Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ใจของคุณอยู่ในกลางหนามหรือเปล่า?

IS YOUR HEART THORNY GROUND?
(Thai)

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเย็นวันของพระเป็นเจ้าที่ 1พฤษภาคม ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 1, 2016

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)


นี้เป็นข้อสำคัญในพันธสัญญาใหม่ เพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรผิดให้กับคริสตจักรของเรา ถ้าคุณไม่เข้าใจข้อนี้ คุณก็จะไม่สามารถเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา มันเป็นข้อสำคัญที่ใจของผมมักจะกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าหลายปีหลายทศวรรษ ผมได้ยินพระธรรมข้อนี้ครั้งแรกจากบิลลี่ เกรแฮม ตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั้น ผมฟังท่านเทศนาทางวิทยุเกือบทุกบ่ายวันอาทิตย์ ท่าน เกรแฮมมักจะอ้างข้อนี้ทุกครั้งที่เทศนาถึงหมายมำคัญของการสิ้นสุดของโลกของเรา หนังสือเล่มสุดท้ายของท่านชื่อ World Aflame (Doubleday, 1965) บิลลี่ เกรแฮม กล่าวเอาไว้ว่า

         พระเยซูตรัสว่า "ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12 NEB) "นี้ยังรู้อีกว่าในยุคสุดท้ายนั้นจะเต็มไปด้วยอันตราย เพราะมนุษย์จะรักแต่ตัวเอง เห็นแก่ได้ ... คนจะรักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้า เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย" (2 ทิโมธี 3: 1-5) ... ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะชี้ไปที่ช่วงเวลาของความชั่วร้ายแพร่หลายเมื่อผู้คนถูกนำเข้าไปในคริสตจักร โดยที่ไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ ... มีครูเทียมเท็จแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มคนในคริสตจักร ... พวกเขายังเป็นผู้นำที่ 'หลงหายไป' ซึ่งเป็นลักษณะของคริสตจักรในยุคสุดท้าย (Billy Graham, D.D., World Aflame, Doubleday and Company, 1965, pp. 220, 221, 219)

ต่อมาผมอ่านข้อความที่ ท่าน เกรแฮมส่งไปยังบุตรชายของ ดร. อาร์เอ็ม ดีฮาน ตอนที่ ดร. ดีฮาน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี 1965 ท่านเกรแฮมกล่าวว่าได้รับความคิดหลายอย่างจากการฟัง ดร. ดีฮาน ทางรายการวิทยุ ในหนังสือของท่านชื่อ Signs of the Times, ดร. ดีฮาน กล่าวว่ส

ละทิ้งความเชื่อและไม่แยแสเป็นบาปที่กล่าวถึง "ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12) ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่กลายเป็นจริงอย่างปัจจุบันนี้ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ออกจากความเชื่อที่เรียบง่ายของบรรพบุรุษที่เคร่งครัดอย่างปูริตาน ... ท่ามกลางความเศร้าโศกของคริสเตียนที่ว่า "ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง" ความรักของหลายคนเยือกเย็นลง (M. R. DeHaan, M.D., Signs of the Times, Zondervan Publishing House, 1951, p. 58)

นับตั้งแต่ได้ฟังบิลลี่ เกรแฮมและ ดร. ดีฮาน ผมอ่านมัทธิว 24:12 มาตลอด คำนี้มาจากพระเยซูคริสต์ ที่ตรัสเช่นนี้เพราะตอบคำถามของพวกสาวกที่ว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้” ส่วนหนึ่งในคำตอบของพระคริสต์อคือข้อนี้

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)

I. ประการแรก เมื่อไหร่สิ่งที่พระคริสต์ตรัสถึงนี่ถึงจะเกิด?

ท่านบอกว่าจะเกิดขึ้นแบบ "หมายสำคัญถึงการเสด็จมา [ของพระองค์] และเป็นวาระสุดท้ายของโลก" (มัทธิว 24: 3) พระคัมภีร์เล่มอื่น ๆ ก็พูดถึงหมายสำคัญของยุคสุดท้ายนี้ หมายเหตุพระคัมภีร์ฉบับ Scofield เขียนด้านล่างของหน้านี้ (1033) ข้อนี้ ได้อย่างถูกต้องดังนี้ "นำไปใช้ในทางที่เฉพาะเจาะจงถึงยุคสุดท้าย ... ทุกสิ่งนี้ล้วนชี้ให้เห็นถึงความชั่วช้าในยุคสุดท้าย (Scofield Study Bible, 1917, p. 1033; note on Matthew 24:3) ผมสามารถอ้างข้ออื่นๆอีกมากมายเช่น 2 ทิโมธี 3: 1-13; ยูดาห์ 4, 19; วิวรณ์ 3: 14-22 ฯลฯ

พวกคุณที่เป็นคนหนุ่มสาวคงนึกไม่ถึงเกี่ยวกับการล่มสลายของคริสตจักรของเรา แต่ตลอดชีวิตของผมได้อย่างชัดเจน ในปี 1969 ผมเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ่นในคริสตจักรท้องถิ่น ผมเห็นการฟื้นฟูในอีกคริสตจักรหนึ่งปี 1971 และอีกแห่งหนึ่งในปี 1992 หลังจากนั้นผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีการฟื้นฟูเกิดขึ้นในอเมริกาและโลกตะวันตก! ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว! ตอนนี้เราเห็นภาพที่น่ากลัวในมัทธิว 24:12 เกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันในคริสตจักรของเรา

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)

นั่นคือสภาพของคริสตจักรแบ๊บติสและคริสตจักรอีเวนเจลิคอล์ในยุคของเรา นั่นเป็นคริสตจักรเดียวที่พวกคนหนุ่มสาวไปเยี่ยมหรือได้ยินในชีวิตของคุณเพียงสั้น ๆ อย่างน้อยถ้าคุณอ่านเกี่ยวกับการฟื้นฟูในอดีต ไม่งั้นคุณจะไม่มีความเลวร้ายของคริสตจักรในทุกวันนี้! คุณอาจคิดว่าผมพูดแต่เรื่องแปลกประหลาดเมื่อมาพูดถึคริสตจักรที่ดีๆ ตั้งแต่ที่คุณไม่เคยเห็นหรือได้ยินหนึ่งในชีวิตของคุณ ดร. เคนเน็ธ คอนนอลีย์ เคยเทศนาในคริสตจักรของเรา ท่านบอกว่าพวกคุณอาศัยอยู่ในยุคที่ไม่เคยได้เห็นการฟื้นฟู - อย่างน้อยก็ไม่มีโลกตะวันตก!

“และความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)

II. ประการสอง ทำไมพระคริสต์ถึงตรัสว่านี่จะเกิดขึ้น?

ขอให้สังเกตคำแรกของข้อนี้คือ "และ" "“และความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” คำว่า "และ" จะใช้หลายครั้งในข้อ 10 ถึง 12 "และ ... คนเป็นอันมากจะโกรธกัน "(ข้อ 10) "และทรยศต่อกันและกัน" (ข้อ 10) "และเกลียดชังซึ่งกันและกัน" (ข้อ 10) "และคนพยากรณ์เท็จเกิดขึ้นมากใย" (ข้อ 11) "และคนหลอกลวงเกิดขึ้นมากมาย" (ข้อ11) "และเพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป" (ข้อ 12) คำว่า “และ" จบลงด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไร - "ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็น" ผลลัพธ์ของคำว่า "และ" เหล่านี้เป็นของคริสตจักรที่ “และความรักของคนเป็นอันมาก [“มาก” NIV] จะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” ข้อ 10 คริสตจักรแตกแยกและต่อสู้ระหว่างคริสตจักร ตามด้วยนักเทศน์เทียมเท็จและหลอกลวงกัน [ "เข้าใจผิด" NASV] ตามด้วยความชั่วช้า [anomia "ความวุ่นวาย" NASV] เกิดขึ้นตามคริสตจักร เพราะผู้คนไร้ความรักแบบ "agapeo" ไม่มีความรักแบบคริสเตียน – ไม่รักพระคริสต์ ไม่รักพระเจ้า และไม่รักพี่น้องในคริสตจักร! คุณมีมัน! ชุดของหลาย "และ" นั่นแสดงให้เราเห็นว่าทำไมเรามี "มหาภัยพิบัติเกิดขึ้นให้กับคริสตจักรอีเวนเจลิคอล์" (to use Dr. Francis Schaeffer’s book title!) คริสตจักรแบ๊บติสและคริสตจักรอีเวนเจลิคอล์พบกับภัยพิบัติเนื่องจากการต่อสู้ในคริสตจักร (ข้อ 10) นักเทศน์เทียมเท็จเพิ่มขึ้นตามโอกาส (ข้อ 11) และความวุ่นวายอาละวาดในหมู่สมาชิกส่วนใหญ่ และไม่มีความรักต่อพระคริสต์และให้แก่กันและกัน!

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะ [แผ่ขยาย] ออกไป” (มัทธิว 24:12)

III. ประการสอง ใครคือส่วนมากที่เยือกเย็นลง?

ที่ว่า "หลายคน" เป็นผู้ที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่หรือพวกละทิ้งความเชื่อพิสูจน์โดย ความจริงที่ว่าจิตวิญญาณของคนยุคนนี้ไร้ศิลธรรม และความรักของพวกเขา "เยือกเย็นลง" เพราะจิตวิญญาณของโลกเอาชนะสิ่งที่เคยทำมา

คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชชี้ชัดเจนว่าความรักของ "หลายคน" จะกลายเป็น "เยือกเย็นลง" คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชกล่าวถึงคนสี่ชนิด และการตอบสนองพระกิตติคุณของคนสี่ชนิดนี้ มีคนสี่ชนิดอยู่ในคำอุปมานี้ สามชนิดแรกคือไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แม้จริง ดร. เจเวอร์นอน แมคกี้ กล่าวว่า "สามชนิด [แรก] นี้ไม่ใช่สามประเภทของผู้เชื่อ - พวกเขาทุกคนไม่ใช่ผู้เชื่อเลย! พวกเขาเคยได้ยินพระคำและยอมรับเท่านั้น" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume IV; note on Matthew 13:22) ดังนั้น เพียงแค่ชนิดที่สี่เท่านั้นที่ได้รับความรอด ส่วนที่เหลือคือผู้ที่หลงหาย

"เมล็ดพันธุ์" ในคำอุปมานี้คือพระวจนะของพระเจ้า ดร. แมคกี้ กล่าวว่า "เมล็ดพืชที่ตกไปบนพื้นดินสี่ชนิด - และสามในสี่ของเมล็ดนั้นจะไม่เติบโต - พวกเขาตายไป มีอะไรผิดปกติให้กับเมล็ดเหล่านี้ แต่ปัญหาไม่ใช่ที่เมล็ด แต่ปัญหาคือพื้นดิน "เมล็ดที่ตกอยู่ตามข้างทาง คือผู้ที่ได้ยินพระคำแล้วมารก็ฉวยมันออกไปทันที พวกเขาคือผู้ที่มาคริสตจักรสองสามครั้งและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ส่วนประเภทที่สองคือพระวจนะที่ตกอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหิน คือผู้ที่ได้รับพระคำแต่จะละทิ้งทันทีตอนที่พวกเขาถูกทดลองจากปัญหาหรือการข่มเหง ชนิดที่สามคือเมล็ดพันธุ์ที่ตกท่ามกลางพงหนาม คือผู้ที่ได้ยินพระคำและดูเหมือนว่าจะกลับใจใหม่ ลองฟังลูกา 8:14

“ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต” (ลูกา 8:14)

พระวจนะของพระเจ้าถูก "สำลัก" - "และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโต" (หรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่) ลูกา 8:14 ดร. แมคอาเธอ สอนผิดเรื่องพระโลหิตของพระคริสต์ แต่ถูกต้องในลูกา 8:14 โดยกล่าวว่า "นี่คือคนสองใจ (ยากอบ 1: 8) พวกอยากได้วัตถฺฝ่าย [โลก] ความสุขในบาป ความปรารถนาและความความทะเยอทะยาน อาชีพการงาน บ้าน รถยนต์ ศักดิ์ศรีความสัมพันธ์ชื่อเสียง - ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโต" ... นี่คือใจที่หมกมุ่นกับฝ่ายโลก 'ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต” (The MacArthur New Testament Commentary; note on Luke 8:14)

มันง่ายที่จะดูว่าใครคือชนิดแรก "ในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสีย" (มาระโก 4:15) พวกเขาได้ยินเทศนาเพียงไม่กี่ครั้ง และเราไม่เคยเห็นพวกเขาอีก นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าใครเป็นชนิดที่สอง พวกเขาดูเหมือนจะถูกกู้ให้รอด แต่ "แต่ต่อมาเมื่อเจอกับ [ปัญหา] หรือการข่มเหงต่างๆ ... พวกเขา [ 'ละทิ้งหนีออกไป' NIV]" มาระโก 4:17

แต่จะต้องใช้เวลานานก่อนที่จะบอกได้ว่าใครอยู่ "กลางหนาม" คริสตจักรแบ๊บติสของเราในปัจจุบัน (แม้แต่เรา) เราเห็นพวกเขามีความเชื่อที่เข้มแข็ง แม้ว่าบางเราต้องมีการต่อสู้และมีน้ำตา พวกเขาเรียนรู้เหมือนเด็กหรือวัยรุ่น พวกเขาอาจจะผ่านการต่อสู้หลายอย่างก่อนที่จะมาที่พระเยซูคริสต์ พวกเขาบอกว่าพวกเขามีใจใหม่และความปรารถนาที่จะรับใช้พระคริสต์ พวกเขามีลักษณะเหมือนคริสเตียนที่ดี นั่นคือจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาถึงจะสามารถเป็นพยานได้ พวกเขาได้รับเงินจากพ่อแม่ของพวกเขา พวกเขาได้ห้องนอนในบ้านของพ่อแม่แบบฟรีๆ พวกเขาได้รับเงินค่าใช้จ่าย แต่แล้วหลังจากพวกเขาเรียนจบจากสถาบัน ตอนนี้พวกเขาได้งานทำ และบางคนก็ไปเรียนระดับสูงสามารถได้รับเงินกู้ ตอนนี้พวกเขาเห็นเวลาของคำว่า "ฟรี" - ตามที่พวกเขาเรียก ก่อนที่พวกเขาจะไม่มีโอกาสคิดหรือทำสิ่งที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่เห็นด้วย แต่บางครั้งกว่าผู้นำในคริสตจักรจะรับรู้ว่าสมาชิกเดินหลงทางก็สายเกินไป ไม่มีทางที่จะหยุดพวกเขาได้ เพราะพวกเขาเองก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราด้วย ความกระตือรือร้นและความรักของพวกเขาเพื่อพระคริสต์ "และเขาจะบ่ายหูจากความจริง หันไปฟังเรื่องนิยายต่าง ๆ" (2 ทิโมธี 4)ถ้าผู้นำคริสตจักรพยายามที่จะนำพวกเขากลับมาอยู่ในที่ปลอดภัย พวกเขาก็จะโกรธและขมขื่น จากนั้นซาตานจะเข้ากระซิบให้เขาว่า "อย่าไปฟังคนเหล่านั้น! พวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไร?" และสุดท้ายพวกเขาก็วิ่งเข้าอ้อมแขนของมารและโลก "ฉันไม่ได้ออกจากคริสตจักร" พวกเขาบอก - ราวกับว่าออกจากคริสตจักรเท่านั้นถึงเป็นบาป! แต่ความจริงใจของพวกเขาออกจากพระคริสต์ไปแล้ว!

เรารู้จักกับอุสซียาห์ในพระคัมภีร์เขาแค่สิบหกปี เมื่อเขายังเป็นหนุ่ม "เขาทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า" (2 พงศาวดาร 26: 4) เศคาริยาห์เป็นศิษยาภิบาลของเขา "และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเศคาริยาห์ ผู้เข้าใจในนิมิตต่าง ๆ จากพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญ" (2 พงศาวดาร 26: 5) และพระคัมภีร์บอกเราว่า "และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญ" แต่แล้ว "เมื่อเขาเป็นคนเข้มแข็ง ใจของเขาที่หยิ่งผยองพาไปสู่ความพินาศ - เขาภาคภูมิใจในตัวเองที่เขาได้ทรยศพระเจ้า" (2 พงศาวดาร 26:16 KJV, NASV) เมื่อเขาแข็งแกร่ง ใจของเขาจึงหยิ่งผยอง และเดินหลงผิดไป! แล้วพระเจ้าทรงประหารอุสซียาห์โดย "เป็นโรคเรื้อนจนถึงวันที่เขาตาย" (2 พงศาวดาร 26:21)

พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของอุสซียาห์มาเป็นตัวอย่างให้เรา เขาคือภาพของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ปล่อยให้หนามเติบโตขึ้นและปกคลุมพระวจนะของพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา พวกเขาจะสำลักกับความกังวลและความอยากเงินที่ไม่มีวันพอ แต่สิ่งเหล่านี้กลับทำลายจิตวิญญาณเหมือนอย่างโรคมะเร็งค่อยๆฆ่าร่างกาย ดังนั้นหนามเหล่านี้จะค่อยเติบโต แต่แน่นอนจะปกคลุมดวงวิญญาณของคนเหล่านั้น เพราะคนเหล่านั้นปล่อยให้เป็นอย่างนั้น ความรักของคุณเยือกเย็นลงหรือไม่? คุณรักโลกหรือไม่? คุณกลายเป็นคนกบฏหรือไม่? คุณอยู่ในสถานที่ๆเลวร้ายยิ่งกว่าที่คุณเคยเป็นหรือเปล่า? โอ้หลีกหนีออกจากทางโลก หลีกหนีออกจากการทรยศ หันกลับมา กลับใจใหม่ ทำไมคุณถึงหนีออกไปในขณะที่คุณสามารถมีสันติสุขในพระคริสต์? – ถ้าคุณหันกลับจากการทรยศและความหยิ่งผยองของคุณ และมาล้มลงที่พระบาทของพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคุณให้รอด?

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)

คำอุปมาผู้หว่านพืชเป็นการ - "ตรวจสอบตัวคุณเองว่าคุณอยู่กลุ่มไหน ถ้าคุณอยู่ในหนึ่งในสามของกลุ่มแรก คุณจะต้องกลับใจใหม่” – หรืออย่างน้อย "ดังนั้น ควรจำไว้ว่าจะรับและฟังอย่างไร และรับเอาและกลับใจอย่างรวดเร็ว "(วิวรณ์ 3: 3) อย่างน้อยที่สุดให้มอบชีวิตใหม่ของคุณrให้พระคริสต์และกลับใจก่อนที่คุณจะตกอยู่ใน "กลางหนาม"! (William Hendriksen, Th.D., The Gospel of Luke, Baker Book House, 1978, p. 429; note on Luke 8:14)

คุณควรพูดว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดโดยโลหิตของพระคุณ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์” (สดุดี 51:10) กรุณายืนขึ้นและร้องเพลงบทที่ 4 ในหนังสือเพลงของท่าน

พระบิดาเบื้องบนตรัสว่า "ขอใจของเจ้าให้เรา"
   ไม่มีของที่ระลึกมีค่าที่จะให้กับพระองค์นอกจากความรักของเรา
พระองค์กระซิบเบา ๆว่าเจ้าจะอยู่ไหนก็ตาม
   "จงวางใจในเราและขอใจของเจ้าให้เรา"
“ขอใจของเจ้าให้เรา ขอใจของเจ้าให้เรา”
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าเจ้าจะอยู่ไหนก็ตาม
แม้จะอยู่ในโลกมืดนี้ก็ตามเราจะนำเจ้ากลับมา
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าขอใจของเจ้าให้เรา”

พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ตรัสว่า "ขอใจของเจ้าให้เรา”"
   ทรงเรียกด้วยความเมตตาอีกครั้งและอีกครั้งว่า
"หันหลังจากบาปและจากหนีออกจากความชั่วร้าย
   เราสิ้นพระชนม์เพื่อเจ้ามิใช่หรือ? ขอใจของเจ้าให้เรา"
“ขอใจของเจ้าให้เรา ขอใจของเจ้าให้เรา”
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าเจ้าจะอยู่ไหนก็ตาม
แม้จะอยู่ในโลกมืดนี้ก็ตามเราจะนำเจ้ากลับมา
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าขอใจของเจ้าให้เรา”

พระเจ้าพระวิญญาณตรัสว่า "ขอใจของเจ้าให้เรา”
   "ทุกสิ่งที่เจ้ามีจงมอบให้เราเก็บรักษา
ในเรานั้นเต็มไปด้วยพระคุณ
   ยอมจำนนต่อเราอย่างสิ้นเชิงและขอใจของเจ้าให้เรา”
“ขอใจของเจ้าให้เรา ขอใจของเจ้าให้เรา”
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าเจ้าจะอยู่ไหนก็ตาม
แม้จะอยู่ในโลกมืดนี้ก็ตามเราจะนำเจ้ากลับมา
   พระองค์กระซิบเบา ๆว่าขอใจของเจ้าให้เรา”
(“Give Me Thy Heart,” Eliza E. Hewitt, 1851-1920)

หากคุณยังไม่ได้รับความรอด ผมขอให้คุณหันหลังจากความบาป และวางใจในพระเยซู พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของคุณ พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและประทานชีวิตนิรันดร์ให้คุณ ผมอธิษฐานขอให้คฺณวางใจพระองค์และมีชีวิตเพื่อพระองค์ อาเมน

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: มาระโก 4:13-20.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท:
“Take My Life and Let It Be” (by Frances R. Havergal, 1836-1879)


โครงร่างของ

ใจของคุณอยู่ในกลางหนามหรือเปล่า?

IS YOUR HEART THORNY GROUND?

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12)

(2 ทิโมธี 3:1-5)

I.   ประการแรก ที่พระคริสต์ตรัสนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?
มัทธิว 24:3

II.  ประการสอง ทำไมพระคริสต์ถึงตรัสว่าจะเกิดขึ้น?
มัทธิว 24:10, 11, 12

III. ประการสาม ใครคือส่วนมากที่เยือกเย็นลง?
ลูกา 8:14; ยากอบ 1:8; มาระโก 4:15, 17;
2 ทิโมธี 2:4; 2 พงศาวดาร 26:4, 5, 16, 21;
สุดดี 51:10; วิวรณ์ 3:3