Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การต่อสู้พวกเซนดีเมเนียนิยม

(บทเทศนาครั้งที่สามกล่าวถึงการต่อสู้)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 22 มกราคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 22, 2017

“จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39, 40)


อย่างน้อยที่สุดคุณต้องเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมถึงจะเข้าใจคำว่า เซนดีเมเนียนิยม หรือ Sandemanianism แน่นอนเป็นคำที่ทำลายจิตวิญญาณ ทำลายพระกิตติคุณของพระเยซู มันได้ส่งคนนับล้านลงไปในเปลวไฟนรกนิรันดร์ Sandemanianism เป็นำที่นิยมโดยโรเบิร์ต เซ็นดีเมน (1718-1771) หลักคำสอนหลักนี้คือว่า ตอนที่ใจคุณยอมรับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระคริสต์ใน คุณก็จะรอด Sandemanianism กล่าวว่าทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราและเป็นขึ้นมาจากความตายจะรอด - สอนว่าทุกคนที่เชื่อตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์คือคนที่กลับใจใหม่ ทุกวันนี้ Sandemanianism เป็นหลักคำสอนผิดในคริสตจักรของเรา เพราะส่งผู้คนนับล้านต้องตกไปในนรก มีหลายคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราไปเชื่อหลักคำสอนนอกรีตนี้ ถึงแม้ว่าผมจะสอนอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขากลับไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูด แต่พวกเขายังคงไปเชื่อว่าหลักคำสอนนอกกรีตของ Sandemanianism นี้ ปีที่แล้วในคริสตจักรของเรามีอยู่หกคนที่คิดว่าพวกเขารอดเพราะเชื่อตามกลักคำสอนนี้ แต่พวกเขายังเป็นคนที่หลงหายอยู่ และกำลังมุ่งหน้าสู่นรก (ดู “Sandemanianism” in The Puritans: Their Origins and Successors by Dr. Martyn Lloyd-Jones, Banner of Truth, 1996 edition, pp. 170-190)

พวกเขากล่าวว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์คุณจะรอด นั่นคือที่พวกเขาเป็น ดร. ลอยด์ โจนส์ กล่าวว่า "มันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักกที่เราพบในปัจจุบันนี้" (อ้างอิง หน้า 177) อย่างน้อยหกคนในคริสตจักรของเราเองที่คิดว่าพวกเขารอดในปีที่แล้ว แต่ยังคงหลงหายอยู่

พวกเขาติดว่า พวกเขารอดด้วยความเชื่อที่ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พวกเขาเชื่อพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ แค่เชื่ออย่างเดียวไม่อาจพาคุณให้มารับความรอดได้ บทเทศนานี้จะพิสูจน์ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

I. หนึ่ง พวกเซนดีเมเนียนิยมถูกเตือนโดยพระเยซูเอง

พระเยซูกำลังตรัสให้กับพวกฟาริสี ชาวยิวเหล่านี้เป็น Sandemanians ในมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความรอด พระเยซูตรัสว่า

“[เจ้า] จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39, 40)

คนเหล่านี้คิดว่าพวกเขาจะได้รับความรอดโดยการศึกษาพระคัมภีร์และเชื่อในพระคัมภีร์ แมทธิ วเฮนรี่กล่าวว่า "พวกเขามองหา [ชีวิตนิรันด] โดยการอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์ มันเป็นคำพูดที่พบบ่อยในหมู่พวกเขา' เป็นคำพูดที่กล่าวท่ามกลางพวกเขา คนที่มีบทบัญญัติ [พระคัมภีร์] ก็มีชีวิตนิรันดร์' พวกเขาคิดว่าจะไปสวรรค์แน่นอน ถ้าพวกเขาสามารถพูดจากใจ ... ถ้อยคำของพระคัมภีร์" (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible). ดร. แฟรงก์ กาเบลเลอิน กล่าวว่าพวกเขาคิดว่า พวกเขาเชื่อในพระคัมภีร์ "จะนำพวกเขาให้มีชีวิต” (The Expositor’s Bible Commentary) พวกเขาเชื่อตามพระคัมภีร์ แต่พวกเขากลับไม่ยอมมาที่พระเยซู

นั่นคือข้อผิดพลาดของ Sandemanianism ดร. ลอยด์โจนส์กล่าวว่า "คุณยอมรับคำพูดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยใจของคุณและนั่นคือทั้งหมดที่จำเป็น" (ibid., หน้า 175) เขาคิดว่าสิ่งที่เชื่อว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าเกี่ยวกับพระเยซูจะช่วยพวกเขา"” (ibid.).

เด็กนับหมื่นในคริสตจักรต่างๆของเราถูกสอนด้วยหลักคำสอนนอกกรีตนี้ พวกเขาจะถูกสอนให้ท่องจำพระคัมภีร์ แล้วก็ให้พวกเขา "ยกมือ" - และให้พวกเขารับบัพติศมา! แต่พวกเขาไม่ได้มาที่พระเยซูคริสต์เลยแม้แต่น้อย! พวกเขาเชื่อยอห์น 3:16 และท่องอธิษฐานพึมพำ คริสตจักรต่างๆของเราส่งคนเป็นล้าน (และผู้ใหญ่) ลงไปนรก เพราะไปเชื่อตามหลักคำสอนผิดๆของ Sandemanianism นี้ พระเยซูตรัสว่า

“[เจ้า] จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39, 40)

ในคริสตจักรของเราเองมีอยู่ห้าคนที่เชื่ออย่างนี้

ชายหนุ่มชาวจีนคนหนึ่ง กล่าวว่าเขาได้รับความเพราะเขาเชื่อว่า "พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขา" เขาคิดว่าเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระเยซู เหมือนกับมาที่พระเยซู! เขายังคงเป็น Sandemanianism ที่หลงหายอยู่

มีชายหนุ่มชาวสเปนคนหนึ่งกล่าวว่า การวางใจพระเยซูเป็นแบบเดียวกันกับเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และชายหนุ่มคนนี้ยังเชื่อว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ตามหลักคำสอนของ Sandemanianism การเชื่อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเขานั้น ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับการวางใจในพระเยซูเอง ดังนั้นเขาจึงยังคงหลงหายแบบ Sandemanian

หนุ่มชาวจีนอีกคนกล่าวเช่นเดียวกัน เขาบอกว่าการวางใจพระเยซูเป็นเช่นเดียวกับการที่เชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขา เขาเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ แต่เขากลับไม่วางใจในพระเยซูเอง ดังนั้นเขาจึงยังคงหลงหายแบบ Sandemanian

หญิงสาวชาวจีนอีกคนบอกว่า การไว้วางใจในพระเยซูนั้น ก็เป็นเช่นเดียวกับการที่เชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเธอ เธอรู้ว่านี่ผิด แต่เธอก็เชื่อแบบ "คาดไม่ถึง" เมื่อ ดร. คาเกน ถามเธอว่า ถ้าหลักคำสอนเหล่านั้นเป็นแบบเดียวกัน เธอเชื่อแบบ "คาดไม่ถึง" เพราะในใจของเธอ ๆ ไม่เคยวางใจพระเยซูเลย ทุกอย่างที่เธอทำก็แค่เชื่อตามข้อพระคัมภีร์หนึ่งหรือสองข้อ เธอก็เชื่อแบบ "คาดไม่ถึง" เพราะเธอไม่เคยวางใจในพระเยซูโดยตรง เพียงแค่เชื่อตามหลักคำสอนในพระคัมภีร์เท่านั้น ดังนั้นเขาจึงยังคงหลงหายแบบ Sandemanian

การที่คุณเชื่อว่า โดนัลล์ ทรมป์ เป็นประธาน แต่คุณยังไม่เคยเจอเขา! การเชื่อว่าเขาเป็นประธานาธิบดี ไม่เหมือนกันกับการมาที่เขาโดยตรง มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระเยซู และการไว้วางใจในตัวพระเยซูเอง อาจจะดูเหมือนแตกต่างไม่มาก - แต่ว่ามาก หากคุณไม่ได้วางใจพระเยซูเอง คุณจะลงไปนรก! พระเยซูตรัสว่า "แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต" (ยอห์น 5:40) การเชื่อตามข้อพระคัมภีร์หรือหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไม่ได้ช่วยคุณให้รอดพ้นจากไฟนรกนิรันดร์!

ทำไมคนยังคงทำเช่นนั้น? นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาจะไม่ได้ถูกทำให้สำนึกในความผิดบาป! หากคุณเชื่อว่ามีบาปเหมือน จอห์น คาเกน คุณถึงรู้ว่าไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยให้คุณรอดได้ - คุณไม่อาจทำอะไรได้เลย! นั่นรวมถึงความเชื่อที่ว่าพระเยซูสามารถช่วยให้คุณรอดได้! ไม่มีอะไรอีก นอกจากตัวของพระเยซูเองเท่านั้นที่ช่วยคุณได้! คุณอาจพูดว่า "แล้วอะไรล่ะที่ชำระความบาปเราได้ แต่ไม่มีอะไรนอกจากโลหิตของพระเยซู" "พระองค์ ข้าพระองค์มาที่พระองค์เพื่อรับการชำระล้างในโลหิตที่ไหลออกมาบนไม้กางเขน"

II. สอง คำสอนงองพวกเซนดีเมเนียนิยมเป็นคำสอนชั่ว

“จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39, 40)

ทำไมพวกฟาริสีจึงค้นคว้าพระคัมภีร์ แล้วไม่ยอมมาที่พระเยซูเอง? เพราะว่าพวกอยู่ภายใต้อำนาจของมาร! พระองค์ทรงตรัสให้พวกเขาดังนี้ “เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูด นั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้ ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร…” (John 8:43, 44).

คุณไม่สามารถได้ยินผม ตอนที่ผมบอกว่าเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระเยซู นั้นไม่เหมือนกับการวางใจในพระเยซู คุณสามารถเข้าใจคำสอนง่ายๆนั้น เป็นเพราะว่าคุณอยู่ภายใต้อำนาจของพญามาร พระเยซูทรงตรัสว่า "ท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูด ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร "(ยอห์น 8:43, 44) คุณเป็นของซาตาน มันเป็นพระเจ้าของคุณ มันทำให้ตาพวกเจ้าบอด เพราะมารไม่ต้องการให้คุณวางใจพระเยซูและได้รับความรอด อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า

“แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใคร [มาร] ก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศ ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น …” (2 โครินธ์ 4:3, 4)

มารทำให้คุณตาบอดได้อย่างไร? ทำไมมารถึงมีอำนาจทำให้คุณไม่อาจที่พระเยซูได้?

1.  มีหนุ่มสาวชาวจีนมากมาย ยังคงถูกมารทำให้ตาบอดโดยผ่านทางพ่อแม่ที่ยังนับถือศาสนาพุทธ พ่อแม่พวกนี้จะใช้อำนาจของมารพยายามไม่ให้คุณรอด แต่พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา ผู้นั้นก็ไม่สมกับเร” มัทธิว 10:37 ในไม่ช้าก็จะถึงเทศกาลตรุษจีน ผู้ปกครองบางคนที่ยังไม่ได้รับความรอด จะวางแผนโดยเตรียมอาหารค่ำในเวลาเดียวกับมีการนมัสการที่คริสตจักร คุณต้องบอกพวกเขาในวันนี้เลยว่า คุณจะไม่อยู่ร่วมกับพวกเขาหากพวกเขาวางแผนที่จะรับประทานอาหารเย็นในช่วงวันเสาร์ และเป็นเวลาเดียวที่มีการและการนมัสการในคืนวันอาทิตย์ - แล้วจงรักษาสัญญาของคุณและจะอยู่ในคริสตจักรไม่ว่าพวกเขาจะโกรธพวกคุณก็ตาม อย่าไปตกอยู่ในกำมือของซาตานด้วยอารามณ์โกรธของพ่อแม่ ที่ยังนับถือศาสนาพุทธและไม่ได้รับความรอด “แต่" คุณพูดว่า "พวกเขาจะโกรธและตะโกนใส่หน้าฉันแน่นอน!" ให้พวกเขาโกรธและตะโกนไป! มันเป็นการดีที่ได้ยินเสียงคำรมที่มาจากในตอนนี้ ดีกว่าวันหนึ่งได้ยินเสียงพระเจ้าปฏิเสธคุณในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย จงหนีให้หลุดพ้นจากบาปเหล่านั้นที่ต่อต้านพระเจ้า! จงหลุดพ้นจากโซ่ของซาตาน

2.  มีคนมากมายถูกมารทำให้ตามบอด เพราะว่าพวกเขายีงคง มีบาปที่ซ่อนอยู่
      คุณมีความบาปที่คุณคิดว่าไม่มีใครรู้ - "ไม่มีใครทราบ" แต่คุณคิดผิดไปแล้ว มีอยู่คนสองคนที่รู้เกี่ยวกับ "บาปลับ" ที่คุณทำ พวกเขาเป็นใคร? คนแรกที่รู้บาปลับของคุณคือผมเอง คุณเห็นแล้วว่าผมรับใช้พระเจ้ามานานถึง 59 ปีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ มีคนชอบการกล่าวหาว่าผมชอบอ่านใจของคนอื่น - แต่ผมไม่ใช่คนที่อ่านใจคนอื่น แต่ผมดูที่ใบหน้า หลังจากมองไปที่ใบหน้าของผู้คนในคริสตจักรเป็นเวลาถึง 59 ปี ผมมักจะสามารถบอกได้อย่างแม่นยำถึงบาปลับที่คุณทำ คุณรู้ไหมว่าตำรวจได้รับการฝึกฝนให้อ่านใบหน้า? ผมคิดว่า สถาบันพระคริสตธรรมของเราควรจะมีการฝึกสอนให้อ่านใบหน้าคนอื่น ใช่โดยดูไปที่ใบหน้าของคุณ ผมก็จะสามารถบอกได้เลยว่าคุณกำลังทำบาปที่ลับๆ
      แต่ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถมองและรู้มากกว่าผม ในความเป็นจริงคนนั้นสามารถรู้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงบาปที่คุณทำ และตอนนี้เขากำลังมองคุณอยู่ ในความเป็นจริงเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบาปลับของคุณ เขาคือใคร? คุณลองทายดูซิ- เขาคือพระเจ้า! คุณไม่สามารถซ่อนจากพระองค์ได้ พระองค์ทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง - ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงเห็นทุกอย่างในร่างกายของคุณ ทรงเห็นทุกความคิดที่คุณมีในใจของคุณ ทรงรู้ความลับลึกในใจของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า "เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น" (2 พงศาวดาร 16: 9) "พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี" (สุภาษิต 15: 3) "พระเนตรของพระเจ้า ... มักจะอยู่กับมัน" – เมื่อบาปทุกความลับที่ทำ "พระเนตรของพระเจ้า ... มักจะอยู่บนนั้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:12) และพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าเขียนทุกบาปลับของคุณลงในหนังสือของพระองค์ ในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้น พระเจ้าจะทรงอ่านบาปลับของคุณจากหนังสือของพระองค์ หนังสือของพระองค์เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และทุกบาปที่เป็นความลับที่คุณทำ จะถูกบันทึกไว้ในนั้น คุณจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้น พระองค์จะอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ที่เป็นความผิดบาปลับที่คุณคิดว่าไม่มีใครรู้หรอก หลังจากที่พระองค์อ่านผิดบาปของคุณจากหนังสือเหล่านั้น คุณจะไม่สามารถปกป้องหรือแก้ต่างให้ตัวเองได้อีก อาจเป็นบาปที่คุณลืมไปแล้ว หลังจากที่พระเจ้าทรงอ่านรายชื่อลับบาปต่างๆของคุณสิ้นสุดลง คุณจะถูก "โยนลงไปในบึงไฟ" (วิวรณ์ 20: 11-14)

หลายท่านยังคงถูกมารล่ามโซ่ และทำให้ตาบอด เพราะคุณไม่ยอมรับว่าใจของคุณนั้นชั่วร้าย พระคัมภีร์กล่าวว่า "หัวใจเป็นล่อลวงเหนือกว่าทุกสิ่งและคนชั่วหมด" (เยเรมีย์ 17: 9) จอร์จ ไวท์ฟิลด์ (1714-1770) กล่าวว่า "ไม่ว่าคุณปฏิเสธอย่างหนัก แต่เมื่อคุณตื่นขึ้นมา คุณจะเห็นว่าบาปในชีวิตของคุณนั้นมาจากใจที่ต่ำช้าของคุณเอง ... เขาเห็นว่าเขาเองเป็นคนวางยาพิษและดื้อรั้นด้วยตัวของเขาเอง [ในใจของตัวเอง] ว่าถูกต้องที่พระเจ้าทรงตำหนิตเขาว่า ในชีวิตของเขาจะไม่เคยทำบาปใดๆมาก่อน" จูลี่กล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแสดงให้ฉันเห็นว่า ฉันไม่ใช่คนดีจริงๆ ... ฉันเป็นคนที่น่ากลัวและฉันก็เห็นแก่ตัวและเป็นคนหยิ่งมากและฉันรู้สึกละอายใจให้กับตัวเองจริงๆ ... กับสิ่งที่อยู่ภายใน [ใจของฉัน] ... ฉันรู้สึกว่ามีบาปหนาและทำผิดมาก" เธอเป็นผู้หญิงที่ดีแต่ภายนอก แต่เธอมีใจบาป เธอกล่าวว่า "ฉันแกล้งทำเป็นคนดี ส่วนลึก ๆ ข้างใน [หัวใจของฉัน] นั้นไม่มีอะไรดีเลย ... ฉันรู้ว่า ฉันไม่ดีพอที่จะรอดได้ ... ใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยน้ำตา" ตลอดชีวิตของเธอนั้นไปที่คริสตจักรอีเวนเจลิคอล์ แต่ตอนนี้เธอเพิ่มมารู้สึกถึงบาปที่น่ากลัวในใจของเธอ เธอกล่าวว่า พระคัมภีร์ไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลย จนกระทั่งเธอมารับรู้ถึงบาปที่อยู่ภายใน พระโลหิตของพระคริสต์ก็ชำระบาปนั้นไปอย่างน่าอัศจรรย์ เธอไม่เข้าใจจนกระทั่งมารับรู้ถึงบาปเหล่านั้น พวก Sandemanians ที่คริสตจักรอีเวนเจลิคอล์สอนให้เธอให้พูดตามพระคัมภีร์เท่านั้น แต่กลับไมได้ช่วยอะไร จนกว่าถูกตัดสินลงโทษและทำให้เธอรับรู้บาปที่อยู่ในใจของเธอ

III. สาม พวกเซนดีเมนนิยมส่งคนดีแต่เปลือกนอกสู่นรกไปมากมาย

คุณอาจพูดว่า "ฉันจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเหมือนอย่างที่คนอื่นทำกัน ฉันเป็นมือสะอาด ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ฉันเป็นคนดี" แต่ผมต้องเตือนคุณว่า ไม่ว่าคุณมจะดี ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ และเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูก็ตาม -. คุณก็ยังจะไปนรกด้วยกันกับคนชั่ว ถ้าคุณไม่วางใจในตัวของพระเยซูเอง การเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อให้คุณ จะไม่ช่วยให้คุณรอดได้! ฟังสิ่งที่อัครทูตกล่าวไว้

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์“ (2 ทิโมธี 3:15)

การเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ จะไม่ช่วยให้คุณรอดได้ มันเป็นเพียงความเชื่อทางทฤษฎี พระคัมภีร์เป็นเพียงนำคุณไปสู่ "ความรอด ... ซึ่งคือในพระเยซูคริสต์" ถ้าคุณไม่วางใจพระเยซู คุณจะไม่มีทรงรอด ไม่ว่าคุณจะเชื่อพระคัมภีร์มากน้อยเพียงใดก็ตาม จุดประสงค์ของพระคัมภีร์คือการนำคุณไปสู่ตัวของพระเยซูคริสต์เอง!

ดร. เอ ดับบริว โทเซอร์ กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อผิดของพวก Sandemanianism เอาวในหนังสือของท่านที่เรียก “Bible Taught or Spirit Taught?” ดร. โทเซอร์

"คริสตจักรสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กๆของพวกเขา [และ] ยังไม่เคยเกิดผลในชีวิตคริสเตียนของพวกเขา ... ชีวิตคริสเตียนที่เคริงครัดของพวกเขาแม้จะถูกต้องและมีคุณธรรมร แต่ทั้งหมดเป็นเพียงเครื่องกล ดังกล่าว [คนหนุ่มสาว] ส่งผลให้ไม่อาจเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด พวกเขาหลายคน [มาก] จริงจัง แต่พวกเขาเป็นเพียงคนตาบอด ... ความเชื่อพวกเขาถูกบังคับให้ดูดีเพียบพร้อมแต่เปลือกภายนอก แต่ในขณะที่ใจของพวกเขากลับไม่รู้เลยว่ามีความผิดอย่างไรอยู่ภายใน ... พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงและพระองค์ไม่สามารถเป็นเพียงคาคำพูด [ในพระคัมภีร์]"

คุณเคยรู้สึกเหมือนโนอาห์ ซอง บ้างไหม? โนอาห์กล่าวว่า "ผมรู้ว่า ผมผิดกับพระเจ้า ผมไปพูดคุยกับ ดร. คาเกน และมารับรู้ถึงความผิดบาปและใจที่โง่เขลาและหลอกลวง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้ผมรู้ว่าเป็นคนบาปและสิ้นหวัง ผมรู้สึกเบื่อหน่ายบาปของตวเอง และไม่สมควรได้รับพระคุณของพระเจ้าเลย ... ดร. ไฮเมอร์ส ได้เทศนาและท่านกล่าวว่า 'ความเชื่อที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ช่วยกู้ พระเยซูเท่านั้นที่ทรงช่วยกู้ได้!' ผมเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นความจริงที่ว่าพระเยซูทรงอยู่ที่นั่นตลอดเวลา เพียงแค่ต้องวางใจในพระองค์ ดร. ไฮเมอร์สถามผมว่าจะเชื่อพระคริสต์มั้ยและผมพูดว่า 'เชื่อ' ดร. ไฮเมอร์ส ได้ร้องเพลง ‘Though millions have come, there’s still room for one, there’s room at the cross for you’ ผมมาถที่พระเยซูพร้อมกับความผิดบาปทั้งหมด พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งผม ในขณะนั้นผมมาพักตรงที่พระองค์! พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้อภัย!

ผมรู้สึกต่ำต้อยเหมือนเป็นเศษฝุ่น แต่พระเยซูทรงฉุกดึงผมขึ้นมาและช่วยให้ผมรอด พระเยซูทรงหลั่งโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อผม เพื่อชดใช้ความผิดของผม และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อผมนั้น ผมจำไว้เสมอ" ชายหนุ่มผู้เขียนนี้คือ โนอาห์ ซอง เขากำลังเตรียมตัวไปศึกษาที่พระคริสตธรรมเพื่อมาเป็นศิษยาภิบาล พ่อของเขาคือคนที่แปลบทเทศนาของเราไปเป็นภาษาจีนที่ www.sermonsfortheworld.com โนอาห์ กำลังจะไปเทศนาที่ประเทศจีน และอินโดนีเซียในสองสามอาทิตย์นี้!

เพื่อนๆของผม จงหยุดแค่วางใจ "ว่า" พระเยซูทรงช่วยคุณให้รอดได้? คุณจะตรงมาที่พระเยซูและวางใจในพระองค์ผู้เดียวหรือไม่? พระเยซูจะทรงชำระล้างความผิดบาปที่คุณมี และช่วยให้หลุดพ้นจากการพิพากษา พระองค์ชำระคุณด้วยพระโลหิตของพระองค์ จะช่วยให้คุณรอด พระองค์จะทรงช่วยให้คุณรอด และรอดในขณะนี้! อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล์ บรูด์โฮมมี: ยอห์น 5:39-46.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
      “There’s Room at the Cross For You” (Ira F. Stanphill, 1914-1993).


โครงร่างของ

การต่อสู้พวกเซนดีเมเนียนิยม

(บทเทศนาครั้งที่สามกล่าวถึงการต่อสู้)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39, 40).

I.    หนึ่ง พวกเซนดีเมเนียนิยมถูกเตือนโดยพระเยซูเอง, ยอห์น 5:39, 40.

II.   สอง คำสอนงองพวกเซนดีเมเนียนิยมเป็นคำสอนชั่ว
ยอห์น 8:43, 44; 2 โครินธ์ 4:3, 4; มัทธิว 10:37;
2 พงศาวดาร 16:9; สุภาษิต 15:3; พระราชบัญญัติ 11:12;
วิวรณ์ 20:11-14; เยเรมีย์ 17:9.

III.  สาม พวกเซนดีเมนนิยมส่งคนดีแต่เปลือกนอกสู่นรกไปมากมาย, 2 ทิโมธี 3:15.