Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਹੰਝੂ

TEARS IN PRAYER
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਐਲ. ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ
by Dr. Christopher L. Cagan

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ,
2 ਜੂਨ, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 2, 2019

"ਉਸ ਨੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 7) ।


ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ।

"ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ" (ਲੂਕਾ 22:44) ।

ਉਸ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ।." ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਵਨਾ, ਰੋਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਸਾਡੇ ਸਤਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ਤੇ ਜਾਓ.ਸ਼ਬਦ "ਏਪੀਪੀ" ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. ਪਹਿਲਾ, -ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਾਕੋਸਟਲਸ ਅਤੇ ਕਰਿਸਮੈਟਿਕਸ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਝੰਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।. ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ । ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਆਲ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ," ਹੇ ਬਆਲ, ਸੁਣੋ । ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ "(ਆਇਤ 18:26). ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ "ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਲੈਨਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ , ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ" (ਆਇਤ 18:28). ਪਰ "ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ" (1 Kings 18:29), ਫਿਰ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜੀ । ਭਿਆਨਕ ਭਾਵਨਾ, ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਰੋਣ ਤੇ ਝੰਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਈ । ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀ । ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਰੋਈ ਉਹ ਮਸੀਹ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ।

ਚੀਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ "ਅਸਲੀ" ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। "ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ।ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਝੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਝੂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ । ਉਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਰੋਣਾ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਸਦੀ ਲੋੜ, ਉਸਦੇ ਬੋਝ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।. ਰੋਣ ਜਾਂ ਰੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ।

II. ਦੂਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

"ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ "ਭਜਨ" ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ । "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਆਵਦੀ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਿਆ, ਡੀ.ਸੀ., ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ।. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਪਿਸਕੋਪਲ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੁਟੇਰੇ, ਬੇਈਮਾਨ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ "(ਲੂਕਾ 18:11, 12). ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ "ਆਪਣੇ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 18:11) ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ: ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ! ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲਵ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ"(ਮੱਤੀ 23:14) , ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ । ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । " ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਸੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ । ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, "ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ!" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋ । ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਵੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਵੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ - ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ!

III. ਤੀਜਾ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ।

ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ" ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਇਸਹਾਕ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਏਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੁਣੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਂ" (ਆਇਤ 18:36, 37) ।

ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜੀ ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ "(1 ਰਾਜਿਆਂ 18:39) ।ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੰਝੂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ. ਆਪਣੇ ਅੰਝੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਲਾਓ "(ਜ਼ਬੂਰ 39:12).

ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ" (ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 20: 3), ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਕਿਆ । ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਚੀਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਲ ਆਇਆ । ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇਖੇ ਹਨ । ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ" (ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ 20: 5) , "ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ।" ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ।

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਸੀ । ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, "ਮੈਂ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਅਵੱਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ "(ਮਰਕੁਸ 9:24) ।ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । "ਮੇਰੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ।" ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ "ਰੋਏ" ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ "ਰੋ ਪਿਆ ।" ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਸਿਰਫ਼ "ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ" ਸੀ, ਭੀੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਦਮੀ (ਮਰਕੁਸ 9:17) । ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਅਜੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਲੋੜ ਦੇਖੀ । ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਉਸ ਦੇ ਅੰਝੂ ਆ ਪਏ ਸਨ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਿਸੂ ਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ" ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਬੈਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਈ । ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਗ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਯਿਸੂ ਨੇ "ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ" ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ।

ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?" ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ?" ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ - ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?" ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ "ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ" ਹੋਵੇ (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 17: 9). ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਮਝੇ. ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਪਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੋਤਾ । ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ- ਆਮੀਨ


ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਸੁੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਕ ਨੈਂਨ ਦੁਆਰਾ:
"ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ" (ਐਲਬਰਟ ਐਸ. ਰੀਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1879-1966) ।


रुपरेषा

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਹੰਝੂ

TEARS IN PRAYER

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਐਲ. ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ

“ਉਸ ਨੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 7) ।

(ਲੂਕਾ 22:44)

I.   ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਗਜ਼ 18:26, 28, 29.

II.  ਦੂਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਲੂਕਾ 18:11, 12; ਮੱਤੀ 23:14.

III. ਤੀਜਾ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਗਜ਼ 18:36, 37, 39;
ਜ਼ਬੂਰ 39:12; II ਕਿੰਗਜ਼ 20: 3, 5; ਮਰਕੁਸ 9:24, 17; ਯਿਰਮਿਯਾਹ 17: 9.