Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
หมายสำคัญแห่งวันสุดท้าย

(ครั้งที่ 4 พระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำนาย)
THESE ARE THE LAST DAYS!
(NUMBER 4 ON BIBLE PROPHECY)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 31 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 31, 2014


กรุณาเปิดพระคัมภีร์ของคุณไปที่พระธรรม 2 เปโตร บทที่สามข้อที่ 3 ให้เรายืนขึ้นและอ่านพระธรรม 2 เปโตร 3:3

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน และจะถามว่า คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก?” (2 เปโตร 3:3-4)

เช้านี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า “หมายสำคัญแห่งวันสุดท้าย!” มีหลายสำคัญหลายอย่างแสดงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย

โปรดให้ความสนใจไปที่คำว่า “วันสุดท้าย” คุณสามารถเห็นการอธิษฐานถึงคำนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ในยุคสุดท้ายที่จะมา” (2 ทิโมธี 3:1) ยากอบก็บอกเราว่า “ทองและเงินของท่านก็เกิดสนิม และสนิมนั้นจะเป็นพยานหลักฐานต่อท่าน และจะกินเนื้อท่านดุจไฟ ท่านได้ส่ำสมสมบัติไว้แล้วสำหรับวันสุดท้าย” (ยากอบ 5:3) อัครสาวกยูดาห์ก็บอกเช่นเดียวกันอย่างนี้ว่า “ในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่ดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัว” (ยูดาห์ 18) อาจารย์เปาโลเตือนอีกครั้งหนึ่งถึงการโจมตีของมารซาตาน “ในช่วยเวลาต่อมา” (1 ทิโมธี 4:1) พระเยซูคริสต์ก็กล่าวถึงวันสุดท้ายโดยนำไปเปรียบเทียบกับตอนน้ำท่วมโลก พระคริสต์ตรัสว่า “ด้วยสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย” (มัทธิว 24:37)

พระคัมภีร์บอกเราว่าตามประวัติศาสตร์เรียกว่าวันสุดท้าย นักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อกันว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย ผมเชื่อว่าพวกเขาเชื่อถูกต้องแล้ว พระคัมภีร์ก็เตือนเราถึงวันสุดท้ายนี้ แต่วันนี้เรียกว่า “วันสุดท้าย” ที่ว่า “วันสุดท้าย” นี้นั้นไม่ได้หมายความว่าแค่สองสามวันหรือสองสามอาทิตย์ คำว่า “วันสุดท้าย” หมายถึงช่วงเวลาก่อนที่จะถึงจุดสิ้นสุด ทุกหมายสำคัญนั้นดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในวันเวลาแบบทั่วไป หลายปีที่ผ่านนักเทศน์ประกาศชาวอังกฤษที่ชื่อ ลีโอนาร์ด ราเวนฮิว กล่าวว่า “นี่ คื วันสุดท้าย” คำถามคือว่าวันสุดท้ายนั้นจะอยู่นานขนาดไหน?” (Leonard Ravenhill, America is Too Young to Die, Bethany House Publishers, 1979, p. 50) ดร. เอ็ม อาร์ ดีฮาน กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในวันที่สำเร็จตามการทำนาย” (M. R. DeHaan, M.D., The Jew and Palestine in Prophecy, Zondervan Publishing House, 1978, p. 170)

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน และจะถามว่า คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก?” (2 เปโตร 3:3-4)

คำถัดไปในข้อนี้คือ “คนเยาะเย้ย” คนเหล่านี้เยาะเย้ยความคิดที่กล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์และการสิ้นสุดของโลก พวกเขาเยาะเย้ยและหัวเราะ พวกเขาเป็นพวกชอบเยาะเย้ยและไม่เชื่อ พวกเขาหัวเราะเยาะความคิดเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ พวกเขาปฏิเสธการพูดทุกอย่างเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลก พวกเขาเรียกมันว่า "ความคิดในเชิงลบ" - และความคิดนี้ไม่เคยอยู่ในใจของพวกเขา

ทำไมพวกเขาเย้ยหยันและหัวเราะ? ไม่กี่คำถัดไปบอกเราว่า "เดินตามตัณหาของตัวเอง" พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวและความบาป นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ต้องการให้พระคริสต์เสด็จมา นั่นจะยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา คนมักเยาะเย้ยเหล่านี้จะไม่ตรวจสอบหลักฐาน พวกเขาจะไม่อ่านพระคัมภีร์ พวกเขาไม่ต้องการที่จะทราบความจริง – เพราะพวกเขาเป็นคนชอบเยาะเย้ยเดินตามตัณหาของตัวเอง

ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาที่ ยู ซี แอล หลายพันคนอยู่ที่นั่น ผู้ที่มาปราศัยในวันจบการศึกษาในวันนั้นได้บรรยายอย่างยาวนานเกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่ากลัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของทุกวันนี้ – ภาวะโลกร้อน ล้นมลพิษ ความไม่สมดุลในระบบนิเวศ การทำลายป่าฝน การคุกคามของสงครามนิวเคลียร์จากอิหร่านและเกาหลีเหนือและปากีสถาน การสูญเสียของหลายร้อยสายพันธุ์และการคุกคามของการก่อการร้ายทั่วโลก และแล้วเขาก็บอกว่า "อย่าเชื่อผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับการลงโทษ โลกจะไม่มีวันสิ้นสุด" คำพูดเหล่านี้เป็นคำที่เขากล่าว! ผมเขียนทุกถ้อยคำของเขาลงบนกระดาษและเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าของผม! หลังจากที่เขาพูดถึงสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นจบลง เขากล่าวว่า "โลกจะไม่มีวันสิ้นสุด อย่าไปไม่เชื่อตามผู้เผยพระวจนะที่ทำนายถึงการลงโทษ" ผมไม่สามารถช่วย แต่ลองคิดถึงข้อความของเราตอนนี้

“ในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ย…คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้น อยู่ที่ไหน?” (2 เปโตร 3:3-4)

ผู้บรรยายในวันสำเร็จการศึกษานั้นกล่าวว่า "โลกจะไม่มีวันสิ้นสุด" ในปี 1965 บทเพลงของ แบร์รี่แมคไกวร์กล่าวว่า "คุณไม่เชื่อว่าเราอยู่ในวันของการทำลาย" ตอนนั้นผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น และตอนนี้ผมยังคงเชื่อ! ว่าเราอยู่ใน "วันสุดท้าย" แม้แต่ก่อนสงครามเวียดนาม ประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นในปี 1948 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าควบคุมประเทศในปี1949 สงครามเย็นเพิ่มขึ้นทุกยุคและความหายนะในปี 1950 ประธานาธิบดีเคนเนดี้ถูกยิงที่ศีรษะในปี 1963 จากนั้น มิลล์ส์ เอส ก็ถูกยิง หลังจากนั้นคือ มาร์ติน ลูเธอร์คิง แล้วก็ บ๊อบบี้ เคนเนดี้ เพลงร็อคและยาเสพติดเข้าควบคุมใจของคนทุกรุ่นทุกสมัย สิ่งต่างๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำกัน วัฒนธรรมของเราถูกบดบี้นับตั้งแต่เวลานั้น ขณะที่ ลีโอนาร์ ราเวนฮิว กล่าวว่า "เหล่า นี้ เป็นวันสุดท้าย คำถามก็คือว่านานแค่ไหน?"

เหล่าสาวกอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่โลกนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อไหร่ยุคนี้ถึงจะจบลง พวกเขาถามพระเยซูคริสต์เพื่อประทานหมายสำคัญใดหมายสำคัญหนึ่ง พระองค์กลับให้พวกเขาหลายหมายสำคัญด้วยกัน อย่างที่บันทึกไว้ในมัทธิว 24 และเช่นเดียวกันกับลูกา 21 มัทธิว 24 กล่าวถึงคำตอบของพระเยซู ว่ามีหมายสำคัญหลายสัญญาณที่กล่าวถึงวันสิ้นสุด และลูกา 21 ยังกล่าวถึงหมายสำคัญมากกว่านั้น เช้าวันนี้ผมจะกล่าวถึงหมายสำคัญที่พระคริสต์กล่าวไว้ตามพระธรรมลูกา 21 "" (มัทธิว 24: 3) สำหรับคำถามนั้นพระคริสต์ทรงตอบหลายอย่างอยู่ในยี่สิบบทแรก

I. หนึ่ง หมายสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พระเยซูทรงตรัสว่าจะเป็นไปดังนี้

“ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่…ในที่ต่าง ๆ และจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญ…ใหญ่ ๆ จากฟ้าสวรรค์ จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความพิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป” (ลูกา 21:11, 25-26)

ลองคิดถึงเรื่องนี้! พระเยซูตรัสว่าใจของมนุษย์จะรู้สึกกลัวตอนที่พวกเขาเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น “บนโลก” พระองค์ตรัสว่าจะกลุ้มอกกลุ้มใจและตกใจและทุกข์และกลัวเป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นให้กับโลก

“เพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป” (ลูกา 21:26)

ตอนที่คุณเห็นเสาน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายนั้น นั่นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและมันน่ากลัวมาก ตอนที่คุณเห็นว่าโรค เอดส์ ระบาดในแอฟริกาโดยไม่มีท่าทีจะหยุดมันได้ – มันน่ากลัวมาก ตอนที่คุณเห็นการผ่าตักโรคร้ายต่างๆ และโรค “ร้ายแรง” เช่น อีโบรา และโรคระบาดที่ไม่มียารักษาได้ – มันน่ากลัวมาก

ไม่ว่าพวกคนหนุ่มสาวจะกังวลถึงชีวิตในอนาคตหรือไม่ก็ตาม ผลจากการสำรวจพบว่ามีวัยรุ่น 80% ในทุกวันนี้คิดว่าไม่อาจมีอนาคตที่ดีได้ นั่นหมายความว่าคนกลุ่มนี้กังวลถึงปัญหาระบบเศรษฐกิจ เหมือนอย่างเสาน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลาย และภัยหายนะที่เกิดขึ้นทั่วโลก!

เราสามารถเห็นถึงปัญหาอันน่ากลัวเกี่ยวกับเศษรฐกิจตามหนังสือพิมพ์ทุกวัน นั่นคือหมายสำคัญแห่งการสิ้นสุดของโลกอย่างที่เราทราบกัน และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ว่าใกล้ถึงแล้ว

II. ต่อไป สอง หมายสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้าน

หลายคนเกลียดชังชาวยิวและชนชาติอิสราเอล คณะเมโทรดปลิตาน โอเปรา ใน นิวยอร์ก กำลังเตรียมตัวเสนอเพลงโอเปราเรียกว่า “การตายของกรีนฮอเฟอร์” ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ ซึ่งเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงชาวปาเสไตน์ฆ่าชายชราชาวยิวอายุ 69 ปี คนหนึ่ง ในขณะนั่งอยู่ที่รถเขนคนพิการ ซึ่งเป็นการเปิดเผยการฆ่าคนยิวที่ไม่มีทางสู้ของพวกกบฏแบบไม่ผิดกฏหมาย หมายสำคัญของพวกกบฏคือ “เวลาไหนก็ตามที่คนจนมารวมตัวกัน พวกเขาเห็นว่าคนยิวมีมากขึ้น คุณก็จะรู้ถึงวิธีการทำไม่ซื่อ [และ] และหมิ่นคนที่คุณทำไม่ชื่อ…คนอเมริกาเป็นหนึ่งในชาวยิวที่ยิ่งใหญ่” ผมอยากให้คุณเดินขบวนต่อต้าน คณะเมโทรดปลิตาน โอเปรา โดยส่งอีเมลล์ ไปให้ ปีเตอร์ กิลป์ ได้ที่ pgelb@metopera.org. ท่านกิลป์ คือหัวหน้า คณะเมโทรดปลิตาน โอเปรา ในเมือง นิว ยอร์ก โทรศัพท์หรืออีเอลล์เขาให้ยกเลิกการแสดง “การตายของกรีนฮอเฟอร์” (News item taken from the Jewish Standard, August 19, 2014) การต่อต้านเกลียดชังคนยิวนั้นเป็นปัญหาขยายไปทั่วโลกของทุกวันนี้ พระเยซูตรัสว่า

“เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อนั้นจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว [มันใกล้แล้ว]” (ลูกา 21:20)

ความเกลียดชังชาวยิวจะทวีมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น ในวันสุดท้ายนั้นกองทัพต่างชาติจะมาต่อต้านอิสราเอล ทำลายคนยิวเหมือนอย่างที่ ฮิตเลอร์ ที่พยายามกำจัดชาวยิว แต่เขาก็ล้มเหลว เพราะพวกยิว เป็นชนชาติบนโลกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เขาทั้งหลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขา” (โรม 11:28)

คริสเตียนคณะแบ็บติสต์ที่เชื่อพระคัมภีร์ ต่างก็ให้การสนับสนุนอิสราเอล เราจะยังคงยืนหยัดอยู่กับคนยิว และประเทศอิสราเอล แต่พระคัมภีร์สอน ว่าในวันสุดท้าย โลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะหันมาต่อต้านชาวยิว พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย” (เศคาลิยาห์ 12:3)

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ นั่นคือหมายสำคัญที่บอกว่าเราอยู่ใกล้ยุคสุดท้าย คริสเตียนควายืนหยัดอยู่กับอิสราเอลและชาวยิวในยุคแห่งความมืด “สุดท้าย”

III. และต่อไป สาม หมายสำคัญเกี่ยวกับศาสนา – หลายสำคัญของศาสนาจอมปลอม

พระคริสต์ตรัสว่า

“จะมีหลายคนมาต่างอ้างนาม…ของเราและว่า เราเป็นพระคริสต์ และว่า เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว’ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตามเขาไปเลย” (ลูกา 21:8)

พระคริสต์ยังตรัสอีกว่า:

“ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง” (มัทธิว 24:24)

หลายอย่างที่คุณเห็นใน TBN นั้นเป็นการหลอกลวง มีนักประกาศหลายคนนั้นหลอกลวงให้ทำให้สับสน อาจารย์เปาโลกล่าวว่า

“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง เพราะมีหูที่คัน” (2 ทิโมธี 4:3)

IV. สี่ หมายสำคัญเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงต่อต้านคริสเตียน

การกดขี่ขมเหงคริสเตียนนั้นมีทั่วโลกอย่างไม่สามารถประเมินได้ ตัวอย่างเช่น คริสเตียนในประเทศจริงต้องหลบๆซ่อนเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าหรือที่เรียกว่า “คริสตจักรใต้ดิน” คริสเตียนชาวจีนหลายร้อยถูกจำจองในคุกเพราะความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปฏิรุป จากหนังสือพิมพ์เราพบว่าพวกมุสลิมได้เข่นฆ่าคริสเตียนเกือบทุกวัน พระเยซูทำนายถึงการที่คริสเตียนจะถูกขมเหง นั่นคือทุกวันนี้ พระเยซูตรัสว่า

“แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้…ในธรรมศาลาและในคุก” (ลูกา 21:12)

แล้วพระองค์ก็ตรัสว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่เชื่อจะกลับมาต่อต้านลูกๆของตัวเองที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริง นั่นเกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อวันรุ่นที่เป็นมุสลิมกลับใจมาเป็นคริสเตียน เราเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นทั่วอเมริกา พระคริสต์ตรัสว่า

“แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของเ” (ลูกา 21:16-17)

ลองนับสิ! ไม่มีใครชอบคุณ ถ้าคุณอยากจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริง! จะมีคนต่อต้านคุณ! การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงในยุคมืดนี้ คุณต้องยอมสูญเสียบางอย่าง! นี่คือหนึ่งในหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้ายที่เราอาศัยอยู่

V. ห้า พระคริสต์บอกเราอย่างที่เรียกกันหมายสำคัญแห่งจิตวิทยา

พระคริสต์ตรัสว่า:

“แต่จง [ระวังตัว] ให้ดี เกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลาใด [ใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและดื่ม] และด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว เพราะว่าวันนั้นจะมาดุจบ่วงแร้วถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก” (ลูกา 21:34-35)

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาที่คริสตจักรนี้บอกว่า “ผมไม่สามารถมาในวันอาทิตย์หน้า ผมต้องช่วยลุงของผมขนของย้ายบ้าน” เขามีเวลาหกวันที่จะทำ แต่แล้วเขา “ต้อง” ทำในวันอาทิตย์เช้า เขามองข้ามปัญหาของชีวิต หลายคนขาดการไปโบสถ์ด้วยเหตุผลที่ไร้สาระ พวกเขามองข้ามปัญหาของชีวิต การพิพากษาจะตกลงมาที่คนเหล่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะไม่มีการเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาของพระเจ้า!

คุณสามรถหยุดการมีเพศสัมพันธ์และการดื่มหรือเสพยา แต่กลับมองข้ามการงาน และขาดความ “สนใจชีวิตนี้” ผมเห็นพวกวัยรุ่นเป็นอย่างนั้นปีแล้วปีเล่า

พระเยซูตรัสเพิ่มอีกว่า

จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:36)

นั่นคือสิ่งจำเป็นที่คุณต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคสุดท้ายนี้ และการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง มีอยู่สองอย่างที่คุณควรทำ:

(1) กลับมาที่คริสตจักร ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้หากคุณไม่มาที่คริสตจักร

(2) มาที่พระคริสต์ พระองค์สิ้นพระชมน์ไถ่บาปของคุณ และเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และประทับเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า พระองค์ประทับที่นั่นเพื่อคุณ จงมาที่พระองค์แล้วพระองค์จะทรงชำระบาปของคุณด้วยพระโลหิตของพระองค์


VI. หก หมายสำคัญของคริสตจักรที่ไร้ความรักของพระคริสต์

พวกสาวกถามพระองค์ว่า

“สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้?” (มัทธิว 24:3)

หนึ่งในหมายสำคัญที่พระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิว 24 คือ – หลายคริสตจักรทั่วโลกจะไม่มีความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้ที่ยังไม่เชื่อ คือคริสเตียนที่ไม่มีความเป็นห่วงเป็นใย ไร้มิตร ไม่มีความรัก ตอนที่พวกเขาถามถึงหมายสำคัญในยุคสุดท้าย พระเยซูตรัสว่า

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะ [แผ่ขยาย] ออกไป” (มัทธิว 24:12)

หลายคริสตจักรตอนนี้เย็นชาต่อผู้ที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรของพวกเขา เป็นอะไรที่ยากมาต่อการที่จะพบกับเพื่อนแท้ถ้าคุณไปที่คริสตจักรที่มีสมาชิกที่เป็นเช่นนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรา! หากปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว ก็ยากที่จะมีเพื่อนแท้และความรักแท้เหมือนคริสตจักรเหล่านั้น!

“ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง” (มัทธิว 24:12)

คริสตจักรที่พระเจ้ามิได้สถิตอยู่ด้วย จะไม่สามารถรักคนที่ยังหลงหาย และคริสตจักรที่ไม่มีรักผู้ที่วิญญาณยังหลงหายคือคริสตจักรที่ตายแล้ว ไม่ว่ากี่ประตูที่พวกเขาเคาะ ไม่มีว่ามีรถบัสสักกี่คันที่พวกเขาใช้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีการประกาศมากน้อยเพียงใดก็ตาม! พวกเขาเป็นคริสตจักรที่ตายแล้ว เพราะแถบไม่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในพวกเขาเลย

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรา อย่าให้เราเป็นคริสตจักรที่ขาดความรักเช่นนี้ใน “ยุคสุดท้าย” ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนทุกคนควรได้รับการปฏิบัตเหมือนเจ้าหญิงและเจ้าชาย ผู้ที่มาได้สองสามเดือนแล้วควรปฏิบัติต่อเหมือนเป็นกษัตริย์ คริสตจักรของเราควรจะมีฉลากแห่งการอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราเต็มด้วยความรักของพระเจ้าต่อคนบาป สักวันหนึ่งจะกลับมากล่าวถึงคริสตจักรของเราว่า

“เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว” (วิวรณ์ 3:1)

ในอาทิตย์นี้จงไปหาผู้ที่ยังไม่เชื่อ วันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ให้เอารายชื่อที่เราออกไปประกาศมาเพื่อเราจะโทรศัพท์ไปหา และเชื้อเชิญมาที่คริสตจักร เวลาที่ออกไปประกาศนั้นให้นำชื่อมากเท่าที่มากได้มา หรือโทรศัพท์ไปหาด้วยตนเอง – สำหรับพวกเรานั้นจะติดตามคนเหล่านั้นต่อไป และนำมาฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่คริสตจักร

แต่นั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการประกาศที่แท้จริง ตอนที่คนเหล่านั้นมาที่คริสตจักรแล้ว เราต้องมีเวลาเพียงที่จะเชิญให้สมัคคีธรรมกับพวกเราในคริสตจักร อย่าปล่อยให้ผู้ที่มาใหม่ต้องอยู่ตามลำพังหลังช่วงนมัสการ กรุณามองหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และนำเขามาร่วมสามัคคีธรรม จงอธิษฐานหนักในช่วยระหว่างสัปดาห์ขอพระเจ้าสำแดงความรักที่แท้จริงให้เราเพื่อที่จะได้แสดงความรักนั้นต่อคนอื่น

ทุกวันนี้เป็นช่วงยากลำบากต่อผู้ที่มีชิวิตอยู่อย่างไร้ความหวัง เราอธิษฐานให้คุณมาที่พระเยซู และได้รับการอภัยบาปโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน เราอธิษฐานเพื่อว่าคุณจะได้พบกับสันติสุขในพระเยซู! เราอธิษฐานเพื่อว่าคุณจะกลับมาฟังข่าวดีแห่งความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าในวันอาทิตย์หน้านี้! ดร. ชาน กรุณานำเราอธิษฐาน อาเมน

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย นาย อาเบล พรูมโหมมี: 2 เปโตร 3:3-9.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“The Eve of Destruction” (by Barry McGuire, 1965)/
“In Times Like These” (by Ruth Caye Jones, 1902-1972).


โครงร่างของ

หมายสำคัญแห่งวันสุดท้าย

(ครั้งที่ 4 พระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำนาย)
THESE ARE THE LAST DAYS!
(NUMBER 4 ON BIBLE PROPHECY)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน และจะถามว่า คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก?” (2 เปโตร 3:3-4)

(2 ทิโมธี 3:1; ยากอบ 5:3; ยูดาห์ 18; 1 ทิโมธี 4:1;
มัทธิว 24:37, 3)

พวกเขาผิด เพราะว่าหมายสำคัญหลายแสดงว่าจุดสุดท้ายใกล้เข้ามา!

I. หนึ่ง หมายสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ลูกา 21:11, 25-26.

II. ต่อไป สอง หมายสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้าน, ลูกา 21:20; โรม 11:28; เศคาริยาห์ 12:3.

III. และต่อไป สาม หมายสำคัญเกี่ยวกับศาสนา – หลายสำคัญของศาสนาจอมปลอม ลูกา 21:8;
มัทธิว 24:24; 2 ทิโมธี 4:3.

IV. สี่ หมายสำคัญเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงต่อต้านคริสเตียน, ลูกา 21:12, 16-17.

V. ห้า พระคริสต์บอกเราอย่างที่เรียกกันหมายสำคัญแห่งจิตวิทยา ลูกา 21:34-35, 36.

VI. หก หมายสำคัญของคริสตจักรที่ไร้ความรักของพระคริสต์ มัทธิว 24:3, 12;
วิวรณ์ 3:1.