Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
นาวาของโนอาห์

(บทเทศนา # 81 ในปฐมกาล)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 1 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 1, 2014

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14)


ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฮอลลีวู้ดได้เปิดภาพยนตร์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งชื่อว่า "โนอาห์" มีวัยรุ่นนับหมื่นคนไปชมหนังเรื่องนี้ ผมจึงได้เขียนบทความในหัวข้อ "ภาพยนตร์เรื่อง 'โนอาห์' ของซาตาน!" (คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความนี้) ใช่หนังเรื่องนี้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่ว ผมไม่แนะนำให้ทุกคนไปชม ภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะเนื้อหาบางอย่างมีการเสนอที่ไม่เป็นความจริง แต่ที่ใกล้ความเป็นจริงคือหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำท่วม และเสนอภาพของนาวาได้อย่างน่าเชื่อถือ ณ เวลานี้มีวัยรุ่นจำนวนมากมายที่มีความคิดว่าเรือลำนี้เป็นเรือลำเล็ก ๆ พร้อมกับมีสัตว์อยู่อย่างมีความสุขอยู่ในนั้น และรอยยิ้มของโนอาห์ที่กำลังมองออกมาจากนอกหน้าต่าง นั่นเป็นภาพหนังสือการ์ตูนที่ใช้สอนเด็กๆในชั้นเรียนระวีในวันอาทิตย์ สำหรับผมแล้ว หนังสือเหล่าที่มีไว้ให้กับเด็กๆไม่ต่างอะไรไปกับการงานของมาร! ผมคิดว่านักเทศน์ทั้งหลายควรเดินเข้าไปในคริสตจักรตามชั้นเรียนระวี และโยนหนังสือที่มีโนอาห์และน้ำท่วมนี้ทิ้งออกไป! ทิ้งออกไป! เพราะเขาพวกนั้นกำลังนำเรื่องราวที่สำคัญมาเสนอเป็นการ์ตูน! การทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปกับการงานของซาตาน! เพราะเรื่องของนาวาและน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

ปัจจุบันผมได้เทศนาหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับโนอาห์และน้ำท่วม ในช่วงเย็นของวันนี้ผมจะเทศนาให้กับพวกคุณในหัวข้อ "แต่โนอาห์พบพระคุณ" (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน) แต่สำหรับเช้าวันนี้ผมจะพูดแต่นาวาเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่เรื่องราวของโนอาห์คือแบบสำคัญในพันธสัญญาเดิม และเป็นเงาสะท้อนให้กับพันธสัญญาใหม่ ในแมทธิว 24:37-39 พระคริสต์ตรัสว่า "วันเหล่านั้น" ซึ่งเป็นยุคที่โนอาห์มีชีวิตอยู่นั้น คือแบบของยุคสุดท้ายของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ใน 1 เปโตร 2:5 โนอาห์ได้รับฉายาว่าเป็นนักเทศน์แห่งความชอบธรรมในระหว่างที่คนอื่นๆพากันละทิ้งความเชื่อและมีคำสอนเทียมเท็จมากมาย ใน 1 เปโตร 3:20-21 นาวานี้คือแบบของความรอดโดยพระคริสต์ ในฮีบรู 11:7 กล่าวอีกครั้งว่าเรือนี้คือแบบของความรอด คนในยุคของโนอาห์คือประเภทที่แสดงถึงคนไม่ได้ความรอดในยุคสุดท้าย และสมบูรณ์แบบตามนั้น ทางเดียวที่รอดคือในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ผมรู้ว่าการจำแนกประเภทของคริสเตียนในยุคแรกในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีข้อผิดพลาดอยู่หลายอย่าง เพราะนักเทศ์ทุกคนต่างมองว่าทุกอย่างในพระคัมภีร์เดิมนั้นคือแบบ แต่ผมรู้ว่ามีหลายแบบที่เป็นจริงในพระคัมภีร์เดิม และค่อนข้างจะชัดเจนมากๆ และแบบเหล่านั้นต่างก็สำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ หลังจากที่พระคริสต์เป็นขึ้มาจากความตาย พระองค์ประทับอยู่กับผู้ติดตามสองคน

“พระองค์จึงทรงเริ่มอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์” (ลูกา 24:27)

ผมจึงไม่สงสัยเลยว่าพระเยซูคริสต์ต้องบอกพวกเขาว่า เรือของโนอาห์คือแบบหรือภาพของพระองค์เองในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ ดั่งที่เรือนั้นช่วยกู้คนของพระเจ้ารอดพ้นจากน้ำท่วม ดังนั้นพระคริสต์ก็ช่วยคนของพระเจ้าพ้นจากการพิพากษาและนรก นาวาคือแบบของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทำให้แบบนั้นสมบูรณ์! เหลือเพียงพวกเสรีนิยมที่ต่อต้านพระคัมภีร์อย่างเช่นแฮร์รี่เมอร์สัน ฟอสดิสก์ และพวกสมัยใหม่ตามมหาวิทยาลัยฟุลเลอร์หรือพระคริสตธรรมชิคาโกเท่านั้นที่ปฏิเสธเรื่องนี้! พระคัมภีร์ได้ทำนายถึงคนพวกนี้ว่า "การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก คือการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำ และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวย" (1 เปโตร 3:3) และอัครสาวกยูดาห์กล่าวว่า

“แต่ว่าท่านที่รักทั้งหลาย ท่านจงระลึกถึงคำพยากรณ์เมื่อก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ คือว่า พวกอัครสาวกนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่า ในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่ดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัวคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ” (ยูดาห์ 17-19)

ผมรู้มานานแล้วถึงคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้!

ให้เรากลับมาที่เนื้อหาของเราในปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 14 ที่กล่าวถึงนาวา – และเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าตรัสให้กับโนอาห์ว่า

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14)

กรุณาเปิดพระคัมภีร์ของคุณไว้ตรงนี้ อาเมน

อาร์เธอร์ ดับบลิว พินก์ กล่าวว่า "นาวา ... ซึ่งใน [โนอาห์] และเป็นบ้านของเขา ... ใช้เป็นที่หลบฝนพายุซึ่งเป็นลงโทษของพระเจ้า เป็นแบบหนึ่งที่ชัดเจนและครอบคลุมมากที่กล่าวถึงความรอดในพระคริสต์ที่พบได้ในพระคัมภีร์ทุกตอน (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 103) และผมสังเกตเห็นว่า ดร. จอห์น กิลล์ นักแปลพระคัมภีร์ที่เก่งของแบ๊บติสต์ในยุคศตวรรษที่สิบแปดเรียกเรือว่าเป็นแบบของพระคริสต์ (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. 1, pp. 50-51)

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14)

I. ประการแรก นาวานี้ถูกออกแบบโดยพระเจ้า

โนอาห์รู้ว่าการพิพากษากำลังจะมาถึง แต่โนอาห์ไม่เคยคิดที่จะสร้างเรือจนกระทั่งพระเจ้าทรงตรัสให้เขา

แต่พระเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ คุณเห็นแล้วว่าโนอาห์และคนของเขาถูกเลือกโดยพระเจ้าก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้น อัครทูตเปาโลกล่าวว่า "พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ก่อนที่จะวางรากฐานของโลก" (เอเฟซัส 1:04) พระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในเรือนี้เท่านั้น แต่พระเจ้าทรงมีแผนที่จะส่งพระเยซูคริสต์เพื่อมาไถ่ถอนเราก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้น พระคัมภีร์เรียกพระคริสต์ว่า "แกะถูกฆ่าจากรากฐานของโลก" (วิวรณ์ 13:8 )

อย่างที่พระเจ้าทรงวางแผนจะส่งแบบที่สมบูรณ์คือพระเยซูคริสต์ เพื่อที่จะช่วยเรา ดังนั้นพระองค์จึงทรงวางแผนที่จะต่อนาวานั้น พระเจ้ามีแผนที่จะช่วยกู้โนอาห์ก่อนหน้านี้แล้ว พวกคุณทุกคนที่เป็นคริสเตียนควรดีใจที่พระเจ้าทรงเลือกคุณให้รับความรอดในพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลก – อย่างที่พระองค์วางแผนช่วยกู้โนอาห์โดยทางเรือนั้นมานานก่อนที่น้ำจะเข้ามาท่วมทำลายโลกนี้ ถ้าคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์คุณก็รอดพ้นจากพายุแห่งการพิพากษา!

ซ่อนข้าฯ พระผู้ช่วยให้รอด จนกว่าพายุนั้นจะผ่านเลยไป
ช่วยกู้ข้าฯโดยการทรงนำของพระองค์ โปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!
      (“Jesus, Lover of My Soul” by Charles Wesley, 1707-1788)

II. ประการที่สอง นาวานี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกู้คนที่อยู่ในนั้นเท่านั้น

แม้แต่นาวาลำเดียวก็ไม่มี ไม่มีเลย! "เรือ" คำแปลในภาษาฮีบรูคือ "เทย์เบา” หรือ “taybaw" ซึ่งหมายถึง "ตะกร้า" (ฉบับ Strong) ในภาษาฮีบรูคือคำเดียวกันที่กล่าวถึงตะกร้าที่ใช้บรรจุโมเสสตอนที่ยังเป็นทารก โมเสสถูกวางในตะกร้าแล้วปล่อยลอยตามแม่น้ำไนล์ คำภาษาฮีบรูนี้ยังแปลได้อีกว่า "โลงศพ" ในปฐมกาล 50:26 เรือนี้ไม่มีหางเสือ ไม่มีใบให้แล่นได้ แต่ผมแน่ใจว่ามีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับสิ่งต่างๆ มันเป็นเพียงแค่ตะกร้า พระเจ้าตรัสว่า "ทำ ‘ตะกร้า’ให้เรา ยานาวานั้นทั้งภายในและภายนอก" คำว่า "ยา" แปลจากคำว่า "โดเฮอ” หรือ “kopher" - " kaphar" อยู่ในรูปแบบของคำกริยาที่เป็นคำเดียวกันที่แปลว่า "การชดใช้" ใช้ในพันธสัญญาเดิมประมาณ 70 ครั้ง คำแปลนั้นก็ปรากฏในเลวีนิติ 17:11 “เพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ” เหตุที่สองคำนี้มาจากภาษาฮีบรูในคำเดียวกัน เราน่าจะแปลปฐมกาล 6:14 ได้ดังนี้ว่า “เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยการชดใช้” ซึ่งคือเลือด! ดังนั้นเราจึงมีตะกร้าที่มหัศจรรย์ ที่ทาด้วยสีดำ ดร. เฮนรรี่ เอ็ม มอรรี่ กล่วว่า “คาฟาร์…แปลได้ว่า ‘การชดใช้’ เพื่อใช้ป้องกันน้ำแห่งการพิพากษา นั่นจึงเป็นแบบที่สวยงามของพระเยซูคริสต์” (The New Defender’s Study Bible by Henry M. Morris, Ph.D., World Publishing, 2006, p. 34; จากปฐมกาล 6:14)

ดังนั้นตอนนี้เรามีนาวาที่เป็นตะกร้าขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้และทาทั้งในและนอกเรือด้วยสีดำที่สมบูรณ์แบบที่สามารถป้องกันน้ำท่วมใหญ่ ดร. เอ็มอาร์ดีฮานกล่าวว่า

นาวา ... ดูเหมือนเป็นโลงศพสีดำขนาดใหญ่ ในความเป็นจริงคือคำเดียวกันที่แปลว่า "เรือ" และก็แปลได้ว่า "โลงศพ" ในปฐมกาล 50:26 นาวาเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
          เราสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายถึงการดูถูกของคนในสมัยของโนอาห์ที่เวลาเห็นเรือลำนี้ เพราะพวกเขาคิดทำไมไปสร้างตะกร้าสีดำที่ดูคล้ายโลงศพและคาดการณ์ว่าน้ำจะท่วม ในขณะที่ฝนก็ไม่โอกาสที่จะตกเลย (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1971 edition, p. 173)

มีคนมากมายในสมัยนี้ที่หัวเราะเยาะเย้ยพระคัมภีร์ คนเหล่านั้นยังบอกอีกว่าเรื่องของน้ำท่วมนี้ "ไร้สาระ" แต่พวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อการพิพากษาของพระเจ้าตกลงมาที่พวกเขา? คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่รอดอยู่ในพระเยซูคริสต์

ซ่อนข้าฯ พระผู้ช่วยให้รอด จนกว่าพายุนั้นจะผ่านเลยไป
ช่วยกู้ข้าฯโดยการทรงนำของพระองค์ โปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!

III. ประการที่สาม นาวานี้คือที่หลบภัยจากการพิพากษาของพระเจ้า

นาวานี้คือสถานที่ปลอดภัย ความจริงคือที่ปลอดภัยมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น และเป็นที่เดียวที่รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า

คนในโลกนี้ต่างก็บอกว่ามี “หลายหน” ทางที่สามารถพบสันติสุขในพระเจ้า แต่พวกเขาผิด พระเจ้าทรงตระเตรียมทางเดียวเท่านั้นที่รอดพ้นจากการพิพากษาของพระองค์ในยุคของโนอาห์ - นั่นคือเข้าไปในนาวานี้เท่านั้น มีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงตระเตรียม เพื่อให้รอดพ้นจากการพิพากษานั่นคือในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

มีคนพูดว่า “นั่นไม่ยุติธรรมเลย” ผมเองไม่เข้าใจคนที่พูดเช่นนี้! สำหรับผมแล้วนั่นยุติธรรมที่สุด! มนุษย์หลงทำบาปในสวนเอเดน ความบาปนี้เกิดครั้งแล้วครั้งเล่า และร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่น้ำจะมาท่วมคนที่ละทิ้งพระเจ้า พระเจ้าทรงตระเตรียมหนทางหนึ่งให้พวกเขาให้รอดพ้นจากบาป แต่พวกเขาก็ปฏิเสธหนทางช่วยกู้นี้ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องจมน้ำตาย นี่หรือที่บอกว่าไม่ยุติธรรม? ผมมองไมเห็นจริงๆ ไม่เป็นเช่นนั้น และไม่เคยเป็น! คนในสมัยโนอาห์ได้ยินคำเทศนาของเอโนค (ยูดาห์ 14, 15) พวกเขาได้ยินคำเทศนาของโนอาห์ ( 2 เปโตร 2:5) พวกเขายังมีพระวิญญาณอยู่ท่ามกลาง (ปฐมกาล 6:3) ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ แต่เช้านี้ผมก็อยากจะถามคุณว่า “คุณจะแก้ตัวอย่างไร ถ้าคุณเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้รับการช่วยกู้โดยพระคริสต์?” นั่นเป็นคำถามที่ดี “คุณจะแก้ตัวอย่างไร ถ้าคุณไม่ถูกช่วยโดยพระคริสต์ในวันที่พระเจ้าพิพากษาโลก?

ซ่อนข้าฯ พระผู้ช่วยให้รอด จนกว่าพายุนั้นจะผ่านเลยไป
ช่วยกู้ข้าฯโดยการทรงนำของพระองค์ โปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!

IV. ประการที่สี่ นาวานี้มีห้องว่างสำหรับทุกคน

คนฮีบรูมีมาตราวัดแบบศอกสั้น 17.5 นิ้วและศอกยาว 20.4 นิ้ว ถ้าวัดขนาดของเรือในพระธรรมปฐมกาล 6:15 ตามศอกสั้นเรือนี้จะมีสามชั้นและมีขนาด 95,790 ตารางฟุตของพื้นที่หรือประมาณ 2.2 เอเคอร์ หากวัดตามศอกยาวเรือนี้ในแต่ละสามชั้นมีขนาด 43,350 ตารางฟุต ทั้งสามชั้นรวมกันแล้วจะมี 130,050 ตารางฟุตประมาณสามเอเคอร์ ในขนาดที่ความสูงรวมเป็น 51 ฟุตน้อยกว่าความสูงของบ้านห้าชั้นคิดเป็น 2,210,850 ลูกบาศก์ฟุตกว่าสองล้านลูกบาศก์ฟุต! มีห้องเพียงพอสำหรับบรรจุสัตว์125,000 ตัววัดตามขนาดของแกะ นักเชี่ยวชาญด้านสัตว์บอกว่าประมาณน้อยกว่า 100 สายพันธุ์เดิมของสัตว์สี่เท้าและน้อยกว่า 170 สายพันธุ์เดิมของนก เรือที่มีขนาด 130,000 ตารางฟุตของพื้นที่สามารถรองรับสัตว์จำนวนมากมาย ดร. เฮนรี่ เอ็ม มอร์ริสกล่าวว่า

         ตั้งแต่ที่เราได้เห็นแล้วว่า เรือลำนี้สามารถบรรจุแกะมากเท่าที่มากได้หรือหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันตัว และตั้งแต่ขนาดเฉลี่ยของสัตว์ที่เดินสี่เท้าเล็กกว่าแกะ จึงเห็นได้ชัดว่าไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุของเรือสำหรับเป็นที่ให้สัตว์อยู่ ... ดังนั้นขนาดของเรือทจึงสามารถบรรจุสิ่งของต่างๆตลอดจนสัตว์ต่างๆตามที่ต้องการ ... อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นที่เก็บอาหารสำหรับสัตว์เหล่านั้น และหนึ่งในสามส่วนเป็นที่พักของโนอาห์และ ครอบครัวของเขาและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จำเป็น(Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, 1986 edition, p. 185)

ซ่อนข้าฯ พระผู้ช่วยให้รอด จนกว่าพายุนั้นจะผ่านเลยไป
ช่วยกู้ข้าฯโดยการทรงนำของพระองค์ โปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!

แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้มีวิญญาณชั่วเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การนำเสนอเรื่อง “เรือ” นั้นเป็นความจริงตามพระคัมภีร์ สัตว์ต่างๆที่เข้าไปในเรือค่อนข้างไปตามที่ ดร. มอรรีส อธิบายเอาไว้ พวกมันต่างก็เข้ามาโดยสัญชาตญาณและพวกมันตั้งใจลงไปอาศัยอยู่ในนั้น นั่นคือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้และถือว่าเป็นฉากที่สวยงามและเป็นจริงตามพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตามทางทางที่ดีอย่าไปดูเลยเพราะมีการนำเสนอเรื่องวิญญาณชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจทำให้เข้าใจพระคัมภีร์สับสน และแน่นอนเรือลำนี้อาจจะยากต่อการใช้จินตนาการ ผมไม่อาจที่จะคิดออกได้ถึงขนาดของเรือสีดำขนาดมหึมาห์สูงสามชั้นพุ่งผ่านคลื่นแบบสบาย เพราะมันถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยพระเจ้า จึงทำให้ไม่สามารถคว่ำแม้ว่าถูกลมพายุพัดลอยขึ้นไปถึง 90 องศาก็ตาม

ในแต่ละฤดูร้อนผู้คนได้ทำการค้นหาเรือลำนี้กันอย่างบ้าคลั่น บนภูเขาสูงในเมืองอารารัตประเทศอาร์เมเนีย บางทีพวกเขาอาจจะค้นพบฟอสซิลของเรือหนึ่งสักฤดูร้อนหนึ่งก็เป็นได้ ผมคิดว่าเป็นกันดีที่พวกเขาค้นพบก่อนที่จะสิ้นสุดยุคสุดท้ายนี้ แต่ไม่ว่านักโบราณคดีจะค้นพบหรือไม่ก็ตาม มีคนแก่ชาวอาร์เมเนียที่โรงยิมของผมบอกว่าเรือลำนี้มีจริงๆ ชายชราคนหนึ่งบอกว่าปู่ของเขาได้เห็นชิ้นส่วนของเรือยื่นออกมาจากน้ำแข็ง เขากล่าวว่า "มันเป็นสีดำทั้งหมด เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นสีดำ"

หลายปีที่ผ่านมา ผมและครอบครัวไปที่ประเทศอังกฤษ นั่นคือสถานที่ๆคุณปู่ของผมเกิดและผมเองก็ชอบที่นั่นด้วย เราเดินลงไปที่ปราสาทโดเวอร์ คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "ไวท์ คลิฟฟ ของโดเวอร์" หรือ “White Cliffs of Dover” ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีเรือหลายลำได้ติดโขดหินที่ใต้หน้าผา แต่ตอนที่เราไปถึงที่นั่นผมกลับไม่สนใจปราสาทโดเวอร์ เพราะถ้าคุณเคยเห็นปราสาทใดปราสาทหนึ่ง ก็เท่ากับว่าคุณเคยเห็นสิ่งปราสาททั้งหมด ตอนนั้นผมเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในระยะไกล และทำให้ผมอยากจะรู้ว่าคืออะไรกันแน่ มันสวยงามและใหญ่มาก ถ้าคุณเห็นสามารถบอกได้เลยว่าเป็นสถานโบราณ ผมวิ่งไปที่นั่นเข้าไปมองอยู่ใกล้ๆ ทำให้ผมไม่อยากมองที่ไหนอีก มันถูกสร้างในลักษณะตั้งขึ้นสูงแปดสิบฟุต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1! ในลักษณะมันเป็นกรวยยาวสีดำชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ผมได้มองจากข้างในขึ้นไปและเห็นเขม่าสีดำที่ติดบนฝ่าผนังด้านในหลายศตวรรษที่ผ่านมา ชาวโรมันสร้างมันขึ้นมาในขณะที่อัครสาวกยอห์นยังมีชีวิตอยู่บนเกาะปาทมอส! พวกเขาเผาฟืนด้านในให้มีแสงหรือเขม่า เพื่อเป็นสัญญาบอกเรือเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาใกล้โขดหินที่ชายหาดโดเวอร์ ทำให้ผมคิดว่าคนในสมัยก่อนสร้างขึ้นมาได้อย่างไรกัน ทำให้ผมคิดว่าอีกว่าเรือของโนอาห์ตอนนั้น อาจมีพวกเด็กผู้ชายต้องอ้าปากค้างตอนที่มองไปที่เรือลำนี้ พร้อมกับวิ่งหนีและหัวเราะไป – นั่นคือคืนก่อนที่น้ำท่วมจะมาและกวาดพวกเขาทั้งหมดออกไป! หลังจากนั้นผู้คนต่างร้องไห้และกรีดร้อง บ้างก็ขึ้นไปแขวนอยู่บนต้นไม้ บ้างก็ยึดตามก้อนหินและเนินเขาในยามที่ปีศาจยักษ์แห่งดาวเนปจูนโผล่ขึ้นมาจากน้ำและน้ำก็ท่วมกันอย่างบ้าคลั่ง เวลานั้นทรีตันได้พัดแตรแห่งพายุ- และพระเจ้าก็เปิดบ่อน้ำพุในที่ลึกและฝนในอากาศ

“และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทำลาย ทั้งมนุษย์ และสัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกทำลายจากแผ่นดินโลก และโนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวาเท่านั้นที่รอดชีวิต” (ปฐมกาล 7:23)

ซ่อนข้าฯ พระผู้ช่วยให้รอด จนกว่าพายุนั้นจะผ่านเลยไป
ช่วยกู้ข้าฯโดยการทรงนำของพระองค์ โปรดรับจิตวิญญาณของข้าฯ!

“และโนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวาเท่านั้นที่รอดชีวิต” (ปฐมกาล 7:23) – และนาวานั้นคือภาพของพระคริสต์! ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณรอดพ้นจากการพิพากษาที่จะมาถึง ถ้าคุณไม่อยู่ในพระคริสต์ จะลงไปยังบึงไฟนรก และไม่มีวันตาย! ไม่สามารถตาย – จะถูกไฟไหม้ไปมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ในทะเลไฟที่ไม่มีวันดับ จะไหม้อยู่อย่างนั้นไปชั่วนิรันดร์!

แล้วคุณจะรอดได้อย่างไรกัน? จงเข้ามาในนาวา! นาวาคือภาพของพระคริสต์ ยาชันสีดำคือพระโลหิตของพระคริสต์! จงเข้ามา! เขาไปในนาวา! จงเข้ามาที่พระคริสต? ก่อนที่จะสายเกินไป

คืนก่อนที่น้ำจะท่วมมานั้นพวกเด็กผู้ชายมองไปที่พุ่มไม้ที่มีเรือจอดด้วยอารมณ์ขบขันและหัวเราะชอบใจ! หลังจากนั้นเด็กผู้ชายเหล่านั้นกลับกลายเป็นผู้ที่ทุบเรือในขณะที่น้ำผุดจากพื้นดินและตกลงมาจากท้องฟ้า เด็กเหล่านั้นร้อง "โอ้พระเจ้า ขอเราเข้าไปข้างในด้วย! อย่าปล่อยให้เราจมน้ำตายเลย!" พวกเด็กเหล่านั้นจึงลงไปกรีดร้องในบึงไฟนรกตลอดนิรันดร์! เด็กเหล่านั้นอาจจะพูดกับคุณว่าพวกเขาจะ "หนีจากการลงโทษของพระเจ้า หลบหนีจากความโกรธของพระเจ้า! อย่าเหลียวหลัง! อย่าคิดเข้าไปในนรก! แต่จงเข้ามา! "ร่วมกับพระองค์" – จงเข้ามาในพระองค์ "จงวางใจ และอย่าไปทำตามคนอื่น ๆ" จงเข้ามาที่ประตูของเรือ - "ร่วมกับพระองค์" - พระคริสต์เท่านั้นทรงสามารถช่วยให้คุณรอดพ้นจากการพิพากษา จนชำระบาปของคุณด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ อาเมน

ยืนขึ้นและเปิดบทเพลงที่ 7 ในหนังสือเพลง “Come, Ye Sinners.”

เข้ามาบรรดาคนบาปทั้งหลายที่ยากจนและอนาถอ่อนแอเจ็บป่วย
   พระเยซูพร้อมที่จะช่วยเจ้า เพราะรักและทรงมีอำนาจ
พระองค์สามารถ พระองค์สามารถ เต็มพระทัยที่จะช่วย อย่าสงสัย
   พระองค์สามารถ พระองค์สามารถ เต็มพระทัยที่จัช่วย อย่าสงสัย
(“Come, Ye Sinners” by Joseph Hart, 1712-1768)

ถ้าคุณอยากคุยกับผมหรือที่ปรึกษาคนอื่นๆ กรุณาเดินออกไปข้างหลังของห้องนี้ ดร. คาเกนจะพาไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่อสอนเพิ่มเติมถึงความรอดของคุณ อาเมน

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย อาเบล พลูโฮมมี: ปฐมกาล 6:1-8.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“Jesus, Lover of My Soul” (โดย Charles Wesley, 1707-1788)


โครงร่างของ

นาวาของโนอาห์

(บทเทศนา # 81 ในปฐมกาล)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้อง ๆ ในนาวา และยานาวานั้นทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน” (ปฐมกาล 6:14).

(มัทธิว 24:37-39; 2 เปโตร 2:5; 1 เปโตร 3:20-21; ฮีบรู 11:7;
ลูกา 24:27; 2เปโตร 3:3; ยูดาห์ 17-19)

I. ประการแรก นาวานี้ถูกออกแบบโดยพระเจ้า เอเฟซัส 1:4; วิวรณ์ 13:8.

II. ประการที่สอง นาวานี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกู้คนที่อยู่ในนั้นเท่านั้น, ปฐมกาล 50:26;
เลวีนิติ17:11.

III. ประการที่สาม นาวานี้คือที่หลบภัยจากการพิพากษาของพระเจ้า กิจการ 4:12;
ยูดาห์ 14, 15; 2 เปโตร 2:5; ปฐมกาล 6:3.

IV. ประการที่สี่ นาวานี้มีห้องว่างสำหรับทุกคน ปฐมกาล 7:23.