Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
โลหิต – ธรรมดาหรือศักดิ์สิทธิ์?

THE BLOOD – COMMON OR PRECIOUS?
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 17 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 17, 2013


เช้านี้อยากให้คุณดูสองประโยคที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งกล่าวถึงพระโลหิตของพระคริสต์ ให้เปิดไปที่ฮีบรู 10:29 ก่อน วลีที่อธิบายพระโลหิตจะอยู่ตรงกลางของข้อนี้

“เป็นสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์” (ฮีบรู 10:29)

ตอนนี้ให้ไปดูเปโตร 1:19 ได้อธิบายถึงพระโลหิตว่า

“พระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์” (I เปโตร 1:19)

กรุณาเปิดพระคัมภีร์ของคุณไว้

ผมคิดถึงวลีเหล่านั้นในหลายคืนที่ผ่านมา ตอนที่ผมเฝ้าเดี่ยวถึงพระธรรมสองข้อนี้ทำให้ผมเห็นว่าโลกนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน (1) บรรดาผู้ที่คิดว่าโลหิตของพระคริสต์นั้น "ไม่บริสุทธิ์" และ (2) ผู้ที่คิดว่า "พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นมีค่ามาก” หนึ่งในสองวลีกำลังอธิบายมุมมองของคุณเกี่ยวกับพระโลหิตพระเยซูหรือเปล่า?

I. หนึ่ง คุณคิดว่าพระโลหิตของพระเยซู “เป็นสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์” หรือเปล่า?

ถ้าคุณอ่านพระธรรมฮีบรู 10:26-31 ทั้งหมด ตามที่ท่านพลูโฮมมีได้อ่านผ่านไปสักครู่นี้ คุณจะเห็นว่านั่นหมายถึงผู้ที่ "จงใจทำบาป" และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องพิพากษาตามที่เราเห็นในพระธรรมของเราในเช้านี้ สองข้อตามกล่าวเช่นเดียวกันว่า “เป็นสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์” (ฮีบรู 10:29)

“การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นที่น่าหวาดกลัว” (ฮีบรู 10:31)

พวกคุณนั่งลงได้

ดร. เจเวอร์นอน แมคกี้ กล่าวถึงพระธรรมข้อนี้ว่า

...การพิพากษาของพระเจ้าอยู่ข้างหน้านี้มีไว้ [สำหรับ] ทุกคน "ที่ทรง ...นับเป็นพระโลหิดแห่งพันธสัญญา...เป็นสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์..." เพื่อนของฉันถ้าคุณดูถูกสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำให้คุณบนไม้กางเขน ในอนาคตคุณจะไม่ได้รับอะไรเลย นอกเสียจากการพิพากษาของพระเจ้า คุณจะไม่มีความหวังใดๆเลย (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, Volume V, p. 578; note on Hebrews 10:31)

คุณอาจจะพูดว่า "ฉันคิดว่าพระโลหิตของพระเยซูนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ ฉันคิดว่ามันก็เป็นเหมือนเลือดของคนทั้วไป โลหิตของพระเยซูไม่ได้พิเศษอะไร" ถ้าคุณคิดอย่างว่านั้นคุณมีความผิด – เพราะภาษากรีกแปลคำว่า "ไม่ศักดิ์สิทธิ์" คือ "koinos" และหมายถึง "ร่วมกัน" (Strong, number 2839) จอร์จ ริคเกอร์ แบล็กเบอร์ บอกว่ามันหมายถึง "ร่วมกัน ตัวอย่างเช่นคนมากมายใช้ร่วมกัน" นั่นคือความหมายของคำว่า "ไม่ศักดิ์สิทธิ์" นั่นหมายความว่าโลหิตของพระเยซูเป็นเลือดธรรมดา – อย่างโลหิตของเรา "คนมากมายใช้ร่วมกัน" อย่างที่ จอร์จ ริคเกอร์แบล็กเบอร์ กล่าวเอาไว้

สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่า ดร. จอห์น แมคอาร์เทอ กำลังกล่าวว่าโลหิตของพระคริสต์ "คือเลือดที่ธรรมดา" เช่นตอนที่เขาพูดว่า “โลหิตของพระเยซูไม่มีส่วนใดๆกับการช่วยกู้” (MacArthur Study Bible, note on Hebrews 9:7) ดร. อาร์เทอ เขียนถึง "พระโลหิตของพระองค์" ในพระธรรมฮีบรู 9:14 โดยกล่าวว่า "เลือดถูกนำมาใช้แทนคำว่าตาย" (เล่มเดียวกัน อ้างจาก ฮีบรู 9:14 ) นั่นคือศาสนศาสตร์ของท่าน (เล่มเดียวกัน หน้า 2192) ดร. แมคอาร์เทอ กล่าวว่าพระคัมภีร์คือ "ทุกคำพูดที่ได้รับการดลใจ" แต่ตามภาษากรีกในพระธรรมฮีบรู 9:14 คือ "Haima" และศัพท์ดั้งเดิมคือ “เลือด" ซึ่งบอกว่า "เลือด" เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าตายและปฏิเสธว่าข้อนี้คือ "ทุกถ้อยคำที่ได้ รับ การ ดลใจ" ตอนที่ ดร. แมคอาร์เทอ บอกว่า "พระโลหิตของพระองค์ไม่มีส่วนใดๆกับการช่วยกู้” สำหรับผมแล้วคำพูดนี้กำลังบอกว่าโลหิตของพระเยซูคือ "สิ่งที่ธรรมดา" (ฮีบรู 10:29 ) และฮีบรู 10:29 จะต่อต้านอย่างรุนแรงถึงคำพูดนั้น! การสอนเช่นนั้นไม่ให้ชีวิตใดๆให้กับผู้เชื่อ ผมคิดว่าเป็นคำสอนที่ลมๆแล้งๆ ดร. ลอยด์ โจนส์ จึงกล่าวว่า

      คุณสามารถพบได้ในทุกๆครั้งที่มีการฟื้นฟูอย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ได้มีการเน้นย้ำอย่างหนักแน่นและให้ความสำคัญถึงพระโลหิตของพระคริสต์ บทเพลงบทหนึ่งที่ร้องทุกครั้งที่มีการฟื้นฟู นั่นคือบทเพลงที่กล่าวถึงพระโลหิต ผมสามารถนำมาให้พวกคุณด้วยภาษาที่ต่างๆกัน ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว เราพบว่าอัครสาวกได้เขียนเอาไว้ในพระธรรมโคโลสี 1 - โดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์? “...ผ่านทางโลหิตของพระเยซู” (ข้อ 20)
      แน่นอนผมรู้ดีตอนที่ผมมาพูดถึงเรื่องนั้น ที่ผมพูดอย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกให้กับคนใสมัยนี้และพวกเขาก็ไม่ชอบ มีนักเทศน์ของคริสเตียนหลายคนที่คิดว่าพวกเขาฉลาดพอที่จะมาถกเถียงเรื่องของพระโลหิต แต่พวกเขาก็พูดออกมาแบบน่ารังเกียจ...และนั่นคือเหตุผลที่ นั่นแหละคือคริสตจักรจึงเป็นไปอย่างที่พวกเขาเป็น แต่ในยุคของการฟื้นฟูนั้นคริสตจักรได้มีการเคารพให้เกียรติแด่ไม้กางเขน คริสตจักรก็ภูมิใจในไม้กางเขนนั้น เพราะว่าผู้เขียนพระธรรมฮิบรูได้เขียนเอาไว้ เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซู ฮียรู 10:19 (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1994 edition, page 48)

ผมอยากจะบอกความจริงกับคุณว่า ถ้าพระโลหิตของพระเยซูไม่สำคัญให้กับคุณ คุณก็คือคนที่ยังหลงหายและต้องถูกทรมานตลอดไปอยู่ในแดนนรก คุณไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงเลย

นี่คือส่วนหนึ่งในคำพยานจากหญิงสาวคนหนึ่งตอนนั้นเธอพึ่งอายุแค่ยี่สิบปีและมาที่คริสตจักรของเรา เธอบอกกว่า

ดิฉัน [คือ] คนไร้ค่าและไร้ความหวัง ในใจของฉันรู้ว่าฉันเป็นคนบาป แต่ดูเหมือนว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบสงสารตัวเองและบาปของฉัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ดิฉันรู้จักบาปของฉันในอดีต บาปที่หลอกหลอนฉันและฉันก็ไม่สามารถที่จะหนีออกจากบาปนั้นได้ ดิฉันเริ่มสงสัยว่า "ฉันยอมจำนนต่อบาปนั้นได้อย่างไร? ทำไมบาปนั้นถึงหลุดออกจากดิฉันไปอย่างช้าเหลือเกิน?” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้ฉันรู้ถึงบาปเหล่านี้ นั่นคือความชั่วร้าย เจ้าเล่ห์ และชั่วช้าอย่างที่สุด และรวมถึงธรรมชาติของฉัน ฉันไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มถึงความมืดที่อยู่ในใจของคุณ ดิฉันก็เบื่อหน่ายและละอายใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็น ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เลวทรามและอยู่ต่อหน้าพระพักต์พระเจ้า เพราะพระองค์ผู้ทรงทราบความคิดและความตั้งใจของฉัน พระเจ้าผู้ที่ทราบทุกอย่างที่ฉันทำแม้แต่พัธกิจที่ทำในคริสตจักร นั่นคือความเห็นแก่ตัวที่เป็นรากของบาป ทุกครั้งที่ฉันไปโบสถ์ฉันรู้สึกเหมือนตังเองเป็นโรคเรื้อน ท่ามกลางชาวคริสต์ที่บริสุทธิ์ ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังไม่ไว้วางใจในพระคริสต์ และเชื่อว่า "พระเยซู" เป็นเพียง แค่พระคำหรือเป็นเพียงคำสอนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลเท่านั้น ดังนั้นฉันจึงเกลียดพระคริสต์และเย็นชา [ฉันไม่ต้องการพระคริสต์] แทนที่จะมุ่งมั่น [เสาะแสวงหา] พระคริสต์ ฉันกำลังมองหาพระองค์ด้วยความรู้สึก หรืออะไรที่เป็นเพียงแค่ "ประสบการณ์" มาพิสูจน์ความเชื่อของฉัน

หญิงสาวคนนี้มีความทุกข์และน่าสงสาร แต่เธอก็ปิดบังความทุกข์นั้นเอาไว้ได้เป็นอย่างดี คนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบถึงสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจของเธออย่างที่ จอห์น บันเย็น เคยเป็น

ผมเคยให้คำปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนมัธยม และนักศึกษาตามวิทยาลัยมากกว่าห้าสิบปี ผมค้นพบว่าคนเหล่านั้นส่วนมาก – เกือบทุกๆคน – อยู่อย่างไร้เป้าหมายและมีแต่ความกลัว – เช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้น คนเหล่านั้นเสพยาดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความเจ็บป่วยภายใน บางคนก็เล่นเกมส์อย่างไม่มีวันหยุดพัก บางคนก็ติดสื่อลามก ถ้าจิตใจของพวกเขาหมกมุ่งอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์ มันก็จะทำให้พวกเขาไม่คิดหรือกลัวความชั่วเหล่านั้น เร็ว ๆ นี้ผมอ่านข่าวและพบว่าการฆ่าตัวตายของนักเรียนตามวิทยาลัยต่างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า พวกเขามีปัญหาและไร้ความสุขแล้วก็ฆ่าตัวตาย มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขียนจดหมายเอาไว้ก่อนฆ่าตัวตายไว้า "ฉันไม่สามารถคิดหาวิธีการใดๆที่จะปิดใจของฉันและทำให้ฉันลืมสิ่งเหล่านั้นได้"

ผมค้นพบว่าวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ 15-25 เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับโลกปัจจุบันนี้ เพื่อนๆหนีคุณไปหมด แฟนสาวหรือแฟนหนุ่มก็ทิ้งคุณและปล่อยให้คุณอยู่อย่างโดดเดี๋ยว การศึกษาที่โรงเรียนก็ยากเกินที่จะเข้าใจ ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลย!

พระเจ้าทรงมีหนทางที่สามารถกำจัดความบาปของคุณ - แต่สำหรับคุณนั่นก็ดูเหมือนไร้ค่า พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระโลหิตที่หลั่งออกมานั้นสามารถชำระล้างความบาปของคุณได้ แต่นั่นก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ให้กับคุณ พวกคุณบางคนคิดว่า "จะเป็นไปได้อย่างไรกันกับคนๆหนึ่งที่มีชีวิตสมัย 2,000 ปีก่อนจะสามารถชำระบาปของฉันได้ในวันนี้" ด้วยเหตุนี้คุณถึงยังต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเหมือนหญิงสาวคนนั้นที่ผมพึ่งจะเล่าเรื่องของเธอไป

มีหญิงสาวคนหนึ่งในคริสตจักรของเราสอนสี่วิชาที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง เธอบอกพ่อของเธอว่ามีนักศึกษาในชั้นเรียนของเธอคนหนึ่งรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ดูผิดปกติไป เธอบอกว่านักการเมืองไม่สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ พวกเขารู้ว่าโลกกำลังผิดเพี้ยนไป - และไม่มีความหวังที่แท้จริงเลย แต่คนเหล่านั้นทำอะไร? ในหัวของพวกเขามีแต่เล่นวิดีโอเกมส์ สมองของพวกเขามึนงงเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดและกัญชา บางคนคือคนขี้เมาเหตุเพราะไม่อยากคิดถึงปัญหาของพวกเขา จำนวนตัวเลขการฆ่าตัวตายของคนเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อะไรช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นนี้! ถ้าพวกเขาสามารถมองเห็นบาปที่กำลังจะทำลายพวกเขา! ถ้าพวกเขาเชื่อว่า "เพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์" (ยอห์น 1:7) แต่ก็เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกแห่งบาปนี้ พวกเขาคิดว่าพระโลหิตของพระเยซูไม่มีความพิเศษใดๆ – ไม่มีความสำคัญแม้แต่จะมาคิดถึง และนั่นจึงนำเราไปยังจุดที่สอง

II. สอง คุณคิดว่าพระโลหิตของพระคริสต์นั้น “ศักดิ์สิทธิ์” หรือไม่?

อัครสาวกเปโตรกล่าวว่า "มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้…แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์" (1 เปโตร 1:18, 19) เขารู้ถึงความรู้สึกของการเป็นคนบาป เขารู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียเพื่อนของเขาทั้งหมดไป เขารู้ถึงความรู้สึกที่ไร้จิตสำนึกและไร้ความสุข เขารู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า เขารู้ถึงความรู้สึกที่ถูกเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาทรยศ ต้องอยู่คนเดียวในความมืด ร้องไห้จนลูกตาจะกระเด็นออกมา เพราะเขาไม่อาจตามลำพังอย่างนั้นได้ เขารู้ถึงความรู้สึกของการเป็นคนบาป!

นั่นแหละทำไมเขาถึงรู้ว่าคุณจะต้องได้รับการช่วยกู้ ทางเดียวที่สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากความบาป – ก็โดย "โลหิตอันประเสริฐของพระคริสต์" (เปโตร 1:19) "ประเสริฐ" หมายถึงมีค่าที่ยิ่งใหญ่! "ประเสริฐ" มีความหมายที่สำคัญมากกว่าเงินหรือทอง! มีเพลงหนึ่งท่อนรับร้องว่า

มีเครื่องเพชรและภูเขาทองอยู่มากมาย
   แม่น้ำสีเงิน อัญมณะที่นับไม่ถ้วน
ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถซื้อคุณหรือฉันได้
   สันติสุขคือตอนที่เรานอนหลับหรือจิตสำนึกที่เป็นอิสระ
หัวใจที่สำราญ ความคิดที่มีความพึงพอใจ
   สิ่งเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเงินทองไม่สามารถซื้อได้
หากคุณมีพระเยซูนั่นคือความมั่งคั่งแห่งจิตวิญญาณ
   มีค่ามากกว่าเพชรหรือภูเขาทองหลายๆเท่า
(“Acres of Diamonds” โดย Arthur Smith, 1959)

หรือ อย่างบทเพลงที่ท่าน กรี่ฟฟี่ พึ่งร้องไปสักครู่นี้

มาเถิดคนบาปที่หลงหายไปและสิ้นหวัง
   โลหิตของพระเยซูสามารถทำให้คุณเป็นอิสระ
พระองค์ทรงช่วยคนเลวร้ายที่สุดในหมู่พวกเจ้า
   เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงช่วยคนชั่วอย่างฉัน
และฉันรู้ ใช่ ฉันรู้ว่า
   โลหิตของพระเยซูสามารถทำให้คนบาปให้ขาวสะอาด
และฉันรู้ ใช่ ฉันรู้ว่า
   โลหิตของพระเยซูสามารถทำให้คนบาปให้ขาวสะอาด

และฉันรู้ ใช่ ฉันรู้ว่า
   โลหิตของพระเยซูสามารถทำให้คนบาปให้ขาวสะอาด
และฉันรู้ ใช่ ฉันรู้ว่า
   โลหิตของพระเยซูสามารถทำให้คนบาปให้ขาวสะอาด
(“Yes, I Know!” โดย Anna W. Waterman, 1920)

ผมขออ้างคำพูดของหญิงที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ เธอพูดต่อว่า

      บาปของฉันแผ่ขยายเหมือนมหาสมุทรลึก ฉันไม่สามารถแบกรับมันได้อีก ฉันจะต้องมีพระคริสต์ ฉันต้องมีพระโลหิตของพระองค์! ฉันคุกเข่าลง...เชื่อวางใจในพระเยซู [ฉันคือ] คนที่รอดพ้นจากรูปเคารพ จิตวิเคราะห์และความปรารถนาอันเหมือนสิ่งประกันในโลก...ฉันปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไป และโน้นตัวลงบนพระผู้ช่วยให้รอด...พระองค์ทรงแบกบาปนั้นและนำมันทิ้งไกลออกไป...! ประวัติของฉันถูกบันทึกเอาไว้ด้วยคำว่า "ไม่ผิด" โดยทางพระโลหิตของพระองคื!...ฉันไม่อาจที่จะบรรยาย ความชื่นยินดีและพึงพอใจนี้ทั้งได้ทั้งหมด ตลอดจนความสงบสุขทั้งหมด จากการที่ได้รับการให้อภัยบาปและรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้า ฉันปราถนาให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่กำลังต่อสู้ความเลวร้าย เช่นเดียวอย่างที่ฉัน ให้มารับเอาประสบการณ์แห่งการอภัยโทษจากพระเยซู! พระองค์ทรงชดใช้โทษบาปทั้งหมดของฉัน พระกิตติคุณ "ข่าวดี" ซึ่งก่อนหน้านั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและไม่มีชีวิตชีวา แต่กลับกลายเป็นความน่าตื่นเต้นและมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้ยินการเทศนาที่พูดถึงพระเยซู

ผมต้องพูดอะไรเพิ่มอีก? ถ้าคุณมาที่พระเยซู ถึงตอนนั้นคุณก็จะไม่คิดอีกว่าพระโลหิตของพระองค์เป็น "สิ่งที่ธรรมดา" โอ้ไม่! แล้วคุณจะพูดด้วยความชื่นชมยินดีและความกระตือรือร้นถึง "พระโลหิตอันมีค่าของพระคริสต์" (เปโตร 1:19)

จงเข้ามาที่พระคริสต์ด้วยความเชื่อ จงวางใจในพระองค์ คุณถึงจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้! พระคริสต์ทรงชำระบาปของคุณ ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นพระชนม์ของพระองค์ กรุณาลุกจากที่นั่งของท่านเดินออกไปข้างหลังของห้องนี้ ดร. คาเกนจะพาพวกท่านไปยังห้องเงียบๆเพื่อพูดคุย ออกไปได้ ดร ชาน กรุณานำเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ อาเมน

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย อาเบล พลูโฮมมี: ฮีบรู 10:26-31
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“Yes, I Know!” (โดย Anna W. Waterman, 1920)


โครงร่างของ

โลหิต –ธรรมดาหรือศักดิ์สิทธิ์?

“เป็นสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์” (ฮีบรู 10:29)

“พระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์” (I เปโตร 1:19)

I.   หนึ่ง คุณคิดว่าพระโลหิตของพระเยซู “เป็นสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์” หรือเปล่า?
ฮีบรู 10:31; I ยอห์น 1:7.

II.  สอง คุณคิดว่าพระโลหิตของพระคริสต์นั้น “ศักดิ์สิทธิ์” หรือไม่?
I เปโตร 1:18, 19