Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ร้องเพลงก่อนเทศนานำโดย ดร. ไฮเมอร์ส
      “Fill All My Vision” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)
      “Search Me, O God” (Psalm 139:23-24).

สองเหตุผลหลักว่าทำ ไมคริสตจักรในอเมริกาและประเทศตะวันตก
ไม่ได้รับประสบการณ์ของการฟื้นฟู

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเย็นวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 25, 2016


เย็นวันนี้ฉันผมจะกล่าวถึงสองสาเหตุหลักทีีทำให้คริสตจักรในอเมริกาและโลกตะวันตกไม่สามารถมีการฟื้นฟู เมื่อกล่าวถึง "ฟื้นฟู" ผมหมายถึงการฟื้นฟูคลาสสิกที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 และในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ผมไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่า "การฟื้นฟู" ของพวกอีเวนเจลิคอล์สมัยใหม่และเพนเทคอสในศตวรรษที่ 20 และยุคแรกของศตวรรษที่ 21 ที่เราอยู่นี้

กรุณาเปิดพระคัมภีร์ไปที่ 2 ทิโมธี 3:1 (อยู่ในหน้า 1280 ของพระคัมภีร์ the Scofield Study Bible) ผมอยากให้คุณอ่านด้วยกันกับในเจ็ดข้อแรกของบทนั้น

“แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่าในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรมเป็นคนไม่รักซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทำตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรั้งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดีเป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าเขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วยเพราะในบรรดาคนเหล่านั้น มีคนที่แอบไปตามบ้าน แล้วนำหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็นเชลย แล้วพากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่าง ๆถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อาจเรียนรู้ถึงความจริงเลย” (2 ทิโมธี 3:1-7)

ตอนนี้ให้อ่านข้อ 13

“แต่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น ทั้งล่อลวงคนอื่น และก็ถูกคนอื่นล่อลวงด้วย” (2 ทิโมธี 3:13)

ข้อเหล่านี้หล่าวถึงการละทิ้งความเชื่อของคริสตจักร “ในยุคสุดท้าย” (3:1). ข้อที่ 2 ถึง 4 กล่าวถึงเงื่อนไขของการละทิ้งความเชื่อที่เราเรียกกันว่า “คริสเตียน” ในยุคของเรา ในข้อที่ 5 กล่าวถึงพวก “คริสเตียน” จอมปลอมที่อ่อนแอและทรยศ

“เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย” (2 ทิโมธี 3:5)

ก่อนที่ผมจะอธิบายถึงข้อเหล่านั้น ผมจะให้นำคำ พูดของ ดร. เจ เวอร์นอน แมคกี้ ท่านกล่าวถึงพระธรรมตอนนี้ว่าเป็น "ยุคสุดท้าย" ของข้อที่ 1 ดร. แมคกี้กล่าวว่า "'วันสุดท้าย' เป็นระยะทางเทคนิคที่ใช้ ... [คือ] พูดถึงวันสุดท้ายของคริสตจักร" เกี่ยวกับข้อที่ 1-4 ดร. แมคกี้ กล่าวว่า "เรามีรายละเอียดที่แตกต่างกันถึงสิบเก้าอย่าง ... มันน่าเกลียด [กลุ่ม] ... พวกเขานำเสนอภาพพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดของสิ่งที่เกิดขึ้น [ใน] วันสุดท้ายของคริสตจักร" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, notes on II Timothy, chapter 3) จากนั้น ดร. แมคกี้ ก็อธิบายข้อที่ 5 "เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย” ... " ดร. แมคกี้ กล่าวว่า "มีรูปแบบของความเคร่งศาสนา แต่ปฏิเสธอำนาจ! พวกเขาไปผ่านพิธีกรรมของศาสนา แต่ขาดชีวิตและความเป็นจริง "(อ้างแล้ว.) เหล่านี้เรียกว่า "คริสเตียน" มี "รูปแบบของความเคร่งศาสนาเป็น" - นั่นคือพวกเขามีรูปแบบออกไปด้านนอก แต่ปฏิเสธอำนาจดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่เคยรับการแปลงอย่างแท้จริงโดยอำนาจของพระเจ้าและพระโลหิตของพระคริสต์ นี้อธิบายว่าทำไมข้อ 7 เป็นจริงของส่วนใหญ่ของพวกอีเวนเจลิคอลในสมัยนี้ พวกเขาจะ "เคยเรียนรู้แต่ไม่สามารถที่จะรู้เกี่ยวกับความจริงนั้นได้" มีบางคนในคืนนี้ที่เป็นเช่นนั้น!

พวกเขาสามารถศึกษาพระคัมภีร์เป็นทศวรรษ แต่ไม่เคยกลับใจใหม่ ดร. ชาร์ลส์ ไรย์รี บอกว่ามันหมายความว่า "พวกเขา [คือ] ไม่สามารถที่จะมาถึงความรู้ถึงความรอดในพระคริสต์" (Ryrie Study Bible; (ให้ไปดูในข้อที่ 7) มีพวกอีเวนเจลิคอลเป็นล้านๆที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ในทุกวันนี้ พวกเขาไม่กลับใจใหม่ พระธรรม 1 โครินธ์ 2:14 อธิบายถึงพวกเขาว่า “แต่มนุษย์ธรรมดา [ไม่กลับใจ] จะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้...เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ” ตอนนี้ผมจะให้คุณถึงสองเหตุผลสำคัญที่อเมริกาและประเทศตะวันไม่มีการฟื้นฟูมานานกว่า 140 ปี

I. ประการแรก ไม่มีการฟื้นฟูใหญ่เป็นเวลากว่า 140 ปี เป็นเพราะว่าเรามัวแต่บัพติศมาผู้ที่หลงหาย!

พวกอีเวนเจลิคอลนับล้านล้านคนไม่เคยกลับใจใหม่ เพราะว่าพวกเขาถูกหลอกโดย "ตัดสินใจนิยม” หรือ ”decisionism" ถูกนำเข้ามาในคริสตจักรโดยชาร์ลฟินเนย์กรัม คำสอนของเขามายังคริสตจักรอย่างมากว่าล้านคิดว่าพวกเขารอดเพราะพวกเขา "ตัดสินใจ" อธิษฐานตามคำพูดของ "คำอธิษฐานของคนบาป" หรือเชื่อตามข้อพระคัมภีร์ แต่พวกเขายังไม่ได้รับการกลับใจใหม่งผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พัธกิจแรกของพระวิญญาณของพระเจ้า คือนำคนบาปที่อยู่ภายใต้ความเชื่อ เรื่องบาป ยอห์น 16:8, 9 กล่าวว่า “เมื่อพระองค์ [พระวิญญาณ] นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำ [พิสูจน์] ให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป...เพราะพวกเขาไม่เชื่อเรา” เว้นแต่เป็นบุคคลที่หายไปจะถูกตัดสินลงโทษอย่างลึกซึ้งของความบาปของเขาเขาจะไม่เคยเห็นความต้องการของเขาแท้จริงของพระคริสต์เสียสละของพระองค์บนไม้กางเขนและความต้องการของเขาสำหรับการทำความสะอาดในโลหิตของพระเยซูคริสต์ หลายครั้งที่เราเห็นคนที่กล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะถูกช่วยกู้ไว้ แต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการตัดสินจากความผิดบาปของพวกเขาจะไม่สามารถที่จะไว้วางใจพระคริสต์

งานที่สองของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14) หรือพระเยซูตรัสในยอห์น 15:26 พระวิญญาณบริสุทธิ์ “จะทรงเป็นพยานถึงเรา” หลังจากดำเนินการลงโทษของบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วและเพียงแล้วแสดงให้เห็นว่าคนบาปที่พระเยซูเพียงอย่างเดียวสามารถยกโทษบาปของเขา งานสุดท้ายของการแปลงเป็นพระเจ้าการวาดภาพคนบาปต่อพระคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามา...” (ยอห์น 6:44) คนที่บอกว่า "ฉันจะมาถึงคริสต์หรือ" ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องได้รับการตัดสินจากบาปแล้วดูคริสต์เป็นความหวังเดียวของเขาสำหรับความรอดจากบาปและจากนั้นจะดึงพระคริสต์ การทำงานทั้งหมดของความรอดอยู่ในอำนาจของพระเจ้า สาวกถามพระเยซู “แล้วใครจะรอดได้?” พระเยซูทรงตอบ “ฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 10:26, 27)

ในการกลับใจของโปรเตสแตนต์คลาสสิกเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความเชื่อมั่นลึกของความบาปซึ่งนำไปสู่คนบาปสิ้นหวังของการประหยัดตัวเอง จากนั้นคนบาปเห็นคริสต์เป็นความหวังเดียวของเขาและมาถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าดึงให้เขาช่วยให้รอด ของหลักสูตรทั้งหมดนี้จะถูกปฏิเสธโดยสมัยใหม่ “ตัดสินใจนิยม" วันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นคือการพูดคำอธิษฐานหรือเดินลงทางเดิน การทำงานของพระเจ้าในจิตวิญญาณของมนุษย์ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง นั่นคือเหตุผลแรกที่เราไม่มีการฟื้นฟู

จอห์น คาเกน เป็นชายหนุ่มในคริสตจักรของเราที่ตั้งใจที่จะไปเข้าไปในกระทรวง เขาได้รับการแปลงตอนอายุ 15 ผมให้ทั้งคำให้การของเขาที่นี่สองเหตุผล ครั้งแรกเพราะมันเป็นที่สมบูรณ์แบบโรงเรียนเก่า "การกลับใจของชนิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ฟินเนย์ การแปรสภาพการตัดสินใจเพียงชนิดที่เราหมดความต้องการในวันนี้ และประการที่สองเนื่องจากนักศึกษาวิทยาลัยหนึ่งที่ต่อต้านพระคริสต์มานานกว่าสองปีที่ผ่านมาถูกดัดแปลงเมื่อวันเสาร์หลังจากที่ได้ยินฉันอ่านมัน ฉันรู้น้อยมากเกี่ยวกับคำ พยานของการกลับใจใหม่ที่แท้จริงของทุกคน นี่คือคำ พยาน จอห์น คาเกน

      สามารถจำช่วงเวลาของการแปลงของฉันเพื่อให้เต็มตาและใกล้ชิดว่าคำพูดดูเหมือนเล็กมากเมื่อเทียบกับวิธีการที่ดีแตกต่างคริสต์ที่ทำ ก่อนการแปลงของฉันฉันก็เต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชัง ผมเอาความภาคภูมิใจในความผิดบาปของฉันและฉันมีความสุขที่ทำให้เกิดอาการปวดคนและเชื่อมโยงตัวเองกับบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระเจ้า ให้ฉันบาปไม่ได้บางส่วน "ความผิดพลาด" ที่จะเสียใจ ผมได้ตั้งเจตนาตัวเองในทางนี้ พระเจ้าเริ่มทำงานกับฉันในรูปแบบที่ฉันจะได้ไม่เคยคาดว่าจะเป็นโลกของฉันเริ่มที่จะได้อย่างรวดเร็วสลายรอบ ๆ ตัวผม สัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่านั้นก่อนที่จะมีการแปลงของฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย: ฉันไม่ได้นอนฉันไม่สามารถยิ้มฉันไม่สามารถหารูปแบบของสันติภาพ คริสตจักรของเราได้มีการประชุมคอลเล็คและฉันสามารถจำได้อย่างชัดเจนเย้ยหยันพวกเขาเท่าที่ฉันสมบูรณ์จะดูหมิ่นบาทหลวงและพ่อของฉันของฉัน
      พระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มมากแน่นอนลงโทษฉันบาปของฉันในเวลานั้น แต่ที่มีทั้งหมดของฉันฉันจะปฏิเสธความคิดทั้งหมดที่ฉันมีเกี่ยวกับพระเจ้าและการแปลง ฉันปฏิเสธที่จะคิดเกี่ยวกับมัน แต่ฉันไม่สามารถหยุดความรู้สึกทรมานเพื่อให้ โดยเช้าวันอาทิตย์ของ 21 มิถุนายน 2009 ผมได้หมดอย่างทั่วถึง ผมจึงเหนื่อยของมันทั้งหมด ผมเริ่มที่จะเกลียดตัวเองที่จะเกลียดบาปของฉันและวิธีการที่จะทำให้ฉันรู้สึก
      ขณะที่ ดร. ไฮเมอร์ส ได้ประกาศความภาคภูมิใจของผมก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธมันไม่ได้ฟัง แต่ในขณะที่เขาเทศน์แท้จริงฉันจะรู้สึกบาปของฉันทั้งหมดในจิตวิญญาณของฉัน ผมได้รับการนับถอยหลังจนถึงวินาทีเทศน์จะมากกว่า แต่บาทหลวงเก็บพระธรรมเทศนาและบาปของฉันกลายเป็นไม่รู้จบแย่ลงและแย่ ผมไม่สามารถที่จะเตะกับี่ฉันจะต้องมีการบันทึกไว้! แม้ในขณะที่เชิญได้รับผมปฏิเสธ แต่ฉันก็ไม่สามารถใช้มันอีกต่อไป ผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปที่เลวร้ายที่สุดที่ผมอาจจะเป็นและพระเจ้าที่เป็นคนชอบธรรมที่จะประณามฉันไปนรก ผมจึงเหนื่อยของการดิ้นรนผมจึงเบื่อทุกอย่างที่ฉันเป็น หลวงพ่อให้คำปรึกษาผมและบอกผมว่าจะมาถึงคริสต์ แต่ฉันจะไม่ แม้ในขณะที่ทุกคนบาปของข้าพระองค์ถูกตัดสินว่าฉันจะยังคงไม่ได้มีพระเยซู ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นที่เลวร้ายที่สุดของทั้งหมดเป็นฉันรู้สึกราวกับว่าฉันไม่สามารถบันทึกและฉันก็จะต้องไปลงนรก ผมก็ "พยายาม" ที่จะได้รับการบันทึกไว้ผมก็ "พยายาม" ที่จะไว้วางใจพระคริสต์และฉันไม่สามารถฉันเพียงแค่อาจจะไม่ตัวเองเพื่อพระคริสต์ผมไม่สามารถตัดสินใจที่จะเป็นคริสเตียนและมันทำให้ฉันรู้สึกสิ้นหวังเพื่อ ฉันรู้สึกว่าบาปของข้าพเจ้าผลักดันให้ผมลงไปในนรกเลยฉันรู้สึกว่าดื้อรั้นของฉันบังคับให้น้ำตาของฉันไป ผมติดอยู่ในความขัดแย้งนี้
      ทันใดนั้นคำพูดของพระธรรมเทศนาเทศน์ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาในใจของฉัน "ผลตอบแทนของพระคริสต์ ยอมจำนนต่อพระคริสต์ "คิดว่าฉันจะต้องให้ขึ้นถึงพระเยซูเพื่อให้มีความสุขผมว่าสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตลอดไปฉันก็จะไม่ได้ พระเยซูได้รับชีวิตของเขาสำหรับฉัน จริงพระเยซูเสด็จไปตรึงที่กางเขนสำหรับฉันเมื่อฉันเป็นศัตรูของเขาและฉันจะไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ ความคิดนี้ยากจนข้าพเจ้า ผมต้องให้ทั้งหมดของมันไป ฉันไม่สามารถถือเข้ากับตัวเองได้อีกต่อไปฉันจะต้องมีพระเยซู! ในขณะที่ฉันยอมแพ้ต่อพระองค์และมาถึงพระเยซูโดยความเชื่อ ในช่วงเวลาที่มันดูราวกับว่าผมต้องปล่อยให้ตัวเองตายแล้วพระคริสต์ให้ชีวิตของฉัน! ไม่มีการกระทำหรือความประสงค์ของใจของฉันเป็น แต่ด้วยหัวใจของฉันด้วยการพักผ่อนที่เรียบง่ายในพระคริสต์เขาบันทึกฉัน! เขาล้างบาปของข้าพระองค์ไปในพระโลหิตของพระองค์! ในช่วงเวลาเดียวที่ฉันหยุดต่อต้านพระคริสต์ มันเป็นที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งที่ผมต้องทำคือความไว้วางใจพระองค์ ฉันสามารถรับรู้ได้ทันทีที่แน่นอนเมื่อมันหยุดที่จะฉันและมันก็เป็นเพียงพระคริสต์ ฉันมีที่จะให้ผลผลิต! ในช่วงเวลาที่ไม่มีความรู้สึกทางร่างกายหรือแสงสว่างจ้าผมไม่ได้ต้องการความรู้สึกที่ฉันมีพระคริสต์! แต่ในความไว้วางใจคริสต์มันรู้สึกราวกับว่าบาปของฉันถูกยกออกจากจิตวิญญาณของฉัน ผมหันจากบาปของฉันและฉันมองไปที่พระเยซูคนเดียว! พระเยซูทรงช่วยกู้ผม
      ทันใดนั้นคำพูดของพระธรรมเทศนาเทศน์ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาในใจของฉัน "ผลตอบแทนของพระคริสต์ ยอมจำนนต่อพระคริสต์ "คิดว่าฉันจะต้องให้ขึ้นถึงพระเยซูเพื่อให้มีความสุขผมว่าสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตลอดไปฉันก็จะไม่ได้ พระเยซูได้รับชีวิตของเขาสำหรับฉัน จริงพระเยซูเสด็จไปตรึงที่กางเขนสำหรับฉันเมื่อฉันเป็นศัตรูของเขาและฉันจะไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ ความคิดนี้ยากจนข้าพเจ้า ผมต้องให้ทั้งหมดของมันไป ฉันไม่สามารถถือเข้ากับตัวเองได้อีกต่อไปฉันจะต้องมีพระเยซู! ในขณะที่ฉันยอมแพ้ต่อพระองค์และมาถึงพระเยซูโดยความเชื่อ ในช่วงเวลาที่มันดูราวกับว่าผมต้องปล่อยให้ตัวเองตายแล้วพระคริสต์ให้ชีวิตของฉัน! ไม่มีการกระทำหรือความประสงค์ของใจของฉันเป็น แต่ด้วยหัวใจของฉันด้วยการพักผ่อนที่เรียบง่ายในพระคริสต์เขาบันทึกฉัน! เขาล้างบาปของข้าพระองค์ไปในพระโลหิตของพระองค์! ในช่วงเวลาเดียวที่ฉันหยุดต่อต้านพระคริสต์ มันเป็นที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งที่ผมต้องทำคือความไว้วางใจพระองค์ ฉันสามารถรับรู้ได้ทันทีที่แน่นอนเมื่อมันหยุดที่จะฉันและมันก็เป็นเพียงพระคริสต์ ฉันมีที่จะให้ผลผลิต! ในช่วงเวลาที่ไม่มีความรู้สึกทางร่างกายหรือแสงสว่างจ้าผมไม่ได้ต้องการความรู้สึกที่ฉันมีพระคริสต์! แต่ในความไว้วางใจคริสต์มันรู้สึกราวกับว่าบาปของฉันถูกยกออกจากจิตวิญญาณของฉัน ผมหันจากบาปของฉันและฉันมองไปที่พระเยซูคนเดียว! พระเยซูบันทึกฉัน
      ผมขอบคุณพระคุณพระเจ้าให้ฉันโอกาสมากมายที่เขายื่นให้ฉันและสำหรับดังนั้นการวาดภาพอย่างแข็งขันฉันกับลูกชายของเขาเพราะผมจะไม่เคยมาถึงพระเยซูของฉันเอง เหล่านี้เป็นเพียงคำ แต่ความเชื่อของฉันอยู่ในพระเยซูเพราะพระองค์ทรงมีการเปลี่ยนแปลงฉัน เขาได้รับการเสมอมีพ้นของ, ส่วนที่เหลือของฉันและผู้ช่วยให้รอดของฉัน ความรักของฉันสำหรับพระองค์ดูเหมือนว่ามีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับว่าเขารักฉัน ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อเขามานานพอหรือความจริงใจพอผมไม่สามารถทำอะไรได้มากเกินไปสำหรับพระคริสต์ ให้บริการพระเยซูทรงเป็นความสุขของฉัน! เขาให้ฉันชีวิตและความสงบสุขหลังจากทั้งหมดที่ฉันได้รู้จักวิธีการเกลียดชัง พระเยซูเป็นความใฝ่ฝันและทิศทางของฉัน ฉันไม่ไว้วางใจตัวเอง แต่ใส่ความหวังของฉันในพระองค์เพียงอย่างเดียวสำหรับเขาไม่เคยล้มเหลวฉัน พระคริสต์มาให้ฉันและสำหรับวันนี้ผมจะไม่ปล่อยให้เขา

เหล่านี้คือคำพูดของ จอห์น ซามูเอล เขากลับใจใจตอนอายุ 15 ตอนนี้เขาวางแผนที่จะเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนพระคริสตธรรม เกิดอะไรขึ้นกับ จอห์น คาเกน คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง! พระเจ้าทรงต้องการทำให้กับคุณเหมือนกับที่ทรงทำ ให้กับ จอห์น ด้วย!

นักเทศน์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันบอกว่าให้อธิฐานเผื่อทันทีแล้วก็บัพติศมาพวกเขา - และทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้คนนับล้านที่หายไปในคริสตจักรของเรา! เหตุผลแรกเราไม่มีการฟ้ืนฟูในทุกวันนี้เป็นวันที่นักเทศน์จะไม่ยอมให้พระเจ้าทำงานในใจของคนบาป พวกเขาคว้าคนบาปออกไปจากการทำงานของพระเจ้าและบัพติศมาผู้ที่หลงหาย! ผมเชื่อว่าเกือบทั้งหมดที่รับศีลบัพติศมาในทุกวันนี้เป็นคนที่หลงหายกันทั้งนั้น นั่นคือเหตุผลแรกเราไม่มีกสรฟื้นฟู! แทบทุกคนที่เด่นชัดคือบอกว่าพวกเขารอดและให้รับบัพติศมาโดยไม่ต้องกลับใจใหม่จริง! ผมสารภาพว่าตัวผมเองก็ได้กระทำบาป พระเจ้าทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วย ทำไมพระเจ้าถึงได้ระงับการฟื้นฟูจากเรามานานกว่า 140 ปี? ยังมีอะไรอีก? ยังมีอีกเหตุผลหนึ่ง!

II. ประการที่สอง ไม่มีการฟื้นฟูใหญ่เป็นเวลากว่า 140 ปี เป็นเพราะว่าเรามัวแต่เน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าสารภาพบาปของพวกเขาและรับการชำระล้างโดยพระโลหิตของพระเยซู

นี่คือสิ่งที่ผมรู้ แต่มันได้กลายเป็นห่างไกลที่ชัดเจนกับผมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมเองได้เห็นการฟื้นฟถึงสามครั้ง คนแรกคือโดยไกลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด - และมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ "ล้างบาป" ของพระวิญญาณ ลิ้น การรักษาหรือปาฏิหาริย์ มันขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ในคริสเตียนสารภาพความผิดบาปของพวกเขาและได้รับการชำระอีกครั้งโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

ในคริสตจักรของเราในทุกวันนี้คนที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงยังคงทำบาป - บาปของหัวใจผิดบาปของจิตใจบาปของเนื้อหนัง ในการคืนชีพแรกที่ผมเห็นเกือบทั้งโบสถ์สารภาพบาปของพวกเขาให้กับพระเจ้าที่แท่นบูชาและร้องไห้จนน้ำตาพระเจ้าทรงประทานสันติภาพโดยพระโลหิตของพระเยซู อย่างที่ท่านอัครสาวกยอห์นกล่าวว่า

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

พระเจ้าทรงชำระบาปของคริสเตียนอย่างไร? “และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

ประการแรก สารภาพบาปทั้งสิ้นทั้งภายในและภายนอก ประการที่สอง การทำชำระบาปของเราโดยพระโลหิตของพระเยซู ดูมันง่าย แต่คริสตจักรในทุกวันนี้มีการเน้นถึงหรือไม่? ผมไม่ทราบว่าของใด ๆ ที่ทำ และนั่นคือเหตุผลที่สองที่เราได้มีการฟื้นฟูสำหรับ 140 ปีไม่!

ฟังคำพูดของไบรอันเอ็ดเวิร์ดที่ได้ดำเนินการจัดการที่ดีของการศึกษาในเรื่องของการฟื้นฟูความเป็นจริง เขาพูดว่า

ฟื้นฟู ... เริ่มต้นด้วยความเชื่อที่น่ากลัวเกี่ยวกับบาป มันมักจะเป็นรูปแบบที่ความเชื่อว่ามีบาปนี้จะใช้เวลาว่าปัญหาผู้ที่อ่านของการฟื้นฟู บางครั้งประสบการณ์บด คนร้องไห้อย่างบ้าคลั่งและเลว! แต่ไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็น [จริง] ฟื้นฟูโดยไม่ร้องไห้ข เชื่อและด้วยความเศร้าโศก (Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 115)
จะไม่มีการฟ้ืนโดยที่ไม่เข้าใจลึกซึ้ง และไม่เข้าใจเกี่ยวกับบาปเลย (Edwards, ibid., p. 116)

การฟื้นฟูแรกที่ผมเห็นเริ่มมีไม่กี่คริสเตียนร้องไห้และสารภาพความผิดบาปของพวกเขา หลังจากนั้นไม่นานทั้งโบสถ์ก็เต็มไปสำหรับชั่วโมงกับคนร้องไห้สารภาพความผิดบาปของพวกเขาและบางส่วนถอนหายใจอ่อน นั่นคือทั้งหมดที่ ไม่มีลิ้น ไม่มีอุดของพระวิญญาณ ไม่มีการรักษา ในพระวิญญาณ เพียงแค่คำสารภาพร้องไห้อธิฐานและร้องเพลงนุ่เบาๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง

แล้วมันจะหยุดวันหรือสองวัน - แต่แล้วพระวิญญาณจะมาอีกครั้ง - ครั้งแล้วและครั้งอีกในช่วงเวลาที่นานกว่าสามปี ตอนการฟื้นฟูสิ้นสุดลง มีคนกว่า 3,000 เข้ามาเพิ่มในคริสตจักรที่เริ่มต้นด้วย 150 คน และพวกเขาจะต้องมีสี่บริการแทนหนึ่งทุกเช้าวันอาทิตย์บวกสองบริการมากขึ้นในคืนวันอาทิตย์

แต่ผมไม่เชื่อว่าเราควรอธิษฐานสำหรับการฟื้นฟูเพียงเพื่อให้ได้คนมากยิ่งขึ้นในคริสตจักรของเรา แรงจูงใจที่แท้จริงควรจะมีคริสตจักรที่สะอาด! เราจะต้องมีคริสตจักรที่สะอาด!

เรามีสงครามครูเสดขนาดใหญ่ของเรา เรามีรายการโทรทัศน์คริสเตียนของเรา เรามีบริการรักษาของเรา เราได้เห็นคริสตจักรมีลิ้นและประสบการณ์อื่น ๆ แต่เราไม่ได้มีความคลาสสิกการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ในอเมริกามานานกว่า 140 ปี! เราได้รับการหันไปจากสิ่งอื่น ๆ เหล่านี้ เรายังไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงโทษเราคริสเตียนบาปของเรา เรายังไม่ได้ร้องออกมาถึงพระเยซูจะทรงชำระเราด้วยโลหิตอันมีค่า!

เรามี "สัมผัส" ของการฟื้นตัวในคริสตจักรของเรา ในประมาณ 4 คืนของการประชุม 11 คนถูกแปลงตรวจสอบครั้งที่สองโดย ดร. คาเกน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และทุก 11 ของพวกเขาเขากล่าวว่าถูกดัดแปลง นอกจากนี้เรายังมีประมาณ 8 คริสเตียนที่สารภาพบาปของพวกเขาและอธิษฐานด้วยน้ำตาในแต่ละคืน เราไม่เคยมีการประชุมเช่นว่าใน 41 ปีตั้งแต่คริสตจักรของเราเริ่มต้น

แต่แล้วผมทำบาป ดร. คาเกน บอกไม่ให้ผมเรียกมันว่า "บาป" แต่ผมคิดว่าผมได้ทำผิดบาป ฉันกลายเป็นความภาคภูมิใจ, ความภาคภูมิใจที่เรามีการคืนชีพ! การฟื้นฟูได้เริ่มต้นเพียงจริงๆ แต่ฉันหยุดเทศน์เกี่ยวกับการลงโทษและโลหิตของพระเยซู ผมหันประชุมไปยังคนอื่นและเน้นหันไปจากพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจำได้ว่าพระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ "เขาจะเป็นพยานถึงเรา" (ยอห์น 15:26) ผมไม่ควรจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาและสั่งสอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดของผม บาปของความภาคภูมิใจและความผิดบาปของข้อสันนิษฐาน และผมสารภาพพวกเขาก่อนที่คุณคืนนี้ บาปของฉันของความภาคภูมิใจและความบาปของฉันสันนิษฐาน กรุณาทุกคนภาวนาว่าพระเจ้าจะยกโทษให้ฉันละเลยพระเยซูและสารภาพ (พวกเขาอธิษฐาน) ตอนนี้โปรดภาวนาว่าพระเจ้าจะกลับมาที่เราเป็นเขาในการคืนฟื้นฟูแรกที่ผมเห็น อธิษฐานขอให้สถิตอยู่ของพระเจ้าที่จะกลับมาหาเรา โปรดอธิษฐานด้วยน้ำตาที่พวกเขาทำในประเทศจีน (พวกเขาอธิษฐาน) โปรดยืนและร้องเพลง "พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ช่วยให้รอด" ตอนร้องเพลง "พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์" ตอนร้องเพลง "ค้นหาข้าพระเจ้า" ตอนนี้ร้องเพลงบทแรกและครั้งสุดท้ายของ "เติมเต็มทุกวิสัยทัศน์ของฉัน" นางสาวเหงียน โปรดอธิษฐานขอพระเจ้าเสด็จลงมาอีกครั้ง มีจำนวนมากในที่นี่เป็นที่ยังหลงหายไป อธิษฐานขอให้พระเจ้าเสด็จลงมาสำหรับพวกเขา

ผู้ที่ต้องการที่จะอธิษฐานสำหรับการฟื้นฟูให้กลับมาให้คุณ จงยืนขึ้นและอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเสด็จลงมาอีกครั้ง อธิษฐานเหมือนที่พวกที่ทำในประเทศจีน ผู้ที่ต้องการจะสารภาพบาปของพวกเขา ให้มาที่แท่นบูชา ผู้ที่ต้องการที่จะรับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซู จงมาที่นี่และสารภาพบาปของคุณ ผู้ที่ต้องการพระเยซูทรงช่วยพวกให้มาด้วย ชายที่เป็นแบ๊บติสใต้มาในคริสตจักรของเราได้ 25 ปีแบบเป็นคนที่ยังหลงหาย ได้เข้ามาและวางใจในพระเยซูด้วยประสบการณ์แห่งการกลับใจใหม่ที่แท้จริง อาเมน

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: 2 ทิโมธี 3:1-5.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท: “Farther Along”
       (by W. B. Stevens, 1862-1940; arranged and altered by
Barney E. Warren, 1867-1951)


โครงร่างของ

สองเหตุผลหลักว่าทำ ไมคริสตจักรในอเมริกาและประเทศตะวันตก
ไม่ได้รับประสบการณ์ของการฟื้นฟู

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่าในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุคเหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรมเป็นคนไม่รักซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทำตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรั้งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดีเป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าเขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วยเพราะในบรรดาคนเหล่านั้น มีคนที่แอบไปตามบ้าน แล้วนำหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็นเชลย แล้วพากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่าง ๆถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อาจเรียนรู้ถึงความจริงเลย” (2 ทิโมธี 3:1-7)

(2 ทิโมธี 3:13, 5; 1 โครินธ์ 2:14)

I.   ประการแรก ไม่มีการฟื้นฟูใหญ่เป็นเวลากว่า 140 ปี เป็นเพราะว่าเรามัวแต่บัพติศมาผู้ที่หลงหาย! ยอห์น 16:8, 9, 14; 15:26; 6:44; มาระโก 10:26, 27.

II.  ประการที่สอง ไม่มีการฟื้นฟูใหญ่เป็นเวลากว่า 140 ปี เป็นเพราะว่าเรามัวแต่เน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าสารภาพบาปของพวกเขาและรับการชำระล้างโดยพระโลหิตของพระเยซู 1 ยอห์น 1:9, 7; ยอห์น 15:26.