Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
เปโตร - ถูกเรียก - เชื่อและกลับใจใหม่

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED
(Thai)

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 14, 2016

“และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกท่านเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31-32)


ลองไปถามนักเทศน์คนอื่นดูว่าเปโตรกลับใจตอนไหน ไป! ไปสิ! รับรองพวกเขาเกือบทั้งหมดจะบอกว่าเปโตรกลับใจตอนพระคริสต์เรียกเขาให้ติดตามพระองค์ (มัทธิว 4:19) น้อคนนักที่จะตอบว่าเปโตร กลับใจตอนเขากล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์" และพระเยซูตรัสตอบว่า "เนื้อและเลือดไม่ทรงเปิดเผยแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์" ( มัทธิว 16:16, 17) แต่ทั้งสองกรณีต่างก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเปโตรกลับใจใหม่แล้ว ถ้าเปโตรกลับใหม่โดยผ่านทางการติดตามพระเยซู นั่นก็แสดงว่าเขารอดด้วยการกระทำ - แต่นั่นไม่ใช่การกลับใหม่ของเปโตร ถ้าเปโตรกลับใหม่ตอนที่เขาสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า นั่นก็แสดงว่าเขารอดโดยการเปิดเผยจากพระเจ้าหรือความรู้ พวกวิญญาณชั่วก็รู้ในสิ่งที่เปิดเผยให้กับเปโตร ให้เราอ่านด้วยกัน "ผีก็ออกมาจากคนหลายคนร้องไห้ออกมาและพูดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ... มันรู้อยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์" (ลูกา 4:41 ) ดังนั้น ความเข้าใจของเปโตรก็ไม่ต่างอะไรมากไปกว่าพวกวิญญาณชั่วนี้! หลังจากกศึกษาอย่างรอบคอบแล้ว เราก็พบว่าเปโตรยังไม่ได้กลับใจใหม่ เขาสะดุดไปรอบ ๆ พยายามที่จะเป็นคริสเตียนโดยที่ยังไม่กลับใจใหม่

อะไรที่ทำให้เราเห็นภาพของเปโตรถึงคริสเตียนอีเวนเจลิคอล์ในทุกวันนี้! เช่นเดียวกับเปโตร พวกเขาสะดุดไปมารอบๆ - พยายามที่จะติดตามพระคริสต์! พวกเขามีความรู้บางอย่างว่าพระคริสต์ทรงเป็นใคร แต่พวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่เหมือนเปโตรก่อนวันอาทิตย์อีสเตอร์ มีนักเทศน์หลายคนที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่! พวกเขาพยายามที่จะติดตามพระคริสต์ พวกเขารู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่พวกเขาเป็นคนตาบอดที่จะทราบถึงความจริงของการกลับใหม่ ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ในทุกวันนี้ มีการเทศนาถึงพระกิตติคุณน้อยมาก ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่เสียเวลาของพวกเขาไปกับการที่พยายามสอนคนที่ยังไม่กลับใจใหม่ให้ดำเนินชีวิตอย่างคริสเตียน! ไร้สาระมาก! คนที่ "ตายในการบาป" จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างคริสเตียนได้อย่างไรกัน? (เอเฟซัส 2: 1, 5)

มีนักเทศน์หลายคนกลัวที่จะให้คนอื่นเทศนาถึงพระกิตติคุณให้สมาชิกของพวกเขา! ผมถูกเชิญให้ไปเทศนาถึงพระกิตติคุณที่คริสตจักรแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ วันนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ ผมคิดว่าจะเทศนาแบบนุ่มนวน เพราะไม่อยากให้ใครตกใจ เพราะผมเป็นแขกรับเชิญให้ไปเทศน์ที่คริสตจักรนั้น ผมคิดว่าจะเป็นพยานถึงการกลับใจใหม่ของแม่ของผมเท่านั้น ผมเทศน์ประมาณ 12 ถึง 15 นาที ผมบอกพี่น้องในคริสตจักรถึงการกลับใจใหม่และการมารับความรอดของแม่ คุณอาจจะคิดว่าผมจะต้องเทศนาเป็นเวลาสองชั่วโมงถึงนรกอย่างที่สมาชิกคาดกัน! ด้วยเหตุนี้ทำให้ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาต้องลุกหนีออกคริสตจักรโดยไม่มาจับมือผม ผู้คนในคริสตจักรต่างยืนขึ้นและมองไปที่ภรรยาของผมและผมเหมือนผมสอนหลักคำสอนแปลก ๆ และใหม่ อย่างที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน! สุดท้ายมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งมาจับมือกับเรา เธอยิ้มและกล่าวว่า "นั่นเป็นการเทศนาที่ยอดเยี่ยมมาก ดิฉันไม่เคยได้ยินการเทศนาเช่นนี้มาหลายปีแล้ว!" ส่วนผมนี่ไม่ใช่การเทศนาเลย! เป็นเพียงแค่คำพยานสั้นๆที่ใช้เวลา 12 หรือ 13 นาทีกล่าวถึงการกลับใจใหม่ของแม่ของผมเท่านั้น!

ในช่วงที่ผมและภรรยาขับรถออกมา ผมคิดในใจว่า "นั่นมันเลวมากใช่มั้ย? ตอนนี้เราอยู่ภาคใต้ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ พวกเขาได้ฟังผมเทศน์และร้ธสึกไม่สบายใจ "เหมือนถูกลมพัดออกไป" เพราะเป็นพยานถึงการกลับใจใหม่ของแม่ของผมอย่างนั้นหรือ!

ที่คริสตจักรแบ๊บติสอีกแห่งหนึ่ง ผมก็เทศนาแบบสั้น ๆ ถึงการกลับใจใหม่ของผมเอง หลังจากนั้นหญิงชราคนหนึ่งมาบอกภรรยาของผมว่า เธออยากให้ผมไปนำสามีของเธอมาพบพระคริสต์ ภรรยาของผมจึงบอกว่า เธอควรจะขอร้องศิษยาภิบาลของเธอให้ไปนำสามีของเธอมาพบพระเยซู ผู้หญิงคนนั้นตอบว่า "โอ้ ท่านจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน เพราะดิฉันขอร้องท่านหลายต่อหลายครั้ง ดิฉันคิดว่า ท่านกลัวว่าจะทำให้สามีของฉันโกรธ"

นั่นมันเลวมากเลยหรือ ดร. ไฮเมอร์ส? ใช่เลย! มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริง! แม้แต่ศิษยาภิบาลที่ดีที่สุดก็ยังคงต้องเผชิญ และไม่กล้าพูด - ในช่วงนมัสการและไม่กล้าที่จะพูดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายจิตวิญญาณ! เฉลี่ยแล้วนักเทศน์ของพวกอิเวนเจลิคอล์เทศน์แบบตายแล้ว นักเทศน์ของแบ๊บติสของเราก็ไม่มีอะไรดีมากไปกว่านั้น ผู้คนปิดตาของพวกเขาและและนั่งฟังแบบจิตใจเลื่อนลอยออกไป เพราะต้องมาฟังการเทศนาแบบที่เรียกว่า "อรรถธิบาย" พวกเขาไม่เคยท้าทายคนหนุ่มสาวและไม่มีการให้ความหวังให้กับคนที่หลงหายไป ศิษยาภิบาลเช่นนี้เป็นเหมือนคนเฝ้าพิพิธภัณฑ์เท่านั้น! ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นสัปเหร่อเฝ้าคนตาย! พระเจ้าโปรดทรงช่วยพวกเราด้วย! คริสตจักรของเราต้องไม่ตาย - พวกเขาจะตาย! ตอนนี้มีใครบ้างที่เทศนาถึงพระโลหิต ใครล่ะกล้าร้องตะโกนออกมาว่า "คุณต้องบังเกิดใหม่" ตอนนี้? ใครล่ะที่กล้าพอที่จะเทศนาถึงไม้กางเขน และการกลับใจใหม่ของคนบาป ในขณะนี้มีหรือไม่? มีผู้หญิงวัยกลางคนในโบสถ์บางคนอาจจะไม่ชอบอย่างนี้! โอ้ เราจะไม่สนใจผู้หญิงเหล่านั้น! เพราะคนหนุ่มสาวของเรากำลังหนีออกจากคริสตจักร เหมือนหนูหนีออกจากเรือที่กำลังจม!

ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะไม่มีอิทธิพลต่อคนในประเทศของเรา หากเราไม่มีการประกาศพระกิตติคุณเหมือนสมัยก่อน! คริสตจักรของเราเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเรียนวิทยาลัย! ผมเทศนาเรื่องบาป - นรก - และการกลับใจใหม่ที่แท้จริงในทุกวันอาทิตย์! ส่วนคนหนุ่มสาวที่ไม่เชื่อนั้นเหมือนถูกสะกดจิต! พวกเขาไม่เคยได้ยินอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย! และท่ามกลางคนเหล่านั้นเราก็มีผู้ที่กลับใจใหม่แล้ว สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีถึงเจ็ดคนที่กลับใจใหม่ - คนหนุ่มสาวเหล่านั้นมาจากภูมิหลังที่ไม่ใช่คริสเตียนมาก่อน

หนึ่งในทางที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกลับใจใหม่ที่แท้จริง ก็โดยการศึกษาถึงการกลับใจใหม่ที่อยู่ในพระคัมภีร์ ผมกำลังจะทำอย่างนี้ในเช้าวันนี้ พวกเราจะมาศึกษาถึงการกลับใจใหม่ของซีโมน เปโตร ท่านเป็นหนึ่งในคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล แต่ท่านกลับใจใหม่ได้อย่างไรกัน? ท่านมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

I. ประการแรก เปโตรถูกเรียก

พระธรรมมัทธิวกล่าวว่า

“ขณะที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา กำลังทอดอวนอยู่ที่ทะเล เพราะเขาเป็นชาวประมงและพระองค์ตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนคนหาปลา เขาทั้งสองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที” (มัทธิว 4:18-20)

นั่นเป็นเรื่องง่ายๆ! หรือดูเหมือนเป็นอย่างนั้น ทันใดนั้นพวกเขาก็ละอวนจับปลาของพวกเขาและติดตามพระคริสต์ ทำไมถึงง่ายอย่างนั้นให้กับเปโตร? พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ชนชาติของพระองค์จะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ” (สดุดี 110:3)

บรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ให้รอดนั้นแล้ว ขั้นตอนแรกคือจะทำด้วยความเต็มใจเหมือนอย่างเปโตร

ในขณะที่ผมกำลังเขียนประโยคนี้ ภรรยาของผมได้โปสการ์ดจากโรงรถมาให้ผม ผมจำได้ทันที นั่นเป็นภาพจากคริสตจักรแรกของผมในเมือง ฮันติงตัน พาร์ค มีการประทับตราไปรษณีย์ในปลายปี 1950 ก่อนที่ผมจะกลับใจใหม่ การ์ดนี้ส่งมาจากครูสอนระวีชื่อนาง บ็อสเกอ เธอเขียนว่า

สวัสดีบ๊อบ

ฉันหวังว่าเธอคงไม่เจ็บป่วยอะไรนะ เหมือนอย่างที่หลายๆคนเป็นกัน พวกเราคิดถึงคุณ โปรดกลับมาไม่ว่าอะรก็ตามที่ทำให้คุณขาดการมาโบถส์

     นางบ็อสเกอ

ผู้หญิงที่ดีคนนี้ได้พยายามที่จะให้ผมกลับไปคริสตจักร ผมเป็นเพียงวัยรุ่นที่ไปมารอบๆ แต่ผมสังเกตเห็นวันที่ในการ์ดนั้น แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาคุณไม่อาจให้ผมออกจากคริสตจักรไปได้อีก เกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนนี้หรือ ผมสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกผม ด้วยเหตุนี้ผมจึงเต็มใจมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

“ชนชาติของพระองค์จะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ” (สดุดี 110:3)

ตอนที่พระเจ้าทรงนำผมแล้ว ผมไม่จำเป็นให้นางบ็อสเกอหรือบุคคลอื่นให้คอยเตือนผมให้กลับไปคริสตจักรอีก เมื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำงานในตัวผม ไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมหลงไปอีก!

และนั่นคือวิธีที่เกิดขึ้นให้กับเปโตร เขายังไม่รอด และผมเองช่วงก่อนที่นางบ็อสเกอจะเขียนจดหมายมาให้ผมนั้นก็เป็นอย่างนั้น แต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำให้ผมเต็มใจยินดีที่จะทำ - และเช่นเดียวกับเปโตร เขายังเป็นคนที่หลงหายเหมือนกับผม แต่พระเจ้าทรงทำให้เขายินดีที่จะติดตามพระเยซู และทันใดนั้นเปโตรจึงละอวนจับปลาของเขาและติดตามพระเยซู แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขารอดแล้ว

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหนุ่มสาวบางคนที่เรานำมาที่คริสตจักรจะมาอย่างทันทีทันใด? นั่นเป็นเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าดึงพวกเขาให้เข้ามาข้างใน แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาถูกช่วยกู้ให้รอดแล้ว พระเยซูทรงตรัสว่า "เรียกหลายคน แต่น้อยคนที่ถูกเลือก" (มัทธิว 20:16; 22:14) พระเจ้าทรงเรียกหลายคน พระองค์ทรงเรียกคุณในเช้าวันนี้ คุณเอาชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้เรา นั่นเป็นเหตุผลที่เราส่งรถไปรับคุณ "เรียกหลายคน" - เช่นเดียวกับการที่คุณถูกเรียก "แต่น้อยคนที่ถูกเลือก" ผมไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ที่ผมรู้ก็โดยจากประสบการณ์อันยาวนาน ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์จะนำคุณกลับมา และพระองค์จะทำให้คุณอยู่ที่นี่ และจนกว่าคุณจะกลับใจใหม่! ถ้าคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่พระเจ้าทรงเลือก ไม่ช้าก็เร็วคุณจะหนีออกจากคริสตจักรไป - เพราะ "เรียกหลายคน แต่น้อยคนที่ถูกเลือก"!

ช่วยกู้โดยพระคุณเท่านั้น
   นี่คือที่ข้าพระองค์ทูลขอ
พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา
   พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ด้วย
(“Grace! ‘Tis a Charming Sound” by Philip Doddridge, 1702-1751;
   chorus by the Pastor)

II. ประการที่สอง เปโตรถูกทำให้เชื่อ

ผมจะข้ามช่วงเวลาสามปีที่เปโตรติดตามพระเยซู เขามีประสบการณ์มากมายในช่วงสามปีนี้ แต่สิ่งเดียวที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขา คือคำสารภาพที่ว่าพระเยซูคือใคร ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า เปโตร กล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์" และพระเยซูตรัสตอบว่า...เนื้อและเลือดไม่ทรงเปิดเผยแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์" ( มัทธิว 16:16, 17)

นี่เรียกว่า "การสำแดง" สามารถเกิดขึ้นก่อนที่จะกลับใจใหม่ ในระหว่างกลับใจใหม่ และหลังจากกลับใจใหม่! ในกรณีของเปโตรนั้น พระเจ้าทรงสำแดงความจริงของพระคริสต์ก่อนที่เปโตรกลับใจใหม่ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมด้วย หลายปีที่ผมคิดว่าพระคริสต์เป็นคนดีที่ถูกฆ่าตายโดยศัตรูของพระองค์ เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะกลับใจใหม่ พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับผมว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าบังเกิดมาในโลก นั่นคือในช่วงที่ผมกำลังร้องเพลงของ ชาร์ลส์ เวสลีย์ - “Amazing love, how can it be, that Thou, my God, should die for me?” เพลงนี้ส่องสว่างในใจของผม แต่ผมยังไม่ได้บังเกิดใหม่เหมือนกับเปโตร

ตอนนี้ไปดูที่ลูกา 18: 31-34 และจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเปโตรและสาวกอื่น ๆ ยังไม่ได้รับความรอด

“พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าผู้พยากรณ์ได้เขียนไว้ว่าด้วยบุตรมนุษย์นั้นจะสำเร็จด้วยว่าบุตมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทำหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ำลายรดท่านเขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ ฝ่ายเหล่าสาวกมิได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเลย และคำนั้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู้เนื้อความซึ่งพระองค์ตรัสนั้น “ (ลูกา 18:31-34)

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงอธิบายพระกิตติคุณให้กับเปโตรและคนอื่น ๆ ว่าพระคริสต์จะถูกโบยตีและนำไปสู่ความตาย แลในวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย นั่นคือพระกิตติคุณ – นี่ข้อความที่เป็นบรรทัดฐานของศาสนาคริสต์ที่กล่าวเอาไว้ใน 1 โครินธ์ 15: 1-4 แต่เปโตรไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ และคำกล่าวนี้ก็ "ถูกซ่อนจาก" เขา เปโตรไม่เชื่อในพระกิตติคุณ!

หากคุณยังไม่รอด – กรณีของคุณต่างอะไรไปจากของเปโตร? คุณถูก "เรียก" มาที่คริสตจักรนี้ คุณอาจถูกนำมาที่นี่โดยพ่อแม่หรือคนอื่น หรือคุณมาร่วมงานปาร์ตี้ในวันเกิด หรือมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นกับเราทุกวันอาทิตย์ เราก็ส่งคุณออกไปประกาศ คุณได้ยินผมเทศนาสองครั้งในทุกวันอาทิตย์ คุณได้ยินผมเทศน์เกี่ยวกับพระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน และพระโลหิตของพระองค์และการเป็นขึ้นมาจากความตาย คุณได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่สามารถ "จับต้องได้" ดูเหมือนไม่สำคัญให้กับคุณ! ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็ตาม – สำหรับคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนไม่สำคัญ คุณก็เป็นเหมือนเปโตรก่อนที่เขาจะถูกทำให้เชื่อในบาป!

“และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทำหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ำลายรดท่านเขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ ฝ่ายเหล่าสาวกมิได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเลย และคำนั้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู้เนื้อความซึ่งพระองค์ตรัสนั้น” (ลูกา 18:33-34)

ตอนนี้ให้ยืนขึ้นและเปิดพระคัมภีร์ของคุณไปที่ลูกา 22:31 อยู่ในหน้า 1108 ในฉบับบ Scofield study

“และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน ฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดี พระองค์ตรัสว่า เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง” (ลูกา 22:31-34)

พวกคุณนั่งลงได้

ผมได้อ่านหนังสื่อเล่มหนึ่งสำคัญมากๆชื่อว่า Simon Peter in Scripture and Memory (Baker Academic, 2012) เขียนโดย ดร. มาร์ คัส บ็อคมิวl ท่านเป็นอาจารย์ด้านพระคัมภีร์และคริสเตียนศึกษาในที่มหาวิทยาลัยอ๊อสฟอร์ดในประเทศอังกฤษ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านนี้กล่าวถูกในจุดนี้ ท่านไม่กลัวที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเปโตรยังไม่ได้กลับใจใหม่ในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขน และท่านกล่าวถูกต้อง! ส่วนหนังสืออรรถธิบายเล่มอื่นไม่กล่าวอย่างนี้ หรือข้ามมันไป แต่ไม่ใช่ให้กับ ดร.บ็อคมิว! ท่านอธิบายอย่างชัดเจน! ดังนี้วา

“และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31-32)

ดร.บ็อคมิว กล่าวว่า

“ที่นี่ค่อนข้างชัดเจนที่มีการอ้างอิงถึง เปโตร [ในเร็วๆนี้] ต่อสู้กับซาตาน ซึ่งเขาจะถูกทดสอบอย่างรุนแรง [และล้มเหลว] เพราะฉะนั้นที่กล่าวว่า 'หันกลับมา' เป็นคำที่สำคัญเน้นหนักที่ว่า "ตอนที่คุณหันกลับอีกครั้ง' แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยนักแปลหลายคน แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนในภาษากรีก" (Dr. Bockmuehl, ibid., pp. 156, 157)

อย่างเช่นฉบับ NIV, NASV, ESV และฉบับแปลสมัยใหม่ในเล่มอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง "ตอนที่คุณหันกลับอีกครั้ง' แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยนักแปลหลายคน แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนในภาษากรีก" ดร. บ็อคมิว กล่าวต่อไปว่าในภาษากรีกคำว่า "epistrephō" ต้องแปลว่า "กลับใจ” ดังนั้นผมพบอีกครั้งว่า KJV กล่าวถูกต้อง ส่วนฉบับแปลสมัยใหม่นั้นทำให้สับสน! แต่ ดร. บ็อคมิว กล่าวต่อว่า

“เมื่อไหร่ ที่ไหน หรือเปโตรหันกลับมา [กลับใจใหม่] เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? นี่ที่พาเรามาที่จุดปัญหา ถึงแม้จะเป็นคืนสุดท้ายของการทำพันกิจของพระองค์แล้วก็ตาม พระเยซูในลูกา [ยังคงพูดถึง] การกลับใจใหม่ของเปโตรที่เป็นเรื่องในอนาคต” (ibid., p. 156)

“ในลูกา 22:32 การกลับใจใหม่ของเปโตรนั้น คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” (ibid.)

เมื่อเจ้ากลับใจใหม่ [อนาคต]” (ibid., p. 156” พระเยซูทรงมองถึงการกลับใหม่ของเปโตรในอนาคต” (ibid., p. 158)

ส่วนเปโตรนั้นมั่นใจว่าเขาเองไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่ เขากล่าวว่า

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดี” (ลูกา 22:33)

พระเยซูทรงตอบว่า " “เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ [ไก่ตัวผู้] ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง” (ลูกา 22:34) เปโตรคิดว่าเขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับปีศาจและมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์โดยไม่ต้องกลับใจใหม่ (epistrephō) นั่นเป็นความคิดที่ผิด! นั่นเป็นความคิดที่ผิด!

พวกเขาจับกุมพระเยซูและพาไปที่บ้านของมหาปุโรหิต "เปโตรติดตามไปอย่างห่างๆ" (ลูกา 22:54) เปโตรนั่งรวมกับคนที่อยู่ด้านนอก เด็กสาวคนหนึ่งพูดว่า "คนนี้อยู่กับ [พระเยซู]" (ลูกา 22:56) เปโตรกล่าวว่า "เราไม่รู้จักผู้นั้น" หลังจากนั้นมีชายคนหนึ่งพูดว่าเปโตรเป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูคริสต์ เปโตรกล่าวว่า "เราไม่ได้เป็น" หลังจากผ่านไปก็มีบุคคลที่สามชี้ไปที่เปโตรและกล่าวว่า "คนนี้อยู่กับเขา" เปโตรกล่าวว่า "เราไม่รู้จักคนที่ท่านพูดถึงนั้น" ในขณะที่เปโตรยังคงกำลังพูดนั้นไก่ก็ขัน

ผมและภรรยาเคยไปที่กรุงเยรูซาเล็ม และไปอยู่ตรงที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น คนที่นำทางบอกให้เราดูจุดที่พระเยซูทรงทรงยืนและจุดที่เปโตรยืน และพระเยซูทรงหันพระพักต์มามองที่เปโตร และเปโตรมองไปที่ดวงตาของพระเยซู

“แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก” (ลูกา 22:62)

ตอนนี้ และในท้ายที่สุดเปโตรถูกทำให้เชื่อในบาป คุณจะกลับใจใหม่ที่แท้จริงได้นั้น ก็ต่อเมื่อคุณมีประสบการณ์แห่งความเชื่อบางอย่างเหมือนกับเปโตร

“แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก” (ลูกา 22:62)

III. ประการที่สาม เปโตรกลับใจใหม่แล้ว

กรุณาเปิดไปที่ลูกา 24:34 ดูเหมือนว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุด ดร.บ็อคมิว กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาที่ เปโตรได้กลับใจใหม่แล้ว "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร เพื่อเขาจะได้เห็นความผิดของตัวเอง (ลูกา 22:61) และเปโตรพบกับพระเยซูของเช้าวันอีสเตอร์ (ลูกา 24:34) หันหลังจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง" (Bockmuehl หน้า 163) อัครสาวกเปาโลยังบอกเราถึงเปโตรกับพระเยซูในเช้าวันอีสเตอร์ เปาโลกล่าว "และ ... พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส [เปโตร] แล้วแก่อัครสาวกสิบสองคน" (1 โครินธ์ 15: 5)

ทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกเราอย่างมากมายเกี่ยวกับการทรงเรียกเปโตร การสะดุด การขาดความเชื่อ และตาบอดในพระกิตติคุณและความทุกข์ทรมานของพระเยซู? ทำไมถึงใช้ทั้งบทบอกเราถึงเปโตรปฏิเสธพระคริสต์และร้องไห้อย่างขมขื่นภายใต้ความเชื่อในความผิด? และแล้วหลังจากนั้นมีแค่ข้อเดียวที่บอกเราถึงการกลับใจใหม่ของเปโตร "พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาอย่างแท้จริง และได้ปรากฏให้ซีโมน [เปโตร]" ทำไม - เพราะการสะดุดและความเชื่อในบาปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกลับใจใหม่

จนกว่าที่คุณจะถูกนำไปยังที่ๆคุณได้ก้าว "ออกไปและร้องไห้อย่างขมขื่น" เพราะสำนึกในบาปของคุณ และรู้ว่าไม่มีความหวังเลยแม้แต่น้อย จนกว่าคุณจะมาถึงจุดที่รู้สึกเหมือนเปโตร ในช่วงที่พระกิตติคุณไม่มีความหมายอะไรให้กับคุณ! คุณเกือบจะตายในบาปของคุณ คุณรู้สึกว่าต้องการพระเยซูก่อน จากนั้นคุณถึงจะมาวางใจพระองค์ และได้รับการชำระบาปของคุณโดยพระโลหิตของพระองค์

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: ลูกา 22:31-34.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท:
“Grace! ‘Tis a Charming Sound” (by Philip Doddridge, 1702-1751;
chorus by the Pastor).


โครงร่างของ

เปโตร-ถูกเรียก-เชื่อ-และกลับใจใหม่

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED

โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกท่านเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31-32)

(มัทธิว 4:19; 16:16, 17; ลูกา 4:41; เอเฟซัส 2:1, 5)

I.      ประการแรก เปโตรถูกเรียก มัทธิว 4:18-20; สดุดี110:3; มัทธิว 20:16; 22:14.

II.    ประการที่สอง เปโตรถูกทำให้เชื่อ มัทธิว 16:16, 17; ลูกา 18:31-34; ลูกา 22:31-34; 54, 56, 62.

III.  ประการที่สาม เปโตรกลับใจใหม่แล้ว ลูกา 24:34;
I โครินธ์ 15:5.