Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ

CHRIST’S METHOD OF MAKING DISCIPLES
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹਇਮਰਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ,
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ, ਜੁਲਾਈ 15, 2018, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 15, 2018


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਥਿਊ 10: 1 ਤੇ ਜਾਓ. ਸਕੋਫਲਾਈਡ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫ਼ਾ 1008 ਉੱਤੇ ਹੈ. ਆਇਤ 1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ.

"ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ..."

ਸ਼ਬਦ "ਚੇਲਾ" ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ"ਮੈਥੈਟੇਸ" ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ- ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਤੀਕੂਸਤ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਬਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਮਝਾਉਦੇਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ , "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ". ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ " ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾਇਆ "ਸਵਾ-ਜੇਤੂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਏਲ ਓਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. "ਬਿਹਤਰ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ "ਆਤਮਾ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਤੋਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ "ਦੂਰ ਚਲੇ" ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ '' ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ '' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ!

ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ "ਕੰਮ" ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਿਉਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ!

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ "ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ) ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਮੈਕਥਰਥਰ ਅਤੇ ਪਾਲ ਵਾਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ " ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ( ਮਾਲਕਗੀ ) ਮੁਕਤੀ " ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰ੍ਰੀਚਿੰਗ ਟੂ ਏ ਡਾਇੰਗ ਨੇਸ਼ਨ, 117-119 pages ਦੇਖੋ. ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, www.realconversion.com ਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਪਾਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ! ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਜਾਣਿਆ ( ਪਹਿਚਾਣਿਆ)" ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ!

ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ! ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਲੇਪਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ।

"ਪਰ," ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹੇ, "ਸਖਤ ਸਚਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਗੀਆਂ." ਦਰਅਸਲ! ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ! ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ?" (ਯੂਹੰਨਾ 6:67). ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ! ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਟਾਨ-ਮੁਢਲੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ।

ਡਾ. ਆਈਜ਼ਕ ਵਟਸ ਨੇ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਇਸਹਾਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ.
ਮੈਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ,
   (ਡਾ. ਆਈਜ਼ਕ ਵਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1674-1748) "ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਉਛਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ! ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. "ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਕਾਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਜਾਂ ਜੌਹਨ ਵੇਸਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਛੱਡੀ ਸੀ! ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ "ਈਸਾਈ ਯੁੱਧ" ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ?" ਈਸਾਈ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਭਜਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 3, 4 ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ. ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ "(1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 3, 4)

ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦੇਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,ਇਹ ਮੱਤੀ 16:21, 22 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ,

"ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ" (ਮੱਤੀ 16:21, 22).

ਪਤਰਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" (ਮੱਤੀ 16:21). ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ.

ਉਸੇ ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,

"ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. " ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਨ "(ਮੱਤੀ 17:22, 23).

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ" (ਮੱਤੀ 17: 20). ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਉਸਨੂੰ [ਯਿਸੂ] ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ [ਯਿਸੂ] ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ [ਚੇਲੇ] ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ "(ਮੱਤੀ 17:23 NKJV)। ਚੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ!

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੱਤੀ 20: 17-19 ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਸਤਾ ਲੂਕਾ 18: 31-34 ਹੈ

"ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ," ਸੁਣੋ! ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁਕ੍ਣਗੇ. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ " ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ: ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ "(ਲੂਕਾ 18: 31-34)।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਇਆ ਸੀ,

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆਂ: ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ" (ਲੂਕਾ 18:34) ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ!

ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ "(ਮੱਤੀ 26: 2).

ਹੁਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ! (ਮੱਤੀ 26:14, 15)।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ (ਮੱਤੀ 26:31, 32) ਦਿੱਤਾ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। "ਤਦ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ [ਯਿਸੂ] ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ" (ਮੱਤੀ 26:56).

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਯਹੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਏ,

"ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ" (ਲੂਕਾ 24:45) ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਲ (ਲੂਕਾ 24:46)" ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ.

ਹੁਣ ਯਹੁੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20: 21-22. ਇੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹਾ ਪਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

"ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ," ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" (ਯੂਹੰਨਾ 20:21, 22).

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ,

ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਚਾਰਲਸ ਐਲਿਕੋਟ ਨੂੰ ਲੂਕਾ 24:45 ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਡਾ. ਜੇ. ਵਰਨਨ ਮੈਕਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ' ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,' ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ', ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ... ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਭੂਰ ਕੀਤਾ "(ਜੇ. ਵਰਨਨ ਮੈਕਗੀ, ਮੈਕਗਿ, ਥਰੂ ਦ ਬਾਈਬਲ, ਨੋਟ ਯਹੁੰਨਾਂ 20:22)

ਡਾ. ਥੋਮਸ ਹੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ... ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ "(ਥੋਮਸ ਹੇਲੇ, ਐੱਮ. ਡੀ., ਦ ਐਪਲੀਕੇਲਡ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕੌਮੈਂਟਰੀ, ਨੋਟ ਜੋਹਨ 20:22, ਪੰਨਾ 448).

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

1. ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ।

2. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਨੇਵੀਗੇਟਰਜ, ਦ ਲਿਸਸਟ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਡਿਸਾਈਪਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।


ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ" ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:19, 20 NASB).

"ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਉ. ਸਭ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ" (ਮੱਤੀ 28:19, 20).

ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਦਰੀ ਡਾ. ਤਿਮੋਥੀ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਸਿਰਫ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ )'ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ,' ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ... ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਓ' ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ [here], ਪਰ 'ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ" (ਚਰਚ ਬਰੋਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਸਫ਼ਾ 57)

ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ "ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ" ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ "ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ - ਡਬਲਯੂ ਏ ਕ੍ਰਿਸਵੈਲ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਊ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, "ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ".

ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਈਸਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਸਕੈਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ." ਹਿਟੋਲਿਟੀਸ 217 ਈ. ਤੋਂ 235 ਈ. ਤਕ ਹਿਮੌਪੀਲੋਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਓ ] ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣੋ "(ਹਿਪੋਲਾਈਟੁਸ ਦੀ ਅਪੋਸਟਲਿਕ ਰਵਾਇਤੀ, ਭਾਗ II).

ਇਹ ਚੇਲਾਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ catechumens ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਕਿਯਾ ਨੂੰ ਗਿਆ।

"ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:26).

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੁਸਤ੍ਰਾ, ਇਕੋਨਿਯੁਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ.

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ"(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:22).

ਡਾ. ਸਕਾੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਰਚ ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੀ ... ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ [ਲੋਕਾਂ] ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ... [ਵਰਗ] ਸਨ ... ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ... ਅੱਗੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, [ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ] ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਧੇ-ਈਸਾਈ [ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਲੇ] ਨਹੀਂ ਹਨ "(ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਚਰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਗ 2, ਸਫ਼ਾ 256). ਡਾ. ਸਕਾੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ "ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ" (ibid., ਸਫ਼ਾ 255).

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹਰ ਸਾਲ 200,000 ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ "ਅੱਧੇ ਮਸੀਹੀ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਕਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ! ਜੋਹਨ ਐਸ ਡਿਕ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ "ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ" (ਮਹਾਨ ਐਵਨਜੇਲਜਲ ਰਿਜ਼ਰਸ, ਪੀ. 314).

ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ! ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਾਲ਼ਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਗੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ." ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ!

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚਰਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ - ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਾ. ਆਈਜ਼ਕ ਵਾਟਸ (1674-1748) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਛੇ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ: "ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ?"

ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ,
ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ?

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ.
ਮੈਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। (ਡਾ. ਆਈਜ਼ਕ ਵਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1674-1748) "ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ?"


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕੁਇਨਾਡ ਗਰਿਫਿਥ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣ:
"ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ?" (ਡਾ. ਆਈਜ਼ਕ ਵਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1674-1748).