Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
บาปสากลบาปเฉพาะและการรักษาบาป

(บทเทศนาตอนที่ 7 จากพระธรรมอิสยาห์ 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN, AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเย็นวันเสาร์ของวันที่ 24 เดือน มีนาคม ค.ศ. 2013 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)


ดร. ริชาร์ด แลนด์ ประธานด้านจริธรรมและศาสนาของคริสตจักรแบ๊บติสต์ใต้ ดร. แลนด์รู้จักดีว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่สนใจเกียวกับหลักการสอนเบื้องต้นขิงคริสเตียน ท่านกล่าวว่า

ผมอ่านบทความที่ชื่อ ไทม์ซึ่งเกี่ยวกับการการละเลยด้านความเชื่อของคนใน…อเมริกา คนกลุ่มหนึ่งได้มาหา [ศิษยาภิบาล] หลังจากที่พวกเขาได้เข้ามาร่วมนมัสการ และพวกเขาก็บอกว่า “ลูกชายของเราอยากรู้ว่าใครคือคนที่ถูกแขวนด้านข้าง” พวกเขาไม่รู้ว่านั่นคือพระคริสต์และพวกเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือกางเขน” (“The Man on the Plus Sign,” World Magazine, August 1, 2009, หน้า 24).

เป็นที่น่าสังเกตุว่าคนจำนวนมากทีเดียวที่มีความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์นั้นน้อยมากและไม่รู้เลยถึงสิ่งที่พระองค์ นั่นเป็นเพราะทุกวันการเทศนาในคริสตจักรของเรานั้นจะมีการพูดถึงพระคริสต์น้อยมาก แต่สำหรับคริสตจักรของเราแล้วไม่มีทางที่คุณไปแล้วจะไม่ได้ยินเรื่องพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปอยู่บนไม้กางเขน! ตอนที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงแบกบาปของเราและทรงถวายพระองค์เป็นเครื่งบูชาให้กับบาปนั้น พระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนได้ชำระทุกความผิดบาปของเรา สเปอร์เจียนกล่าวว่า มีผู้รับใช้บางคนที่ไม่ยอมเทศน์ถึงพระโลหิตของพระคริสต์ และมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกคุณถึงคนเหล่านั้น – อย่าไปฟังพวกเขาเทศน์! อย่าไปฟังพวกเขาเทศน์! พันธกิจที่ไม่มีพระโลหิตแล้วคือไม่มีชีวิต และพันธกิจที่ตายแล้วย่อมไม่ดีต่อใครทั้งนั้น (C. H. Spurgeon, “Freedom Through Christ’s Blood,” August 2, 1874). ความคิดที่ว่าพระคริสต์ทรงแบกบาปของเราปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าสิบสาม

“ท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย” (อิสยาห์ 53:4)

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย”
       (อิสยาห์ 53:5)

“การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน”
       (อิสยาห์ 53:5)

”ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี (อิสยาห์ 53:5)

“พระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน
       (อิสยาห์ 53:6)

“ต้องถูกตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเรา” (อิสยาห์ 53:8)

“เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป”
        (อิสยาห์ 53:10)

“เพราะท่านจะแบกบรรดาความชั่วช้าของเขาทั้งหลาย”
       (อิสยาห์ 53:11)

“ท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก” (อิสยาห์ 53:12)

พระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 บอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระคริสต์ทรงแบกความผิด ทรงทนทุกข์ แทนที่ของเรา เพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปของเรา

แต่เดียวนี้ ในพระธรรมตอนนี้ มีความคิดใหม่ที่อยากจะเสนอ นั่นเรารู้ว่าการทนทุกข์ของพระคริสต์นั้นมีเหตุผล ทำไมพระคริสต์ ทำตัวพระองค์แบบไม่รู้อะไรเลย พระองค์ทรงแบกบาปของเรา

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

พระธรรมข้อนี้แบ่งออกได้สามประการ

I. ประการแรก การสารภาพแบบหลักสากลของมนุษย์

ผู้เผยพระวัจนะกล่าวว่า

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ… (อิสยาห์ 53:6)

ตอนนี้เรามีจุดที่ชัดเจนที่กล่าวถึงธรรมชาตการสารภาพบาปของมนุษย์ “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ” อาจารย์กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า

“ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร พวกเราจะได้เปรียบกว่าพวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า ทั้งพวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาปทุกคน ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (โรม 3: 9-11)

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ” พวกเราทุกคน!

เหมือนแกะที่ทำลายกำแพงคือพระบัญญัตของพระเจ้า เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราหลงหายจากพระเจ้า เปโตรกล่าวว่า

“เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไป” (I เปโตร 2:25)

ภาษาที่เปโตรใช้นั้นหมายถึงหลงหายหนีไกลจากความปลอดภัยและความจริง กลายเป็นคนที่หลอดลวง (Strong) นี่คือการอธิบายถึงกลักสากลของมนุษย์ตามพระคัมภีร์

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ…(อิสยาห์ 53:6)

มนุษย์ถูกนำไปเปรียบเทียบให้กับสัตว์เพราะความบาปงำพวกเขา – มนุษย์ก็กลายเป็นสัตว์ แต่เราไม่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบให้กับสัตว์ที่ฉลาด ไม่เลย มนุษย์ถูกนำไปเปรียบกับจิตใจของแกะ

คุณอาศัยอยู่แต่ในเมือง คุณอาจไม่รู้อะไรมเกี่ยวกับความโง่ของแกะ แต่ในสมัสพระคัมภีร์นั้นคนยุคนั้นเข้าถึงความโง่ของแกะดี คนเลี้ยงแกะต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาไมห่างไปไหน

แกะมีสิ่งดีอยู่แค่สิ่งเดียว – หลงเจิ่นไป! ถ้ากำแพงมีรูมันก็จะหาทางออกไป ถ้ามันออกไปได้แล้ว ก็หาทางกลับเข้ามาไม่ได้อีก แกะเข้าใจว่ายิ่งหนีห่างออกไปไกลเท่าไหรก็ยิ่งปลอดภัยิ และมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น พวกเขาเก่งแต่ทำเรื่องชั่วๆ แต่โง่ในเรื่องของการทำดี เหมือนอย่าง ออร์กัส ในตำนานของชาวกรีก มนุษย์มีตาเป็นร้อยๆดวงเพื่อมองหาความบาป แต่ตาของพวกเขากลับบอดเหมือน บาร์ทิมารอูร์ ต่อการที่จะแสวงหาพระเจ้า! อาจารย์เปาโลได้พูดถึงโรคสากลคือบาป ท่านกล่าวว่า

“จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:12)

“โดยที่ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา” (เอเฟซัส 4:18)

พระวัจนะเหล่านี้บอกพวกเราว่ามนุษย์หลงเจิ่นจากพระเจ้าไป

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ… (อิสยาห์ 53:6)

เนื้อหาของเราต่อจากนั้นเป็นการพูดถึงการสารภาพแบบสากลของมนุษย์ นั่นคือบอกเราว่ามนุษย์หลงเจิ่นจากพระเจ้าไปมีศาสนาต่างๆเป็นร้อยๆและคำสอนเท็จต่างๆ ไปนมัสการพวกรูปเคารพและพระเจ้าเท็จพระเยซูปลอม “โดยที่ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา” (เอเฟซัส 4:18)

II. ประการที่สอง การสารภาพของแต่บุคคลให้กับบาปที่เฉพาะ

ดูเนื้อหาของเราต่อไป

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง…” (อิสยาห์ 53:6)

การสารภาพแบบสากลหรือแบบทั่วไปนั้นคือการที่แต่ละคนสารภาพในบาปเฉพาะของคนๆนั้น “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ” ไม่มีใครเลย ที่จะหันกลับมาหาทางของพระเจ้า จากทุกๆกรณีจะเห็นได้ว่าต่างคนต่างก็ “ไปตามทางของตน” รากฐานของบปอยู่ที่นี่ – การเลือกที่จะเดินไปในทางของตนเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับทางของพระเจ้า เราอยากที่จะควบคุมชีวิตของเรา เราอยากที่จะเดินตามแผนงานของเรา เราไม่ต้องการที่จะยอมจำนนตัวเราเองให้กับพระเจ้า เพราะเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเราจึงไม่ยอมที่จะจำนนต่อพระองค์ให้เป็นพระเจ้าของเรา

พระคำข้อนี้บอกไว้ว่าต่างคนต่างก็มีบาปเฉพาะของตัวเอง “ทาง ของตนเอง” ไม่ว่าจะชายหรือหญิงต่างก็มีบาปเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนคนอื่น เหมือนเด็กสองคนที่ถูกเลี้ยงมาใคครอบครัวเดียวกัน แต่จะมีบาปที่ต่างกันออกไป คนนั้นมีบาปที่ตัวเองทำ และคนอื่นก็มีเป็นของตัวเองที่ต่างออกไป “เราหันไปตามทางของเรา” บางคนหันไปในทางขวา บางคนก็หันไปทางซ้าย แต่คนทั้งสองต่างก็ปฏิเสธทางของพระเจ้า พวกเขาเอาพระเจ้าออกจากใจ และนำความบาปเข้ามาในชีวิตตามทางของเนื้อหนัง พวกเขาคือพวกฟาริสี ผู้ที่คิดจองหองว่าตัวเองนั้นชอบธรรม คิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่น พวกเขายังคือพวกสดูสีที่ไม่เชื่อเรื่องทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว พวกเขาไม่เชื่อเรื่องบาปในฝ่ายเนื้อหนัง ในที่สาธารณพวกเขาทำตัวเหมือนคนดีเลิศ เช่นเดียวกันกับพวกฟาริสี แต่พวกเขาก็ต่อต้านความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าตามความคิดของพวกเขา ช่างเศร้าใจกับแต่ละคนเหล่านั้นเหลือเกิน

“เรา เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง” (อิสยาห์ 53:6)

พวกคุณบางคนอาจถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นคริสเตียน คุณก็ยังมีบาปเหตุที่ปฏิเสธพระกิตติคุณของพระเจ้า ตาม “ทางของคุณ” คนอื่นๆอาจจะคิดถึงบาปใดบาปหนึ่งเฉพาะ ตอนที่คุณรู้ตัวก็ถลางลึกลงไปมากแล้ว บางคนอาจจะมีความรู้ว่าตนทำผิดและต้องการพระคริสต์และการให้อภัยบาปและต้องการสันติสุข บางคนก็ปฏิเสธที่จะวางใจในพระคริสต์เดินหลงผิดไปทางอื่น “พวกเราต่างก็หันไปทางของเราเอง”

บางคนอาจพูดว่า “ฉันมีความรู้สึกอยู่ในใจ ฉันรู้สึกเชื่อต้องการพระคริสต์ แต่ไม่ใช่เวลานี้ ตอนนี้ฉันกลัวว่าพระเจ้าได้สาบานเอาไว้ว่าพระพิโรธของพระองค์จะลงมาเพราะการที่ฉันไม่เข้ามาหาพระองค์ ฉันกลัวว่าพระเจ้าไม่ต้องการฉันอีกต่อไป” แต่ผมอยากให้คุณฟังให้ดีถึงพระคำของเราในตอนนี้ เพราะยังมีอีกตอนหนึ่งที่ยังเป็นความหวังให้กับคุณ!

III. สาม การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ก็เพื่อบาปของคนของพระองค์

กรุณายืนขึ้นและอ่านข้อนี้ทั้งหมด และให้ความสนใจกับประโยคที่ว่า “และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน”

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

พวกคุณนั่งลงได้ ดร. เอ็ดเวิรด์ กล่าวว่า

ข้อนี้วรรคแรกเป็นการกล่าวถึงการทนทุกข์ของผู้รับใช้ วรรคที่สองยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำให้ผู้รับใช้นั้นทรมาณโดยการนำความชั่ว [ของ] เราลงที่พระองค์ คำว่า [“วาง”] หมายถึงการหรือการประทุษร้าย ความชัว่ของเรานั้นจะได้ไม่กลับมาทำร้ายเราอีกอย่างที่เราคิดเอาไว้ แต่ได้โจมตี [พระคริสต์] ผู้ทำการ [แทนที่] ของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า [พระเจ้า] คือผู้กระทำให้ความผิดของเราไปทำร้ายพระองค์…ความผิดของเราพระเจ้ากระทำให้ไปลงที่พระองค์ [นั่นคือ] พระองค์คือผู้ที่ถูกลงโทษแทนเราเพราะบาปของเรา…พระผู้เลี้ยงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่ลูกแกะ (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, หน้า 349-350).

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

ในหัวข้อเทศนาชื่อ “บาปของแต่ละคนตกลงบนที่พระยู” สเปอร์เจียนกล่าวว่า

นี่คือบาปของโลท บาปแห่งการอดสู ฉันไม่อาจกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นบาปเหล่านั้นต่างไปจากของดาวิด นั่นบาปสีดำ บาปสีแดง นั่นคือบาปของดาวิด ตาบาปของดาวิดก็ไม่เหมือนบาปของมนัสเสห์ บาปของมนัสเสห์ไม่เหมือนกับบาปของเปโตร – บาปของเปโตรแตกต่าง [ออกไป] และผู้หญิงคนที่เป็นคนบาป คุณไม่อาจเหมือนเธอได้เปโตร ถ้าคุณดูที่ท่าทีของเธอแล้วเปรียบเทียบกับลิเดีย หรือถ้าคุณมองที่ลิเดียคุณจะไม่ [สามารถมองเห็นความแตกต่างเลยหรือ] ระหว่างเธอกับนักโทษชาวฟิลลีเปียน สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน คือการหลงหายเจิ่นไป แต่พวกเธอก็แตกต่างออกไป พวกเขาต่างก็หันไปทางของตัวเอง แต่…พระเจ้า [ทรงวางบาปของเราลงที่พระองค์]…ตอนที่คุณมาที่พระกิตติคุณเปรียบเหมือนยาที่ดีที่สุด นั่นคือพระโลหิตของพระคริสต์ คุณมีสิ่งนั้น…อย่างที่หมอสมัยก่อนเรียกว่า หลักสากล มันเป็นยาสากลที่สามารถใช้ได้กับทุกๆโรค…และสามารถที่แยกความบาปออกจากเราทั้งหลาย และบาปนั้นจะไม่มีส่วนอีก (C. H. Spurgeon, “Individual Sin Laid on Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, หน้า 213-214).

จงวางใจในพระคริสต์ ยอมจำนนต่อพระคริสต์ วางใจในพระองค์คุณจะไม่รับความอับอายอีก เพราะว่า “พระเจ้าวางบาปของเราลงบนที่พระองค์”

เราต่างก็มีความผิดและไร้ที่พึ่ง
   ลูกแกะของพระเจ้าคือพระองค์เอง
ทรงไถ่อย่างสมบูรณ์ ทำได้หรือไม่?
   สรรเสริญ! แด่พระผู้ไถ่!
(“Hallelujah! What a Saviour!” โดย Philip P. Bliss, 1838-1876).

คุณจะวางใจพระเยซูหรือไม่? จะยอมจำนนต่อพระองค์ และถ่อมใจลงที่พระองค์ วางใจพระองค์หรือไม่? คุณอยากจะชำระความบาปของคุณโดยพระโลหิตของพระองค์ และรับการช่วยกู้ให้รอดจากการพิพากษาโดยการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นเป็นเครื่องบูชาอยู่บนไม้กางเขน? ขอให้พระเจ้าพระบิดานำพาความเชื่อของคุณที่จะวางใจในพระเยซูผู้เดียวเท่านั้น ยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อรับการช่วยกู้!

ให้เรายืนขึ้นด้วยกัน ถ้าคุณอยากจะคุยกับเราถึงการที่คุณจะวางใจในพระเยซู กรุณาเดินออกไปข้างหลังห้องนมัสการนี้ ดร. คาเกนจะพาพวกคุณไปยังห้องที่เงียบๆเพื่อพูดคุยถึงเรื่องการวางใจในพระคริสต์และรับการชำระบาปโดยพระโลหิตของพระองค์! ท่านลี กรุณานำเราอธิษฐานเพื่อคนที่ตอบสนองนี้ด้วย อเมน

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ดร. กรีนตัน เอลล์ ชาน : อิสยาห์ 52:13-53:6
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“Yes, I Know!” (โดย Mrs. Anna W. Waterman, 1920)


โครงร่างของ

บาปสากลบาปเฉพาะและการรักษาบาป

(บทเทศนาตอนที่ 7 จากพระธรรมอิสยาห์ 53)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

(อิสยาห์ 53:4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   ประการแรก การสารภาพแบบหลักสากลของมนุษย์
อิสยาห์ 53:6a; โรม 3:9-11; I เปโตร 2:25; เอเฟซัส 2:12; 4:18

II.  ประการที่สอง การสารภาพของแต่บุคคลให้กับบาปที่เฉพาะ อิสยาห์ 53:6ข

III. สาม การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ก็เพื่อบาปของคนของพระองค์ อิสยาห์ 53:6ค