Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
กู้คนที่กำลังพินาศ

RESCUE THE PERISHING
(Thai)

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเย็นวันของพระเป็นเจ้าที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 14, 2016

“เมื่อท่านได้กลับใจใหม่แล้วแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”
(ลูกา 22:32)


NIV และฉบับแปลปัจจุบันส่วนใหญ่แปลต่างออกไป พวกเขากล่าวว่า "เมื่อคุณหันกลับมาแล้ว จงชูกำลังพี่น้องของท่าน" (NIV) เช้าวันนี้ผมบอกคุณว่ามีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในพันธสัญญาใหม่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขา ผมบอกคุณว่า ดร. มาร์คัส บ็อคมิว กล่าวว่า "ตอนที่คุณหันอีกครั้ง [หรือหันกลับ]' แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยนักแปลหลายท่านก็ตาม แต่กลับไม่ได้เป็นไปตามภาษากรีก" (Markus Bockmuehl, Ph.D., Simon Peter in Scripture and Memory, Baker Academic, 2012, p. 156) ท่านกล่าวเสริมว่าภาษากรีกคำว่า "epistrephō" ในพระกิตติคุณลูกาหมายถึง "กลับใจใหม่" (ibid.) ดร. บ็อคมิว เป็นอาจารย์ด้านพระคัมภีร์และคริสเตียนศึกษาที่มหาวิทยาลัยออ็กซฟอร์ด ท่านชี้ให้เห็นว่าเปโตรกลับใจใหม่ ตอนที่เขาเข้าสู่กระบวนการแห่งความเชื่อในบาปและพบกับพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากความตาย นั่นเป็นลักษณะเดียวกับผมด้วย ผมก็ดีใจที่ได้รับการสนับสนุนโดยนักวิชาการที่ออ็กซฟอร์ด! อีกครั้งหนึ่ง KJV แปลถูกต้องส่วนฉบับแปลปัจจุบันต่างๆแปลผิด

ทำไมฉบับแปลปัจจุบันถึงผิด? เป็นเพราะว่านักแปลเหล่านั้นไม่เข้าใจคำว่า “กลับใจใหม่” พวกเขาได้แต่คิดว่านั่นหมายถึง "การตัดสินใจ" แต่ผู้แปลฉบับ KJV เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่ากลับใจใหม่ - พวกเขาจึงแปลคำว่า "epistrephō" ได้อย่างถูกต้อง - เช่น "กลับใจใหม่”

“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32)

นี่เป็นข้อความที่ดีมากและผมจะแบ่งออกเป็นสองประการ

I. ประการแรก พระคริสต์ตรัสถึงการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่เปโตรต้องทำ

ส่วนแรกของการกลับใจใหม่เป็นงานของพระวิญญาณของพระเจ้า

“เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา” (ยอห์น 16:8)

นักเขียนปูริตานชื่อ วิลเลียม กูทริย์ (1620-1665) กล่าวว่า

“ปกติแล้วพระเจ้าทรงเตรียมหนทาง ของพระองค์เองในการช่วยกู้ ฝ่ายจิตวิญญาณ ให้เห็นมนุษย์ถึงความอัปยศอดสูและค้นพบความบาป ของมนุษย์และความทุกข์ยากเหล่านั้น ว่าได้ตกลงบนพระกายของพระเยซูคริสต์" (William Guthrie, The Christian’s Great Interest, The Banner of Truth Trust, 1969 reprint, page 193)

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับเปโตรคืนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงที่กางเขน คำเหล่านี้ "ตอนที่เจ้ากลับใหม่ ... " แสดงให้เห็นว่าเปโตรยังไม่ได้กลับใจใหม่ ถึงแม้ว่าเขาจะติดตามพระคริสต์มาเป็นเวลาสามปีมาแล้วก็ตาม แต่มาในคืนที่เรียกว่า "ศุกร์ประเสริฐ" ในที่สุดเปโตรก็ถูกทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนบาปที่หยิ่งผยอง และเป็นคนบาปที่ไม่ชอบธรรม เขาแกล้งว่าเป็นคนที่รักพระเยซูหมดทั้งหัวใจ แต่แล้วเมื่อการทดลองเข้ามาเขาก็ปฏิเสธพระเยซูอย่างไร้เยื่อไย ตอนเด็กสาวคนหนึ่งมาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ทันใดนั้นเขาก็ปฏิเสธพระคริสต์ ยังมีเด็กสาวอีกคนพูดว่า "คนนี้ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธ " (มัทธิว 26:71) เปโตรรีบสาบานว่า "ข้าไม่รู้จักชายคนนั้น" (26:72) ในความเป็นจริงเปโตรกล่าวว่า "ถ้าข้ากำลังโกหก ขอให้ถูกสาปแช่ง" (โทมัส เฮล)

พระเยซูบอกเปโตรว่า เขาจะปฏิเสธพระองค์สามครั้งก่อนไก่ขัน ทันใดนั้นไก่ก็ขัน! "เปโตรก็ออกไปและร้องไห้อย่างขมขื่น" (ลูกา 22:62) ภาษากรีกคำว่า "ร้องไห้" หมายถึง "ร้องไห้โอดครวญเสียงดัง" (Strong) ภาษากรีกคำว่า "ขมขื่น" คือ "pikrōs" หมายความว่า "รุนแรง" (Strong) ผมไม่ได้พูดว่าทุกคนที่มีประสบการณ์ความเชื่อเช่นนี้จะต้องร้องไห้อย่างรุนแรง แต่เราก็มักจะเห็นน้ำตาในดวงตาของผู้ที่อยู่ภายใต้ความเชื่อเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูใหญ่ในสมัยก่อนมักมีการร้องไห้อย่างรุนแรงภายใต้ความเชื่อนี้ ผมได้ดูวิดีโอของการฟื้นฟูในประเทศจีน มีหลายสิบคนร้องไห้อย่างขมขื่นภายใต้ความเชื่อที่เสียใจว่าตัวเองเป็นคนบาป และอีกการฟื้นฟูคือที่คอร์นิชปี 1823 ในประเทศอังกฤษ ในขณะที่วิลเลียม คาร์โวโซกำลังเทศนาให้กับผู้ที่ยังไม่เขื่อ "บางคนถึงกับคุกเข่าลงด้วยจิตวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมาน ขอพระเจ้านำความรอดมาให้พวกเขา" (Paul E. Cook, Fire From Heaven, p. 87) เกิดขึ้นบ่อยครั้งในทุกวันนี้ในประเทศจีนและประเทศโลกที่สามในตอนที่พระเจ้าทรงส่งฟื้นฟูลงมา ถึงแม้ว่าที่นี่ในประเทศที่ไร้พระเจ้าและเอาแต่วัตถุนิยมอย่างอเมริกา ผมเองก็ยังเห็นคนหนุ่มสาวหลายร้อยร้องไห้ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเป็นคนบาป นั่นคือการฟื้นฟูในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และแม้ตอนนี้ในคริสตจักรของเราเองก็ยังมีคนร้องไห้ในห้องอธิษฐานเพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาป มีไม่มากนักสำหรับคนที่ร้องไห้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำงานอยู่ภายในพวกเขา และทำให้เห็นบาป สิ่งที่สังเกตุ - พวกเขาจะไม่เสียใจเพราะตัวเอง เพราะหากเสียใจให้กับตัวเองคุณจะไม่กลับใจใหม่ แต่คุณเศร้าโศกเสียใจเพราะบาป

นี่ไม่ใช่อะไรใหม่ ไม่ใช่เปโตรคนเดียวที่ผ่านพ้นความเชื่อเช่นนี้เท่านั้นก่อนที่เขาจะถูกทำให้กลับใจใหม่ อาจารย์เปาโลก็ผ่านประสบการณ์เช่นนี้ เปาโลเชื่อจึงกล่าวว่า

“โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้?” (โรม 7:24)

ความเชื่อว่าเป็นคนบาปก็เกิดขึ้นให้กับสามพันคนในวันเพนเทคอส

“เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่น ๆ ว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี?” (กิจการ 2:37)

หนังสือเก่าฉบับอรรถธิบายพระคัมที่เขียนโดย มัทธิว เฮนรี่ กล่าวว่า "คนบาป ตอนที่ตาของพวกเขาเปิด แต่ไม่สามารถคว้าใจบาปไก้ ... ผู้ที่เสียใจอย่างแท้จริงถึงความผิดบาปของพวกเขาและละอายใจในตัวของพวกเขาเอง จะกลัวของผลของบาปนั้น พวกเขาจะกำจัดบาปในใจ... 'ทุกความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง และการเชื่อในตัวเองกลับต้องพบกับความล้มเหลว" (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible; note on Acts 2:37) ผู้คนจะร้องไห้ตอนที่มารับรู้ถึงความบาป ผู้หญิงบาปคนหนึ่งมาร้องไห้ข้างหลังพระเยซู พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว” (ลูกา 7:48)

การกลับใจใหม่ในสมัยโบราณนั้นคาดว่าจะต้องมาที่มาพระเยซูด้วยความเชื่อว่าเป็นคนบาป ไม่เพียงเปโตรเท่านั้นแต่คนอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่นการกลับใจใหม่ของออกัสติ การกลับใจใหม่ของลูเทอร์ การกลับใจใหม่ของจอห์น บันยัน จอร์จ ไวท์ฟิลด์ จอห์น เวสลีย์ โฮเวล แฮร์ริส สเปอร์เจียน หนุ่มสาวบนเกาะลูอิสปี 1949-1952 ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ถูกทำให้รู้ว่าเป็นคนบาป ผมได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า "ดิฉันเบื่อตัวเอง" ก่อนที่เธอจะมาวางใจพระเยซู

ตอนนี้ลองมาฟัง ปีเตอร์ โบเลอร์ เขียนจดหมายไปถึง ซินเซนดอร์ฟ เกี่ยวกับการกลับใจใหม่ของจอห์น เวสลีย์

เขาลุกขึ้นและพูดว่า “ให้เราร้องเพลงนมัสการบทที่ 456 ‘My Soul Before Thee Prostrate Lies’” ในระหว่างที่ร้องเพลงนั้น น้ำตาก็ไหลออกมาจากตาของเขา และหลังจากที่เรียกผมไปที่ห้องนอนของเขา เขาได้สารภาพว่าตอนนี้เขาเชื่อในความจริงที่ผมบอกเขาแล้วเกี่ยวกับ [การช่วยกู้] ความเชื่อและจะไม่ต่อต้านอีก แต่เขายังไม่ได้รับพระคุณนี้ เขาจะรับความเชื่อนี้ได้อย่างไร? เพราะเขาไม่มีบาปเหมือนกับคนอื่น ผมจึงตอบว่าการไม่เชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดใช่ว่าเป็นเพราะมีบาปน้อย และแสวงหาพระองค์จนกว่าพระองค์จะพบเขา ผมพยายามที่จะอธิษฐานเผื่อเขา และขอพระผู้ไถ่ทรงเมตตาคนบาปคนนี้ หลังจากอธิษฐานจบลง เวสเลย์ พูดว่าเมื่อไหร่ความเชื่อแห่งการช่วยกู้นี้จะเป็นของเขาเสียที เขาจะไม่เทศนาในหัวข้ออื่นอีก... ผมจึงบอกเขาว่าอย่าคิดว่า การรับพระคุณของพระผู้ไถ่นั้นเป็นเรื่องอนาคต แต่จงเชื่อเดี่ยวนี้ เพราะใกล้เขาแล้ว ความรักของพระองค์ได้มาถึงเขาแล้ว ผมสามารถบอกได้ว่า จอนห์ เวสเลย์ เป็นคนยากไร้ ใจแตกสลาย และหิวกระหายความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ ในตอนเย็นวันหนึ่งเขาเทศนาในพระธรรม 1 โครินธ์ 1:23, 24, “เราเทศนาถึงพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์...” มีคนฟังเขามากกว่าสี่พันคน และเขากล่าวได้อย่างมหัศจรรย์...คำพูดแรกของเขาคือ “ผมยอมสารภาพด้วยความจริงใจว่าไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึงพระคริสต์ผู้ถูกปลงพระชนม์” หลายคนตาสว่างเพราะบทเทศนานี้ (อ้างใน John Greenfield, When the Spirit Came: The Moravian Revival, Strategic Press, no date, p. 28)

นั่นคือการร้องไห้ของ จอห์น เวสลีย์ ในขณะที่กำลังยืนเทศนาถึงความรอดโดยพระคริสต์ - ก่อนที่ตัวเขาเองจะกลับใจใหม่! ห้าสิบปีต่อมาในขณะที่เขานอนและกำลังจะเสียชีวิตอยู่นั้น คนอื่นได้ยินเขาพูดเบาๆหลายครั้งว่า

ข้าฯเป็นคนบาปหนามากที่สุด
แต่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าฯ

นั่นคือประสบการณ์เดียวที่เปโตรมีในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกจับ ดร.โทมัส เฮล กล่าวว่า

นักเขียนในสมัยโบราณกล่าวว่า ทุกครั้งที่เปโตรได้ยินเสียงไก่ขัน เขาจะร้องไห้ตลอด เพราะระลึกถึงครั้งที่เขาได้ปฏิเสธพระเยซู (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 286; note on Mark 14:72)

II. ประการที่สอง พระคริสต์ตรัสถึงสิ่งที่เปโตรจะทำ หลังจาก เขากลับใจใหม่

“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32)

ดร. เจ เวอร์นอน แมคกี้ กล่าวว่า "หลังจากนั้นเปโตรก็สามารถชูกำลังพี่น้องของเขา คนที่ผ่านการทดสอบ คือคนที่จะสามารถช่วยคนอื่นได้ (Thru the Bible; note on Luke 22:32) คนที่ผ่านความเชื่อของความบาปเช่นนี้คือคนที่สามารถช่วยคนอื่น ๆ ให้รู้จักจากบาปนั้น คนที่ได้รับความรอดโดยพระเยซู คือคนที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นให้ได้รับความรอดโดยทางพระเยซู คนที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่อ่อนแอ ถึงจะสามารถช่วยคนอื่น ๆ ที่มีความอ่อนแอได้ด้วย

ผมรักจอห์น เวสลีย์เสมอ หนึ่งในเหตุผลที่ผมรักเขาเพราะว่าเขาเหมือนผม นั่นคือคิดว่าเขาจะรอดโดยใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัด นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาบอกมิชชันนารีโมราเวียน ปีเตอร์ โบเลอร์ ว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อที่ทำให้เขารอด โบเลอร์กล่าวว่าเวสลีย์คิดว่า "เขาจะรักษาความเชื่อนี้ไว้ทำไมกัน? เพราะเขาไม่ได้ทำบาปเหมือนคนอื่น ๆ" นั่นคือสิ่งที่ทำให้เวสลีย์สะดุด และผมเองก็เป็นอย่างนั้นด้วย โบเลอร์จึงบอกเขาว่าการไม่วางใจพระเยซูใช่ว่าเพราะยังไม่มีบาปพอ "เขาร้องไห้อย่างขมขื่นและขอให้ผมอธิษฐานเผื่อเขา" หลังจากที่เขารอดโดยพระเยซู จอห์น เวสลีย์ใช้ชีวิตที่เหลือช่วยคนบาปที่หลงหายและชูกำลังพี่น้อง โดยเดินทาง 4,500 ไมล์ในทุกปีเพื่อเทศนาสองกันฐ์หรือมากกว่าในทุกวัน! บทเพลงนมัสการที่ท่าน กริฟฟิ เพิ่มร้องไปสักครู่นี้เขียนโดยเวสลีย์

กู้คนที่กำลังพินาศ รักษาผู้ที่จะตาย
   นำพวกเขาออกจากหลุมบาปแห่งความตาย
ทรงร้องไห้และค้ำชูผู้ที่ล้มลง
   บอกพวกเขาว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วย
กู้คนที่กำลังพินาศ รักษาผู้ที่จะตาย
   พระเยซผู้ทรงเมตตา พระองค์จะช่วยกู้.

ร้องท่อนรับพร้อมกับผม!

กู้คนที่กำลังพินาศ รักษาผู้ที่จะตาย
   พระเยซผู้ทรงเมตตา พระองค์จะช่วยกู้
(“Rescue the Perishing,” Fanny J. Crosby, 1820-1915)

“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”” (ลูกา 22:32)

เราจะบอกอย่างไรเมื่อมีคนถูกทำให้กลับใจใหม่อย่างแท้จริง? เราจะบอกอย่างไรเมื่อมีคนได้รับการช่วยกู้อย่างแท้จริง? “เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” ตอนที่คุณกลับใจใหม่แล้วพระคริสต์ก็เปลี่ยนความต้องการของคุณ สิ่งที่คุณรักมาก่อนหน้านี้จะจางหายไป คุณจะเปลี่ยนมารักพี่น้องของตนมากขึ้น คุณจะรักคริสตจักรหมดทั้งหัวใจของคุณ คุณจะรักคริสเตียนที่แท้จริงหมดทั้งจิตใจ ทั้งหมดที่คุณจะทำคือชูใจพวกเขาและช่วยพวกเขา คุณจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาและช่วยให้พวกเขาและรักพวกเขาหมดทั้งหัวใจเหมือนอย่างพระคริสต์ อัครสากยอห์นกล่าวได้ชัดเจนมาก เขากล่าวว่า

“เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอหน์ 3:14).

ทางหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าคุณกลับใจใหม่แล้ว คือการที่คุณรักพี่น้องในคริสตจักรอย่างแท้จริงและทำทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยพวกเขา ดูสิว่าทำไมลาร่าและคาเรนและคนอื่นช่วยนาง ไฮเมอร์ส! เรารู้ว่าพวกเขากลับใจใหม่แล้ว!

แต่ยังมีอีกทางที่สามารถบอกได้ ถ้าคุณกลับใจใหม่แล้ว กลับไปในที่พระคัมภีร์ของคุณในลูกา 14. มันอยู่ในหน้า 1096 ของพระคัมภีร์ฉบับบ Scofield Study Bible นี่คือคำอุปมาของงานเลี้ยงใหญ่ "คน" ที่เตรียมงานเลี้ยงนี้คือพระคริสต์ ส่วนคนรับใช้ที่พระองค์ทรงส่งออกไปเชิญคนคือคริสเตียนที่แท้จริง ตอนนี้ดูตอนที่พระเยซูตรัสตรัสให้กับคริสเตียนที่แท้จริง อยู่ในข้อ 23 ยืนขึ้นและอ่านออกเสียงดัง ๆ

“เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม” (ลูกา 14:23)

พวกคุณนั่งได้ ใช้ดินสอหรือปากกาและขีดเส้นใต้คำว่า " จงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม" (ลูกา 14:23) นั่นคือสิ่งที่เราทำทุกคืนวันพฤหัสบดี ทุกคืนวันเสาร์และทุกบ่ายวันอาทิตย์ เราจะส่งทุกคนออกไปประกาศนำดวงจิตวิญญาณ

แต่ผมก็พบว่ามีบางคนที่วกวนไปมา และทำบางอย่างอื่นเพื่อเติมให้เต็ม ดังนั้น พวกเขาไม่เคยนำรายชื่อมา เพื่อเราจะสามารถติดตามหรือนำมาน้อยมาก อะไรจะเกิดให้กับคนที่ไม่ได้นำรายชื่อมา? หนึ่งในสองสิ่งนี้คือ: ไม่ว่าพวกเขาจะหลงหายไปหรือวกวนไปมา หรือไม่กล้าออกไปประกาศจงระวัง! คุณจะสูญเสียความสุขแห่งความรอดถ้าคุณยังไม่ได้กลับใจใหม่ พระเยซูตรัสกับคุณ "จงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอย่างเดิม" (วิวรณ์ 2: 5) "ประพฤติตามอย่างเดิม" กลับไปประกาศนำดวงวิญญาณ นำมาในชื่อ ประพฤติตามอย่างเดิม

แต่ก็มีบางท่านที่ไม่เคยทำแบบนั้น และไม่เคยคิดที่จะทำอย่างนั้น และตอนนี้ก็ไม่ทำ ใจของคุณคิดว่า "พระองค์จะไม่ให้ฉันทำอย่างนั้น!" ทำไมล่ะ? นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่กลับใจใหม่ คุณกำลังรอเรา "สอน" คุณว่าจะกลับใจใหม่ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันคุณไม่สนที่จะเชื่อฟังพระคริสต์ พระคริสต์ตรัสว่า "ไปนำพวกเขามาข้างใน" - แต่คุณจะพูดว่า "ไม่! ฉันจะไม่เชื่อฟังพระคริสต์!" เป็นคนที่แย่มาก! เป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร! คุณจะไม่มีทางพบกีบความสงบสุขในพระเยซูเลย!

มีคนหนุ่มสาวหลายร้อยคนที่หลงหายและเงียบเหงาอยู่ในเมืองใหญ่นี้ พวกเขากำลังรอใครสักคนไปรัก และห่วงใยพวกเขา แต่คุณหากคุณเองยังเป็นคนที่หลงหายไปก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ เพื่อประโยชน์ของคนเหล่านั้น ผมขอให้พวกท่านกลับใจใหม่และวางใจพระเยซู มาที่พระเยซูโดยความเชื่อ มอบชีวิตของคุณให้พระองค์ทรงดูแล พระองค์จะช่วยคุณให้รอด พระองค์จะชำระล้างบาปของคุณด้วยพระโลหิตของพระองค์ และทรงส่งคุณออกไปนำคนมาพบพระองค์!

“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32)

กรุณายืนขึ้นและร้องเพลงนมัสการบทที่หกในหนังสือเพลงของท่าน

ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระผู้เลี้ยง
   ดังออกมาจากทะเลทรายและที่มืด
กำลังเรียกหาแกะที่หลงหายไป
   หลงหายไปไกลจากพระผู้เลี้ยง
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำพวกเขาออกจากหลุมแห่งความบาป
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำคนที่หลงหายมาพบพระเยซู

ใครจะไปช่วยพระผู้ช่วยให้รอด
   นำคนที่หลงหายมาพบพระเยซู?
ใครจะนำคนที่หลงหายกลับมา
   เพื่อพวกเขาจะมีที่พักจากความหนาวเย็น?
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำพวกเขาออกจากหลุมแห่งความบาป
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำคนที่หลงหายมาพบพระเยซู

จงออกไปที่ทะเลทรายฟังเสียงร้องของพวกเขา
   ออกไปที่ภูเขาและในที่สูง
นั่นคือพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสให้เจ้า
   "ไปหาแกะของเราตามที่พวกเขาอาศัยอยู่"
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำพวกเขาออกจากหลุมแห่งความบาป
นำพวกเขามาข้างใน นำพวกเขามาข้างใน
   นำคนที่หลงหายมาพบพระเยซู

ดร.ชานกรุณานำเราอธิฐาน อาเมน

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: ลูกา 22:31-34.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท:
“Rescue the Perishing” (Fanny J. Crosby, 1820-1915)


โครงร่างของ

กู้คนที่กำลังพินาศ

RESCUE THE PERISHING

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”
(ลูกา 22:32)

I.    ประการแรก พระคริสต์ตรัสถึงการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่เปโตรต้องทำ ยอห์น 16:8; มัทธิว 26:71, 72;
ลูกา 22:62; โรม 7:24; กิจการ 2:37; ลูกา 7:48;
1 โครินธ์ 1:23-24.

II.  ประการที่สอง พระคริสต์ตรัสถึงสิ่งที่เปโตรจะทำหลังจากเขากลับใจใหม่, 1ยอห์น 3:14; ลูกา 14:23;
วิวรณ์ 2:5.