Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਇਕ ਈਸਾਈ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ

WHAT IT COSTS TO BECOME A CHRISTIAN DISCIPLE
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
By Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ, ਫਰਵਰੀ 17, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 17, 2019

"ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ?" (ਲੂਕਾ 14:28) ।


ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਤੀ, ਅਧਿਆਇ 16, ਆਇਤ 24 ਵੱਲ ਜਾਓ,

"ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ"
(ਮੱਤੀ 16:24)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ - ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ "ਚੈਨਲ ਸਰਫ" - ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ । ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਟ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੇਰੀਓਲੋਜੀ, ਡੈਮੋਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

"ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ"
(ਮੱਤੀ 16:24) ।

ਹੁਣ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੈ , ਕਿ ਅਣ-ਬਦਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲ।" ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਉਰਿਟਨ ਥਾਮਸ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੂਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਿ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅਣ-ਬਦਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਤੁਸੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, " ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ." ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ । "ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?ਪਹਿਲੀ, ਸੰਸਾਰ (ਮਾਪੇ, ਦੋਸਤ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ) ਹੈ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ (ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ,) । ਫਿਰ ਸ਼ਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ; ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮੋਰੀਆਂ [ਅਮਰੀਕਨ] ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ "(ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:15) । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ । ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਮੇਰਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ । ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,

"ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 8: 3).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਰਮਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ਤੇ ਜਾਓ
ਸ਼ਬਦ "ਐਪ" ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?

ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

1. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

2. ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

3. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

4. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।

ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੀਨਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਔਰਤ , ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੀਨਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਮੈ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਵੇਖੀ ।

ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਬੀਨਾ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛੋ ! । ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਵਿਚ!ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ!ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਆ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ"

ਤਦ, ਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ,

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆਵੇ" (ਮੱਤੀ 16:24) ।

ਜਦ ਤੁਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, "ਅਬਰਾਹਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਰੀਯਾਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ।’’

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਕੂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਇਹ, ਦੂਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । "

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੂਸਾ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਸੀ , ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ , ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ.ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਉਣ ਲਈ ।

ਕੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ , ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਂਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ । ਉਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ - ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਛੁੱਡਵਾਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ । ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ।

"ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ" (ਮੱਤੀ 16:24)।

ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ , ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਦਾਨੀਏਲ, ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ "

ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ,

"ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ , ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆਵੇ" (ਮੱਤੀ 16:24) ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਣੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ , ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ , ਦੋਸਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁਨਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾ ਕਿ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ - ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਜੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ - ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੂਰਾ ਬਣਨ ਲਈ - ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!ਸਬੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਹੂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ।

ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਪਟਿਸਟ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨਾ ਜਾਵੋ ।ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਤੂੰਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"ਮੈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ! ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! "


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਸੁੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਕ ਨੈਂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਗ:
“ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ” (ਸਾਰਾਹ ਡਾਨਡਨੇ ਕੇ, 1841-1926)