Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ร้องเพลงก่อนเทศนานำโดย ดร. ไฮเมอร์ส
“Fill All My Vision” (by Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)
“Search Me, O God” (Psalm 139:23-24).

ซๅตานและการฟ้ืนฟู

SATAN AND REVIVAL
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเย็นวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Thursday Evening, September 15, 2016


กรุณาเปิดพระคัมภีร์ของท่านไปที่หน้า 1255 ของพระคัมภีร์ฉบับ the Scofield Study Bible ไปที่เอเฟซัส 6:11 และ 12

“จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเจ้าผู้ครอบครองอาณาจักร เจ้าผู้มีอำนาจ เจ้าผู้ปกครองความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับบรรดาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:11-12)

กรุณานั่งได้

นี่แสดงให้เห็นถึงวิญญาณชั่วที่ถูกนำโดยซาตานเพื่อต่อต้านคริสเตียนที่แท้จริง พระคัมภีร์ฉบับ The New American Standard Bible แปลว่า ข้อที่ 12 ไว้ว่า

“เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเจ้าผู้ครอบครองอาณาจักร เจ้าผู้มีอำนาจ [“เจ้าผู้ปกครอง”ความโกรธ] ความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับบรรดาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:12, NASB)

ดร. เมอเริลล์ เอฟ อันเกิล กล่าวว่า “สิ่งที่น่าสนมากที่สุดเกี่ยวกับอำ นาจของวิญญาณชั่ว....คือ ‘โลกนี้ถูกครอบครองโดยอำนาจมืดนี้’....นั่นคือการครอบครองของวิญญาณชั่ว” (Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994, p. 196) ดร. ชาร์ล ไรรีย์ กล่าวถึงพระธรรมดาเนียลอย่างนี้ง่า “เจ้าชายแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย...เป็นอำนาจมืดที่พยายามปกครองเปอร์เซียโดยตรงเพื่อต่อต้านแผนการของพระเจ้า ทูตสวรรค์ชั่ว [วิญญาณชั่วแห่งโลก] พยายามที่จะครอบครองสิ่งที่ทรงสร้าง...สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว วิญญาณชั่วยังคงปกครองโลกอยู่” (Ryrie Study Bible; note on Daniel 10:13).

ผมเองยังเชื่อว่ายังมีวิญญาณชั่วยังครอบครองอเมริกา และโลกตะวันตกอยู่ พระคัมภีร์ฉบับ The Scofield ได้กล่าวถึงพระธรรมดาเนียล 10:20 ดังนี้ว่า “ครึ่งหนึ่งของโลกนี้ถูกปกครองโดยระบบของซาตาน” ข้อความนี้ชี้ถึง “เจ้าชายแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย” ที่ว่า “เจ้าชาย” เป็นผู้นำ วิญญาณตนที่ปกครองเปอร์เฃีย ทุกวันนี้คือ “เจ้าแห่งตะวันตก” ซึ่งครอบครองอเมริกา วิญญาณชั่วที่ครอบครองอเมริกานี้นำ วัตถุนิยมมาให้ผู้คน เจ้าแห่งวัตถุนิยมนี้พยายามขัดขวางการฟ้ืนฟู การอธิษฐาน ทำ ให้ผู้คนตกเป็นทาสมัน วิญญาณชั่วตนนี้ทำ อะไรให้กับคนของเรามาแล้วบ้าง? Dr. Lloyd-Jones กล่าวถึงวิญญาณชั่วอย่างนี้ว่า วิญญาณชั่วตนนี้ทำ ให้คนตาบอด ท่านกล่าวว่า “ความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณหายไปหมดแล้ว...ความเชื่อในพระเจ้าและศาสนาและความรอด (ถูก) ลืมไปหมดแล้ว” (Revival, Crossway Books, 1992, p. 13) นี่เกิดขึ้นเพราะการงานของ “เจ้าแห่งตะวันตก” และสมุนของมัน

นี่ไม่เป็นให้กับชาติอื่นๆ มีประเทศในโลกที่สามที่ปีศาจไม่ได้ปกครองโดยระบบ "วัตถุนิยม" เหมือนู่ในอเมริกาและโลกตะวันตก หนุ่มสาวเป็นล้านของคนในประเทศจีนในแอฟริกาในอินโดจีนแม้แต่ในประเทศมุสลิม - มีหนุ่มสาวเป็นล้านที่กลับใจใหม่ พวกเขากลายเป็นคริสเตียนที่แท้จริง แต่ในอเมริกาและโลกตะวันตกโดยคนหนุ่มสาวนับล้านหนีออกจากคริสตจักร และในอเมริกาและโลกตะวันตกมีคนหนุ่มสาวน้อยมากทีี่กลายเป็นคริสเตียนที่แท้จริง คริสตจักรของเรามีพลังอำ นาจน้อยมาก การประชุมอธิษฐานของเราถูกทิ้งร้าง คนหนุ่มสาวของเราไม่มีความรักในพระเจ้า มีการบอกว่า 88% ของพวกเขาออกจากคริสตจักรของเราโดยช่วงอายุ 25 "ไม่เคยกลับมา" ตามแบบสำนวจของ จอร์จ บาร์มา พวกเขาลุ่มหลงกับภาพลามกอนาจารซึ่งพวกเขาสามารถนั่งดูหลายชั่วโมงในอินเทอร์เน็ต พวกเขาติดยาเสพติดเช่นกัญชาและความเพลิดเพลิน พวกเขาหัวเราะเยาะการอธิษฐาน แต่กลับถูกสะกดจิตโดยสื่อต่างๆอย่างไม่รู้จบ พวกเขาถือสมาร์ทโฟนอยู่ในมือของพวกเขาตลอดเวลา พวกเขาใช้เวลาว่างไปกับสิ่งเหล่านี้ น่าเป็นเหมือนรูปเคารพในสมัยผู้เผยพระวจนะโฮเชยา สื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ในการควบคุมคนหนุ่มสาวของเรา และศิษยาภิบาลเกือบทั้งหมดในอเมริกาและโลกตะวันตก ต่างไม่ตระหนักถึงเหตุผลที่คริสตจักรของพวกเขาอยู่แต่ฝ่่ายโลกและอ่อนแอ! พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะจัดการกับกองทัพปีศาจเช่นดร. ลอยด์โจนส์กล่าวนี้ได้อย่างไร!

ไม่ดีเลยที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ในโฮเชยา "[อิสราเอล] เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ลำพัง" (โฮเชยา 4:17) พระเจ้าทรงทอดทิ้งประเทศนี้ พวกเขาถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้า พวกเขาถูกทิ้งให้อยู่โดดเดียวภายใต้อำนาจของมาร คนหนุ่มสาวของเราเป็นทาสรับใช้สื่อสิ่งลามกกัญชาและสื่อสังคมเป็นชั่วโมงๆ! มารมัดคนหนุ่มสาวของเราให้กับวับรุ่นที่ไม่เชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ให้พวกเขามีเพศสัมพันธ์นอกสมรสและดูภาพลามกอนาจาร "[อิสราเอล] เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ลำพัง" (โฮเชยา 4:17) ค่ำ คืนพวกคุณบางคนยังเป็นทาสของวิญญาณชั่วนี้ด้วย

คุณมาที่คริสตจักรของเรา แต่พระเจ้าไม่ได้สถิตที่นี่ คุณสามารถรู้สึกได้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่! โฮเชยากล่าวว่าพวกเขาไป ... "เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ทั้งนำเอาฝูงแพะแกะฝูงวัวไปด้วย แต่เขาจะหาพระองค์ไม่พบ พระองค์ทรงจากเขาไปแล้ว"(โฮเชยา 5: 6) พระเจ้าทรงจากไปแล้ว! พระองค์ทรงออกจากคริสตจักรของเราไปแล้ว พระองค์ไม่อยู่แล้ว พระองค์จากไปเพราะว่าไม่ทรงสถิตอยู่ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ - และนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงทอดทิ้งเรา! พระองค์ทรงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง พระองค์ทรงโกรธเพราะความบาปของเรา และนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงปล่อยให้คุณอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวในบ้านของคุณ อยู่คนเดียวในคำอธิษฐานของคุณ โดดเดี่ยวแม้จะอยู่ในคริสตจักรของเรา คนเดียวโดยไม่มีพระเจ้า ผมรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่าน่ากลัว ตอนเป็นวันรุ่นผมรู้สึกว่าเมื่อผมมาถึงคริสตจักรที่เป็นของคนผิวขาวและพระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นให้ผม ผมโดดเดี่ยว - ในคริสตจักรนั่น โดดเดี่ยวเหมือนบทเงของ กรีนเดย์ เขียนเอาไว้

บางครั้งฉันก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาพบฉัน
ในยามที่ฉันเดินโดดเดี่ยว
   (Green Day, “Boulevard of Broken Dreams,” 2004)

ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ตอนทร่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั้น ผมเดินอยู่คนเดียวบนถนนในเมืองลอสแอนเจลิสเช่นเดียวกับพวกคุณ! ยิ่งกว่านั้สผมรู้สึกโดดเดี่ยวตอนอยู่ในคริสตจักรคนผิวขาวก่อนที่ผมจะเข้าร่วมในคริสตจักรจีนแบ๊บติส ใช่เลย! ผมจำได้ว่าผมรู้สึกอย่างไร! และผมเกลียดมัน! ผมเกลียดมารแห่งวัตถุนิยมที่ได้ทำลายความรักในบ้านของคุณ ทำลายความสุขของคุณ ทำลายหัวใจของคุณและทำให้คุณเหงา ดังนั้น ผมจึงเกลียดมารที่ทำให้คริสตจักรของเราที่เย็นชาและไม่เป็นมิตรกับใคร ผมเกลียดความผิดบาปของคนอเมริกาที่ขโมยสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงมีให้คฺณ! พวกคุณบางคนวิ่งตามหลังผู้สมัครประธานาธิบดีเพราะเขาสัญญาว่าจะทำ ทุกออย่างให้คุณ แตพวกเขาไม่มีอะไรจริงๆที่จะมอบให้คุณ! เพื่อให้ได้มากที่สุดนักเทศน์ พวกเขาสัญญาว่าคุณทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่ได้มีอะไรจริงเพื่อให้คุณ! คุณอยู่ภายใต้อิทธิพลของมาร! และเพราะอิทธิพลนี้ทำ ให้คุณอยู่คนเดียว! พระเจ้าได้เสด็จออกจากอเมริกาและโลกตะวันตกไปแล้ว! พระเจ้าได้ทิ้งเราอยู่คนเดียวเพราะบาปของเรา! และพระเจ้าได้ทิ้งคุณเพราะบาปของคุณ

เราต้องมีพระเจ้าในคริสตจักรของเรา! เราต้องการพระสิริของพระองค์ทรงอยู่กับเรา! เราไม่สามารถช่วยคุณคนหนุ่มสาวได้ เราไม่สามารถช่วยคุณได้ตลอด เราไม่สามารถช่วยคุณจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จลงมา เราต้องกลับใจจากบาปของเรา! เราต้องร้องไห้เมื่อเราอธิษฐาน คำอธิษฐานของเราเป็นคำเฉพาะถ้าเราร้องไห้! พวกเขาร้องไห้ในประเทศจีนและพระเจ้าก็เสด็จลงมา! หากปราศจากพระเจ้าเราไม่มีอะไรที่จะให้คนหนุ่มสาวได้! เราสามารถจัดปาร์ตให้คุณี้ แต่เราไม่สามารถมอบพระเจ้าให้คุณ! เราสามารถให้คุณเล่นกีฬาบาสเกตบอล แต่เราไม่สามารถให้พระเจ้าให้คุณ! และถ้าเราไม่สามารถให้พระเจ้า เราก็ไม่มีอะไรที่จะให้คุณ ไม่มีอะไรที่จะรักษาความเหงาของคุณ! ไม่มีอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้คุณ! ไม่มีอะไรที่จะกู้วิญญาณของคุณ! คุณมาหาเราแต่เราไม่มีอะไรจะให้คุณ ไม่มีอะไรนอกจากงานปาร์ตี้ ไม่มีอะไรนอกจากเค้กวันเกิด! ไม่มีอะไรนอกจากการ์ตูนเก่าๆ เราไม่มีอะไรที่จะช่วยให้คุณให้รอดพ้นจากไฟนรก! เราไม่มีอะไรให้คุณนอกเสียจากเรามีพระเจ้า! ไม่มีอะไรนอกจากหนึ่งหรือสองบทเพลง ไม่มีอะไรนอกเสียจากการอธิษฐาน ไม่มีอะไรนอกเสียจากบทเทศนาแบบไร้ค่าครึ่งหนึ่ง เราเป็นหมัน เรากำพร้า เราไม่มีอะไรที่คุณต้องการ เราไม่มีอะไรสำหรับคุณถ้าเราไม่ได้มีพระเจ้า!

สองคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมขอให้คุณอ่านบทท่องจำของเรา หลายท่านท่องได้

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์พระองค ์ดังเมื่อไฟที่ทำให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทำให้น้ำเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งน่ากลัวที่พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึง พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาก็เคลื่อนที่ลงมาต่อพระพักตร์พระองค์” (อิสยาห์ 64:1-3)

ผมรู้สึกพระเจ้าเสด็จลงมาเหมือนพวกคุณบางคนท่องคำเหล่านั้น ผมถูกย้ายภายในตัวเอง ใจของผมถูกย้ายไปอยู่กับอำนาจของพระเจ้า ผมได้รับคำเชิญ ไม่มีการเทศนา ไม่มีการอธิษฐานเผื่อ เพียงแค่คำพูดเหล่านั้น

“โอ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์พระองค ์ดังเมื่อไฟที่ทำให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทำให้น้ำเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งน่ากลัวที่พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึง พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาก็เคลื่อนที่ลงมาต่อพระพักตร์พระองค์” (อิสยาห์ 64:1-3)

และนาง _____ ได้อธิษฐานด้วยน้ำตา! จากนั้นไปก็เจสัน ______ ครวญครางและร้องไห้ออกมาด้วยเสียงอดัง เรเบคาห์ ______ ร้องไห้ที่แท่นบูชา บางคนเรียกว่า "แล้วอับราฮัมล่ะ ______?" เขาเริ่มที่จะมา แต่เขาหันไปรอบ ๆ และหลบหนีไป ชายสามคนวิ่งตามหลังเขา มารออกมา หลั่งน้ำตา พึงพอใจและในที่สุดสันติสุขก็มาถึงเขา สองสามวันต่อมาเขาได้รับความรอด! จากนั้นคริสติ ______ มา จอห์น คาเกน กล่าว
สองสามคำให้เธอ ก่อนที่ผมจะเให้เขาคุยกับบุคคลอื่น เธอมาหาพระเยซูด้วยตัวเธอเอง - และ ดร
คาเกน ได้ยินคำ พยานของเธอและพูดว่า "เธอได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิต" เธอถูกกู้ด้วยพระโลหิตของพระพระผู้ช่วยผู้ถูกตรึงที่กางเขน หลังจากอธิษฐานกับอับราฮัม ______ แจ็ค แกนน์ และผมร้องเพลง Doxology เรามี 13 คนที่กลับใจใหม่ภายใยเวลาแค่สาม วันที่ 18 สิงหาคม 27 และ 28 ผมบอกนักเทศน์คนหนึ่งและเขากล่าวว่า "คุณกำลังพบกับการฟ้ืนฟู" จริง แต่มันเริ่มต้นด้วยการกลับใจใหม่ มันเริ่มต้นด้วยคริสเตียนสารภาพความผิดบาปของพวกเขา มีเพียงคริสเตียน 4 คนที่ได้สารภาพบาปของพวกเขาและได้รับชีวิตใหม่ เพียงแค่สี่คนเท่านั้น! ส่วนพวกคุณที่เหลือเย็นชาและไม่มีชีวิตชีวาเช่นเคย

คิว_____ ______ สูงมากกว่าหกฟุต ชาวแอฟริกันอเมริกันขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าโกรธ เขาล้มคุกเข่าลงและร้องไห้จนใบหน้าของเขาถเจิ่มไปด้วยน้ำตา เขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับความรอดในคืนวันอาทิตย์

แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีอยู่สองสิ่งในการประชุมนั่นที่ทำให้ผมไม่สบายใจ สิ่งแรกที่ผมไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์คือความจริงที่ว่าคุณไม่มีสันติสุขเหมือนกับ 13 คนที่กลับใจใหม่นั้น พวกเขาได้รับการตรวจสอบสองหรือสามครั้งโดยดร คาเกน ท่านกล่าวว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้ว คุณไม่แสดงความดีใจ แม้ในขณะที่ผมบอกคุณว่า ดร. กล่าวว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้ว มีเพียงแจ็คและผมร้องเพลงสรรเสริญ! ไม่มีเสียงตะโกนสรรเสริญ ไม่มีการสรรเสริญพระเจ้า เพียงแต่เสียงปรบมือ เพียงแต่เสียงปรบมือเบาๆ ไม่มีตะโกนโห่ร้องแสดงความดีใจเหมือนกับที่พวกคุณถึงการฟื้นฟู ท่านเป็นคริสเตียนไม่ดีใจให้กับ 13 คนทร่กลับใจใหม่ในการประชุมสั้น ๆ นั้น! ไม่มีรอยยิ้ม! ไม่มีเสียงฮาเลลูยา! ไม่มีเสียงตะโกนแห่งความสุขที่ผมได้เห็นในการฟื้นฟู ไม่มีการโมทนาขอบพระคุณเหมือนการฟื้นฟูที่ผ่านมา! ไม่มีีความสุขใดๆเลยๆ มีเพียงเสียงปรบมือเบาๆตอนผมอ่านรายชื่อคนเหล่านั้น ผมคิดว่าพวกคุณจะยืนและตะโกนว่า "สรรเสริญพระเจ้า" ด้วยเสียงปรบมือดังสนั่น แต่ไม่มีเลย เพียงแค่เสียงปรบมือเบาๆ - นี่มันมากกว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่! นั่นคือสิ่งแรกที่ผมไม่สบายใจ

สิ่งที่สองที่ผมไม่ค่อยพึงพอใจคือความจริงที่ว่ามีเพียงสีาในบรรดาคริสเตียนที่อบู่ยาวนานในคริสตจักรของเราที่กลับใจใหม่ มีเพียงสี่คนเท่านั้น! คริสเตียนคนอื่น ๆ ยังคงเย็นชาและด้วยอารมณนั้สตลอดไป! คนหนึ่งกล่าวว่า "ผมถูกสร้างใหม่ แต่ไม่เหมือนนาง _____" พี่น้องที่รักของผม ถ้าคุณไม่ได้กลายเป็นเหมือนนาง _____, คุณไม่ได้ถูกสร้างใหม่เลยแม้แต่น้อย! คุณไม่ได้สัมผัสโดยพระเจ้าเลย ถ้าคุณไม่ได้กลายเป็นเหมือนนาง _____!

ผมถาม จอห์น คาเกน ว่าทำไมคนที่กลับใจใหม่นั้นมีน้อยคนนัก ท่านบอกว่าพวกคุณไม่เชื่ออย่างแท้จริง ผมคิดว่าท่านกล่าวถูกต้อง พระวิญญาณเสดด็จมาและเคลื่อนท่ามกลาง 13 คนที่ได้รับการกลับใจใหม่ แต่คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อ เราได้รับการเคลื่อนไหวโดยพระเจ้า แต่คุณไม่เชื่ออย่างนั้นจริงๆ ทำไมคุณถึงไม่เชื่อ ผมบอกได้ว่าทำ ไมคุณถึงเป็นอย่างนั้น มันเป็นเพราะมีสิ่งผิดปกติให้กับคุณ! มีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างมหันต์ให้กับคุณ! คุณไม่มีน้ำตาแห่งความสุข คุณไม่มีการตอบสนองด้วยความสุข คุณไม่มีความสุขเพราะหัวใจของคุณมีสิ่งที่ผิด และใจของคุณผิดเพราะคุณไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คุณถูกหลอกโดยซาตาน คุณไม่ตระหนักเลยว่า คุณถูกหลอกโดย "ไต๋ของมาร" คุณคิดไม่ถึงว่ามารกำลังหลอกคุณ! โอ้ ทำไมคุณถึงไม่เข้มแข็งในพระเจ้า "ความเชื่อในพระเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์"? ทำไมคุณไม่สามารถ "ต่อสู้กับ" มาร หรือคุณไม่รู้เลยว่ามันได้หลอกคุณ? (ดู เอเฟซัส 6: 10-11) ดร. เมอร์ริ เอฟ อังเกอร์แห่งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ดัลลัสกล่าวว่า "[คริสเตียน] ที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณและชีวิตที่มีชัยชนะเผชิญกับความขัดแย้งอย่างมากกับซาตานและวิญญาณชั่ว [ปีศาจ] ที่มีอำนาจต่อต้านจิตวิญญาณที่แท้จริงและสิ่งดีของคริสเตียน" (Biblical Demonology, Kregel, 1994, p. 101)

พี่น้องเราต้องตรวจสอบใจของเรา เราต้องสารภาพบาปของเรา "เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว" (2 โครินธ์ 2:11) ดร. ลอยด์ โจนส์กล่าวว่า "หนึ่งในสาเหตุหลัก [เลวร้าย] ของคริสตจักรในทุกวันนี้ก็คือว่าไม่เชื่อว่ามีมารอีกต่อไป ... คริสตจักรเย็นชาและลม ๆ แล้ง ๆ ไม่ได้ตระหนักถึงความขัดแย้ง" (Christian Warfare, Banner of Truth, 1976, pp. 292, 106) ไม่ได้ตระหนักถึงความขัดแย้ง ไม่ทราบว่าบาปของเขาทั้งหลายได้ครอบงำ ใจของพวกเขา ไม่ทราบว่าการไม่สารภาพบาปได้แยกคุณออกจากพระเจ้า!

เราจะสามารถเอาชนะมารได้อย่างไร? ก่อนอื่นเราต้องขอให้พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นความผิดบาปในใจของเรา เราต้องอธิษฐานตามความเป็นจริง

“โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใด ๆ” (สดุดี 139:23, 24)

อย่าหยุดงานที่คุณทำเพื่อคริสตจักร หลายท่านทำงานอย่างหนักในคริสตจักรของเรา คุณทำงานหนัก แต่ท่านมีบาปในใจของท่าน อย่าหยุดแม้แต่การอธิษฐาน คุณอาจจะอธิษฐานทุกวันและยังคงมีความชั่วอยู่ในใจของท่าน ผมถามผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรของเรา "คุณโอเค?" เขากล่าวว่า "ผมโอเค" จริงๆเขาคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไร แต่แล้วผมชี้ให้เห็นบาปร้ายที่ได้ทำลายเขา เขากล่าวว่า "ผมไม่เคยคิดว่านี่เป็นบาป" นั่นเป็นความจริงในใจของคุณด้วยหรือไม่? อาจจะเป็นบาปในใจที่คุณไม่เคยคิดว่านั่นคือบาป?

คุณยังคงซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรของเราในขณะที่คนอื่น ๆ แยกออกจากคริสตจักร อย่าอยู่ที่นั่น! คุณอาจจะยังคงยึดมั่นในคริสตจักรของเราและยังคงมีบาปในใจของคุณที่คุณ "ไม่เคยคิดว่า" เป็นอย่างนั้น แต่คำอธิษฐานของคุณยังไม่ได้รับคำตอบ เพราะใจของคุณยังมีบาปอยู่ มีบางบาปที่คุณไม่เคยคิดถึงมัน แต่มันก็เป็นบาปและตอนนี้ผมขออธิษฐานให้คุณรู้สึกกับมัน คำอธิษฐานของคุณสำหรับลูกๆจะไม่ได้รับการตอบจนกว่าคุณจะสารภาพบาปของตัวเอง พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า "ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ" (สดุดี 66:18) เพียงแต่คริสเตียนที่บริสุทธิ์เท่านั้นพระเจ่าถึงทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขา

ท่านได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของคุณให้ได้รับความรอด แต่คำอธิษฐานของคุณยังไม่ได้รับการคำตอบ คุณอาจจะปลอบใจตัวเองด้วยการบอกว่าคุณกำลัง "อธิษฐานผ่าน" จนกว่าจะได้คำตอบ แต่คุณไม่สามารถ "อธิษฐานผ่าน" ในแบบที่คุณเป็น "ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ" (สดุดี 66:18) แต่คุณพูดว่า "มันเป็นเพียงบาปเล็กน้อย" มารบอกคุณว่ามันเป็นบาป "เล็กน้อย" - แต่คุณต้องรู้ว่าบาปนี้ได้ปิดกั้นคำอธิษฐานของคุณ คุณต้องสารภาพบาปในใจของคุณเพื่อพระเจ้า คุณจะสารภาพหรือปล่อยให้พระเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

นักประกาศหนุ่มอย่าง อีวาน โรเบิร์ต ใช้ในการฟ้ืนฟูปี 1904 ที่เวลส์ อีวาน โรเบิร์ต กล่าวว่าก่อนที่พระวิญญาณจะเสด็จมาในการฟื้นฟู "เราจะต้องกำจัดของความรู้สึกไม่ดีของคริสตจักรออกไป - การปองร้ายทั้งหมด [ความเกลียดชังความขมขื่น] ความอิจฉาอคติ [การตัดสินคนอื่น] และความเข้าใจผิด [ขัดแย้งความหยิ่ง] อย่าอธิษฐานจนกว่าจะสารภาพ [กับผู้อื่นในคริสตจักร] ได้รับ [สารภาพ] และอภัย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้อภัยก็ขอให้ [หัวเข่าของคุณ] และขออภัย คุณจะได้รับ"(Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 113)... “ในเวลาปกติคริสเตียนยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ... แต่ในการฟื้นฟูที่แท้จริงบาปจะถูกนำออกมา ... เข้าไปในจิตใจของคริสเตียนและจะไม่มีความสงบสุขจนกว่าจะสารภาพทั้งหมด"(Edwards, ibid., p. 114)

ที่คริสตจักรจีนแบ๊บติสของในปี 1969 และ 1970 มีความเชื่อในบาปของหมู่์คริสเตียน ผมเห็นแล้ว บางครั้งความเชื่อในบาปถูกบดบัง ผู้คนร้องไห้อย่างบ้าคลั่ง แต่ไม่มอย่างนั้นในการการฟื้นฟู [ในหมู่คริสเตียน] โดยไม่ต้องเชื่อและเศร้าโศก ในอีกด้านหนึ่งของหอประชุมผู้คนเริ่มร้องไห้ แล้วทุกคนร้องไห้ การประชุมล่วงเลยไปหลายชั่วโมง มีการการสารภาพร้องไห้อธิษฐานและการร้องเพลง ทุกคนลืมสิ่งที่คนอื่นจะคิดว่า พวกเขาเผชิญหน้ากับพระเจ้า

ไม่มีการฟื้นฟูใหนโดยไม่ต้องมีคริสเตียนอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อในความบาป มีเสียงร้องไห้ท่ามกลางความเงียบของผู้ที่ได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า ศิษยาภิบาลคนจีนของผม ดร. ทิโมธี หลิน รู้ว่าจะทำอย่างไร เขาปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเขารู้โดยจากประสบการณ์ของเขาในประเทศจีนว่านี่คือพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวของพระองค์ มันเป็นการประชุมที่ดียอดเยี่ยมที่สุดของที่ผมเคยเห็น ผมภาวนาว่าเราจะได้เห็นพระเจ้าทรงทำอย่างนั้นในคริสตจักรของเราด้วย เรา "สัมผัสการฟื้นฟู" เมื่อคริสเตียนสี่คนถูกทำให้รับรู้ในบาปและมีการสารภาพ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาและ 13 คนได้กลับใจใหม่ แต่สมาชิกทุกคนอื่น ๆ ในคริสตจักรของเรากลับไม่รู้สึกใดๆ ถ้า 13 คนได้กลับใจใหม่ จากนั้นเมื่อมีเพียงสี่คนที่ถูกสร้างใหม่ ลองคิดถ้ามี 15 หรือ 20 คนในพวกคุณสารภาพบาปจากใจเหมือนนาง _____ ได้ทำ! คุณจะสารภาพบาปของคุณคืนนหรือไม่? หรือคุณจะกลับบ้านคืนนี้โดยไม่มีสันติสุข? โดยไม่ต้องสารภาพ? โดยไม่ต้องร้องไห้? โดยไม่ต้องมีการฟ้ืนฟูในใจ? ขณะที่เย็นชาตลอดไป?

‘ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น’ (1 ยอห์น 1:9)

นายคยูดงลีกล่าวว่า "ผมเป็นคนหนึ่งใน '39' ผมอยู่ในคริสตจักรของเราเมื่อเพื่อนและคนอื่น ๆ ของผมที่เหลือแยกออกจากคริสตจักร ผมได้รับความรอด เมื่อดร. ไฮเมอร์ส บอกว่าผมเป็นคนเข้มแข็ง ผมคิดว่า 'ยังมีอะไรมากกว่าที่ผมต้องการอีก? ผมกลับใจใหม่แล้ว ยังจำ เป็นอะไรอีก? 'ผมไม่ทราบผมได้สูญเสียความรักแรกที่มีต่อพระเยซูหรือไม่ ดร. ไฮเมอร์ส กล่าวถึงวิวรณ์ 2: 4 และ 5 'แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า เหตุฉะนั้น จงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจเสียใหม่' (วิวรณ์ 2: 4, 5) จากนั้นผมก็รู้ว่าผมก็ไม่เหมือนตัวเองตอนกลับใจใหม่ๆ ผมเคยร้องไห้น้ำตาแห่งความสุขเมื่อเราร้องเพลงเหมือน 'แค่เป็นฉัน' และ 'พระคุณพระเจ้า' ตอนนี้ผมร้องเพลงและอธิษฐานดังๆ แต่คำอธิษฐานของฉันเป็นคำพูดเพียงคำพูดที่ดี แต่การอธิษฐานที่มีแต่ความว่างเปล่า ผมยังคงอธิษฐานกับแบบมีระเบียบและการโต้แย้ง แต่ผมเพียงแค่อธิษฐานโดยไม่หวังให้พระเจ้าทรงตอบฉัน การอธิฐานดังของผมเป็นเพียงแค่คำพูด พวกเขาอธิษฐานที่มีแต่ความว่างเปล่า ผมรู้แล้วว่าผมต้องสารภาพบาปของผม บาปในใจของผม ผมจำได้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่า

ผมจำได้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีอธิษฐานว่า “ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย’ (สดุดี 51:12) ผมจำได้เขาอ่านว่า ‘เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะมิได้ทรงดูถูก’ (สดุดี 51:17)”

นายลีเป็นหนึ่งใน "39" ผู้ช่วยคริสตจักรของเราจากการล้มละลาย เขาเป็นผู้สมัครปลอมซื่อสัตย์ เขานั่งอยู่บนเวทีข้างหลังผมเมื่อผมเทศน์ เขาเป็นตัวอย่างให้กับคนของเรา เขากล่าวว่า "ฉันจะทำอะไรเพิ่มเติมต้อง?" จากนั้นพระเจ้าให้เขาเขาต้องการที่จะสารภาพบาปของหัวใจของเขา เขาเดินเข้ามาข้างหน้าและสารภาพบาปของเขา เขาร้องไห้อย่างหนักเพื่อให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดง และพระเจ้ายกโทษให้เขาและบูรณะความสุขให้กับหัวใจของเขา ตอนนี้เขาอธิษฐานด้วยน้ำตาและความสุขกับเขาได้สูญเสีย เขากล่าวว่า "เรามีคำอธิษฐานที่ว่างเปล่า เรามีรอยยิ้มข้าวเหนียวรอยยิ้มเท็จเมื่อเราจับมือกันในการคบหา ไม่มีความรักที่แท้จริง เพียงรอยยิ้มที่เป็นเท็จ. "

นายลีเป็นผู้นำในคริสตจักร แต่คุณจะสามารถนำคริสตจักรได้อย่างไร ถ้าคุณไม่มีความรักเป็นสิ่งแรก คุณได้แต่นำอนุชนของเราเหมือนศาสนาที่ว่างเปล่า ผู้นำในคริสตจักรของเราทุกคนต้องสารภาพบาปของพวกเขา หรือปล่อยให้คริสตจักรของเราไร้ซึ่งความหวัง ผมพูดว่า "คนที่มาเยี่ยมชมเราคิดว่าคริสตจักรของเราดีมากๆ พวกเขาไม่คิดเลยว่าเราเป็นเพียงศาสนาเท็จโดยไม่มีความรักที่แท้จริง คริสตจักรของเราเร็ว ๆ นี้จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งคริสตจักรของอีเวนเจลิคอล์ที่ตายแล้ว ยกเว้นแต่ผู้นำและสมาชิกของเราจะรู้สึกว่าพวกเขาต้องสารภาพบาปของพวกเขาด้วยน้ำตาและได้รับการสร่างใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งลงมาเพื่อรักษาใจของเรา ความรักบริสุทธิ์ที่เราเคยมีเมื่อเราได้รับการช่วยกู้ครั้งแรก พระเยซูตรัสว่า “แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่าง และทรงตั้งต้นเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวก และเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้น" (ยอห์น 13:35) พี่น้องเราจะไม่มีความรักที่แท้จริงในคริสตจักรของเราเว้นแต่เราหลายไม่คนแก่และหนุ่มสารภาพบาปของเรา

ผมกำลังอธิษฐานเผื่อว่าคุณจะได้ยินผมและสารภาพบาปของคุณในคืนนี้ โปรดยืนและร้องเพลง"ค้นหาข้าพระเจ้า"

“โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์
และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์
ขอทรงลองข้าพระองค์
และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใด ๆ
ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์”
   (สดุดี 139:23, 24)

ตอนนี้มาร้องเพลง “Fill all my vision, let naught of sin.”

เติมเต็มวิสัยทัศน์ของฉันทั้งหมดให้บาปนั้นมลายไป
   เงาสว่างส่องแสงภายใน
ให้ฉันเห็นเพียงพระพักต์แห่งพระพรของพระองค์
   เลี้ยงจิตวิญญาณของฉันในพระคุณของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด
เติมเต็มวิสัยทัศน์ของฉันทั้งหมดพระผู้ช่วยให้รอด
   จนจิตตวิญญาณของข้าฯมีสง่าราศีของพระองค์
เติมเต็มวิสัยทัศน์ของฉันทั้งหมดว่าทั้งหมดอาจจะเห็น
   ความบริสฺทธิ์สะท้อนให้เห็นในตัวข้าฯ
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)

กรุณาอย่ากลัวที่จะมาสารภาพบาปของคุณที่นี่ที่แท่นบูชา กรุณาอย่ากลัวที่จะมา กรุณาทำมันเพื่อให้คริสตจักรของเราสามารถมีชีวิตอีกครั้ง

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: กิจการ 14:19-23.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท:
“Revive Thy Work” (Albert Midlane, 1825-1909).