Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
งูเหล่านั้นและพระผู้ช่วยให้รอด

THE SERPENTS AND THE SAVIOUR
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 8 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 8, 2015

“และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า เจ้าจงทำงูพิษตัวหนึ่ง และติดงูนั้นไว้ที่เสา และต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัด เมื่อเขามองดูงูนั้น เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ และโมเสสได้ทำงูทองเหลืองตัวหนึ่ง และติดงูทองเหลืองนั้นไว้ที่เสา และต่อมาถ้างูกัดคนใด เมื่อคนนั้นมองดูงูทองเหลืองนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้” (กันดารวิถี 21:8-9)


พวกอิสราเอลท้อแท้หมดกำลังตอนที่พวกเขาเดินในถิ่นทุระกันดาร พวกเขาได้พูดต่อต้านพระเจ้าและกับผู้นำของพวกคือโมเสส พวกเขากล่าวว่า "ทำไมพาเราต้องออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดาร? เพราะไม่มีขนมปังและไม่มีน้ำเลย และเราเกลียดเส้นทางนี้" พระเจ้าจึงส่งมานาจากสวรรค์ลงมาให้พวกเขา แต่พวกเขากลับเกลียดมัน พวกเขาเรียกมันว่า "ขนมปังไฟ" ขนมปังนี้ไร้ค่า ผู้เขียนพระธรรมสดุดีเรียกมานาว่า "อาหารของทูตสวรรค์" (สดุดี 78:25) แต่พวกอิสราเอลบ่นและด่าต่อว่าพระเจ้าและโมเสส พวกเขากล่าวว่า "จิตวิญญาณของเราเบื่อมานานี้" - เราเกลียดมัน

นี่คือความคิดเห็นในแบบธรรมชาติของมนุษย์ นี่แสดงให้เห็นถึงความชั่วช้าและบาปในใจของมนุษย์

“เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า” (โรม 8:7)

พระวจนะกล่าวว่า

“ทั้งพวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาปทุกคน ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:9-10)

ใจของมนุษย์มีไว้เพื่อต่อต้านพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลที่เรามักจะบ่นและด่าพระเจ้า คนที่อยู่ในความบาปไม่มีอะไรดีเลย และไม่มีอะไรแตกต่างกันเกินไปพวกอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

“และพระเยโฮวาห์ทรงส่งงูพิษให้มาท่ามกลางประชากร และงูเหล่านั้นก็กัดประชากร และคนอิสราเอลก็ตายเป็นอันมาก” (กันดารวิถี 21:6)

พระวจนะกล่าวว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) พระวจนะกล่าวว่า “ชีวิตใดทำบาปก็จะตาย” (เอเสเคียล 18:4, 20).

คนที่เหลือมาหาโมเสสและกล่าวว่า “เราทั้งหลายได้กระทำบาป...ขออธิษฐานทูลต่อพระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนำงูเหล่านี้ไปจากพวกเราเสีย” และโมเสสก็อธิษฐานเพื่อประชากร (กันดารวิธี 21:7)

เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าได้แสดงความเมตตาให้กับพวกเขา พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าทรงนำพวกเขาผ่านทะเลแดง – พวกเขาเดินบนพื้นดินแห้งท่ามกำแพงน้ำ พวกเขาเคยร้องเพลงเกี่ยวกับการปลดปล่อยครั้งนี้ตลอดในพันธสัญญาเดิม และพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยมานาทุกวัน มีน้ำพุ่งออกจากหินเพียงพอให้กับคนทั้งชาติและฝุงสัตว์ พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากศัตรูที่มีอำนาจ พระเจ้าทรงนำพวกเขาด้วยเสาเพลิงในกลางคืนและเสาเมฆในตอนกลางวัน พระสิริของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาตลอดเวลา

แต่พวกเขาไม่สรรเสริญพระเจ้า พวกเขายังคงอยู่อย่างผู้ที่ไม่เชื่อ พวกเขาก่อกบฎ พวกเขาบ่นและต่อว่าโมเสสและพระเจ้า ดร. จอห์น อา ไรซ์ กล่าวว่า

ทันใดนั้นมีงูเลื้อยเข้ามาในหมู่คน ทั้งในสนามหญ้าและเลื้อยเข้ามาในเต็นท์ พวกเขาถูกงูพิษกัด "และคนอิสราเอลส่วนมากเสียชีวิตลง" นี่คือเหตูการณ์ที่แสดงถึงการลงโทษและความเมตตาของพระเจ้า นี่คือการพิพากษาและพระคุณ นี่คือบาปและพระผู้ช่วยให้รอดที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดาร (John R. Rice, D.D., “Snakes in the Camp,” Blood and Tears on the Stairway, Sword of the Lord Publishers, 1970, pp. 34, 35)

เราจะไม่ระลึกถึงเหตุการณ์นี้มากนัก ถ้าหากพระเยซูไม่ได้ตรัสซ้ำในพันธสัญญาใหม่ ตามที่ปรากฏในยอห์นบทที่สาม

ผู้ชายคนหนึ่งชื่อนิโกเดโมมาพบพระเยซูในตอนเวลากลางคืน ท่านเป็นครูอาจารย์ของชนอิสราเอล ท่านเป็นหนึ่งในพวกฟาริสีและเป็นสมาชิกของศาลสูงสุดของชาวยิว เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็น “เขาเป็นครูสอนหลักของอิสราเอล เขาเป็นพวกฟาริสีและเป็นสมาชิกของศาลสูงสุดศาลของชาวยิว เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็น” (ยอห์น 3:2)

นิโกเดโมไม่รู้จักการบังเกิดใหม่อีกครั้ง พระเยซูจึงทรงตรัสให้กับเขาว่า “ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) นิโกเดโมจึงถามว่า “เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้” (ยอห์น 3:9) เขาไม่มีความคิดใดๆเรื่องการบังเกิดใหม่ และไม่รู้ว่าจะรอดได้อย่างไร พระเยซูทรงบอกเขาถึงงูในถิ่นทุรกันดารเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าถึงการเกิดใหม่

การบังเกิดใหม่นักศาสนาศาสตร์เรียกว่า “การมีชีวิตใหม่” พระคัมภีร์ฉบับ The Reformation Study Bible กล่าวว่า

พระเยซูแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นิโกเดโม ไม่เข้าใจในเรื่องของการบังเกิดใหม่อีกครั้ง นิโกเดโมเข้าใจพันธสัญญาเดิมว่าเขาเป็นคนบาปและต้องการมีชีวิตใหม่ ... กลับใจใหม่ [เกิดใหม่] นั่นเป็นของขวัญแห่งพระคุณของพระเจ้า นั่นคือการทำงานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเรา มีผมโดยตรงต่อเรา [ทำให้เรามีชีวิตอยู่] เป็นชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย...(The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1514; note on John 3)

ตอนนี้ให้ไปดูที่พระธรรม ยอห์น 3: 14, 15 อยู่ในหน้า 1117 ของพระคัมภีร์ฉบับ The Scofield Study Bible นี่คือการบังเกิดใหม่ที่พระเยซูทรงอธิบายถึงการเกิดใหม่ให้กับนิโกเดโม นิโกเดโมรู้จักพระคัมภีร์ห้ามเล่มแรก กันดารวิถีคือหนังสือเล่มที่สี่ในพระคัมภีร์เดิม นิโกเดโมรู้จักและจำได้เป็นอย่างดี ดังนั้นพระเยซูจึงได้ใช้ตัวอย่างงูที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมมาอธิบายให้เขาเห็นถึงความรอด ว่าบังเกิดใหม่ได้อย่างไร กรุณายืนขึ้นและเปิดไปที่ ยอห์น 3:14 และ 15 ในหน้า 1117 ของพระคัมภีร์ฉบับ The Scofield Study Bible Jesus พระเยซูทรงตรัสให้กับ นิโกเดโมว่า

“โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:14-15)

พวกคุณนั่งลงได้ จงมองแล้วจะมีชีวิต จงเชื่อในพระเยซูแล้วจะรอด นั่นคือหัวใจของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีอยู่สามสิ่งในพระคัมภีร์ข้อนี้

I. ประการแรก พิษและบาปแห่งความตาย

ถ้าชายคนหนึ่งเดินกลับเข้าไปในเต็นท์ของเขา จะเห็นงูอยู่อยู่เต็มที่นั่น เมื่อเขาเปิดเตียงของเขาดู มีงูอยู่ที่นั่นและพร้อมที่จะกัดเขา และเมื่อบรรดางูเหล่านั้นกัดคน พิษงูนั้นจะเผาไหม้ผิวหนังเหมือนถูกไฟไหม้ ร่างกายภายในของคนที่ถูกงูกัดจะเป็นไข้แล้วก็มีอาการชักและตายในที่สุด! ทุกคนที่ถูกกัดจะเสียชีวิตลงอย่างน่ากลัวมาก

ดร. ดับบริว เอ คริสเวลล์ ผู้ที่เคยเป็นศิษยาภิบาลที่ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ที่หนึ่งในเมืองดาลัส รัฐเทซัส ดร. คริสเวลล์ กล่าวถึงงูเหล่านั้นว่า

นีคือชนิดหนึ่ง [หรือเป็นภาพประกอบ] ที่องค์พระเยซูทรงกล่าวถึงความเลวร้ายที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน บาปสากลตอนนี้คือชีวิตของมนุษย์ สิ่งเลวร้ายนี้อยู่ในใจของเรา บ้านของเรา ทั้งการลุกและการนั่งของเรา ... ไม่สามารถแยกออกจากบาปสากลและความตาย มนุษยชาตินั้นเลวทรามและตกจากมาตราฐานของพระเจ้า ความจริงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของมนุษย์และในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือ: มนุษย์หลงไปในความบาปและการล่วงละเมิด เราตายอยู่ในบาปของเรา ... งูเหล่านี้เป็นประเภทของอำนาจที่นำมาซึ่งทำลายล้างบาป ... โอ้ การสูญเสีย การทำลายอำนาจของบาป!
         งูเหล่านี้มีพิษและอยู่ทุกๆที่ และผู้คนก็ตายในฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณ ตายในด้านคุณธรรม ตายครั้งที่สองและตายไปชั่วนิรันดร์ ...
         มนุษย์ได้ยกตัวเองขึ้นมา พึ่งพาไสยศาสตร์และความมืดด้านอื่น ๆ ในใจของเราต่างเป็นอย่างนั้น... เรายังคงอยู่ในคุณธรรมเดียวกันกับจิตวิญญาณของอดัมและเอวา เราไม่เคยพบวิธีที่จะนำเราออกจากความทุกข์สากลที่เป็นการทำลายและการพิพากษาบาป (W. A. Criswell, Ph.D., “The Brazen Serpent,” What a Savior!, Broadman Press, 1978, pp. 49-51).

อัครสาวกเปาโลได้เปรียบเทียบบาปของอิสราเอลให้กับบาปของเราในรูปแบบของการตักเตือนดังนี้

“อย่าให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำ แล้วก็ต้องพินาศด้วยงูร้าย ท่านทั้งหลายอย่าบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บ่น แล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต แต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย ผู้ซึ่งกำลังอยู่ในกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก” (I โครินธ์ 10:9-11)

บาปนำมาซึ่งการพิพากษาให้กับพวกเขา - และบาปจะนำการพิพากษาให้กับในวันนี้ด้วย "แต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็น [ตัวอย่าง] และได้บันทึกไว้เพื่อ เตือนสติเราทั้งหลาย [การเรียนการสอนของเรา]" 1 โครินธ์ 10:11 – และนั่นพาเราไปยังจุดที่สอง

II. ประการที่สอง การรักษาให้พ้นจากบาปและความตาย

โมเสสได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้คน พวกเขาถูกงูกัด พวกเขากำลังกรีดร้องและกำลังจะตาย และงูมีอยู่เต็มทุกที่

“และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า เจ้าจงทำงูพิษตัวหนึ่ง และติดงูนั้นไว้ที่เสา และต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัด เมื่อเขามองดูงูนั้น เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ และโมเสสได้ทำงูทองเหลืองตัวหนึ่ง และติดงูทองเหลืองนั้นไว้ที่เสา และต่อมาถ้างูกัดคนใด เมื่อคนนั้นมองดูงูทองเหลืองนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้” (กันดารวิถี 21:8-9)

เวลาที่คุณไปที่โรงพยาบาล มักจะเห็นสัญญาณลักษณ์ นั่นคือมีเสาพร้อมกับสองงูตัวพันรอบเสานั้น คุณอาจเห็นสัญญาณลักษณี้ในห้องทำงานของหมอ หรือบนเครื่องเขียนของเขา นั่นเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้รับการรักษา แล้วยังจะแปลกอีกมั้ยที่สัญญาณลักษณ์นี้จะแสดงถึงการรักษาฝ่ายร่างกาย งูที่เสานั้นอาจไม่ใช่งูจริงๆ! แต่เป็นงูที่ทำจากทองเหลืองและยกขึ้นไปบนเสา

พระคัมภีร์ ฉบับ Scofield กล่าวได้อย่างแม่นยำดังนี้ว่า “ฝูงงูเหล่านี้คือภาพของพระเยซูคริสต์ ไถ่บาปของเราโดยการแบกเอาการพิพากษาของเรา” (กล่าวในกันดารวิถี 24:19) ทุกความผิดบาปตกลงที่พระเยซูบนไม้กางเขน

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น...ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (I เปโตร 2:24)

พระเยซูเองทรงตรัสให้นิโกเดโมว่า

“โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น…” (ยอห์น 3:14)

“บุตรมนุษย์” คือพระเยซูนั่นคือพระนามของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น (บนไม้กางเขน) ฉันนั้น” อะไรคือภาพของพระผู้ช่วยให้รอด!

แบกความอายเย้ยหยันและหยาบคาย
   พระองค์ทรงยืนถูกประนามในที่ของฉัน
ทรงประทับฉันด้วยพระโลหิตของพระองค์
   ฮาเลลูยา! แด่พระผู้ช่วยให้รอด!

พระองค์ทรงถูกยกขึ้นจนถึงสิ้นพระชนม์
   "สำเร็จแล้ว” นั่นคือเสียงร้องของพระองค์
ตอนนี้ทรงถูกยกในสวรรค์เหนืออื่นใด
   ฮาเลลูยา! แด่พระผู้ช่วยให้รอด!
(“Hallelujah, What a Saviour!” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

“โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น…” (ยอห์น 3:14)

และนำเราเข้าไปสู่ประการที่สาม

III. ประการที่สาม ทางที่จะได้รับการรักษาจากบาปและความตาย

“โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:14, 15)

การเชื่อในพระเยซูคือการมองไปที่พระองค์ การมองคือการมีชีวิต เชื่อและรอด ชำระล้างและได้รับความสะอาด! มันไม่มีอะไรยากเลย! จงมองไปที่พระเยซูโดยความเชื่อ สมาชิกทุกคนในคริสตจักรของเราต่างก็ทำกันอย่างนั้น มันไม่ยากเลย แม้ว่าครั้งแรกที่ภรรยาของผมได้ฟังผมเทศนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณและไม่อาจทำได้ก็ตาม!

“และบุตรสาวของปุโรหิตคนหนึ่งคนใด ถ้านางกระทำตัวให้เป็นมลทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณี นางก็กระทำให้บิดาของนางเป็นมลทิน จะต้องเผานางเสียด้วยไฟ” (กันดารวิถี 21:9)

เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมองดูงูทองเหลือง เขาก็จะมีชีวิตอยู่! แม้คนที่ถูกกัดแล้วก็ยังสามารถดู! คนที่จะตายอยู่แล้วก็สามารถมองได้! เพราะพวกเขาได้รับการช่ววยกู้โดยมองไปที่งูทองเหลืองนั้น! และเราจะได้รับการช่วยกู้โดยการมองไปที่พระเยซู!

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” (ฮีบรู 12:2)

มันไม่มีอะไรยาก! คนนับล้านได้มองไปที่พระเยซู! จงมองพระเยซู! จงมองพระเยซู! จงมองพระเยซู! นั่นคือหนทางการบังเกิดใหม่! จงมองพระเยซู! นั่นคือวิธีการที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่! จงมองพระเยซู! นั่นคือหนทางที่จะได้รับการอภัยโทษและรับการชำระให้สะอาดปราศจากบาปทั้งหมด! จงมองพระเยซู! นั่นคือวิธีการที่จะได้รับความรอด - ตลอดเวลาและชั่วนิรันดร์!

กำลังมองหาพระเยซูผู้ทรงงามและทรงเกียรติ
ขณะไปทุกขณะ โอ้พระเจ้า ข้าฯเป็นของพระองค์!
   (“Moment by Moment” by Daniel W. Whittle, 1840-1901)

ถ้าคุณมาจากบาปหากเข้าไปแล้วจะได้รับอิสระ
   มองไปที่ลูกแกะของพระเจ้า
พระองค์ไถ่ถอนคุณโดยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
   จงมองไปที่ลูกแกะของพระเจ้า
จงมองไปที่ลูกแกะของพระเจ้า มองไปแกะของพระเจ้า
   เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยคุณได้
จงมองไปที่ลูกแกะของพระเจ้า
   (“Look to the Lamb of God” by Henry G. Jackson, 1838-1914).

มองดูและได้ชีวิต เพื่อนของฉันจงมีชีวิต!
   มองดูพระเยซูแล้วจะได้ชีวิต!
นี่คือพระวจนะของพระองค์ ฮาเลลูยา!
   นั่นคือให้มองพระเยซูแล้วมีชีวิต!
(“Look and Live” by William A. Ogden, 1841-1897).

“และบุตรสาวของปุโรหิตคนหนึ่งคนใด ถ้านางกระทำตัวให้เป็นมลทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณี นางก็กระทำให้บิดาของนางเป็นมลทิน จะต้องเผานางเสียด้วยไฟ” (กันดารวิถี 21:9)

มองดูและได้ชีวิต เพื่อนของฉันจงมีชีวิต!
   มองดูพระเยซูแล้วจะได้ชีวิต!
นี่คือพระวจนะของพระองค์ ฮาเลลูยา!
   นั่นคือให้มองพระเยซูแล้วมีชีวิต!

ตอน สเปอร์เจียน มีอายุสิบห้าปี เขาเคยผจญกับพายุหิมะแล้วเข้าไปหลบภัยที่โบสถ์เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ดั้งเดิมเป็นของเมทอดิสต์ วันนั้นศิษยาภิบาลมาไม่ได้ เพราะติด "พายุหิมะออกจากบ้านไม่ได้" วันนั้นมีประมาณสิบห้าคนที่มานมัสการ ตอนนั้นผู้ปกครองคนหนึ่งจึงลุกขึ้นไปเทศนา เขาเทศนาพระธธรมตอนนี้ด้วยความไม่มั่นใจ

“จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก” (อิสยาห์ 45:22)

เขาชี้ตรงไปที่ชายหนุ่มที่ชื่อ สเปอร์เจียน พร้อมกับกล่าวว่า "เด็กหนุ่มคุณดูเหมือนไม่มีความสุขเอาเสียเลย เจ้าจะไม่มีความสุขอย่างนั้นตลอดไป ถ้าหากเจ้าไม่เชื่อข้อพระคัมภีร์ของผม นั่นคือ มอง! มอง! จงมองดูพระเยซู" สเปอร์เจียน กล่าวว่า "ผมได้มองแล้ว และพระเยซูได้ช่วยกู้ผมแล้ว คือตอนที่ผมมองไปที่พระองค์โดยความเชื่อ"

มองดูและได้ชีวิต เพื่อนของฉันจงมีชีวิต!
   มองดูพระเยซูแล้วจะได้ชีวิต!
นี่คือพระวจนะของพระองค์ ฮาเลลูยา!
   นั่นคือให้มองพระเยซูแล้วมีชีวิต!

ผมไม่สนใจคำพูดของ พอล วอเชอร์ ที่ว่า! "มันเป็นทางเดียวที่คุณมองแล้วมีชีวิตอยู่!" ผมไม่สนใจคำพูดของ แมคอาเธอ ที่ว่า! "มันเป็นทางเดียวที่คุณมองแล้วมีชีวิตอยู่!" พวกเขาเป็นคนดี แต่ "มันเป็นทางเดียวที่คุณมองแล้วมีชีวิตอยู่!"

โจรบนไม้กางเขนที่ถูกแขวงอยู่ข้างพระเยซูไม่มีโอกาศที่จะต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขา! เขากำลังจะตาย! โจรบนไม้กางเขนที่ถูกแขวงอยู่ข้างพระเยซูไม่มีโอกาศที่จะต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขา! เขากำลังจะตาย! ไม่มีเวลา! ไม่มีเวลา! ไม่มีเวลา! เขามีเวลาที่จะทำเพียงสิ่งเดียว คือต้องมองไปที่พระเยซูโดยทางความเชื่อ! "มันเป็นทางเดียวที่คุณมองแล้วจะได้ชีวิต!" นั่นคือทั้งที่ สเปอร์เจียนได้ทำ! นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำด้วย!

ฮาเลลูยา! นั่นคือหนทางที่โจรบนไม้กางเขนได้รับความรอด! พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)

มองดูและได้ชีวิต เพื่อนของฉันจงมีชีวิต!
   มองดูพระเยซูแล้วจะได้ชีวิต!
นี่คือพระวจนะของพระองค์ ฮาเลลูยา!
   นั่นคือให้มองพระเยซูแล้วมีชีวิต!

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย นาย อาเบล พรูมโหมมี: กันดารวิถี 21:5-9.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“Look and Live” (by William A. Ogden, 1841-1897).


โครงร่างของ

งูเหล่านั้นและพระผู้ช่วยให้รอด

THE SERPENTS AND THE SAVIOUR

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า เจ้าจงทำงูพิษตัวหนึ่ง และติดงูนั้นไว้ที่เสา และต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัด เมื่อเขามองดูงูนั้น เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ และโมเสสได้ทำงูทองเหลืองตัวหนึ่ง และติดงูทองเหลืองนั้นไว้ที่เสา และต่อมาถ้างูกัดคนใด เมื่อคนนั้นมองดูงูทองเหลืองนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้” (กันดารวิถี 21:8-9)

(สดุดี 78:25; โรม 8:7; 3:9-10; กันดารวิถี 21:6;
โรม 6:23; เอเสเคียล 18:4, 20; กันดารวิถี 21:7;
ยอห์น 3:2, 7, 9; 14-15)

I.    ประการแรก พิษและบาปแห่งความตาย 1 โครินธ์ 10:9-11.

II.   ประการที่สอง การรักษาให้พ้นจากบาปและความตาย 1 เปโตร 2:24; ยอห์น 3:14.

III.  ประการที่สาม ทางที่จะได้รับการรักษาจากบาปและความตาย ยอห์น 3:14, 15;
ฮีบรู 12:2; อิสยาห์ 45:22; ลูกา 23:43.