Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
"ਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ" ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ,
ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ

“THE METHOD OF GRACE” BY GEORGE WHITEFIELD,
CONDENSED AND ADAPTED TO MODERN ENGLISH
(Punjabi)

ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਲ ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ by Dr. R. L. Hymers, Jr.
ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2017, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਬਟਿਸਟ ਟਾਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ।
A sermon preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 8, 2017

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14)।


ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ: ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਦਾ ਜਨਮ 1714 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ-ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਸਧਾਰਣ ਸੀ। ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜੌਨ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਵੈਸਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।

ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪੂਰਣ ਲੋੜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਾਈਟਫੀਲਡ 1738 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੇਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਉਹ ਬੈਂਨਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ, ਯੋਨਾਥਨ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਸਲੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ - ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ! ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸੀ, 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੇਦਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।ਇਸ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 1740 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਣੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੌਰ ਰਿਹਾ।

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1770 ਵਿੱਚ, ਨਿਊਬਰਪੋਰਟ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਇਸਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ।

ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14)।

ਉਪਦੇਸ਼: ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਦਾਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ।

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14)।

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਓਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਜਕ ਤੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:13)।

ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਖਾਇਆ:

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14)।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:11-12 ਦੇਖੋ)।

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਜਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14)।

ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਧੌਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੌਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ! ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

1. ਪਹਿਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਰੌਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ" (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 18:4)। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਹੇਠ ਹੋ:

"ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।" (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:10)।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕਾਰਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ - ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸਹਿ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਗ਼ੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਕਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ !

2. ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ! ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ- ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ?" ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ - ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:3)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਕਹੋ! ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਚਿੱਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ?" (ਹਵਾਲਾ ਰੋਮੀਆਂ 7:24)। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪੀ ਦਿਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

3. ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, "ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ" ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਨ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਦਸ ਵਾਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

"ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ" (ਰੋਮੀਆਂ 8:8)।

ਕਿਸੇ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ "ਚੰਗੇ" ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਆਰਥ, ਆਲਸ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਪੂਰਣਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ !

ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ਰਜ਼, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪਾਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ।

ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹੇ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਪਰ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਕਰਨ ਅਤੇ "ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ" ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

4. ਚੌਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, "ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ?" ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ - ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕੈਸਰ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੌਖੇਬਾਜ਼ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਰ ਕਰੋ ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ—ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ:

"ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ... ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ" (ਯੂਹੰਨਾ 16: 8-9)।

ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲੀ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ?” ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਰਹੇ।

5. ਪੰਜਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ" (ਮੱਤੀ 11:28)।

ਇਹ ਆਇਤ ਥੱਕੇ ਮਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੀਪਕ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਾਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਗ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਾਮ ਨਾ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ! ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਨੋਆਹ ਸੌਂਗ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਬੈਂਨਜਾਮਿਨ ਕਿਨਚੇਡ ਗਰੀਫੀਥ ਦੁਆਰਾ:
"ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹਾਂ" (ਜੌਨ ਨਿਊਟਨ ਦੁਆਰਾ, 1725-1807)।


रुपरेषा

"ਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ" ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ

ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਲ ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ।

"ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:13)।

(ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:13) ।

1. ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਰੌਣ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:10

2. ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 3; ਰੋਮੀਆਂ 7:24

3. ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਲੇ ਪਾਪਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ "ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ" ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ 8:8

4. ਚੌਥਾ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 16: 8, 9

5. ਪੰਜਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੀ 11:28