Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG

(PANGARAL BILANG ISA KAY DR. JOHN SUNG)

THE REAL CONVERSION OF DR. JOHN SUNG
(SERMON #1 ON DR. JOHN SUNG)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Umaga ng Araw ng Panginoon, Ika-2 ng Oktubre taon 2011

“Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang [sariling buhay]?” (Marcos 8:36) – [KJV].


Hunyo 4, 2011 ang nagmarka sa ika-dalawampu’t-dalawang anibersaryo ng “Masaker sa Tiananmen Square.” Sa loob ng anim na lingo noong 1989, libo-libo ng mga Tsinong mga estudyante ay mapayapang nagpakita, tumatawag ng higit pang kalayaang mag-isip. Tapos, sa maaagang mga oras ng ika-4 ng Hunyo ang hukbo ng gobyerno ay nagpaligo ng bala sa libo-libong mga di-armadong mga demonstrador, pumapatay ng di-mabilang na libo-libo at nag-iwan ng libo-libo pang mga nasugatan. Pinanood ni Hong Yujian ang karahasan na nalalahad sa telebisyon bilang isang pinagpalit na estudyante sa Unibersidad ng Pennsylvania. Sinabi niya na ang Masaker sa Tianamen Square gumawa sa kanyang pag-alinlangan ang kanyang pag-asa sa siyensa at politico at nagdala sa kanyang maging isang Kristiyano.

Sinasabi niya na ang masaker sa Tiananmen ay nakatulong sa kanya at sa ibang Makita ang kanilang sariling kasalanan at pangangailangan kay Kristo: “Sa palagay ko ginamit ito ng Diyos upang ihanda ang daanan at ihanda ang puso ng mga Tsinong mga tao” (isinalin mula sa World Magazine, Ika-6 ng Hunyo, 2009 p. 38).

“Lahat Para Kay Hesus.” Kantahin ang koro!

Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.
(“Lahat Para Kay Hesus.” Isinalin mula sa “All For Jesus”
     ni Mary D. James, 1810-1883).

Sinasabi ng Magasin na World,

Ang antas ng paglago ng Kristiyanismo sa Tsina ay sumiklab nitong nakaraang 20 taon. Binabanggit ng mga dalubhasa ang mabilis na urbanisasyon at lumalagong bilang ng impluwensyal na mga mangingisip na tumatanggap kay Kristo. Ang OMF International (dating Panloob na Misyon ng Tsina) ay hinuhulaan na mayroong 70 milyong mga Kristiyano sa Tsina. Sinasabi ng grupo na ang mga Protestanteng mga Kristiyano sa Tsina ay mabibilang na kulang ng 1 milyon noong 1949 [noong ang Komunistang gobyerno namuno] (isinalin mula sa ibid.).

Si Dr. C. L. Cagan, isang estatisyano, ay naghuhula na mayroon na ngayong higit sa 700 na mga pagbabagong loob sa Krisityanismo kada oras, 24 oras kada araw sa Tsina. “Lahat Para Kay Hesus.” Kantahin ang Koro muli!

Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.

Ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Tsina ay dapat lubos na maging nakaaakit sa mga Kristyano sa lahat ng lugar. Ang makabagong misiyonaryong kilusan sa Tsina ay nagsimula kay Robert Morrison (1782-1834). Si Morrison ay ipinadala sa Tsinan Lipunan ng Misiyonaryo ng London noong 1807. Katulong ng kanyang kasamahaang, si William Milne, isinalin niya ang buong Bibliya sa Tsino pagdating ng taon 1821. Sa loob ng 27 taon sa Tsina kakaunting mga Tsino lamang ang nabinyagan – gayon man lahat sila ay nanatiling nananampalatayang mga Krisityano. Ang Tsinong pagsasalin ni Morrison ng Bibliya, at ang paglilimbag ng ebanghelyong literature, ay naging pundasyon ng ebanghelikal na Kristiyanismo sa Tsina.

Noong 1853 isang Ingles na medikal na doctor, si James Hudson Taylor ay lumayag para sa Tsina. Noong 1860 natagpuan niya ang Panloob na Tsinang Misyon, ngayon kilala na bilang Overseas Missionary Fellowship. Ang mga katulong ni Dr. Taylor ay sa wakas kumalat sa buong panloob ng Tsina. Si Hudson Taylor ay namatay sa Changsha noong 1905.

Noong 1901 si John Sung ay ipinanganak. Siya’y naging kilala bilang ang pinakadakilang ebenghelista sa kasaysayan ng Tsina. Libo-libo noong mga napagbagong loob sa ilalim ng kanyang pangangaral ay nanatiling nananampalataya kay Kristo pagkatapos na ang mga Komunista ang naghari noong 1949. Sa huling 60 mga taon ang bilang ng mga Kristiyano sa Tsina ay sumiklab sa pinaka dakilang muling pagkabuhay ng Kristiyanismo sa makabagong kasaysayan. Sa umagang ito sasabihin ko sa iyo ang nakamamanghang kwento ni Dr. John Sung. Uumpisahan ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng balangkas ng kanyang buhay mula kay Dr. Elgin S. Moyer.

Si John Sung (1901-1944), kilala sa buong bansang Tsinong ebanghelista: ipinanganak sa Hinghwa, Fukien, Tsina; anak ng isang Metodistang pastor. [Nagkaroon ng huwad na “pagbabagong loob” sa edad na siyam.] Matalinong estudyante; nag-aral sa Unibersidad ng Wesleyan, Unibersidad ng Bansa ng Ohio, at Unyong Teyolohikal na Seminaryo. Natanggap ang kanyang Ph.D. sa kimika. Bumalik sa Tsina upang ipangaral ang Ebanghelyo imbes na magturo ng siyensa. Naggugol ng labin limang taon sa ebanghelistikong pangangaral sa buong Tsina at mga nakapaligid na mga bansa na may natatanging kapangyarihan at impluwensya (isinalin mula kay Elgin S. Moyer, Ph.D., Who Was Who in Church History, Moody Press, 1968 edition, p. 394).

“Lahat Para Kay Hesus.” Kantahin ito muli!

Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.

Ngayon iyan ay isa lamang mabilis na balangkas ng buhay ni John Sung. Bumabalik sa mas higit pang detalye, hindi ako naniniwala na siya ay napagbagong loob sa edad na siyam. Hindi ako naniniwala na siya ay napagbagong loob hangang sa Pebrero ng taon 1927, sa edad na 26.

Si John Sung mismo ay nagsabi na siya ay di napagbagong loob hangang sa siya ay dumaan sa isang espiritwal na krisis sa Amerika maraming taon maya maya. Noong siya ay siyam na taong gulang isang muling pagkabuhay ang naganap sa Hinghwa. Sa loob ng isang buwan mayroong halos mga 3,000 na mga propesyon. Noong umaga ng Biyernes Santo narinig niya ang isang sermon kay “Hesus sa Hardin ng Gethsemani.” Ipinaghambing niya ang mga natutulog na mga Disipolo sa walang takot na si Hesus. Maraming mga tao ang nagsiluha sa pighati sa katapusan ng pangaral. Isa sa mga nagsiluha ay si John Sung, ang siyam na taong gulang na anak ng Metodistang mangangaral. Para sa akin mukhang “inilaan” ni John Sung ang kanyang buhay kay Kristo ngunit hindi talaga napagbagong loob sa panahong ito. Tulad ng aking dating pastor na si, Dr. Timothy Lin (na ang kanyang ama ay isa ring mangangaral), si John Sung ay nagsimulang mangaral at tulungan ang kanyang ama sa edad na labin tatlo. Ngunit, katulan ni Dr. Lin hindi niya pa naranasan ang tunay na pagbabagong loob. Si John Sung ay isang masigasig na estudyante at nagtapos ng mataas na paaralan na pinakamaitaas sa kanyang klase. Sa loob ng panahon na ito siya naging kilala bilang ang “maliit na pastor.” Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang sigasig at gawain ang kanyang puso ay hindi lubos na nalugod. Ang gawain na kanyang ginagawa sa ministro ay inilarawan niya bilang “nakagigilalas gaya ng asul ng isang balahibo ng isang piskador, marami katulad ng mga dahon ng tag-init, ngunit wala ni isang pagbubunot ng sariwang bunga upang ialay sa Panginoong Hesus” (isinalin mula kay Leslie T. Lyall, A Biography of John Sung, China Inland Mission, 1965 edisiyon, p. 15)

Noong 1919 si Sung, sa edad na 18, ay nagpasyang magpunta sa Amerika, at natanggap sa Wesleyang Unibersidad ng Ohio na libre. Nagsimula siya ng isang pauna ng medikal at pauna ng teyolohikal na kurikulum, ngunit isinuko ang mga paunang teyolohikal na mga kurso at nagpasyang magpakadalubhasa sa matematika at kimika. Nagpunta siya sa simbahan ng regular at nag-organisa ng mga ebanghelistikong mga pangkat sa mga estudyante. Ngunit sa loob ng kanyang pangwakas na termino nagsimula niyang talikuran ang pag-aaral ng Bibliya at panalangin, at nandaya sa isa sa kanyang mga eksameng papel. Nagtapos siya noong 1923 na cum laude, bilang isa sa apat na mga estudyante sa puno ng kanyang klase ng tatlong daan. Siya ay ginantimpalaan ng gintong medalya at kwartang papremyo para sa pisika at kimika. Siya ay nahalal sa Phi Beta Kappa na Kapatiran, isang ekslusibong lipunan ng mga namumunong mga eskolar, at nabigyan ng gintong susi, isang tsapa ng dakilang distingksyon sa iskolarsip.

Siya na ngayon ay naalok ng mga iskolarsip mula sa marming mga unibersidad, kasama ng Harvard. Tinanggap niya ang isang iskolarsip para sa Master ng Siyensang digri sa Unibersidad ng Bansa ng Ohio. Natapos niya ang kanyang digri sa loob ng siyam na buwan lamang! Inalok siya ng isang iskolarsip upang mag-aral ng medisina sa Harvard. Binigyan siya ng isa pang alok sa isang seminary. Nadama niya na dapat niyang aralin ang teyolohiya, ngunit ang katanyagan na dumating sa kanya ay pumurol sa kanyang hanggad na maging isang minister. Imbes ay pumasok siya sa doctoral na programa sa kimika sa Unibersidad ng Bansa ng Ohio. Natapos niya ang kanyang Ph.D. sa loob ng dalawampu’t isang buwan! Gayon siya ang naging unang Tsino upang makakuha ng Ph.D. sa Estados Unidos. Inilarawan siya sa diyaryong bilang pinaka tanyag na estudyante ng “Ohio.” “Ngunit malalim sa kanyang puso ay walang kapayapaan. Isang lumalagong kawalan ng payapa ay ipinakita ang sarili nito sa mga panahon ng malalim na pagkalungkot” (isinalin mula kay Lyall, ibid., p. 22).

Sa loob ng panahon na ito siya ay napunta sa ilalim ng impluwensya ng liberal na teyolohiya, at ang pagtuturo nila ng “sosyal na ebanghelyo.” Itinuturo ng liberal na teyolohiya na si Hesus ay isang marangal na halimbawa, ngunit hindi ang Tagapagligtas. Para sa akin mukhang inisip ni John Sung na si Hesus ay isang “marangal na halimbawa” noong siya ay siyam na taong gulang, at para sa dahilang iyan nagkaroon siya ng huwad na pagbabagong loob noong panahon na iyon. Ngunit tinatawag pa rin siya ng Diyos. Isang gabi nakaupo siyang mag-isa upang marinig ang tinig ng Diyos na nagsabi sa kanya, “Ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang [sariling buhay]?”

Sa sunod na araw nagkaroon siya nag panayam kasama ng isang liberal na Metodistang propesor. Sinabi niya sa propesor na siya’y orihinal na nagpunta sa Amerika upang aralin ang teyolohiya. Hinamon siya ng propesor na magpunta sa New York upang mag-aral ng relihyon sa isang sagarang liberal na Unyong Teyolohikal na Seminaryo. Na mayroong isang sandali lamang na hesitasyon nagpasya siyang magpunta. Sa Unyong Seminaryo siya ay binigayan ng buong eskolarsip at isang saganang rasyon. Maya maya sinabi niya na hindi siya interesado sa ministro, kundi gustong mag-aral ng teyolohiya ng isang taon upang mapalugod ang kanyang ama, at tapos bumalik sa siyentipikong okupasyon. Ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan at kadiliman.

Sa taglagas ng 1926 pumasok si Dr. John Sung sa isang Unyong Teyolohikal na Seminaryo. Ang sukdulang liberal na si Dr. Henry Sloane Coffin ay nailagay palang na pangulo. Sa mga propesor ay mga sukdulang mga liberal katulad nina Dr. Harry Emerson Fosdick, ang may-akda ng maraming mga aklat laban sa Pundamentalismo, katulad ng “Ang Makabagong Gamit ng Bibliya” [“The Modern Use of the Bible”] at ang “Ang Katauhan ng Panginoon” [“The Manhood of the Master”]. Ang pinaka tanyag na panayam ni Fosdick ay ang “Mananalo ang mga Pundamentalista?” [“Shall the Fundamentalists Win?”] (1992). Nangaral siya laban sa pisikal na muling pagkabuhay ni Kristo at ang katotohanan ng Bibliya lingo-linggo sa kanyang programa sa radio. Ang seminary ay isang mainit-na-kama ng kritisismo ng Bibliya at pagtanggi sa ebanghelikal na teyolohiya. “Ang kahit ano sa Bibliya na hindi mapatutunayan na ayon sa siyensya ay tinanggihan na di nararapat ng paniniwala! Ang Genesis ay pinanghawakang di-makasaysayan at ang paniniwala sa mga himala ay di ayon sa siyensya. Ang makasaysayang Hesus ay itinanghal na isang ulirang gayang, habang ang pakikipagpalit na halaga ng Kanyang kamatayan at Kanyang pisikal na muling pagkabuhay ay itinanggi. Ang panalangin ay isinaalang-alang higit na isang aksaya ng oras. Ang [di-pagsang-ayon] sa ganoong mga pananaw ay maging isang bagay ng awa at panunudyo” (isinalin mula kay Lyall, ibid., pp. 29-30).

Sumisid si Dr. Sung sa kanyang pag-aaral ng liberal na teyolohiya sa lahat ng kapangyarihan ng kanyang karunungan. Sa loob ng taon na iyon nakakuha siya ng matataas na marka, ngunit lumayo mula sa Kristiyanismo habang inaral niya ang Buddismo at Taoismo. Nagsimula siyang umwit ng mga Buddistang kasulatan sa pagkaka-isa ng kanyang silid, umaasa na ang pagkait sa sarili ang magdadala sa kanya ng kapayapaan. Isinulat niya, “Ang aking kaluluwa ay naglaga sa kagubatan.”

Sa kalagayang ito ng kanyang isipan siya’y naging malapit na kaibigan sa isang Tsinong kamag-aral, ngunit katunayan na siya ay nakatipan sa ibang babae sa Tsina ay gumawa sa kanyang patirin ang relasyon. Ang kanyang buhay ay naging di katiis-tiis. Isinulat niya, “hindi ako makatulog o makakain…Ang aking puso ay puno ng malalim na kalungkutan.” Ang mga opisyales sa Seminaryo ay nagsabi na siya ay nasa kalagayan ng patuloy na pagkalungkot.

Ito’y sa emosyonal na kalagayan na ito na siya ay nagpunta kasama ng ibang mga estudyante upang madinig si Dr. I. M. Haldeman, ang pundamentalistang pastor ng Unang Bautistang Simbahan ng New York City. Si Dr. Haldeman ay tanyag para sa pagsasabing, “Siyang tumatanggi sa birheng pagkapanganak ay tinatanggi ang Kristiyanismo sa Bibliya.” Si Dr. Haldeman ay nasa isang direktang kaguluhan kay Harry Emerson Fosdick at Unyong Teyolohikal na Seminaryo. Si John Sung ay nagpunta upang pakinggan siyang mangaral dahil sa pagka-interesado. Ngunit hindi nangaral si Dr. Haldeman noong gabing iyon. Imbes ay isang labin limang taong gulang na babae ang nagbigay ng kanyang testimono. Binasa niya ang Kasulatan at nagsalita tungkol sa pakikipagpalit na kamatayan ni Kristo sa Krus. Sinabi ni Sung na naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Ang kanyang mga kasamahan mula sa Seminaryo ay kinutya siya, ngunit siya mismo ay bumalik ng apat pang sunod-sunod na mga gabi ng mga ebanghelistikong paglilingkod. “Lahat Para Kay Hesus.” Kantahin ito muli.

Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.

Nagsimula niyang basahin ang mga Kristiyanong mga biyograpiyang ng mga kalalakihan tulad nina John Wesley, George Whitefield at iba pang mga dakilang mga mangangaral, upang madiskubre ang kapangyarihan na kanyang naramdaman sa mga ebanghelistikong mga pagpupulong sa iyon sa Unang Bautistang Simbahan. Sa loob ng isang sesyon sa Seminaryo isang mananayam ang nagsalita ng malakas laban sa pakikipagpalit na kamatayan ni Kristo sa Krus. Tumayo si John Sung sa katapusan ng panayam at sinagot siya sa harap ng isang gulat na mga grupo ng mga estudyante.

Sa wakas, noong ika-10 ng Pebrero, 1927, naranasan niya ang isang tunay na pagbabagong loob. “Nakita niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang buhay na nakalatag lahat sa harap niya. Una mukhang walang paraan upang maalis sila at dapat siyang magpunta sa Impiyerno. Sinubukan niyang kalimutan ang kanyang mga kasalanan, ngunit hindi niya ito magawa. Tinusok ng mga ito ang kanyang puso…Tumingin siya sa kwento ng Krus sa Lucas xxiii, at habang siya’y nagbasa ang kwento ay naging buhay…siya’y mukhang naroon sa paanan ng Krus at nagmamakaawa hanggang madaling araw. Tapos [mukhang narinig] niya ang isang tinig na nagsabi, ‘Anak ang iyong mga kasalanan ay napatawad,’ at lahat ng bigat ng kasalanan ay mukhang bumagsak sabay-sabay mula sa kanyang balikat…tumalon siya sa kanyang paa na may sigaw na ‘Aleluya!’” (isinalin mula kay Lyall, ibid., pp. 33-34). Tumakbo siyang sumisigaw at nagpapapuri sa Diyos sa buong dormitory. Siya na ngayon ay nagsimulang magsalita sa lahat tungkol sa pangangailangan nila kay Kristo, pati sa kanyang mga kamag-aral at kanyang mga guro sa Seminaryo. “Lahat Para Kay Hesus.” Kantahin ito muli!

Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.

Inisip ng pangulo ng Seminaryo na nawala na siya sa kanyang pag-iisip dahil sa lubusng eskolastikong pagsisikap, at ipinasok siya sa isang psikopatikong kwarter sa isang asilo para sa mga baliw. Nanatili siya sa asilo ng anim na buwan. Sa loob ng panahon na iyon nabasa niya ang Bibliya mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng apat na pung beses. “Ang mental na ospital ay gayon naging tunay na teyolohikal na kolehiyo para kay John Sung!” (isinalin mula kay Lyall, p. 38). Siya ay sa wakas napakawalan sa kondisyon na siya ay babalik sa Tsina. Pinutol niya ang kanyang mga koneksyon sa Unyong Seminaryo noong sinunog niya ang kanyang mga liberal na mga teyolohikal na mga aklat, tinatawag ang mga itong mga, “aklat ng mga demonyo.” Ang Unyong Seminaryo ay hindi pa kailan man naging mapagmalaki sa koneksyon nito sa pinaka dakilang ebanghelista sa kasaysayan ng Tsina.

Sa kanyang paglalakbay pabalik sa Tsina alam niya na madali siyang makakakuha ng isang posisyon bilang isang propesor ng kimika sa isang Tsinong unibersidad. “Isang araw habang ang bapor ay papalapit sa katapusan ng paglalakbay nito, si John Sung ay bumaba mula sa kanyang silid, at inilabas mula sa kanyang baul ang kanyang mga diploma, kanyang mga medalya at kang mga susi sa kapatiran at itinapon ang mga ito sa dagat. Lahat maliban sa kanyang diploma, na kanyang itinago upang mapalugod ang kanyang ama” (isinalin mula kay Lyall, p. 40).

Si Dr. John Sung ay bumaba ng bapor sa Shanghai noong taglagas ng 1927, upang maging ang pinaka tanyag na ebanghelista sa kasaysayan ng Tsina. Madalas siyang tinawag na “Wesley ng Tsina.” Si John Sung ay naging lubos na makapangyarihang mangangaral ng Ebanghelyo. Lampas sa 100,000 ang napagbagong loob sa Tsina sa ilalim ng kanyang pangangaral ng tatlong taon lamang! Nangaral rin siya sa Burma, Cambodia, Singapore, Indonesia at Pilipinas. Palagi siyang nangaral na may tagapagsalin, kahit sa Tsina, dahlil ang kanyang wika ay hindi malawakang kilala. Tulad ni Whitefield, personal na pinayuhan ni John Sung ang karamihan sa doon sa mga tumugon sa kanyang pangangaral. “Ang mga Kristiyano ngayon sa Tsina at Taiwan ay nagkakautang ng higit sa ministro ni Sung; siya ay isa sa mga pinaka dakilang aguinaldo ng Diyos sa Malayong Silangan ng ika-dalawampung siglo” (isinalin mula kay T. Farak, in J. D. Douglas, Ph.D., Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992, p. 650). Ang pinakamaiging biyograpiya ni Dr. Sung ay ni Rev. William E. Schubert na pinamagatang, “Natandaan Ko Si John Sung,” [“I Remember John Sung”] makukuha sa www.strategicpress.org. I-klik ito upang bilhin ang biyograpiya ni Rev. Schubert. I-klik ito upang bilhin ang biyograpiya ni Dr. John Sung ni Leslie Lyall (hindi kasing igi ng kay Schubert ngunit nakakaakit kritikal ng kaunti). I-klik ito upang bilhin ang talaarawan ni Dr. John Sung, na pinamagatang “Ang Talaang Minsang Nawala” [“The Journal Once Lost.” I-klik ito upang basahin ang artikulo sa Wikipedia kay Dr. Sung.

Namatay siya ng cancer noong 1944, sa edad na kwarenta’y dos.

“Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang [sariling buhay]?” (Marcos 8:36) – [KJV].

Panalangin ko na iyong maranasan ang tunay na pagbabagong loob, gaya ni Dr. Sung. Panalangin ko na ipapakita sa iyo ng Diyos ang pagkawalang laman ng buhay na ito; at na dadalhin ka ng Diyos sa ilalim ng malalim na pagkakumbinsing nagkasala ng kasalanan; at na dadalhin ka ng Diyos kay Kristo para sa paglilinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pakikipagsundong Dugo. At panalangin ko na ika’y bumalik mamayang gabi ng 6:00 PM upang makarnig muli ng isa pang pangaral tungkol kay Dr. John Sung, na pinamagatang, “Kasama ni Dr. Sung sa Liberal na Seminaryo” (i-klik ito upang basahin ito). Amen. Magsitayo at kantahin ang himno bilang 3 sa inyong kantahang papel, “Lahat Para Kay Hesus.”

Lahat para kay Hesus, lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking katauhan kong natubos na mga kapangyarihan:
Lahat ng aking kaisipan at mga salita at mga gawain,
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras;
Lahat para kay Hesus! Lahat para kay Hesus!
   Lahat ng aking mga araw at lahat ng aking mga oras.
(“Lahat Para Kay Hesus.” Isinalin mula sa “All For Jesus”
     ni Mary D. James, 1810-1883).

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Dr. Kreighton L. Chan: Marcos 8:34-37.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Dapat Kang Maipanganak Muli.” Isinalin mula sa
“Ye Must Be Born Again” (ni William T. Sleeper, 1819-1904).