Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การทำแท้งและการเสด็จมาของพระคริสต์!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!
(Thai)

โดย ดร.ซี เอล คาเกน
by Dr. C. L. Cagan

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 17, 2016

“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2-3)


ผู้คนเป็นล้านในประเทศจีน ในแอฟริกา และในโลกที่สามต่างก็วางใจในพระคริสต์ การฟื้นฟูถูกเทลงมาจากสวรรค์ แต่ความเชื่อของคนในอเมริกาและคริสตจักรในประเทศตะวันตกกลับเยือกเย็นลงและไม่มีการฟื้นฟูเลย

คริสเตียนในยุโรปและในอเมริกาหันหนีไปจากพระเจ้า ปี 1973 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้การทำแท้งเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย สี่สิบสามปีที่เราอนุญาตให้มีการฆ่าทารกนับล้านคนโดยที่ไม่มีการหยุดยั้งแต่อย่างใด มีทารกชาวอเมริกันห้าสิบแปดล้านคนถูกฆ่าตายในครรภ์โดยการทำแท้ง ประเทศของเราฆ่าคนมากกว่าเก้าเท่าของจำนวนคนที่ฮิตเลอร์ฆ่า ประเทศนี้อยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า แม้แต่พวกอนุรักษ์นิยมก็ไม่ยืนหยัดต่อสู้ถึงการทำแท้งนี้ พรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสใช้เงินภาษีของคุณจำนวนมากให้กับการวางแผนครอบครัวโดยการขายชิ้นส่วนทารกเพื่อการทดลอง พรรครีพับลิกันช่างอัปยศ! ขอบคุณพระเจ้าที่แฟรงคลิน เกรแฮม หนีออกจากพรรครีพับลิกัน! ขอบคุณพระเจ้าที่เขากล่าวว่า "ผมไม่มีความหวังในพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมเครตและ [และ] พรรคที ว่าพวกเขาจะทำสิ่งที่ดีให้กับคนอเมริกาได้" ( http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop) ผมอยากจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ว่าพรรคเดโมเครตนั้นชั่วยิ่งกว่าพรรครีพับลิกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีความหวังในพรรครีพับลิกัน พรรคเดโมเครต หรือในรูปแบบของการเมืองใด ๆ เลย มีเพียงความหวังที่แท้จริงเดียวนั่นคือในพระคริสต์! พระองค์กล่าวว่า "เราจะกลับมาอีก" และมีหมายสำคัญหลายอย่างที่บอกถึงการเสด็จมาของพระองค์อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

ผมเชื่อว่าบาปที่เราเห็นในคริสตจักรของเรา และในประเทศของเราเป็นสัญญาณเตือนว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ใกล้แล้ว แต่ยังมีสัญญาณอื่นๆอีกเช่น คนยิวจะกลับไปยังประเทศของพวกเขา พระเจ้าทรงตรัสให้กับคนยิวว่า "รวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และจะนำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง" (เอเสเคียล 36:24) พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า "เรา ... และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล" (เอเสเคียล 37:12) คำพยากรณ์นี้เริ่มสำเร็จในปี 1948 เมื่อประเทศอิสราเอลถูกสร้างขึ้น คนอิสราเอลถูกส่งกลับไปยังดินแดนของพวกเขา - เรารู้ว่ายุคสุดท้ายอยู่ใกล้แล้ว! เราจะเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่ใกล้จุดสิ้นสุดของโลกและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

วันนี้ผมอยากจะเน้นรายละเอียดที่กล่าวถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เท่านั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าการเสด็จมาของพระองค์นั้นแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกพระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศ หลังจากนั้นก็จะเสด็จมายังแผ่นดินโลก

I. ประการแรก อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศ

พระคริสต์จะเสด็จมาในอากาศและนำคริสเตียนไปสวรรค์กับพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิเก 4:16-17)

นี่เรียกว่า "รับขึ้น" คำภาษาอังกฤษ "rapture" มาจากคภาษาละตินซึ่งหมายความว่าจะ "ถูกรับขึ้น" หรือ "จับขึ้นไป" พระคัมภีร์กล่าวว่า "คนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน" ฟื้นขึ้นมาจากความตายและนำไปพบกับพระคริสต์ จากนั้นคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกจะถูก "จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ" คริสเตียนทุกคนจะฟื้นคืนและมีชีวิตนิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ดูก่อน ข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่า แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่” (1 โครินธ์ 15:51-52)

"ช่วงเวลาต่อมาจะเห็นด้วยตา" ผู้เชื่อจะได้รับร่างกายที่ไม่มีวันตาย เราจะได้พบกับพระเยซูในฟ้าอากาศและถูกนำไปสวรรค์กับพระองค์

เมื่อไรถึงจะเกิดขึ้น? ไม่มีใครรู้วันเวลา เพราะพระคริสต์ตรัสว่า "แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้" (มัทธิว 24:36) ทุกคนที่บอกถึงวันเวลาของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพยากรณ์เท็จ! แต่เราสามารถทราบระยะเวลาแบบทั่วๆไปจากหมายสำคัญต่างๆ และเรารู้ว่า เรากำลังมีชีวิตอยู่ใกล้ยุคสุดท้าย

ชาวอเมริกันจำนวนมากมีความคิดว่า พวกเขาจะสนุกกับชีวิตของการมีเงินและความสนุกสนาน และสองสามวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ – และวันหนึ่งพวกเขาจะถูกรับจากชายหาดหรือจากภูเขาขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องถูกทนทุกข์ทรมานเลย นี่เป็นเรื่องแปลกให้กับคริสเตียนในเกาหลีเหนือ ที่พวกเขาถูกขังในคุก อดอยากเพราะเชื่อในพระเยซู นี่อาจเป็นปริศนาให้คริสเตียนในอิหร่านและอิรักและซีเรียที่ถูกชาวมุสลิมตัดศีรษะของพวกเขา หากพวกเขายังวางใจในพระบุตรของพระเจ้า ไม่มีเหตุผลใดที่ชี้ว่าความยากจน การกดขี่และความตายไม่สามารถมาถึงอเมริกาได้ก่อนพระคริสต์จะเสด็จมาในฟ้าอากาศ ในประเทศที่ฆ่าทารกในครรภ์ของเรานี้ ผมต้องแปลกใจมากถ้าการพิพากษาของพระเจ้าไม่ตกให้กับประเทศนี้

และพวกคุณส่วนมากจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พระคริสต์ตรัสคำอุปมาถึงหญิงพรหมจารีย์สิบคน หญิง "พรหมจรรย์" ไม่ใช่ผู้ที่ไม่เชื่อ แต่เป็นคนเคร่งศาสนา ห้าคนได้รับความรอด แต่อีกห้าคนไม่รอด จากนั้นเจ้าบ่าวที่เป็นพระคริสต์ก็เสด็จมา "ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้น แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10) ทั้งห้าคนที่รอดนั้นได้พบกับพระคริสต์ อีกห้าคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง "ประตูถูกปิด" พวกเขาขอร้องว่า "พระเจ้า พระเจ้าเปิดให้พวกเราด้วย" (มัทธิว 25:11) แต่พระเจ้าทรงตอบว่า "เราไม่รู้จักเจ้า" (มัทธิว 25:12)

ทำไมพระคริสต์ถึงไม่รู้จักคุณ? เพราะคุณปฏิเสธที่จะรู้จักกับพระองค์! คุณไม่ได้วางใจในพระองค์! บาปของคุณไม่ได้ถูกล้างออกโดยโลหิตของพระคริสต์ บาปของคุณไม่ได้ไถ่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน คุณไม่ได้รับชีวิตจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระคัมภีร์ตอนที่ท่าน พรูดโฮมมี พึ่งอ่านไปนั้น พระเยซูกล่าวว่า "ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ นอกจากทางเรา" (ยอห์น 14: 6) คุณไม่วางใจพระเยซู ดังนั้น คุณจึงไม่ไดไปอยู่กับพระเจ้าตอนการมารับผู้เชื่อไปสวรรค์ คุณจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!

II. ประการที่สอง จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศ

ตอนพระคริสต์เสด็จมาในฟ้าอากาศนั้นคริสเตียนจะถูกนำไปพบกับพระองค์ พระคริสต์จะนำคนของพระองค์ขึ้นไปในสวรรค์ จะเกิดอะไรขึ้นให้กับพวกเขา?

ในคำอุปมาเกี่ยวกับหญิงพรมจารีย์นั้น พระคริสต์ทรงกล่าวถึงตัวเองว่าเป็นเจ้าบ่าว พระองค์ตรัสว่า "เมื่อพวกเธอกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้น แล้วประตูก็ปิด"(มัทธิว 25:10) คริสเตียนที่แท้จริงนั้นเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ และพวกเขาจะแต่งงานกับพระองค์ในสวรรค์ แต่งงานกับพระเมษโปดก พระคัมภีร์พยากรณ์

“ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดี และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว และทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเนื้อละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชน และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า จงเขียนไว้เถิดว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:7-9)

พระคริสต์ทรงเป็น "ลูกแกะของพระเจ้าซึ่งแบกเอาความผิดบาปของโลก" (ยอห์น 1:29) ภรรยาของพระองค์คือคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยที่เป็น "เซนต์แห่งความชอบธรรม" พระเยซูทรงรอการแต่งงานนี้มาเป็นเวลานาน และเวลานั้นใกล้มาถึงแล้ว! "ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก"

มีบางอย่างจะเกิดขึ้นในสวรรค์ ก่อนที่คริสเตียนจะกลับมายังแผ่นดินโลกพร้อมกับพระเจ้าของพวกเขา นั่นคือการพิพากษาให้กับผู้เชื่อที่จะได้รับรางวัล นี่เรียกว่า “พิพากษา bēma” คำในภาษากรีกคือ “bēma” หมายถึง “บัลลังก์พิพากษา” อาจารย์เปาโลเขียนว่า “เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ [bēma] พิพากษาของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว” (2 โครินธ์ 5:10)

นี่ไม่ใช่การพิพากษาครั้งสุดท้ายให้กับคนตายที่ไม่รอด คือตอนที่บรรดาผู้ปฏิเสธพระคริสต์ถูกพิพากษาเพราะความผิดบาปของพวกเขา หลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปยังบึงไฟนรก แต่นี่คือการพิพากษาเฉพาะคริสเตียนสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำในแผ่นดินโลก พระคัมภีร์กล่าวว่า "เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ " (1 โครินธ์ 3:11) หากไม่มีรากฐานในพระคริสต์แล้ว คุณจะหลงหายไปและต้องตกนรก แต่ถ้าคุณมีพระคริสต์ คุณจะได้รับการพิพากษาตามที่คุณได้ทำเพื่อพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า "แล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร" (1 โครินธ์ 3:12-13) หากคริสเตียนสร้างชีวิต”ด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ... ผู้นั้นจะได้รับรางวัล” (1 โครินธ์ 3:12, 14) แต่หากคุณเสียเวลาไปกับ “ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง” การงานของคุณ “จะถูกเผาด้วยไฟ” คุณไม่มีรางวัลอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ (1 โครินธ์ 3:15)

พระคริสต์จะประทานรางวัลอะไร และทำไม? พระเยซูไม่เคยลืมคุณ ถ้าคุณเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ให้กับพระองค์ พระองค์จะประทานตำแหน่งสูงในแผ่นดินสวรรค์ให้คุณ พระองค์ตรัสให้กับคุณว่า "ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด" (มัทธิว 25:21, 23) ตรัสให้บางคนว่า "เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิด ... " (ลูกา 19:19) ตรัสให้บางคนว่า "เจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิด" (ลูกา 19:17) คริสเตียนที่ซื่อสัตย์จะได้ครองแผ่นดินโลกกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี

คริสเตียนจะได้รับรางวัลเพราะการทนทุกข์ทรมานของพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า "ถ้าเราทนความทุกข์ทรมาน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย" (2 ทิโมธี 2:12) บรรดาผู้ที่ตายเพื่อพระเยซูหรือเสียแบบตายชีวิตเพราะความเชื่อจะได้รับรางวัล พระคริสต์กล่าวว่า "สัตย์ซื่อจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า" (วิวรณ์ 2:10)

จะมีรางวัลสำหรับคริสเตียนที่นำดวงวิญญาณมายังพระคริสต์ด้วย พระคัมภีร์กล่าวว่า "และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์" (ดาเนียล 12: 3) หมายความว่าอะไรที่ว่าเปลี่ยนใครบางคนให้มาเป็นคนชอบธรรม ทำไมถึงนำดวงวิญญาณมาให้พระคริสต์!

เมื่อคุณไปสวรรค์เพื่อพบกับพระคริสต์ นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรถยี่ห้ออะไร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินมากสักเท่าไหร่ หรือเดินทางมากน้อยเพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับการที่คุณนำดวงวิญญาณ! สิ่งเดียวที่คุณสามารถนำไปสวรรค์คือดวงวิญญาณ! จงขยันประกาศนำดวงวิญญาณ! นำชื่อเหล่านั้นจากการประกาศ! นำคนมาฟังพระกิตติคุณ! ขอให้พระคริสต์ทรงมอบมงกุฏให้คุณเพราะการนำดวงวิญญาณมาให้พระองค์!

แต่ถ้าคุณไม่กลับใจใหม่ล่ะ คุณจะไม่ได้มาที่การพิพากษานี้ เพราะคุณไม่วางใจพระคริสต์ผู้ที่สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของคุณ คุณไม่วางใจพระคริสต์ ผู้ซึ่งใช้พระโลหิตของพระองค์ชำระคุณจากบาป ดังนั้น คุณจะถูกทิ้งไว้ในโลกถูกเผาไหม้เจ็บปวดและตายในช่วงกลียุค จากนั้นคุณจะตกนรกหลังการพิพากษาครั้งสุดท้าย คุณจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้กับคุณ

III. ประการที่สาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลก

หนึ่ง พระเยซูจะเสด็จมาในฟ้าอากาศเพื่อนำคริสเตียนไปสวรรค์กับพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกพร้อมกับผู้เชื่อเพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ พระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ภูเขามะกอกเทศอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม ในขณะที่พวกสาวกเห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มีทูตสวรรค์สองคน พูดให้กับพวกเขาว่า

“พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น”” (กิจการ 1:11)

พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากภูเขามะกอกเทศ และพระองค์ก็จะเสด็จลงมาในลักษณะเดียวกันคือด้วยพระกายเดียวกันนี้ - และคริสเตียนจะกลับมาพร้อมกับพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า "ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอก ... แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ " (เศคาริยาห์ 14: 4-5) วันที่ถูกรับไปสวรรค์นั้น พระคริสต์จะเสด็จมาในฟ้าอากาศ และจากนั้นจะลงมายังแผ่นดินโลกพร้อมกับคริสเตียน นี่คือสองตอนที่กล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ตอนที่มาถึงแผ่นดินโลก พระคริสต์จะสร้างอาณาจักรของพระองค์และครอบครองเป็นเวลาพันปี พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียน "ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี" (วิวรณ์ 20: 4)

แต่ถ้าคุณไม่กลับใจใหม่ สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นของคุณ! คุณจะพลาดทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นให้กับคุณ? พิพากษา เจ็บปวด ทรมานและถูกไฟไหม้! คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในวันที่คนอื่นถูกรับไปสวรรค์ พระพิโรธของพระเจ้าจะเทออกมาให้กับคุณ คุณจะรับความเจ็บเป็นอย่างมากในช่วงกลียุค ตอนที่คุณตายแล้วจะถูกโยนลงไปนรกและ "ทรมานในเปลวไฟ ... " (ลูกา 16:24) ในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้น คุณจะถูกลากออกมาจากนรกและถูกบังคับให้มาฟังความบาปของคุณจากการอ่านในหนังสือของพระเจ้า จากนั้นคุณจะถูก "โยนลงไปในบึงไฟ" ถูกเผาไหม้ไปชั่วนิรันดร์ (วิวรณ์ 20:15)

ถ้าคุณไม่กลับใจใหม่ คฺณจะไม่ถูกรับขึ้นไป ไม่มีรางวัล ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ! เพราะคุณปฏิเสธที่จะวางใจพระคริสต์ บาปของคุณไม่ได้รับการไถ่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คุณไม่ได้รับการชำระบาปโดยพระโลหิตของพระองค์! ดังนั้น คุณต้องทนทุกข์ทรมานเพราะบาปของคุณเอง คุณที่จะ “เครื่องบูชาไถ่บาปก็ไม่มีเหลืออยู่เลย” (ฮีบรู 10:26) แต่ “จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษ” (ฮีบรู 10:27) คำพิพากษา! ไฟนรก! สำหรับคุณ สำหรับคุณ สำหรับคุณ! โอ้ขออย่าให้เป็นเช่นนั้น ในพระนามของพระเยซู อาเมน

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: ยอห์น 14:1-6.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยนาง จูลี่ สิวิวเลย์:
       “In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


โครงร่างของ

การทำแท้งและการเสด็จมาของพระคริสต์!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!

โดย ดร.ซี เอล คาเกน
by Dr. C. L. Cagan

“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2-3)

(เอเสเคียล 36:24; 37:12)

I.    ประการแรก อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศ 1 เธสะโลนิกา 4:16-17; 1 โครินธ์ 15:51-52; มัทธิว 24:36; มัทธิว 25:10, 11, 12; ยอห์น 14:6.

II.   ประการที่สอง จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพระองค์เสด็จมาในฟ้าอากาศ มัทธิว 25:10; วิวรณ์ 19:7-9; ยอห์น 1:29; 2 โครินธ์ 5:10; 1 โครินธ์ 3:11-15; มัทธิว 25:21, 23; ลูกา 19:19, 17; 2 ธิโมธี 2:12; วิวรณ์ 2:10; ดาเนียล 12:3.

III.  ประการที่สาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลก กิจการ 1:11; เศคาริยาห์ 14:4-5; วิวรณ์ 20:4; ลูกา 16:24; วิวรณ์ 20:15; ฮิบรู 10:26, 27.