Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
คุณสามารถพบพระเจ้าได้
คอมมิวนิสต์ไม่ได้ฆ่าพระองค์

YOU CAN FIND GOD!
THE COMMUNISTS HAVE NOT KILLED HIM!

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้า วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ค.ศ. 2012 ณ คริสตจักร
แบ๊บติสต์แห่งนครลอสแองเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 21, 2012

“แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และจะไปอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้า เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า” (เยเรมีย์ 29:12-13)


พระวัจนะข้อนี้คือคำตรัสของพระเจ้าให้กับคนของพระองค์ผ่านทางเยเรมีย์ โมเสสกล่าวทำนองเดียวกันว่า

“แต่… ณ ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์” (เฉลยธรรมบัญัติ 4:29)

ดาวิดก็เช่นเดียวกันกล่าวว่า “ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์” ( 1 พงศาวดาร 28:9)

จากคำพูดของทั้งสามคนนี้แสดงว่าคุณต้องใช้ความพยายามถึงจะพบพระเจ้า นี่คือเงื่อนไขแห่งพระสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ พระเจ้าสัญญาจะสำแดงพระองค์เองให้คุณ – แต่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องแสวงหาพระเจ้า“ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ” พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ว่า “ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในอาณาจักรนั้น” (ลุกา 16:16) พระเยซูฃทรงตรัสว่าจนเดินอย่างสุดกำลังไปยังแผ่นดินของพระเจ้า จง “มุ่งหน้าไปที่นั่น” ตามภาษากรีกนั้นมีความหมายอย่างลึกซึ้ง – “จงบังคับวิถีทางของคุณ” มุ่งหน้าไปที่พระเจ้า ตอนที่พระเยซูกล่าวถึงเรื่องนี้ พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า “จงพยายามไปที่นั่น” (ลูกา 13:24) คำว่า “พยายาม” ตามภาษากรีกแปลว่า “เผชิญ” หรือ “ต่อสู้” ภาษากรีกใช้คำว่า “agonizomai” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “agony” หรือแปลว่า “ทุกข์ทรมาน” จากมัน พระเยซูจึงตรัสว่าจงบังคับวิถีทางของคุณ เผชิญ ต่อสู้ เพื่อจะได้พบพระเจ้า และพระบุตรของพระองค์ พระเจ้าตรัสว่า

“เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า” (เยเรมีย์ 29:13)

นี่คือเหตุที่ทำให้คนอเมริกาและคนยุโรปมารู้จักพระเจ้าน้อย [พวกเขา] ไม่อยาก “แสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ” พวกเขาไม่อยากบังคับวิถีทางเพื่อไปที่นั่น และไม่อยากเผชิญ ไม่อยากต่อสู้ เพื่อจะได้พบพระเจ้า ด้วยเหตุผลนี่เอง คนอเมริการ และคนยุโรปส่วนใหญ่รู้เรื่องพระเจ้าอย่างผิวเผิน ไม่ชัดเจน – ซึ่งนั่นหมายถึงพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ หรือรู้ความจริงบางเกี่ยวกับพระองค์ แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่รู้จักพระเจ้าเลย และในขณะเดียวกันคนตะวันตกหลายคนไม่เชื่อว่าจะมีพระเจ้าจริง

ชาวอเมริกันหรือยุโรปน้อยคนนักมีชีวิตและให้ความสำคัญและมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างลึกลซึ้ง พระเจ้าของพวกเขาเป็นเพียงทฤษฎี - และไม่เป็นทฤษฎีที่ไม่สำคัญอะไรมากมายให้แก่พวกเขา และอีกจำนวนมากไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ายังมีทฤษฎีที่พูดถึงพระเจ้า ในอดิตสี่สิบปีที่ผ่านมา ในบัดนั้นเป็นต้นมาคือปี 1962s ที่คนฮิปปี้ได้ทรยศพระเจ้า คนอเมริกามากมายจึงเริ่มไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ชิวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาตายด้านไม่อยากแสวงหาพระองค์ พวกเขาไม่อยากบังคับวิถีทางของเขาในการ “แสวงหา” [พระองค์] ด้วยสิ้นสุดจิตใจของ [พวกเขา]” พวกเขาไม่อยากไปในทางที่ต้องลำบากและใช้ “ความพยายาม” เพื่อไปยังพระเจ้า พระคริสต์ นั่นจึงเป็นปัญหาอุปสรรคให้กับคนอเมริกาและยุโรป พวกเขาเลือกที่จะดูหนังที่มีการฆ่านองเลือด เสพกัญชา หรือเล่นวีดีโอเกมส์ผ่านไปวันๆ แทนที่จะ “แสวงหาพระเจ้า” หรือ “ค้นหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ [ของเขา]”

มีเด็กผู้หญิงชาวจีนสัญชาติอเมริกาคนหนึ่งบอกว่า “มันยุ่งยากเหลือเกิน” เด็ก ชายชาวจีนสัญชาติอเมริกาคนหนึ่งบอกว่า "มันใช้เวลามากที่ต้องทำอย่างนั้น” เขาจึงออกจากคริสตจักรและกลับไปเล่นวีดีโอเกมส์ ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่คนทั้งหลายต่างมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ตายด้าน

ผมทราบมาว่าคริสเตียนคณะปฏิรูปบางคนคิดว่า ผมผิดกับการที่ผมยืนยันว่าการแสวงหาพระเจ้านั้นต้องใช้เวลาความพยายาม แต่ถ้าพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ผมพูด พวกเขาอาจจะลืม พระธรรมฟิลิป 2:12-13 ซึ่งบอกว่า

“เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลปปี 2:12-13)

ถ้าคุณสนใจและอยากจะพบกับความรอดของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่าพระเจ้าคือผู้ที่บันดาลใจของคุณให้อยากได้สิ่งนั้น “แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และจะไปอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้า เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า” (เยเรมีย์ 29:13) ตามที่ อัลเบิร์ มิดเลน์ (1825-1909) ได้เขียนไว้ในบทเพลงของท่าน

รื้อฟื้น พันธกิจของพระองค์ โอพระเจ้า!
   สร้างจิตวิญญาณที่กระหายหาพระองค์
คือ กระหายหาอาหารแห่งชีวิต,
   โอ้ ขอให้จิตวิญญาณของเราเป็นอย่างนั้น!
(“Revive Thy Work” by Albert Midlane).

นอกจากคนที่แสวงหาพระเจ้าเท่านั้นจึงจะพบกับสิ่งที่พระเจ้าสร้าง นั่นคือ “จิตวิญญาณที่กระหายหาพระองค์ ถ้าพระเจ้าไม่กระทำอย่างนั้นในตัวคุณ คุณก็จะเป็นเหมือนอีกหลายๆคนที่มีจิตวิญญาณที่ตายด้านอย่างคนอเมริกาเหล่านั้น พระวัจนะตรัสว่า

“ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (โรม 3:11)

ถ้าคุณอยากจะมี “จิตวิญญาณที่หิวกระหาย” แสวงหาที่จะพบพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำให้ใจของคุณกระหายหา ถ้าพระองค์ไม่ทำ คุณก็จะตายโดยที่ไม่มีพระเจ้า อย่างที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:12)

อะไรช่างเลวร้ายถึงขณะนั้น - .ไร้ความหวัง และไม่มีพระเจ้าในโลกนี้”! มันเลวร้ายมากหากต้องตายอย่างสิ้นหวัง และถ้าหากไม่มีพระเจ้าแล้วความหวังนั้นอยู่ตรงไหน? ทำไมไม่มีพระเจ้าถึงไม่มีความหวัง? ถ้าหากไม่มีพระเจ้าแล้วการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อความตาย ไม่มีหวังไหนอีกเลย – จิตวิญญาณที่สิ้นหวังนั้นคิดว่ามันไม่มีอะไรอีกเลยหลังความตาย ชีวิตของคนที่ไม่มีพระเจ้าเป็นเหมือนนักโทษที่อยู่ในตาราง มีแต่รอความตาย รอวันประหารชีวิต ดังนั้นชีวิตของคนที่ไม่มีพระเจ้าจึงไม่ต่างอะไรกับนักโทษ รอวันเอาไปประหาร!

ขบวนการคอมมิวนิสต์เริ่มต้นคือการเป็นศัตรูอย่างรุนแรงต่อศาสนาคริสต์ คาร์ลมาร์กซ์ กล่าวว่า "ศาสนาเป็นยาเสพติดของผู้คน." โจเซฟสตาลิน ฆ่า 20 ล้านคนและวางจับกุมคริสเตียนเป็นพันๆไปขังไว้ในคุก เหมา เจ๋อ ตุง ฆ่ามากกว่านั้น นั่นคือคนจีนหกสิบสี่ล้านที่ถูกฆ่าโดยเหมาและนับเป็นหมื่นๆที่ถูกฆ่าตายหรือติดคุกโดยเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคริสเตียน สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่รู้จักกันดีที่นี่ในกลุ่มประเทศตะวันตก แต่ในที่โรงเรียนรัฐบาลกลับบอกนักเรียนเหล่านั้นว่าเหมาเป็นคนดีที่ทรงพลังอำนาจในโลก ในทางตรงกันข้ามประเทศจีนอาจเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าคริสเตียนอย่าง เจียง ไคเชก มาเป็นผู้นำประเทศ คริสเตียนชาวจีนจำนวนมากถูกขังอยู่ในคุกเป็นเวลาถึง 20 ปีหรืออาจมากกว่าโดยเหมา เพียงเพราะพวกเขาเชื่อในพระเจ้าและพระคริสต์ของเรา ผมรู้ว่ามีผู้รับใช้ชาวจีนคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องในสมัยเรียนถูกขังอยู่ในคุกถึง 10 ปี ประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานั้น มีคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายเหมือนดอกเห็ด และประมาณว่าอาจมีคริสเตียนในประเทศจีนถึง 120 ล้านคน และคริสเตียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะผู้เชื่อใต้ดิน ประมาณ 700 คนต่อทุกชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนที่คนจีนกลายมาเป็นคริสเตียนในทุกวันนี้ ผมเพิ่มอ่านรายงานฉบับหนึ่งพบว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์กำลังเคลื่อนไหวอย่างหนักเพื่อทำลายคริสตจักร เพราะว่ามีคนจีนจำนวนมากกลายมาเป็นคริสเตียน และรัฐบาลกังวลว่าคริสเตียนเหล่านั้นจะมีอำนาจขึ้นในประเทศ พวกคอมมิวนิสต์เรียกผู้เชื่อว่า "ลัทธิชั่วร้าย." เป็นเรื่องที่เศ้ราใจมาก! ทำไมพวกเขาตาบอดถึงเพียงนี้!

ผมยังรู้มาว่าโรงเรียนและวิทยาลัยในประเทศจีนสอนว่าไม่มีพระเจ้า แต่เรื่องเช่นนี้ก็จริงและไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่นี่ คนหนุ่มสาวที่เป็นนักศึกษาที่ไปมหาวิทยาลัย พวกเขาก็กูกสอนทให้ปฏิเสธพระเจ้าและพระคัมภีร์ แต่นี่ไม่สามารถหยุดให้คนหนุ่มสาวของเรากลายมาเป็นคริสเตียน! พวกเขารู้ว่าอาจารย์ของพวกเขาบอดในฝ่ายจิตวิญญาณ คนหนุ่มสาวล้านๆคนในประเทศจีนยังปฏิเสธการเรียนการสอนเท็จจากทางโรงเรียนที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้า

เดวิด ไอค์เมน เป็นนักข่าวถึงยี่สิบปี ท่านเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศให้กับนิตยสารไทม์ในกรุงปักกิ่งและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมปราถนาอยากให้คนหนุ่มสาวชาวจีนทุกคนอ่านหนังสือของท่านที่ชื่อว่า พระเยซูในกรุงปักกิ่ง (Regnery สำนักพิมพ์อิงค์, 2003) หน้าสุดท้ายในหนังสือของท่าน ไอค์เมน กล่าวว่าขณะนี้มีคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านให้ความเห็นว่าศตวรรษที่ยี่สิบเป็นศตวรรษของคนจีน และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์จะย้ายจากทางตะวันตกไปยังประเทศจีน การเจริญเติบโตของศาสนาคริสต์ในประเทศจีนเกิดขึ้นท่ามกลางรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ทรมานและกักขังคริสเตียนที่ซื่อสัตย์

ทำไมทุกคนที่มาเป็นคริสเตียนจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงและอันตรายและต้องถูกคุมขัง? ศาสนาจารย์ริชาร์ด วูมเปรน์ด บาทหลวงคณะลูเธอร์แรนใช้เวลาหลายปีประกาศข่าวประเสริฐอยู่ในคุกคอมมิวนิสต์ในประเทศโรมาเนีย ท่านได้เขียนหนังสือเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านตอนที่ถูกขังเดี่ยว หนังสือของท่านมีชื่อว่า ทรมานเพื่อพระคริสต์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการแปลถึง 65 ภาษา ตอนสุดท้ายในหนังสือของท่าน อาจารย์ วูมเปรน์ด ได้เขียนเรื่องจริงที่น่าชวญอ่านเอาไว้ว่า

       มีกัปตันกองทัพของรัสเซียท่านหนึ่ง เดินทางมาพบผู้รับใช้ในฮังการี และท่านขอพบเขาตามลำพัง กัปตันหนุ่มแสดงถึงการมีอำนาจของเขาในฐานะผู้บังคับบัญชา ตอนที่เขาทั้งสองเดินไปที่ห้องประชุมขนาดเล็กและปิดประตู เขาเงยหน้ามองไปที่ไม้กางเขนที่แขวนอยู่บนผนัง
       เขาบอกผู้รับใช้คนนั้นว่า "คุณรู้หรือเปล่าว่านี่มันเป็นเรื่องโกหก" "มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกลอุบายที่พวกคุณใช้เพื่อหลอกคนยากจน และสำหรับคนร่ำรวยนั้นต่างก็ไม่สนใจ ตอนนี้เราอยู่กันตามลำพัง ยอมรับกับผมว่าคุณไม่เคยเชื่อจริงๆว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า!”
       ผู้รับใช้ท่านนั้นหัวเราะ “แต่ หนุ่มน้อยผู้ยากไร้ของฉัน แน่นอนฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริง”
       กัปตันได้ตะโกนบอกว่า "ผมไม่อยากให้คุณเล่นลิ้นกับผม!" "นี่เป็นเรื่องที่จริงจัง อย่าหัวเราะใส่ผม!"
       เขาดึงปืนพกของเขาและถือเล็งไปที่ผู้รับใช้ท่านนั้น
       "ถ้าคุณยอมรับกับฉันว่ามันเป็นเรื่องโกหกฉันจะไม่ยิง!"
       ผู้รับใช้กล่าวว่า "ผมไม่สามารถยอมรับว่ามันไม่เป็นความจริง พระเยซูของเรา คือพระบุตรของพระเจ้าโดยแน่แท้"
       ทันใดนั้นกัปตันได้เหวี่ยงปืนลงบนพื้นและเข้าสวมกอดคนของพระเจ้า ด้วยน้ำตานองหน้า

เขาร้องไห้พร้อมกับบอกว่า "เป็นเรื่องจริง" และ "เป็นความจริง! ผมก็เชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่สามารถตายเพื่อความเชื่อนี้ได้ จนกว่าผมได้ประสบด้วยตัวเอง โอ้, ขอบคุณท่านมาก! ท่านทำให้ความเชื่อของผมเข้มแข็งขึ้น ตอนนี้ผมก็สามารถตายเพื่อพระคริสต์ คุณได้แสดงให้ผมรู้ว่าต้องทำอย่างไร"
อาจารย์ วูมเปรน์ด กล่าวว่า "เราต้องชนะพวกคอมมิวนิสต์ ประการแรกเพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ประการที่สองเนื่องจากข้อความของเราสอดคล้องกับความต้องการส่วนลึกที่สุดของหัวใจ" (Richard Wurmbrand, Th.D. ทรมานเพื่อพระคริสต์เสียงของ Martyrs, 1998 ฉบับ 113, หน้า 114)

ใช่ หัวใจของคนร้องออกมาเพื่อขอรับการให้อภัยและรอคอยความหวัง ช่างเลวร้ายมากเพราะการไม่เชื่อว่าพระเจ้าไม่สามารถให้อะไรกับความต้องการเช่นนี้เลย พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้อภัยและให้ความหวัง! นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนที่ของเรา เพื่อไถ่บาปของเรา และเราก็สามารถรับการให้อภัย นั่นคือเหตุผลที่พระกายของพระเยซูฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เรามีความหวัง และความหวังนั้นคือชีวิตนิรันดร์

เลนินตายแล้ว ผมได้เห็นศพของเขาที่ถูกดองเอาไว้ในเมืองมอสโก เหมา เจ๋อ ตุง ก็ตายแล้ว ผมก็ได้เห็นศพของเขาดองแสดงอยู่ในสุสานที่ พิพิธพันธ์ เทียนอันเหมิน แต่ พระเจ้า ไม่ มีวันสิ้น พระชนม์ พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ในหัวใจของคนเป็นล้านๆของคริสเตียนทั่วโลก! พระคริสต์ก็ยังไม่ตาย พระองค์ทรงมีชีวิตและอยู่ดี ประทับอยู่ที่ด้านพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า ในสวรรค์ในอีกมิติหนึ่ง ที่นั่นและ ณ เวลานี้ พระองค์กำลังอธิษฐานให้คุณอยู่!

ทุกวันนี้ ในประเทศคิวบา, เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคริสเตียนใต้ดินเป็นล้านๆคน และผมมั่นใจว่ายังมีคริสเตียนลับในเกาหลีเหนือเช่นกัน แม้ว่าคริสเตียนชาวเกาหลีเหนือจะได้รับการข่มเหงโดยพวกคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากกว่าคนอื่น ๆ ในโลก อย่างไรก็ตามพวกคอมมิวนิสต์จะไม่สามารถทำลายความเชื่อในพระเจ้าและในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู แม้แต่ตอนนี้มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์บางคนได้กลายมาเป็นคริสเตียนอย่าง "ลับๆ" อยู่ในประเทศจีน! พระกิตติคุณของพระคริสต์ได้ตอบสนองความต้องการในส่วนลึกแห่งใจของคนเหล่านั้น ตำราของพวกคอมมิวนิสต์ไม่สามารถให้ความหวังหรือการให้อภัย ไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ที่สามารถหยุดการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์! โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศข่าวประเสริฐในดินแดนของชาวมุสลิมในทุกวันนี้ ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งและได้ทำการศึกษา ชื่อว่า การอัศจรรย์ที่เคลื่อนไหว เขียนโดย Jerry Trousdale (โทมัสเนลสันสำนักพิมพ์, 2012) บนหน้าปกของหนังสือเล่มนั้นได้พิมพ์คำเหล่านี้ "ชาวมุสลิมนับร้อยนับพันได้ตกหลุมรักกับพระเยซู" สรรเสริญพระนามของพระองค์!

อาจารย์ วูมเปรน์ด กล่าวว่า "หนึ่งในห้าของผู้คนในโลกนี้อาศัยอยู่ในประเทศจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งคริสเตียน…นับพันคนได้ทำการประกาศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต–การทรมานข่มเหงกลับยิ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน-การเป็นพยานของคริสเตียน การเอาชนะในฝ่ายวิญญาณ การประหัตประหารจากพวกคอมมิวนิสต์ได้ส่งผลผลิตอย่างจริงจังให้กับคริสเตียนชาวจีน ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในประเทศที่มีอิสระเสรี เพราะคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใจถึงการเป็นคริสเตียน และไม่เคยต้องการที่จะเอาชนะในฝ่ายวิญญาณเลย " (Wurmbrand, อ้างอิง., หน้า 116, 117)

ใช่! อาเมน! และนั่นก็คือคำอธิษฐานของเราให้กับคุณเช่นกัน เพื่อคุณจะมายังพระเยซูด้วยความเชื่อ และบาปของคุณจะได้รับการชำระล้างโดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์! เราจะอธิษฐานให้คุณมารับเชื่ออย่างจริงจังในอีกไม่ช้านี้ โปรดจำไว้ว่าพระเจ้าได้ตรัสว่า "เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า" (เยเรมีย์ 29:13) และให้แน่ใจว่าคุณจะกลับมาที่คริสตจักรในวันอาทิตย์หน้า! ทำไมไม่มาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในคืนนี้ตอน 6:30 นาฬิกา เลยเล่า? พระเจ้าอวยพรคุณ! อาเมน กรุณาลุกขึ้นยืนและเปิดเพลงของท่านไปที่หน้าเจ็ด ดร. จัน กรุณาโปรดมานำเราอธิษฐานก่อนที่เราจะร้องเพลง (อธิษฐาน) ตอนนี้ร้องเพลง!

ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเรา! ยังดำรงอยู่
   ทั้งๆที่ถูกคุมขัง ถูกเผา ลูกคมดาบ
โอ้ หัวใจของเราได้รับชัยชนะด้วยความปิติยินดี
   เราจะรับฟังพระคำอันประเสริฐ์ทุกแห่งหน
ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเรา ช่างประเสริฐ!

บรรพบุรูษของเราถูกล่ามโซ่อยู่ในเรือนจำที่มืดมิด
   ยังคงอยู่ในหัวใจและความรู้สึก
ช่างแสนดีกระไรที่ได้เป็นบุตรหลานคนเหล่านั้น
   ถ้าพวกเขา เหมือนพวกนั้น ก็จะตายเพื่อเธอ!
ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเราช่างประเสริฐ!
   เราจะยืนหยัดอยู่บนความจริงนี้จนวันตาย!

ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเรา! เราจะมุ่งมั่น
   ที่จะนำทุกชนชาติมาที่พระองค์,
และผ่านทางความจริงที่มาจากพระเจ้า
   มนุษย์นั้นจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเราช่างประเสริฐ!
   เราจะยืนหยัดอยู่บนความจริงนี้จนวันตาย!

ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเรา! เราจะรัก
   ทั้งเพื่อนและศัตรูในทุกความขัดแย้งของเรา
และสั่งสอนเจ้าเพื่อรู้จักความรักเช่นนี้
   ด้วยคำพูดที่จริงใจและชีวิตที่บริสุทธิ์:
ความเชื่อแห่งบรรพบุรุษของเราช่างประเสริฐ!
   เราจะยืนหยัดอยู่บนความจริงนี้จนวันตาย!
(“Faith of Our Fathers” by Frederick W. Faber, 1814-1863).

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

อ่านพระวัจนะก่อนเทศนา โดยท่าน ลีคยูดง: เยเรมีย์ 29:11-13.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคดกรีฟท์:
“How Big Is God” (by Stuart Hamblen, 1908-1989).