Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
คุณจะรอดพ้นจากนรกได้อย่างไร?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?
(Thai)

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 8, 2016

“เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)


ผมไม่ได้เติบโตในครอบครัวคริสเตียน ตอนเด็กๆนั้น ผมไปเข้าโบถส์ของคาทอลิคหลายครั้ง ต่อมาตอนอายุสิบสามปีมีเพื่อนบ้านนำผมไปคริสตจักรแบ๊บติสต์ นานมาแล้วประมาณปี 1954 ในสมัยยังหนุ่มๆการได้ยินนักเทศน์เทศนานั้นเป็นเรื่องที่ปกติ แม้แต่นักเทศน์ที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร. ดิบบริว เอ คริสเวลล์ ดร.อาร์ จี ลี และบิลลี่ แกรเฮ็ม พวกเขาต่างกล่าวถึงนรก

นั่นผ่านมาเป็นเวลาหกสิบปีแล้ว! สมัยนี้ผมไม่เคยได้ยินนักเทศน์ที่เทศน์ได้หนักๆอย่างนี้ คือตักเตือนผู้คนถึงนรก พวกเขาต่างไม่กล้าเทศน์อย่างรุนแรงอย่างที่เรียกว่า “การเทศนา”! นั่นเพราะพวกเขาคิดผิด สิ่งที่พวกเขาทำคืออ่านเรื่องราวต่างๆอย่างทร่เรียกว่า “อรรถธิบาย” พวกเขาอธิบายพระคัมภีร์ - แต่ไม่ได้เทศนา เสียงของพวกเขาไร้ซึ่งความรัก พวกเขาพูดวกไปวนมา และอธิบายพระคัมถีร์เป็นข้อๆไปๆมาๆ ผมไม่เคยได้ยินการเทศนาถึงสวรรค์! ผมไม่เคยได้ยินการเทศนาถึงการสิ้นพระชนม์แทน ไม้กางเขน พระโลหิต หรือหลักการเทศนา เป็นการเทศนาที่ไร้ประสิทธิภาพ ยุคของพวกคุณยังไม่เคยได้ยินการเทศนาที่รุนแรง การเทศนาที่เต็มด้วยความรักและเป็นห่วงในฝ่ายจิตวิญญาณ

โรเบิร์ตเมอร์เร แมคเชย์ อายุเพียงยี่สิบเก้าปีเมื่อเขาเสียชีวิตจากไข้รากสาด แต่ท่านเป็นนักเทศน์ในแบบฉบับของตนเอง! ปัจจุบันยังมีคนกล่าวถึงการเทศนาของเขา ถึงแม้เขาจะเสียชีวิตในปี 1843 ไปแล้วก็ตาม เขาเริ่มเทศนาตอนอายุ 23 และเสียชีวิตตอนอายุ 29 ทำไมพวกเขายังจำเขาได้? เขาเทศน์ได้เพียงแค่หกปีเท่านั้น แต่มีนักเทศน์น้อยคนนักที่สามารถเทศนาและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสมัยโรเบิร์ต แมคเชย์ นักเทศน์ในโลกที่พูดภาษาอังกฤษทุกคนรู้จักชื่อของเขา เพราะพระเจ้าส่งคลื่นแห่งการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ลงมายังคริสตจักรของเขา อะไรคือความลับของเขา? ทั้งหมดที่ชายหนุ่มคนนี้มีคืออธิษฐาน เป็นคนที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาได้อธิษฐานว่า "พระองค์เจ้าข้าทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนบริสุทธิ์และอย่างคนบาปที่ได้รับความรอด" นักประกาศท่านหนึ่งกล่าวถึงเขาว่า "เขาเทศนาอย่างกับว่าพระคำถูกบนหน้าผากของเขา ผมกลัวจนตัวสั่นและรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ๆ"

โอ้ ผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำหนุ่มสาวสมัยนี้ให้มาเป็นนักเทศน์ "เขาเทศนาอย่างกับว่าพระคำถูกบนหน้าผากของเขา" เหมือน โรเบิร์ต เมอร์เรย์ แมคเชย์!!! เช้านี้ผมกำลังจะตัดตอนข้อความบางอย่างที่เป็นบทเทศนาของ แมคเชย์ ในหัวข้อ "การพิพากาษานิรันดร์" เพื่อย้ายคุณให้วางใจพระเยซูและพ้นจากการลงโทษที่จะมา!

ในบทเทศนานี้ผมกำลังใช้ข้อความที่แตกต่างกัน จากบทเทศน์ของแมคเชย์ แต่ยังบรรจุเนื้อหาเดียวกัน

“เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)

ข้อความนี้นำมาจากบทเทศนาของพระคริสต์ที่ทรงตรัสต่อต้านพวกฟาริสี พวกเขาเป็นครูสอนพระคัมภีร์ในช่วงเวลาของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกว่าพวกว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด (23:14) พระองค์ทรงเรียกว่า "คนโง่และคนตาบอด" (23:17) พระองค์ตรัสว่า "เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?"

I. ประการแรก ฟังพระคัมภีร์กล่าวถึงนรก

ดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์และพระเจ้า เขาก็พูดเกี่ยวกับนรกให้กับผู้ที่ปฏิเสธที่จะไว้วางใจพระคริสต์ ดาวิดกล่าวว่า

“คนชั่วจะต้องถอยไปสู่นรก คือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า” (สดุดี 9:17)

ดาวิดกล่าวว่า

“ไฟและกำมะถัน และ [พระเจ้า] ลมที่แผดเผาตกลงบนคนชั่วร้าย สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนถ้วยของเขาเหล่านั้น” (สดุดี 11:6)

อัครสาวกเปาโลก็เต็มไปด้วยความรักของพระคริสต์ และเขาก็มีความรักสำหรับคนบาป เปาโลไม่เคยเอ่ยถึงคำว่า "นรก" มันดูเหมือนกับว่าเป็นที่น่ากลัวเกินไปสำหรับเขาที่จะพูดถึง แต่ได้ยินสิ่งที่เขากล่าวว่า

“และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้น ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระอานุภาพของพระองค์” (2 เธสะโลนิกา 1:7-9)

ยอห์นสาวกที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก เป็นคนที่เต็มไปด้วยความรัก แต่เขาก็ยังพูดถึงนรก เจ็ดครั้งที่เขาเรียกว่านรก "หลุมลึก" - หลุมที่คนบาปที่จะจมหายไปชั่วนิรันดร์ ยอห์นเรียกว่านรก "บึงไฟ" (วิวรณ์ 20:14) มักจะถูกเรียกว่า "นรก" เอาไว้ในพระคัมภีร์ไ แต่ยอห์นเรียกมันว่า "บึงไฟ"

องค์พระเยซูเอง พระองค์ทรงมาจากพระเจ้าและ "พระเจ้าทรงเป็นความรัก" พันธกิจทำหมดของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อคนบาป - พระองค์ยังทรงตรัสถึงนรก ลองฟังพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า

“เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)

พระคริสต์ทรงตรัสอีกครั้งว่า

“จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์” (มัทธิว 25:41)

พระคริสต์ทรงตรัสอีกครั้งว่า

“ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา” (มาระโก 16:16).

ยังมีคำอื่นที่ไหนอีกที่พูดได้ชัดเจนมากกว่าคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเอง?

II. ประการที่สอง ทำไมดาวิด และเปาโล และยอห์นทและพระเยซูถึงกล่าวถึงนรก มัทธิว

เพราะเป็นความจริง พระเยซูตรัสว่า "ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่บอกเจ้า" พระเยซูเสด็จมาในโลกด้วยความรัก เป็นความรักที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อเตือนคนบาปที่หลงหายถึงนรก มันเป็นความรักที่ทรงเตือนคนบาปที่หลงหายไปว่าพวกเขาสามารถหลีกหนีจากไฟนรกได้ และนักเทศน์ทุกคนต้องทำสิ่งเดียวกันกับพระเยซู คือเรื่องจริง! คือเรื่องจริง! คือเรื่องจริง!

บางคนอาจพูดว่า "ผมไม่เชื่ออย่างนั้นหรอก" อะไรจะไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้? ชายชราคนหนึ่งชื่อ แฮร์รี่ ทรูแมน ไม่เชื่อว่ามีภูเขาไฟเซนต์เฮเลนที่กำลังจะระเบิดออก ส่วนคนอื่น ๆ ต่างก็เชื่อวและย้ายหนีออกจากพื้นที่นั้น แต่ทรูแมนกล่าวว่า "ผมไม่เชื่อหรอก" ดังนั้น เขาจึงอาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่ติดกับภูเขาที่มีภูเขาไฟนั้น ความไม่เชื่อของเขาช่วยเขาได้มั้ย? ไม่เลย! เมื่อภูเขาไฟปะทุขึ้นออกมาได้พัดเขาและทั้งบ้านของเขาไปนิรันดร์ หลังจากนั้น ไม่มีใครสามารถค้นหาร่างของเขาได้อีก เพราะการที่กล่าวว่า "ผมไม่เชื่อหรอก" แต่ความไม่เชื่อของเขาไม่ได้ช่วยกู้เขาเลย - และเช่นกันความไม่เชื่อของคุณช่วยให้คุณรอดจากเปลวไฟนรกหรือไม่! มันเป็นความจริง! มันเป็นความจริง! มันเป็นความจริง!

อีกเหตุผลที่ว่าทำไมดาวิดและเปาโลและยอห์นและพระเยซูต่างก็พูดถึงนรก นั่นเป็นเพราะพวกเขาต่างก็รักคนบาปที่หลงหาย เพื่อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อนสนิทของเราในคริสตจักรต่างบอกความจริงให้เรา พระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่คุณเคยมี บทเพลงนมัสการเก่ากล่าวได้ดีมากว่า "พระเยซูทรงเป็นสหายที่ดีเลิศ ทรงรักและแบกของเรา!" พระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมี และสหายที่ดีที่สุดของคุณคือพระเยซูทรงตรัสว่า "เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?" (มัทธิว 23:33)

โรเบิร์ต แมคเชย์ กล่าวว่า "เมื่อวานนี้ตอนที่ผมกำลังเดินอยู่ในทุ่งนา มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจและด้วยพลังอำนาจและว่าทุกคนที่ผมได้เทศนาให้นั้นไม่เข้าสวรรค์ก็ลงนรก ดังนั้น ผมจึงต้องเตือนคุณ ผมต้องบอกคุณเกี่ยวกับนรก "ดังนั้นนักเทศน์ทุกคนควรจริงใจและซื่อสัตย์ ศิษยาภิบาลที่ไม่เคยพูดเกี่ยวกับนรกไม่ได้เป็นนักเทศน์ที่ดี อย่าวางใจศิษยาภิบาลที่ไม่กล่าวถึงนรก ถ้าเขาไม่เทศน์เช่นนี้ ก็หมายความว่าเขาไม่สนใจจิตวิญญาณของคุณ! พระเยซูตรัสชัดเจนว่า “เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)

III. ประการที่สาม นรกในพระคัมภีร์นั้นมีชั่วนิรันดร์ มาระโก

พวกพยานพยะโฮวาห์เชื่อว่านรกไม่ได้อยู่เป็นนิรันดร์ คุณสามารถเชื่อพวกเขาหรือไม่? นักร้องอย่าง "พรินส์" เสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาเป็นพวกพยานพระยะโฮวาห์ เมื่อเขาติดเอดส์ พวกเขาบอกเขาว่าไม่ต้องใช้ยาหรอก ดังนั้นเขาจึงเสียชีวิตและไปที่นรก เพราะเขาเชื่อคำสอนของศาสนาชั่ว

ร็อบ เบลล์ จบการศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เสรีนิยมที่พระคริสต์ธรรมที่ปฏิเสธพระคัมภีร์อย่างฟูลเลอร์ เบลล์กล่าวว่านรกไม่ได้อยู่เป็นนิรันดร์ คุณสามารถเชื่อเขาได้หรือเปล่า? เขาบอกว่าพระคัมภีร์มีข้อผิดพลาด คนที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ผิดตอนที่พรองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับนิรันดร์นรกว่าอยู่ไปเป็นนิตย์ พวกนั้นคือคนที่โกหกหรือครูเทียมเท็จ

ผู้คนนับล้านเลือกทำตามครูผู้สอนเทียมเท็จเหล่านี้และผู้นำศาสนาที่จอมปลอม แต่มันก็เป็นสิ่งกลอกลวง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่า "เป็นไฟที่ไม่ดับ" (มาระโก 9:44) พระเยซูคริสต์ทรงตรัสอย่างนั้นสามครั้งในมาระโกบทที่เก้า! "เป็นไฟที่ไม่ดับ" "เป็นไฟที่ไม่ดับ" "เป็นไฟที่ไม่ดับ" นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้ในมาระโกบทที่เก้า และอัครสาวกยอห์นกล่าวว่า "ควันแห่งการทรมานพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 14:11) พระเยซูเองทรงตรัสว่า "คนเหล่านี้จะออกไปรับโทษนิรันดร์" (มัทธิว 25:46)

IV. ประการที่สี่ คุณจะรอดจากนรกได้อย่างไร?

พระเยซูทรงตรัสในที่นี้ว่า “เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)

หากคุณปฏิเสธที่จะกลับมาทร่คริสตจักรก็ไม่มีทางที่จะหลีกหนีได้ บางคนอาจพูดว่า “ฉันจะไม่กลับมาฟัง ดร. ไฮเมอร์สเทศนาอีก! เขาทำให้ฉันกลัว! ฉันจะไม่กลับไปคริสตจักรอีก” ผมรู้ว่ามีบางคบอกอย่างนั้น แต่ผมยอมเสี่ยงสูญเสียคุณกว่าหรอกคุณ! ผมบอกคุณหลายว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงนรก ผมได้ให้คุณคิดของนักเทศน์หนุ่มคนนั้น โรเบิร์ต แมคเชย์ อย่างที่คนเรียกเขาว่า "นักเทศน์เด็ก" แม้ว่าเขาเทศน์เพียงแค่หกปี ตอนเขามีอายุครบยี่สิบ นักเทศน์หนุ่มคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเทศน์ของเพรสไบทีเรีบนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้น "เขาเทศนาอย่างกับว่าพระคำถูกบนหน้าผากของเขา" แม้ว่าคุณจะไม่ชอบผม ผมก็อธิษฐานเพื่อคุณจะเชื่อในสิ่งที่นักเทศน์หนุ่มคนนี้

อีกครั้งคุณไม่สามารถหนีพ้นนรกได้ แม้ว่าคุณจะนั่งที่นี่ในวันอาทิตย์นี้และปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่และวางใจพระเยซู คุณคิดว่าคุณรอดแค่มาอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือ? คุณคิดว่าคุณจะรอดโดยการถวายเงินให้กับคริสตจักรอย่างนั้นหรือ? คุณคิดว่าคุณสามารถรอดโดยทำงาน ทำความสะอาดโต๊ะหรือดูแลรถหรืออาศัยผลงานอื่น ๆ ในคริสตจักรอย่างนั้นหรือ? ถ้าคุณทำอย่างนั้น คุณถูกหลอกโดยมาร! พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนอย่างนี้ “รอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ...ความรอดนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่โดยการกระทำใด ๆ ด้วยเกรงว่าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้” (เอเฟซัส 2:8, 9) พระวจนะกล่าวว่า “มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (ติตัส 3:5, 6)

อีกครั้ง คุณคิดว่าคุณสามารถรอดโดยมาที่ห้องอธิษฐานบ่อยๆโดยไม่เชื่อว่ามีบาปอย่างนั้นหรือ? ผมรู้ว่าหลายท่านมาในเช้าวันนี้เพราะกลัวนรก แต่เรากลับไม่พบว่ามีคนได้รับความรอดเพราะกลัวนรก ไม่มีแม้แต่คนหนึ่ง! ในช่วงระยะเวลาการรับใช้ 58 ปี ไม่มีแม้แต่คนหนึ่ง! คุณสามารถมาที่ห้องอธิษฐานเพราะคุณกลัวนรก แต่คุณไม่อาจรอดได้!

คุณต้องคิดว่าเป็นคนบาป ไม่ใช่เพียงบาปที่คุณทำเท่านั้น แต่รวมถึงบาปที่อยู่ในใจของคุณ! คุณต้องเบื่อบาปที่อยู่ในใจคุณ ความกบฏ ความคิดชั่วร้ายและบาปภายใน พระเยซูไม่ได้มาช่วยผู้ที่กลัวนรก ไม่เลย! "พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาป" - และไม่มีอย่างอื่น! (1 ทิโมธี 1:15)

พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความผิดบาปของคุณ! พระคริสต์หลั่งโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อชำระคุณจากบาป! พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเสด็จกลับสู่สวรรค์ ประทานอำนาจให้คุณเอาชนะบาป! นั่นคือเหตุผลที่ดีที่สุดที่คุณเข้ามาในห้องอธิษฐาน! บาปของคุณ! บาปของคุณ! บาปของคุณ! กลับใจใหม่และวางใจพระเยซูและพระองค์จะช่วยคุณให้รอดจากบาปของคุณ! โปรดยืนขึ้นและร้องเพลงสดุดี 139: 23, 24 บทที่ 7 ในหนังสือเพลงของคุณ

“โปรดค้นหาข้าพระองค์ โอ้พระเจ้าทรงทราบใจข้าฯ
พระองค์ทรงทราบความคิดของข้าพระองค์
และทรงทราบจิตใจของข้าฯ
พระองค์ทรงทราบความคิดของข้าพระองค์
และทรงทราบถึงความอ่อนแอของข้าฯ
และทรงนำข้าฯไปในทางแห่งนิรันดร์”

อาเมน ให้หลับตา ถ้าคุณต้องการที่จะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความผิดบาปของคุณและเกี่ยวกับการชำระบาปให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระเยซูโปรดเดินตาม ดร. คาเกน จอห์น คาเกน และโนอาห์ ไปที่ห้องอธิษฐานในขณะนี้ พวกเขาจะนำพวกคุณไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่ออธิษฐานเผื่อและพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความผิดบาปของคุณและการชำระบาปของคุณโดยโลหิตของพระเยซู อาเมน

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: สดุดี 14:9-11.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท:
“Where Will You Spend Eternity?” (by Elisha A. Hoffman, 1839-1929)/ “Search Me, O God” (สดุดี 139:23-24).


โครงร่างของ

คุณจะรอดพ้นจากนรกได้อย่างไร?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้?” (มัทธิว 23:33)

(มัทธิว 23:14, 17)

I.      ประการแรก ฟังพระคัมภีร์กล่าวถึงนรก สดุดี 9:17; สดุดี 11:6; 2 เธสะโลนิเก 1:7-9; วิวรณ์ 20:14;
มัทธิว 23:33, 41; มระโก 16:16.

II.    ประการที่สอง ทำไมดาวิด และเปาโล และยอห์นทและพระเยซูถึงกล่าวถึงนรก มัทธิว 23:33.

III.  ประการที่สาม นรกในพระคัมภีร์นั้นมีชั่วนิรันดร์ มาระโก 9:44; วิวรณ์ 14:11; มัทธิว 25:46.

IV.  ประการที่สี่ คุณจะรอดจากนรกได้อย่างไร?
เอเฟซัส 2:8, 9; ติตัส 3:5, 6; I ทิโมธี 1:15.