Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ความชั่วที่ร้ายแรงของคุณ

YOUR TOTAL DEPRAVITY
(Thai)

โดย ดร. ซี เอล คาเกน
by Dr. C. L. Cagan

บทเทศนาเทศน์ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนคร ลอสแอนเจลิส
เย็นวันเสาร์ของวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 17, 2015


“ทุกคนต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาป” (โรม 3:9)

“ทุกคนต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาป” (โรม 3:9)

มนุษยชาติอยู่ “ภายใต้อำนาจของบาป” พระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้หลายต่อหลายครั้งเช่นกล่าวว่า “เราตายไปแล้วในการบาป (เอเฟซัส 2:5) เรา “ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป” (เอเฟซัส 2:1) อาจารย์เปาโลเขียนว่า “บาป...อยู่ในเรา” (โรม 7:20) เราอยู่ในเงื่อนไขที่อันตรายมาก คุณอยู่ในเงื่อนไขที่อันตรายมาก

เงื่อนไขนี้เรียกว่า ความชั่วที่ร้ายแรง ทุกคนต่างก็มีความชั่วที่ร้ายแรง คุณมีความชั่วที่ร้ายแรง คืนนี้ให้เรามาดูกันว่าอะไรที่ไม่ใช่ความชั่วที่ร้ายแรง และอะไรที่เป็นความชั่วที่ร้ายแรง

I. ประการแรก อะไรที่ไม่ใช่ความชั่วที่ร้ายแรง

ความชั่วที่ร้ายแรงนี้ไม่ใช่บาปที่ละบุคคลกระทำ อย่าเข้าใจผิด – คุณได้ทำบาปมามากมาย และเป็นบาปที่เลวมาก พระวจนะกล่าวว่า “บาปก็คือละเมิด [ทำลาย] พระราชบัญญัติ (I ยอห์น 3:4) ตอนที่คุณละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า คุณก็บาป

ตอนที่พระเจ้าห้ามไม่ให้คุณทำบางอย่าง แต่แล้วคุณก็ทำ คุณก็บาป พระวจนะกล่าวว่า “เจ้าจงอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า [อย่าโกโหก]” (อพยพ 20:16) คุณเองก็รู้ว่าไม่ควรโกโหก แต่คุณก็ทำเสมอ บาปของคุณคือต่อต้านพระเจ้า พระวจนะกล่าวว่า “เจ้าอย่าขโมย” (อพยพ 20:15) ตอนที่คุณขโมย คุณก็มีบาปที่ต่อต้านพระเจ้า

ตอนที่พระเจ้าห้ามไม่ให้คุณทำบางอย่าง แต่แล้วคุณก็ทำ คุณก็บาป พระเยซูตรัสว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” (มัทธิว 22:37) คุณใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ให้ความสำคัญให้กับพระเจ้า ทุกครั้งที่คุณขาดการไปคริสตจักรในวันอาทิตย์ นั้นคือคุณละเมิดพระบัญชา คุณก็บาป

พระวจนะกล่าวว่า “เจ้าจงอย่าล่วงประเวณี” (อพยพ 20:14) พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว” (มัทธิว 5:28) ทุกครั้งที่คุณดูสื่อลามกในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังยอมจำนนให้กับบาปที่รายแรง

พระวจนะกล่าวว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12) พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าคุณให้เกียรติเพราะพวกเขาเป็นคริสเตียน หรือหากพวกเขาถูกในทุกๆเรื่อง – แต่เพียงแค่บอกว่าจงให้เกียรติพวกเขา ทุกครั้งที่คุณละเมิดพระบัญญัตินี้คุณก็บาป พวกคุณบางคนที่มาในค่ำคืนวันนี้เกลียดพ่อแม่ของคุณ นั่นคือบาปที่ร้ายแรง

บาปร้ายแรงที่คุณมีนั้นถูกบันทึกมานานแล้ว และการบันทึกเหล่านี้จะลงโทษคุณในวันพิพากษาสุดท้าย พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกอย่างที่คุณทำ ถูกบันทึกโดยพระเจ้า – “หนังสือ” ของพระเจ้าในวันพิพากษาสุดท้าย “ผู้ที่ตาย [จะเป็น] ไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระทำ” (กิจการ 20:12) คุณจะยืนต่อหน้าพระเจ้า หนังสือที่บันทึกประวัติของคุณนี้จะถูกอ่านต่อหน้าสาธารณะชน พระวจนะกล่าวว่า “แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี [ภาษากรีก pornois กล่าวถึงคนที่ดูสื่อลามก หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส] คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น [ทุกคนที่พูดเท็จ – คุณดกโหกหรือไม่?] จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน นั่นคือความตายครั้งที่สอง” (วิวรณ์ 21:8) คุณจะอับอายให้กับตัวเอง แล้วคุณจะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรก

มันจะไม่ช่วยคุณให้รอดได้โดยที่บอกว่าคุณดีมากกกว่าคนส่วนใหญ่ มันจะช่วยคุณไม่ได้เพียงแค่บอกว่าคุณเป็น "คนดี" คุณก็รู้ว่าตัวคุณเป็นคนบาป พระเจ้าก็ทรงรู้ด้วย มันจะไม่ช่วยคุณโดยที่บอกว่าคนอื่นเลวยิ่งกว่าคุณ คุณทั้งสองจะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกด้วยกัน

มันจะไม่ช่วยคุณไมได้เพียงแค่ละทิ่งบาปบางอย่างทิ้ง แล้วพยายามตัวเป็นคนดีมากขึ้น เพราะบาปของคุณในอดิตนั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าคุณจะไม่เคยทำบาปอีกก็ตาม คุณก็จะไปที่ทะเลสาบแห่งไฟเพราะบาปที่คุณก่อเอาไว้แล้ว มันจะไม่ช่วยคุณเพียงแค่บอกว่าคุณเลวร้ายยิ่งนัก เพราะคุณก็เลวพออยู่แล้ว คุณมีบาปที่น่ากลัวและคุณไม่สามารถทำอะไรที่จะหลบหนีมันได้

บาปของคุณที่ถูกบันทึกนั้นมันน่ากลัวมาก แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ "ร้ายแรง" ซึ่งหมายความว่า บาปของคุณที่ถูกบันทึกนั้นเทียบไม่ได้กับความชั่วร้ายและความน่ากลัวของบาปธรรมชาติของคุณ คุณออกมาจากบาปธรรมชาติที่คุณไม่ใช่คนที่ก่อเอาไว้ พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม การลักขโมย การโลภ ความชั่ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา แววตาอันชั่วร้าย การหมิ่นประมาท ความเย่อหยิ่ง ความโฉด สารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” (มาระโก 7:21-23) คำว่า “ภายใน” หมายถึง “ข้างใน” พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณ ไม่ใช่เพียงเพราะคุณทำบาป แต่เพราะคุณเป็นคนบาป คุณทำในสิ่งทั่ชั่วร้ายเพราะคุณเป็นคนชั่วร้าย คุณไม่ใช่เพียงแค่ทำบาป แต่คุณเป็นคนบาป คุณทำบาปเพราะธรรมชาติของคุณนั้นเป็นคนบาป และนี่นำเราไปยังประการต่อไป

II. ประการที่สอง อะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมด

สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดคือทางที่คุณเป็น นี่หมายความว่าคุณเป็นคนบาปและสภาพข้างในของคุณนั้นล้มสลาย นั่นแหละคุณจึงทำสิ่งที่คุณทำ มันทำโดยธรรมชาติ พระวจนะกล่าวว่า “เป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น” (เอเฟซัส 2:3) นี่คือทางที่คุณเป็น คุณรับมรดกที่ถ่ายทอดมาจากพ่อคนแรกของคุณคืออดัม เขาทำบาปและสืบทอดลงมาสู่ทุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ ลงมาสู่พ่อแม่ของคุณและจากนั้นลงไปที่คุณ นั่นแหละผู้เขียนสดุดีจึงกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” (สดุดี 51:5) ตอนนี้คุณเป็นคนบาปคนหนึ่ง นี่คือทั้งหมดที่คุณเป็น นี่คือทั้งหมดที่คุณเคยเป็น นี่คือทั้งหมดที่คุณสามารถเป็น

ความชั่วร้ายแรงทั้งหมดหมายถึงคุณอยู่ในสถานะคนบาปอย่างถาวร และไม่มีทางที่จะหลุดได้ พระวจนะกล่าวว่าคุณตาย “ในบาป” (เอเฟซัส 2:5) คุณ “ตายโดยการละเมิดและบาปต่างๆ” พระธรรมของเรากล่าวว่าคุณอยู่ “ภายใต้อำนาจบาป” (โรม 3:9) คุณอยู่ภายใต้การถูกทำลายโดยบาป พระเยซูตรัสว่า “คนที่จำนนต่อบาปก็เป็นทาส [ภาษากรีก doulos ทาส slave] ของบาป (ยอห์น 8:34) อาจารย์เปาโล กล่าวว่าคุณเป็น [ทาส] ของบาป” (โรม 6:20) คุณไม่ใช่ลูกของพระเจ้า แต่เป็นของมาร คุณไม่อาจ “หลุดพ้นบ่วงของพญามาร...ดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน” (2 ทิโมธี 2:26)

ในใจของคุณ ในจูดศูนย์กลางของคุณ คุณเป็นศัตรูของพระเจ้า พระวจนะกล่าวว่า “เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนัง [ผู้ยังไม่กลับใจใหม่] นั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะหาได้อยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่” (โรม 8:7)

นั่นแหละคุณจึงเป็นคนที่เห็นแก่ตัว นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต่อต้านไม่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและภายในคุณนั้นต้องการที่จะทำอย่างอื่นเสียมากกว่า แม้ว่าคุณจะไม่พูดออกมาดัง ๆก็ตาม ภายในคุณนั้นได้ต่อต้าน เพราะใจของคุณเป็นศัตรูของพระเจ้า คุณต่อต้านพระเจ้า

คุณไม่อาจเข้าใจในฝ่ายวิญญาณ แม้ว่าคุณพยายามแล้วก็ตาม พระวจนะกล่าวว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:14) นั่นแหละจึงไม่จำเป็นที่จะต้องถามว่า “ฉันจะวางในพระเจ้าได้อย่างไร?” นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียนได้!

ความคิดและการจินตนาการของคุณผิดไป พระวจนะกล่าวว่า “ด้วยว่าเค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา” (ปฐมกาล 8:21) ความคิดของคุณชั่ว นั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในคุณ และคุณเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนสื่งเหล่านี้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเอง หรือทำให้ตัวเองเป็นคนดีได้ พระวจนะกล่าวว่าคุณไม่สามารถทำได้! นั่นคือกล่าวว่าเป็นคนบาปที่หลงหาย “นั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะหาได้อยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่ หรือแม้จะเป็นก็ตาม” (โรม 8:7) คุณไม่สามารถเป็นคนดี คุณพยายามก็ล้มเลว คุณล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า

คุณไม่อาจเปลี่ยนธรรมชาติของคุณ – ทางที่อยู่ข้างในของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนเอธิโอเปียเปลี่ยนวรรณของตนเองได้หรือ หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมัน ถ้าได้แล้วเจ้าทั้งหลายผู้ที่เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้” (เยเรมีย์ 13:23) คุณไม่สามารถเปลี่ยนผิวของคุณ เสือกาวก็ไม่อาจเปลี่ยนลายของมัน คุณเองก็ไม่อาจกำจัดธรรมชาติชั่วของคุณ โยบกล่าวว่า “ใครจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งไม่สะอาดได้? ไม่มีใครสักคน” (โยบ 14:4) คุณไม่อาจเปลี่ยนตัวเองจากความสกปรกให้สะอาดได้ ลองทำดู! แล้วคุณจะพบว่ายิ่งจะสกปรกมากขึ้นหลังจากนั้น

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวคุณเองจากความสกปรกให้สะอาดได้ ลองทำดู! คุณสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ คือเปลี่ยนไม่ให้เป็นมนุษย์? แน่นอนเป็นไปไม่ได้ แต่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป! พระวจนะกล่าวว่า “ทุกคนเป็นคนบาป” (โรม 3:23) พระวจนะกล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดที่ชอบธรรมเลย สักคนก็ไม่มี” (โรม 3:10) ในเมื่อคุณไม่สามารถหยุดการเป็นมนุษย์ได้ คุณก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเป็นคนบาปได้ด้วย คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนสถานะคนบาปของคุณได้ คุณไม่มีความหวังในตัวเองเลย

คุณไม่สามารถทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปรานได้ พระวจนะกล่าวอย่างชัดเจนว่า “เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” (โรม 8:8) “ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก ข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้ และความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม” (อิสยาห์ 64:6) คุณอาจคิดว่าคุณสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปรานได้ และพูดอย่างนั้นได้ – แต่พระเจ้าตรัสว่าคุณไม่สามารถทำได้! พระเจ้าผิดหรือถูก? ตอนที่คุณพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยผ่านทางการเรียนรู้ หรือเป็นคนที่ดีกว่าเดิม คุณกำลังบอกว่าพระเจ้าผิด หากเป็นเช่นนี้คุณก็จะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งอีก เพราะคุณไม่สามารถทำอะไรให้พระเจ้าชอบพระทัยได้

คุณไม่สามารถเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะสามารถช่วยให้คุณรอดได้ อีกครั้งจึงไม่จำเป็นที่จะต้องถามว่า “แต่ฉันจะวางใจพระเจ้าได้อย่างไร?” การเรียนรู้บางอย่างไม่ได้ช่วยอะไรเลย การเรียนรู้บางอย่างไม่อาจเปลี่ยนธรรมชาติของคุณได้ พระเยซูทรงตรัสให้คนบาปว่า “ทำไมเจ้าที่ไม่เข้าในสิ่งที่เราพูด” (มัทธิว 8:43) อีกครั้งหนึ่ง พระคริสต์ตรัสว่า “ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้า เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟัง เพราะท่านทั้งหลายมิได้มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 8:47)

คุณไม่อาจนำตัวคุณให้มาที่พระคริสต์ได้ หรือเชื่อฟังพระองค์ได้ พระเยซูเองทรงตรัสว่า “ไม่มีมนุษยคนไหนที่จะมาถึงเราได้ นอกเสียจากพระบิดาทรงนำผู้นำ” (ยอห์น 6:44) ผมไม่ได้บอกว่า – พระเยซูตรัสอย่างนั้น! คุณลองช่วยตัวเองให้รอดดู – แต่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ คุณสามารถเรียนในสิ่งที่ถูกต้อง คุณสามารถมองหาความรู้สึกนี้หรือนั่น – หรือไม่รู้สึกเลย คุณจะไม่ไปไหนเลย คุณไม่อาจกลับใจใหม่ได้ – เพราะคุณไม่อาจกลับใจให่ได้ด้วยคุณเอง! เพราะคุณตายแล้ว ภายในของคุณนั้นชั่วร้ายมาก คุณสามารถทำให้ตัวเองกลับใจใหม่ได้มั้ย? ไม่มีทาง

ในฐานะที่เป็นคนบาป คุณได้ “ตายจากพระเจ้าแล้ว” – เป็นคนบาปโดยสมบูรณ์ และไร้ความหวัง คุณไม่อาจรับความรอด เพราะคุณไม่มีทางที่จะสร้างความรอดได้ด้วยตัวเอง คุณได้ตายจากพระเจ้าแล้ว คุณ “ตายในบาป” คุณอาจไม่เคยคิดถึงบาปของคุณ แต่มันก็อยู่ที่นั่น พระเจ้ายังคงทรงเห็นอยู่ ไม่ว่าคุณจะต้องการเช่นนั้นหรือไม่ พระเจ้าทรงพระพิโรธบาปของคุณ พระเจ้าเบื่อหน่ายบาปของคุณ หญิงสาวคนหนึ่งเขียนว่า “เธอเบื่อหน่ายตัวเธอเอง” คุณต้องเป็นเช่นนั้นด้วย หากไม่เช่นนั้น นั่นหมายความว่าคุณยังไม่รับทราบถึงความจริง

อะไรคือคำตอบ? ในตัวคุณแล้วไม่มีคำตอบเลย และไม่เคยเป็นอย่างนั้นด้วย! “ความรอดของพระเจ้า” (โยนาห์ 2: 9) คำตอบคือคุณต้องมีพระคริสต์! มีพระโลหิตของพระเยซูเท่านั้น “[ชำระล้างคุณ] จากบาปทั้งหมดได้” (1 ยอห์น 1:7) ไม่มีทางอื่นให้คุณไปอีก – นอกเสียจากนรก คำถามของคุณไม่ได้นำคุณไปไหนเลย – นอกเสียจากนรก คุณคงสงสัยและพยายามแต่ก็ไปไหนไม่ได้ – นอกจากนรก คุณไร้ความหวัง

คุณต้องมีพระคริสต์! คุณต้องมีพระโลหิตของพระองค์! คุณต้องมีพระคุณของพระเจ้าเพื่อที่จะนำคุณให้เข้ามาที่พระเยซูคริสต์ เพราะคุณไม่อาจช่วยตัวเองให้รอดได้ คุณต้องมีพระคริสต์! พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)นั่นคือความจริงหรือไม่ คุณเชื่อหรือไม่? พระเยซูตรัสว่าคุณไม่สามารถมาที่พระเจ้าได้ยกเว้นโดยทางของพระองค์ – พระคริสต์เอง! ไม่มีทางอื่นที่เป็นความจริงอีก ไม่มีทางอื่นที่มีชีวิตอีก! ทางอื่น ๆ นั้นคุณได้พยายามมาหมดแล้วแต่ก็ล้มเหลว ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่น คุณต้องมีพระคริสต์! พระคริสต์! พระเยซูคริสต์เอง! พระคริสต์! คุณได้รับการอภัยโทษบาปโดยโลหิตของพระคริสต์! โลหิต! โลหิต! โลหิต! คุณต้องมีพระคริสต์! พระคริสต์! พระคริสต์! อาเมน

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

โครงร่างของ

ความชั่วที่ร้ายแรงของคุณ

YOUR TOTAL DEPRAVITY

โดย ดร. ซี เอล คาเกน
by Dr. C. L. Cagan

“ทุกคนต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาป” (โรม 3:9)

(เอเฟซัส 2:5, 1; โรม 7:20)

I. ประการแรก อะไรที่ไม่ใช่ความชั่วที่ร้ายแรง 1 ยอห์น 3:4; อพยพ 20:16, 15; มัทธิว 22:37; อพยพ 20:14; มัทธิว 5:28; อพยพ 20:12; วิวรณ์ 20:12; 21:8; มาระโก 7:21-23

II. ประการที่สอง อะไรคือสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมด เอเฟซัส 2:3; สดุดี 51:5; เอเฟซัส 2:5; โรม 3:9; ยอห์น 8:34; โรม 6:20; 2 ทิโมธี 2:26; โรม 8:7; 1 โครินธ์ 2:14; ปฐมกาล 8:21; โรม 8:7; เยเรมีย์ 13:23; โยบ 14:4; โรม 3:23, 10; 8:8; อิสยาห์ 64:6; ยอห์น8:43, 47; 6:44; โยนาห์ 2:9; 1 ยอห์น 5:7; ยอห์น 14:6.