามา พระองค์ทรงเรียกพวกเขาและเขาทั้งหลายก็ละทิ้งเรือและติดตามพระองค์ พวกเขาตื่นเต้นที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ พระเยซูตรัสสั่งสอนและรักษาโรคต่างๆในหมู่ประชาชน ฝูงชนจำนวนมากติดตามพระเยซู เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนกลุ่มใหญ่ พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขา หลังจากที่พระองค์ทรงนั่งลง พวกสาวกก็มาหาพระองค์ และพระเยซูทรงเริ่มสอนสาวกของพระองค์ พระองค์ประทานความสง่างามแก่พวกเขา นั่นอธิบายถึงคุณสมบัติภายในของพวกเขาว่าเป็นคริสเตียนที่แท้จริง และสัญญาว่าจะประทานพระพรแก่เขาในอนาคต แล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า พวกเขาเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและเป็นแสงสว่างของโลก สิ่งที่พระเยซูทรงตรัสให้พวกเขา ยังคงเป็นความจริงให้กับคริสเตียนแท้ทุกคน

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว แผ่นดินนั้นจะเค็มอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนำไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้น เพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:13-16)

I. ประการแรก คุณเป็นเกลือแห่งดลก

พระเยซูทรงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก” การใช้เกลือในเวลานั้นเป็นสารกันบูด ถ้าพวกเขาใส่เกลือลงบนเนื้อสัตว์มันอาจเก็บไว้ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องอาศัยความเย็น เกลือจะทำให้มันไม่เน่าเปื่อย เมื่ออาดัมทำบาปเขาได้นำความตายและความเสื่อมโทรมเข้าสู่โลกนี้ มนุษย์ทุกคนได้รับความตายจากคนบาปคนแรกอย่างอดัม ไม่มีอะไรที่สามารถป้องกันความตายนั้นได้ แต่พระคริสต์ พระองค์ทรงตรัสให้กับพวกสาวให้เป็นเกลือเพื่อรักษามนุษย์ให้พ้นจากความตาย ยากอบกล่าวว่า “จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั้นให้พ้นจากทางผิดของเขา ก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นจากความตาย...” (ยากอบ5:20)

พันธกิจเกี่ยวกับการประกาศและคำอธิษฐานที่คุณทำอาจดูเหมือนไร้ค่า แต่นี่เป็นคำพูดที่มารพูดกับคุณ คริสเตียนที่ออกไปประกาศและนำคนบาปไปยังพระคริสต์เป็นคนสำคัญที่สุดในโลก คุณเป็นเกลือของโลก! คุณกำลังทำผลงานที่สำคัญที่สุดในโลก! ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณมีความสำคัญให้ฟังสิ่งที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวดังนี้ "ผมมาโบสถ์ด้วยความเกลียดชังและความเบื่อหน่ายมาก ... ผมเป็นทุกข์ยาก เพื่อนและครอบครัวหลายคนทำให้ผมผิดหวัง โลกรอบตัวผมดูเหมือนจะมลาย ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอะไรเพราะมีการทุจริตและการทำลายล้างมากมาย บางครั้งผมยังคิดว่าไม่น่าเกิดมาเลย และในบางครั้งผมก็คิดฆ่าตัวตาย ผมสับสนและไม่เชื่อในพระเจ้า"

มีคนในคริสตจักรของเรานำชายหนุ่มคนนั้นเข้ามา เพื่อฟังพระกิตติคุณ ถ้าคุณไม่ได้ออกไปหาเขาเขาจะไม่ได้รู้จักพระคริสต์ ผมเองก็ไม่รู้ว่าใครพาเขามาที่คริสตจักร ผมไม่รู้รายละเอียด แต่หนึ่งในพวกท่านพาเขามา ส่วนคนอื่นๆในหมู่พวกท่านทำให้เขารู้สึกว่าคริสตจักรเป็นเหมือนบ้านของเขา พระเจ้าทรงใช้คุณเพื่อช่วยชีวิตหนุ่มคนนี้ พระเจ้าใช้คุณเพื่อช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากความตายจากชีวิตที่สิ้นหวัง นั่นคือเหตุที่พระเยซูตรัสว่า "พวกท่านเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก"! ถ้าไม่มีคุณเขาจะไม่ได้รับการช่วยชีวิต

แต่หากเป็นคริสตจักรในทุกวันนี้ ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แน่ คริสตจักรของเราอยู่ในสภาพที่น่ากลัวเย็นชาและละทิ้งความเชื่อ! ดร. คาร์ล เอฟ เฮนรี (1913-2003) เป็นนักษสาสนศาสตร์ ท่านเขียนหนังสือเล่มสุดท้ายชื่อว่า Twilight of a Great Civilization: The Drift Toward Neo-Paganism เขากล่าวว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโบสถ์ส่วนใหญ่ของเราในวันนี้ เขากล่าวว่า "ความท้อแท้เกี่ยวกับการจัดศาสนาคริสต์กำลังทะยานขึ้น เราสามารถเห็นได้ในสถิติการลดลงของการเข้าโบสถ์ ... คนป่าเถื่อนกำลังขุ่นเคืองกับฝุ่นละอองของอารยธรรมเสื่อมโทรมและหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของคริสตจักรพิการ "(หน้า 17) เขาพูดถูก ฉันไม่รู้ว่ามีคริสตจักรใด ๆ แต่ของเราใน ลอสแอนเจลิส ที่เข้าถึงเยาวชนที่หลงหายไปในวิทยาเขตและห้างสรรพสินค้าของเมือง ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ตอนใต้สูญเสียเกือบหนึ่งในสี่ของสมาชิกทุก ๆ ปี ไม่มีนิกายอื่น ๆ ทำดีกว่า ก่อนปิดการประชุมอธิษฐาน จากนั้นพวกเขาก็ปิดบริการเย็นวันอาทิตย์ แล้วบริการเช้าวันอาทิตย์เริ่มลงไป พระเยซูตรัสว่า "านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว แผ่นดินนั้นจะเค็มอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ" (มัทธิว 5:13 KJV, NASV) คริสตจักร "พิการ" ตามที่ ดร. เฮนรี่ กล่าว พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้ได้ ทำไมถึงเป็นจริง? เพราะเกลือได้สูญเสียรสชาติของมันไปแล้ว! การสอนพระคัมภีร์แบบข้อต่อข้อนั้นไม่สามารถรักษาคริสตจักรที่ตายแล้วได้! การสอนแบบนุ่มนวลก็จะไม่สร้างชีวิต การประกาศข่าวประเสริฐที่รุนแรงเท่านั้นสามารถทำได้ เราจำเป็นต้องเทศน์แบบ "เค็ม" เทศน์เรื่องบาปและนรกและประกาศถึงพระโลหิตของพระคริสต์ เฉพาะผู้ที่เอสชนะวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเป็น "เกลือ" อยู่ในคริสตจักร เฉพาะการประชุมอธิษฐานที่เอาจริงเท่านั้นที่สามารถรักษา "เกลือ" ไว้ในคริสตจักรได้ ดร. จอห์น อาร์ ไรซ์ พูดว่า "ความพยายามทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถทำให้สอดคล้องกับพันธสัญญาใหม่" (Why Our Churches Do Not Win Souls, p. 149)

ถ้าเราไม่อยากให้คริสตจักรของเราตาย เราต้องทำงานและอธิษฐานตลอดเวลาและทำทุกอย่างเพื่อให้เยาวชนหนุ่มสาวที่หลงหายไปได้ยินข่าวประเสริฐ! พระเยซูตรัสว่า "จงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม" (ลูกา 14:23) เราต้องทำให้มีการชนะฝ่ายจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งสิ่งในชีวิตของเราหรือคริสตจักรของเราจะสูญเสียชีวิตของพวกเขาในการรักษา "เกลือ" ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นคริสตจักรของเราจะกลายเป็น "แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว แผ่นดินนั้นจะเค็มอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร" (มัทธิว 5:13) อย่าปล่อยให้คริสตจักรของเราตาย! จงออกไปและนำคนบาปมาฟังข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูและรับความรอดโดยพระองค์

II. ประการที่สอง คุณคือแสงสว่างแห่งโลก

พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14). ดร. ลอยด์ โจนส์ กล่าวว่า คำพูดที่มีพลังคือ "คุณและคนเดียวเป็นแสงสว่างของโลก" - พวกคุณเป็นคนสำคัญและมีข้อเสนอแนะ ... มีบางอย่างที่เป็นนัย . ประการแรกคือโลกอยู่ในสภาพมืด" (Sermon on the Mount, p. 139) โลกอยู่ในสถานะที่น่ากลัวของความมืดคืนนี้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเฉพาะคริสเตียนแท้เท่านั้นที่สามารถแสดงให้คนอื่นรู้ว่าจะหนีจากความมืดนั้นได้อย่างไร ไม่มีแสงเลยในโลกนี้ แสงเพียงอย่างเดียวมาจากคริสเตียนที่แท้จริงและโบสถ์เช่นเดียวกับเรา พระเยซูมองดูกลุ่มศิษย์เล็ก ๆ ของพระองค์ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "พวกท่านและท่านคนเดียวเป็นความสว่างของโลก" นี่เป็นตัวอย่างบางประการ

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่คุณพาไปโบสถ์กล่าวว่า "ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ ... บางครั้งฉันอยากให้ฉันไม่เคยเกิดมาและในบางครั้งฉันก็คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ... ดร. ไฮเมอร์ส ถามฉันว่าพระเจ้ารักฉันไหม ฉันรีบตอบว่าใช่ แต่ ดร. ไฮเมอร์ส ถามฉันอีกครั้ง ... ฉันก็พูดว่า "ไม่" และน้ำตาไหลเข้ามาในดวงตาของฉัน ... หลังจากนั้น ดร.ไฮเมอร์ส ถามฉันว่าฉันจะไว้ใจพระเยซูหรือไม่ แต่ฉัน ไม่ได้ฉันก็กลัวที่จะยอมแพ้บาปของฉัน สัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกถึงความบาปของข้าพเจ้าอย่างรุนแรง ฉันจะล็อคตัวเองในห้องน้ำและร้องไห้ขณะคิดถึงบาปของฉัน แม้ตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนหรือทำงานผิดพลาดของฉันก็ไม่ได้ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ฉันได้ให้ในและฉันก็พร้อมที่จะให้ขึ้นทุกอย่างสำหรับพระเยซูคริสต์ ฉันไปดู Dr. ไฮเมอร์ส และฉันไว้ใจพระเยซู ฉันเพียงแค่วางใจในพระเยซูโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว วันนั้นผมมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถนอนตอนกลางคืนได้ ข้าพเจ้าแสดงความเมตตาแม้จะมีการกบฏของข้าพเจ้าโดยพระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกตรึงไว้และทรงรักและข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลย

"ตอนนี้ฟังคำพูดของเด็กสาวจีนวัยหนุ่มที่สะอาดมากเธอกล่าวว่า" ฉันเดินเข้าไปในโบสถ์และหัวใจของฉันหนักมากพระเจ้าทรงปลุกฉันให้รู้สึกว่าฉันเป็นคนบาปทุกคนรอบตัวฉันอยู่ในอารมณ์ร่าเริง แต่ฉันไม่สามารถระงับจิตสำนึกผิดของฉันได้ฉันไม่สามารถละเลยว่าหัวใจของฉันน่าเกลียดชังและต่อต้านพระเจ้าหัวใจของฉันไม่สามารถหลอกลวงให้ฉันคิดว่าฉันโอเคและเป็นคนดีฉันไม่เป็นไรและมี ไม่มีความดีใด ๆ เลยในตัวฉันขณะที่ฉันฟังคำเทศน์มันเหมือนกับว่าอาจารย์กำลังพูดกับฉันโดยตรงฉันรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันเมื่อเขาพูดถึงความตายของฉันฉันรู้สึกราวกับว่าฉันจะไปสู่นรก ฉันสมควรที่จะไปนรกฉันเป็นคนบาปแม้ว่าฉันคิดว่าฉันสามารถซ่อนความบาปของฉันจากคนอื่น ๆ ฉันไม่สามารถซ่อนพวกเขาจากพระเจ้าพระเจ้าเห็นพวกเขาทั้งหมด ... ฉันรู้สึกสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์จากนั้นเป็นเทศน์ได้ใกล้ ตอนสุดท้ายข้าพเจ้าได้ฟังพระวรสารเป็นครั้งแรกพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในสถานที่ของข้าพเจ้าเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าความรักของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าคนบาปผิดอย่างยิ่งใหญ่จนสิ้นพระชนม์บนกางเขนของข้าพเจ้า พระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งออกมาสำหรับคนบาป พระโลหิตของพระองค์ทรงหลั่งสำหรับข้าพระองค์ ฉันต้องการพระเยซูอย่างสิ้นหวัง! แทนที่จะมองหาความดีงามในตัวเองฉันมองไปที่พระเยซูเป็นครั้งแรก ในช่วงเวลานั้นพระเยซูช่วยฉันไว้และล้างบาปของฉันด้วยพระโลหิตของพระองค์ ฉันไว้ใจพระเยซูและพระองค์ทรงช่วยฉัน ความดีทั้งหมดของดิฉันไม่สามารถช่วยคนบาปคนเลวอย่างฉันได้ แต่พระคริสต์คนเดียวช่วยฉันไว้! พระเยซูคริสต์ได้หักโซ่ที่กักขังผมไว้เพื่อทำบาป พระคริสต์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์อยู่ในพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงตกแต่งข้าพเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ความเชื่อและความเชื่อมั่นของข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์เท่านั้น ฉันเป็นคนบาป แต่พระเยซูคริสต์ช่วยฉันไว้!"

นี่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เธอเป็นสาว "ดี" ในสายตาของโลก เธอมาที่โบสถ์ตลอดชีวิต แต่เธอก็ยังคงหายไป แต่ในใจเธอโกรธพระเจ้า ฟังเธอ "ในขณะที่การให้บริการดำเนินไปเรื่อย ๆ ผมก็กลายเป็นปัญหามากขึ้น ฉันไม่สามารถยิ้มได้เมื่อทุกคนกำลังจับมือ ความรู้สึกของความพ่ายแพ้และความเกลียดชังของบาปของฉันเติบโตขึ้น แล้วจอห์นคาร์แกนก็เทศนาเรื่อง 'พระเจ้าเที่ยงธรรมและคุณผิดไปหมด' ทุกประเด็นผลักดันและคิดถึงความคิดอันน่าสะอิดสะเอียนของบาปของฉัน ขณะที่ยอห์นเทศน์ฉันตระหนักว่าพระเจ้ากำลังพูดกับฉัน เมื่อจอห์นเทศน์เสร็จสิ้นแล้วฉันรู้สึกลำบากมาก จากนั้น ดร. ไฮเมอร์ส มาที่ธรรมาสน์และพูดคุยเกี่ยวกับพระเยซูอภัยหญิงโสเภณีที่ถ่ายในการกระทำที่เป็นชู้มาก แม้ว่าฉันเคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อน แต่ก็ไม่เคยตีฉันเหมือนอย่างนั้นในเช้าวันนั้น ความรักของพระเยซูช่วยให้ฉันออกไป ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะมาหาพระเยซู ดร.ไฮเมอร์ส เรียกฉันมาพูดกับเขา ความคิดของฉันเป็นความคิดและความหวาดกลัว ดร. ไฮเมอร์ส ชี้ไปที่ตัวเองและถามฉันว่าฉันเชื่อถือเขาหรือไม่และฉันก็ตอบว่าใช่แล้วเขาก็บอกผมว่าเป็นแบบเดียวกับที่คนหนึ่งวางใจพระเยซู ฉันเกลียดมันเสมอเมื่อฉันได้รับคำสั่งให้ 'เชื่อใจพระเยซู' 'สิ่งที่ในโลกนี้หมายความว่าอย่างไร' ฉันจะคิด "ฉันควรจะทำแบบนั้นได้อย่างไร?" และถึงกระนั้นเมื่อ ดร. ไฮเมอร์ส อธิบายว่ามันเหมือนกับการไว้ใจเขามันทำให้รู้สึกได้ ในช่วงเวลาเหล่านั้นฉันก็รู้ว่าพระเยซูทรงรักฉัน ขณะที่ฉันคุกเข่าลงสิ่งที่ฉันคิดได้ก็คือพระเยซูทรงรักเรา ว่าพระองค์จะยกโทษบาปของเรา ที่ฉันต้องการให้เขาไม่ดี ดร. ไฮเมอร์ส เอามือจับหัวและร้องไห้และอธิษฐานขอให้ฉัน เขาบอกผมว่าพระเยซูต้องการให้ผมไว้ใจพระองค์ แม้แต่ความเชื่อที่น้อยที่สุดก็เพียงพอสำหรับพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูถาม แล้วมันเป็นเพียงไม่กี่ช่วงเวลาที่ฉันไว้ใจพระเยซู ฉันไม่เชื่อว่าพระองค์จะช่วยฉัน ฉันไว้ใจพระเยซูเอง – เทียบได้กับวิธีการที่ฉันเชื่อใจกับศิษยาภิบาล ดร. ไฮเมอร์ส ก่อนที่ฉันจะค้นหาผ่านนรกแห่งจิตใจของฉันสำหรับวิธีการที่จะไว้วางใจพระเยซูและประสบการณ์ที่จะปฏิบัติตาม ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อใจพระเยซูคริสต์เพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้สึก แล้วหลังจากที่ฉันล้มเหลวฉันมักจะร้องไห้ด้วยความขุ่นมัวและความสงสารตัวเอง ฉันก็กลัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด ผมตกอยู่ในอันตรายที่จะกลายเป็นคนถากถางดูถูก และหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วฉันก็ตระหนักว่าโลกไม่มีอะไรจะให้ฉันได้ ไม่รัก. ไม่มีวัตถุประสงค์ และไม่มีความหวัง ตอนนี้ฉันไว้ใจพระเยซู เขาเป็นความหวังเดียวของฉัน ความรู้สึกของฉันที่พระเยซูทุกคนต้องการคือให้ฉันไว้ใจพระองค์ เขาเพียง แต่ต้องการให้ฉันไว้ใจพระองค์และพระองค์เดียว แล้วพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่าง คำให้การของฉันนั้นง่ายมาก ฉันไว้ใจพระเยซูและพระองค์ทรงช่วยฉันไว้"

มันต้องใช้เวลาหลายคนที่จะชนะวิญญาณเหล่านั้นให้กับพระคริสต์ หนึ่งในพวกเขาเรียก ดร. ชาญจัดรถไปรับพวกเขา มีคำพูดของ อาโรน เย็นซี่ เกี่ยวกับนอกโบสถ์ออกไปในโลก ... ความว่างเปล่าและความเย็นที่โลกจะเสนอ มีต้นฉบับบทเทศน์ที่พวกเขาอ่านพิมพ์โดยดร. คาร์แกนและวิดีโอจากบทเทศน์ของเราที่พวกเขาเฝ้าดูจัดทำโดยนายโอลิเวียส มีคำแนะนำของ จอห์น คาเกน มีมิตรภาพที่คุณมอบให้กับพวกเขา ในที่สุดมีคำเทศนาและคำเทศนาของจอห์นคาแกนและบทเทศน์ของโนอาห์ หลังจากการต่อสู้ภายในที่กินเวลานานหลายสัปดาห์ผมถามตัวเองว่า "คุณจะไว้วางใจพระเยซูหรือไม่?" จากนั้นพวกเขาก็วางใจในพระเยซู ฟังดูง่ายและเรียบง่าย หลายคนในโบสถ์ของเราถูกนำมาใช้โดยพระเจ้าเพื่อพาพวกเขาไปหาพระเยซู พวกเราทุกคนเป็น "ไฟ" เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบพระเยซูในโลกมืดนี้ ขณะที่ดร. ลอยด์โจนส์กล่าวว่า "คุณและคนเดียวเป็นแสงสว่างของโลก"

โลกนี้หลงอยู่ในด้วยความมืดและควาบาป
   แสงแห่งโลกนี้คือพระคริสต์
แสงยามบ่ายคือสง่าราศีของพระองค์
   แสงแห่งโลกนี้คือพระคริสต์
จงเข้ามาที่แสงสว่างนี้ให้ส่องภายในตัวคุณ
   แสงอรุณได้ส่องเข้ามาที่ข้าพเจ้า
ครั้งหนึ่งฉันหลงหาย แต่ตอนนี้พบแล้ว
   แสงแห่งโลกนี้คือพระคริสต์
(“The Light of the World is Jesus,” Philip P. Bliss, 1838-1876)

พี่น้องที่รักทั้งหลาย คุณและผมมีแสงสว่างของพระคริสต์ให้กับคนบาปที่อยู่ในโลก พระเยซูประทานแสงสว่างให้เรา บทเพลงฟื้นฟูของเราบอกว่า

พระผู้ช่วยให้รอดข้าฯอธิษฐานขอเติมนิมิตของข้าพระองค์
   ในวันนี้ขอให้ข้าพระองค์เห็นพระเยซู
แม้ว่าจะผ่านหุบเขาพระองค์ก็ยังทรงนำ
   สง่าราศีของพระองค์อยู่ล้อมรอบข้าพระองค์
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)

พี่น้องทั้งหลายเรามีงานที่น่าอัศจรรย์ที่ต้องทำในฐานะเป็นคริสเตียน เราเป็นเกลือของโลก เราและเป็นคนเดียวที่เป็นความสว่างของโลก! ให้ทุกคนสะท้อนแสงของพระคริสต์ไปสู่โลกมืดและน่ากลัว! อย่าหยุดทำงานเพื่อเอาชนะจิตวิญญาณ และอย่าท้อหมดกำลังใจในการเอาชนะจิตวิญญาณ พระเยซูทรงสถิตกับคุณ พระองค์จะทรงนำพวกท่านผ่านพ้นความยากลำบากทั้งสิ้น

ตอนนี้ ขอพูดให้กับทุกท่านที่ยังหลงหาย เป็นหน้าที่สำคัญของผมที่จะบอกท่านว่าพระเยซูจะทรงช่วยท่านเช่นกัน คุณไม่ต้องทำอะไร แต่ให้วางใจในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ในที่ของท่าน บนไม้กางเขนและทรงประทานพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์เพื่อชำระท่านให้พ้นจากบาปทั้งสิ้น มีเพลงนมัสการกล่าวไว้อย่างนี้

วางใจพระองค์เท่านั้น วางใจพระองค์เท่านั้น
   วางใจพระองค์เดี่ยวนี้เท่านั้น
พระองค์จะทรงช่วยคุณ พระองค์จะทรงช่วยคุณ
   พระองค์จะทรงช่วยคุณเดี่ยวนี้
(“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ท่าน เบนจามิน คิมเคด กรี่ฟฟี่:
“Saved by the Blood” (S. J. Henderson, 19th century)


โครงร่างของ

ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
และเป็นความสว่างของโลก!

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว แผ่นดินนั้นจะเค็มอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนำไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้น เพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:13-16).

I.    หนึ่ง ท่านเป็นเกลือของโลก ยากอบ 5:20;
มัทธิว 5:13; ลูกา 14:23.

II.  สอง ท่านเป็นแสงสว่างของโลก, มัทธิว 5:14.